Diagramos ir kitos vizualizacijos papildinyje „Power View“

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Naudojant „Power View“ programoje „SharePoint“ ir „Excel 2013“ galima greitai sukurti įvairių duomenų vizualizacijų: nuo lentelių ir matricų iki juostinių, stulpelinių ar rutulinių diagramų ir kelių nedidelių diagramų rinkinių. Kiekvienos vizualizacijos kūrimas pradedamas nuo „Power View“ lapo, sukuriant lentelę, kurią lengva konvertuoti į kitas vizualizacijas, kad būtų galima rasti aiškiausiai duomenis pateikiančią vizualizaciją.

Vizualizacijos kūrimas

 1. Sukurkite lentelę „Power View“ lape, laukų sąraše pažymėję lentelę arba lauką arba nuvilkę lauką iš laukų sąrašo į lapą. „Power View“ lape nubraižys lentelę, kurioje bus rodomi jūsų faktiniai duomenys ir automatiškai įtrauktos stulpelių antraštės.

 2. Konvertuokite lentelę į vizualizaciją pasirinkę vizualizacijos tipą skirtuke Dizainas. Atsižvelgiant į jūsų lentelėje esančius duomenis galima naudoti skirtingus vizualizacijų tipus, kad tokie duomenys būtų vizualizuoti geriausiai.

  Patarimas: Norėdami sukurti kitą vizualizaciją, prieš pasirinkdami laukus laukų sąrašo laukų skyriuje, spustelėkite tuščią lapą naujai lentelei pradėti.

Šiame straipsnyje

„Power View“ galimų vizualizacijų pavyzdžiai

Lentelės kūrimas

Diagramos

Skritulinės diagramos

Sklaidos ir rutulinės diagramos

Linija, juostinės ir stulpelinės diagramos

Juostinės diagramos

Stulpelinės diagramos

Linijinės diagramos

Žemėlapiai

Sudėtiniai elementai: diagramų su tomis pačiomis ašimis rinkinys

Matricos

Kortelės

Išklotinės dalys

Daugiau informacijos

„Power View“ galimų vizualizacijų pavyzdžiai

Duomenų vizualizavimai pusmėnuliu

 1. Ataskaitų duomenų filtravimas pagal duonos gaminius

 2. Išklotinių srauto naršymas, paryškintas ragelis

 3. Išklotinių komplekto kortelė, filtruota pagal dabartinę išklotinę (ragelį)

 4. Išklotinių komplekto linijinė diagrama, nurodanti suvartotą ir pateiktą kiekį, filtruota pagal ragelius nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn.

 5. Sudėtiniai elementai, filtruoti iki duonos gaminių ir surikiuoti mažėjimo tvarka pagal pateiktą kiekį

 6. Stulpelinė diagrama, filtruota iki duonos gaminių, nurodanti patiektą ir suvartotą kiekį

Lentelės kūrimas

Visos vizualizacijos pradedamos nuo lentelių. „Power View“ yra daug lentelės kūrimo būdų. Daugiau apie lenteles skaitykite „Power View“ lentelės.

„Power View“ lentelės kūrimas

Puslapio viršus

Diagramos

„Power View“ teikia kelias diagramų parinktis: skritulines, stulpelines, juostines, linijines, diagramas, sklaidos ir rutulines diagramas. Diagramas gali sudaryti keli skaitiniai laukai ir kelios sekos. Teikiamos kelios diagramos dizaino parinktys. Galima rodyti ir slėpti žymas, legendas ir pavadinimus.

Diagramos yra interaktyvios – spustelėjus vienos diagramos reikšmes atliekami toliau nurodyti veiksmai.

 • Paryškinama ta reikšmė toje diagramoje.

 • Filtruojama pagal tą reikšmę visose lentelėse, matricose ir ataskaitos išklotinėse.

 • Paryškinama ta reikšmė visose kitose ataskaitos diagramose.

Daugiau informacijos žr. Filtravimas, paryškinimas ir duomenų filtrų naudojimas „Power View“.

Diagramos taip pat interaktyvios pateikties aplinkoje, pvz., skaitymo ir viso ekrano režimu „Power View“ papildinyje programoje „SharePoint“ arba „Power View“ lape „Excel“ darbaknygėje, įrašytoje į „Excel Services“ ar peržiūrimos naudojant „Office 365“.

Skritulinės diagramos

Papildinyje „Power View“ skritulinės diagramos yra paprastosios arba sudėtingosios. Galima sukurti skritulinę diagramą, kuri dukart spustelėjus išpjovą detalizuotų duomenis arba parodytų sudėtines išpjovas didesnėse spalvotose išpjovose. Skritulinę diagramą galima kryžmiškai filtruoti naudojant kitą diagramą. Tarkime spustelite juostą juostinėje diagramoje. Tai juostai taikoma skritulinės diagramos dalis paryškinama, o likusi skritulinės diagramos dalis papilkinama. Skaitykite apie „Power View“ skritulines diagramas.

„Power View“ skritulinė diagrama, vaizduojanti pardavimą pagal kontinentą pasirinkus 2007 m. duomenis

Sklaidos ir rutulinės diagramos

Naudojant sklaidos ir rutulines diagramas patogu vienoje diagramoje pateikti daug susijusių duomenų. Sklaidos diagramose x ašimi rodomas vienas skaitinis laukas, o y ašimi – kitas, todėl lengva stebėti ryšį tarp visų diagramoje esančių elementų dviejų reikšmių.

Trečiasis skaitinis rutulinės diagramos laukas valdo duomenų taškų dydį. Be to, į sklaidos arba ritulines diagramas galite įtraukti leidimo ašį, kad matytumėte, kaip keičiasi duomenys per tam tikrą laiką.

Daugiau informacijos žr. „Power View“ sklaidos ir ritulinės diagramos.

Linijinės, juostinės ir stulpelinės diagramos

Linijinė, juostinė ir stulpelinė diagramos naudingos norint palyginti kelių duomenų sekų duomenų taškus. Linijinėje, juostinėje ir stulpelinėje diagramose x ašimi rodomas vienas laukas, o y ašimi – kitas, todėl lengva stebėti ryšį tarp visų diagramoje esančių elementų dviejų reikšmių.

Juostinės diagramos

Juostinės diagramos kategorijos išdėstomos išilgai vertikaliosios ašies, o reikšmės – išilgai horizontaliosios ašies. Naudokite juostinę diagramą bet kuriuo iš šių atvejų:

 • yra viena ar daugiau duomenų sekų, kurias norite braižyti,

 • duomenys sudaryti iš teigiamų, neigiamų ir nulinių (0) reikšmių,

 • norite palyginti įvairių kategorijų duomenis.

 • Ašių etiketės ilgos.

„Power View“ galima pasirinkti iš trijų juostinių diagramų potipių: rietuvės, 100 % rietuvės ir jungtinė.

Stulpelinės diagramos

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų stulpeliuose arba eilutėse, stulpelinę diagramą. Stulpelinės diagramos naudingos norint rodyti duomenų pokyčius per tam tikrą laikotarpį arba vaizduoti lyginamus elementus. Stulpelinėse diagramose kategorijos išdėstytos išilgai horizontaliosios ašies, o reikšmės – išilgai vertikaliosios ašies.

„Power View“ galima pasirinkti iš trijų stulpelinių diagramų potipių: rietuvės, 100 % rietuvės ir jungtinė.

Linijinės diagramos

Linijinės diagramos tolygiai paskirsto kategorijos duomenis palei horizontalią (kategorijos) ašį, o visus skaitinių reikšmių duomenis – palei vertikalią (reikšmių) ašį.

Linijinė diagrama „Power View“

Galite naudoti linijinę diagramą, kurios horizontaliojoje ašyje rodoma laiko skalė. Linijinės diagramos rodo chronologine tvarka tam tikrais intervalais arba baziniais vienetais (dienomis, mėnesiais, metais) išdėstytas datas, net jei darbalapyje esančios datos išdėstytos netvarkingai arba ne pagal tuos pačius bazinius vienetus.

Linijinės diagramos kūrimas „Power View“.

Puslapio viršus

Žemėlapiai

Priedo „Power View“ žemėlapiuose naudojamos „Bing“ žemėlapių išklotinės, todėl galite keisti rodinio mastelį ir slinkti rodinį taip pat, kaip bet kuriame „Bing“ žemėlapyje. Įtraukiant vietas ir laukus žemėlapyje dedami taškai. Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis taškas. Jeigu įtraukiate kelių reikšmių seką, žemėlapyje rodomos skritulinės diagramos, o jos dydis nurodo bendrosios sumos dydį. Daugiau informacijos žr. Žemėlapiai papildinyje „Power View“.

JAV „Power View“ žemėlapis su skritulinėmis diagramomis

Puslapio viršus

Sudėtiniai elementai: diagramų su tomis pačiomis ašimis rinkinys

Naudodami sudėtinius elementus galite kurti diagramų, turinčių vienodas X ir Y ašis, sekas ir išdėstyti jas vieną šalia kitos – taip daug lengviau vienu metu palyginti daug įvairių reikšmių. Sudėtiniai elementai kartais vadinami grotelių diagramomis.

Skaitykite daugiau apie „Power View“ sudėtines vizualizacijas

Puslapio viršus

Matricos

Matrica panaši į lentelę tuo, kad ją sudaro eilutės ir stulpeliai. Bet matricoje yra galimybių, kurių lentelėje nėra:

 • rodyti duomenis be pasikartojančių reikšmių,

 • rodyti sumas ir tarpines sumas pagal eilutę ir stulpelį,

 • naudojant hierarchiją galima detalizuoti arba matyti bendresnį vaizdą,

 • sutraukti ir išplėsti rodymą.

Daugiau skaitykite Darbas su matricomis „Power View“.

Puslapio viršus

Kortelės

Lentelę galima konvertuoti į kortelių seką, kuriose pateikiami duomenys iš kiekvienos lentelės eilutės, išdėstyti kortelės formatu, kaip rodyklės kortelėje.

Kortelės su vėliavų vaizdais papildinyje „Power View“

Skaitykite daugiau apie „Power View“ korteles.

Puslapio viršus

Išklotinės dalys

Lentelę arba matricą galima konvertuoti į išklotines, kad būtų galima interaktyviai pateikti lentelės duomenis. Išklotinės yra konteineriai su dinaminio naršymo juosta. Išklotinės veikia kaip filtrai – jos filtruoja turinį išklotinės viduje į reikšmę, pasirinktą skirtukų juostoje. Į išklotinę galite įtraukti kelias vizualizacijas ir jos visos bus filtruojamos pagal tą pačią reikšmę. Kaip skirtukus galite naudoti tekstą arba vaizdus. Skaitykite daugiau apie „Power View“ išklotines.

Šiame vaizde rodomas medalių, kuriuos laimėjo greitojo čiuožimo rungtyje besirungiančios šalys, skaičius.

Išklotinių dalių konteineris su sporto treniruočių vaizdu papildinyje „Power View“

Puslapio viršus

Daugiau informacijos

„Power View“: naršykite, vizualizuokite ir pateikite duomenis

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×