Datos, laiko ar skaičių formatą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Pastaba : Kai kurias šiame straipsnyje aprašomos parinktys taikomos tik tada, kai pasirenkate anglų (Jungtinės Valstijos)lokalę sąraše Datos formatą, Laiko formatoarba datos ir laiko formatą dialogo langus.

Programoje "Microsoft Office InfoPath", galite įtraukti duomenų formatavimas teksto lauką, išraiškos laukelio ir datos parinkiklio valdiklių jūsų formos šabloną, norėdami nurodyti, kaip datą, laiką ir skaičiai rodomi kai vartotojams įvesti juos į formas, pagrįstas jūsų formos šabloną.

Šiame straipsnyje

Duomenų formatavimas apžvalga

Suderinamumas

Nurodyti datos ir laiko formatą

Nurodykite skaičių dešimtainio skyriklio vietų skaičių

Keisti, kaip neigiami skaičiai rodomi

Įtraukti arba pašalinti procentų skaičių formatavimą

Įtraukti arba pašalinti skaičiaus skaitmenų grupavimo simbolis

Įtraukti arba pašalinti valiutos simbolis

Duomenų formatavimas apžvalga

Galite naudoti duomenų formatavimas, kad nurodytumėte, kaip yra rodomi duomenys, kai vartotojai duomenų įvedimas į teksto lauką, išraiškos lauke ar datos parinkiklio valdiklių. Negalima naudoti duomenų formatavimas su kitų tipų valdiklius. Pvz., įtraukdami duomenų formatavimas valdiklį, galite padėti užtikrinti, kad:

 • Datos, kurias vartotojai įvedė datos parinkiklio valdiklis suformatuotų dd/mm/mm formatu, pvz., 14/03/07.

 • Kartais, kad vartotojai įvedė į teksto laukelio valdiklį suformatuotų 00:00:00, pvz., 09:46:55.

Kai taikote duomenų formatavimas valdiklį, galite pasirinkti iš sąrašo iš anksto apibrėžti formatai, kurie priklauso nuo to, ar dirbate su teksto lauko, išraiškos lauke ar datos parinkiklio valdiklių. Duomenų formatavimas yra palaikoma tik tam tikrų duomenų tipų šių valdiklių.

Pvz., jei į teksto laukelio valdiklį įtrauksite į formos šabloną, galite pasirinkti iš kelių skirtingų tipų duomenys, valdiklį, įskaitant tekstą, sveikojo skaičiaus dešimtainį, datos, laiko, ir datos ir laiko. Tačiau, jei norite nurodyti duomenų formatavimą, teksto laukelio valdiklį, galite pasirinkti vieną iš tik sveikasis skaičius, dešimtainis, datą, laiką ir datą ir laiką formatus, nes tai vienintelis duomenų tipą į teksto laukelio valdiklį, palaikantys duomenų formatavimas.

Duomenų tipai ir duomenų formatus, valdiklius, kurie paremti juos

Šioje lentelėje išvardijami duomenų tipai programoje "InfoPath" palaikymo duomenų formatavimas, duomenų formatavimas šie duomenų tipai ir valdiklius, kurie paremti juos parinktis.

Duomenų tipai

Duomenų formatų

Palaikomi šie valdikliuose

Sveikasis skaičius

 • Nėra

 • Skaičius

 • Valiuta

 • Teksto laukas

 • Išraiškos laukas

Dešimtainis

 • Nėra

 • Skaičius

 • Procentai

 • Valiuta

 • Teksto laukas

 • Išraiškos laukas

Data

 • Nėra

 • 2007/3/14 *

 • Trečiadienis, kovo 14, 2007 *

 • Kovo 2007 *

 • Trečiadienis, kovo 14, 2007

 • Kovo 14, 2007

 • Trečiadienis, 14 kovo 2007

 • 2007 m. kovo 14

 • 2007/3/14

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 2007/03/14

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • Kov-07-14

 • Kovo 2007

 • Teksto laukas

 • Išraiškos laukas

 • Datos parinkiklis

Laikas

 • Nėra

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Teksto laukas

 • Išraiškos laukas

 • Datos parinkiklis

Data ir laikas

Kai taikote valdikliui datos ir laiko duomenų tipą, galite nustatyti patį duomenų formatus, kuriuos galite nustatyti datos formatą ir laiko formatą atskirai. Pavyzdžiui, galite nustatyti datos formatą kaip kovo 14, 2007 "ir" kaip 9:46laiko formatą.

 • Teksto laukas

 • Išraiškos laukas

 • Datos parinkiklis

Pastabos : 

 • Duomenų formatų, kuriuose yra žvaigždutės bus atnaujintas pagal dabartinį formatą, nurodytą vartotojo sistemos parametrai.

 • Jei pasirinksite ne anglų (Jungtinės Valstijos) lokalę, kai kurių datos formatų bus nepasiekiamas, kai vartotojų formų pildymas naudojant žiniatinklio naršyklę. Pvz., prancūzų (Belgija) lokalė nepalaiko datos formato 14-mars-01.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kai kuriate į su naršykle suderinamas formos šablonas, kai kurios duomenų formatavimo parinktys yra negalimi.

Puslapio viršus

Nurodyti datos ir laiko formatą

Nors jūs galite nurodyti duomenų formatavimas kelių tipų, galite nurodyti, kaip rodomos datos ir laikai rodomi tik datos parinkiklio valdiklių, teksto lauko valdiklių arba išraiškų laukų valdiklius, datos, laiko arba datos ir laiko duomenų tipas.

Pastaba : Kai kuriate programoje "InfoPath" formos šabloną, galite pasirinkti konkretų suderinamumo režimą, norėdami sukurti su naršykle suderinamas formos šabloną. Kai su naršykle suderinamas formos šablonas publikuotų serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, o tada naršyklės palaikomų formų šablonu pagrįstas formas galima peržiūrėti žiniatinklio naršyklėje. Naršyklės palaikomus formų šablonus nepalaiko datos ir laiko rodymo į tą patį valdiklį. Būtų rodoma data ir laikas dvi atskiros valdymo, nurodyti tvarką "Rodoma data ir laikas atskirai valdikliuose" pabaigoje šią procedūrą.

 1. Dukart spustelėkite datos parinkiklį, teksto lauko arba išraiškos lauko valdiklį, kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį ar datos parinkiklio valdiklį, spustelėkite skirtuką Duomenys.

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Teksto laukelio valdiklį ar datos parinkiklio valdiklį, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Išraiškos lauko valdiklį, įsitikinkite, kad Formatuoti kaip sąrašas rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Dialogo lange duomenų tipo formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami formatuoti valdiklį, kad būtų rodoma tik data, Rodyti datos tokia sąraše pasirinkite norimą rodymo stilių.

  • Norėdami formatuoti valdiklį ir Rodyti tik laiką, rodomas laikas, tokia sąraše pasirinkite norimą rodymo stilių.

  • Norėdami formatuoti valdiklį, kad būtų rodoma data ir laikas, pasirinkite rodymo stilių, kurį norite Rodyti datos tokia sąraše datos ir pasirinkite rodymo stilių, kurį norite naudoti laiko sąraše Rodyti laiką kaip čia .

   Pastaba : Rodymo stilių, kuriuose yra žvaigždutės bus atnaujintas pagal dabartinį formatą, nurodytą vartotojo sistemos parametrai.

 5. Norėdami keisti lokalės datos ir laiko parametrus, sąraše Lokalė pažymėkite norimą šalį arba regioną.

Naršyklės palaikomus formų šablonus nepalaiko datos ir laiko rodymo į tą patį valdiklį. Rodyti atskiri datą ir laiką, atlikite šią procedūrą:

Datos ir laiko rodymas atskiruose valdikliuose

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad, jūsų formos šablone yra dviejų valdiklių, ir kad abu valdikliai susieti su to paties lauko, duomenų šaltinio.

 1. Du kartus spustelėkite datos parinkiklio, teksto laukelio ar išraiškos lauko valdiklį, kurį norite naudoti datai rodyti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį ar datos parinkiklio valdiklį, spustelėkite skirtuką Duomenys.

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra.

 3. Užtikrinti, kad duomenų tipą sąraše rodomos datos ir laiko duomenų tipą ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Sąrašo Datą rodyti taip dialogo lange Datos ir laiko formatas spustelėkite norimą naudoti rodymo stilių.

 5. Sąraše Laiką rodyti taip spustelėkite (Nerodyti laiko).

 6. Du kartus spustelėkite Gerai.

 7. Du kartus spustelėkite jūsų formos šablone esantį datos parinkiklio, teksto laukelio ar išraiškos lauko valdiklį, kurį norite naudoti laikui rodyti.

 8. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį ar datos parinkiklio valdiklį, spustelėkite skirtuką Duomenys.

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra.

 9. Užtikrinti, kad duomenų tipą sąraše rodomos datos ir laiko duomenų tipą ir spustelėkite Formatuoti.

 10. Sąrašo Datą rodyti taip dialogo lange Datos ir laiko formatas spustelėkite (Nerodyti datos).

 11. Sąraše Laiką rodyti taip spustelėkite norimą naudoti rodymo stilių.

 12. Norėdami keisti lokalės datos ir laiko parametrus, sąraše Lokalė pažymėkite norimą šalį arba regioną.

  Pastaba : Jei pasirinksite kitą nei Anglų (Jungtinės Valstijos) lokalę, vartotojai, kurie pildys formas naudodami žiniatinklio naršyklę, negalės naudoti kai kurių datos formatų. Pavyzdžiui, Prancūzų (Belgija) lokalė nepalaiko datos formato 14-mars-01. Norėdami užtikrinti, kad nenaudosite nepalaikomo datos formato, prieš publikuodami savo formos šabloną paleiskite suderinamumo tikrintuvą.

Puslapio viršus

Nurodykite skaičių dešimtainio skyriklio vietų skaičių

Galite nurodyti skaičių po kablelio, kurios rodomos tik teksto valdikliuose, dešimtainių skaičių duomenų tipą, arba išraiškų laukų valdiklius, kurie suformatuoti kaip dešimtainiai skaičiai. Dešimtainių skilčių skaičiaus keitimas veikia tik reikšmės rodymo būdą ir ne duomenų šaltinyje įrašytą reikšmę.

 1. Dukart spustelėkite norimą teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauką kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį, spustelėkite skirtuką duomenys .

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra .

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Teksto lauko, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Naudodami išraiškos lauką, įsitikinkite, ar sąraše Formatuoti kaip rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Po kablelio sąraše pagal kitas parinktis, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami Rodyti fiksuotą skaičių po kablelio, pažymėkite norimą dešimtainio skaičiaus vietų skaičių, kurį norite.

  • Norėdami Rodyti dešimtainio skyriklio vietų skaičių, kurį vartotojas įveda į valdiklį, spustelėkite automatiškai.

Puslapio viršus

Keisti, kaip neigiami skaičiai rodomi

Galite nurodyti, kaip neigiami skaičiai rodomi tik teksto valdikliuose, kuriuose yra dešimtainis arba vien skaitinis duomenų tipas, arba išraiškos lauke valdiklių, yra formatuoti Rodyti dešimtainį skaitmenį arba visą skaičių.

 1. Dukart spustelėkite norimą teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauką kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei dirbate su teksto laukelio valdiklį, spustelėkite skirtuką duomenys .

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Teksto lauko, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Naudodami išraiškos lauką, įsitikinkite, ar sąraše Formatuoti kaip rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Sąraše Rodyti neigiami skaičiai, pvz., taikitas parinktis, pasirinkite norimą rodymo stilių.

Puslapio viršus

Įtraukti arba pašalinti procentų skaičių formatavimą

Jūs galite formatuoti teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauko valdiklį, kad skaičiai, lauke įveskite vartotojai būtų rodomi kaip procentai. Šis formatavimas turi įtakos ir reikšmių rodymui formoje ir jų įrašymui. Tai reiškia, bet kuri reikšmė, įvedamas į valdiklį su procentų formatavimas bus laikomas procento reikšmę.

Pastabos : 

 • InfoPath neįtraukia procentų simbolių skaičiai, formatuojami kaip procentų. Norėdami įtraukti valdiklio etiketę procento simbolio, spustelėkite ten, kur norite matyti simbolį ir įveskite %.

 • Galite įtraukti procentų formatavimą tik teksto valdikliuose, dešimtainių skaičių duomenų tipą, arba išraiškų laukų valdiklius, kurie suformatuoti kaip dešimtainiai skaičiai.

 1. Dukart spustelėkite norimą teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauką kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį, spustelėkite skirtuką duomenys .

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra .

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Teksto lauko, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Naudodami išraiškos lauką, įsitikinkite, ar sąraše Formatuoti kaip rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Dialogo lange Dešimtainį formatą , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite formatuoti skaičius procentais, spustelėkite procentai.

  • Norėdami pašalinti procento formatavimą, spustelėkite skaičius.

Puslapio viršus

Įtraukti arba pašalinti skaičiaus skaitmenų grupavimo simbolis

Galite įtraukti skaitmenų grupavimo simbolis tik teksto valdikliuose, kuriuose yra dešimtainis arba vien skaitinis duomenų tipą, arba išraiškų laukų valdiklius, kurie suformatuoti kaip dešimtainį skaitmenį arba visą skaičių. Atsižvelgiant į tai, galite pasirinkti lokalę skyriklis gali atskirti daugiau arba mažiau nei trys skaitmenys. Įtraukdami arba pašalindami skaitmenų grupavimo simbolis paveikia tik rodomą reikšmę, o ne duomenų šaltinyje įrašytą reikšmę.

 1. Dukart spustelėkite norimą teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauką kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį, spustelėkite skirtuką duomenys .

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra .

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Teksto lauko, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Naudodami išraiškos lauką, įsitikinkite, ar sąraše Formatuoti kaip rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Dialogo lange Duomenų tipo formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti skaičius skaitmenų grupavimo simbolis, pažymėti naudokite skaitmenų grupavimo simbolį žymės langelį, pagal kitos funkcijos.

  • Norėdami pašalinti skaitmenų grupavimo simbolis skaičius, išvalykite naudokite skaitmenų grupavimo simbolis žymės langelį, pagal kitas parinktis.

Puslapio viršus

Įtraukti arba pašalinti valiutos simbolis

Galite įtraukti valiutos simbolių tik teksto valdikliuose, kuriuose yra dešimtainis arba vien skaitinis duomenų tipą, arba išraiškų laukų valdiklius, kurie suformatuoti kaip dešimtainį skaitmenį arba visą skaičių. Įtraukti arba pašalinti valiutos simbolio paveikia tik rodomą reikšmę, o ne duomenų šaltinyje įrašytą reikšmę.

 1. Dukart spustelėkite norimą teksto laukelio valdiklį arba išraiškos lauką kurio duomenų, kuriuos norite formatuoti.

 2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate teksto laukelio valdiklį, spustelėkite skirtuką duomenys .

  • Jei naudojate išraiškos lauko valdiklį, spustelėkite skirtuką Bendra .

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Teksto lauko, įsitikinkite, kad sąraše duomenų tipas rodomas tinkamas duomenų tipas ir spustelėkite Formatuoti.

  • Naudodami išraiškos lauką, įsitikinkite, ar sąraše Formatuoti kaip rodomas tinkamas duomenų tipas, ir spustelėkite Formatuoti.

 4. Dialogo lange Duomenų tipo formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti valiutos simbolį, spustelėkite valiutair valiutos sąraše, spustelėkite valiuta, kurį norite Rodyti.

  • Jei norite pašalinti valiutos simbolio, spustelėkite skaičius.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×