Diagramų ir grafikų naudojimas pristatyme

Svarbu : Jeigu jūsų kompiuteryje neįdiegta programa Microsoft Office Excel 2007, programoje „2007 Microsoft Office“ sistema negalėsite naudotis išplėstinėmis diagramų braižymo galimybėmis. Jei neįdiegta programa Office Excel 2007, kuriant naują diagramą programoje Microsoft Office PowerPoint 2007, atsidaro programa Microsoft Graph. Tuomet diagrama rodoma kartu su susieta duomenų lentele, kuri vadinama duomenų lapu. Duomenų lape galite įvesti savo duomenis, importuoti duomenis į duomenų lapą iš teksto failo arba įklijuoti į duomenų lapą duomenis iš kitos programos.

Programoje Office PowerPoint 2007 įtraukta daug įvairių diagramų ir grafikų tipų, kuriuos galite naudoti norėdami informuoti savo auditoriją apie atsargų lygius, įmonės išlaidas, pardavimo rezultatus ir pan. Diagramą arba grafiką savo pristatyme galite pridėti vienu iš dviejų būdų:

 • Galite įdėtasis objektas arba įterpti diagramą savo pristatyme    Kai įdedate diagramos duomenis programoje PowerPoint, redaguojate šiuos duomenis programoje Office Excel 2007, o duomenų lapas įrašomas kartu su PowerPoint failu.

 • Galite įklijuoti programos Excel diagramą savo pristatyme ir susieti su duomenimis, esančiais programoje Office Excel 2007    Kai kopijuojate diagramą iš programos Office Excel 2007 ir įklijuojate ją savo pristatyme, diagramos duomenys susiejami su programos Excel darbalapiu. Jei norite keisti duomenis diagramoje, turite keisti juos susietame darbalapyje, esančiame programoje Office Excel 2007. Programos Excel darbalapis yra atskiras failas ir jis neįrašomas kartu su PowerPoint failu.

Diagrama sudaryta naudojant pavyzdžio duomenis

Programoje PowerPoint diagrama sudaroma naudojant programos Excel darbalapio pavyzdžio duomenis

Pastabos : 

 • Jei atidarote pristatymą, kuris buvo sukurtas naudojant ankstesnę Microsoft Office versiją, o pristatyme yra grafikas arba diagrama, sukurti naudojant programą Microsoft Graph, programa „Office 2007“ leidimas išlaikys išvaizdą ir turinį ir leis naujinti grafiką arba diagramą.

 • Daugiau informacijos apie diagramas ieškokite Diagramų braižymo apžvalga.

 • Norėdami daugiau sužinoti apie įvairius diagramų tipus, kuriuos galite pridėti savo pristatymuose, žiūrėkite Galimi diagramų tipai.

Diagramos įdėjimas ir įterpimas jūsų pristatyme

Atlikite šiuos veiksmus, kai programoje PowerPoint norite išlaikyti su diagrama susietus duomenis:

 1. Programoje PowerPoint spustelėkite vietos rezervavimo ženklai, kuriame norite padėti diagramą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Diagrama.

 3. Dialogo lange Įterpti diagramą spustelėkite diagramą, tada spustelėkite Gerai.

  Programa Office Excel 2007 atsidaro perskirtame lange, kurio darbalapyje rodomi pavyzdžio duomenys.

  Diagramos duomenų pavyzdžiai

  Pavyzdžio duomenys programos Excel darbalapyje

 4. Jei programoje Excel norite pakeisti pavyzdžio duomenis, spustelėkite langelį darbalapyje ir įveskite norimus duomenis.

  Taip pat galite pakeisti pavyzdžio ašis etiketes A stulpelyje ir legenda įrašo pavadinimą 1 eilutėje.

  Pastaba : Atnaujinus darbalapį, diagrama programoje PowerPoint, naudojant naujus duomenis, bus naujinama automatiškai.

 5. Programoje Excel spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 6. Dialogo lango Įrašyti kaip sąraše Įrašyti į pažymėkite aplanką arba diską, kuriame norite įrašyti darbalapį.

  Patarimas : Jei norite įrašyti darbalapį kitame aplanke, sąraše Įrašyti į pažymėkite kitą diską arba aplankų sąraše – kitą aplanką. Jei norite įrašyti darbalapį naujame aplanke, spustelėkite Kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis .

 7. Lauke Failo vardas įveskite naują failo vardą.

 8. Spustelėkite Įrašyti.

 9. Programos Excel meniu Failas spustelėkite Uždaryti.

Excel diagramos įklijavimas pristatyme ir duomenų susiejimas su programa Excel

Atlikite šią procedūrą, jei norite susieti duomenis su išoriniu programos Office Excel 2007 darbalapiu. Kuriate ir kopijuojate diagramą programoje Office Excel 2007, tada įklijuojate ją programos PowerPoint pristatyme. Kai naujinate duomenis programoje Office Excel 2007, diagrama programoje PowerPoint taip pat naujinama.

 1. Programoje Excel pažymėkite diagramą spustelėdami jos kraštinę, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Iškirpti.

 2. Programoje PowerPoint spustelėkite vietos rezervavimo ženklai, esantį skaidrėje arba pastabų puslapyje, kuriame norite įterpti diagramą.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę, esančią šalia Įklijuoti, tada spustelėkite Įklijuoti.

Pastaba : Naudodami SmartArt grafikus galite kurti vaizdo informacijos pristatymą. Daugiau informacijos ieškokite SmartArt grafiko kūrimas.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×