Duomenų analizė

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

 • Jei rodomas dialogo langas Duomenų analizė, srityje Analizės įrankiai spustelėkite norimą naudoti įrankį, tada spustelėkite Gerai.

 • Įveskite atitinkamus duomenis ir dialogo lange spustelėkite pasirinkto įrankio parinktis, tada spustelėkite Gerai.

  Visų įrankių aprašus ir informaciją, kaip naudoti kiekvieno įrankio dialogo langą, rasite spustelėję įrankio pavadinimą šiame sąraše:

  "ANOVA"

  Anova analizės įrankiai pateikia įvairius dispersijos analizės tipus. Įrankis, kurį turėtumėte naudoti, priklauso nuo koeficientų ir pavyzdžių skaičiaus, kurie yra norimose tikrinti aibėse.

  Anova: vienas koeficientas

  Šiuo įrankiu atliekama paprasta duomenų, kuriuose yra du arba daugiau pavyzdžių, dispersijos analizė. Analizė pateikia hipotezės, kad visi pavyzdžiai yra paimti iš to paties tikimybių skirstinio, tikrinimą, lygintą su alternatyvia hipoteze, kad esantys tikimybių skirstiniai nepriklauso tiems patiems pavyzdžiams. Jei yra tik du pavyzdžiai, galite naudoti darbalapio funkciją TTEST. Kai yra daugiau nei du pavyzdžiai, apibendrinti funkciją TTEST nepatogu, todėl geriau iškviesti modelį Vieno koeficiento Anova.

  Anova: Vienas koeficientas dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

  Sugrupuota pagal      Jei norite nurodyti, ar įvesties diapazone duomenys sugrupuoti eilutėse ar stulpeliuose, spustelėkite Eilutės arba Stulpeliai.

  Etiketės pirmoje eilutėje/Etiketės pirmame stulpelyje     Jei pirmoje jūsų įvesties diapazono eilutėje yra etiketės, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmoje eilutėje. Jei etiketės yra pirmame jūsų įvesties diapazono stulpelyje, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmame stulpelyje. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelis yra tuščias. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite lygį, kuriuo norite vertinti krizines F statistikos reikšmes. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis arba bus už darbalapio ribų.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje, ir įklijuokite rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti naują darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Anova: du koeficientai su replikavimu

  Šis analizės įrankis naudingas, kai duomenis galima klasifikuoti pagal dvi skirtingas dimensijas. Pavyzdžiui, eksperimento metu, kai matuojamas augalų aukštis, augalai gali būti tręšiami skirtingomis trąšų rūšimis (pavyzdžiui, A, B ir C) ir laikomi skirtingose temperatūrose (pavyzdžiui, žemoje ir aukštoje). Turime vienodą kiekvienos iš šešių galimų {trąšų, temperatūros} porų augalo aukščio stebėjimų skaičių. Naudodami šį Anova įrankį, galime tikrinti:

  • Ar skirtingų trąšų rūšių augalų aukščiai gauti iš tos pačios aibės. Šioje analizėje temperatūros nepaisoma.

  • Ar skirtingų temperatūros lygių augalų aukščiai gauti iš tos pačios aibės. Šioje analizėje trąšų rūšių nepaisoma.

   Ar sudarius ataskaitą apie skirtumų tarp trąšų rūšių efektus, kurie aptikti pirmajame pažymėtame taške, ir skirtumų tarp temperatūrų efektus, kurie aptikti antrajame pažymėtame taške, šeši pavyzdžiai, pateikiantys visas {trąšų, temperatūros} reikšmių poras, gauti iš tos pačios aibės. Alternatyvi hipotezė yra ta, kad konkrečiose {trąšų, temperatūros} porose efektai yra nepaisant skirtumų, kurie remiasi tik trąšomis arba tik temperatūra.

   Anova įrankio įvesties diapazono nustatymas

   Anova: Du koeficientai su replikavimu dialogo langas

   Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

   Eilučių pavyzdyje      Įveskite eilučių skaičių, kuris yra kiekviename pavyzdyje. Kiekviename pavyzdyje turi būti vienodas eilučių skaičius, nes kiekvienos eilutės duomenys replikuojami.

   Alfa      Įveskite lygį, kuriuo norite vertinti krizines F statistikos reikšmes. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

   Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Microsoft Office Excel automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis arba bus už darbalapio ribų.

   Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

   Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

   Anova: du koeficientai be replikavimo

   Šis analizės įrankis naudingas, kai duomenys klasifikuojami pagal dvi skirtingas dimensijas (kaip ir dviejų koeficientų su replikavimu). Tačiau šis įrankis supranta, kad yra tik vienas kiekvienos poros stebėjimas (pavyzdžiui, visos {trąšų, temperatūros} poros ankstesniame pavyzdyje).

   Anova: Du koeficientai be replikavimo dialogo langas

   Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

   Etiketės      Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelis tuščias išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

   Alfa      Įveskite lygį, kuriuo norite vertinti krizines F statistikos reikšmes. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

   Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis arba bus už darbalapio ribų.

   Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

   Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Koreliacijos

  Abi darbalapio funkcijos – CORREL ir PEARSON – skaičiuoja koreliacijos koeficientą tarp dviejų matavimo kintamųjų, kai kiekvieno kintamojo matavimai stebimi visuose N objektuose. (Bet koks trūkstamas objekto stebėjimas sąlygoja, kad analizuojant objektas bus nepaisomas.) Koreliacijos analizės įrankis ypač naudingas, kai yra daugiau nei du kiekvieno iš N objektų matavimo kintamieji. Jis pateikia išvesties lentelę, koreliacijos matricą, kurioje rodoma funkcijos CORREL (arba PEARSON), taikytos visose galimose matavimo kintamųjų porose, reikšmė.

  Koreliacijos koeficientas, kaip ir kovariacija, yra apimties, kuria du matavimo kintamieji „kinta kartu“, matas. Kitaip nei kovariacija, koreliacijos koeficientas keičiamas taip, kad jo reikšmė nepriklauso nuo vienetų, kuriais išreikšti du matavimo kintamieji. (Pavyzdžiui, jei du matavimo kintamieji yra svoris ir aukštis, koreliacijos koeficiento reikšmė nesikeičia, jei svoris konvertuojamas iš svarų į kilogramus.) Bet kokio koreliacijos koeficiento reikšmė turi būti nuo -1 iki +1 imtinai.

  Koreliacijos analizės įrankį galite naudoti kiekvienai matavimo kintamųjų porai tikrinti, kad nustatytumėte, ar du matavimo kintamieji turi tą patį polinkį,  t. y. ar dideles vieno kintamojo reikšmes galima sieti su didelėmis kito kintamojo reikšmėmis (teigiama koreliacija), ar mažas vieno kintamojo reikšmes galima sieti su didelėmis kito kintamojo reikšmėmis (neigiama koreliacija) arba ar abiejų kintamųjų reikšmių polinkis nesietinas (koreliacija artima 0 (nuliui).

  Koreliacijos dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

  Sugrupuota pagal      Jei norite nurodyti, ar įvesties diapazone duomenys sugrupuoti eilutėse ar stulpeliuose, spustelėkite Eilutės arba Stulpeliai.

  Etiketės pirmoje eilutėje/Etiketės pirmame stulpelyje     Jei pirmoje jūsų įvesties diapazono eilutėje yra etiketės, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmoje eilutėje. Jei etiketės yra pirmame jūsų įvesties diapazono stulpelyje, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmame stulpelyje. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelis yra tuščias. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. „Excel“ užpildo tik pusę lentelės, nes dviejų duomenų diapazonų koreliacija nepriklauso nuo diapazonų apdorojimo tvarkos. Išvesties lentelės langeliuose, kurių eilutės ir stulpelio koordinatės sutampa, reikšmė yra 1, nes duomenų rinkiniai koreliuoja su savimi.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Kovariacija

  Ir koreliacijos, ir kovariacijos įrankį galima naudoti su tais pačiais parametrais, kai turite N skirtingų matavimo kintamųjų, kurie stebėti individų rinkinyje. Koreliacijos ir kovariacijos įrankiai pateikia po išvesties lentelę, matricą, kurioje atitinkamai rodomas koreliacijos koeficientas arba kovariacija tarp visų matavimo kintamųjų porų. Skirtumas toks, kad koreliacijos koeficientai keičiami taip, kad tilptų diapazone nuo -1 iki +1 imtinai. Atitinkamos kovariacijos nėra keičiamos. Tiek koreliacijos koeficientas, tiek kovariacija yra apimties, kuria du matavimo kintamieji „kinta kartu“, matas.

  Kovariacijos įrankis apskaičiuoja visų matavimo kintamųjų porų darbalapio funkcijos COVAR reikšmę. (Tiesiogiai naudoti funkciją COVAR vietoj kovariacijos įrankio kaip patogią alternatyvą galima tada, kai yra tik du matavimo kintamieji, t. y. N=2.) Įrašas kovariacijos įrankio išvesties lentelės įstrižainės i eilutės i stulpelyje yra „i“ matavimo kintamojo kovariacija su savimi. Tai tik kintamojo aibės variacija, kurią apskaičiuoja darbalapio funkcija VARP.

  Kovariacijos įrankį galite naudoti, jei norite tirti kiekvieną matavimo kintamųjų pora, kad nustatytumėte, ar du matavimo kintamieji linkę keistis kartu,  t. y. ar dideles vieno kintamojo reikšmes galima sieti su didelėmis kito kintamojo reikšmėmis (teigiama kovariacija), ar mažas vieno kintamojo reikšmes galima sieti su didelėmis kito kintamojo reikšmėmis (neigiama kovariacija) arba ar abiejų kintamųjų reikšmės nesietinos (kovariacija artima 0 (nuliui).

  Kovariacija dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

  Sugrupuota pagal      Jei norite nurodyti, ar įvesties diapazone duomenys sugrupuoti eilutėse ar stulpeliuose, spustelėkite Eilutės arba Stulpeliai.

  Etiketės pirmoje eilutėje/Etiketės pirmame stulpelyje     Jei pirmoje jūsų įvesties diapazono eilutėje yra etiketės, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmoje eilutėje. Jei etiketės yra pirmame jūsų įvesties diapazono stulpelyje, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmame stulpelyje. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelis yra tuščias. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. „Excel“ užpildo tik pusė lentelės, nes dviejų duomenų diapazonų kovariacija nepriklauso nuo diapazonų apdorojimo tvarkos. Lentelės įstrižainėje yra kiekvieno diapazonų dispersija.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Aprašomoji statistika

  Aprašomosios statistikos analizės įrankis generuoja vienmatės įvesties diapazono duomenų statistikos ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie jūsų duomenų centrinę tendenciją ir kintamumą.

  Aprašomosios statistikos dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Nuorodą turi sudaryti du ar daugiau greta esančių duomenų stulpelių arba eilučių diapazonų.

  Sugrupuota pagal      Jei norite nurodyti, ar įvesties diapazone duomenys sugrupuoti eilutėse ar stulpeliuose, spustelėkite Eilutės arba Stulpeliai.

  Etiketės pirmoje eilutėje/Etiketės pirmame stulpelyje     Jei pirmoje jūsų įvesties diapazono eilutėje yra etiketės, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmoje eilutėje. Jei etiketės yra pirmame jūsų įvesties diapazono stulpelyje, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmame stulpelyje. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelis yra tuščias. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Pasikliovimo vidurkiu lygmuo      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite įtraukti pasikliovimo vidurkiu lygmens eilutę. Lauke įveskite norimą naudoti pasikliovimo lygmenį. Pavyzdžiui, 95 procentų reikšmė skaičiuoja pasikliovimo vidurkiu lygmenį 5 procentų reikšmingumu.

  K-as didžiausias      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite įtraukti didžiausios kiekvieno duomenų diapazono k-ios reikšmės eilutę. Lauke įveskite norimų naudoti k skaičių. Jei įvedate 1, šioje eilutėje bus didžiausios duomenų rinkinio reikšmės.

  K-as mažiausias      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite įtraukti mažiausios kiekvieno duomenų diapazono k-ios reikšmės eilutę. Lauke įveskite norimų naudoti k skaičių. Jei įvedate 1, šioje eilutėje bus mažiausios duomenų rinkinio reikšmės.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Šis įrankis sukuria du kiekvieno duomenų rinkinio informacijos stulpelius. Kairiajame stulpelyje yra statistikos etiketės, o dešiniajame stulpelyje yra statistika. Programa „Excel“ rašo kiekvieno stulpelio arba eilutės įvesties diapazono dviejų stulpelių statistikos lentelę, atsižvelgiant į parinktį Sugrupuota pagal, kurią pasirenkate.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Suvestinės statistika      Pažymėkite, jei norite, kad programa „Excel“ išvesties lentelėje sukurtu po vieną lauką visiems šiems statistiniams duomenims: vidurkis, standartinė paklaida (vidurkio), mediana, moda, standartinis nuokrypis, dispersija, ekscesas, antisimetriškumas, diapazonas, minimumas, maksimumas, suma, skaičius, didžiausias (#), mažiausias (#) ir pasikliovimo lygmuo.

  Eksponentinis glotninimas

  Eksponentinio glotninimo analizės įrankis prognozuoja reikšmę remdamasis ankstesnio periodo prognoze, kuri buvo koreguota naudojant ankstesnės prognozės paklaidą. Įrankis naudoja glotninimo konstantą a, kurios dydis nustato, kaip stipriai prognozę paveikia ankstesnės prognozės paklaidos.

  Pastaba: Priimtinos glotninimo konstantos reikšmės yra nuo 0,2 iki 0,3. Šios reikšmės nurodo, kad esamą prognozę reikia koreguoti 20-30 procentų ankstesnės prognozės paklaida. Didesnės konstantos pateikia greitesnį atsaką, bet gali sukurti netvarkingą prognozę. Dėl mažesnių konstantų prognozė gali labai vėluoti.

  Eksponentinis Išlyginimas dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Diapazoną turi sudaryti vienas stulpelis arba eilutė, kurioje yra keturi arba daugiau duomenų langelių.

  Slopinimo faktorius      Įveskite slopinimo faktorių, kurį norite naudoti kaip eksponentinio glodinimo konstantą. Slopinimo faktorius yra korekcinis faktorius, kuris sumažina aibėje surinktų duomenų nestabilumą. Numatytoji slopinimo faktoriaus reikšmė yra 0,3.

  Pastaba: Priimtinos glotninimo konstantos reikšmės yra nuo 0,2 iki 0,3. Šios reikšmės nurodo, kad esamą prognozę reikia koreguoti 20-30 procentų ankstesnės prognozės paklaida. Didesnės konstantos pateikia greitesnį atsaką, bet gali sukurti netvarkingą prognozę. Dėl mažesnių konstantų prognozė gali labai vėluoti.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Jei pažymite žymės langelį Standartinės paklaidos, programa „Excel“ generuoja dviejų stulpelių išvesties lentelę, kurios dešiniajame stulpelyje yra standartinių paklaidų reikšmės. Jei istorinių reikšmių nepakanka prognozei projektuoti arba standartinei paklaidai skaičiuoti, programa „Excel“ grąžina klaidos reikšmę #N/A.

  Pastaba: Išvesties diapazonas turi būti tame pačiame darbalapyje kaip ir įvesties diapazone naudojami duomenys. Todėl parinktys Naujas darbalapio sluoksnis ir Nauja darbaknygė negalimos.

  Diagramos išvestis      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite generuoti įdėtąją faktinių ir prognozuojamų reikšmių diagramą.

  Standartinės paklaidos      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite įtraukti stulpelį, kuriame būtų standartinių paklaidų reikšmės. Išvalykite, jei norite vieno stulpelio išvesties lentelės be standartinių paklaidų reikšmių.

  Dviejų-pavyzdžių dispersijos F bandymas

  Dviejų pavyzdžių dispersijos F bandymo analizės įrankis atlieka dviejų pavyzdžių F bandymą, kad lygintų dvi aibės dispersijas.

  Pavyzdžiui, F bandymo įrankį galite naudoti su abiejų plaukimo varžybose dalyvavusių komandų laikų pavyzdžiais. Įrankis pateikia nulinės hipotezės bandymo rezultatus, kad šie du pavyzdžiai paimti iš skirstinių, kurių dispersija vienoda, lygindama su alternatyvia hipoteze, kad dispersijos šiuose skirstiniuose nėra lygios.

  Įrankis apskaičiuoja F statistikos (arba F santykio) reikšmę f. f reikšmė, artima 1, rodo, kad imčių dispersijos yra lygios. Išvesties lentelėje jei f < 1 "P(F <= f) vienpusis" yra tikimybė, kad F statistikos reikšmė yra mažesnė nei f, kai aibės dispersijos yra lygios, ir "F krizinis vienpusis" pateikia pasirinkto Alfa reikšmės lygio krizinę reikšmę, mažesnę nei 1. Jei f > 1, "P(F <= f) vienpusis" yra tikimybė, kad F statistikos reikšmė yra didesnė nei f, kai aibės dispersijos yra lygios, ir "F krizinis vienpusis" pateikia Alfa krizinę, reikšmę didesnę nei 1.

  F testas dviejų pavyzdžių dispersijos dialogo langas

  1 kintamojo diapazonas      Įveskite pirmojo stulpelio arba eilutės, kurią norite analizuoti, nuorodą.

  2 kintamojo diapazonas      Įveskite antrojo stulpelio arba eilutės, kurią norite analizuoti, nuorodą.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite testo pasikliovimo lygį. Reikšmė turi būti diapazone nuo 0 iki 1. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Furjė analizė

  Fourier analizės įrankis sprendžia problemas tiesinėse sistemose ir analizuoja periodinius duomenis naudodamas greitosios Fourier transformacijos (FFT) metodą duomenims transformuoti. Šis įrankis taip pat palaiko atvirkštines transformacijas, kai transformuotų duomenų inversija grąžina originalius duomenis.

  Fourier analizės įvesties ir išvesties diapazonai

  Fourier analizės dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite faktinių arba sudėtinių duomenų, kuriuos norite transformuoti, diapazono nuorodą. Sudėtinių duomenų formatas turi būti x+yi arba x+yj. Įvesties diapazono reikšmių skaičius turi būti lyginio 2 laipsnio. Jei x yra neigiamas skaičius, įveskite prieš jį apostrofą ( ' ). Maksimalus reikšmių skaičius yra 4096.

  Etiketės pirmoje eilutėje      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmoje eilutėje yra etiketės. Išvalykite, jei įvesties diapazone etikečių nėra. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Inversija      Jei šis žymės langelis pažymėtas, įvesties diapazono duomenys laikomi transformuotais ir atliekama inversinė transformacija, kuri grąžina originalias įvestis. Jei žymės langelis išvalytas, įvesties diapazono duomenys transformuojami išvesties lentelėje.

  Histograma

  Histogramos analizės įrankis skaičiuoja langelių diapazono duomenų ir duomenų talpyklų atskirus ir sukauptus dažnumus. Šis įrankis generuoja duomenis iš pasikartojimų skaičiaus duomenų rinkinyje.

  Pavyzdžiui, 20 mokinių klasėje galite nustatyti balų pasiskirstymą pagal raidžių kategorijas. Histogramos lentelėje pateikiamos raidžių ribos ir balų skaičius nuo žemiausios iki esamos ribos. Vienas dažniausias balas yra duomenų moda.

  Histogramos dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną.

  Talpyklos diapazonas (pasirinktinai)      Įveskite langelio nuorodą į diapazoną, kuriame yra pasirinktinis ribos reikšmių rinkinys, kuris apibrėžia talpyklos ribas. Šios reikšmės turi būti surūšiuotos didėjimo tvarka. Microsoft Office Excel skaičiuoja duomenų taškų skaičių tarp dabartinio talpyklos numerio ir aukščiau prisišliejusios talpyklos, jei tokia yra. Skaičiuojama, ar skaičius tam tikroje talpykloje yra lygus ar mažesnis nei apatinis skaičius iki paskutinės talpyklos. Visos reikšmės, žemesnės už pirmąją talpyklos reikšmę, skaičiuojamos kartu kaip ir reikšmės virš paskutinės talpyklos reikšmės.

  Jei talpyklos diapazoną praleidžiate, „Excel“ sukuria tolygiai paskirstytų talpyklų rinkinį duomenyse nuo mažiausio iki didžiausio.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Programa „Excel“ generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Pareto (surūšiuota diagrama)      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite pateikti duomenis dažnumo mažėjimo tvarka. Jei žymės langelis išvalytas, programa „Excel“ pateikia duomenis didėjimo tvarka ir praleidžia tris dešinėje esančius stulpelius, kuriuose yra surūšiuoti duomenys.

  Kaupiamieji procentai      Pažymėkite, jei norite generuoti kaupiamųjų procentų išvesties lentelės stulpelį ir įtraukti kaupiamųjų procentų stulpelį histogramos diagramoje. Išvalykite, jei nenorite įtraukti kaupiamųjų procentų.

  Diagramos išvestis      Pažymėkite, jei kartu su išvesties lentele norite generuoti įdėtąją histogramos diagramą.

  Slankusis vidurkis

  Slankiojo vidurkio analizės įrankis projektuoja reikšmes prognozės laikotarpyje, kuris remiasi vidutine kintamojo reikšme per konkretų ankstesnių laikotarpių skaičių. Slankusis vidurkis pateikia informaciją apie tendenciją, kad būtų paslėptas paprastasis visų istorinių duomenų vidurkis. Naudokite šį įrankį pardavimams, atsargoms ar kitoms tendencijoms prognozuoti. Visų prognozių reikšmės pagrįstos šia formule.

  Slankiųjų vidurkių skaičiavimo formulė

  kur:

  • N yra ankstesnių laikotarpių, įtrauktų į slankųjį vidurkį, skaičius

  • AJ yra tikroji reikšmė per laiką j

  • FJ yra prognozuojama reikšmė per laiką j

   Slankusis vidurkis dialogo langas

   Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną. Diapazoną turi sudaryti vienas stulpelis, kuriame yra keturi arba daugiau duomenų langelių.

   Etiketės pirmoje eilutėje      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmoje eilutėje yra etiketės. Išvalykite žymės langelį, jei įvesties diapazone etikečių nėra. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

   Intervalas      Įveskite reikšmių, kurias norite įtraukti į slankųjį vidurkį, skaičių. Numatytasis intervalas yra 3.

   Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Jei pažymite žymės langelį Standartinės paklaidos, programa „Excel“ generuoja dviejų stulpelių išvesties lentelę, kurios dešiniajame stulpelyje yra standartinių paklaidų reikšmės. Jei istorinių reikšmių nepakanka prognozei projektuoti arba standartinei paklaidai skaičiuoti, programa „Excel“ grąžina klaidos reikšmę #N/A.

   Išvesties diapazonas turi būti tame pačiame darbalapyje kaip ir įvesties diapazone naudojami duomenys. Todėl parinktys Naujas darbalapio sluoksnis ir Nauja darbaknygė negalimos.

   Diagramos išvestis      Pažymėkite, jei kartu su išvesties lentele norite generuoti įdėtąją histogramos diagramą.

   Standartinės paklaidos      Pažymėkite, jei išvesties lentelėje norite įtraukti stulpelį, kuriame būtų standartinių paklaidų reikšmės. Išvalykite, jei norite vieno stulpelio išvesties lentelės be standartinių paklaidų reikšmių.

  Atsitiktinių skaičių generavimas

  Atsitiktinių skaičių generavimo analizės įrankis užpildo diapazoną nepriklausomais atsitiktiniais skaičiais, kurie paimami iš vieno ar kelių skirstinių. Aibės objektus galite apibūdinti tikimybės skirstiniu. Pavyzdžiui, galite naudoti normalų skirstinį atskirų aukščių imčiai apibūdinti arba galite naudoti dviejų galimų rezultatų Bernulio skirstinį vienam iš dviejų skirstinio rezultatų apibūdinti.

  Atsitiktinių skaičių generavimas dialogo langas

  Kintamųjų skaičius      Įveskite reikšmių, kurias norite įtraukti išvesties lentelėje, stulpelių skaičių. Jei skaičiaus neįvedate, Microsoft Office Excel išvesties diapazone užpildo visus nurodytus stulpelius.

  Atsitiktinių skaičių skaičius      Įveskite duomenų taškų, kuriuos norite matyti, skaičių. Visi duomenų taškai atsiranda išvesties lentelės eilutėje. Jei skaičiaus neįvedate, programa „Excel“ išvesties diapazone užpildo visas nurodytas eilutes.

  Skirstinys      Spustelėkite skirstinio metodą, kurį norite naudoti atsitiktinėms reikšmėms kurti.

  Vieningasis      Jis apibrėžiamas naudojant apatinę ir viršutinę ribas. Kintamieji imami vienoda tikimybe iš viso reikšmių diapazono. Įprastinė programa naudoja vieningojo paskirstymo diapazoną nuo 0 iki 1.

  Įprastinis      Apibrėžiamas naudojant vidurkį ir standartinį nuokrypį. Įprastinė programa standartiniame įprastiniame skirstinyje naudoja 0 vidurkį ir 1 standartinį nuokrypį.

  Bernulio      Apibrėžiamas naudojant duotojo bandymo palankiojo įvykio tikimybę (p reikšmę). Atsitiktinių Bernulio kintamųjų reikšmės yra 0 arba 1. Pavyzdžiui, galite ištraukti vieningą atsitiktinį kintamąjį diapazone nuo 0 iki 1. Jei kintamasis mažesnis arba lygus palankiojo įvykio tikimybei, atsitiktiniam Bernulio kintamajam priskiriama reikšmė 1; kitu atveju priskiriama reikšmė 0.

  Binomo      Apibrėžiamas kaip bandymų skaičiaus palankiojo įvykio tikimybė (p reikšmė). Pavyzdžiui, galite generuoti bandymų skaičiaus atsitiktinius Bernulio kintamuosius, kurių suma yra atsitiktinis binomo kintamasis.

  Puasono      Apibrėžiamas kaip lambda reikšmė, kuri lygi 1/vidurkis. Puasono skirstinys dažnai naudojamas įvykių, kurie įvyksta per laiko vienetą, skaičiui apibūdinti, pavyzdžiui, vidutiniam automobilio greičiui, kuriuo jis atvyksta į rinkliavos vietą.

  Trafareto      Apibrėžiamas naudojant apatinę ir viršutinę ribas, žingsnį, reikšmių pasikartojimo dažnį ir sekos pasikartojimo dažnį.

  Atskiras      Apibrėžiamas naudojant reikšmę ir susietą tikimybės diapazoną. Diapazone turi būti du stulpeliai: kairiajame stulpelyje yra reikšmės, o dešiniajame stulpelyje yra tikimybės, kurios susietos su tos eilutės reikšme. Tikimybių suma turi būti 1.

  Parametrai      Įveskite reikšmes, kurios apibūdina pasirinktą skirstinį.

  Pasikartojančios sekos      Įveskite pasirinktinę reikšmę, iš kurios generuosite atsitiktinius skaičius. Šią reikšmę galite iš naujo naudoti vėliau, kad sukurtumėte tuos pačius atsitiktinius skaičius.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Rangas ir procentilis

  Rango ir procentilio analizės įrankis sukuria lentelę, kurioje yra visų duomenų rinkinio reikšmių eilės numerio ir procentinio dydžio rangas. Galite analizuoti santykinę reikšmių padėtį duomenų rinkinyje. Šis įrankis naudoja darbalapio funkcijas RANK ir PERCENTRANK. Funkcija RANK nevertina susietų reikšmių. Jei norite daryti susietų reikšmių ataskaitą, naudokite, naudokite darbalapio funkciją RANK kartu su korekcijos faktoriumi, kuris siūlomas funkcijos RANK žinyno faile.

  Rangas ir procentilis dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite langelio nuorodą į darbalapio duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazoną.

  Sugrupuota pagal      Jei norite nurodyti, ar įvesties diapazone duomenys sugrupuoti eilutėse ar stulpeliuose, spustelėkite Eilutės arba Stulpeliai.

  Etiketės pirmoje eilutėje/Etiketės pirmame stulpelyje     Jei spustelite Stulpeliai, o pirmoje jūsų įvesties diapazono eilutėje yra etiketės, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmoje eilutėje. Jei spustelite Eilutės, o etiketės yra pirmame jūsų įvesties diapazono stulpelyje, pažymėkite žymės langelį Etiketės pirmame stulpelyje. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas eilutės ir stulpelio etiketes išvesties lentelėje.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ generuoja po vieną kiekvieno išvesties diapazono duomenų rinkinio išvesties lentelę. Kiekvienoje išvesties lentelėje yra keturi stulpeliai: duomenų taško numeris, duomenų taško reikšmė, duomenų taško rangas ir duomenų taško procentinės dalies rangas, kurie surūšiuoti didėjimo tvarka.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Regresijos

  Regresijos analizės įrankis atlieka tiesinės regresijos analizę naudodamas mažiausio kvadrato metodą, kad linija atitiktų stebinių rinkinį. Galite analizuoti, kaip vieno ar kelių nepriklausomų kintamųjų reikšmės veikia vieną priklausomą kintamąjį. Pavyzdžiui, galite analizuoti, kaip atleto pasirodymą veikia tokie faktoriai kaip amžius, ūgis ir svoris. Remiantis pasirodymo duomenų rinkiniu galite padalyti pasirodymo vertinimą pagal kiekvieną iš trijų faktorių ir tada naudoti rezultatus, kad prognozuotumėte naujo, nebandyto atleto pasirodymą.

  Regresijos įrankis naudoja darbalapio funkciją LINEST.

  Regresijos dialogo langas

  Y įvesties diapazonas      Įveskite priklausomų duomenų diapazono nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis.

  X įvesties diapazonas      Įveskite nepriklausomų duomenų diapazono nuorodą. Microsoft Office Excel surūšiuoja nepriklausomus šio diapazono kintamuosius didėjimo tvarka iš kairės į dešinę. Maksimalus nepriklausomų kintamųjų skaičius yra 16.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono arba diapazonų pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazone etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Programa „Excel“ generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Pasikliovimo lygmuo      Pažymėkite, jei norite įtraukti papildomą lygmenį santraukos išvesties lentelėje. Lauke įveskite pasiliovimo lygmenį, kurį papildomai norite taikyti prie numatytojo 95 procentų lygmens.

  Nulinė konstanta      Pažymėkite, jei norite, kad regresijos linija eitų nuo koordinačių pradžios.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Santraukos išvesties lentelei numatykite mažiausiai septynis stulpelius, kuriuose bus Anova lentelė, koeficientai, y vertinimo standartinė paklaida, r2 reikšmės, stebinių skaičius ir standartinė koeficientų paklaida

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Likučiai      Pažymėkite, jei likučių išvesties lentelėje norite įtraukti likučius.

  Standartizuoti likučiai      Pažymėkite, jei likučių išvesties lentelėje norite įtraukti standartizuotus likučius.

  Likučių brėžiniai      Pažymėkite, jei norite generuoti kiekvieno nepriklausomo kintamojo lyginimo su likučiu diagramą.

  Talpinti liniją brėžinyje      Pažymėkite, jei norite generuoti prognozuotų reikšmių lyginimo su stebinio reikšmėmis diagramą.

  Įprastinės tikimybės brėžiniai      Pažymėkite, jei norite generuoti diagramą, kurioje braižoma įprastinė tikimybė.

  Pavyzdžių rinkimas

  Pavyzdžių rinkimo analizės įrankis kuria pavyzdžius iš aibės manydamas, kad įvesties diapazonas yra aibė. Kai aibė yra per didelė apdoroti ar kurti diagramą, galite naudoti tipinį pavyzdį. Taip pat galite kurti pavyzdį, kuriame yra reikšmės tik iš konkrečios ciklo dalies, jei žinote, kad įvesties duomenys yra periodiniai. Pavyzdžiui, jei įvesties diapazone yra ketvirčio pardavimo rezultatai, periodiniu dažniu imamas kas ketvirtas pavyzdys, o to paties ketvirčio reikšmės padedamos išvesties diapazone.

  Pavyzdžių rinkimas dialogo langas

  Įvesties diapazonas      Įveskite duomenų, kuriuose yra norimų rinkti pavyzdžių aibės reikšmės, diapazono nuorodas. Microsoft Office Excel ištraukia pavyzdžius iš pirmojo stulpelio, tada iš antrojo ir t. t.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Programa „Excel“ generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Pavyzdžių rinkimo metodas      Spustelėkite Periodiniai arba Atsitiktiniai, jei norite nurodyti norimą pavyzdžių rinkimo intervalą.

  Laikotarpis      Įveskite periodinį intervalą, kuriame norite rinkti pavyzdžius. Laikotarpio reikšmė įvesties diapazone ir visos po jos einančios laikotarpio reikšmės kopijuojamos į išvesties stulpelį. Pavyzdžių rinkimas baigiamas, kai pasiekiama įvesties diapazono pabaiga.

  Pavyzdžių skaičius      Įveskite atsitiktinių reikšmių, kurias norite įtraukti į išvesties stulpelį, skaičių. Visos reikšmės ištraukiamos iš atsitiktinių įvesties diapazono padėčių ir bet kuris skaičius gali būti pasirinktas daugiau nei vieną kartą.

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Duomenys rašomi viename stulpelyje po langeliu. Jei pažymite Periodiniai, reikšmių skaičius išvesties lentelėje yra lygus įvesties diapazono reikšmių skaičiui, padalytam iš pavyzdžių rinkimo dažnio. Jei pažymite Atsitiktiniai, reikšmių skaičius išvesties lentelėje yra lygus pavyzdžių skaičiui.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  t bandymas

  Dviejų pavyzdžių t bandymo analizės įrankiai tikrina tame pačiame pavyzdyje esančių imčių vidurkių lygybę. Trys įrankiai naudoja skirtingas prielaidas: aibės dispersijos yra lygios, aibės dispersijos nėra lygios ir du pavyzdžiai vaizduoja to paties objekto stebinius prieš ir po apdorojimo.

  Visi toliau nurodyti įrankiai skaičiuoja t statistikos reikšmę ir rodo ją išvesties lentelėse kaip „t Stat“. Atsižvelgiant į duomenis ši reikšmė (t) gali būti neigiama arba teigiama. Prielaida, kad greta esančių skirstinių vidurkiai yra lygūs, bus jei t < 0, "P(T <= t) vienpusis" pateikiama tikimybė, kad bus stebima t statistikos reikšmė, t. y. bus labiau neigiama nei t. Jei t >=0, "P(T <= t) vienpusis", pateikiama tikimybė, kad bus stebima t statistikos reikšmė, t. y. bus labiau teigiama nei t. "t krizinis vienpusis" pateikia galutinę reikšmę, kad tikimybė stebėti t statistikos reikšmę, didesnę nei arba lygią "t kriziniam vienpusiam", yra Alfa.

  "P(T <= t) dvipusis" pateikia tikimybę, kad bus stebima t statistikos reikšmė, t. y. absoliuti reikšmė didesnė nei t. "P krizinis dvipusis" pateikia galutinę reikšmę, t. y. kad stebėtos t statistikos tikimybė, kurios absoliuti reikšmė yra didesnė nei "P krizinis dvipusis", yra Alfa.

  t bandymas: dviejų pavyzdžių poros vidurkiai

  Porų tikrinimą galite naudoti, kai pavyzdžiuose yra natūralus stebinių poravimas, pavyzdžiui, kai pavyzdžių grupė tikrinama du kartus  – prieš ir po eksperimento. Šis analizės įrankis ir jo formulė atlieka suporuotą dviejų pavyzdžių Student t bandymą, kad nustatytų, ar stebiniai, kurie buvo atlikti prieš apdorojimą, ir stebiniai, kurie buvo atlikti po apdorojimo, gali būti iš tų pačių skirstinių, kuriuose imčių vidurkiai yra vienodi. Šioje t bandymo formoje abiejų imčių kintamieji nelaikomi lygiais.

  Pastaba: Tarp rezultatų, kuriuos generuoja šis įrankis, yra bendros dispersijos, sukaupti duomenų skaidinio vidurkio, kuris išvedamas iš šios formulės, matavimai.

  Bendrosios dispersijos skaičiavimo formulė

  t bandymas: dviejų pavyzdžių poros vidurkiai reiškia, kad dialogo langas

  1 kintamojo diapazonas      Įveskite pirmojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas stulpelis arba eilutė ir jame turi būti toks pats duomenų taškų skaičius kaip ir antrajame diapazone.

  2 kintamojo diapazonas      Įveskite antrojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas stulpelis arba eilutė ir jame turi būti toks pats duomenų taškų skaičius kaip ir pirmajame diapazone.

  Hipotetinių vidurkių skirtumas      Įveskite skaičių, kuriuo norite perkelti pavyzdžių vidurkius. 0 (nulio) reikšmė rodo spėjimą, kad pavyzdžių vidurkiai yra lygūs.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazonuose etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite testo pasikliovimo lygį. Reikšmė turi būti diapazone nuo 0 iki 1. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  t bandymas: du mėginiai vienodomis dispersijomis

  Šis analizės įrankis atlieka dviejų pavyzdžių student t bandymą. Ši t bandymo forma mano, kad du duomenų rinkiniai paimti iš skirstinių, kurių dispersijos yra vienodos. Jis vadinamas homoskedastiniu t bandymu. Šį t bandymą galite naudoti, jei norite nustatyti, ar du pavyzdžiai gali būti iš skirstinių, kurių imčių vidurkiai yra vienodi.

  t bandymas: du mėginiai, darant prielaidą, kad lygybės dispersijos dialogo langas

  1 kintamojo diapazonas      Įveskite pirmojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  2 kintamojo diapazonas      Įveskite antrojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  Hipotetinių vidurkių skirtumas      Įveskite skaičių, kuriuo norite perkelti pavyzdžių vidurkius. 0 (nulio) reikšmė rodo spėjimą, kad pavyzdžių vidurkiai yra lygūs.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazonuose etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite testo pasikliovimo lygį. Reikšmė turi būti diapazone nuo 0 iki 1. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  t bandymas: du mėginiai nevienodomis dispersijomis

  Šis analizės įrankis atlieka dviejų pavyzdžių student t bandymą. Šioje t bandymo formoje laikoma, kad du duomenų rinkiniai paimti iš skirstinių, kurių dispersijos yra nevienodos. Jis vadinamas heteroskedastiniu t bandymu. Kaip ir ankstesniu lygiųjų dispersijų atveju, šį t bandymą galite naudoti, jei norite nustatyti, ar du pavyzdžiai gali būti iš skirstinių, kurių imčių vidurkiai yra vienodi. Naudokite šį testą, kai dviejuose pavyzdžiuose yra skirtingi objektai. Naudokite porų testą, kuris aprašytas pavyzdyje toliau, kai yra vienas objektų rinkinys ir du kiekvieno objekto (prieš ir po apdorojimo) matavimų pavyzdžiai.

  Ši formulė naudojama t statistinei reikšmei nustatyti.

  t reikšmės skaičiavimo formulė

  Ši formulė naudojama skaičiuoti laisvumo laipsniams df. Kadangi skaičiavimo rezultatas paprastai būna ne sveikasis skaičius, df reikšmė apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kad būtų gauta krizinė reikšmė iš t lentelės. Excel darbalapio funkcija TTEST naudoja nesuapvalintą apskaičiuotą df reikšmę, nes funkcijos TTEST reikšmę galima skaičiuoti naudojant nesveikojo skaičiaus df. Dėl skirtingų laisvumo laipsnių nustatymo TTEST ir t bandymo įrankio rezultatai skirsis, kai dispersijos bus nelygios.

  Laisvumo laipsnių apvalinimo formulė

  t bandymas: du mėginiai, darant prielaidą, kad nevienodomis dispersijos dialogo langas

  1 kintamojo diapazonas      Įveskite pirmojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  2 kintamojo diapazonas      Įveskite antrojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  Hipotetinių vidurkių skirtumas      Įveskite skaičių, kuriuo norite perkelti pavyzdžių vidurkius. 0 (nulio) reikšmė rodo spėjimą, kad pavyzdžių vidurkiai yra lygūs.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazonuose etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite testo pasikliovimo lygį. Reikšmė turi būti diapazone nuo 0 iki 1. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  z bandymas

  z bandymas: dviejų pavyzdžių vidurkių analizės įrankis atlieka dviejų pavyzdžių vidurkių, kurių dispersijos žinomos, z bandymą. Šis įrankis naudojamas tikrinti nulinę hipotezę, kad nėra skirtumo tarp dviejų imčių vidurkių lyginant su vienpusio arba dvipusio skirstinių alternatyviomis hipotezėmis. Jei dispersijos nežinomos, reikia naudoti darbalapio funkciją ZTEST.

  Kai naudojate z bandymo įrankį, teisingai supraskite išvestį. "P(Z <= z) vienpusis" iš tikro yra P(Z >= ABS(z)), tolimesnės nuo 0 ta pačia kryptimi, kuri stebima z reikšmėje, kai imčių vidurkiai nesiskiria, z reikšmės tikimybė. "P(Z <= z) dvipusis" iš tikro yra P(Z >= ABS(z) arba Z <= -ABS(z)), tolimesnė nuo 0 bet kuria kryptimi, kuri stebima z reikšmėje, kai imčių vidurkiai nesiskiria, z reikšmės tikimybė. Dvipusio skirstinio rezultatas yra vienpusio rezultatas, padaugintas iš 2. z bandymo įrankį taip pat galima naudoti tuo atveju, kai nulinė hipotezė yra tokia, kad yra konkreti nenulinė skirtumo tarp dviejų imčių vidurkių reikšmė. Pavyzdžiui, galite naudoti šį testą, jei norite nustatyti dviejų automobilių modelių veikimo skirtumus.

  z bandymas: du pavyzdžiai, reiškia, kad dialogo lango

  1 kintamojo diapazonas      Įveskite pirmojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  2 kintamojo diapazonas      Įveskite antrojo duomenų, kuriuos norite analizuoti, diapazono langelio nuorodą. Diapazoną turi sudaryti vienas duomenų stulpelis arba eilutė.

  Hipotetinių vidurkių skirtumas      Įveskite skaičių, kuriuo norite perkelti pavyzdžių vidurkius. 0 (nulio) reikšmė rodo spėjimą, kad pavyzdžių vidurkiai yra lygūs.

  1 kintamojo dispersija (žinoma)      Įveskite žinomą 1 kintamojo įvesties diapazono aibės dispersiją.

  2 kintamojo dispersija (žinoma)      Įveskite žinomą 2 kintamojo įvesties diapazono aibės dispersiją.

  Etiketės      Pažymėkite, jei jūsų įvesties diapazono pirmojoje eilutėje arba stulpelyje yra etiketės. Jei įvesties diapazonuose etikečių nėra, žymės langelį išvalykite. Microsoft Office Excel generuoja atitinkamas duomenų etiketes išvesties lentelėje.

  Alfa      Įveskite testo pasikliovimo lygį. Reikšmė turi būti diapazone nuo 0 iki 1. Alfa lygis yra reikšmingumo lygis, kuris susietas su tikimybe, kad įvyks I tipo klaida (teisingos hipotezės atmetimas).

  Išvesties diapazonas      Įveskite išvesties lentelės viršutinio kairiojo langelio nuorodą. Programa „Excel“ automatiškai nustato išvesties srities dydį ir rodo pranešimą, jei išvesties lentelė pakeis esamus duomenis.

  Naujas darbalapio sluoksnis      Spustelėkite, jei norite įterpti darbalapį esamoje darbaknygėje ir įklijuoti rezultatus pradedant nuo naujo darbalapio langelio A1. Jei norite pavadinti darbalapį, įveskite pavadinimą lauke.

  Nauja darbaknygė      Spustelėkite, jei norite kurti naują darbaknygę, kurios naujame darbalapyje bus pridėti rezultatai.

  Pastabos: 

  • Duomenų analizės funkcijas vienu metu galima naudoti tik viename darbalapyje. Kai duomenų analizę atliekate sugrupuotuose darbalapiuose, rezultatai atsiras pirmajame darbalapyje, o kituose darbalapiuose atsiras tuščios formatuotos lentelės. Jei norite analizuoti duomenis kituose darbalapiuose, naudodami analizės įrankį iš naujo skaičiuokite kiekviename darbalapyje.

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×