Darbo pradžia naudojant „TalkBack“ su „Skype“ verslui, skirta „Android“

„Skype“ verslui, skirtą „Android“, galima naudoti su integruotu ekrano skaitytuvu „TalkBack“, skirtu „Android“ telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Ši tema skirta regėjimo sutrikimų turintiems vartotojams, kurie naudodami „Skype“ verslui, skirtą „Android“, nori skambinti ir priimti garso bei vaizdo skambučius, siųsti ir gauti tiesioginius pranešimus bei rengti susitikimus internetu.

Pastabos : 

Šioje temoje

„Skype“ verslui, skirtos „Android“, atidarymas pirmą kartą

Pirmą kartą atidarę programėlę „Skype“ verslui, skirtą „Android“, turite nurodyti profilio informaciją ir asmenines nuostatas.

 1. Iš mobiliojo įrenginio pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra „Skype“ verslui, skirtos „Android“, piktograma, ir tada ties ja perkelkite įvesties vietą. Dukart bakstelėkite.

 2. Prisijungimo ekrane perkelkite įvesties vietą į redagavimo lauką Organizacijos prisijungimas. Dukart bakstelėkite lauką ir įveskite prisijungimo adresą, paprastai tai yra jūsų el. pašto adresas.

 3. Slinkite ekranu žemyn link jo centro, kol pamatysite mygtuką Tęsti. Dukart bakstelėkite.

 4. Kitame ekrane įvesties vieta perkelta į redagavimo lauką Slaptažodis. Dukart bakstelėkite lauką ir įveskite slaptažodį. Slinkite ekranu žemyn link jo centro, kol pamatysite mygtuką Tęsti. Dukart bakstelėkite.

 5. Kitame ekrane dalyje Koks jūsų telefono numeris? įveskite telefono numerį, kurį naudosite, norėdami skambinti ir priimti darbo skambučius bei prisijungti prie susitikimų programėlėje „Skype“ verslui, skirtoje „Android“.

 6. Įsitikinkite, kad to paties ekrano žymės langelis Sinchronizuoti kontaktus yra pažymėtas. Tai atlikus, jūsų „Skype“ verslui, skirtos „Android“, kontaktai bus sulieti su jūsų mobiliojo įrenginio kontaktų sąrašu.

 7. Perkelkite įvesties vietą ties mygtuku Tęsti ir dukart jį bakstelėkite.

 8. Norėdami išgirsti informaciją apie „Skype“ kontaktus, būsimus susitikimus ir pokalbius, slinkite ekranu žemyn iš viršaus į apačią. Norėdami atidaryti kitą ekraną, dviem pirštais perbraukite iš dešinės į kairę.

 9. Norėdami išgirsti daugiau informacijos apie kontaktų naudojimą, slinkite šiuo ekranu žemyn. Norėdami atidaryti kitą ekraną, dviem pirštais perbraukite iš dešinės į kairę.

 10. Norėdami išgirsti informacijos apie kalendoriaus naudojimą, slinkite šiuo ekranu žemyn. Norėdami atidaryti kitą ekraną, apatiniame dešiniajame kampe dukart bakstelėkite mygtuką Tęsti.
  Pasirodo „Skype“ verslui, skirtos „Android“, ekranas su ieškos lauku, kuriame galite ieškoti savo įmonės katalogo kontaktų, būsimų susitikimų ir naujausių pokalbių.

„Skype“ verslui, skirtos „Android“, atidarymas ir prisijungimas prie jos

 1. Iš mobiliojo įrenginio pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra „Skype“ verslui, skirtos „Android“, piktograma, ir tada ties ja perkelkite įvesties vietą. Dukart bakstelėkite.

 2. Slinkite ekranu žemyn, kol išgirsite savo vardą ir prisijungimo adresą. Dukart bakstelėkite.
  Atidaroma „Skype“ verslui, skirta „Android“.

  Patarimas : Jei, kai paskutinį kartą naudojotės „Skype“ verslui, skirta „Android“, nuo jos neatsijungėte, programėlė atidaroma be raginimo prisijungti.

„Skype“ verslui, skirtos „Android“, vartotojo sąsajos ypatybės

„Skype“ verslui, skirtos „Android“, ekraną sudaro keturios dalys.

Pirmoji dalis yra ekrano viršuje esanti antraštė. Kairiajame antraštės krašte pateikiamas jūsų profilis. Perkėlus įvesties vietą į savo profilį, girdimas pranešimas „Peržiūrėti profilio parametrų meniu, mygtukas“. Norėdami atidaryti profilį, dukart bakstelėkite mygtuką. Atidaromas meniu, kurį naudodami galite nustatyti savo pasiekiamumo būseną, keisti „Skype“ verslui, skirtos „Android“, parametrus, gauti pagalbos, pateikti atsiliepimą ir atsijungti. Norėdami meniu uždaryti, dviem pirštais perbraukite iš dešinės į kairę.

Dešiniajame antraštės krašte yra mygtukai Susitikimas ir Kontaktai. Norėdami peržiūrėti susitikimų sąrašą arba tvarkyti kontaktus, bakstelėkite mygtuką ir tada bakstelėkite dukart. Norėdami uždaryti ekraną Susitikimai arba Kontaktai, viršutiniame kairiajame kampe perkelkite įvesties vietą ties mygtuku Grįžti ir dukart bakstelėkite.

Tiesiai po antrašte yra antroji ekrano dalis: ieškos laukas, kurį naudodami įmonės kataloge galite ieškoti žmonių. Perkelkite įvesties vietą į ieškos lauką ir dukart bakstelėkite. Atidaroma ekraninė klaviatūra. Įveskite arba ištarkite asmens, kurį norite surasti, vardą ir pavardę.

Po ieškos lauku yra trečioji dalis: būsimi įvykiai ir susitikimai.

Dar žemiau yra ketvirtoji dalis: vėliausiai naudotų kontaktų sąrašas. Šiame sąraše nurodyti kontaktų vardai bei pavardės ir naujausių pokalbių arba susitikimų datos.

Darbas naudojant „TalkBack“ ekrano skaitytuvą

„Skype“ verslui, skirta „Android“, veikia su integruotu ekrano skaitytuvu „TalkBack“. Įjungę „Android TalkBack“, išgirsite visko, ką savo įrenginyje paliečiate, pasirenkate ar aktyvinate, aprašymą balsu. Tai apima „Skype“ verslui, skirtos „Android“, komandas, vietas, alternatyvųjį tekstą ir ekranų bei meniu turinį.

„TalkBack“ įjungimas

 1. Iš mobiliojo įrenginio pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra mygtukas Parametrai, bakstelėkite jį ir atidarykite.

 2. Bakstelėkite Pritaikymas neįgaliesiems.

 3. Bakstelėkite TalkBack.

 4. Bakstelėkite slankiklį į padėtį Įjungta.

 5. Bakstelėkite Gerai.

Naršykite su „TalkBack“, naudodami gestus

Kai įjungtas „TalkBack“, galite pirštu slinkti per ekraną, kad rastumėte komandas, vietas ir turinį. Norėdami pasirinkti arba aktyvinti komandą arba kitą ekrano elementą, dukart bakstelėkite. Slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešiniuoju pelės mygtuku, dviem pirštais braukite ta pačia kryptimi.

„TalkBack“ nuostatų nustatymas

Peržiūrėkite išsamų sparčiųjų gestų, kuriuos galite naudoti įjungę „TalkBack“, sąrašą ir daug kitų tinkinimo parinkčių, skirtų nustatyti, kaip veikia įrenginys su „TalkBack“.

 1. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, bakstelėkite ir tada dukart bakstelėkite „Android“ pagrindinį mygtuką.

 2. Iš pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra mygtukas Parametrai, ir ties juo perkelkite įvesties vietą. Dukart bakstelėkite.

 3. Judėkite ekranu žemyn į sritį Sistema, kol išgirsite „Pritaikymas neįgaliesiems“, dukart bakstelėkite.

 4. Ekrane Pritaikymas neįgaliesiems perkelkite įvesties vietą į TalkBack, kuri paprastai yra pirmoji komanda. Išgirsite „TalkBack“, įjungta“. Dukart bakstelėkite.

 5. Ekrano TalkBack viršutiniame dešiniajame kampe perkelkite įvesties vietą į meniu Parametrai ir dukart bakstelėkite. Išgirsite kažką panašaus į „TalkBack“ parametrai, rodoma trylika elementų iš trisdešimties“.

 6. Slinkite ekranu žemyn, kol įvesties vieta bus perkelta ties parinktimi Valdyti gestus. Dukart bakstelėkite.

 7. Slinkite ekranu žemyn, norėdami peržiūrėti gestų, kuriuos galite įjungti arba tinkinti, sąrašą.

 8. Norėdami suaktyvinti gestą, dukart bakstelėkite. Kitame ekrane slinkite žemyn gestų interpretavimo parinkčių sąrašu.

 9. Peržiūrėkite kai kurias kitas meniu Parametrai parinktis, kurias galite naudoti:

  • Kalbėjimo garsumas

  • Naudokite tono pakeitimus

  • Klaviatūros aidas

  • Pakratyti, kad būtų tęsiamas skaitymas

  • Garsiniai atsiliepimai

  • Naršymas liečiant

  • Rodyti kontekstinį meniu kaip sąrašą

  • „TalkBack“ sustabdymo ir atnaujinimo spartusis klavišas

 10. Norėdami gauti daugiau informacijos apie parinktis, kurias galite naudoti, dukart bakstelėkite. Norėdami parinktį įjungti arba išjungti, perkelkite įvesties vietą ties jungikliu Įjungta / išjungta ir dukart bakstelėkite.

„TalkBack“ išjungimas

 1. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, bakstelėkite ir tada dukart bakstelėkite „Android“ pagrindinį mygtuką.

 2. Iš pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra mygtukas Parametrai. Perkėlę įvesties vietą ties mygtuku, dukart bakstelėkite.

 3. Judėkite ekranu žemyn į sritį Sistema, kol išgirsite „Pritaikymas neįgaliesiems“, dukart bakstelėkite.

 4. Ekrane Pritaikymas neįgaliesiems perkelkite įvesties vietą į TalkBack, kuri paprastai yra pirmoji komanda. Išgirsite „TalkBack“, įjungta“. Dukart bakstelėkite.

 5. Pereikite į jungiklį įjungta / išjungta ir dukart bakstelėkite. Išgirsite „Įspėjimas, stabdoma „TalkBack“.

 6. Pereikite į mygtuką Gerai ir dukart bakstelėkite.

Daugiau informacijos ieškokite Darbo pradžia naudojant „Android“ su „TalkBack“.

Darbas naudojant kitas pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Norėdami, kad jūsų darbas naudojant „Android“ įrenginį būtų dar labiau pritaikytas neįgaliesiems, be to, kad įjungiate „TalkBack“, ekrane Pritaikymas neįgaliesiems galite nustatyti ir kitas funkcijas.

 1. Bakstelėkite ir tada dukart bakstelėkite „Android“ pagrindinį mygtuką.

 2. Iš pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra mygtukas Parametrai. Perkėlę įvesties vietą ties mygtuku, dukart bakstelėkite.

 3. Judėkite ekranu žemyn į sritį Sistema, kol išgirsite „Pritaikymas neįgaliesiems“, dukart bakstelėkite.

 4. Ekrane Pritaikymas neįgaliesiems slinkite žemyn į sritį Sistema. Čia pateikiamos kai kurios iš galimų parinkčių:

  • Antraštės įtraukia antraštes į visų vaizdų centrą apačioje. Galite pakeisti antraščių teksto dydį. Taip pat galite nustatyti antraštės stilių, pvz., balta juodame arba geltona mėlyname.

  • Didinimo gestai įgalina funkciją, kad galėtumėte priartinti ir nutolinti ekraną atlikdami tam tikrus gestus (jie yra paaiškinti).

  • Didelis tekstas padidina visą tekstą įrenginyje dydis iki didesnis taško dydžio.

  • Didelis teksto kontrastas vaizduoja tekstą (ypač mygtukų) dideliu kontrastingumu.

  • Sakykite slaptažodžius įgalina funkciją, kad jūs galėtumėte sakyti slaptažodžius, o ne juos įvesti.

„TalkBack“ sparčiųjų klavišų ieška

Jei su „Skype“ verslui, skirta „Android“, naudojate išorinę klaviatūrą, galite naršyti programėlėje naudodami klavišą „Tab“, „Shift“ + „Tab“, rodyklių klavišus, klavišą „Esc“ arba Atgal ir „Enter“. (Norėdami daugiau informacijos, žr. dalį „Skype“ verslui, skirtos „Android“, spartieji klavišai.) Be to, jei „TalkBack“ naudosite „Android“ įrenginyje, galėsite naudoti daugiau nei dvidešimt papildomų sparčiųjų klavišų.

 1. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, bakstelėkite ir tada dukart bakstelėkite „Android“ pagrindinį mygtuką.

 2. Iš pagrindinio ekrano atidarykite ekraną, kuriame yra mygtukas Parametrai, ties juo perkelkite įvesties vietą ir dukart bakstelėkite.

 3. Judėkite ekranu žemyn į sritį Sistema, kol išgirsite „Pritaikymas neįgaliesiems“, dukart bakstelėkite.

 4. Ekrane Pritaikymas neįgaliesiems perkelkite įvesties vietą į TalkBack, kuri paprastai yra pirmoji komanda. Išgirsite „TalkBack“, įjungta“. Dukart bakstelėkite.

 5. Ekrane TalkBack perkelkite įvesties vietą į meniu Parametrai ir dukart bakstelėkite. Išgirsite kažką panašaus į „TalkBack“ parametrai, rodomi pirmieji trylika iš trisdešimt dviejų elementų“.

 6. Slinkite sąrašu žemyn, perbraukite aukštyn dviem pirštais. Slinkite ekranu žemyn, kol įvesties vieta bus perkelta ties parinktimi Valdyti sparčiuosius klavišus. Dukart bakstelėkite.

 7. Slinkite ekranu žemyn, norėdami peržiūrėti sparčiųjų klavišų, kuriuos galite naudoti įjungę „TalkBack“, sąrašą. Slinkite sąrašu žemyn, perbraukite aukštyn dviem pirštais.

 8. Norėdami išgirsti sparčiojo klavišo pavadinimą, slinkite iki jo ekrane. Išgirsite kažką panašaus į „Pagrindinis, ALT + SHIFT + H“ arba „Pristabdyti arba tęsti „TalkBack“, ALT + SHIFT + Z“.

 9. Norėdami uždaryti ekraną Valdyti sparčiuosius klavišus, paspauskite klavišą „Esc“ arba Atgal. Arba įrenginyje perkelkite įvesties vietą ties mygtuku Pagrindinis ir dukart bakstelėkite.

Atsijungimas nuo „Skype“ verslui, skirtos „Android“

 1. „Skype“ verslui, skirtoje „Android“, perkelkite įvesties vietą į savo profilį viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Išgirsite pranešimą „Peržiūrėti profilio parametrų meniu, mygtukas“. Dukart bakstelėkite.

 2. Slinkite profiliu žemyn, kol išgirsite „Atsijungti“. Dukart bakstelėkite. Išgirsite pranešimą „Atsijungiama nuo „Skype“ verslui“.

Sužinokite daugiau

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×