Duomenų įvesties ribojimas naudojant tikrinimo taisykles

Duomenų įvesties ribojimas naudojant tikrinimo taisykles

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite tikrinti arba tikrinti duomenis Access darbalaukio duomenų bazėse, kaip įvesti naudojant tikrinimo taisykles. Tikrinimo taisyklių programoje "Access" tris tipus:

 • Lauko tikrinimo taisyklė    Norėdami nurodyti kriterijų, kurias turi atitikti visas galiojanti lauko reikšmes, galite naudoti tikrinimo taisyklę. Pvz., datos laukas gali būti tikrinimo taisyklę, kuri anksčiau atlikus reikšmes.

 • Įrašo tikrinimo taisyklės    Tinkamumo taisyklės galite naudoti norėdami nurodyti būklė, kuri turi atitikti visus neleistina įrašus. Pvz., įrašo, kurio du datos laukai gali reikėti, reikšmes vieną lauką visada prieš kito lauko reikšmių (pvz., pradžios data yra iki datos).

 • Formos tikrinimas    Formos valdiklio ypatybę Tinkamumo taisyklė galite naudoti norėdami nurodyti kriterijų, kurias turi atitikti visas reikšmes, įvesties valdikliu. Tikrinimo taisyklė valdiklio ypatybės veikia kaip lauko tikrinimo taisyklės.

  Pastaba : Šis straipsnis netaikomas „Access“ taikomosioms žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Access“ taikomosios programos kūrimas.

Šiame straipsnyje:

Apžvalga

Tikrinimo taisyklių tipai

Kur galima naudoti tikrinimo taisykles

Ką galima naudoti tikrinimo taisyklėje

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į lentelę

Lauko tikrinimo taisyklės kūrimas

Sukurkite pranešimą, kuris netinkamai lauko įvesčiai negaliojančiu

Įrašo tikrinimo taisyklės kūrimas

Sukurkite pranešimą, kuris netinkamai įrašo įvesčiai, kad negalioja

Esamų duomenų, lyginant su naujais tikrinimo taisyklė

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į formos valdiklį

Tikrinimo taisyklės valdikliui kūrimas

Tikrinimo taisyklių nuoroda

Tikrinimo taisyklė ir tikrinimo teksto pavyzdžiai

Sintaksės pavyzdžiai paprastų tikrinimo taisyklių operatoriams

Pakaitos simbolių naudojimas tikrinimo taisyklėse

Apžvalga

Šis straipsnis paaiškina, kaip naudoti tikrinimo taisykles ir teksto tikrinimą lentelių laukuose ir formų valdikliuose. Tikrinimo taisyklė yra vienas iš būdų apriboti įvestį į lentelės lauką ar formos valdiklį (pavyzdžiui, vadovėlio). Tikrinimo tekstas leidžia pateikti pranešimą, padedantį naudotojams, kurių įvesti duomenys yra netinkami.

Kai duomenys yra įvesti, „Access“ patikrina, ar įvestis nepažeidžia tikrinimo taisyklės, jei taip – įvestis yra nepriimama ir „Access“ pateikia pranešimą.

„Access“ suteikia keletą įvesties apribojimo galimybių:

 • Duomenų tipai    Kiekvienas lentelės laukas turi duomenų tipą, kuris riboja, ką vartotojai gali įvesti. Pavyzdžiui, datos/laiko lauko priima tik datos ir laiko, valiutos laukas priima tik piniginiai duomenys ir pan.

 • Lauko ypatybės    Kai lauko ypatybės apriboti įvesti duomenis. Pvz., lauko ypatybės Lauko dydis parametrą riboja įvesties apribojant duomenų kiekį.

  Taip pat galite naudoti ypatybę Tikrinimo taisyklė , kad būtų reikalaujama konkrečių reikšmių ir ypatybę Tikrinimo tekstas įspėti savo vartotojams klaidas. Pvz., pvz., įvesti taisyklę > 100 ir < 1000Tikrinimo taisyklę ypatybių nurodo vartotojams įvesti reikšmes nuo 100 iki 1000. Paprastai toks, [EndDate] > [StartDate] = nurodo vartotojams įveskite pabaigos datą, kuri yra arba po pradžios datos. Įveskite tekstą, pvz., "Įvesti reikšmes nuo 100 iki 1000" arba "Įveskite pabaigos datą arba po pradžios datos" ypatybės Tikrinimo tekstas nurodoma vartotojams, kai jie padarė klaidą ir kaip išspręsti problemą.

 • Įvesties šablonus    Patikrinti duomenis verčia vartotojai gali įvesti reikšmes tam tikru būdu, galite naudoti įvesties šabloną. Pvz., įvesties šabloną galite vėl vartotojams įvesti datas Europos formatu, pvz., 2007.04.14.

Galite naudoti šiuos duomenų tikrinimo būdus atskirai arba derinti vienus su kitais. Duomenų tipai nėra pasirinktiniai ir yra tik paprasčiausio tipo duomenų patikrinimas.

Daugiau informacijos apie duomenų tipus ir laukų dydžius, įvesties šablonus, rasite straipsnyje įžanga apie duomenų tipus ir lauko ypatybes.

Tikrinimo taisyklių tipai

Galite kurti dviejų pagrindinių tipų tikrinimo taisykles:

 • Lauko tikrinimo taisyklės    Naudokite lauko tikrinimo taisyklės pažymėkite reikšmę, kurią galite įvesti lauke išėjus lauką. Pavyzdžiui, Tarkime, kad turite datos lauką, kuriame įvesti > = #01/01/2010 # to lauko ypatybėje Tikrinimo taisyklė. Taisyklės dabar reikia vartotojams įvesti datas arba yra po 1 sausis 2010. Jei įvesti ankstesnės nei 2010 datos ir bandykite perkelkite žymeklį į kitą lauką, programa Access neleidžia paliekant Dabartinis laukas, kol išspręsti problemą.

 • Įrašo tikrinimo taisyklės    Norėdami valdyti, įrašius įrašą (eilutę lentelės), naudokite įrašo tikrinimo taisyklės. Skirtingai nei lauko tikrinimo taisyklės, įrašo tikrinimo taisyklė nurodo kitus laukus toje pačioje lentelėje. Įrašo tikrinimo taisyklės kūrimas, kai reikia patikrinti vieną nuo kitos reikšmės lauko reikšmes. Pavyzdžiui, Tarkime, kad jūsų verslui reikia, kad produktus turite išsiųsti per 30 dienų ir, jei nenorite per tą laiką, turėsite grąžinti dalį pirkimo kainą klientui. Pvz., galite nurodyti įrašo tikrinimo taisyklės [Reikalaujama_data] < = [Užsakymo_data] + 30 užtikrinti, kad kas nors nepavyksta įvesti į gavėjo data (Reikalaujama_data lauko reikšmė) per daug į ateitį.

Jei tikrinimo taisyklės sintaksė atrodo sunkiai suprantama, rasite skyriuje ką galima naudoti tikrinimo taisyklėje dėl paaiškinimo apie sintaksę ir tikrinimo taisyklių pavyzdžių.

Kur galima naudoti tikrinimo taisykles

Galite apibrėžti tikrinimo taisykles lentelių laukams ir formų valdikliui. Kai apibrėžiate lentelių tikrinimo taisykles, jos taikomos importuojant duomenis. Norėdami į lentelę įtraukti tikrinimo taisykles, atidarykite lentelę ir naudokite komandas juostelėje esančiame skirtuke Laukai. Norėdami į formą įtraukti tikrinimo taisykles, atidarykite formą rodinyje Maketas ir įtraukite taisykles į atskirų valdiklių ypatybes.

Tinkamumo taisyklės į lentelę įtraukti skyriuje aprašyti tikrinimo taisyklių įtraukimas į lentelės laukus. Skyriuje įtraukti tikrinimo taisyklę formos valdiklį, šiame straipsnyje aprašyti veiksmai paaiškina, kaip įtraukti taisykles į atskirų valdiklių ypatybes.

Ką galima naudoti tikrinimo taisyklėje

Tikrinimo taisykles, gali būti išraiškų – funkcijos, kurios pateikia vieną reikšmę. Atlikti skaičiavimus, manipuliuoti simbolių arba duomenų, galite naudoti ir išraišką. Tikrinimo taisyklė išraiška tyrimų duomenis. Pvz., išraišką galite patikrinti vieną iš reikšmių, pvz., "Tokyo" arba "Moscow" arba "Paryžius" arba "Helsinkis"serija. Išraiškos taip pat gali atlikti matematinius veiksmus. Pavyzdžiui, išraiška < 100 nurodo vartotojams įvesti reikšmes, kurios yra mažesnis už 100. Išraiškos ([Užsakymo_data] - [Siuntimo_data]) skaičiuoja laiką, užsakymą ir jį pristatyti laiką dienų skaičių.

Daugiau informacijos apie išraiškas ieškokite straipsnyje išraiškų kūrimas.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklės pridėjimas lentelėje

Galite įtraukti lauko tikrinimo taisyklę ir / arba įrašo tikrinimo taisyklę. Lauko tikrinimo taisyklė tikrina lauko įvestį ir yra taikoma, kai į lentelę nebekreipiamas dėmesys. Įrašo tikrinimo taisyklė tikrina vieno ar kelių laukų įvestis, ji taikoma, kai į įrašą nebekreipiamas dėmesys. Paprastai įrašo tikrinimo taisyklė lygina dviejų ar daugiau laukų vertes.

Pastabos : Pateikti laukų tipai nepalaiko tikrinimo taisyklių:

 • Automatinis numeravimas

 • OLE objektas

 • Priedas

 • Replikavimo ID

Lauko tikrinimo taisyklės kūrimas

 1. Pasirinkite lauką, kurį norite tikrinti.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Lauko tikrinimo taisyklė.

 3. Norėdami sukurti taisyklę, naudodami reiškinio daryklę. Daugiau informacijos apie išraiškos daryklės naudojimą ieškokite straipsnyje naudojimas reiškinio daryklę.

Pranešimo, esant netinkamai lauko įvesčiai, kūrimas

 1. Pažymėkite lauką, kuriame reikalingas pranešimas, esant netinkamai įvesčiai. Laukas turėtų turėti tikrinimo taisyklę.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Lauko tikrinimo pranešimas.

 3. Įveskite atitinkamą pranešimą. Pavyzdžiui, jei tikrinimo taisyklės yra > 10, kadpranešimas gali būti "Įveskite reikšmę, kuri yra mažesnis nei 10."

Daugiau laukų tikrinimo taisyklių ir pranešimų, rasite skyriuje tikrinimo taisyklių nuoroda.

Įrašo tikrinimo taisyklės kūrimas

 1. Atidarykite lentelę, kuris įrašus norite tikrinti.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas ir tada spustelėkite Įrašo tikrinimo taisyklė.

 3. Norėdami sukurti taisyklę, naudodami reiškinio daryklę. Daugiau informacijos apie išraiškos daryklės naudojimą ieškokite straipsnyje naudojimas reiškinio daryklę.

Pranešimo, esant netinkamai įrašo įvesčiai, kūrimas

 1. Atidarykite lentelę, kurioje reikalingas pranešimas, esant netinkamai įvesčiai. Lentelė turėtų turėti įrašo tikrinimo taisyklę.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, ir tuomet spustelėkite Įrašo tikrinimo pranešimas.

 3. Įveskite atitinkamą pranešimą. Pavyzdžiui, jei tikrinimo taisyklės yra [StartDate] < [EndDate], kadpranešimas gali būti "Pradžios data turi būti prieš datos."

Puslapio viršus

Esamų duomenų, lyginant su naujais duomenimis, tikrinimo taisyklė

Jei į jau esančia lentelę įtraukiate tikrinimo taisyklę, reikėtų patikrinti ar esami duomenys yra tinkami.

Pastaba : Ši procedūra veikia tik su kompiuterio duomenų bazės lenteles.

 1. Atidarykite norimą lentelę rodinyje Dizainas.

  Skirtuko Kurti grupėje Įrankiai spustelėkite Tikrinimo taisyklių tikrinimas.

 2. Spustelėkite Taip, kad uždarytumėte įspėjimo pranešimą, ir pradėkite tikrinimą.

 3. Jei esate raginami įrašyti lentelę, spustelėkite Taip.

 4. Tęsiant darbą gali būti rodomi kiti įvairūs įspėjimo pranešimai. Perskaitykite kiekviename pranešime esančius nurodymus ir spustelėkite Taip arba Ne, atitinkamai norėdami atlikti arba nutraukti tikrinimą.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklės įtraukimas į formos valdiklį

Galite naudoti ypatybę Tinkamumo taisyklė ir formos valdiklio ypatybės Tikrinimo tekstas tikrinti duomenis, kurie yra įvesties valdikliu ir padėti vartotojams, kurie įvesties duomenis, kurie yra tinkami.

Patarimas :  Jeigu automatiškai kuriate formą iš lentelės naudodamiesi viena iš formos komandų, esančių juostelėje, bet kokie laukų tikrinimai esamoje lentelėje yra paveldimi atitinkamų formos valdiklių.

Valdiklis gali turėti kitokią tikrinimo taisyklę, kurią gauna iš lentelės lauko, su kuriuo yra susieta. Tai yra naudinga, jei norite, kad forma būtų griežtesnė už lentelę. Formos taisyklė yra pritaikoma ir tuomet lentelės taisyklė yra pritaikoma. Jei lentelė yra griežtesnė nei forma, lentelės taisyklė ima viršenybę. Jei taisyklės yra tarpusavyje nesuderinamos, jos neleis jums įvesti jokių duomenų.

Pavyzdžiui, taikote šią taisyklę lentelės datos laukui:

< #01/01/2010 #

Bet tuomet pritaikote šią taisyklę formos valdikliui, kuris yra susieta su datos lauku:

> = #01/01/2010 #

Datos laukas reikalauja, kad vertės būtų ankstesnės nei 2010 metai, bet formos valdiklis reikalauja, kad datos būtų tų ar vėlesnių metų, tokiu būdu visiškai neleisdamos jums įvesti jokių duomenų.

Tikrinimo taisyklės valdikliui kūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, kurią norite keisti, tuomet spustelėkite Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti valdiklį, tada spustelėkite Ypatybės, kad būtų atidarytas valdiklio ypatybių lapas

 3. Spustelėkite skirtuką Visi ir tuomet įveskite savo tikrinimo taisyklę ypatybių lauke Tikrinimo taisyklė.

  Patarimas :  Spustelėkite mygtuką Daryti, kad įjungtumėte reiškinio daryklę

  Daugiau informacijos apie išraiškos daryklės naudojimą ieškokite straipsnyje naudojimas reiškinio daryklę.

  1. Įveskite pranešimą į ypatybės Tikrinimo tekstas lauką.

Puslapio viršus

Tikrinimo taisyklių nuoroda

Tikrinimo taisyklių naudojimas prieigos išraiškos sintaksę. Daugiau informacijos apie išraiškas ieškokite straipsnyje išraiškų Įvadas.

Tikrinimo taisyklė ir tikrinimo teksto pavyzdžiai

Tikrinimo taisyklė

Tikrinimo tekstas

<>0

Įveskite nenulinę reikšmę.

>=0

Reikšmė turi būti nulis arba didesnė.

–arba–

Turite įvesti teigiamą skaičių.

0 or >100

Reikšmė turi būti 0 arba didesnė už 100.

TARP 0 IR 1

Įveskite reikšmę su procento ženklu (skirta naudoti su lauku, kuriame skaitinės reikšmės saugomos kaip procentai).

<#01/01/2007#

Įveskite ankstesnę nei 2007 m. datą.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Data turi būti 2007 metais.

<Date()

Gimimo data negali būti ateities data.

StrComp(UCase([Pavardė]),
[Pavardė],0) = 0

Duomenys, esantys lauke Pavardė, turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis.

>=Int(Now())

Įveskite šiandienos datą.

V Arba M

Įveskite V vyrui arba M moteriai.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Įveskite leistiną .com, .net arba .org el. pašto adresą.

[Reikalaujama_data]<=[Užsakymo_data]+30

Įveskite reikalaujamą datą, kuri yra ne vėlesnė nei 30 dienų po užsakymo datos.

[Pabaigos_data]>=[Pradžios_data]

Įveskite pabaigos datą, kuri lygi pradžios datai arba yra už ją vėlesnė.

Sintaksės pavyzdžiai paprastų tikrinimo taisyklių operatoriams

Operatorius

Funkcija

Pavyzdys

NOT

Tikrina, ar yra priešingų reikšmių. Naudokite prieš bet kurį lyginimo operatorių, išskyrus IS NOT NULL.

NOT > 10 (tas pats, kaip <=10).

IN

Tikrina, ar yra reikšmių, lygių esamiems sąrašo nariams. Lyginimo reikšmė turi būti kableliais atskirtų elementų sąrašas, įtrauktas į lenktinius skliaustus.

IN ("Tokijas","Paryžius","Maskva")

BETWEEN

Tikrina, ar yra reikšmių diapazonas. Turite naudoti dvi palyginimo vertes  – žemą ir aukštą –ir turite atskirti tas vertes su skyrikliu AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (tas pats, kaip >=100 AND <=1000)

LIKE

Derina trafareto eilutes, esančias laukuose Tekstas ir Atmintinė.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Nurodo vartotojams įvesti į lauką reikšmes. Tai yra tas pats, kaip nustatyti lauko ypatybę Būtina į Taip. Tačiau įgalinus ypatybę Būtina, o vartotojui neįvedus reikšmės, „Access“ rodo nepalankų klaidos pranešimą. Paprastai duomenų bazę lengviau naudoti, jei naudojate IS NOT NULL ir įvedate palankų pranešimą ypatybėje Tikrinimo tekstas.

IS NOT NULL

AND

Nurodo, kad visos tikrinimo taisyklės dalys turi būti teisingos.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Pastaba : Taip pat galite naudoti AND tikrinimo taisyklėms jungti. Pavyzdžiui: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Nurodo, kad kelios, bet ne visos tikrinimo taisyklės dalys turi būti teisingos.

Sausis OR Vasaris

<

Mažiau nei.

<=

Mažiau nei arba lygu.

>

Daugiau nei.

>=

Daugiau nei arba lygu.

=

Lygu.

<>

Nelygu.

Pakaitos simbolių naudojimas tikrinimo taisyklėse

Galite naudoti pakaitos simbolius tikrinimo taisyklėse. Turėkite minty, kad „Access“ palaiko du pakaitos simbolių rinkinius: ANSI-89 ir ANSI-92. Kiekvienas iš šių standartų naudoja skirtingą pakaitos simbolių rinkinį.

Pagal numatytuosius nustatymus visi .accdb ir .mdb failai naudoja ANSI-89 standartą.

Galite paleisti ANSI standartą duomenų bazei į ANSI-92 naudodamiesi pateikta procedūra:

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

 2. Dialogo lange „Access“ parinktys spustelėkite Objekto dizaineriai.

 3. Skyriuje Užklausos dizainas, skiltyje SQL serveriui tinkanti sintaksė (ANSI-92), pažymėkite Ši duomenų bazė.

Daugiau informacijos apie SQL naudojant pakaitos simbolius ir ANSI standartų naudojimą ieškokite straipsnyje Access pakaitos simbolių sąrašas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×