Dinaminio turinio įtraukimas į puslapį.

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Savo turinio dinaminius rodinius galite sukurti naudodami turinio užklausos puslapio dalis. Galite tinkinti užklausą, kuri apibrėžia rodomą turinį, ir tinkinti rodinio parametrus, kurie nustato, kaip tas turinys pristatomas puslapyje.

Šiame straipsnyje

Kas yra turinio užklausa?

Užklausos kūrimas

Tinkinti duomenų pateikimas

Kas yra turinio užklausa?

Turinio užklausa yra žinatinklio dalis, kuri rodo dinaminį elementų rinkinį, sukurtą pagal užklausą, sudarytą naudojant žiniatinklio naršyklę. Užklausa naudojama, norint apibrėžti rodomus elementus. Norint apibrėžti, kaip šie elementai bus rodomi baigtame puslapyje, galima nustatyti pristatymo parinktis.

Elementai, rodomi turinio užklausos žiniatinklio dalyje, visada atspindi patį naujausią užklausos nuskaitytų elementų rinkinį, prieinamą žiūryklei. Užklausa vykdoma kiekvieną kartą peržiūrint puslapį, kuriame yra turinio užklausos žiniatinklio dalis. Jei pridedama naujo turinio, atitinkančio užklausos kriterijus, turinio užklausos žiniatinklio dalis jį rodo automatiškai.

Pastaba: Kol parodo turinio užklausos žiniatinklio dalis parodys naujai pridėtą turinį gali būti kelių minučių pauzė.

Pridėję turinio užklausos žiniatinklio dalį prie puslapio, redaguokite žiniatinklio dalį, norėdami keisti rodomus elementus ir rodymo būdą. Norėdami redaguoti turinio užklausos žiniatinklio dalį, spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką Redaguoti, tada spustelėkite Modifikuoti bendro naudojimo tinklalapio dalį. Bus atidaryta nauja įrankių sritis, kurioje rodomi užklausos žiniatinklio dalies parametrai.

Yra penkios parametrų kategorijos:

 • Užklausos      Naudokite šiuos parametrus užklausai. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus, ieškokite skyriuje užklausos kūrimas.

 • Pateikties      Naudokite šiuos parametrus norite tinkinti elementus, nuskaitomi užklausos pateikimas. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus, ieškokite skyriuje duomenų pristatymo tinkinimas.

 • Išvaizda      Naudokite šiuos parametrus Norėdami puslapio dalies išvaizdą pati. Jūs galite pakeisti pavadinimą, aukštį, plotį ir "Chrome" (dizainas ir naršymo elementus, įrėminti puslapio dalį) puslapio dalies, galite keisti šiuos parametrus. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus rasite straipsnyje Žiniatinklio dalių tinkinimas.

 • Maketas      Naudokite šiuos parametrus Norėdami puslapio dalies maketą. Keisti puslapio dalį matomas, ar yra krypties (iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, ar nė vienas), kuris puslapio dalies zoną atsiranda (viršuje, kairysis arba dešinysis stulpelis), ir puslapio dalies zonos indeksas. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus rasite straipsnyje Žiniatinklio dalių tinkinimas.

 • Išplėstinės      Naudokite šiuos parametrus galima nustatyti kelis papildomų parinkčių puslapio dalį. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus rasite straipsnyje Žiniatinklio dalių tinkinimas.

Puslapio viršus

Užklausos sudarymas

Naudojant šiuos Užklausos parametrus, galima nurodyti, kokį turinį užklausa nuskaito.

 • Šaltinis      Šis parametras nustato jūsų užklausos aprėptį. Šis parametras yra būtinas. Galimos trys parinktys:

  • Šiame svetainių rinkinyje rodyti visų svetainių elementus      Pasirinkite šią parinktį, norėdami, kad pateikus užklausą būtų ieškoma visame svetainių rinkinyje. Tai numatytasis parametras.

  • Rodyti elementus iš šių svetainių ir visų antrinių svetainių      Pasirinkite šią parinktį, norėdami, kad užklausa ieškotų tik tam tikroje svetainių rinkinio svetainėje. Galite įvesti šios svetainės adresą, tačiau pasirenkant svetainę rekomenduojame naudoti mygtuką Naršyti. Spustelėjus Naršyti atidaromas žiniatinklio dalies dialogo langas Pasirinkti svetainę ir rodomas svetainių rinkinio medžio rodinys. Spustelėkite svetainę, kurios užklausą norite kurti, o tada spustelėkite Gerai.

  • Rodyti šio sąrašo elementus:      Pasirinkite šią parinktį, norėdami, kad užklausa ieškotų tam tikrame svetainių rinkinio sąraše ar bibliotekoje. Galite įvesti sąrašo adresą, tačiau pasirenkant sąrašą ar biblioteką rekomenduojame naudoti mygtuką Naršyti. Spustelėjus Naršyti atidaromas žiniatinklio dalies dialogo langas Pasirinkti sąrašą arba biblioteką ir rodomas svetainių rinkinio medžio rodinys. Jei sąrašas ar biblioteka, kurių užklausą norima kurti, yra tam tikroje svetainėje, šalia tos svetainės pavadinimo spustelėkite pliuso ženklą (+). Kai matote sąrašą ar biblioteką, kurių užklausą norite kurti, spustelėkite juos, o tada spustelėkite Gerai.

 • Sąrašo tipas      Šis parametras yra būtinas. Galite pasirinkti bet kokį jūsų svetainių rinkinyje esantį sąrašo tipą. Numatytasis parametras yra Puslapių biblioteka. Jūsų pasirinktas sąrašo tipas nustato, kuriuos užklausos aprėptyje esančius sąrašus ar bibliotekas užklausa apdoroja.

 • Turinio tipas      Yra du turinio tipo parametrai: Turinio tipo grupė ir Turinio tipas. Šie parametrai yra pasirinktinis. Apriboti konkretaus turinio tipus, kurie apibrėžti elementų užklausos svetainių rinkiniui, galite naudoti šiuos parametrus.

 • Tikslinė auditorija      Šis parametras yra pasirinktinis. Pasirinkus Tikslinė auditorija, užklausa filtruoja turinį, kurį ji nuskaito, kad parodytų tik auditorijai, kuriai priklauso puslapį peržiūrintis žmogus, skirtą turinį. Auditorijos apibrėžiamos visoje sistemoje ir negali būti keičiamos, naudojant turinio užklausos žiniatinklio dalį. Šis parametras tik nustato, ar žiniatinklio dalis paiso tikslinės auditorijos.

  Pasirinkus Tikslinė auditorija, galimas tampa antrasis parametras: Visada rodyti elementus, kurie nėra tiksliniai. Pasirinkus šį parametrą, užklausa nuskaito turinį, kuris nėra skirtas konkrečiai auditorijai, neatsižvelgdama į tai, kas peržiūri puslapį. Pasirinkus Tikslinė auditorija, tačiau nepasirinkus šio parametro, užklausa nenuskaito turinio, kuris nėra skirtas konkrečiai auditorijai.

 • Papildomi filtrai      Šis parametras yra pasirinktinis. Norėdami dar labiau apriboti turinį, kurį nuskaito užklausa, galite naudoti šį parametrą. Pasirinkite filtro lauką, lyginimo operatorių ir įveskite kriterijus. Pavyzdžiui, galite naudoti filtro lauką autorius, lyginimo operatorių Lyguir kriterijų tik tuos, apriboti elementų, kurių autorius tik tuos užklausos rezultatus.

  Naudojant parametrą Papildomi filtrai galima nurodyti ne daugiau nei tris filtrus. Jei naudojate daugiau nei vieną filtrą, būtina, naudojant parinktis Ir bei Arba, esančias prieš antrą ir trečią filtrą, nurodyti, kaip filtrai yra taikomi kartu.

Puslapio viršus

Duomenų pristatymo tinkinimas

Galima tinkinti turinio, kurį užklausa nuskaito, pristatymą, naudojant šiuos Pristatymas parametrus. Visi šie parametrai yra pasirinktiniai.

 • Grupavimas ir rūšiavimas      Naudokite šiuos parametrus, norėdami išdėstyti užklausos nuskaitytus elementus.

  • Grupuoti elementus pagal      Pasirinkite lauką, kurį norite naudoti skirstydami elementus į grupes. Pavyzdžiui, norėdami sugrupuoti elementus pagal jų autorių, pasirinkite Autorius.

   Pasirinkę lauką, pagal kurį bus grupuojama, naudodami parinktis Rodyti grupes didėjimo tvarka ir Rodyti grupes mažėjimo tvarka, galite nurodyti, ar elementai išdėstyti didėjimo ar mažėjimo tvarka.

  • Stulpelių skaičius      Nurodykite, kiek stulpelių naudosite išdėstydami elementus. Elementai gali būti išdėstyti ne daugiau nei penkiuose stulpeliuose.

  • Rūšiuoti elementus pagal      Pasirinkite lauką, kurį norite naudoti rūšiuodami elementus. Jei nurodėte sugrupuotus elementus, elementai yra rūšiuojami tose grupėse.

   Pasirinkę lauką, pagal kurį bus rūšiuojama, naudodami parinktis Rodyti elementus didėjimo tvarka ir Rodyti elementus mažėjimo tvarka, galite nurodyti, ar elementai yra išdėstyti didėjimo, ar mažėjimo tvarka.

  • Riboti rodytinų elementų skaičių      Nustatant šią parinktį, galima apriboti rodomų elementų, skaičių. Nenurodžius ribos rodomi visi užklausos nuskaitomi elementai. Esant dideliam elementų skaičiui, puslapis yra išplečiamas, kad tilptų visi elementai.

 • Stiliai      Naudokite šiuos parametrus, norėdami grupėms ir elementams taikyti vaizdinius stilius.

  • Grupės stilius      Pasirinkite stilių, kurį norite taikyti grupių antraštėms. Pavyzdžiui, grupuojant pagal autorių, kiekvienos elementų grupės antraštė yra autoriaus vardas. Jis rodomas tokio stiliaus, koks nustatytas naudojant šį parametrą.

  • Elemento stilius      Pasirinkite stilių, kurį norite taikyti grupių antraštėms.

 • Informacijos santrauka      Galite pasirinkti, kad jūsų turinio užklausos žiniatinklio dalis būtų naudojama RSS informacijos santrauka. Taip puslapį peržiūrintiems žmonėms suteikiama galimybė prenumeruoti žiniatinklio dalies užklausos rezultatus, kad jie gautų ką tik pasirodžiusius elementus ir nereikėtų dar kartą aplankyti puslapio. Naudokite šiuos parametrus, norėdami nurodyti RSS informacijos santraukos antraštę ir aprašą.

  • Informacijos santraukos pavadinimas      Įveskite norimą RSS informacijos santraukos pavadinimą. Šis pavadinimas padeda prenumeratoriams atpažinti savo RSS skaitytuvo informacijos santrauką.

  • Informacijos santraukos aprašas      Įveskite norimą RSS informacijos santraukos aprašą. Šis aprašas padeda prenumeratoriams atpažinti savo RSS skaitytuvo informacijos santrauką.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×