Dokumentų skaitymas programoje „Word“

Skaitymo visame ekrane rodinys yra optimizuotas skaityti dokumentą kompiuterio ekrane. Skaitymo visame ekrane rodinyje taip pat yra parinktis, leidžianti matyti dokumentą taip, kaip jis atrodytų išspausdintame puslapyje.

Ką norėtumėte daryti?

Dokumento skaitymas

Dokumento žymėjimas

Žodžių ir frazių radimas arba paieška

Skaitymo visame ekrane rodinio išjungimas

Dokumento skaitymas

 • Skirtuko lapo Rodinys grupėje Dokumento rodiniai spustelėkite Skaitymas visame ekrane.

  Office 14 Ribbon

Dokumento peržiūra puslapiais

Norėdami dokumente pereiti nuo puslapio prie puslapio, galite naudotis bet kuria iš šių parinkčių:

 • Spustelėkite rodykles apatiniuose puslapių kampuose.

 • Klaviatūroje paspauskite PAGE DOWN ir PAGE UP arba TARPO klavišą ir BACKSPACE.

 • Spustelėkite naršymo rodykles, esančias ekrano viršuje, centre.

  Patarimas : Spustelėkite Rodinio parinktys ir spustelėkite Rodyti du puslapius Mygtuko vaizdas , jei norite vienu metu matyti du puslapius ar ekranus.

Slinkimas po vieną ekraną

 1. Spustelėkite Rodinio parinktys ir spustelėkite Rodyti du puslapius Mygtuko vaizdas , jei norite vienu metu matyti du puslapius ar ekranus.

 2. Paspauskite CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN ar CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN norėdami slinkti po vieną ekraną.

Dokumento rodinio reguliavimas

Spustelėkite Rodinio parinktys ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Iš pradžių įsitikinkite, kad nepažymėta dalies Rodinio parinktys parinktis Rodyti išspausdintą puslapį. Norėdami rodyti didesnį tekstą, spustelėkite Didinti teksto dydį. Norėdami rodyti daugiau teksto ekrane, spustelėkite Mažinti teksto dydį.

 • Jei norite rodyti puslapį taip, kaip jis atrodys išspausdintas, spustelėkite Rodyti išspausdintą puslapį.

 • Norėdami rodyti du puslapius vienu metu, spustelėkite Rodyti du puslapius Mygtuko vaizdas .

Peršokimas į ekraną

 • Norėdami peršokti į pirmąjį ar paskutinįjį dokumento ekraną, paspauskite HOME arba END.

 • Norėdami peršokti į konkretų ekraną, įrašykite ekrano numerį ir paspauskite ENTER.

Peršokimas į dokumento sekciją

Norėdami rasti dokumento skyrių į kurį norite peršokti, galite pasinaudoti naršymo srities skirtuku Dokumento puslapių naršymas.

 1. Jeigu naršymo srities nematote, ekrano centre viršuje spustelėkite x puslapis iš x, spustelėkite Peršokti į puslapį ir tada – Naršymo sritis.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami peršokti į bet kurią dokumento antraštę, spustelėkite skirtuką Naršyti dokumento antraštes, o tada spustelėkite bet kurią antraštę. Ši parinktis negalima, jei dokumente nėra apibrėžtų antraščių.

  • Norėdami peršokti į konkretų puslapį, spustelėkite skirtuką Naršyti dokumento puslapius, o tada spustelėkite puslapio miniatiūros paveikslėlį.

Puslapio viršus

Dokumento žymėjimas

Skaitymo visame ekrane rodinyje galite paryškinti turinį, sekti keitimus, pridėti komentarus ir peržiūrėti keitimus.

Norimo atsiminti turinio paryškinimas

 1. Pavadinimo juostoje spustelėkite rodyklę prie Teksto paryškinimo spalva.

 2. Spustelėkite norimą naudoti paryškinimo spalvą.

 3. Pažymėkite tekstą ar grafinį elementą, kurį norite paryškinti.

Pastaba : 

 • Norėdami išjungti paryškinimą, spustelėkite Teksto paryškinimo spalva, o tada spustelėkite Baigti paryškinimą arba paspauskite ESC.

 • Norėdami pakeisti paryškinimo spalvą, spustelėkite šalia mygtuko Teksto paryškinimo spalva esančią rodyklę, o tada spustelėkite norimą spalvą.

Keitimų sekimas dokumente

 1. Norėdami leisti teksto įvedimą dokumente, spustelėkite Rodinio parinktys ir spustelėkite Leisti įvesti.

 2. Dar kartą spustelėkite Rodinio parinktys, nuveskite žymiklį į dalį Sekti keitimus ir spustelėkite Sekti keitimus.

 3. Atlikite norimus pakeitimus.

Komentarų pridėjimas

 • Pavadinimo juostoje spustelėkite Įterpti komentarą.

Puslapio viršus

Žodžių ir frazių radimas arba paieška

Žodžio ar frazės radimas arba pakeitimas

 1. Spustelėkite Įrankiai ir spustelėkite Rasti.

 2. Lauke Rasti įveskite norimą ieškoti tekstą taip, kaip tai darytumėte bet kuriame kitame „Microsoft Word“ rodinyje.

 3. Norėdami pakeisti surastą dokumente tekstą kitu tekstu, spustelėkite skirtuką Keisti ir lauke Keisti į įveskite tekstą, kuriuo keisite.

  Pastaba : Norėdami naudoti Keitimas, spustelėkite Rodinio parinktys, o tada spustelėkite Leisti įvesti.

Žodžio paieška, vertimas ar papildomos informacijos apie jį radimas

 1. Dokumente pažymėkite žodį arba frazę.

 2. Spustelėkite Įrankiai, o tada spustelėkite Tyrimai.

  Pastaba : Norėdami pasirinkti konkrečią tiriamosios medžiagos rūšį,  pvz., žodyną, vertimo žodyną, enciklopediją ar tezaurą , užduočių srityje Tyrimai pasirinkite tyrimo paslaugą.

Puslapio viršus

Skaitymo visame ekrane rodinio išjungimas

 • Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe spustelėkite Uždaryti arba paspauskite ESC.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×