Didžiųjų raidžių rašymo, rašybos ir simbolių automatinės taisos parinkčių pasirinkimas

Didžiųjų raidžių rašymo, rašybos ir simbolių automatinės taisos parinkčių pasirinkimas

Galite naudoti automatinės taisos priemonę, jei norite taisyti spausdinimo klaidas, didžiųjų raidžių rašymo klaidas ir neteisingai parašytus žodžius bei automatiškai įterpti simbolių ir kitokių teksto dalių. Pagal numatytuosius parametrus automatinė taisa naudoja standartinį tipiškų neteisingai parašytų žodžių ir simbolių sąrašą, bet jūs galite modifikuoti šio sąrašo įrašus.

Pastaba: Tekstas, įtrauktas į hipersaitus, automatiškai netaisomas.

Visos šiame straipsnyje aprašytos užduotys atliekamos skirtuke Automatinė taisa.

dialogo langas Automatinė taisa

Pirmiausia atidarykite skirtuką Automatinė taisa vykdydami savo „Office“ programos nurodymus, tada toliau spustelėkite norimą užduotį.

Skirtuko Automatinė taisa radimas „Office“ programoje

Visos programos, išskyrus „Outlook“:

 • Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

„Outlook“:

 • Spustelėkite Failas >Parinktys > Paštas > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

„Word“, „Excel“, „Access“ ir „PowerPoint“:

 • Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis > [Programa] parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

„Outlook“:

 • Atidarykite pašto elementą, tada spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

„OneNote“, „Project“, „Publisher“ ir „Visio“:

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau pateiktas antraštes

Galite įjungti arba išjungti įvairias automatinio didžiųjų raidžių rašymo ištaisymo parinktis skirtuke Automatinė taisa.

Skirtuke Automatinė taisa pažymėkite arba išvalykite bet kurį iš šių žymės langelių:

 • Taisyti DVi PIrmąsias DIdžiąsias RAides

 • Sakinį pradėti didžiąja raide

 • Lentelių langelių tekstą pradėti didžiąja raide (ne programose „Excel“ arba „OneNote“)

 • Dienų pavadinimus rašyti didžiosiomis raidėmis

 • Taisyti raides, jei netyčia paspaudžiamas klavišas cAPS LOCK

Galite nurodyti keleto rašymo didžiosiomis raidėmis taisyklių išimtis. Jūsų nustatytos išimtys bus taikomos visoms automatinės taisos priemonę palaikančioms „Office“ programoms. Tai reiškia, kad bet kurioje vienoje programoje atlikti šio sąrašo keitimai taip pat paveiks kitas programas.

Skirtuke Automatinė taisa spustelėkite Išimtys, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Jei pažymėjote žymės langelį Taisyti DVi PIrmąsias DIdžiąsias RAides, bet nenorite, kad automatinė taisa ištaisytų konkretų žodį, kuriame yra didžiųjų ir mažųjų raidžių mišinys ( pvz., „IDs“), spustelėkite skirtuką PIrmosios DIdžiosios RAidės.

  Norėdami įtraukti žodį į išimčių sąrašą, lauke įrašykite žodį, tada spustelėkite Pridėti. Norėdami panaikinti žodį, pažymėkite jį ir spustelėkite Naikinti.

 • Jei pažymėjote žymės langelį Sakinį pradėti didžiąja raide, bet nenorite, kad automatinė taisa pakeistų po konkretaus trumpinio parašyto žodžio raides didžiosiomis (pvz., „progr.“), spustelėkite skirtuką Pirmoji raidė.

  Norėdami įtraukti žodį į išimčių sąrašą, lauke įrašykite žodį, tada spustelėkite Pridėti. Norėdami panaikinti žodį, pažymėkite jį ir spustelėkite Naikinti.

Pastaba: Naudojant kai kurias „Office“ programas galima pažymėti arba išvalyti žymės langelį Automatiškai įtraukti žodžius į sąrašą. Ši parinktis veiks, kol redaguojate failą arba elementą. Automatinei taisai atlikus nepageidaujamą taisymą, galite paspausti CTRL+Z ir jį anuliuoti. Jei pažymėtas žymės langelis Automatiškai įtraukti žodžius į sąrašą, anuliuojami nepageidaujami pataisymai bus įtraukiami į išimčių sąrašą.

Automatinės taisos priemonę galite naudoti, jei norite atlikti šiuos veiksmus:

 • Automatiškai aptikti ir taisyti spausdinimo klaidas ir neteisingai parašytus žodžius. Pavyzdžiui, jei parašote tia ir po jo paliekate tarpelį, automatinė taisa pakeis jūsų įrašą į tai. Arba, jei parašote Tai yran amas, tada paliekate tarpelį, automatinė taisa pakeis įrašą į Tai yra namas.

 • Greitai įterpti simbolius. Pavyzdžiui, įrašykite (c), jei norite įterpti ©. Jei įtaisytame automatinės taisos įrašų sąraše nėra norimų simbolių, įrašų galite pridėti.

 • Greitai įterpti bet kokią ilgą teksto dalį. Pavyzdžiui, jei reikia kelis kartus įvesti tą pačią frazę, pvz., įplaukos iš investuoto kapitalo, galite nustatyti, kad programa automatiškai įvestų šią frazę, kai parašote įiik.

Visus šiuos automatinės taisos priemonės panaudojimo būdus palaiko du analogiški žodžių sąrašai. Pirmasis žodis yra jūsų parašytas žodis, o antrasis žodis arba frazė yra ta, kurią programa automatiškai įrašo vietoje jūsų parašyto žodžio.

Automatinės taisos sąrašas

Automatinės taisos sąrašas taikomas visose šią priemonę palaikančiose „Office“ programose. Vadinasi, pridėjus arba panaikinus sąrašo žodį vienoje „Office“ programoje, tai paveiks ir kitas „Office“ programas.

Gali įtraukti kelis įrašus, nukreipiančius į tą patį „į“ tekstą. Pavyzdžiui, visus žodžius „jūs esae“, „jūs esat“ ar „jus esate“ galite pakeisti žodžiais „jūs esate“. Tiesiog įtraukite atskirą kiekvieno iš šių pakeitimų įrašą.

Svarbu: Jei atrodo, kad automatinės taisos funkcija visai neveikia, įsitikinkite, kad skirtuke Automatinė taisa pažymėtas žymės langelis Keisti tekstą jį įvedant.

Įrašo įtraukimas į automatinės taisos sąrašą, keitimas arba naikinimas

Norėdami įtraukti įrašą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Eikite į skirtuką Automatinė taisa.

 2. Lauke Keisti įrašykite dažnai neteisingai įrašomą arba su klaidomis įvedamą žodį ar frazę, pavyzdžiui, paprastai.

 3. Lauke Į įrašykite žodį teisingai, pavyzdžiui, paprastai.

 4. Spustelėkite Įtraukti.

Norėdami keisti tekstą, kuriuo keičiamas įrašas, pažymėkite jį įrašų sąraše ir įveskite naują įrašą lauke Į.

Norėdami naikinti įrašą, pažymėkite jį sąraše ir spustelėkite Naikinti.

Pastaba: Išimčių sąrašas nurodo rašybos tikrintuvui automatiškai nekeisti elementų, kurie jo manymu yra parašyti su klaidomis. Jei žodis automatiškai pakeičiamas, o jūs įsitikinote, kad jo nėra automatinės taisos sąraše, įtraukite šį žodį į išimčių sąrašą, kad rašybos tikrintuvas automatiškai jo nepakeistų.

Jei nenorite naudoti jokių automatinės taisos priemonės atliekamų automatinių keitimų, atidarykite skirtuką Automatinė taisa ir atlikite šiuos veiksmus:

 • Išvalykite visus žymės langelius, esančius skirtuko viršuje, kad išjungtumėte visas automatinio didžiųjų raidžių rašymo funkcijas.

 • Išvalykite langelį Keisti tekstą jį įvedant, kad išjungtumėte visus automatinius teksto keitimus.

Kai įdiegiate „Microsoft Office“, automatinės taisos priemonė pagal numatytuosius parametrus nustatoma ieškoti klaidingai parašyto žodžio atitikmens ir pakeisti tą žodį pagrindiniame žodyne, kurį naudoja rašybos tikrintuvas, esančiu žodžiu. Vis dėlto, jei norite įsitikinti, kad ši funkcija yra įjungta, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke Automatinė taisa pažymėkite žymės langelį Automatiškai taikyti rašybos tikrintuvo siūlymus, jei jis dar nepažymėtas.

 2. Jei atlikote pakeitimą, spustelėkite Gerai, kad jis įsigaliotų.

Norėdami greitai įterpti simbolį nesinaudodami jokiais meniu, priskirkite simboliui klavišo paspaudimą arba tekstą. Tai ypač patogu, jei ketinate įterpti simbolį dažnai ir nenorite eiti per simbolių komandą juostelėje kiekvieną kartą.

Veiksmai šiek tiek skiriasi programoje „Excel“ arba „PowerPoint“ ir „Word“, tad pažymėkite naudojamą produktą valdiklio išplečiamajame sąraše:

 1. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Simbolis > Daugiau simbolių.

 2. Slinkite žemyn sąrašu ir spustelėkite norimą naudoti simbolį.

  Patarimas: Dažniausiai naudojami simboliai yra šrifto Wingdings rinkinių dalis. Nustatykite šriftą Wingdings dialogo lange Simboliai, jei norite pagreitinti iešką.

 3. Spustelėkite Automatinė taisa.

  Simbolis, kurį pasirenkate, bus automatiškai rodomas lauke Į.

 4. Lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su varnelės simboliu, pvz., check1.

  Skirtuko Automatinė taisa lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su žymės lauko simboliu.
 5. Spustelėkite Įtraukti > Gerai.

 6. Kaskart, kai norėsite naudoti varnelės simbolį, kurį ką tik apibrėžėte, įveskite žodį, kurį naudojote atlikdami 5 veiksmą, kad įtrauktumėte simbolį.

Patarimas: Jei įterptas simbolis nėra tas, kurio norėjote, pabandykite paryškinti įterptą simbolį ir įsitikinkite, kad simbolio šriftas yra Wingdings.

Programose „Excel“ ir „PowerPoint“ reikia vieną kartą įterpti simbolį, jį nukopijuoti, tada įtraukti automatinės taisos taisyklę. Atlikę 8 veiksmą, galite panaikinti įterptą simbolį, kad sukurtumėte taisyklę (jei to norite), tad nesijaudinkite, kurioje vietoje įterpėte simbolį.

 1. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Simbolis > Daugiau simbolių.

 2. Slinkite sąrašu ir dukart spustelėkite simbolį, kurį norite naudoti, kad jį įterptumėte į failą. Uždarykite dialogo langą Simboliai.

  Patarimas: Dažniausiai naudojami simboliai yra šrifto Wingdings rinkinių dalis. Nustatykite šriftą Wingdings dialogo lange Simboliai, jei norite pagreitinti iešką.

 3. Darbaknygėje pasirinkite įterptą simbolį ir spustelėkite Kopijuoti juostelės skirtuke Pagrindinis (arba paspauskite CTRL + C).

 4. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas >Automatinės taisos parinktys.

 5. Spustelėkite lauką Su ir paspauskite CTRL + V, kad įklijuotumėte nukopijuotą simbolį į lauką.

 6. Lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su simboliu, pvz., check1.

  Skirtuko Automatinė taisa lauke Pakeisti įveskite žodį arba frazę, kurią norite susieti su žymės lauko simboliu.
 7. Spustelėkite Įtraukti > Gerai.

 8. Kaskart, kai norėsite naudoti varnelės simbolį, kurį ką tik apibrėžėte, įveskite žodį, kurį naudojote atlikdami 7 veiksmą, kad įtrauktumėte simbolį.

Patarimas: Jei įterptas simbolis nėra tas, kurio norėjote, pabandykite paryškinti įterptą simbolį ir įsitikinkite, kad simbolio šriftas yra Wingdings.

Taip pat žr.

Kitos kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimas

Žodžių įtraukimas arba redagavimas rašybos tikrinimo žodyne

Automatinio teksto formatavimo (automatinio formatavimo funkcijos) konfigūravimas arba išjungimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×