Diktoriaus naudojimas pagrindinėms užduotims atlikti programoje „Word Mobile“

Diktoriaus naudojimas pagrindinėms užduotims atlikti programoje „Word Mobile“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „Word Mobile“ su Diktoriumi – įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galite atlikti pagrindines užduotis, pvz., kurti, redaguoti ir spausdinti dokumentus.

Pastabos : 

Šioje temoje

Naujo dokumento kūrimas

Paleidus „Word Mobile“, bus atidarytas neseniai naudotų dokumentų sąrašas. Toliau paaiškinta, kaip sukurti naują dokumentą.

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „New button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naujas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte šablonų sąrašą.

 2. Jei norite sukurti naują tuščią dokumentą, tiesiog dukart bakstelėkite ekraną, kai išgirsite „Blank document, 1 of 24“ („Tuščias dokumentas, 1 iš 24“). Jei norite sukurti dokumentą pagal šabloną, braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo naudoti šablono pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Esamo dokumento atidarymas

Paleidus „Word Mobile“, bus atidarytas neseniai naudotų dokumentų sąrašas. Norėdami atidaryti vieną iš jų, braukite dešinėn, kol išgirsite norimo dokumento pavadinimą ir jo vietą. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dokumentą.

Patarimas : Visus „Word“ dokumentus laikykite tame pačiame aplanke. Taip bus paprasčiau juos surasti.

Jei ieškomo dokumento nėra neseniai naudotų dokumentų sąraše, galite ieškoti dokumento įrenginyje arba „OneDrive“.

Dokumento atidarymas iš „OneDrive“

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Browse button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naršyti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dialogo langą Pasirinkite programą.

 2. Braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite „This device“ („Šis įrenginys“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol ekrano skaitytuvas ištars aplanko pavadinimą ir nurodys, kiek aplankų yra (pvz., „1 iš 6“). Toliau braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo aplanko pavadinimą, pvz., „Documents“ („Dokumentai“). Norėdami atidaryti aplanką, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Ekrano skaitytuvas ištars pirmojo aplanko elemento pavadinimą ir nurodys, kiek elementų yra (pvz., „1 iš 2“). Braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo dokumento pavadinimą. Tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dokumentą.

Dokumento atidarymas įrenginyje

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Browse button, double-tap to activate“ („Mygtukas Naršyti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dialogo langą Pasirinkite programą.

 2. Braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite „This device“ („Šis įrenginys“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol ekrano skaitytuvas ištars aplanko pavadinimą ir nurodys, kiek aplankų yra (pvz., „1 iš 6“). Toliau braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo aplanko pavadinimą, pvz., „Documents“ („Dokumentai“). Norėdami atidaryti aplanką, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Ekrano skaitytuvas ištars pirmojo aplanko elemento pavadinimą ir nurodys, kiek elementų yra (pvz., „1 iš 2“). Braukite dešinėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo dokumento pavadinimą. Tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dokumentą.

Teksto įtraukimas, redagavimas arba formatavimas

Naudodami „Word Mobile“ galite ne tik rašyti tekstą, bet ir jį formatuoti, pvz., pridėti sąrašą su ženkleliais. Ir įtraukdami, ir formatuodami tekstą galite braukti aukštyn arba žemyn, kad pakeistumėte Diktoriaus rodinio režimą ir pereitumėte nuo elementų (įprasto naršymo režimo) prie žodžių, pastraipų arba eilučių. Braukiant dešinėn arba kairėn šiais režimais, Diktorius skaito pasirinktą teksto dalį.

Rašymas dokumente

Prieš pradėdami rašyti, turite surasti reikiamą dokumento vietą.

 1. Atidarę dokumentą, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Tai reiškia, kad esate rašymo srityje. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pradėtumėte įtraukti tekstą.

  • Jei pradedate kurti naują tuščią dokumentą, tiesiog pradėkite rašyti klaviatūra arba diktuodami.

  • Jei dokumente ar šablone jau yra teksto, naudokite ekrano skaitytuvo komandas, kad būtų perskaityta pastraipa, eilutė arba žodis, ir galėtumėte surasti reikiamą vietą, kur norite toliau rašyti. Tada pradėkite rašyti klaviatūra arba diktuodami.

Patarimas : Jei diktuojate ir padarote pauzę, tekste įrašomas skyrybos ženklas.

Teksto formatavimas

Galite ne tik įtraukti paprastąjį tekstą, bet ir jį formatuoti įvairiais būdais.

 1. Rašymo srityje suradę žodį, pastraipą arba eilutę, kurią norite formatuoti naudodami ekrano skaitytuvo komandas, tris kartus bakstelėkite ekraną, kad įjungtumėte pasirinkimo režimą. Braukite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte tekstą, kurį norite formatuoti, tada triskart bakstelėkite ekraną, kad užbaigtumėte pasirinkimą.

 2. Norėdami pasiekti formatavimo parinktis, braukite aukštyn arba žemyn, kol Diktorius pasieks Elementų rodinio režimą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite norimos formatavimo parinkties pavadinimą, pvz., Paryškintasis, Kursyvas, Pabrauktasis, Ženkleliai arba Numeravimas. Dukart bakstelėkite ekraną, kad įjungtumėte arba išjungtumėte parinktį, taikomą pasirinktam tekstui.

Patarimas : Jei norite įtraukti Ženklelius arba Numeravimą tik vienoje pastraipoje, nereikia pasirinkti viso teksto. Prieš taikydami formatavimą, tiesiog perkelkite Diktoriaus įvesties vietą į kurią nors pastraipos vietą.

Dokumento redagavimo užbaigimas

Jei nebenorite įtraukti arba formatuoti teksto:

 1. braukite aukštyn, kad perjungtumėte į Diktoriaus rodinio režimą „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“), tada braukite dešinėn, kol išgirsite „App bar“ („Programėlės juosta“).

 2. Vieną kartą perbraukite žemyn, tada braukite į dešinę, kol išgirsite: „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atgal, sutrauktas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad grįžtumėte į pagrindinį „Word Mobile“ rodinį.

Dokumento įrašymas

„Word Mobile“ automatiškai įrašo jūsų darbą, bet galite keisti įrašymo vietą ir failo vardą.

Dokumento kopijos įrašymas

Jei norite keisti failą, bet pasilikti originalaus failo kopiją, įrašykite dokumentą nauju pavadinimu.

 1. Rašymo srityje braukite dešinėn rodinio režimu „Items“ („Elementai“), kol išgirsite „File button, double-tap to activate“ („Mygtukas Failas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu Failas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Save button, double-tap to activate“ („Mygtukas Įrašyti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Save a copy of this file button, double-tap to activate“ („Mygtukas Įrašyti šio failo kopiją, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Ekrano skaitytuvas ištars „Choose an app popup, This Device“ („Programos pasirinkimo iškylantysis langas, šis įrenginys“). Jei norite įrašyti į „OneDrive“, braukite dešinėn, kol išgirsite „OneDrive“. Pasirinkę vietą, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Vilkite pirštą ekrano viršumi, kol ekrano skaitytuvas ištars aplanko pavadinimą, tada braukite dešinėn arba kairėn, kad pereitumėte nuo vieno elemento prie kito, kol išgirsite norimo aplanko pavadinimą, pvz., „Documents“ („Dokumentai“) arba „Folder: Documents“ („Aplankas: dokumentai“). Norėdami atidaryti aplanką, dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Next, app bar button, double-tap to activate“ („Programėlių juostos mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Vilkite pirštą per ekrano viršumi, kol išgirsite: „File name, editable text“ („Failo vardas, galima redaguoti tekstą“) ir bus nurodytas esamo failo vardas. Dukart bakstelėkite ekraną, tada klaviatūra arba diktuodami parašykite naują failo vardą.

 8. Braukite aukštyn, kad perjungtumėte į Diktoriaus rodinio režimą „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“), tada braukite dešinėn, kol išgirsite „App bar“ („Programėlės juosta“). Vieną kartą perbraukite žemyn, tada braukite kairėn, kol išgirsite „Save a copy app bar button, double-tap to activate“ („Programėlių juostos mygtukas Įrašyti kopiją, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Norėdami įrašyti kopiją, dukart bakstelėkite ekraną.

Dabar keisite ką tik įrašytą dokumento kopiją, o ne originalų failą.

Dokumento pervardijimas

Jei nurodėte negalutinį failo vardą, galbūt norėsite vėliau jį pervardyti.

 1. Rašymo srityje braukite dešinėn rodinio režimu „Items“ („Elementai“), kol išgirsite „File button, double-tap to activate“ („Mygtukas Failas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu Failas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Save button, double-tap to activate“ („Mygtukas Įrašyti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Rename this file button, double-tap to activate“ („Mygtukas Pervardyti šį failą, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Užrašykite naują failo vardą klaviatūra arba diktuodami. Norėdami baigti rašyti pavadinimą, braukite aukštyn, kad perjungtumėte į Diktoriaus rodinio režimą „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“), braukite dešinėn, tada braukite žemyn, kad grįžtumėte prie Elementų režimo. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Enter“ („Mygtukas „Enter“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite į dešinę, kol išgirsite: „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atgal, sutrauktas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Norėdami grįžti į dokumentą, dukart bakstelėkite ekraną.

Dokumento spausdinimas

Gali prireikti išspausdinti dokumentą, jei, pvz., norite parodyti jį kitiems.

 1. Rašymo srityje braukite dešinėn rodinio režimu „Items“ („Elementai“), kol išgirsite „File button, double-tap to activate“ („Mygtukas Failas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu Failas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Print button, double-tap to activate“ („Mygtukas Spausdinti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte dialogo langą Spausdinti.

 3. Norėdami patikrinti, ar pasirinktas tinkamas spausdintuvas, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed“ („Sutrauktas pasirinktinio įvedimo laukas Spausdintuvas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėjus ekraną, Diktorius perskaitys pasirinkto spausdintuvo pavadinimą ir nurodys, kiek yra parinkčių (pavyzdžiui, „1 of 5“ („1 iš 5“). Norėdami pasirinkti spausdintuvą, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimo spausdintuvo pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami spausdinti dokumentą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Print button, double-tap to activate“ („Mygtukas Spausdinti, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad nusiųstumėte dokumentą į spausdintuvą.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas tekstui įterpti arba keisti programoje „Word“

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Word“ dokumento rašybai patikrinti

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×