Duomenų bazėje saugomų duomenų naujinimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šis straipsnis paaiškina, kaip naujinti esamus duomenis. „Microsoft Office Access 2007“ pateikia keletą esamų įrašų naujinimo įrankių, įskaitant duomenų lapus, formas, užklausas, dialogo langą Rasti ir keisti bei priemonę Duomenų rinkimas.

Prieš tęsdami Atminkite, kad duomenų naujinimas yra ne tą pačią procedūrą kaip įvesti naujus duomenis. Informacijos, kaip įvesti naują duomenų bazėje, ieškokite straipsnyje įtraukti vieną ar daugiau įrašų į duomenų bazę.

Šiame straipsnyje

Kaip duomenų bazės dizaino paveikia naujinimas

Duomenų tipų poveikį naujinimas

Lentelės lauko ypatybių poveikį naujinimas

Atnaujinti duomenų formos naudojimas

Naudoti duomenų lapo duomenų naujinimas

Norėdami pakeisti esamą duomenų naujinimo užklausos naudojimas

Naudokite papildymo užklausą, Norėdami įtraukti įrašus į lenteles

Naudokite duomenų rinkimo įrašų naujinimas

Pakopinių naujinimų naudojimas pakeisti pirminio ir išorinio rakto reikšmes

Kaip duomenų bazės dizainas veikia naujinimą

Šią sekciją perskaitykite, jei „Access“ naudojate pirmą kartą arba nesate susipažinęs su sąryšinių duomenų bazių veikimo koncepcija. Didelės apimties naujinimus vykdyti daug lengviau, kai suprantate pagrindinius duomenų bazės kūrimo principus.

Programos „Access“ duomenų bazė nėra įprastinis failas kaip programos „Microsoft Office Word 2007“ dokumentas arba programos „Microsoft Office PowerPoint 2007“ skaidrių rinkinys. Įprasta „Access“ duomenų bazė yra lentelių bei jomis pagrįstų objektų rinkinys – formų, ataskaitų, užklausų ir t. t.

Be to, šie objektai turi būti pagrįsti kūrimo principų rinkiniu, antraip duomenų bazė veiks netinkamai arba apskritai neveiks. Taigi kūrimo principai turi įtakos ir tam, kaip duomenys įvedami. Dirbdami atsiminkite šiuos faktus apie duomenų bazės objektus ir kūrimą.

 • Neskaitant kelių išimčių (pvz., sąrašo tipas, vadinamas reikšmių sąrašu), programoje „Access“ visi duomenys saugomi vienoje arbe keliose lentelėse. Lentelių skaičius priklauso nuo duomenų bazės dizaino ir sudėtingumo. Nors duomenis galite peržiūrėti ar atnaujinti formoje, ataskaitoje arba grąžintuose užklausos rezultatuose, programa „Access“ saugo duomenis tik lentelėse.

 • Kiekvienoje lentelėje turėtų būti saugomi tik vieno atvejo, kategorijos ar tikslo duomenys. Pavyzdžiui, verslo kontaktų informacijos lentelėje neturėtų būti pardavimo informacijos. Kitu atveju gali būti sudėtinga arba neįmanoma rasti teisingos informacijos.

 • Kiekvienas lentelės laukas turėtų priimti tik vieną duomenų tipą. Pavyzdžiui, neturėtumėte pastabų saugoti lauke, kuris nustatytas priimti skaičius. Jei tokiame lauke bandysite įvesti tekstą, Access rodys klaidos pranešimą.

 • Įrašo laukas gali priimti tik vieną reikšmę su viena išimtimi. Pavyzdžiui, teisingai sukurta duomenų bazė jums neleis adreso lauke įvesti daugiau nei vieno adreso. Taigi tai veikia kitaip nei programoje „Microsoft Office Excel 2007“, kurioje pagal numatytuosius parametrus viename langelyje leidžiama įvesti bet kiek vardų, adresų arba atvaizdų, nebent langelis nustatomas priimti ribotus duomenų tipus.

  Tačiau programa „Office Access 2007“ turi naują savybę, kuri vadinama kelių reikšmių lauku. Kelių reikšmių laukas naudojamas kelioms duomenų dalims į vieną įrašą įtraukti ir sąrašams, kurie priima kelias reikšmes, kurti. Pavyzdžiui, į savo duomenų bazės įrašą galite įtraukti tekstinį failą, programos „Office PowerPoint 2007“ skaidrių rinkinį ir bet kiek atvaizdų. Taip pat galite sukurti pavadinimų sąrašą ir pažymėti tiek pavadinimų, kiek reikia. Atrodo kelių reikšmių laukų naudojimas laužo duomenų bazės kūrimo taisykles, nes lentelės lauke galite saugoti daugiau nei vieną duomenų dalį, Tačiau iš tikrųjų taip nėra, nes taisyklės programoje „Access“ priverstinai taikomos „užkulisiuose“, saugant duomenis specialiose paslėptose lentelėse.

Toliau nurodomi saitai su straipsniais, kuriuose pateikiama išsamesnė informacija apie šioje sekcijoje aptartas temas ir priemones.

Puslapio viršus

Kaip duomenų tipai veikia naujinimą

Perskaitykite šį straipsnį, jei „Access“ naudojate pirmą kartą arba nesate susipažinęs su sąryšinių duomenų bazių veikimo koncepcija. Didelius naujinimus vykdyti daug lengviau, kai suprantate pagrindinius duomenų bazės kūrimo principus.

Kurdami duomenų bazės lentelę, toje lentelėje pažymite kiekvieno lauko duomenų tipą – šis procesas užtikrina, kad bus įvesti tikslesni duomenys. Pavyzdžiui, nurodote lauko duomenų tipą Skaičius, nes turite apskaičiuoti pardavimo skaičius. Jei kas nors bandys šiame lauke įvesti tekstą, programoje Access bus rodomas klaidos pranešimas, o tas vartotojas negalės įrašyti pakeisto įrašo. Šis veiksmas padeda apsaugoti duomenis.

Kaip peržiūrėti duomenų tipai

Programoje Access dabar pateikiami du lentelės lauko duomenų peržiūros būdai. Galite naudoti komandas, esančias skirtuke Duomenų lapas, arba atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį. Toliau pateikiami veiksmų rinkiniai, kurie nurodo, kaip naudoti abu galimus būdus.

Duomenų tipų peržiūra naudojant skirtuko Duomenų lapas komandas

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite norimą naudoti lentelę.

 2. Spustelėkite norimą nagrinėti lauką.

 3. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas spustelėkite sąrašo Duomenų tipas rodyklę žemyn, norėdami peržiūrėti nustatytą lauko duomenų tipą.

Duomenų tipų peržiūra dizaino rodinyje

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

  Programoje Access lentelė atidaroma kaip kūrimo tinklelis, o viršutinėje tinklelio sekcijoje rodomas kiekvieno lentelėje esančio lauko pavadinimas ir duomenų tipas.

  Laukai dizaino rodinyje

Duomenų tipas, kurį nustatote kiekviename lentelės lauke, pirmiausia lemia tai, ką galite ir ko negalite įvesti lauke. Kai kuriais atvejais duomenų tipo parametras iš viso neleidžia įvesti informacijos. Toliau lentelėje išvardyti programoje „Office Access 2007“ pateikiami duomenų tipai ir aprašoma, kokią įtaką jie daro duomenų įrašams.

Duomenų tipas

Įtaka duomenų įrašui

Tekstas

Teksto laukuose priimami teksto arba skaičių simboliai, įskaitant atskirtų elementų sąrašus. Teksto lauke priimama mažiau simbolių nei lauke Atmintinė – nuo 0 iki 255. Kai kuriais atvejais, norėdami lauke Tekstas atlikti duomenų apskaičiavimą, galite naudoti konvertavimo funkcijas.

Atmintinė

Šio tipo lauke galite įvesti didelį teksto arba skaitinių duomenų kiekį. Taip pat, jei duomenų bazės kūrėjas nustato, kad lauke būtų palaikomas raiškusis tekstas, galite taikyti formatavimo tipus, kurie paprastai būna žodžių apdorojimo programose, pavyzdžiui, programoje „Office Word 2007“. Pavyzdžiui, konkretiems simboliams, esantiems jūsų tekste, galite taikyti skirtingus šriftus ir šriftų dydžius, paryškinti arba rašyti juos kursyvu ir t. t. Taip pat į duomenis galite įtraukti dokumentų aprašų kalbos (HTML) žymų.

Daugiau informacijos apie raiškiojo teksto formatavimo atmintinės lauke, ieškokite straipsnyje duomenų formatavimas naudojant eilutes ir stulpelius.

Kaip ir laukuose Tekstas, konvertavimo funkcijas galite vykdyti ir su lauke Atmintinė esančiais duomenimis.

Skaičius

Šio tipo lauke galima įvesti tik skaičius. Lauke Skaičius reikšmes galima apskaičiuoti.

Data/laikas

Šio tipo lauke galima įvesti tik datas ir laikus. Atsižvelgiant į tai, kaip duomenų bazės kūrėjas nustatė šį lauką, gali būti taikomos šios sąlygos:

 • Jei duomenų bazės kūrėjas nustatė lauko įvesties šabloną (tekstinių ir vietos rezervavimo ženklų simbolių seką, kuri rodoma pažymėjus lauką), duomenis turite įvesti nurodytose vietose ir tokiu formatu, koks pateikiamas šablone. Pavyzdžiui, jei matote šabloną MMM_DD_YYYY, nurodytose vietose turite įvesti to formato datą – pavyzdžiui, Spa 11 2006. Negalite įvesti viso mėnesio pavadinimo (pvz., Liepa) arba metų, išreikštų dviem skaičiais.

 • Jei kūrėjas nesukūrė šablono, nurodančio, kaip įvesti datą ir laiką, galite įvesti reikšmę naudodami bet kokį tinkamą datos arba laiko formatą. Pavyzdžiui, galite įvesti 11 Spa 2006, 06/10/11 arba spalis 11, 2006.

 • Duomenų bazės kūrėjas laukui gali taikyti rodymo formatą. Šiuo atveju, jei nėra įvesties šablono, galite įvesti reikšmę beveik bet kokiu formatu, tačiau programoje Access datos bus rodomos atsižvelgiant į rodymo formatą. Pavyzdžiui, galite įvesti 10/11/2006, tačiau rodymo formatas gali būti nustatytas taip, kad būtų rodoma reikšmė 2006.10.11.

  Daugiau informacijos apie įvesties šablonus ieškokite straipsnyje eilutėse ir stulpeliuose duomenų formatavimas.

Valiuta

Šio tipo lauke galima įvesti tik valiutos reikšmes. Valiutos simbolio nereikia įvesti neautomatiniu būdu. Pagal numatytuosius parametrus programa Access taiko tą valiutos simbolį ( ?, £, $ ir t. t.), kurį nurodyto sistemos Windows regiono parametrai.

Automatinis numeravimas

Šio tipo lauke negalima bet kada įvesti arba keisti duomenų. Programa Access padidina reikšmes lauke Automatinis numeravimas, kai į lentelę įtraukiate naują įrašą.

Taip/ne

Spustelėjus lauką, kurio duomenų tipas nustatytas atsižvelgiant į tai, kaip formatuojate lauką, programoje „Access“ rodomas žymės langelis arba išplečiamasis sąrašas. Jei formatuojate lauką, kad jis rodytų sąrašą, atsižvelgdami į laukui taikomą formatą, sąraše galite rinktis Taip arba Ne, Teisinga arba Klaidinga ir Įjungti arba Išjungti. Į sąrašą negalite įvesti reikšmių arba tiesiogiai formoje ar lentelėje keisti sąrašo reikšmių.

OLE objektas

Šio tipo laukas naudojamas, kai norima rodyti duomenis iš failo, kuris sukurtas naudojant kitą programą. Pavyzdžiui, OLE objekto lauke galima rodyti tekstinį failą, programos Excel diagramą arba programos PowerPoint skaidrių rinkinį.

Naudojant priedus, galima greičiau, paprasčiau ir patogiau peržiūrėti duomenis, esančius kitose programose. Daugiau informacijos rasite tolesniame šios lentelės skyriuje Priedas.

Hipersaitas

Tokio tipo lauko Įveskite bet kokius duomenis ir prieigos keltų jį žiniatinklio adresą. Pavyzdžiui, jei lauke įveskite reikšmę, prieigos išskiriamas tekstą su teksto globalų išteklių lokatorių (URL), tad: http://www. your_text.com. Jei įvesite tinkamas žiniatinklio adresas, jūsų nuoroda veiks – kitu atveju jūsų saitą įvyks klaidos pranešimą. Be to, redaguoti esamus hipersaitus gali būti sudėtinga, nes spustelėję hipersaitą laukas pele paleidžiama žiniatinklio naršyklę ir pateksite į svetainę, nurodytą saitą. Norėdami redaguoti hipersaitą lauke, pažymėkite gretimus lauku, klavišais TAB arba rodyklė perkelti aktyvinimą į laukas hyperlink, ir paspauskite F2, kad įgalintumėte redagavimą.

Priedas

Prie šio tipo lauko galima pridėti duomenų iš kitų programų, bet negalima rašyti ar kitaip įvesti teksto arba skaitinių duomenų.

Informacijos apie priedo lauko naudojimą ieškokite straipsnyje Pridėti failų ir grafinių elementų, kad duomenų bazės įrašų.

Peržvalgos vedlys

Peržvalgos vedlys nėra duomenų tipas. Jis naudojamas dviem išplečiamųjų sąrašų tipams kurti: reikšmių sąrašams ir peržvalgos laukams. Reikšmių sąrašas – tai sąrašas atskirtų elementų, kuriuos įvedate neautomatiniu būdu, naudodami peržvalgos vedlį. Šios reikšmės gali nepriklausyti nuo visų kitų duomenų bazėje esančių duomenų ir objektų.

O peržvalgos lauke naudojama užklausa, norint nuskaityti duomenis iš vienos ar kelių kitų duomenų bazėje esančių lentelių arba kitos vietos, pavyzdžiui, paslaugą „Windows SharePoint Services 3.0“ naudojančio serverio. Tuomet peržvalgos lauke duomenys rodomi išplečiamajame sąraše. Pagal numatytuosius parametrus peržvalgos vedlys nustato lentelės lauko duomenų tipą Skaičius.

Galite dirbti su peržvalgos laukų tiesiogiai lentelėse ir formose ir ataskaitose. Pagal numatytuosius nustatymus reikšmės peržvalgos lauke rodomos sąrašo valdiklis vadinamas pasirinktinio įvedimo lauko tipas, sąrašą, kuriame yra išplečiamąją rodyklę: Tuščias peržvalgos sąrašas . Atsižvelgiant į tai, kaip duomenų bazės kūrėjas turi nustatyti peržvalgos laukas ir pasirinktinio įvedimo lauką, galite redaguoti sąrašo elementus ir įtraukti elementus į sąrašą. Norėdami tai padaryti, duomenų bazės kūrėjas nustatyti peržvalgos lauko ypatybės (ypatybę vadinamas Apriboti iki sąrašoir dizaineris turi jį išjungti).

Jei negalite redaguoti peržvalgos sąrašo reikšmes, turite įtraukti arba keisti iš anksto nustatytų reikšmių sąraše arba lentelėje, kurioje yra naudojamas kaip peržvalgos lauko šaltinio duomenis. Informacijos, kaip tai padaryti, rasite skyriuje "Redaguoti peržvalgos lauko elementų" straipsnį įtraukti vieną ar daugiau įrašų į duomenų bazę.

Galiausiai, kai sukuriate lauką Peržvalga, galite pasirinktinai nustatyti jį palaikyti kelias reikšmes. Jei tai padarote, gautame sąraše šalia kiekvieno sąrašo elemento bus rodomas žymės langelis, o jūs galėsite pažymėti tiek elementų, kiek reikia, arba išvalyti žymėjimą. Šioje iliustracijoje pavaizduotas įprastas kelių reikšmių sąrašas:

Žymės langelio sąrašas.

Informacijos apie kelių reikšmių peržvalgos laukų kūrimą ir naudojimą gautas sąrašus, ieškokite straipsniuose naudoti, saugo kelių reikšmių sąrašą ir kelių reikšmių laukų vadovas.

Puslapio viršus

Kaip lentelės laukų ypatybės veikia naujinimą

Perskaitykite šį straipsnį, jei Access naudojate pirmą kartą arba nesate susipažinęs su sąryšinių duomenų bazių veikimo koncepcija. Nesuprasdami, kaip nustatytos lentelės laukų ypatybės veikia naujinimą, negalite sėkmingai atlikti didelės apimties naujinimų.

Kurdami duomenų bazę, paprastai pradedate nuo vienos ar kelių lentelių kūrimo. Nusprendžiate, kokius duomenų tipus kiekviena lentelė saugos, nustatote kiekvienos lentelės pirminius raktus – laukus, unikaliai identifikuojančius kiekvieną įrašą (eilutę), – ir sukuriate ryšius tarp lentelių.

Kaip šio proceso dalį, nustatote kiekvienos lentelės laukų ypatybes. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad lauke Tekstas galima būtų įvesti ne daugiau nei 50 simbolių, o lauke Skaičius – tik valiutos reikšmes.

Dauguma lauko ypatybės galite nustatyti naudodami dizaino rodinį. Tačiau taip pat galite nustatyti kai kurios ypatybės, naudodami komandas grupėse juostelės „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsajadalis. Pvz., galite nustatyti vaizdo formatai laukuose tekstas ir atmintinė naudodami komandas, skirtuko Pagrindinis grupėje šriftas . Daugiau informacijos apie šių komandų naudojimą ieškokite straipsnyje duomenų formatavimas naudojant eilutes ir stulpelius.

Rodyti, kaip nustatyti ar pakeisti lentelės lauko ypatybes.

Programoje „Access“ dabar pateikiami du būdai lentelės lauko ypatybėms peržiūrėti. Galite naudoti valdiklius, esančius skirtuke Duomenų lapas, arba atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį. Toliau pateikiami veiksmų rinkiniai, kurie nurodo, kaip naudoti abu galimus būdus.

Lentelės ypatybių peržiūra naudojant skirtuko Duomenų lapas komandas

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite norimą naudoti lentelę.

 2. Spustelėkite skirtuką Duomenų lapas ir naudokite grupės Duomenų tipas ir formatavimas komandas kiekvieno lentelės lauko ypatybėms peržiūrėti.

Lentelės ypatybių peržiūra dizaino rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę ir spustelėkite Dizaino rodinys.

  Programoje Access lentelė atidaroma kaip kūrimo tinklelis.

 2. Apatinėje tinklelio dalyje, žemiau Lauko ypatybės, spustelėkite skirtuką Bendra, jei jis dar nepažymėtas.

  Arba

  Norėdami matyti peržvalgos lauko ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

  Peržvalgos laukas yra lentelės laukas, naudojantis užprogramuotų reikšmių sąrašą arba užklausą, nuskaitančią reikšmes iš vienos arba kelių duomenų bazės lentelių. Pagal numatytuosius parametrus peržvalgos laukas pateikia šias reikšmes kaip sąrašą. Atsižvelgdami į tai, kaip duomenų bazės kūrėjas nustatė peržvalgos lauką, šiame sąraše galite pažymėti vieną arba kelis elementus.

  Peržvalgos laukai dažnai klaidina naują programos Access vartotoją, nes elementų sąrašas rodomas vienoje vietoje (sąrašas, kurį programa Access sukuria, naudodama peržvalgos lauko duomenis), tačiau duomenys gali būti kitoje vietoje (duomenis saugančioje lentelėje). Atminkite, kad atnaujinę peržvalgos lauke esančius duomenis, privalote atnaujinti ir šaltinio lentelę (antrą vietą). Lauko Peržvalga negalite atnaujinti sąraše.

Toliau lentelėje pateiktos lentelės ypatybės, kurios labiausiai veikia duomenų įrašą, ir tas poveikis paaiškinamas.

Ypatybė

Vieta lentelės kūrimo tinklelyje

Galimos reikšmės

Veikimas bandant įvesti duomenis

Lauko dydis

Skirtukas Bendrosios

0–255

Simboliai ribojami tik laukuose, kurių duomenų tipas nustatytas kaip Tekstas. Jei bandote įvesti daugiau simbolių, nei nurodyta, lauke jie nukerpami.

Būtina

Skirtukas Bendrosios

Taip/ne

Kai ši ypatybė įjungta, lauke turite įvesti reikšmę, nes programa Access neleis įrašyti naujų duomenų, kol užpildysite lauką. Kai ši ypatybė išjungta, lauke galima įvesti neapibrėžtas reikšmes, t. y. lauką galima palikti tuščią.

Pastaba : Neapibrėžta reikšmė yra kas kita nei nulis. Nulis yra skaitmuo, kurį programa „Access“ gali naudoti, kai atliekami skaičiavimai. Neapibrėžta reikšmė yra trūkstama, neaiški arba nežinoma reikšmė.

Leisti naudoti nulinio ilgio eilutes

Skirtukas Bendrosios

Taip/ne

Kai įjungta, galite įvesti nulinio ilgio eilutes – eilutes, kuriose nėra simbolių. Norėdami kurti nulinio ilgio eilutę, įveskite porą dvigubų kabučių be tarpų ("") ir spauskite ENTER.

Indeksuota

Skirtukas Bendrosios

Taip/ne

Kai sudaroma lentelės lauko rodyklė, programa Access neleidžia įtraukti pasikartojančių reikšmių.

Įvesties šablonas

Skirtukas Bendrosios

Iš anksto nustatyti arba pasirinktiniai tekstinių simbolių ar vietos rezervavimo ženklų rinkiniai

Įvesties šablonas verčia įvesti duomenis naudojant iš anksto nustatytą formatą. Šablonas pasirodo tada, kai pažymite lentelėje esantį lauką arba formoje esantį valdiklį. Pavyzdžiui, spustelėję lauką Data, matote šį simbolių rinkinį: MMM-DD-YYYY. Šis simbolių rinkinys vadinamas įvesties šablonu. Jis verčia įvesti mėnesio reikšmę kaip trijų raidžių trumpinį, pavyzdžiui, SPA, o metų reikšmę kaip keturis skaičius vietoj dviejų. Taigi, pamatę šabloną įveskite datą, pvz., SPA-15-2006.

Pastaba : Atsiminkite, kad įvesties šablonas valdo tik tai, kaip duomenys įvedami, bet ne tai, kaip šie duomenys rodomi programoje „Access“. Pavyzdžiui, galite įvesti datą SPA-15-2006, tačiau programa „Access“ gali saugoti reikšmę kaip 10152006, t. y. be formatavimo simbolių. Peržiūrėjus lentelės, formos ar ataskaitos datą, galima nustatyti, kad programa „Access“ rodytų 10/15/2006.

Daugiau informacijos apie diagramų kūrimą ir naudodami įvesties šabloną, ieškokite straipsnyje duomenų formatavimas naudojant eilutes ir stulpelius.

Rodyti valdiklį

Skirtukas Peržvalga

Reikšmės priklauso nuo lauke nustatyto duomenų tipo

Laukuose Tekstas ir Skaičius galite pasirinkti teksto laukelį, sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauko valdiklį.

Pastaba : Jei pasirinksite ne Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas, programa Access skirtuke Peržvalga nerodys kitų ypatybių.

Eilutės šaltinio tipas

Skirtukas Peržvalga

Lentelė/užklausa
Reikšmių sąrašas
Laukų sąrašas

Jei ypatybių lauką Rodyti valdiklį nustatysite kaip Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas, galėsite šią ypatybę nustatyti kaip Lentelė/užklausa, Reikšmių sąrašas arba Laukų sąrašas. Taigi ši ypatybė valdo ypatybėje Eilutės šaltinis galimos naudoti reikšmės tipą. Žiūrėkite kitą įrašą.

Eilutės šaltinis

Skirtukas Peržvalga

Priklauso nuo ypatybės Eilutės šaltinio tipas.

Jei ypatybę Eilutės šaltinio tipas nustatėte kaip Lentelė/užklausa, jos lauke gali būti lentelės ar užklausos pavadinimas. Jei šią ypatybę nustatėte kaip Reikšmių sąrašas, joje yra reikšmių, atskirtų kabliataškiais (;), sąrašas. Jei ypatybę Eilutės šaltinio tipas nustatysite kaip Laukų sąrašas, joje bus lentelės, užklausos ar SQL (Structured Query Language) sakinys.

Apriboti iki sąrašo

Skirtukas Peržvalga

Taip/ne

Kai nustatyta kaip taip, prieigos randa sutampančių reikšmių vartotojams įvesti tekstą, pasirinktinio įvedimo lauko valdiklio. Kitaip tariant, parametras taip įgalina įvedimą. Parametrą taip pat neleidžia vartotojams tiesiogiai iš sąrašo arba pasirinktinio įvedimo lauko valdiklio sąrašo elementų redagavimas. Vietoj to, vartotojai turi ypatybę Eilutės šaltinis lauką, arba jeigu peržvalgos laukų elementų redagavimas, lentelės elementų, kuriuose yra peržvalgos lauko duomenų šaltinio redagavimas. Daugiau informacijos apie peržvalgos laukų, rasite skyriuje "Redaguoti peržvalgos lauko elementų" straipsnį įtraukti vieną ar daugiau įrašų į duomenų bazę.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Skirtukas Peržvalga

Taip/ne

Įgalina arba išjungia komandą Sąrašo elementų redagavimas reikšmių sąraše, bet ne peržvalgos lauke. Norėdami įgalinti šią komandą peržvalgos laukuose, įveskite galiojantį ypatybės Sąrašo elementų redagavimo forma formos pavadinimą. Komanda Leisti redaguoti reikšmių sąrašą rodoma laikinajame meniu, kurį atidarote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję sąrašo lauko arba pasirinktinio įvedimo lauko valdiklį. Kai vykdote komandą, pasirodo dialogo langas Sąrašo elementų redagavimas. Arba, jei ypatybės lauke Sąrašo elementų redagavimo forma nurodote formos pavadinimą, programoje „Access“ paleidžiama ši forma, o dialogo langas nerodomas.

Komandą Sąrašo elementų redagavimas galite vykdyti naudodami formose esančius sąrašo lauko arba pasirinktinio įvedimo lauko valdiklius ir pasirinktinio įvedimo lauko valdiklius, esančius lentelių ir užklausos rezultatų rinkiniuose. Formas reikia atidaryti kaip dizaino arba kaip naršymo rodinius; lentelių ir užklausų rezultatų rinkinius reikia atidaryti kaip duomenų lapo rodinius.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Skirtukas Peržvalga

Duomenų įrašo formos pavadinimas

Jei šioje lentelės ypatybėje nurodote duomenų įrašo formos pavadinimą, forma atidaroma, kai vartotojas vykdo komandą Sąrašo elementų redagavimas. Kitu atveju, kai vartotojas vykdo komandą, atidaromas dialogo langas Sąrašo elementų redagavimas.

Daugiau informacijos apie duomenų bazės lentelių kūrimą ir ypatybių nustatymą rasite šiuose straipsniuose:

 • Duomenų bazės kūrimo pagrindai paaiškinamos pagrindinės sąvokos, pvz., duomenų bazės, planavimas, kūrimas ir normalizavimas duomenų – procesas duomenis į lenteles ir perteklinių duomenų šalinimas.

 • Duomenų bazės lentelių kūrimas aiškinama, kaip kurti lenteles, įtraukti pirminius raktus (laukus, kurie unikaliai kiekvienos eilutės arba lentelės įrašas), ir kaip nustatyti duomenų tipus ir lentelės ypatybės.

Puslapio viršus

Formos naudojimas naujinant duomenis

Formą naudojate, norėdami atnaujinti mažą duomenų kiekį. Šiuo atveju, žodis „mažas“ reiškia bet kokį neautomatiniu būdu atnaujinti norimą kiekį. Formos gali pateikti lengvesnį, greitesnį ir tikslesnį mažo duomenų kiekio naujinimo būdą.

Kaip naudoti formos redaguoti duomenis priklauso nuo formos. Formos gali būti bet koks kitas skaičius valdiklius , pvz., sąrašus, teksto laukus, mygtukus ir duomenų lapuose , tinklelių, kurie atrodo kaip "Excel" darbalapiai. Savo ruožtu, kiekvienas formos valdiklių nuskaito duomenis iš arba rašo duomenų pagrindinės lentelės lauką. Ką daryti su esamu valdikliu, priklauso nuo esamos lentelės lauko, bet kokių nustatytų lauko ypatybių nustatymas duomenų tipą, ir galbūt keli duomenų bazės kūrėjas nustato kiekvieno valdiklio ypatybes. Daugiau informacijos apie duomenų tipus ir lauko ypatybes poveikį įvesti duomenis, rasite duomenų tipai turi įtakos įvedę duomenis taip, kaip ir lentelės lauko ypatybių įtaka taip, kaip galite įvesti duomenis, šiame straipsnyje.

Tolesniuose skyriuose paaiškinama, kaip naudoti įprastus duomenų įvedimo valdiklius. Jei turite klausimų dėl konkrečios duomenų bazės, kreipkitės į savo sistemos administratorių arba duomenų bazės kūrėją.

Teksto įtraukimas į teksto laukelį arba redagavimas jame

Programa Access pateikia teksto valdiklį, naudotiną laukuose Tekstas ir Atmintinė. Paprastai pagal valdiklio dydį, dažniausiai atspindintį žemiau esančio lentelės lauko dydį, galite pasakyti, ar žemiau esantis laukas yra teksto ar atmintinės laukas. Pavyzdžiui, jei valdiklį susiesite su teksto lauku, kuriame telpa ne daugiau nei 50 simbolių, atitinkamai nustatysite ir valdiklio dydį. Tačiau jei valdiklį susiesite su lauku Atmintinė, valdiklio dydį galėsite neslinkdami keisti, kad būtų rodomos viena ar dvi teksto pastraipos.

Be to, galite nustatyti, kad laukas Atmintinė palaikytų raiškiojo teksto formatavimą. Tada tekste galėsite taikyti įvairius šriftus, stilius ir spalvas.

Teksto redagavimas teksto laukelyje

 • Perkelkite žymeklį į teksto laukelį ir pakeiskite duomenis. Atsiminkite, kad negalite atlikti skaičiavimų naudodami skaičius, esančius laukuose Tekstas arba Atmintinė.

Raiškiojo teksto formatavimo taikymas

Pastaba : Galite atlikti šiuos veiksmus tik tada, kai teksto laukas yra susietas su lauku Atmintinė. Peržiūrėkite lentelės lauko ypatybių peržiūra, anksčiau šiame straipsnyje nurodytus veiksmus.

 1. Kai lentelė atidaryta kaip duomenų lapo rodinys, pažymėkite lauką Atmintinė. Paprastai galite ieškoti lauko, pavadinimu Komentarai, Pastabos ar Aprašas.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje šriftas naudokite mygtukai ir meniu Formatuoti tekstą.

  Galite taikyti įvairius šriftus ir jų dydžius, tekstą rašyti paryškintuoju arba pasviruoju šriftu, keisti spalvas ir t. t.

Puslapio viršus

Duomenų lapo naudojimas naujinant duomenis

Duomenis galite keisti dirbdami tiesiogiai duomenų lapo rodinyje (į programos Excel panašiame eilutės ir stulpelio tinklelyje). Galite keisti lentelėse, užklausų rezultatų rinkiniuose ir duomenų lapus rodančiose formose esančius duomenis.

Paprastai duomenų lapus naudojate, kai norite keisti tik mažą įrašų kiekį arba vieno įrašo dalis. Jei mokate dirbti programa Excel, duomenų lapų naudojimą turėtumėte perprasti greitai, o pakeitimus galite atlikti neturėdami daugiau programos Access žinių, pvz., nemokėdami kurti ir vykdyti užklausų.

Prieš tęsdami atminkite toliau nurodytas aplinkybes.

 • Nebūtina atskirai įrašyti pakeitimų. Programa Access atlieka lentelės keitimus tada, kai perkeliate žymeklį į naują lauką toje pačioje eilutėje arba kai perkeliate žymiklį į kitą eilutę.

 • Pagal numatytuosius parametrus laukai, esantys programos Access duomenų bazėje, turėtų būti nustatomi priimti konkretų duomenų tipą, pavyzdžiui, tekstą arba skaičius. Turite įvesti tokio tipo duomenis, kuriuos priimti nustatytas laukas. Kitu atveju programoje Access bus rodomas klaidos pranešimas.

 • Laukui gali būti taikomas įvesties šablonas. Įvesties šablonas yra tekstinių simbolių ir vietos rezervavimo ženklų rinkinys, kuris nurodo, kad būtina įvesti duomenis naudojant konkretų formatą. Pavyzdžiui pašto kodo įvesties šablonas gali reikalauti atitikti Prancūzijoje naudojamą formatą, o telefono numerio įvesties šablonas – įvesti Vokietijoje naudojamo formato skaičius.

  Daugiau informacijos apie įvesties šablonus ieškokite straipsnyje eilutėse ir stulpeliuose duomenų formatavimas.

 • Išskyrus priedus ir kelių reikšmių sąrašus, daugelyje laukų galite įvesti tik vieną reikšmę. Jei nežinote, ar laukas priima priedus, susisiekite su savo duomenų bazės kūrėju arba sistemos administratoriumi. Visuomet galite identifikuoti kelių reikšmių sąrašą, nes programoje Access šalia kiekvieno sąrašo elemento rodomas žymės langelis.

Duomenų lapo duomenų keitimas

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra norimi keisti duomenys.

  Pagal numatytuosius parametrus programoje „Access“ lentelė arba užklausa atidaroma kaip duomenų lapo rodinys – kaip tinklelis, panašus į programos „Excel“ darbalapį.

 2. Spustelėkite arba kitaip perkelkite žymeklį į pirmą lauką, kurį norite keisti, tada redaguokite duomenis.

 3. Norėdami pereiti į kitą lauką, spauskite TAB, naudokite vieną iš rodyklės klavišų arba spustelėkite kitą lauką.

  Paspaudus TAB, programa Access naudoja Windows regiono parametrus (kaip numatyta), kad nustatytų, ar žymeklį perkelti į kairę ar į dešinę pusę. Jei kompiuteryje naudojama kalba, kuri skaitoma iš kairės į dešinę, paspaudus klavišą TAB, žymeklis perkeliamas į dešinę. Jei kompiuteryje naudojama kalba, kuri skaitoma iš dešinės į kairę, žymeklis perkeliamas į kairę.

Raiškiojo teksto formatavimo taikymas duomenims, esantiems lauke Atmintinė

 1. Kai lentelės arba užklausos rezultatas atidarytas kaip duomenų lapo rodinys, pažymėkite lauką Atmintinė.

  Paprastai, galite ieškoti laukas, pavadintas "Komentarai", "Notes" arba "Aprašymas." Jei vis tiek negalite rasti atmintinės lauką, rasite šio straipsnio veiksmus lentelės lauko ypatybių peržiūra.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje šriftas naudokite mygtukai ir meniu Formatuoti tekstą.

  Galite taikyti įvairius šriftus ir jų dydžius, tekstą rašyti paryškintuoju arba pasviruoju šriftu, keisti spalvas ir t. t.

Puslapio viršus

Naujinimo užklausos naudojimas, norint keisti esamus duomenis

Norėdami vieną ar daugiau esamų įrašų įtraukti, keisti ar naikinti jų dalį (bet ne visus), naudojate naujinimo užklausas. Naujinimo užklausos yra efektyvi dialogo lango Rasti ir keisti forma. Įvedate pasirinkimo kriterijų (apytikrį ieškos eilutės atitikmenį) ir naujinimo kriterijų (apytikrį pakeitimo eilutės atitikmenį). Kitaip nei dialogo langas, naujinimo užklausos gali priimti keletą kriterijų, leidžia naujinti didelį įrašų skaičių vienu metu ir keisti įrašus, esančius daugiau nei vienoje lentelėje.

Nepamirškite, kad naujinimo užklausos negalima naudoti visiems įrašams įtraukti. Norėdami tai atlikti, turite naudoti papildymo užklausą.

Daugiau informacijos rasite straipsnyje įrašų įtraukimas į lentelę naudojant papildymo užklausą.

Pastaba : Saugiausia naudoti naujinimo užklausą yra visų pirma sukūrus atrankos užklausą, tikrinančią jūsų pasirinkimo kriterijus. Tarkime, kad norite atnaujinti duoto kliento Taip/ne laukų sekas iš Ne į Taip. Norėdami tai atlikti, turite kriterijus įtraukti į atrankos užklausą, kol ji grąžins visus pageidaujamus to kliento Ne įrašus. Kai esate įsitikinęs, kad turite teisingus įrašus, keičiate atrankos užklausą į naujinimo užklausą, įvedate naujinimo kriterijus ir vykdote užklausą, atnaujinančią pasirinktas reikšmes. Šioje sekcijoje aprašomi veiksmai paaiškina, kaip kurti atrankos užklausą ir keisti ją į naujinimo užklausą.

Atrankos užklausos kūrimas

 1. Atidarykite duomenų bazę, kurioje yra norimi naujinti įrašai.

 2. Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

  Atidaromas užklausos dizaineris, rodomas skirtukas Dizainas ir atidaromas dialogo langas Lentelės rodymas.

 3. Pažymėkite lentelę ar lenteles, kuriose yra atnaujinti norimų įrašų, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Uždaryti.

  Lentelė ar lentelės rodomos viršutinėje užklausos kūrimo tinklelio sekcijoje kaip vienas ar daugiau langų, visus laukus įtraukiančių į kiekvienos lentelės sąrašą. Šioje iliustracijoje rodomas užklausos dizaineris ir įprasta lentelė.

  Lentelė užklausų dizaineryje

 4. Du kartus spustelėkite norimus naujinti laukus. Pažymėti laukai rodomi apatinės užklausų dizainerio sekcijos eilutėje Laukas.

  Viename apatinės sekcijos stulpelyje galite įtraukti vieną lentelės lauką arba, spustelėdami lentelės laukų sąrašo viršuje esančią žvaigždutę (*), galite greitai įtraukti visus laukus į lentelę. Šioje iliustracijoje rodomas užklausos dizaineris ir visi įtraukti laukai.

  Užklausa su visais įtrauktais lentelės laukais.

 5. Galite įvesti vieną ar daugiau kriterijų į kūrimo tinklelio eilutę Kriterijai. Ši lentelė rodo keletą kriterijų pavyzdžių ir paaiškina, kaip jie veikia užklausą.

Kriterijai

Poveikis

> 234

Grąžina visus skaičius, didesnius nei 234. Norėdami rasti visus mažesnius nei 234 skaičius, naudokite < 234.

>= "Musteikis"

Grąžina visus įrašus Musteikis iki abėcėlės pabaigos nuo

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Grąžinimo datos tarp 2-Vas-06 ir 1-Vas-06 (ANSI-89). Jei jūsų duomenų bazė naudoja ANSI-92 pakaitos simbolius, vietoj svaro ženklo naudokite viengubas kabutes ('). Pavyzdys: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Germany"

Randa visus įrašus, kuriuose tikslus lauko turinys nelygus Vokietija. Pagal kriterijų bus grąžinti įrašai, kuriuose yra simboliai kartu su Vokietija, pvz., Vokietija (euras) arba Europa (Vokietija).

Not "T*"

Randa visus įrašus, išskyrus tuos, kurie prasideda raide „T“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Not "*t"

Randa visus įrašus, kurie nesibaigia raide „t“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

In(Kanada, JK)

Sąraše randa visus įrašus, kuriuose yra Kanada arba JK.

Like "[A-D]*"

Teksto lauke randa visus įrašus, kurie prasideda raidėmis nuo A iki D. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Like "*ar*"

Randa visus įrašus, kuriuose yra raidžių seka „ar“. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj žvaigždutės naudokite procento ženklą (%).

Like "Maison Dewe?"

Randa visus įrašus, kurie pradedami žodžiu Maison ir kuriuose yra 5 raidžių antroji eilutė, kurios 4 pirmosios raidės yra Dewe, o paskutinė raidė nežinoma. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, vietoj klaustuko naudokite apatinį brūkšnį (_).

#2/2/2006#

Randa visus 2006 m. vasario 2 d. įrašus. Jei jūsų duomenų bazėje naudojamas ANSI-92 pakaitos simbolių rinkinys, nenaudokite ženklų #, o įtraukite datą į viengubas kabutes ('2/2/2006').

< Date() - 30

Grąžina visas vėlesnes nei 30 dienų datas.

Date()

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra šiandienos data.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Grąžina visus įrašus, esančius tarp šiandienos datos ir trijų mėnesių nuo šiandienos datos

Is Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra neapibrėžta (tuščia arba neapibrėžta) reikšmė.

Is Not Null

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra reikšmė.

""

Grąžina visus įrašus, kuriuose yra nulinio ilgio eilutė. Nulinio ilgio eilutė naudojama, kai reikia įtraukti reikšmę į būtiną lauką, bet dar nežinoma, kokia yra ta reikšmė. Pavyzdžiui, į lauką gali reikėti įrašyti fakso numerį, bet kai kurie iš jūsų klientų neturi fakso aparatų. Tokiu atveju, užuot įvedę numerį, įvedate dvigubų kabučių be tarpo tarp jų porą ("").

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Patikrinkite, ar užklausa grąžino tik įrašus, kuriuos norite naujinti. Kai reikia, galite pažymėti nepageidaujamus laukus ir paspausti DELETE, jei norite juos pašalinti. Galite nuvilkti papildomų laukų į kūrimo tinklelį ir pakeisti kriterijus, kad būtumėte visiškai patenkintas užklausos rezultatais.

 2. Pereikite prie kitų veiksmų.

Įrašų naujinimas

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite Naujinimas.

  Tai pakeičia atrankos užklausą į naujinimo užklausą. Programa Access įtraukia eilutę Naujinti į į apatinę užklausos dizainerio sekciją.

  Naujinimo užklausa su vieninteliu naujinimo kriterijumi

 2. Nustatykite lauką, kuriame yra norimi keisti duomenys, ir įveskite savo išraišką (kuri pakeis duomenis) to lauko eilutėje Naujinti į.

  Šioje lentelėje rodomi išraiškų pavyzdžiai ir paaiškinama, kaip jie keičia duomenis.

Išraiška

Rezultatas

"Pardavėjas"

Lauko Tekstas teksto reikšmė keičiama į Pardavėjas.

#8/10/06#

Lauko Data/Laikas datos reikšmė keičiama į 07-Rgp-10.

Taip

Lauko Taip/Ne reikšmė Ne keičiama į Taip.

"PN" & [Dalies_numeris]

"PN" įtraukia į kiekvieno konkretaus dalies numerio pradžią.

[Vieneto_kaina] * [Kiekis]

Daugina laukų Vieneto_kaina ir Kiekis reikšmes.

[Frachtas] * 1,5

Lauko Frachtas reikšmes padidina 50 procentų.

DSum("[Kiekis] * [Vieneto_kaina]",
"Užsakymo informacija", "[Produkto _ID]=" & [Produkto _ID])

Kai esamoje lentelėje esančios Produkto _ID reikšmės atitinka lentelėje Užsakymo informacija esančias Produkto _ID reikšmes, ši išraiška atnaujina pardavimo sumas, daugindama lauke Kiekis esančias reikšmes iš lauke Vieneto_kaina esančių reikšmių.

Right([Pristatymo_pašto_indeksas], 5)

Trumpina kairiausius teksto ar skaitinės eilutės simbolius ir palieka 5 dešiniausius simbolius.

IIf(IsNull([Vieneto_kaina]), 0, [Vieneto_kaina])

Lauke Vieneto_kaina keičia neapibrėžtą (nežinomą arba neapibrėžtą) reikšmę į nulį (0).

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Rodomas įspėjimo pranešimas. Šioje iliustracijoje pavaizduotas pranešimas:

  Naujinimo užklausos įspėjimo pranešimas

 2. Norėdami vykdyti užklausą spustelėkite Taip.

  Pastaba : Galite išjungti įspėjimo pranešimų. Norėdami tai padaryti, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite "Access" parinktys, spustelėkite Išsamiauir dalyje patvirtintiišvalykite žymės langelį veiksmo užklausos .

 3. Norėdami matyti naujinimo užklausos rezultatus, grupės Rodiniai skirtuke Vietos arba skirtuke Dizainas spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Duomenų lapo rodinys. Taip pat galite spustelėti mygtuką Duomenų lapo rodinys, esantį programos Access būsenos juostoje.

  Pastaba : Vykdydami užklausą galite pastebėti, kad kai kurių laukų rezultatų rinkinyje trūksta. Jei jūsų užklausoje yra neatnaujinamų laukų, programa Access juos pašalina pagal numatytuosius parametrus. Pavyzdžiui, galite iš dviejų lentelių įtraukti ID laukus, kad užtikrintumėte, jog užklausa grąžins ir apdoros teisingus įrašus. Jei šių ID laukų neatnaujinsite, programa Access juos pašalins.

Puslapio viršus

Papildymo užklausos naudojimas įrašams į lenteles įtraukti

Vienas dažniausių papildymo užklausos naudojimo būdų yra įtraukti įrašų grupę iš vienos arba kelių lentelių, esančių šaltinio duomenų bazėje, į vieną arba kelias lenteles, esančias paskirties duomenų bazėje. Pavyzdžiui, įgyjate kelis naujus klientus ir duomenų bazę, kurioje yra informacijos apie šiuos klientus lentelė. Norėdami išvengti naujų duomenų įvedimo neautomatiniu būdu, galite papildyti jais atitinkamą duomenų bazėje esančią lentelę arba lenteles. Papildymo užklausas taip pat galite naudoti, jei norite:

 • Papildyti įrašus pagal kriterijus. Pavyzdžiui, galite papildyti tik tų klientų, kurių užsakymai nebaigti, vardų ir adresų sąrašą.

 • Papildyti įrašų sąrašą, kai tam tikrų vienos lentelės laukų nėra kitoje lentelėje. Pavyzdžiui, jūsų lentelėje Klientai yra 11 laukų, kitoje duomenų bazėje esančios lentelės Klientai 9 laukai iš 11 su jais sutampa. Galite naudoti papildymo užklausą, jei norite įtraukti tik tuos duomenis, kurių laukai sutampa, o kitų duomenų nepaisyti.

Papildymo užklausos kūrimo procesą, norint duomenis iš vienos duomenų bazės pridėti prie kitos duomenų bazės, sudaro šie pagrindiniai veiksmai:

 • Šaltinio duomenų bazės atidarymas (duomenų bazės, kurioje yra įrašų, kuriais norima papildyti) ir kūrimas atrankos užklausos, kuri grąžina tik įrašus, kuriais norima papildyti.

 • Atrankos užklausos konvertavimas į papildymo užklausą.

 • Paskirties lentelių ir laukų įtraukimas į papildymo užklausą. Jei įrašais papildote kitą duomenų bazę, pirmiausia atidarykite tą duomenų bazę ir tada pažymėkite lenteles.

 • Užklausos vykdymas, norint papildyti įrašus.

Pastaba : Prieš pradėdami sukurkite atsarginę duomenų kopiją. Jei apsiriksite, paskirties lentelėje galėsite panaikinti įrašus, kuriais papildėte, bet didelio įrašų kiekio naikinimas neautomatiniu būdu gali užimti daug laiko. Turėdami atsarginę duomenų kopiją, galėsite pataisyti visas klaidas gerokai greičiau.

Atrankos užklausos kūrimas

 1. Atidarykite savo šaltinio duomenų bazę – duomenų bazę, kurioje įrašų, kuriais norima papildyti.

 2. Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

  Bus rodomas užklausos kūrimo tinklelis ir dialogo langas Lentelės rodymas.

 3. Pažymėkite lentelę, kurioje yra įrašų, kuriais norima papildyti, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Uždaryti.

  Lentelė rodoma kaip langas viršutinėje užklausos kūrimo tinklelio sekcijoje. Lange išvardyti visi lentelėje esantys laukai. Šioje iliustracijoje parodyta įprasta lentelė kaip užklausos dizainerio forma.

  Lentelė užklausų dizaineryje

 4. Nuvilkite laukus, kuriais norite papildyti, iš lentelės į eilutę Laukas, esančią apatinėje užklausos kūrimo tinklelio sekcijoje.

  Viename apatinės sekcijos stulpelyje galite įtraukti vieną lentelės lauką. Norėdami greitai įtraukti visus laukus, spustelėkite lentelės laukų sąrašo viršuje esančią žvaigždutę (*). Šioje iliustracijoje pavaizduota užklausos dizainerio forma, į kurią įtraukti keli lentelės laukai:

  Užklausa su trimis laukais dizaino tinklelyje

  Šioje iliustracijoje pavaizduota dizainerio forma su visais įtrauktais laukais:

  Užklausa su visais lentelės laukais.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Rezultatai spustelėkite Vykdyti.

  Patikrinkite, ar užklausa grąžino įrašus, kuriais norite papildyti. Jei reikia, galite išvalyti žymės langelį Rodyti arba paspauskite DELETE, jei norite naikinti nereikalingus laukus. Galite nuvilkti papildomų laukų į kūrimo tinklelį, kad būtumėte visiškai patenkintas užklausos rezultatais.

 6. Pereikite prie kitų veiksmų.

Užklausos konvertavimas į papildymo užklausą

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite Pridėjimo.

  Rodomas dialogo langas Pridėti.

 2. Dabar toje pačioje duomenų bazėje vienos lentelės įrašais galit papildyti kitą lentelę arba įrašais papildyti lentelę, esančią kitoje duomenų bazėje.

  • Lentelės, esančios toje pačioje duomenų bazėje, papildymas įrašais

   1. Dialogo lange Pridėti spustelėkite Dabartinė duomenų bazė (jei dar nepažymėta), tada sąraše Lentelės pavadinimas pažymėkite paskirties lentelę.

   2. Spustelėkite Gerai.

    Atlikę ketvirtą ankstesnio skyriaus veiksmą, jūs įtraukėte dalį šaltinio lentelėje esančių laukų arba juos visus į užklausos kūrimo tinklelį. Jei atlikdami tą veiksmą įtraukėte visą lentelę, dabar į eilutę Papildyti programa Access įtrauks visą paskirties lentelę, kaip parodyta čia:

    Papildymo užklausa, į kurią įtraukti visi laukai iš dviejų lentelių

    Arba

    Jei atlikdami 4 ankstesnio skyriaus veiksmą įtraukėte atskirus laukus, o laukų pavadinimai šaltinio ir paskirties lentelėse sutampa, programa Access automatiškai įtraukia paskirties laukų pavadinimus į eilutę Papildyti, kaip parodyta čia:

    Papildymo užklausa su sutampančiais laukais

    Arba

    Jei įtraukėte atskirus laukus ir kai kurie arba visi pavadinimai šaltinio ir paskirties lentelėse nesutampa, programa Access nesutampančius laukus eilutėje Papildyti palieka tuščius. Spustelėkite kiekvieną tuščią lauką ir gautame sąraše pažymėkite norimą šaltinio lauką, kaip parodyta čia.

    Papildymo užklausos paskirties laukų pasirinkimas

   3. Jei norite peržiūrėti keitimus, spustelėkite Rodinys.

   4. Grįžkite į dizaino rodinį ir spustelėkite Vykdyti, kad papildytumėte įrašais.

  • Lentelės, esančios kitoje duomenų bazėje, papildymas įrašais

   1. Dialogo lange Pridėti spustelėkite Kita duomenų bazė.

   2. Lauke Failo vardas įveskite paskirties duomenų bazės vietą ir pavadinimą.

   3. Lauke Lentelės pavadinimas įveskite paskirties lentelės pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

    arba

    Spustelėkite Naršyti ir, naudodami antrą dialogo langą Pridėti, raskite paskirties duomenų bazę. Radę ir pažymėję paskirties duomenų bazę, spustelėkite Gerai. Antras dialogo langas bus uždarytas. Pirmojo dialogo lango lauke Lentelės pavadinimas įveskite paskirties lentelės pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

    Įveskite paskirties lentelės pavadinimą, tada spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte pirmą dialogo langą Pridėti.

    Atlikdami 4 ankstesnio skyriaus veiksmą jūs įtraukėte dalį šaltinio lentelėje esančių laukų arba juos visus į užklausos kūrimo tinklelio eilutę Laukas. Jei atlikdami šį veiksmą įtraukėte visą lentelę, dabar į eilutę Papildyti programa Access įtrauks visą paskirties lentelę, kaip parodyta čia:

    Papildymo užklausa, į kurią įtraukti visi laukai iš dviejų lentelių

    Arba

    Jei atlikdami 4 veiksmą įtraukėte atskirus laukus, o laukų pavadinimai šaltinio ir paskirties lentelėse sutampa, programa Access automatiškai įtraukia paskirties laukų pavadinimus į eilutę Papildyti, kaip parodyta čia:

    Papildymo užklausa su sutampančiais laukais

    Arba

    Jei įtraukėte atskirus laukus ir kai kurie arba visi pavadinimai šaltinio ir paskirties lentelėse nesutampa, programa Access nesutampančius laukus eilutėje Papildyti palieka tuščius. Spustelėkite kiekvieną tuščią lauką ir gautame sąraše pažymėkite norimą paskirties lauką, kaip parodyta čia:

    Papildymo užklausos paskirties laukų pasirinkimas

   4. Jei norite peržiūrėti keitimus, spustelėkite Rodinys.

   5. Įjunkite dizaino rodinį ir spustelėkite Vykdyti, kad papildytumėte įrašais.

Puslapio viršus

Duomenų rinkimo naudojimas naujinant duomenis

Programoje „Office Access 2007“ pateikiama nauja priemonė, vadinama Duomenų rinkimas. Programoje „Microsoft Office Outlook 2007“ galite nustatyti duomenų įvedimo formą, rinkti informaciją, o tada saugoti duomenis „Access“ duomenų bazėje. Šiame straipsnyje neaiškinama, kaip naudoti duomenų rinkimo priemonę.

Informacijos apie duomenų rinkinio, ieškokite straipsnyje pavadinimu rinkti duomenis per el. laiškus.

Puslapio viršus

Dialogo lango Rasti ir keisti naudojimas keičiant duomenis

Dialogo langas Rasti ir keisti naudojimas – tai dar vienas greitesnis ir lengvesnis mažų duomenų kiekių keitimo būdas. Šiame straipsnyje neaiškinama, kaip naudoti šį dialogo langą.

Informacijos apie naudojant dialogo langą, ieškokite straipsnyje naudokite dialogo langą Radimas ir keitimas duomenų keitimas.

Puslapio viršus

Pakopinių naujinimų naudojimas keičiant pirminio ir išorinio rakto reikšmes

Kartais gali tekti atnaujinti pirminio rakto reikšmę. Jei pirminį raktą naudojate kaip išorinį raktą, galite visų antrinių išorinio rakto egzempliorių pakeitimus atnaujinti automatiškai.

Primename, kad pirminis raktas yra reikšmė, unikaliai identifikuojanti kiekvieną duomenų bazės lentelės eilutę (įrašą). Išorinis raktas yra stulpelis, atitinkantis pirminį raktą. Paprastai išoriniai raktai būna kitose lentelėse ir įgalina kurti lentelės duomenų tarpusavio ryšį (saitą).

Tarkime, kad produkto ID numerį naudojate kaip pirminį raktą. Vienas ID numeris unikaliai identifikuoja vieną produktą. Tą ID numerį taip pat naudojate užsakymo duomenų lentelėje kaip išorinį raktą. Tokiu būdu galite rasti visus kiekvieną produktą apimančius užsakymus, nes kas kartą kam nors pateikus produkto užsakymą, ID tampa to užsakymo dalimi.

Kartais tie ID numeriai (ar kiti pirminių raktų tipai) keičiasi. Kai tai įvyksta, galite keisti savo pirminio rakto reikšmę ir nurodyti, kad tas pakeitimas automatiškai pakopomis rodytų visus susijusius antrinius įrašus. Šį veikimo būdą įgalinate įjungdami nuorodų vientisumą ir pakopomis rodydami abi lenteles.

Prieš tęsdami, nepamirškite šių taisyklių:

 • Galite įgalinti tik pirminio rakto laukų, nustatytų kaip duomenų tipai Tekstas ir Skaičius, pakopinius naujinimus. Negalite naudoti pakopinių naujinimų, kai norite naujinti laukus, kurie yra nustatyti kaip automatinio numeravimo duomenų tipai.

 • Pakopinius naujinimus galite įgalinti tik lentelėse, susietose ryšiu Vienas su daugeliu.

Tolesni veiksmai paaiškina, kaip kurti ryšį ir įgalinti to ryšio pakopinius naujinimus.

Ryšio kūrimas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Lentelės rodymas.

  Rodomas dialogo langas Lentelės rodymas.

 3. Jei dar nepažymėta, spustelėkite skirtuką Lentelės, pažymėkite norimas keisti lenteles, spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Uždaryti.

  Norėdami pažymėti kelias lenteles, galite spausti SHIFT arba galite kiekvieną lentelę įtraukti atskirai. Pažymėkite tik tas lenteles, kurios yra ryšio dalyse „vienas“ ir „daugelis“.

 4. Lange Ryšiai nuvilkite pirminį raktą iš lentelės, esančios ryšio dalyje „vienas“ į išorinio rakto lauką, esantį lentelės ryšio dalyje „daugelis“.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas. Šioje iliustracijoje pavaizduotas dialogo langas:

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 5. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą ir spustelėkite Kurti.

 6. Pereikite prie kito veiksmų rinkinio.

Pirminių raktų pakopinių naujinimų įgalinimas

 1. Jei nesivadovavote ankstesnėje sekcijoje nurodytais veiksmais, atidarykite duomenų bazę, kurioje yra norimas keisti ryšys.

 2. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  Rodomas langas Ryšiai, kuriame matomi duomenų bazės lentelių tarpusavio sujungimai (rodomi kaip jungiančios linijos). Tolesnė iliustracija vaizduoja įprastą ryšį.

  Ryšys tarp dviejų lentelių

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pirminių ir antrinių lentelių sujungimo liniją ir spustelėkite Redaguoti ryšį.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas. Šioje iliustracijoje pavaizduotas dialogo langas:

  Dialogo langas Ryšių redagavimas, kuriame yra esamas ryšys

 4. Pasirinkite Susijusius laukus naujinti pakopomis, įsitikinkite, kad žymės langelis Įgalinti nuorodų vientisumą pažymėtas, tada spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie ryšių kūrimą ieškokite šiuose straipsniuose:

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×