Dokumento temos taikymas arba tinkinimas

Galite greitai ir lengvai suformatuoti visą dokumentą norėdami suteikti jam profesionalią ir šiuolaikišką išvaizdą. Tai padarysite taikydami dokumento tema. Dokumento tema – tai formatavimo pasirinkimų rinkinys, kurį sudaro temos spalvų, temos šriftų (įskaitant antraštės bei pagrindinio teksto šriftus) ir temos efektų (įskaitant eilučių ir užpildo efektus) rinkiniai.

Programos, pvz., Microsoft Office Word, Excel ir PowerPoint, siūlo keletą iš anksto apibrėžtų dokumento temų, bet jūs galite sukurti ir patys, tinkindami esamą dokumento temą ir įrašydami ją kaip pasirinktinę dokumento temą. Dokumento temos yra bendrai naudojamos Office programose, tad visi jūsų Office dokumentai gali turėti vienodą išvaizdą.

Ką norėtumėte daryti?

Dokumento temos taikymas

Dokumento temos tinkinimas

Dokumento temos įrašymas

Dokumento temos taikymas

Office programose, pvz., Word, Excel ir PowerPoint, galite keisti iš anksto numatytąją dokumento temą, parinkdami kitą iš anksto apibrėžtą dokumento temą arba pasirinktinę dokumento temą. Dokumento temos, kurias taikote, nedelsdamos paveikia stilius, kuriuos galite naudoti savo dokumente.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje Word arba Excel:     skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos.

   Programos „Word“ juostelės vaizdas arba Temų grupė programos „Excel“ juostelėje

  • Programoje PowerPoint:     skirtuko Dizainas grupėje Temos spustelėkite norimą dokumento temą arba spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas, jei norite matyti visas galimas dokumento temas.

   Programos „PowerPoint“ juostelės vaizdas

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami taikyti iš anksto pažymėtą dokumento temą, grupėje Įtaisytosios spustelėkite norimą naudoti dokumento temą.

  • Norėdami taikyti pasirinktinę dokumento temą, grupėje Pasirinktinės spustelėkite norimą naudoti dokumento temą.

   Pastaba    Grupė Pasirinktinės galima tik tada, jei esate sukūrę vieną ar daugiau pasirinktinių dokumento temų. Daugiau informacijos apie pasirinktinių dokumento temų kūrimą ieškokite Dokumento temos tinkinimas.

 3. Jei sąraše nematote norimos naudoti dokumento temos, spustelėkite Ieškoti temų ir raskite ją kompiuteryje arba tinklo vietoje.

 4. Norėdami ieškoti kitų dokumento temų Office Online, spustelėkite Ieškoti Office Online.

Patarimas   Programoje PowerPoint dokumento temą galite taikyti visoms skaidrėms, tik pažymėtosioms skaidrėms arba ruošinio skaidrei. Spustelėkite dokumento temą dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite norimą parinktį.

Puslapio viršus

Dokumento temos tinkinimas

Dokumento temos tinkinimas pradedamas nuo naudojamų spalvų, šriftų ar eilučių ir užpildo efektų keitimo. Vienam ar daugiau komponentų atlikti pakeitimai nedelsiant paveikia aktyviajam dokumentui taikytus stilius. Norėdami taikyti šiuos pakeitimus naujiems dokumentams, galite juos įrašyti kaip pasirinktinę dokumento temą.

Temos spalvų tinkinimas

Temų spalvas sudaro keturios teksto ir fono spalvos, šešios paryškinimo spalvos ir dvi hipersaito spalvos. Mygtuke Temos spalvos Mygtuko vaizdas rodomos dabartinės teksto ir fono spalvos. Spalvų rinkinys, kurį matote po pavadinimu Temos spalvos jums spustelėjus mygtuką Temų spalvos, rodo tai temai taikytinas paryškinimo ir hipersaito spalvas. Kai norėdami sukurti savąjį temos spalvų rinkinį pakeičiate bet kurią iš šių spalvų, spalvos, rodomos mygtuke Temos spalvos ir šalia pavadinimo Temos spalvos, atitinkamai pasikeis.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje Word arba Excel:     skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos spalvos.

   Programos „Word“ juostelės vaizdas arba Temų grupė programos „Excel“ juostelėje

  • Programoje PowerPoint:     skirtuko Dizainas grupėje Temos spustelėkite Temos spalvos.

   Programos „PowerPoint“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Kurti naujas temos spalvas.

 3. Grupėje Temos spalvos spustelėkite norimo keisti temos spalvos elemento mygtuką.

 4. Grupėje Temos spalvos pažymėkite norimas naudoti spalvas.

  Patarimas   Grupėje Pavyzdys galėsite matyti jūsų atliktus keitimus. Norėdami pamatyti, kaip jūsų pažymėtos spalvos paveikė dokumente taikytus stilius, spustelėkite Peržiūra.

 5. 3 ir 4 žingsnius kartokite su visais norimais keisti temos spalvų elementais.

 6. Lauke Pavadinimas įrašykite tinkamą naujų temos spalvų pavadinimą.

 7. Spustelėkite Įrašyti.

  Patarimas   Norėdami sugrąžinti visiems temos spalvų elementams originalias temos spalvas, prieš spustelėdami Įrašyti spustelėkite Nustatyti iš naujo.

Temos šriftų tinkinimas

Temos šriftus sudaro antraštės ir pagrindinio teksto šriftai. Spustelėjus mygtuką Temos šriftai Mygtuko paveikslėlis, po pavadinimu Temos šriftai galite matyti antraštės ir pagrindinio teksto šrifto pavadinimą, kiekvienam temos šriftui. Galite pakeisti abu šiuos šriftus ir taip sukurti savo temos šriftų rinkinį.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje Word arba Excel:     skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos šriftai.

   Programos „Word“ juostelės vaizdas arba Temų grupė programos „Excel“ juostelėje

  • Programoje PowerPoint:     skirtuko Dizainas grupėje Temos spustelėkite Temos šriftai.

   Programos „PowerPoint“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Kurti naujus temos šriftus.

 3. Laukuose Antraštės šriftas ir Pagrindinio teksto šriftas pažymėkite norimus naudoti šriftus.

  Patarimas   Pavyzdys bus atnaujintas jūsų pažymėtais šriftais.

 4. Lauke Pavadinimas įrašykite tinkamą naujų temos šriftų pavadinimą.

 5. Spustelėkite Įrašyti.

Temos efektų rinkinio pasirinkimas

Temos efektai – tai eilučių ir užpildo efektų rinkinys. Spustelėję mygtuką Temos efektai Mygtuko vaizdas, kartu su pavadinimu Temos efektai galite matyti eilučių ir užpildo efektus, kurie yra grafiškai naudojami kiekviename temos efektų rinkinyje. Nors ir negalite kurti savojo temos efektų rinkinio, galite pasirinkti tokį, kurį norėsite naudoti savo dokumento temoje.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje Word arba Excel:     skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos efektai.

   Programos „Word“ juostelės vaizdas arba Temų grupė programos „Excel“ juostelėje

  • Programoje PowerPoint:     skirtuko Dizainas grupėje Temos spustelėkite Temos efektai.

   Programos „PowerPoint“ juostelės vaizdas

  • Pasirinkite norimą naudoti efektą.

Puslapio viršus

Dokumento temos įrašymas

Visi dokumento temos spalvų, šriftų ar eilučių ir užpildo efektų keitimai gali būti įrašomi kaip pasirinktinė dokumento tema, kurią galėsite taikyti kitiems dokumentams.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje Word arba Excel:     skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos.

   Programos „Word“ juostelės vaizdas arba Temų grupė programos „Excel“ juostelėje

  • Programoje PowerPoint:     skirtuko Dizainas grupėje Temos spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas.

   Programos „PowerPoint“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Įrašyti šią temą.

 3. Lauke Failo vardas įrašykite tinkamą temos pavadinimą.

  Pastaba   Pasirinktinė dokumento tema yra įrašoma į aplanką Dokumento temos ir automatiškai įtraukiama į pasirinktinių temų sąrašą.

Puslapio viršus

Taikoma: Word 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007, Excel 2007Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas