Duomenų šaltinių įžanga

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Duomenų šaltinių peržvalga

Pagrindinis duomenų šaltinis

Antriniai duomenų šaltiniai

Ryšių tarp duomenų šaltinio ir XML schemos supratimas

Duomenų šaltinių peržvalga

Visi duomenys, forma, ar tai yra duomenų, vartotojas gali pažymėti sąrašo lauke, išplečiamojo sąrašo lauke arba pasirinktinio įvedimo lauke, ar duomenų, kuriuos vartotojas įtraukia į formą, yra saugomi formos duomenų šaltinių. Duomenų šaltinis yra sudarytas iš laukai ir grupės. Taip pat, kad aplankų standžiajame diske turi ir tvarkyti savo failus, laukus, kuriuose yra duomenų, kuriuos vartotojai įvedė formas, pagrįstas jūsų formos šabloną ir grupės turi ir tvarkyti šių laukų. Vartotojas prideda duomenų formos valdiklius ir šie valdikliai susieti su šių laukų. Pvz., Įsivaizduokite, kad kuriate išlaidų ataskaitos formos šabloną. Kai vartotojai atidaro pagal jūsų formos šabloną, jie gali pateikti savo vardo, antrojo vardo, ir pavardės į tris teksto lauko valdiklių – kiekvienos teksto laukelis yra susietas vardo lauką, lauko antro vardo ir pavardės lauką. Šie laukai, esantys grupę, pavadintą "vardas".

Jūs galite matyti ir dirbti su šiais laukais ir grupėmis formos šablono duomenų šaltinyje, esančiame užduočių srityje Duomenų šaltinis.

Programos InfoPath užduočių sritis Duomenų šaltinis

1. Laukas

2. Grupė

Nors duomenų šaltinio struktūra ne visada sutampa su jūsų formos šablono maketu, panašumų dažnai pasitaiko, ypač grupėse ir laukuose, susietuose su pasikartojančiomis lentelėmis, sekcijomis, pasikartojančiomis sekcijomis ir pasirinktinėmis sekcijomis. Pavyzdžiui, lentelė arba sekcija yra susieta su duomenų šaltinio grupe ir visas lentelės arba sekcijos turinys yra susietas su laukais, kurie yra tos grupės dalis. Toliau pateikiamoje iliustracijoje išlaidų ataskaitos formoje esanti pasikartojanti lentelė Detalizuotos išlaidos sudaryta iš trijų stulpelių, kuriuose yra datos parinkiklis Data, teksto laukelis Aprašas ir teksto laukelis Išlaidos. Šie valdikliai yra susieti su datos lauku, aprašo lauku ir atitinkamai – su sumos lauku. Pati lentelė yra susieta su elementų grupe.

Lentelės susiejimo su grupe ir laukais duomenų šaltinyje kartojimas

Formos šablone gali būti dviejų tipų duomenų šaltiniai: vienas – pagrindinis duomenų šaltinis ir vienas arba keli – antriniai duomenų šaltiniai.

Puslapio viršus

Pagrindinis duomenų šaltinis

Pagrindiniame duomenų šaltinyje yra:

 • Duomenys, kuriuos vartotojai įtraukia, kai jie užpildo pagal formos šabloną padarytą formą, pvz., į teksto laukelį įvedami duomenys. Pavyzdžiui, vartotojas įrašo savo vardą, antrą vardą ir pavardę į teksto laukelius, kurie yra susieti su pagrindinio duomenų šaltinio laukais.

 • Duomenys, gauti iš duomenų ryšys su duomenų baze arba tinklo tarnyba, naudojami apibrėžti formos šablono duomenų šaltinį.

Pagrindinio duomenų šaltinio duomenys yra tie, kuriuos vartotojai įrašo arba pateikia užpildę formą. Kai vartotojai įrašo formą, kad galėtų ją pateikti vėliau, vartotojai įrašo duomenis pagrindiniame duomenų šaltinyje.

Pagrindinio duomenų šaltinio kūrimas

Kai kuriate formos šabloną, programa Microsoft Office InfoPath automatiškai sukuria jūsų pagrindinį duomenų šaltinį. Visuose programos InfoPath formų šablonuose yra vienas pagrindinis duomenų šaltinis. Į pagrindinį duomenų šaltinį galima įtraukti laukų ir grupių, atsižvelgiant į kuriamo formos šablono tipą:

Tuščias formos šablonas    Į pagrindinį duomenų šaltinį įtraukiate laukus ir grupes naudodami užduočių sritį Duomenų šaltinis arba vilkdami valdiklį iš užduočių srities Valdikliai į formos šablono rodinį. Kai velkate valdiklį į rodinį, programa InfoPath į pagrindinį duomenų šaltinį įtraukia laukus ir grupes pagal įtraukiamo valdiklio tipą. Pavyzdžiui, jei velkate teksto laukelio valdiklį į savo formos šabloną, programa InfoPath įtraukia lauką į pagrindinį duomenų šaltinį. Jei velkate pasikartojančios sekcijos valdiklį į savo formos šabloną, programa InfoPath įtraukia grupę į pagrindinį duomenų šaltinį. Jei velkate pasikartojančios lentelės valdiklį į savo formos šabloną, programa InfoPath įtraukia dvi pasikartojančiai lentelei skirtas grupes į pagrindinį duomenų šaltinį ir įtraukia kiekvienam lentelės stulpeliui skirtą lauką į pagrindinį duomenų šaltinį.

Formos šablonas, parengtas pagal XML dokumentą     Programa InfoPath įtraukia laukus ir grupes, susietus su elementais, apibrėžtais schemoje, arba su dokumento elementais.

Formos šablonas, parengtas pagal programos Microsoft Office Access duomenų bazę arba programos Microsoft SQL Server duomenų bazę     Programa InfoPath įtraukia laukus ir grupes į pagrindinį duomenų šaltinį pagal tai, kaip duomenų bazė saugo duomenis.

Formos šablonas, parengtas pagal tinklo tarnybą     Programa InfoPath įtraukia laukus ir grupes, susietas su tinklo tarnybos pateikiama schema.

Jei duomenų šaltinio, pvz., tinklo tarnybos arba duomenų bazės, nėra formos šablone, jis nurodomas kaip išorinis duomenų šaltinis. Programos InfoPath formos jungiasi prie šių išorinių duomenų šaltinių per duomenų ryšį.

Pagrindinio duomenų šaltinio modifikavimas

Galite įtraukti papildomų laukų ir grupių į pagrindinį duomenų šaltinį, atsižvelgdami į esamus pagrindinio duomenų šaltinio laukus arba grupes. Toliau pateikiamoje lentelėje nusakoma, ką galite įtraukti į esamus laukus arba grupes, atsižvelgdami į užduočių srityje Duomenų šaltinis rodomas piktogramas.

Piktograma

Galite įtraukti

Grupės piktogramą

Grupės piktogramą    Galite įtraukti grupes arba laukus į šią grupę. Ši piktograma žymi grupę, įtrauktą į pagrindinį duomenų šaltinį naudojant užduočių sritį Duomenų šaltinis, arba su šia grupe susietą valdiklį, atvilktą iš užduočių srities Valdikliai į tuščią formos šabloną.

Piktogramos paveikslėlis

Lauko piktogramą    Galite įtraukti tik laukus į šį lauką. Ši piktograma žymi lauką, įtrauktą į pagrindinį duomenų šaltinį naudojant užduočių sritį Duomenų šaltinis, arba su šiuo lauku susietą valdiklį, atvilktą iš užduočių srities Valdikliai į tuščio formos šablono rodinį.

Užrakintos grupės piktogramą

Užrakintos grupės piktogramą    Negalite įtraukti laukų arba grupių į šia grupę. Ši grupė yra paremta duomenų ryšiu su išoriniu duomenų šaltiniu.

Užrakinto lauko piktogramą

Užrakinto lauko piktogramą    Negalite įtraukti laukų į šį lauką. Šis laukas yra paremtas duomenų ryšiu su išoriniu duomenų šaltiniu.

Jei velkate valdiklį į formos šablono rodinį ir tame formos šablone yra laukų ir grupių, paremtų duomenų ryšiu, turite susieti šį valdiklį su esamais pagrindinio duomenų šaltinio laukais ir grupėmis. Programa InfoPath automatiškai neįtraukia laukų ir grupių į formos šabloną, kuriame yra laukų ir grupių, paremtų išoriniais duomenų šaltiniais. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie laukų ir grupių įtraukimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Pastaba : Jeigu jūsų vartotojai jau užpildė formas, parengtas pagal jūsų formos šabloną, tolesni formos šablono pagrindinio duomenų šaltinio keitimai gali būti duomenų praradimo šiose formose priežastis:

 • Lauko arba grupės perkėlimas, naikinimas arba pervardijimas

 • Pasikartojančio lauko arba grupės keitimas į nepasikartojantį lauką arba grupę

 • Raiškiojo teksto duomenų tipo keitimas į kitą duomenų tipą

Modifikuojamuose laukuose ir grupėse galite keisti tokias ypatybes:

Pavadinimas    Lauko arba grupės pavadinimas.

Pavadinimo reikalavimai

 • Kiekvienas pagrindiniame duomenų šaltinyje esantis pavadinimas turi būti unikalus. Jeigu turite naudoti tą patį pavadinimą daugiau nei vienam laukui arba grupei, geriau sukurkite nuorodą į tą lauką arba grupę. Kai kuriate nuorodą į lauką arba grupę, programa InfoPath sukuria naują identišką lauką arba grupę, kurių ypatybės yra susietos su pirmojo lauko arba grupės ypatybėmis. Bet kokie keitimai viename lauke arba grupėje automatiškai naujinami kitame nurodytame lauke arba grupėje. Nuorodos grupėse, kaip ir nuorodos laukuose, yra tokie patys laukai ir grupės ir bendrai naudojamos tokios pačios ypatybės.

 • Pavadinimuose negali būti tarpų.

 • Pavadinimai turi prasidėti raidiniu simboliu arba pabraukimo brūkšniu (_) ir juose gali būti tik raidiniai ir skaitiniai simboliai, pabraukimo brūkšniai, brūkšneliai (-) ir taškai (.).

Be šių reikalavimų, patartina naudoti pavadinimą, apibūdinantį lauko arba grupės turinį. Pavyzdžiui, jeigu jūsų grupėje yra detalizuotos išsamios išlaidų informacijos, pavadinkite grupę Detalizuotos_išlaidos. Grupės lauke, kuriame yra išlaidų suma, pavadinkite lauką išlaidos.

Tipas    Nustato, ar pagrindiniame duomenų šaltinyje esantis elementas yra laukas, ar grupė. Lauke yra unikali reikšmė, o grupėje yra kitų laukų.

Laukų ir grupių tipai

Tipas

Kada naudoti

Laukas (atributas)

Naudokite šį lauko tipą, jei taikoma viena arba kelios iš šių sąlygų:

 • Lauke negali būti kitų grupių arba laukų.

 • Laukas turi būti elemento lauke.

 • Laukas nekartojamas.

 • Lauke visada turi būti reikšmė.

 • Lauko duomenų tipas yra kitas nei Raiškusis tekstas (XHTML).

 • Duomenų bazei arba tinklo tarnybai reikalingas atributo laukas.

Laukas (elementas)

Naudokite šį lauko tipą, jei taikoma viena arba kelios iš šių sąlygų:

 • Lauke gali būti kitų atributo laukų.

 • Laukas yra grupės dalis.

 • Laukas yra kartojamas grupėje.

 • Duomenų bazei arba tinklo tarnybai reikalingas elemento laukas.

Elemento laukai gali būti bet kokio duomenų tipo ir juose gali būti arba nebūti numatytoji reikšmė.

Grupė

Naudokite šį tipą grupei, kurioje yra kitų laukų arba grupių.

Grupė (galimybė pasirinkti)

Naudokite šį tipą, jeigu grupėje gali būti tik vienas iš kelių skirtingų laukų tipų arba laukų grupių.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad kuriate formos šabloną, kurį naudos Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos šalių ir regionų tiekėjai, ir jūsų formos šablone yra adreso pasirinkimo grupė. Adreso pasirinkimo grupėje yra grupė su Jungtinių Valstijų adresams skirtu lauku arba grupė su Europos Sąjungos šalių arba regionų adresams skirtais laukais. Kai vartotojas atsidaro formą, pagrįstą šiuo formos šablonu, jis gali pasirinkti, ar įvesti Jungtinių Valstijų, ar kitos šalies arba regiono adresą. Valdikliai, susieti su atitinkamos grupės laukais, rodomi formoje.

Užbaigta XML schema arba XML dokumentas

Naudokite šį elementų tipą, jei norite įtraukti papildomą XML schemą arba XML dokumentą į nurodytą duomenų vietą.

Duomenų tipas    Apibrėžia duomenis, kurie gali būti saugomi lauke.

Galimų duomenų tipų sąrašas

Duomenų tipas

Kada naudoti

Tekstas

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra skaičių be dešimtainių dalių.

Dešimtainis skaičius

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra valiutos reikšmių arba skaičių su dešimtainėmis dalimis.

Teisinga/klaidinga

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra duomenys, turintys tik vieną iš dviejų galimų reikšmių – teisingą arba klaidingą.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra kalendorinė data.

Laikas

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

Data ir laikas

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra ir kalendorinė data, ir laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

Paveikslėlis arba failo priedas

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Pastaba : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Duomenų vardų sritis    Apibrėžia vieningas išteklių identifikatorius (URI) įtraukti pasirinktinių duomenų tipo vardų sritis. Ši ypatybė prieinama elemento arba atributo laukuose, kurių duomenų tipo ypatybe pasirinktinė . Kai Pasirinktinio valdiklio įtraukimas į formos šabloną, šios ypatybės paprastai yra reikšmė, kuri apibrėžia pasirinktinį valdiklį, kuris yra susietas su lauku autorius.

Numatytoji reikšmė    Apibrėžia pradinę elemento arba atributo lauko reikšmę, kai forma atidaroma pirmą kartą vartotojas. Taip pat galite įtraukti formules į numatytąsias reikšmes, pvz., dabartinę datą, matematinio skaičiavimo, arba nuoroda į kitą lauką.

Kartoti    Apibrėžia, ar elemento laukas, atributo laukas arba grupė gali kilti daugiau nei vieną kartą, forma. Sąrašo valdikliai, pasikartojančios lentelės ir valdikliai, kurie yra pasikartojančios sekcijos arba pasikartojančios lentelės privalo pasikartojančių laukų ir pasikartojančios grupės dalis.

Negali būti tuščias    Apibrėžia, ar elemento arba atributo lauke turi būti reikšmė. Jeigu lauke reikšmės nėra, su šiuo lauku susietas valdiklis pažymimas raudona žvaigždute arba kai kurių tipų valdikliai pažymimi raudona punktyrine linija. Ši ypatybė galima tik laukuose, ji negalima grupėse.

Puslapio viršus

Antriniai duomenų šaltiniai

Antriniai duomenų šaltiniai yra formos duomenų šaltiniai, kuriuose yra duomenų, pateiktų per kitus duomenų ryšius su išoriniais duomenų šaltiniais. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad kuriate išlaidų ataskaitos formos šabloną ir norite formų, pagrįstų formos šablonu, kuriose išlaidos būtų priimamos kitomis valiutomis. Tačiau valiutos duomenys saugomi duomenų bazėje. Kad būtų rodomi valiutos duomenys, jūs įtraukiate duomenų ryšį į tą duomenų bazę. Tada valiutos duomenys saugomi antriniame duomenų šaltinyje ir rodomi jūsų formos šablono sąrašo lauko valdiklyje.

Papildomų duomenų ryšių duomenys yra saugomi antriniuose duomenų šaltiniuose ir rodomi valdikliuose kaip pasirinkimai, pvz., sąrašo laukas, pasirinktinio įvedimo laukas arba išplečiamojo sąrašo lauko valdiklis, kurie skirti vartotojams, kai jie užpildo formą. kai vartotojas pažymi antrinio duomenų šaltinio elementą, šis pasirinkimas kopijuojamas į pagrindinio duomenų šaltinio lauką.

Antriniai duomenų šaltiniai skiriasi nuo pagrindinio duomenų šaltinio šiais atžvilgiais:

 • Antriniai duomenų šaltiniai formos šablone yra pasirinktiniai. Visuose formos šablonuose turi būti pagrindinis duomenų šaltinis.

 • Formos šablone gali būti vienas arba keli antriniai duomenų šaltiniai, bet tik vienas pagrindinis duomenų šaltinis.

 • Antrinio duomenų šaltinio laukai ir grupės yra paremti tuo, kad duomenys saugomi išoriniuose duomenų šaltiniuose, kurie yra sujungti su forma naudojant duomenų ryšį. Šių laukų ir grupių negalima modifikuoti naudojant programą InfoPath.

 • Kitaip nei pagrindinis duomenų šaltinis, antriniai duomenų šaltiniai neįrašomi kartu su forma.

 • Antriniuose duomenų šaltiniuose esantys duomenys paprastai nėra pateikiami, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą. Tačiau jūs galite konfigūruoti savo formos šabloną, kad antrinio duomenų šaltinio duomenys būtų pateikiami į tinklo tarnybą naudojant taisykles arba būtų pateikiami el. pašto gavėjui naudojant pasirinktinį kodą.

Antrinių duomenų šaltinių kūrimas

Kai įtraukiate duomenų ryšį į išorinį duomenų šaltinį, grąžinantį duomenis į formą, programa InfoPath automatiškai sukuria antrinį duomenų šaltinį. Kiekvienas į formos šabloną įtrauktas duomenų ryšys sukuria atitinkantį antrinį duomenų šaltinį. Taip pat, kaip laukai ir grupės įtraukiami į pagrindinį duomenų šaltinį, programa InfoPath įtraukia laukus ir grupes į antrinį duomenų šaltinį. Laukai ir grupės įtraukiami į antrinį duomenų šaltinį, kad būtų susieti su tuo, kad išorinis duomenų šaltinis saugo duomenis. Antrinį duomenų ryšį galite sukurti:

 • Tinklo tarnybai

 • XML failui

 • Programos Microsoft Office Access duomenų bazei arba programos Microsoft SQL Server duomenų bazei

 • Svetainių, vykdančių programos Microsoft Windows SharePoint Services, sąrašas

Kai įtraukiate duomenų ryšį į savo formos šabloną ir sukuriate antrinį duomenų šaltinį, galite matyti antrinio duomenų šaltinio laukus ir grupes užduočių srityje Duomenų šaltinis. Kiekvienas antrinis duomenų šaltinis yra rodomas užduočių srityje kartu su duomenų ryšio pavadinimu, skliaustuose įrašant Antrinis.

Antrinis duomenų šaltinis užduočių srityje Duomenų šaltinis

Antrinių duomenų šaltinių modifikavimas

Kadangi antrinių duomenų šaltinių laukai ir grupės yra paremti duomenų ryšiais su išoriniais duomenų šaltiniais, jūs negalite modifikuoti antrinio duomenų šaltinio laukų ir grupių. Kai peržiūrite antrinį duomenų šaltinį užduočių srityje Duomenų šaltinis, laukuose yra užrakinto lauko piktograma Užrakinto lauko piktogramą , o grupėse yra užrakintos grupės piktograma Užrakintos grupės piktogramą , pažyminti, kad negalima jų modifikuoti.

Puslapio viršus

Ryšių tarp duomenų šaltinio ir XML schemos supratimas

Kai vartotojas pildo formą, parengtą pagal formos šabloną, formos pagrindinis ir antriniai duomenų šaltiniai yra saugomi vartotojo kompiuteryje kaip XML dokumentai. XML dokumento struktūrą apibrėžia XML schema. XML schema yra pagal XML parengtas failas, apibrėžiantis XML dokumento struktūrą ir elementus, šiuo atveju formą ir duomenis, kurie gali būti elementuose.

Kai kuriate formos šabloną, programa InfoPath automatiškai sukuria XML schemą, naudojamą apibrėžti formų, kurias pildys jūsų vartotojai, struktūrą. Kiekvienas duomenų šaltinio laukas arba grupė atitinka XML schemos elementą. Kiekvieno duomenų šaltinio lauko arba grupės ypatybės apibrėžia atitinkančių elementų struktūrą ir duomenis, kurie gali būti kiekviename gauto XML dokumento elemente. Galite peržiūrėti papildomą schemos informaciją skirtuko Išsami informacija dialogo lange Lauko arba grupės ypatybės, kurį galite atidaryti du kartus spustelėdami lauką arba grupę užduočių srityje Duomenų šaltinis.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×