Darbo pradžia naudojant „TalkBack“ su „Excel“, skirtu „Android“

Darbo pradžia naudojant „TalkBack“ su „Excel“, skirtu „Android“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „„Excel“, skirta „Android““ su „TalkBack“, integruotu „Android“ ekrano skaitytuvu, kad atidarytumėte „Excel“ ir prisijungtumėte prie savo paskyros naudodami telefoną ar planšetinį kompiuterį.

Pastabos : 

Šioje temoje

„Excel“, skirtos „Android“, atidarymas

 1. Pirštu braukite „Android“ įrenginio pagrindiniame ekrane, kol išgirsite „Apps“ („Programos“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Perbraukite žemyn dviem pirštais, kad pereitumėte į abėcėlinio sąrašo viršų, tada braukite pirštu po ekraną, kol išgirsite: „Excel“. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte programą.

Kai pirmą kartą paleidžiate „Excel“, turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. Prisijungimas prie savo „Microsoft“ paskyros naudojant „Excel“.

Patarimas : Jei esate įjungę „Ok Google“ balso aptikimą „Google“ programėlėje, galite tiesiog pasakyti „Ok Google, open Excel“ („Google“, atidaryk „Excel“).

Patarimas : Jei neatsijungėte nuo „Excel“, kai paskutinį kartą naudojote programėlę, ji atidaroma be raginimo prisijungti.

Darbas naudojant „TalkBack“ ekrano skaitytuvą

„„Excel“, skirta „Android““ veikia su integruotu ekrano skaitytuvu „TalkBack“. Įjungę „Android TalkBack“, išgirsite visko, ką paliečiate, pasirenkate ar aktyvinate savo įrenginyje, aprašymą balsu. Tai apima komandas, vietas, alternatyvųjį tekstą ir „Excel“ ekranų turinį, meniu ir iškylančiuosius langus.

„TalkBack“ įjungimas

Kad įjungtumėte „TalkBack“, jums gali prireikti reginčiojo pagalbos.

 1. „Android“ įrenginio pagrindiniame ekrane bakstelėkite Programos > Parametrai > Pritaikymas neįgaliesiems > „TalkBack“.

 2. Bakstelėkite jungiklį, kad jis atsidurtų padėtyje Įjungta, tada bakstelėkite Gerai.

 3. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, bakstelėkite mygtuką Pagrindinis, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Naršymas su „TalkBack“ naudojant gestus

Kai įjungtas „TalkBack“, galite pirštu slinkti per ekraną, kad rastumėte komandas, vietas ir turinį. „TalkBack“ skelbia piktogramas, mygtukus ir kitus elementus, braukiant per juos pirštu. Taip pat galite braukti dešinėn arba kairėn, kad pereitumėte prie kito arba ankstesnio ekrano elemento. Norėdami pasirinkti arba aktyvinti esamą komandą arba kitus ekrano elementus, dukart bakstelėkite ekraną. Slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešiniuoju pelės mygtuku, dviem pirštais braukite ta pačia kryptimi.

„TalkBack“ nuostatų nustatymas

Susipažinkite su išsamiu sparčiųjų gestų, kuriuos galite naudoti įjungę „TalkBack“, sąrašu ir daug kitų tinkinimo parinkčių, skirtų nustatyti, kaip veikia įrenginys su „TalkBack“.

 1. Įrenginio pagrindiniame ekrane braukite ekrano apačia, kol išgirsite „Apps“ („Programėlės“), dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Perbraukite aukštyn dviem pirštais, kad pereitumėte į abėcėlinio sąrašo viršų, tada braukite pirštu po ekraną, kol išgirsite: „Settings“ („Parametrai“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Accessibility“ („Pritaikymas neįgaliesiems“), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „TalkBack, On“ („Įjungta „TalkBack“). Tai paprastai pirmoji Pritaikymo neįgaliesiems meniu komanda. Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings“ („Parametrai“), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite aukštyn dviem pirštais apytikriai iki sąrašo vidurio. „TalkBack“ praneša, kur esate, kai nustojate braukti. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Manage gestures“ („Valdymas gestais“). Ši komanda paprastai yra antrojoje sąrašo pusėje. Dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Braukite dešinėn, kad naršytumėte po pasiekiamų gestų sąrašą. „TalkBack“ praneša apie kiekvieną gestą ir pristato, kaip jis veikia. Norėdami grįžti į „TalkBack“ parametrų meniu, vilkite pirštą ekranu, kol išgirsite „Back button“ („Mygtukas Atgal), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Peržiūrėkite kai kurias kitas meniu Parametrai parinktis, kurias galite naudoti:

  • Kalbėjimo garsumas

  • Naudokite tono pakeitimus

  • Klaviatūros aidas

  • Pakratyti, kad būtų tęsiamas skaitymas

  • Kalbėjimas naudojant patarimus

  • Vibravimas prisilietus

  • Garsas prisilietus

  • Naršymas liečiant

  • Rodyti kontekstinį meniu kaip sąrašą

  • „TalkBack“ sustabdymo ir atnaujinimo spartusis klavišas

 9. Norėdami įjungti parinktį jungikliu, dukart bakstelėkite ekraną. Ar parinktis turi jungiklį sužinosite, jei „TalkBack“ apibūdinęs parinktį pasakys „Jungiklis įjungta“ arba „Jungiklis išjungta“.

 10. Norėdami gauti daugiau informacijos apie parinktį, kuri neturi jungiklio, dukart bakstelėkite ekraną.

Patarimas : Jei įjungsite „TalkBack“ sustabdymo ir atnaujinimo spartusis klavišas, galite nuspausti garso didinimo ir mažinimo mygtukus vienu metu, kad kuriam laikui nutildytumėte „TalkBack“, jei, pvz., jūsų įrenginiu naudojasi regintysis. Išgirdę „Pristabdyti „TalkBack“, braukite dešinėn iki išgirsite pranešimą „Gerai mygtukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

„TalkBack“ išjungimas

 1. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną iš bet kurio rodinio ar meniu, vilkite pirštą ekranu, kol išgirsite „Home button“ („Mygtukas Pagrindinis“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Įrenginio pagrindiniame ekrane braukite ekrano apačia, kol išgirsite „Apps“ („Programėlės“), dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Perbraukite aukštyn dviem pirštais, kad pereitumėte į abėcėlinio sąrašo viršų, tada braukite pirštu po ekraną, kol išgirsite: „Settings“ („Parametrai“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Accessibility“ („Pritaikymas neįgaliesiems“), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite „TalkBack, On“ („TalkBack“ įjungta“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Jungiklis įjungta“ ir dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Stop TalkBack?“ („Sustabdyti „TalkBack“?“).

 7. Braukite dešinėn, kol išgirsite „OK button“ („Mygtukas Gerai“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Daugiau informacijos ieškokite Darbo pradžia naudojant „Android“ su „TalkBack“.

Darbas naudojant kitas pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Norėdami, kad jūsų darbas naudojant „Android“ įrenginį būtų dar labiau pritaikytas neįgaliesiems, be to, kad įjungiate „TalkBack“, ekrane Pritaikymas neįgaliesiems galite nustatyti ir kitas funkcijas.

 1. Įrenginio pagrindiniame ekrane braukite ekrano apačia, kol išgirsite „Apps“ („Programėlės“), dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Perbraukite aukštyn dviem pirštais, kad pereitumėte į abėcėlinio sąrašo viršų, tada braukite pirštu po ekraną, kol išgirsite: „Settings“ („Parametrai“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Accessibility“ („Pritaikymas neįgaliesiems“), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Judėkite ekranu žemyn į sritį Sistema, kol išgirsite „Accessibility“ („Pritaikymas neįgaliesiems“), tada dukart bakstelėkite.

 5. Meniu Pritaikymas neįgaliesiems braukite dešinėn, kol išgirsite: „System, heading“ („Sistema, antraštė“). Toliau aprašytos kai kurios iš galimų parinkčių.

  • Antraštės įtraukia antraštes į visų vaizdų centrą apačioje. Galite keisti teksto dydį ir antraščių stilių.

  • Didinimo gestai įgalina funkciją, kad galėtumėte priartinti ir nutolinti vaizdą atlikdami tam tikrus gestus. Perbraukite dešinėn ankstesnį jungiklį, kad išgirstumėte gestų paaiškinimą.

  • Šrifto dydis leidžia didinti visą tekstą įrenginyje iki didesnio taško dydžio.

  • Ekrano dydis leidžia didinti visus ekrano elementus.

  • Sakykite slaptažodžius leidžia sakyti slaptažodžius, o ne juos įvesti.

Prisijungimas prie savo „Microsoft“ paskyros naudojant „Excel“

Prisijungus prie „Excel“ jūsų paskyra tampa pasiekiama ir kitoms „Office“ programoms.

 1. Pirmą kartą atidarę „Excel“ palaukite, kol išgirsite „Get things done on the go“ („Atlikite užduotis keliaudami“). Braukite dešinėn, kol išgirsite „Sign in button“ („Prisijungimo mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite: „Allow Excel to access your contacts?“ („Leisti „Excel“ pasiekti jūsų kontaktus?“). Braukite dešinėn, kol išgirsite „Allow button“ („Mygtukas Leisti“) arba „Deny button“ („Mygtukas Uždrausti“) atsižvelgdami į tai, ką norite daryti. Dukart bakstelėkite ekraną, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

 3. Laukite, kol išgirsite „Type your email address or phone number“ („Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį“), ir dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite savo el. pašto adresą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Next, link“ („Kitas, saitas“), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Microsoft account“ („Microsoft“ paskyra“) arba „Work account“ („Darbo paskyra“), atsižvelgdami į tai, kokią paskyrą naudojate su „Word“. „TalkBack“ perskaito abiejų paskyrų tipų aprašą. Dukart bakstelėkite ekraną, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

 5. Palaukite, kol išgirsite: „Edit box, password“ („Redagavimo laukas, slaptažodis“). Dukart bakstelėkite ekraną, tada įveskite slaptažodį, kurį norite naudoti. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Sign in button“ („Prisijungimo mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Palaukite, kol išgirsite „You’re all set“ („Viskas nustatyta“) ir braukite dešinėn, kol išgirsite: „Start using Excel“ („Pradėkite naudoti „Excel“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad įtrauktumėte savo paskyrą.

Taip pat žr.

Išorinės klaviatūros naudojimas su „Excel“, skirta „Android“

„TalkBack“ naudojimas pagrindinėms užduotims „Excel“, skirtoje „Android“, atlikti

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×