Diskusijų lentos tinkinimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Diskusijų lentose būna svetainės dalyvių forumai, kuriuose jie gali diskutuoti įvairiomis temomis. Daugelyje šablonų suteikiama galimybė kurti diskusijų lentas, o daugelyje svetainių ir darbo sričių yra įtaisytosios diskusijų lentos, vadinamos Komandos diskusija. Diskusijų lentas gali tinkinti svetainės savininkas.

Šiame straipsnyje

Apie diskusijų lentų tinkinimą

Rodinio kūrimas

Rodinio redagavimas

Rodinio naikinimas

Nurodyti numatytąjį viešąjį rodinį

Apie diskusijų lentų tinkinimą

Siūlomos kelios parinktys, kurias naudojant galima tinkinti tik diskusijų lentoms būdingus rodinius ir funkcijas. Kurdami naują diskusijų lentos rodinį, privalote jį kurti remdamiesi kuriuo nors esamu rodiniu. Pagal numatytuosius parametrus siūlomi šie rodiniai:

 • Temos rodinys    Šis rodinys siūlomas tik aukščiausio lygio aplanke (aukščiausiu diskusijų lentos lygiu) ir naudojamas norint peržiūrėti diskusijų pavadinimus ir kitus metaduomenis. Kiekvienos diskusijos pavadinimas lentoje rodomas kaip stulpelyje Tema esantis saitas, kurį spustelėję pereisite į žemesnio lygio aplanką, kuriame rodomi atsakymai į tam tikrą diskusiją.

  Pastaba: Galima naudoti ir kitą aukščiausio lygio aplanko rodinį, pvz., erdvės rodinį arba rodinį su gijomis, tačiau to daryti nerekomenduojame. Užuot keitę rodinį, naudokite temos rodinį arba tokį, kurį galite sukurti remdamiesi temos rodiniu.

 • Erdvės rodinys    Pagal numatytuosius parametrus šis rodinys siūlomas tik diskusijos turinio tipo aplankuose. Vadinasi, aukščiausio lygio aplanke jis nesiūlomas. Šiame rodinyje diskusijos tema, visi atsakymai į diskusiją ir kiti atsakymai lygiuojami vienoje pusėje.

 • Rodinys su gijomis    Pagal numatytuosius parametrus šis rodinys siūlomas tik diskusijų turinio tipo aplankuose. Vadinasi, aukščiausio lygio aplankuose jis nesiūlomas. Šiame rodinyje diskusijos tema lygiuojama vienoje pusėje, visi atsakymai į diskusijas šiek tiek įtraukiami, o visi atsakymai į ankstesnius atsakymus lygiuojami dar toliau. Naudojant šį rodinį, geriau matyti, ar atsakyta buvo tiesiogiai į diskusijos temą, ar į ankstesnį atsakymą.

Pastaba: Kurdami rodinį, galite jį nustatyti kaip asmeninį arba kaip viešąjį. Atminkite, kad asmeninį rodinį galės peržiūrėti tik jį nustatęs asmuo, o viešasis rodinys bus prieinamas visiems.

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomos konfigūravimo parinktys, kurias gali pasirinkti svetainės savininkai, kurdami diskusijos lentos rodinį. Daugelis šių parinkčių siūlomos ir redaguojant esamus rodinius.

Pastaba: Kad galėtumėte tinkite daugelį sąrašo parametrų, privalote turėti teisę valdyti arba keisti sąrašus.

Konfigūravimo parinktys

Veiksmai

Pavadinimas

Nustatykite unikalų šio rodinio pavadinimą ir nurodykite, ar norite jį padaryti numatytuoju viešuoju rodiniu.

Pastaba: Žymės langelis Numatytajam vaizdui nustatyti taikomas tik viešiesiems rodiniams (asmeniniams netaikomas).

Auditorija

Nurodykite, ar tai asmeninis, ar viešasis rodinys.

Pastaba: Ši parinktis siūloma tik kuriant rodinį.

Stulpeliai

Pasirinkite stulpelius, kuriuos norite naudoti šiame rodinyje, ir jų rodymo tvarką.

Rūšiavimas

Pasirinkite pirminius ir antrinius stulpelius, kuriuos norite rūšiuoti, ir nurodykite, ar jie turi būti rūšiuojami didėjimo, ar mažėjimo tvarka.

Filtravimas

Nurodykite, ar norite, kad būtų rodomi visi šio rodinio elementai (diskusijos ir atsakymai), ar norite elementus filtruoti. Jei norite filtruoti daugiau nei du stulpelius, spustelėkite Rodyti daugiau stulpelių.

Pastaba: Jei pasirinksite filtruoti elementus, rekomenduojame pasirinkti stulpelį, kuris yra indeksuotas pagal pirminį raktą. Taip puslapis bus sugeneruotas greičiau.

Grupuoti pagal

Nurodykite, ar norite grupuoti pagal tam tikrą stulpelį. Pavyzdžiui, galite pasirinkti sugrupuoti visas diskusijas, kurias sukūrė konkretus vartotojas arba kurios buvo sukurtos konkrečią dieną.

Sugrupavus diskusijas, jos rodomos medžio rodinyje, pagrindiniame diskusijų lentos puslapyje. Medžio rodinys pavadinamas kaip stulpelis, pagal kurį buvo sugrupuotos diskusijos. Galite pasirinkti, kad pagal numatytuosius parametrus medžio rodinys būtų sutrauktas arba išplėstas. Taip pat galite pasirinkti kiekviename puslapyje rodomų grupių skaičių.

Bendrosios sumos

Nurodykite bet kurio atskiro šiame rodinyje esančio stulpelio bendrąsias sumas. Konkrečiame stulpelyje pasirinkus parinktį Skaičiuoti, rodomas diskusijų lentos pagrindinio puslapio stulpelyje esančių elementų skaičius. Kai kurie stulpeliai turi parinktis Maksimumas ir Minimumas, kurias pasirinkus rodomos didžiausios ir mažiausios to stulpelio reikšmės.

Stilius

Pasirinkite vieną iš kelių iš anksto nustatytų šio rodinio stilių.

Aplankai

Naudokite šioje sekcijoje esančias parinktis, kai norėsite pasirinkti toliau aprašytus pasirinkimus, kuriuos naudodami galėsite įvairiai keisti savo rodinius:

 • Pasirinkite, kaip turi būti rodomi elementai: aplankų viduje ar be aplankų.

  Jei naudojant erdvės rodinius ir rodinius su gijomis elementai bus rodomi aplankų viduje, diskusijos tema bus rodoma žemesnio lygio aplankų sąrašo viršuje. Jei nustatysite, kad elementai būtų rodomi be aplankų, bus rodomas tas pats elementų sąrašas. Sąrašo viršuje tema nebus rodoma.

  Pastaba: Pagal numatytuosius parametrus, naudojant temos rodinį, elementai rodomi aplankų viduje. Tai rekomenduotinas parametras.

 • Naudokite šį rodinį visuose aplankuose, tik aukščiausio lygio aplanke arba konkretaus pasirinkto turinio tipo aplankuose.

  Pastaba: Daugelis rodinių abiejų tipų (aukščiausio lygio ir žemesnio lygio) aplankams netinka. Dėl to rodinius, kuriuos sukuriate remdamiesi temos rodiniu, turėtumėte taikyti tik žemesnio lygio aplankams, o rodinius, kuriuos sukūrėte remdamiesi erdvės arba rodiniu su gijomis, turėtumėte taikyti tam tikro turinio tipo aplankams.

Elementų limitas

Nurodykite elementų, kurie turėtų būti rodomi šiame rodinyje, skaičių. Šį skaičių galite nustatyti kaip absoliutųjį limitą arba leisti vartotojams peržiūrėti visus sąraše esančius elementus tam tikro dydžio šakose.

Puslapio viršus

Rodinio kūrimas

Rodinys, kurį jūs sukursite naudoti tam tikroje diskusijų lentoje, bus taikomas visoms toje diskusijų lentoje esančioms diskusijoms.

 1. Greitosios paleisties srityje spustelėkite diskusijų lentos, kurioje norite sukurti rodinį, pavadinimą.

  Jei jūsų diskusijų lentos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir spustelėkite diskusijų lentos pavadinimą.

 2. Meniu Parametrai spustelėkite Kurti rodinį.

 3. Puslapio Kurti rodinį sekcijoje Pradėti nuo jau esamo rodinio spustelėkite esamo rodinio, pagal kurį norite kurti naują rodinį, pavadinimą.

 4. Puslapio Kurti rodinį sekcijoje Pavadinimas įveskite unikalų šio rodinio pavadinimą ir nurodykite, ar norite, kad šis rodinys būtų numatytas viešasis rodinys.

 5. Sekcijoje Auditorija nurodykite, ar tai asmeninis, ar viešasis rodinys.

 6. Sekcijoje Stulpeliai pasirinkite stulpelius ir kurioje rodinio vietoje jie turėtų būti rodomi.

 7. Sekcijoje Rūšiuoti pasirinkite pirmą ir antrą stulpelius, pagal kurios norite rūšiuoti rodinį.

  Jei nenorite pasirinkti stulpelio, pagal kurį būtų rūšiuojama, pasirinkite Nėra.

 8. Sekcijoje Filtras pasirinkite šio rodinio filtrų parinktis.

 9. Sekcijoje Aplankai pasirinkite šio rodinio aplankų parinktis.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie puslapyje Kurti rodinį siūlomas parinktis, žr. aukščiau pateiktą lentelę.

 10. Baigę nustatyti parinktis, spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Rodinio redagavimas

 1. Greitosios paleisties srityje spustelėkite diskusijų lentos, kurioje norite redaguoti rodinį, pavadinimą.

  Jei jūsų diskusijų lentos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir spustelėkite diskusijų lentos pavadinimą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite redaguoti rodinį, kuris yra rodomas aukščiausio lygio aplanke, meniu Rodymas pasirinkite redaguotiną rodinį.

  • Jei norite redaguoti skelbiamų pranešimų rodinį, spustelėkite bet kurios diskusijos pavadinimą ir meniu Rodymas pasirinkite redaguotiną rodinį.

 3. Meniu Rodymas spustelėkite Modifikuoti šį rodinį.

 4. Puslapyje Redaguoti rodinį atlikite norimus keitimus ir spustelėkite Gerai.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie puslapyje Redaguoti rodinį siūlomas parinktis, žr. aukščiau pateiktą lentelę.

Puslapio viršus

Rodinio naikinimas

 1. Greitosios paleisties srityje spustelėkite diskusijų lentos, kurioje norite naikinti rodinį, pavadinimą.

  Jei jūsų diskusijų lentos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir spustelėkite diskusijų lentos pavadinimą.

 2. Meniu Parametrai spustelėkite Diskusijų lentos parametrai.

 3. Tinkinti diskusijų lentos pavadinimas diskusijų puslapio sekcijoje Rodiniai spustelėkite rodinį, kurį norite panaikinti, pavadinimą.

 4. Puslapyje Redaguoti rodinį spustelėkite Naikinti, tada – Gerai, kad patvirtintumėte.

Puslapio viršus

Numatytojo viešojo rodinio nustatymas

Galite nustatyti numatytąjį diskusijų rodinį ir atskirą numatytąjį atsakymų rodinį.

 1. Greitosios paleisties srityje spustelėkite diskusijų lentos, kurioje norite nustatyti numatytąjį viešąjį rodinį, pavadinimą.

  Jei jūsų diskusijų lentos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir spustelėkite diskusijų lentos pavadinimą.

 2. Meniu Parametrai spustelėkite Diskusijų lentos parametrai.

 3. Tinkinti diskusijų lentos pavadinimas diskusijų puslapio sekcijoje Rodiniai spustelėkite rodinį, kurį norite padaryti numatytuoju rodiniu, pavadinimą.

 4. Puslapio Redaguoti rodinį sekcijoje Pavadinimas pažymėkite žymės langelį Numatytajam vaizdui nustatyti ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×