Datų, saugomų kaip tekstas, konvertavimas į datas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kartais datos gali būti suformatuotos ir langeliuose saugomos kaip tekstas. Pavyzdžiui, į langelį, suformatuotą kaip tekstą, jūs įvedėte datą arba duomenys buvo importuoti ar įklijuoti kaip tekstas iš išorinio duomenų šaltinio.

Datos, kurios suformatuotos kaip tekstas lygiuojamas kairėje, o ne dešinėje pusėje langelyje. Naudojant klaidų tikrinimą įjungtas, tekstines datas, metus dviem skaitmenimis, taip pat gali būti pažymėtas su klaidos indikatoriumi Langelis su formulės klaida .

Kadangi klaidų tikrinimo programoje "Excel" galite nustatyti tekstines datas su dviejų skaitmenų metų, juos konvertuoti į datos formato datas galite naudoti automatinės taisos parinktys. Daugumai kitų tipų tekstinių datų konvertuoti į datas, galite naudoti funkciją DATEVALUE.

Tekstinių datų, nurodančių metus 2 skaitmenimis, konvertavimas naudojant klaidų tikrinimo funkciją

Jei importuojate duomenis į „Excel“ programą iš kito šaltinio arba jei įvedate datas, nurodančias metus 2 skaitmenimis, į langelius, kurie prieš tai buvo formatuojami kaip tekstas, galite matyti mažą žalią trikampį viršutiniame kairiajame langelio kampe. Šis klaidos indikatorius reiškia, kad data yra išsaugota kaip tekstas, kaip rodoma šiame pavyzdyje.

Langeliai su žaliu klaidos indikatoriumi viršutiniame kairiajame kampe

Norėdami konvertuoti datas iš tekstą į datos formatą, galite naudoti klaidos indikatoriumi.

Pastabos: Pirmiausia pirmosios-įsitikinkite, kad klaidų tikrinimas įjungtas programoje "Excel". Norėdami tai padaryti:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas > Parinktys>Formulės.

  Excel 2007, spustelėkite Microsoft Office mygtukas Mygtuko paveikslėlis > "Excel" parinktys > formules.

 2. Dalyje Klaidų tikrinimas, patikrinkite, ar įgalinti fono klaidų tikrinimą. Klaidų, randamas, bus pažymėtas trikampis langelį viršutiniame kairiajame kampe.

 3. Dalyje klaidų tikrinimo taisyklėspažymėkite langelius, kuriuose yra 2 skaitmenimis išreikšti metai.

Atlikite toliau nurodytus grįžti į įprastą datą konvertuoti tekstine data.

 1. Darbalapyje pažymėkite bet kurį langelį ar greta esančių langelių diapazoną su klaidos indikatoriumi viršutiniame kairiajame kampe.

  Kaip pasirinkti langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius

  Kad pažymėtumėte

  Atlikite šį veiksmą

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį, tada vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę „Shift“, kol spausdami rodyklių klavišus plėsite pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą Shift, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  mygtukas Pasirinkti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti Ctrl + A.

  Pastaba: Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba langelių diapazoną, tada laikykite nuspaudę „Ctrl“, kol pažymėsite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti Shift + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Norėdami baigti langelių ar jų diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, vėl paspauskite Shift + F8.

  Pastaba: Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti langelius eilutėje arba stulpelyje pažymėdami pirmąjį langelį ir tada paspausdami Ctrl + Shift + rodyklės mygtuką (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

  Pastaba: Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį, tada laikykite nuspaudę Shift, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmo pažymėtos srities stulpelio arba eilutės antraštę, tada laikykite nuspaudę „Ctrl“ ir spustelėkite kitų stulpelių arba eilučių, kurias norite įtraukti į pažymėtą sritį, antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite eilutės arba stulpelio langelį, tada paspauskite Ctrl + rodyklės klavišą (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Norėdami pažymėti pirmą darbalapio arba „Excel“ sąrašo langelį, paspauskite Ctrl + Home.

  Norėdami pažymėti paskutinį darbalapio arba „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenų arba formatavimo, paspauskite Ctrl + End.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite Ctrl + Shift + End, kad išplėstumėte pažymėtą langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite Ctrl + Shift + Home, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikykite nuspaudę „Shift“, kol spustelėsite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują pažymėtą sritį. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisir jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Patarimas: Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 2. Prie pasirinkto laukelio ar laukelių spustelėkite pasirodžiusį klaidos mygtuką.

  Klaidos mygtukas

 3. Meniu spustelėkite Konvertuoti XX į 20XX arba Konvertuoti XX į 19XX. (Jei norite paprasčiausiai atsikratyti klaidos indikatoriaus nekonvertuodami skaičiaus, spustelėkite Nepaisyti klaidos.)

  Datų konvertavimo komandos

  Šis veiksmas konvertuoja tekstines datas, metus nurodančias 2 skaitmenimis, į standartines datas, metus nurodančias keturiais skaitmenimis.

  Konvertuotos datos

  Konvertavę langeliuose buvusias tekstinio formato datas, galite keisti datų rodymo langeliuose būdą formatuodami datą.

Puslapio viršus

Tekstinių datų formatavimas naudojant funkciją DATEVALUE

Norėdami langelyje esančią tekstinę datą konvertuoti į eilės numerį, naudokite funkciją DATEVALUE. Tada nukopijuokite formulę, pažymėkite langelius, su tekstinėmis datomis, ir naudokite komandą Specialusis įklijavimas, kad pritaikytumėte jiems datos formatą.

 1. Pažymėkite tuščią langelį ir patikrinkite, ar jo skaičių formatas yra Bendra.

  Kaip patikrinti skaičių formatą

  1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius šalia lauko Skaičių formatas spustelėkite rodyklę, tada spustelėkite Bendra.

   „Excel“ juostelės atvaizdas

 2. Tuščiame langelyje:

  1. Įveskite =DATEVALUE(

  2. Spustelėkite langelį su norima konvertuoti tekstine data.

  3. Įveskite )

  4. Paspauskite ENTER.

   Funkcija DATEVALUE grąžina datos, kuri užrašyta tekstu, eilės numerį.

   Kas yra serijos numeris?

   Programa Excel saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.

 3. Norėdami kopijuoti perskaičiavimo formulė į gretimų langelių diapazoną, pažymėkite langelį, kuriame įvedėte formulę, ir tada vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė tuščių langelių diapazoną, atitinkantį dydis langelių su tekstinėmis datomis diapazoną.

  Nuvilkę rėmelio rankenėlę, gausite langelių su eilės numeriais diapazoną, atitinkantį langelių su tekstinėmis datomis diapazoną.

 4. Pasirinkite langelį ar langelių su eilės numeriais diapazoną ir skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Spartusis klavišas  Taip pat galite paspausti Ctrl + C.

 5. Pasirinkite langelį ar langelių su tekstinėmis datomis diapazoną ir skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę žemiau mygtuko Įklijuoti, tada spustelėkite Specialusis įklijavimas.

 6. Dialogo lango Specialusis įklijavimas dalyje Įklijuoti pasirinkite Reikšmės ir spustelėkite Gerai.

 7. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite parinktį „Dialogo lango vykdyklė“, esančią šalia elemento Skaičius.

  Dialogo lango vykdyklės mygtukas grupėje Skaičiai

 8. Lauke Kategorija spustelėkite Data, tada spustelėkite norimą datos formatą, esantį sąraše Tipas.

 9. Norėdami panaikinti eilės numerius, kai datų formatavimas atliktas sėkmingai, pasirinkite langelius su jais ir paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×