Datos parinkiklio įterpimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

`

Šiame straipsnyje

Kada naudoti datos parinkiklį

Vartotojo patirtis

Suderinamumas

Datos parinkiklio įterpimas

Esamos datos rodymas datos parinkiklyje

Esamos datos ir laiko rodymas datos parinkiklyje

Maketo patarimai

Kada naudoti datos parinkiklį

Naudokite datos parinkiklį, kai norite:

 • Įgalinti vartotojus į formą įvesti pasirinktas datas, pvz., tam tikro projekto pradžios ir pabaigos datas.

 • Naudokite funkciją šiandien ir dabar formos Rodyti šiandienos datą ir laiką.

 • Rodyti datas iš išorinio duomenų šaltinio, pvz., atsiskaitymo ir siuntimo datas iš duomenų bazės ar klientų užsakymų.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip datos parinkiklis naudojamas kelionės užklausos formoje, norint sužinoti skrydžio datą.

Datos parinkiklio valdiklį į formą įvestas išvykimo datą

Galite pagal savo reikmes tinkinti datos parinkiklį, du kartus spustelėdami formos šablone esantį valdiklį ir keisdami jo ypatybes. Pavyzdžiui, galite nurodyti numatytąją datą arba keisti datos rodymo formoje būdą.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Datos parinkikliai atrodo kaip teksto laukeliai, išskyrus tai, kad dešinėje lauko pusėje rodoma maža kalendoriaus piktograma. Norėdami atidaryti laikinąjį kalendorių, vartotojai turi spustelėti jo piktogramą. Kai rodomas kalendorius, vartotojai gali jame spustelėti norimą datą arba naudoti rodyklės kairėn ir dešinėn mygtukus, kad slinktų per mėnesius. Jei vartotojai nori įterpti esamą datą, jie gali spustelėti kalendoriaus apačioje esantį mygtuką Šiandien.

Laikinasis kalendorius

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kai kuriate programoje "InfoPath" formos šabloną, galite pasirinkti konkretų suderinamumo režimą, Norėdami sukurti su naršykle suderinamas formos šabloną. Kai su naršykle suderinamas formos šablonas publikuotų serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, o tada naršyklės palaikomų formų šablonu pagrįstas formas galima peržiūrėti žiniatinklio naršyklėje. Kai kuriate su naršykle suderinamas formos šabloną, kai kurių valdiklių yra negalimos užduočių srityje valdikliai , nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Nors datos parinkiklį galima naudoti kuriant su naršykle suderinamą formos šabloną, atsižvelkite į šiuos apribojimus:

 • Datos parinkikliai visiškai palaikomi tik sistemos Windows naršyklėse Internet Explorer. Kitose interneto naršyklėse datos parinkiklis rodomas kaip teksto laukelis, nors jame palaikomos datos formatavimo parinktys.

 • Vietos rezervavimo ženklo tekstą yra tekstą, rodomą formos šablono valdiklio viduje. Vietos rezervavimo ženklo teksto pavyzdys "Spustelėkite čia ir įveskite". Nors jūs galite palikti vietos rezervavimo ženklo teksto parametrus, naršyklės palaikomus formų šablonus, teksto nebūtų rodomas žiniatinklio naršyklės.

Puslapio viršus

Datos parinkiklio įterpimas

Datos parinkiklio įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo datos parinkiklis, pažymėtas įjungus dizaino režimas.

Datos parinkiklio pažymėtas naudojant dizaino režimą

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Formos šablono duomenų šaltinio sudaro laukai ir grupės, rodomas hierarchinis rodinyje užduočių srityje Duomenų šaltinis . Datos parinkiklio valdiklių visada susieti su laukais. Šiame pavyzdyje, išvykimo datos parinkiklio formos šablone yra susieta su departureDate lauku užduočių srityje Duomenų šaltinis .

Ryšys tarp formos šablone datos parinkiklio ir atitinkamo duomenų šaltinio lauko

Datos parinkiklio įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Datos parinkiklis.

 4. Norėdami įtraukti valdiklio etiketę, įveskite tekstą virš arba į kairę nuo valdiklio, tada įrašykite dvitaškį (:).

 5. Norėdami nurodyti, kaip data bus rodoma formoje, du kartus spustelėkite į formos šabloną įterptą datos parinkiklį.

 6. Spustelėkite skirtuką Duomenys ir Formatavimas.

 7. Sąrašo Datą rodyti taip dialogo lange Datos formatas spustelėkite norimą naudoti datos formatą.

  Pastaba: Datos rodymo formatą galima keisti tik tada, jei duomenų tipas yra tekstas, data arba data ir laikas.

Datos parinkiklio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei jums dizaino formos šablono esamą išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) failą, duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, "InfoPath" sudaro laukai ir grupės, iš to esamo duomenų šaltinio užduočių srityje Duomenų šaltinis . Tokiu atveju galite pridėti datos parinkiklio datos parinkiklio lauko vilkimas iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpti datos parinkiklio naudojant valdiklių užduočių srities, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Datos parinkiklis.

 4. Dialogo lange Datos parinkiklio susiejimas pažymėkite lauką, kuriame norite saugoti datos parinkiklio duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. InfoPath naudoja lauko arba grupės pavadinimą, kaip valdiklio etiketę. Jei reikia, pakeiskite etiketės tekstas.

 6. Norėdami nurodyti, kaip data bus rodoma formoje, du kartus spustelėkite į formos šabloną įterptą datos parinkiklį.

 7. Skirtuke Duomenys spustelėkite Formatavimas.

 8. Sąrašo Datą rodyti taip lauke esančiame dialogo lange Datos formatas spustelėkite norimą naudoti datos formatą.

  Pastaba: Datos rodymo formatą galima keisti tik tada, jei duomenų tipas yra tekstas, data arba data ir laikas.

Patarimas: Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, su kuriuo norite susieti datos parinkiklį, tada laikinajame meniu spustelėkite Datos parinkiklis.

Puslapio viršus

Esamos datos rodymas datos parinkiklyje

Norėdami automatiškai įterpti esamą datą į vartotojo atidaromą formą, kartu su datos parinkikliu galite naudoti funkciją today.

 1. Įterpkite datos parinkiklį į formos šabloną.

 2. Du kartus spustelėkite į formos šabloną įterptą datos parinkiklį.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Dalyje Numatytoji reikšmė spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko paveikslėlis .

 5. Dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Įterpti funkciją.

 6. Dialogo lango Funkcijos įterpimas sąraše Kategorijos spustelėkite Data ir laikas.

 7. Sąraše Funkcijos spustelėkite today, tada du kartus spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į dialogo langą Datos parinkiklio ypatybės.

  Atkreipkite dėmesį, kad lauke Reikšmė atsiranda today().

 8. Dalyje Numatytoji reikšmė išvalykite žymės langelį Atnaujinkite šią reikšmę, kai bus perskaičiuotas formulės rezultatas.

  Pastaba: Jei išvalysite šį žymės langelį, vartotojui kas kartą atidarius pagal šį formos šabloną sukurtą formą, data nebus automatiškai naujinama. Tai tinka situacijose, kai norite, kad vartotojai matytų formos sukūrimo datą. Galite palikti šį žymės langelį pažymėtą, kai turite lauką Paskutinį kartą atnaujinta arba Paskutinį kartą atidaryta, kuriame data keičiasi kiekvieną kartą atidarius formą.

 9. Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į formos šabloną.

 10. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

 11. Patikrinkite, ar datos parinkiklyje esanti data rodoma jūsų norimu būdu. Jei ne, galite keisti datos arba laiko vaizdavimą, dialogo lange Datos parinkiklio ypatybės spustelėdami mygtuką Formatas.

Puslapio viršus

Esamos datos ir laiko rodymas datos parinkiklyje

Norėdami automatiškai įterpti esamą datą ir laiką į vartotojo atidaromą formą, kartu su datos parinkikliu galite naudoti funkciją now.

 1. Įterpkite datos parinkiklį į formos šabloną.

 2. Du kartus spustelėkite į formos šabloną įterptą datos parinkiklį.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Lauke Duomenų tipas spustelėkite Data ir laikas (dateTime).

 5. Spustelėkite Formatavimas.

 6. Dialogo lango Datos ir laiko formatas sąraše Laiką rodyti taip spustelėkite norimą parinktį ir spustelėkite Gerai.

 7. Dialogo lango Datos parinkiklio ypatybės dalyje Numatytoji reikšmė spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko paveikslėlis .

 8. Dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Įterpti funkciją.

 9. Dialogo lango Funkcijos įterpimas sąraše Kategorijos spustelėkite Data ir laikas.

 10. Sąraše Funkcijos spustelėkite now, tada du kartus spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į dialogo langą Datos parinkiklio ypatybės.

  Atkreipkite dėmesį, kad lauke Reikšmė atsiranda now().

 11. Dalyje Numatytoji reikšmė išvalykite žymės langelį Atnaujinkite šią reikšmę, kai bus perskaičiuotas formulės rezultatas.

  Pastaba: Jei išvalysite šį žymės langelį, vartotojui kas kartą atidarius pagal šį formos šabloną sukurtą formą, data nebus automatiškai naujinama. Tai tinka situacijose, kai norite, kad vartotojai matytų formos sukūrimo datą. Galite palikti šį žymės langelį pažymėtą, kai turite lauką Paskutinį kartą atnaujinta arba Paskutinį kartą atidaryta, kuriame data keičiasi kiekvieną kartą atidarius formą.

 12. Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į formos šabloną.

 13. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

 14. Patikrinkite, ar datos parinkiklyje esanti data rodoma jūsų norimu būdu. Jei ne, galite keisti datos arba laiko vaizdavimą, dialogo lange Datos parinkiklio ypatybės spustelėdami mygtuką Formatas.

Puslapio viršus

Maketo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti datos parinkiklio išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių datos parinkiklių dydį, pažymėkite datos parinkiklius, kurių dydį norite keisti. Meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, tada skirtuke Dydis atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami keisti datos parinkiklio kraštinę arba spalvą, pažymėkite datos parinkiklį, tada meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti datos parinkiklyje rodomą tekstą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių datos parinkiklių šriftą ir šrifto dydį, dešiniuoju pelės mygtukus spustelėkite datos parinkiklį, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada laikinajame meniu spustelėkite Šriftą taikyti visiems datos parinkiklio valdikliams.

 • Norėdami pamatyti, kaip atrodys jūsų datos parinkiklis įvedus į jį tekstą, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Taip galėsite įsivaizduoti, kaip atrodys vartotojų pildoma forma.

 • Kartais datos parinkiklyje esantis tekstas ir į kairę nuo datos parinkiklio esanti etiketė gali būti nesulygiuoti. Norėdami greitai sulygiuoti jas iš naujo, du kartus spustelėkite datos parinkiklį, skirtuke Dydis spustelėkite Lygiuoti, tada spustelėkite Taikyti. Jei etiketė ir datos parinkiklis yra skirtinguose maketo lentelės langeliuose, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, kuriame yra etiketė, laikinajame meniu spustelėkite Lentelės ypatybės, tada skirtuko Langelis dalyje Vertikalioji lygiuotė spustelėkite Centre.

 • Norėdami keisti datos rodymo būdą, du kartus spustelėkite datos parinkiklį, spustelėkite skirtuką Duomenys ir mygtuką Formatavimas. Dialogo lange Datos formatas pasirinkite rodymo formatą.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×