Dokumento informacijos srities kūrimas naudojant programą „InfoPath“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip naudoti programą „Microsoft Office InfoPath“, kad sukurtumėte dokumento informacijos sritį, susietą su programų „Microsoft Office Word 2007“, „Microsoft Office Excel 2007“ ir „Microsoft Office PowerPoint 2007“ dokumentais.

Šiame straipsnyje

Dokumento informacijos sritys

Sukurti dokumento informacijos sritį

Sukurti pasirinktinę dokumento informacijos sritį, skirtą „SharePoint“ turinio tipui, arba redaguoti ją

Į dokumentą įtraukti pasirinktinę dokumento informacijos sritį

Dokumento informacijos sritys

Dokumento informacijos sritis, rodoma programų „Office Word 2007“, „Office Excel 2007“ ir „Office PowerPoint 2007“ dokumentuose, leidžia vartotojams peržiūrėti ir keisti kiekvieno failo arba turinio tipo, įrašyto į dokumentų tvarkymo serverį, pavyzdžiui, dokumento darbo srities svetainę arba biblioteką, sukurtą „Windows SharePoint Services 3.0“ pagrindu, ypatybes. Šios ypatybės, taip pat žinomos kaip metaduomenys – tai išsami failą apibūdinanti ir padedanti jį nustatyti informacija. Vartotojams šios ypatybės naudingos tvarkant failus, nustatant, koks tai failas, taip pat ieškant dokumentų.

Dokumento informacijos sritis yra Microsoft Office InfoPath 2007 formą, kuri yra laikoma ir rodomas dokumente. Jums nereikia InfoPath įdiegtas jūsų kompiuteryje, Norėdami peržiūrėti dokumento informacijos sritį, dokumento „2007 Microsoft Office“ sistema , tačiau reikia Office InfoPath 2007 kurti ir tinkinti dokumentų informacijos sritys. Pvz., jei norite tinkinti dokumento informacijos sritį, kad būtų rodomi duomenys iš išorinių išteklių, pvz., žiniatinklio tarnybos, turite naudoti Office InfoPath 2007 kurti tą dokumento informacijos sritį.

Tinkindami dokumento informacijos sritį, taip pat galite pridėti verslo logiką, pvz., duomenų tikrinimas, arba pridėti pasirinktines ypatybes, kurios svarbios jūsų organizacijai. Be to, iš naujo, kuriant šablono dalis yra bendrus laukus, galite tvarkyti juos būtų paprasčiau naudoti dokumentų informacijos sritys pakartotinai „Office 2007“ leidimas skirtingų dokumentų tipų visoje organizacijoje.

Puslapio viršus

Sukurti dokumento informacijos sritį

Kai kuriate pasirinktinę dokumento informacijos sritį, galite naudoti kelis dokumentus iš Office Word 2007ir Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, arba galite sukurti kelias dokumento informacijos sritis. Pvz., jei tam tikrų dokumentų yra susiję su konkrečiu projektu, galite naudoti Unikalieji laukai dokumentų informacijos sritys, kurios naudojamos tik tuos dokumentus.

Net jei jūsų organizacija naudoja kelių dokumentų informacijos sritys, kiekvienas gali būti kelių bendrosios ypatybės. Lengvai pakartotinai bendrosios ypatybės, kai kuriate dokumento informacijos sritį, apsvarstykite galimybę naudoti šablono dalis. Kuriant ir naudojant šablono dalis, galite užtikrinti, pagrindinių metaduomenų, jūsų organizacija yra tonas, struktūros ir veikimo būdą. Pvz., jūsų organizacija gali reikalauti kiekvieno dokumento informacijos srityje būtų laukas pavadinimu pareigos bei autorius. Kurdami šablono dalį, kuri naudoja tuos dažnai naudojamus laukus, galite lengvai pakartotinai naudoti šablono dalį keliose dokumento informacijos srityse.

Toliau aptariama, kaip sukurti dokumento informacijos sritį, skirtą naudoti su sistemos „„Office 2007“ leidimas“ programų dokumentais.

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Srityje Kurti naują dizainą, esančioje dialogo lange Kurti formos šablono dizainą, spustelėkite Formos šablonas.

 3. Galerijoje Pagal spustelėkite Tuščias ir spustelėkite Gerai. Tai leidžia programai „InfoPath“ apibrėžti duomenų šaltinį, kai kuriate formos šabloną.

  Taip pat galite kurti formos šabloną XML dokumento arba XML schemos pagrindu, pavyzdžiui, Dublin Core ypatybės. Be to, galite kurti formos šabloną naudodami žiniatinklio paslaugą, duomenų bazę arba duomenų ryšių bibliotekos parametrus. Raskite informacijos apie formos šablono kūrimą duomenų šaltinio pagrindu skyriuje Taip pat skaitykite.

 4. Sukurkite formos šabloną, kurį naudosite kaip dokumento informacijos sritį.

  Kurdami šablono dalį, kurioje bus dažnai naudojami laukai, galite suderinti veiksmingą pakartotinį dokumento informacijos sričių naudojimą skirtinguose sistemos „„Office 2007“ leidimas“ programų dokumentų tipuose visoje organizacijoje. Jei sukūrėte šablono dalį ir pridėjote ją į užduočių sritį Valdikliai, galite įterpti šablono dalį į formos šabloną vykdydami toliau aptariamus veiksmus.

  1. Užveskite pelės žymiklį ant formos šablono vietos, kur norite įterpti šablono dalį.

  2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

  3. Sąrašo Įterpti valdiklius dalyje Pasirinktiniai spustelėkite norimos įterpti šablono dalies pavadinimą.

   Šablono dalis rodomas formos šablono sekcijos valdiklio viduje. Galite atpažinti šablono dalis formos šablone, nes žodžiai sekcijos (šablono dalis: pavadinimas) rodomi kaip etiketę sekcija, kur vardas yra šablono dalį failo vardą.

   Formos šablono etiketė, nurodanti šablono dalį

 5. Pervardykite numatytąjį rodinį ir bet kuriuos kitus formos šablono rodinius.

  Kaip?

  1. Meniu rodymas spustelėkite Tvarkyti rodinius.

  2. Užduočių srityje Rodiniai spustelėkite rodinį, kurį norite pervardyti, ir spustelėkite Rodinio ypatybės.

  3. Spustelėkite skirtuką Bendra.

  4. Lauke Rodinio pavadinimas įveskite rodinio pavadinimą.

  Pastaba : Net jei jūsų formos šablone yra tik vienas rodinys, turėtumėte suteikti rodiniui informatyvų pavadinimą, pavyzdžiui, Pasirinktinės ypatybės, nes rodinio pavadinimas bus rodomas sąraše Ypatybės rodiniai ir parinktys, kai dokumento informacijos sritis bus rodoma dokumente.

 6. Publikuokite dokumento informacijos sritį bendrai naudojamame tinklo aplanke.

  Kaip?

  1. Meniu Failas spustelėkite komandą Publikuoti.

  2. Publikavimo vedlyje spustelėkite Tinklo vietoje, tada spustelėkite Pirmyn.

  3. Kitame vedlio puslapyje spustelėkite Naršyti.

  4. Naršykite po bendrai naudojamą tinklo aplanką iki vietos, kur norite publikuoti formos šabloną, ir spustelėkite Gerai.

  5. Kitame vedlio puslapyje patvirtinkite, kad maršrutas ir formos šablono pavadinimas lauke Formos šablono pavadinimas yra teisingi, ir spustelėkite Toliau.

  6. Kitame vedlio puslapyje, jei turite alternatyvų kelią į šį bendrai naudojamo tinklo aplanko, pvz., į viešosios globalų išteklių lokatorių (URL), įrašykite kelią į lauką, ir spustelėkite Pirmyn.

  7. Kitame vedlio puslapyje spustelėkite Publikuoti.

   Paskutiniame vedlio puslapyje pamatysite patvirtinimą, jei jūsų formos šablonas buvo sėkmingai publikuotas.

  Taip pat galite publikuoti dokumento informacijos sritį „SharePoint“ svetainėje. Raskite informacijos apie publikavimą „SharePoint“ svetainėje skyriuje Taip pat skaitykite.

Puslapio viršus

Sukurti pasirinktinę dokumento informacijos sritį, skirtą „SharePoint“ turinio tipui, arba redaguoti ją

Kai kuriate svetainės turinio tipą dokumento turinio tipo arba Dublin Core stulpelių turinio tipo pagrindu (jis prieinamas serveriuose su „Microsoft Office SharePoint Server 2007“), dokumento informacijos sritis automatiškai sukuriama, kad sektų „SharePoint“ ypatybes. Galite naudoti programą „Office InfoPath 2007“, kad tinkintumėte šį dokumento informacijos srities tipą tokiu pačiu būdu, kaip tinkinate bet kokį programos „InfoPath“ formos šabloną. Pavyzdžiui, galite tinkinti dokumento informacijos sritį atlikdami vieną arba kelis iš šių veiksmų:

 • Pridėkite priemones, tokias kaip duomenų patvirtinimas arba sąlyginis formatavimas.

 • Pridėkite antrinius duomenų ryšius į dokumento informacijos sritį ir pridėkite valdiklius, kurie parodo duomenų laukus duomenų šaltinyje.

 • Sukurkite naują rodinį ir pridėkite šablono dalį, kurioje yra pasirinktiniai laukai, kuriuos jūsų organizacija gali naudoti duomenims sekti.

  Pastaba : Kai dokumento informacijos sritis pagrįsta „SharePoint“ turinio tipo schema, negalite tinkinti dokumento informacijos srities pridėdami laukus, kurie nėra šios schemos dalis. Kad pridėtumėte arba pašalintumėte laukus iš turinio tipo schemos, turite pridėti arba pašalinti stulpelius iš turinio tipo.

Sukurkite pasirinktinę dokumento informacijos sritį arba redaguokite ją

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Srityje Kurti naują dizainą (dialogo lange Kurti formos šablono dizainą) spustelėkite Formos šablonas.

 3. Galerijoje Pagal spustelėkite XML arba schema ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba : Nepažymėkite žymės langelio Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones, nes dokumento informacijos sritis bus rodoma tik kaip dalis sistemos „„Office 2007“ leidimas“ programos dokumento, o ne kaip dalis tinklalapio.

 4. Duomenų šaltinio vedlyje įveskite URL serveriui „SharePoint“ ir spustelėkite Pirmyn.

 5. Sąraše Pasirinkite sąrašą arba svetainę spustelėkite norimo turinio tipo pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn.

 6. Spustelėkite Baigti.

  Atidaroma dokumento informacijos sritis, skirta turinio tipo schemai.

 7. Atlikite norimus pakeitimus dokumento informacijos srityje ir įrašykite formos šabloną.

  Pastaba : Kadangi dokumento informacijos sritis sukurta turinio tipo schemos, kuri yra pagrindinis duomenų šaltinis formos šablonui, pagrindu, negalite tinkinti dokumento informacijos srities pridėdami laukus, kurie nėra šios schemos dalis. Kad pridėtumėte arba pašalintumėte laukus iš dokumento informacijos srities pridėdami naujus laukus į turinio tipo schemą, turite pridėti arba pašalinti stulpelius iš turinio tipo.

 8. Meniu Failas spustelėkite komandą Publikuoti.

 9. Vedlyje Publikavimo vedlys spustelėkite Kaip dokumento informacijos srities šabloną „SharePoint“ svetainės turinio tipui arba sąrašo turinio tipui (rekomenduojama) ir spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Kaip dokumento informacijos srities šabloną „SharePoint“ svetainės turinio tipui arba sąrašo turinio tipui (rekomenduojama) parodoma tik šiame vedlio puslapyje, jei spustelėjote XML arba schema 3 žingsnyje.

 10. Kitame vedlio puslapyje spustelėkite Publikuoti.

  Paskutiniame vedlio puslapyje pamatysite patvirtinimą, jei jūsų formos šablonas buvo sėkmingai publikuotas.

Puslapio viršus

Į dokumentą įtraukti pasirinktinę dokumento informacijos sritį

Kai sukuriate pasirinktinę dokumento informacijos sritį, jums reikia susieti jį su dokumento prieš pradedant naudoti. Norėdami tai padaryti, turite suaktyvinti programose, kai norite naudoti dokumento informacijos sritį, juostelės skirtuko programų kūrėjas . Tada galite nurodyti dokumento informacijos srities vietą, naudojant URL, UNC ar URN failo kelią. Be to, galite Rodyti dokumento informacijos sritį pagal numatytuosius parametrus, kai dokumentas yra atidarytas. Taip pat galite pasirinkti, ar į pasirinktines ypatybes, kurį sukūrėte matomos pagal numatytuosius nustatymus atidarius dokumentą.

Toliau aptariama kaip susieti dokumento informacijos sritį su programų „Office Word 2007“, „Office Excel 2007“ arba „Office PowerPoint 2007“ dokumentu.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite Programos pavadinimas parinktys, kur Programos pavadinimas yra programos, su kuria dirbate, pavadinimas. Pavyzdžiui, spustelėkite Word parinktys.

 2. Dialogo lange Programos pavadinimas parinktys spustelėkite Populiaru, pažymėkite žymės langelį Juostelėje rodyti skirtuką Programų kūrėjas ir spustelėkite Gerai.

  Juostelė priklauso „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja

 3. Spustelėkite juostelės „Office Fluent“ skirtuką Programų kūrėjas ir spustelėkite Dokumentų skydelis.

 4. Dialogo lango Dokumento informacijos sritis srityje Nurodykite pasirinktinį šabloną (URL, UNC arba URN) įveskite dokumento informacijos srities, kurią norite pridėti į dokumentą, vietą.

 5. Kad dokumento pasirinktinės ypatybės būtų rodomos kaip numatytosios, sąraše Pagal numatytuosius nustatymus rodyti spustelėkite Pasirinktinės ypatybės.

 6. Kad dokumento informacijos sritis būtų rodoma kaip numatytoji, pažymėkite žymės langelį Visada rodyti dokumento informacijos sritį atidarant dokumentas ir pirmą kartą jį įrašant.

Be ypatybių peržiūra arba keitimas į dokumentų informacijos sritys dokumentuose Office Word 2007, Office Excel 2007ir Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 , vartotojai gali įtraukti ypatybes iš dokumento informacijos sritį kaip ypatybių valdiklius, esančius dokumente. Pvz., kelis egzempliorius, įmonės adresą, gali būti įtraukiami kaip ypatybių valdiklius, esančius dokumente. Pakeista dokumento informacijos srities informacija bus atnaujinta tokių valdiklių ypatybės.

Išsamesnės informacijos apie ypatybių pridėjimą programos „Office Word 2007“ dokumentui rasite skyriuje Taip pat skaitykite.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×