Darbo pradžia, naudojant ekrano skaitytuvą su „OneDrive“ programa, skirta „Windows 10“

Naudodami ekrano skaitytuvą ir sparčiuosius klavišus, galite naudoti „OneDrive“ programą, skirtą „Windows 10“, kad galėtumėte saugoti ir bendrinti failus įvairiuose įrenginiuose. „OneDrive“ programa yra įtaisyta „Windows 10“ sistemoje, kuri automatiškai rodoma failų naršyklėje ir kaip vieta, kur galite įrašyti failus. Failai, kuriuos įrašote „OneDrive“, pasiekiami žiniatinklyje adresu OneDrive.com ir neprisijungus kompiuteryje, todėl galite juos naudoti bet kada – net kai nesate prisijungę prie interneto. Kai prisijungiate iš naujo, „OneDrive“ sinchronizuoja internetinius failus su failais kompiuteryje arba įrenginyje.

Pastaba : Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Darbo pradžia

Naudodami „Windows 10“, galite atidaryti „OneDrive“ programą naudodami „Cortana“ arba failų naršyklę.

Programos atidarymas iš „Cortana“ ieškos juostos

 1. Norėdami pasirinkti „Cortana“ ieškos juostą, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą.

 2. Išgirdę „Search box edit type and text“ (ieškos lauko redagavimas, įveskite tekstą), įveskite OneDrive. Jei naudojate diktorių, išgirsite „Cortana window, Search box“ („Cortana“ langas, ieškos laukas).

 3. Išgirdę „Microsoft OneDrive desktop app“ („Microsoft OneDrive“ kompiuterio programa), paspauskite Enter. Atidaroma programa „OneDrive“, įvesties vieta yra rodinyje Elementai. Norėdami pereiti į norimą aplanką arba failą, naudokite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą.

Programos „OneDrive“ atidarymas iš failų naršyklės

 1. Kad atidarytumėte failų naršyklę, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + E. Atidaroma failų naršyklė su įvesties vieta rodinyje Elementai sąraše Dažnai naudojami aplankai.

 2. Naudokite rodyklių klavišus, kol išgirsite „OneDrive“, tada paspauskite Enter. Pereisite į norimą aplanką arba failą naudodami rodyklių klavišus.

Patarimas : Jei „OneDrive“ aplanko nėra sąrašo Dažnai naudojami aplankai elementų rodinyje, pereikite į naršymo sritį. Paspauskite Shift + F6, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „OneDrive“, tada paspauskite Enter.

Elemento atidarymas

Pažymėkite norimą atidaryti elementą, tada paspauskite klavišą Enter.

Aplanko arba failo įkėlimas (įtraukimas)

Aplanko arba failo nusiuntimas iš failų naršyklės

 1. Norėdami atidaryti failų naršyklę, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + E.

 2. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite nusiųsti į „OneDrive“ ir paspauskite Shift + F10. Bus atidarytas kontekstinis meniu ir išgirsite „Context menu“ (kontekstinis meniu).

 3. Paspauskite N, Enter. Atsidarys antrinis meniu Siųsti ir išgirsite „Send to submenu, Bluetooth device.“ (antrinis meniu Siųsti, „Bluetooth“ įrenginys). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Bluetooth device, Menu item“ („Bluetooth“ įrenginys, meniu elementas).

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „OneDrive“ ir paspauskite klavišą Enter. Failas nusiunčiamas į „OneDrive“.

Failo nusiuntimas, kai failas atidarytas

 1. Atidarykite norimą nusiųsti failą ir paspauskite klavišus Alt + F. Atsidarys rodinys „Backstage“ ir išgirsite „Backstage view, Info tab“ (rodinys „Backstage“, skirtukas Informacija). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Selected, Info tab“ (pasirinkta, skirtukas Informacija).

 2. Norėdami pasirinkti skirtuką Įrašyti kaip, paspauskite A, A.

 3. Kai išgirsite „Save As features, Add a Place tab“ (funkcijos Įrašyti kaip, įtraukti skirtuką Vieta), paspauskite K arba naudokite rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišus iki išgirsite „OneDrivedash Personal“ („OneDrive“ brūkšnys asmeninė), tada paspauskite Enter. Jei naudojate diktorių, girdite „Add a Place“ (įtraukti vietą).

 4. „OneDrive“ aplankų sąraše pasirinkite aplanką, į kurį norite įrašyti failą, naudodami rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišus. Atidaromas dialogo langas Įrašyti kaip ir įvesties vieta perkeliama į lauką Failo pavadinimas.

 5. Įveskite failo pavadinimą arba, norėdami pavadinimą pasirinkti, naudokite rodyklės žemyn klavišą.

 6. Norėdami įrašyti failą, paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į mygtuką Įrašyti, ir paspauskite Enter arba Alt + S.

Failų atsisiuntimas iš „OneDrive“ į įrenginį

Pagal numatytuosius parametrus visi „OneDrive“ aplanke esantys aplankai įrenginyje yra pasiekiami tiek prisijungus prie žiniatinklio, tiek neprisijungus. Jei naudojate „OneDrive“ programą savo įrenginyje ir norite atsisiųsti elementą iš „OneDrive“ į savo įrenginį, paspauskite klavišus Ctrl + C, pereikite į aplanką, į kurį norite atsisiųsti, ir įklijuokite jį paspaudę Ctrl + V.

Elementų bendrinimas naudojant kontekstinį meniu

Daugiau informacijos rasite pasirinkę bet kurį iš toliau nurodytų scenarijų:

Elemento bendrinimas ir leidimas kitiems tik peržiūrėti elementą

 1. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite Shift + F10.

 2. Atsidarys kontekstinis meniu ir išgirsite „Context menu, Open“ (kontekstinis meniu, atidarymas).

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Share a OneDrive link“ (bendrinti „OneDrive“ saitą) ir paspauskite klavišą Enter. Atidaromas įrankio patarimas ir išgirstate „Your link is ready to paste“ (saitas paruoštas įklijuoti) arba garsą, nurodantį patarimo išskleidžiamąjį langą. Saitas į failą įklijuojamas į manų sritį.

 4. Nukopijuokite saitą iš mainų srities. (Norėdami eiti į manų sritį, norimame bendrinti faile paspauskite Alt + H, F + O.)

Visi, kam nusiunčiate šį saitą, galės atidaryti ir peržiūrėti failą.

Saito į elementą bendrinimas

 1. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite Shift + F10.

 2. Atsidarys kontekstinis meniu ir išgirsite „Context menu, Open“ (kontekstinis meniu, atidarymas).

 3. Spauskite M arba rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „More OneDrive sharing options“ (daugiau „OneDrive“ bendrinimo parinkčių), tada paspauskite Enter. Žiniatinklyje atidaroma „OneDrive“ su įvesties vieta lange Bendrinti ir išgirstate „Share“ (bendrinti) ir failo pavadinimą.

 4. Jei norite gauti dokumento saitą, spauskite klavišą Tab iki išgirsite „Get a link“ (gauti saitą), tada paspauskite Enter. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte prie mygtuko Kopijuoti, tada paspauskite Enter.

Visi, kam nusiųsite šį saitą, galės failą atidaryti, skaityti ir redaguoti.

Saito į elementą bendrinimas ir teisių rinkinio nustatymas

 1. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite Shift + F10.

 2. Atsidarys kontekstinis meniu ir išgirsite „Context menu, Open“ (kontekstinis meniu, atidarymas).

 3. Spauskite M arba rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „More OneDrive sharing options“ (daugiau „OneDrive“ bendrinimo parinkčių), tada paspauskite Enter. Žiniatinklyje atidaroma „OneDrive“ su įvesties vieta lange Bendrinti ir išgirstate „Share“ (bendrinti) ir failo pavadinimą.

 4. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Email link“ (el. pašto saitas), tada paspauskite Enter.

 5. Išgirdę „Enter a name or email address“ (įveskite vardą arba el. pašto adresą), įveskite vardą arba el. pašto adresą. Paspaudę Tab klavišą pereikite į lauką Pasirinkti teisių rinkinį. Numatytasis parametras lauke Pasirinkti teisių rinkinį yra Galima redaguoti. Norėdami pažymėti parinktį Galima peržiūrėti, spauskite rodyklės žemyn klavišą.

 6. Paspausdami Tab klavišą pereikite į lauką Įtraukti pranešimą ir, jei norite, įveskite pranešimą.

 7. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į mygtuką Bendrinti, tada paspauskite klavišą Enter.

Teisių tvarkymas

 1. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite Shift + F10.

 2. Atsidarys kontekstinis meniu ir išgirsite „Context menu, Open“ (kontekstinis meniu, atidarymas).

 3. Spauskite M arba rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „More OneDrive sharing options“ (daugiau „OneDrive“ bendrinimo parinkčių), tada paspauskite Enter. Žiniatinklyje atidaroma „OneDrive“ su įvesties vieta lange Bendrinti ir išgirstate „Share“ (bendrinti) ir failo pavadinimą.

 4. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Manage permissions“ (teisių valdymas), tada paspauskite Enter. Atidaroma sritis Bendrinti su įvesties vieta saite Įtraukti žmonių ir išgirstate „Add people link“ (saitas Įtraukti žmonių). Sritis Bendrinti taip pat nurodo žmones, su kuriais bendrinote failą, saitą, kurį galite bendrinti su žmonėmis, kuriems turėtų būti leidžiama redaguoti failą, daugiau informacijos ir komentarus (jei yra).

 5. Norėdami bendrinti su daugiau žmonių, paspauskite Enter. Atidaromas langas Įtraukti žmonių ir girdite „Enter a name or email address edit“ (redagavimo laukas Įvesti vardą arba el. pašto adresą). Įveskite vardą arba el. pašto adresą. Jei yra daugiau nei vienas atitikimas, išgirsite „Suggestions are available“ (galimi pasiūlymai). Tinkamą adresą pasirinksite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais, tada paspauskite Enter.

 6. Paspaudę Tab klavišą pereikite į lauką Pasirinkti teisių rinkinį.

 7. Numatytasis parametras lauke Pasirinkti teisių rinkinį yra Galima redaguoti. Norėdami pažymėti parinktį Galima peržiūrėti, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Can view“ (galima peržiūrėti).

 8. Norėdami į bendrinimo kvietimą įtraukti asmeninį pranešimą, paspauskite Tab klavišą. Išgirdę „Include a personal message to this invitation, Optional“ (į šį kvietimą įtraukite asmeninį pranešimą, pasirinktinai), įveskite pranešimą.

 9. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į mygtuką Bendrinti, tada paspauskite klavišą Enter. Asmeniui nusiunčiamas el. laiškas su saitu.

Elemento bendrinimas naudojant „OneDrive“ juostelę

 1. „OneDrive“ programoje rodomame failų sąraše pasirinkite norimą bendrinti elementą.

 2. Paspauskite Alt + S. Išgirdę „Specific people“ (konkretūs žmonės), paspauskite Enter. (Norint pasirinkti parinktį Konkretūs žmonės, gali tekti paspausti rodyklės žemyn klavišą.) Atidaromas dialogo langas Failų bendrinimas su įvesties vieta pasirinktinio įvedimo redagavimo lauke. Išgirstate „File sharing, Type a name and then click Add“ (failų bendrinimas, įveskite vardą, tada spustelėkite Įtraukti).

 3. Pasirinkite žmones, su kuriais norite bendrinti failą:

  • Norėdami bendrinti su konkrečiais žmonėmis, įveskite vardą arba, norėdami pereiti į kontaktų sąrašą, paspauskite Tab klavišą, tada kontaktą iš sąrašo galėsite pasirinkti naudodami rodyklės žemyn klavišą.

  • Norėdami bendrinti su visais, paspauskite Alt + rodyklę žemyn, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Everyone“ (visais), tada paspauskite Enter.

  • Norėdami rasti žmonių, paspauskite Alt + rodyklę žemyn, spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Find people“ (rasti žmonių), tada paspauskite Enter. Atidaromas dialogo langas Pasirinkti vartotojus arba grupes, kuriame galite nurodyti, kur ieškoti.

 4. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte prie mygtuko Įtraukti, tada paspauskite Enter. Vardas įtraukiamas į sąrašą.

 5. Kad pereitumėte į vardų sąrašą ir nustatytumėte teises, paspauskite Tab klavišą, tada prie vardo pereisite naudodami rodyklės žemyn klavišą.

 6. Numatytasis teisių lygis yra Skaityti.

 7. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į mygtuką Bendrinti, tada paspauskite klavišą Enter.

Elemento bendrinimo stabdymas

 1. Pažymėkite elementą, kurį norite bendrinti.

 2. Paspauskite Alt + S, S + S, tada Enter.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×