Diagramos kūrimas

Microsoft Office Excel 2007 nebėra diagramų vedlio. Vietoje to, galite kurti bendrąją diagramą, „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja Juostelėje spustelėję norimą kurti diagramos tipą. Jei norite kurti diagramą, rodančią norimą informaciją, galite vykdyti sekančius toliau aprašomo pažingsninio proceso veiksmus.

Ką norėtumėte daryti?

Sužinokite apie diagramas

1 veiksmas: bendrosios diagramos kūrimas

2 veiksmas: diagramos maketo arba stiliaus keitimas

3 veiksmas: pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

4 veiksmas: legendos rodymas arba slėpimas

5 veiksmas: diagramos ašių arba tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

6 veiksmas: diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

7 veiksmas: diagramos kaip ruošinio įrašymas

Sužinokite apie diagramas

Diagramos naudojamos rodyti skaitinių duomenų seką vaizdiniu formatu, kad būtų paprasčiau suprasti didelius duomenų kiekius ir ryšius tarp atskirų duomenų sekų.

Norint programoje „Excel“ kurti diagramą, reikia pradėti įvedant skaitinius diagramos duomenis darbalapis. Tada galima pateikti tuos duomenis diagramoje, „Office“ laisvojoje juostelėje pasirenkant norimą naudoti diagramos tipą (skirtuko Įterpti grupėje Diagramos).

Darbalapio duomenys ir diagrama

1. Darbalapio duomenys

2. Diagrama, sukurta pagal darbalapio duomenis

Programa „Excel“ palaiko įvairių tipų diagramas, padedančias rodyti duomenis taip, kad žiūrovams jie būtų aiškūs. Kai kuriate diagramą arba keičiate esamą diagramą, galite rinktis iš daugybės diagramų tipų (pavyzdžiui, histogramą arba skritulinę diagramą) ir jų potipių (pavyzdžiui, sudėtinę histogramą arba trimatę skritulinę diagramą). Taip pat savo diagramoje, naudodami daugiau nei vieną diagramos tipą, galite kurti jungtines diagramas.

Jungtinė diagrama

Jungtinės diagramos, kurioje naudojami histogramos ir linijinės diagramos tipai, pavyzdys.

Daugiau informacijos apie programoje „Excel“ galimus pasirinkti diagramų tipus ieškokite straipsnyje Galimi diagramų tipai.

Diagramos elementų pažinimas

Diagramą sudaro daug elementų. Kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus, kitus galima pagal poreikį įtraukti. Galite keisti diagramos elementų rodymą, perkeldami jį į kitas diagramos vietas arba keisdami jų formatą. Taip pat galite pašalinti nenorimus rodyti diagramos elementus.

Diagrama ir jos elementai

1. diagramos sritis diagramoje.

2. braižymo plokštuma diagramoje.

3. Diagramoje pateiktos duomenų sekaduomenų elementai.

4. Horizontalioji (kategorijos) ir vertikalioji (reikšmės) ašis, pagal kurias diagramoje pateikiami duomenys.

5. Diagramos legenda.

6. Diagramos ir ašių pavadinimai diagramose, kurį galite naudoti diagramoje.

7. duomenų žyma, kurią galite naudoti duomenų sekai priklausančio duomenų taško išsamiai informacijai nurodyti.

Bendrosios diagramos keitimas pagal savo poreikius

Sukūrę diagramą, galite keisti bet kurį jos elementą. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pakeisti ašių rodymo būdą, įtraukti diagramos pavadinimą, perkelti arba paslėpti legendą arba rodyti papildomus diagramos elementus.

Jei norite modifikuoti diagramą, galite:

 • Keisti diagramos ašių rodymą    Galite nurodyti ašių skalę ir reguliuoti rodomų reikšmių arba kategorijų intervalą. Jei norite, kad diagrama būtų lengviau skaitoma, ašyje galite pridėti varnelės ir varnelių etiketės ir nurodyti jų rodymo intervalą.

 • Pridėti diagramoje pavadinimą ir duomenų žymas    Jei norite, kad diagramoje rodoma informacija būtų aiškesnė, galite pridėti diagramos pavadinimą, ašių pavadinimus ir duomenų žymas.

 • Pridėti legendą arba duomenų lentelę     Galite rodyti ar slėpti legendą, keisti jos vietą arba įrašus. Kai kuriose diagramose galite rodyti duomenų lentelė, kurioje rodomi legendos raktai ir diagramoje pateikiamos reikšmės.

 • Visuose diagramų tipuose taikyti specialias parinktis    Įvairiuose diagramų tipuose galimos specialios linijos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės linijos bei krypties linija), juostos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės juostos bei paklaidos juostos), duomenų žymeklis ir kitos parinktys.

Iš anksto nustatytų profesionaliai atrodančių diagramų stilių ir maketų taikymas

Vietoj neautomatinio diagramos elementų pridėjimo arba keitimo ar diagramos formatavimo, galite greitai taikyti iš anksto nustatytą diagramos maketą ir diagramos stilių. Programoje „Excel“ pateikiama daugybė naudingų iš anksto nustatytų maketų ir stilių, iš kurių galite rinktis, bet, jei reikia, galite tiksliai nustatyti diagramos maketą arba stilių neautomatiniu būdu keisdami joje atskirus diagramos elementus, pavyzdžiui, diagramos sritį, brėžinio sritį, duomenų sekas arba legendą.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos maketą, jūsų diagramoje, surūšiuotas tam tikra tvarka, rodomas konkretus diagramos elementų rinkinys (pavyzdžiui, pavadinimai, legenda, duomenų lentelė arba duomenų žymos). Galite rinktis iš daugybės maketų, kurie pateikiami kiekvienam diagramos tipui.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, diagrama formatuojama pagal pritaikytą dokumento tema, kad jūsų diagrama atitiktų jūsų įmonės arba jūsų paties temos spalvos (spalvų rinkinį), temos šriftai (antraštės ir pagrindinio teksto šriftų rinkinį) ir temos efektai (linijų ir užpildo efektų rinkinį).

Negalite kurti savo diagramų maketų arba stilių, bet galite kurti diagramų ruošinius, kuriuose įtrauktas norimas diagramos maketas ir formatavimas.

Patrauklaus formatavimo įtraukimas į diagramą

Be to, kad taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, norėdami suteikti diagramai pasirinktinę, patraukią išvaizdą, galite lengvai formatuoti atskirus diagramos elementus, pavyzdžiui, duomenų žymeklius, diagramos sritį, pateikties sritį, pavadinimo ir žymų skaičius ir tekstą. Galite taikyti konkrečius figūros stilius ir „WordArt“ stilius bei formatuoti diagramos elementų figūras ir tekstą neautomatiniu būdu.

Jei norite formatuoti, galite:

 • Užpildyti diagramos elementus    Jei norite atkreipti dėmesį į tam tikrus diagramos elementus, galite naudoti spalvas, tekstūras, paveikslėlius ir perėjimo užpildus.

 • Keisti diagramos elementų kontūrą    Diagramos elementus galite akcentuoti naudodami spalvas, linijų stilius ir linijų storius.

 • Pritaikyti diagramos elementams specialiuosius efektus    Diagramos elemento figūrose galite taikyti specialiuosius efektus, pavyzdžiui, šešėlį, atspindį, švytėjimą, švelnius kraštus, kampuotą rėmelį ir trimatį sukimą, kurie suteikia diagramai išbaigtą vaizdą.

 • Formatuoti tekstą ir skaičius    Galite formatuoti pavadinimų, žymų ir teksto laukelių tekstą ir skaičius diagramose, kaip kad formatuotumėte tekstą ir skaičius darbalapyje. Jei norite, kad tekstas ir skaičiai išsiskirtų, galite taikyti „WordArt“ stilius.

Diagramų naudojimas iš naujo, kuriant diagramų ruošinius

Jei norite iš naujo naudoti diagramą, kurią tinkinote savo poreikiams, galite ją įrašyti diagramų ruošinių aplanke kaip diagramos ruošinį (*.crtx). Tuomet kurdami diagramą galėsite taikyti diagramos ruošinį taip, kaip taikytumėte bet kurį kitą įtaisytąjį diagramos tipą. Tiesą sakant, diagramų ruošiniai yra tikrieji diagramų tipai, kuriuos galite naudoti esamam diagramos tipui keisti. Jei dažnai naudojate tam tikrą diagramos ruošinį, galite įrašyti jį kaip numatytąjį diagramos tipą. 

Puslapio viršus

1 veiksmas: bendrosios diagramos kūrimas

Daugumoje diagramų, pvz., stulpelinėse ar juostinėse, galite pateikti duomenis, darbalapis suskirstytus į eilutes ar stulpelius. Tačiau kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas.

 1. Darbalapyje išdėstykite duomenis, kuriuos norite vaizduoti diagramoje.

  Duomenys gali būti išdėstyti eilutėmis arba stulpeliais – „Excel“ automatiškai nustato geriausią būdą pateikti duomenis diagramoje. Kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas, nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Diagramos tipas

Duomenų išdėstymas

Histograma, juostinė, linijinė, plokštuminė, paviršinė arba radaro principo diagrama

Stulpeliais arba eilutėms, pavyzdžiui:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Arba:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Skritulinė arba žiedinė diagrama

Viena duomenų seka viename duomenų stulpelyje arba eilutėje ir viename duomenų žymų stulpelyje arba eilutėje, pavyzdžiui:

A

1

B

2

C

3

Arba:

A

B

C

1

2

3

Kelios duomenų sekos keliuose duomenų stulpeliuose arba eilutėse ir keliuose duomenų žymų stulpeliuose arba eilutėse, pavyzdžiui:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Arba:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (taškinė) arba rutulinė diagrama

Stulpeliuose, įkeliant x reikšmes pirmajame stulpelyje, o atitinkamas y reikšmes ir rutulio dydžio reikšmes – gretimuose stulpeliuose, pavyzdžiui:

X

Y

Rutulio dydis

1

2

3

4

5

6

Akcijų kursų diagrama

Stulpeliuose arba eilutėse šia tvarka, pavadinimus ar datas naudojant kaip etiketes:

didelės reikšmės, mažos reikšmės ir uždarymo reikšmės

Pavyzdžiui:

Data

Didelės

Mažos

Uždarančiosios

2002-1-1

46,125

42

44,063

Arba:

Data

2002-1-1

Didelės

46,125

Mažos

42

Uždarančiosios

44,063

 1. Pažymėkite langelius, kuriuose esančius duomenis norite naudoti diagramoje.

  Patarimas   Jei pažymėsite tik vieną langelį, „Excel“ automatiškai diagramoje pateiks duomenis iš visų langelių su gretimais tam langeliui duomenimis. Jei langeliai, kurių duomenis norite pateikti, nėra ištisiniame diapazone, galite pasirinkti negretimus langelius ar diapazonus, svarbu, kad pasirinkta sritis sudarytų stačiakampį. Taip pat galite slėpti eilutes ar stulpelius, kurių duomenų diagramoje pateikti nenorite.

  Kaip pasirinkti langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius

  Kad pažymėtumėte

  Atlikite šį veiksmą

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmą diapazono langelį, tada vilkite iki paskutinio langelio arba laikydami nuspaudę klavišą SHIFT rodyklių klavišais išplėskite norimą pažymėti vietą.

  Taip pat galite pasirinkti pirmą diapazono langelį ir paspausti F8, kad galėtumėte išplėsti pasirinktą sritį rodyklių klavišais. Jei nebenorite tęsti žymėjimo, vėl spustelėkite klavišą F8.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmą diapazono langelį, tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Kad matytumėte paskutinį langelį, slinkite iki jo.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Jei norite pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišų kombinaciją CTRL+A.

  Pastaba   Jei darbalapyje yra duomenų, klavišų kombinacija CTRL+A pažymi šią sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL+A pažymimas visas darbalapis.

  Ne vienas šalia kito esančius langelius ar langelių diapazoną

  Pažymėkite pirmą langelį arba langelių diapazoną, tada laikydami nuspaudę klavišą CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Galite taip pat pažymėti pirmą langelį arba langelių diapazoną, paspausti SHIFT+F8 ir pridėti prie parinkties negretimą langelį arba diapazoną. Jei nebenorite pažymėti daugiau langelių arba diapazonų, vėl spustelėkite klavišus SHIFT+F8.

  Pastaba   Negalima atšaukti negretimų langelių arba langelių diapazonų žymėjimo neatšaukiant viso žymėjimo.

  Visa eilutė arba stulpelis

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  Išnaša 1 Eilutės antraštė

  Išnaša 2 Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmą langelį ir paspausdami klavišų kombinaciją CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS (DEŠINĖS arba KAIRĖS RODYKLĖS klavišas – eilutėms, RODYKLĖS AUKŠTYN arba ŽEMYN klavišas – stulpeliams).

  Pastaba   Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, klavišų kombinacija CTRL+SHIFT+RODYKLĖ pažymi eilutę arba stulpelį iki paskutinio naudoto langelio. Antrą kartą paspaudus klavišus CTRL+SHIFT+RODYKLĖS pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Vienas šalia kito esančius stulpelius ar eilutes

  Vilkite per eilučių ar stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį; tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT pažymėkite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Ne vienas šalia kito esančias eilutes ar stulpelius

  Žymėdami spustelėkite pirmojo stulpelio arba eilutės antraštę; tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite kitų eilučių arba stulpelių, kuriuos norite pažymėti, antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite eilutės arba stulpelio langelį ir spustelėkite klavišus CTRL+RODYKLĖ (žymėdami eilutes  – RODYKLĘ DEŠINĖN arba RODYKLĘ KAIRĖN, žymėdami stulpelius – RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN).

  Pirmas arba paskutinis darbalapio arba „Microsoft Office Excel“ lentelės langelis

  Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

  Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

  Visus langelius iki paskutinio darbalapyje naudojamo langelio (apatiniame dešiniajame kampe)

  Pažymėkite pirmąjį langelį ir spustelėkite klavišus CTRL+SHIFT+END – tokiu būdu išplėsite žymėjimo sritį iki paskutinio darbalapyje panaudoto langelio (dešinysis apatinis kampas).

  Langeliai iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį ir po to spustelėkite klavišus CTRL+SHIFT+HOME  –šitaip langelių žymėjimo sritį išplėsite iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių nei pažymėta

  Laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Stačiakampis diapazonas tarp aktyvus langelis ir langelio, kurį spustelėjote, tampa nauju pasirinkimu.

  Patarimas   Jei norite atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Diagramos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite diagramos tipą, po to spustelėkite diagramos potipį.

  • Jei norite pamatyti visus galimus diagramų tipus, spustelėkite diagramos tipą, po to spustelėkite Visi diagramų tipai, kad ekrane pasirodytų dialogo langas Įterpti diagramą. Spustelėkite rodykles ir slinkite per visus galimus diagramų tipus ir potipius, tada spustelėkite tuos, kuriuos norite naudoti.

   Diagramų grupė programos „Excel“ juostelėje

   Patarimas   Palaikius pelės žymiklį nukreiptą į diagramos tipą ar potipį, ekrano patarimas rodo to diagramos tipo pavadinimą. Daugiau informacijos apie galimus naudoti diagramų tipus ieškokite straipsnyje Galimi diagramų tipai(Anglų kalba).

 3. Pagal numatytuosius nustatymus diagrama į darbalapį įkeliama kaip įdėtoji diagrama. Jei norite padėti diagramą atskirame diagramos lapas, galite pakeisti jos vietą, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Pažymėkite įdėtąją diagramą, ją spustelėję.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

  2. Skirtuko Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Perkelti diagramą.

   Programos „Excel“ juostelės vaizdas

  3. Dalyje Pasirinkti diagramos vietą atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei norite rodyti diagramą diagramos lape, spustelėkite Naujas lapas.

    Patarimas   Jei norite pakeisti pasiūlytą diagramos pavadinimą, galite įvesti naują pavadinimą lauke Naujas lapas.

   • Jei norite rodyti diagramą kaip įdėtąją diagramą darbalapyje, spustelėkite Objektas yra, tada lauke Objektas yra spustelėkite darbalapį.

 4. Jei tai pirmoji jūsų darbalapyje kuriama diagrama, „Excel“ jai automatiškai priskiria pavadinimą, pvz., 1Diagrama. Jei norite pakeisti diagramos pavadinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite diagramą.

  2. Skirtuko Maketas grupėje Ypatybės spustelėkite lauką Diagramos vardas.

   Patarimas   Jei to reikia, išplėskite grupę, grupėje Ypatybės spustelėję piktogramą Ypatybės.

  3. Įveskite naują pavadinimą.

  4. Paspauskite ENTER.

Pastaba   

 • Jei norite greitai sukurti diagramą naudodami numatytąjį diagramos tipą, pažymėkite diagramoje norimus naudoti duomenis, tada paspauskite klavišus ALT+F1 arba F11. Paspaudus klavišus ALT+F1, diagrama rodoma kaip įdėtoji diagrama; paspaudus klavišą F11, diagrama rodoma atskirame diagramos lape.

 • Jums sukūrus diagramą, „Excel“ nustato duomenų sekos padėtį pagal darbalapio eilučių ir stulpelių, įtrauktų į diagramą, skaičių. Jums sukūrus diagramą, galite pakeisti būdą, kuriuo to darbalapio eilutės ir stulpeliai pateikiami diagramoje, pakeisdami eilutes į stulpelius ir atvirkščiai. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Duomenų sekų iš darbalapio eilučių arba stulpelių pateikimas.

 • Sukūrę diagramą, galite greitai pakeisti visos diagramos tipą ir taip suteikti jai kitokią išvaizdą arba galite pasirinkti kitokį diagramos tipą vienai duomenų sekai, taip paversdami diagramą jungtine diagrama. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Esamos diagramos tipo keitimas.

 • Jei diagrama jums nebereikalinga, galite ją panaikinti. Pažymėkite diagramą ją spustelėję, tada paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

2 veiksmas: diagramos maketo arba stiliaus keitimas

Kai sukuriate diagramą, galite akimirksniu pakeisti jos išvaizdą. Užuot neautomatiniu būdu įtraukę ar keitę diagramos elementus arba formatavę diagramą, galite jai greitai pritaikyti paruoštąjį maketą ir stilių. „Excel“ pateikia įvairių naudingų paruoštųjų maketų ir stilių (arba spartųjį maketų ir stilių taikymą), iš kurių galite rinktis, tačiau, jei norite, galite tinkinti maketą ar formatavimą toliau, neautomatiniu būdu keisdami juos atskiruose diagramos elementuose.

Iš anksto apibrėžto diagramos maketo taikymas

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite formatuoti naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos maketą.

  Patarimas   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos maketai spustelėkite norimą naudoti diagramos maketą.

  „Excel“ juostelės paveikslėlis

  Pastaba   Kai programos „Excel“ lango dydis sumažinamas, diagramos maketus galima rasti grupės Diagramos maketai galerijoje Spartieji maketai.

  Patarimas   Jei norite matyti visus galimus maketus, spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas.

Puslapio viršus

Iš anksto apibrėžto diagramos stiliaus taikymas

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite formatuoti naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos stilių.

  Patarimas   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba   Kai programos „Excel“ lango dydis sumažinamas, diagramos stilius galima rasti grupės Diagramos stiliai galerijoje Spartusis diagramos stilių taikymas.

  Patarimas   Jei norite matyti visus paruoštuosius diagramos stilius, spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas.

Puslapio viršus

Diagramos elementų maketo keitimas neautomatiškai

 1. Spustelėkite diagramą arba jos elementą, kurio maketą norite keisti, arba pažymėkite diagramos elementą iš jų sąrašo, atlikę toliau aprašytus veiksmus.

  1. Spustelėkite bet kurią diagramos vietą, kad pasirodytų Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite rodyklę, esančią šalia lauko Diagramos elementai, tada spustelėkite norimą diagramos elementą.

   Excel juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos, Ašys arba Fonas spustelėkite norimą keisti diagramos elementą, tada spustelėkite norimą maketo parinktį.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  „Excel“ juostelės vaizdas

  „Excel“ juostelės vaizdas

Pastaba   Jūsų pažymėtos maketo parinktys pritaikomos pažymėtam diagramos elementui. Pavyzdžiui, jei esate pažymėję visą diagramą, duomenų žyma bus pritaikytos visoms duomenų seka. Jei esate pažymėję vieną duomenų tašką, duomenų žymos bus pritaikytos tik pažymėtai duomenų sekai ar duomenų taškui.

Puslapio viršus

Diagramos elementų formato keitimas neautomatiniu būdu

 1. Spustelėkite diagramą arba jos elementą, kurio stilių norite keisti, arba pažymėkite diagramos elementą iš jų sąrašo, atlikę toliau aprašytus veiksmus.

  1. Spustelėkite diagramą, kad pasirodytų Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite rodyklę, esančią šalia lauko Diagramos elementai, tada spustelėkite norimą diagramos elementą.

   Excel juostelės paveikslėlis

 2. Patarimas   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 3. Skirtuke Formatas galite atlikti šiuos veiksmus:

  1. Jei norite formatuoti bet kurį grupėje Dabartinė pažymėta sritis pasirinktą elementą, spustelėkite Formatuoti pažymėtą sritį ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  2. Jei norite formatuoti grupėje Figūrų stiliai pasirinkto diagramos elemento figūrą, spustelėkite norimą stilių arba Figūros užpildas, Figūros struktūra ar Figūros efektai ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  3. Jei norite formatuoti pasirinkto diagramos elemento tekstą naudodami „WordArt“, grupėje „WordArt“ stiliai spustelėkite norimą stilių arba spustelėkite Teksto užpildas, Teksto struktūra ar Teksto efektai ir tada pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

   Pastaba   Pritaikę „WordArt“ stilių, „WordArt“ formato pašalinti negalite. Jei nepageidaujate pritaikyto „WordArt“ stiliaus, galite pažymėti kitą „WordArt“ stilių arba grįžti prie ankstesnio teksto formato, Sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję Anuliuoti.

   Patarimas   Jei norite naudoti paprastąjį formatavimą diagramos elementuose esančiam tekstui formatuoti, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti arba pažymėti tekstą, tada Mažoje įrankių juostoje spustelėti norimas formatavimo parinktis. Taip pat galite naudoti formatavimo mygtukus, esančius Juostelėje (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas).

Puslapio viršus

3 veiksmas: pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite įtraukti pavadinimai diagramose, pvz., diagramos pavadinimą ir ašių pavadinimus. Ašių pavadinimus paprastai galima suteikti visoms ašis, kurias galima rodyti diagramoje, įskaitant gylio (sekos) ašis trimatėse diagramose. Kai kuriuose diagramų tipuose (pvz., radaro principo diagramose) ašys yra, tačiau jų pavadinimų rodyti negalima. Ašių pavadinimų rodyti negalima ir diagramų tipuose, kuriuose ašių nėra (pvz., skritulinėse ir žiedinėse diagramose).

Taip pat galite susieti diagramą ir ašių pavadinimus su atitinkamu tekstu, esančiu darbalapis langeliuose, sukurdami nuorodą į tuos langelius. Kai keičiate atitinkamą darbalapio tekstą, susieti pavadinimai automatiškai atnaujinami.

Jei norite greitai identifikuoti diagramoje esančias duomenų seka, prie diagramos duomenų elementai galite pridėti duomenų žyma. Pagal numatytuosius nustatymus duomenų žymos susiejamos su darbalapio reikšmėmis, o keičiant šias reikšmes žymos automatiškai atnaujinamos.

Diagramos pavadinimo įtraukimas

 1. Spustelėkite diagramą, kuriai norite pridėti pavadinimą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Diagramos pavadinimas.

  Etikečių grupė programos „Excel“ juostelėje

 3. Spustelėkite Centruotas trafaretinis pavadinimas arba Virš diagramos.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Diagramos pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Patarimas   Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įterpti eilutės lūžį, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Patarimas   Taip pat galite naudoti formatavimo mygtukus, esančius Juostelėje (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite Formatuoti diagramos pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

Ašių pavadinimų įtraukimas

 1. Spustelėkite diagramą, kurios ašims norite pridėti pavadinimus.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Ašių pavadinimai.

  Etikečių grupė programos „Excel“ juostelėje

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti horizontaliosios (kategorijos) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės horizontaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Patarimas   Jei diagramoje yra antrinė horizontalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės horizontaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti pirminės vertikaliosios (reikšmės) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Patarimas   Jei diagramoje yra antrinė vertikalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės vertikaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti gylio (sekos) ašies pavadinimą, spustelėkite Gylio ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Pastaba   Šią parinktį galima naudoti tik tada, kai pasirinkta diagrama yra trimatė, pvz., trimatė histograma.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Ašies pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Patarimas   Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite tą padaryti, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Patarimas   Taip pat galite naudoti formatavimo mygtukus, esančius Juostelėje (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite Formatuoti ašies pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  Pastabos   

  • Jei perjungsite kitą diagramos tipą, kuris nepalaiko ašių pavadinimų (pvz., skritulinę diagramą), ašių pavadinimai nebebus rodomi. Pavadinimai vėl bus rodomi, kai perjungsite diagramos tipą, palaikantį ašių pavadinimus.

  • Kai perjungsite diagramos tipą, kuris nepalaiko antrinių ašių, antrinių ašių pavadinimai bus prarasti.

Puslapio viršus

Pavadinimo susiejimas su darbalapio langeliu

 1. Diagramoje spustelėkite diagramos arba ašies pavadinimą, kurį norite susieti su darbalapio langeliu.

 2. Darbalapyje spustelėkite formulės juosta ir įveskite lygybės ženklą (=).

 3. Pažymėkite darbalapio langelį, kuriame yra diagramoje rodytinų duomenų arba teksto.

  Patarimas   Taip pat formulės juostoje galite įvesti nuorodą į darbalapio langelį. Įtraukite lygybės ženklą, darbalapio pavadinimą su šauktuku, pavyzdžiui, =Sheet1!F2

 4. Paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Duomenų žymų įtraukimas

 1. Diagramoje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visų duomenų sekų duomenų taškams, spustelėkite diagramos sritis.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visiems vienos duomenų sekos duomenų taškams, spustelėkite bet kurią norimos žymėti duomenų sekos dalį.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą vienam duomenų sekos duomenų taškui, spustelėkite duomenų seką, kurioje yra norimas žymėti duomenų taškas, tada spustelėkite tą tašką.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Duomenų žymos, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

  Etikečių grupė programos „Excel“ juostelėje

  Pastaba   Atsižvelgiant į naudojamą diagramos tipą, bus galima naudoti skirtingas duomenų žymų parinktis.

Patarimas   Daugiau informacijos apie tai, kaip keisti duomenų žymų įrašus arba kaip keisti duomenų žymų padėtį, ieškokite straipsnyje Duomenų žymų įtraukimas į diagramą arba šalinimas iš jos.

Puslapio viršus

Pavadinimų arba duomenų žymų šalinimas iš diagramos

 1. Spustelėkite diagramą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pašalinti diagramos pavadinimą, spustelėkite Diagramos pavadinimas, tada spustelėkite Nėra.

  • Jei norite pašalinti ašies pavadinimą, spustelėkite Ašies pavadinimas, spustelėkite norimo pašalinti ašies pavadinimo tipą, tada spustelėkite Nėra.

  • Jei norite pašalinti duomenų žyma, spustelėkite Duomenų žymos, tada spustelėkite Nėra.

   Etikečių grupė programos „Excel“ juostelėje

Patarimas   Jei norite sparčiai pašalinti pavadinimą arba duomenų žymą, spustelėkite ją ir paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

4 veiksmas: legendos rodymas arba slėpimas

Kuriant diagramą, pasirodo legenda, tačiau diagramą sukūrus galima ją slėpti arba pakeisti jos vietą.

 1. Spustelėkite diagramą, kurioje norite rodyti arba slėpti legendą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Legenda.

  Etikečių grupė programos „Excel“ juostelėje

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite slėpti legendą, spustelėkite Nėra.

   Patarimas   Jei norite sparčiai iš diagramos pašalinti legendą arba legendos įrašą, galite jį pažymėti ir paspausti DELETE. Taip pat galite spustelėti legendą arba legendos įrašą dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėti Naikinti.

  • Jei norite rodyti legendą, spustelėkite norimą rodymo parinktį.

   Pastaba   Spustelėjus vieną iš rodymo parinkčių, pasikeičia legendos padėtis, o braižymo plokštuma automatiškai pasikeičia, padarydama legendai vietos. Jei perkeliate legendą ar keičiate jos dydį pelės pagalba, pateikties sritis automatiškai nesikeičia.

  • Jei reikia daugiau parinkčių, spustelėkite Daugiau legendos parinkčių ir pasirinkite norimą rodymo parinktį.

   Patarimas   Pagal numatytuosius nustatymus legenda neuždengia diagramos. Jei esama erdvės apribojimų, galbūt galėsite sumažinti diagramos dydį atžymėję žymės langelį Rodyti legendą jai neuždengiant diagramos.

Patarimas   Kai diagramoje rodoma legenda, galite keisti atskirus legendos įrašus. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Diagramos legendos įrašų keitimas.

Puslapio viršus

5 veiksmas: diagramos ašių arba tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

Sukūrus diagramą, daugumoje diagramų tipų rodomos pirminės ašis. Jas galite pagal poreikį įjungti arba išjungti. Įtraukdami ašis galite nurodyti informacijos, kurią jos rodys, išsamumo lygį. Gylio ašis rodoma sukūrus trimatę diagramą.

Kai diagramos reikšmės skirtingose duomenų seka smarkiai skiriasi arba kai joje pateikiami skirtingi duomenų tipai (pvz., kaina ir tūris), galite pateikti vieną arba daugiau duomenų sekų antrinėje vertikaliojoje (reikšmės) ašyje. Antrinės vertikaliosios ašies skalė nurodo susietų duomenų sekų reikšmes. Į diagramą įtraukę antrinę vertikaliąją ašį, taip pat galite įtraukti ir antrinę horizontaliąją (kategorijos) ašį, kuri gali būti naudinga xy (taškinėje) arba rutulinėje diagramoje.

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite rodyti arba slėpti horizontaliuosius ir vertikaliuosius diagramos tinklelio brūkšnius, kurie tęsiasi nuo ašių per diagramos braižymo plokštuma.

Pirminių ašių rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite diagramą, kurios ašis norite rodyti arba slėpti.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Ašys ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

Puslapio viršus

Antrinių ašių rodymas arba slėpimas

 1. Diagramoje spustelėkite duomenų sekas, kurias norite atvaizduoti antrinėje vertikaliojoje ašyje, arba atlikite šiuos veiksmus, kad pasirinktumėte duomenų sekas iš diagramos elementų sąrašo:

  1. Spustelėkite diagramą.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite rodyklę šalia lauko Diagramos elementai, tada spustelėkite duomenų seką, kurią norite atvaizduoti antrinėje vertikaliojoje ašyje.

   Excel juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuko Formatuoti grupėje Dabartinis žymėjimas spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

 3. Jei nepažymėta, spustelėkite Sekų parinktys, tada dalyje Braižyti seką ant spustelėkite Antrinė ašis ir spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Ašys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 5. Atlikite šiuos veiksmus:

  1. Jei norite rodyti antrinę vertikaliąją ašį, spustelėkite Antrinė vertikalioji ašis, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

   Patarimas   Jei norite atskirti antrinę vertikaliąją ašį, galite keisti tik vienos duomenų sekos diagramos tipą. Pavyzdžiui, galite keisti vieną linijinės diagramos duomenų seką.

 6. Jei norite rodyti antrinę horizontaliąją ašį, spustelėkite Antrinė horizontalioji ašis, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

  Pastaba   Ši parinktis galima tik jau rodant antrinę vertikaliąją ašį.

 7. Jei norite slėpti antrinę ašį, spustelėkite Antrinė vertikalioji ašis arba Antrinė horizontalioji ašis, tada spustelėkite Nėra.

  Patarimas   Taip pat galite spustelėti norimą naikinti antrinę ašį ir paspausti DELETE.

Puslapio viršus

Tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite diagramą, prie kurios norite pridėti tinklelį.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Tinklelis.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite į diagramą įtraukti horizontalų tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis horizontalus tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį. Jei diagramoje yra antrinė horizontalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinis horizontalus tinklelis.

  • Jei norite į diagramą įtraukti vertikalų tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis vertikalus tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį. Jei diagramoje yra antrinė vertikalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinis vertikalus tinklelis.

  • Jei norite į trimatę diagramą įtraukti gylio tinklelį, perkelkite žymiklį ant Gylio tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį.

  • Jei norite slėpti diagramos tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis horizontalus tinklelis, Pirminis vertikalus tinklelis arba Gylio tinklelis (trimatėje diagramoje), tada spustelėkite Nėra. Jei diagramoje yra antrinių ašių, taip pat galite spustelėti Antrinis horizontalus tinklelis arba Antrinis vertikalus tinklelis, tada spustelėti Nėra.

  • Jei norite greitai šalinti diagramos tinklelius, pažymėkite juos ir paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

6 veiksmas: diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

Galite perkelti diagramą į bet kurią darbalapis vietą arba į naują ar esamą darbalapį. Taip pat atitikimo dėlei galite pakeisti diagramos dydį.

Diagramos perkėlimas

 • Jei norite perkelti diagramą, vilkite ją į norimą vietą.

Puslapio viršus

Diagramos dydžio keitimas

Jei norite keisti diagramos dydį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Spustelėkite diagramą ir vilkite dydžio keitimo rankenėles, kol nustatysite norimą dydį.

 • Skirtuko Formatas grupės Dydis lauke Figūros aukštis ir Figūros plotis įveskite dydį.

  Grupė Dydis programos „Excel“ juostelėje

Patarimas   Jei reikia daugiau dydžio keitimo parinkčių, skirtuko Formatas grupėje Dydis spustelėkite Dialogo lango vykdyklė Mygtuko atvaizdas. Dialogo lango Dydis ir ypatybės skirtuke Dydis galite pasirinkti diagramos dydžio keitimo, sukimo ar mastelio nustatymo parinktis. Skirtuke Ypatybės galite nurodyti, kaip bus keičiama diagramos vieta arba dydis su darbalapio langeliais.

Puslapio viršus

7 veiksmas: diagramos kaip ruošinio įrašymas

Jei norite sukurti kitą diagramą, panašią į tą, kurią ką tik sukūrėte, galite diagramą išsaugoti kaip ruošinį ir naudoti ją kaip pagrindą panašioms diagramoms kurti.

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip ruošinį.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Tipas spustelėkite komandą Įrašyti kaip ruošinį.

  Tipo grupė programos „Excel“ juostelėje

 3. Lauke Failo vardas įveskite ruošinio pavadinimą.

  Patarimas   Jei nenurodysite kito aplanko, ruošinio failas (.crtx) bus įrašomas aplanke Diagramos, o ruošinys atsiras skyriuje Ruošiniai dialogo lange Įterpti diagramą (skirtuko Įterpti grupė Diagramos, dialogo lango paleidimo programa Mygtuko atvaizdas) ir dialogo lange Keisti diagramos tipą (skirtuko Dizainas grupė Tipas, Keisti diagramos tipą).

  Plačiau apie diagramos ruošinio taikymą skaitykite straipsnyje Pakartotinis pamėgtos diagramos naudojimas naudojant jos ruošinį.

Pastaba   Diagramos ruošinyje yra diagramos formatas ir jame saugomos spalvos, kurios naudojamos įrašius dizainą ruošinio formatu. Kai kitoje darbaknygėje sukuriate diagramą pagal diagramos ruošinį, naujojoje diagramoje naudojamos diagramos ruošinio spalvos, o ne dokumento temos, pritaikytos darbaknygei, spalvos. Jei vietoj diagramos ruošinio spalvų norite naudoti dokumento temos spalvas, spustelėkite diagramos sritis dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite nuorodų meniu komandą Iš naujo nustatyti pagal stilių.

Puslapio viršus

Taikoma: Excel 2007Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas