Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „PowerPoint 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte, panaikintumėte ir tvarkytumėte skaidres skaidrių pateiktyje. Taip pat galite keisti skaidrių dydį ir padėtį.

Pastabos : 

Šioje temoje

Naujos skaidrės įtraukimas

Naujas skaidres galite lengvai įtraukti į pateiktį pagal dabartinį skaidrės maketą arba pagal naują maketo šabloną.

Naujos skaidrės įtraukimas pagal dabartinį skaidrės maketą

Naujos pateikties pradinė skaidrė įtraukiama automatiškai. Naują skaidrę galite įtraukti pagal ankstesnės skaidrės maketą.

 1. Klaviatūroje spustelėkite Ctrl + M. Išgirsite: „Pasirinkta skaidrė <Visų skaidrių skaičius ir naujos skaidrės vieta sąraše>.“

Naujos skaidrės įtraukimas pagal šablono maketą

 1. Įprastame rodinyje paspauskite Alt + H. Išgirsite: „<pirmojo skaidrės maketo pavadinimas>, <galimų elementų skaičius ir vieta sąraše, dabartinis sąrašo elementas>, meniu." „JAWS“ išgirsite: „Išeinama iš meniu juostos, „Office“ apipavidalinimas, <dabartinės skaidrės numeris>, <galimų skaidrių skaičius ir dabartinės skaidrės vieta sąraše>, <pirmo maketo pavadinimas > tinklelis, <galimų maketų skaičius ir dabartinio maketo vieta sąraše >.“

  Atsidarys skaidrių maketo meniu sąrašas.

 2. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite skaidrės maketo, kurį norite rinktis, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite naujos skaidrės numerį. „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, nepažymėta.“

  Įvesties vieta perkeliama į skaidrių sritį.

Skaidrės naikinimas

 1. Įprastame rodinyje, miniatiūrų srityje, pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite norimos naikinti skaidrės numerį.

 2. Paspauskite „Delete“. Išgirsite: „Pažymėta <dabartinės skaidrės numeris ir jos vieta sąraše>.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, išeinama iš meniu, nepažymėta.“

Skaidrių pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti skaidres, galite iškirpti skaidrę iš senos vietos ir įklijuoti į naują vietą.

 1. Įprastame rodinyje, miniatiūrų srityje, pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite norimos perkelti skaidrės numerį.

 2. Norėdami perkelti skaidrę aukštyn arba žemyn skaidrių sąraše, paspauskite Ctrl + rodyklės aukštyn klavišas arba rodyklės žemyn klavišas. Išgirsite naują skaidrės numerį sąraše.

  Norėdami perkelti skaidrę į pateikties pradžią, paspauskite klavišus Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn. Norėdami perkelti skaidrę į pateikties pabaigą, paspauskite klavišus Ctrl + Shift + rodyklė žemyn.

Skaidrių tvarkymas sekcijose

Norėdami sugrupuoti skaidres į prasmines grupes, galite jas tvarkyti sekcijomis. Pavyzdžiui, jei dirbate prie pateikties su kitais asmenimis, galite kiekvienam kolegai priskirti tam tikrą sekciją.

Sekcijos bus matomos miniatiūrų srityje, Įprastame rodinyje ir Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje. Skaidrių demonstravimo rodinyje jos nebus matomos ar skelbiamos.

 1. Įprastame rodinyje, miniatiūrų srityje, pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite tos skaidrės numerį, kurią norite padaryti pirmąja sekcijos skaidre. Paspauskite klavišus Alt + H, T1. Išgirsite: „Įtraukti sekciją, meniu elementas.“ „JAWS“ išgirsite: „Meniu, išeinama iš meniu, įtraukti sekciją.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Pasirinkta <pirmosios sekcijos skaidrės pavadinimas>, <skaidrių skaičius ir dabartinės skaidrės vieta sąraše> skaidrė.“ „JAWS“ išgirsite: „Išeinama iš meniu, nepažymėta.“ Įtraukta sekcija be pavadinimo.

 2. Norėdami įvardyti sekciją be pavadinimo, miniatiūrų srityje paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite „<Sekcijos numeris, Sekcija be pavadinimo>“, ir paspauskite Shift + F10. Išgirsite: „<Pateikties pavadinimas>.pptm, automatiškai įrašyta, „PowerPoint“ langas, <pirmas meniu elementas> meniu elementas, pervardyti sekciją, meniu elementas.“ „JAWS“ išgirsite: „Shift F10, meniu, pervardyti sekciją.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite, kaip ekrano skaitytuvas praneša, kad esate sekcijos pervardijimo lange.

 3. Įveskite naują sekcijos pavadinimą. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Pervardyti.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Skaidrė, skaičius ir vieta, pažymėta.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, nepažymėta.“

 4. Perkelkite skaidres į tinkamas sekcijas, kaip nurodyta skyriuje Skaidrių pertvarkymas.

  Norėdami, kad Diktorius praneštų sekcijų pavadinimus, miniatiūrų srityje paspauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą. JAWS nepraneša sekcijų pavadinimų.

Visų pateikties skaidrių padėties keitimas

Galite lengvai pakeisti viso skaidrių rinkinio padėtį iš gulsčios į stačią arba atvirkščiai.

 1. Įprastame rodinyje paspauskite Alt + G, S. Išgirsite: „<Skaidrių dydžio meniu pirmasis elementas>, meniu.“ „JAWS“ išgirsite: „Apatinė juostelė, tinkinimo grupės laukas.“

 2. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Tinkinti skaidrių dydį, meniu elementas.“ „JAWS“ išgirsite: „Meniu, išeiti iš meniu, Tinkintas skaidrės dydis daugtaškis.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Įvesti, pažymėta <dabartinės skaidrės numeris ir jos vieta sąraše> skaidrė.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, išeinama iš meniu, skaidrės dydis, skaidrės dydis, skaidrės dydis pagal pasirinktinio įvedimo lauką.“ Atsidarys Skaidrės dydžio langas.

 3. Skaidrės dydžio lange pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Pažymėta, gulsčia, pasirinkimo mygtukas, Alt + P.“

  „JAWS“ išgirsite: „Padėtis, skaidrės <pažymėta parinktis> pasirinkimo mygtukas pažymėtas.“ „JAWS“ paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite norimą parinktį.

  Patarimas : Jei naudojate Diktorių, išgirsti ir pereiti per parinktis lange Skaidrės dydis taip pat galite spausdami klavišus Caps Lock + rodyklė aukštyn arba žemyn.

 4. Kai pažymėsite, pakartotinai spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Gerai.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“ langas, mygtukas.“ „JAWS“ išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“, mygtukas „Microsoft“ „PowerPoint“. Atsidarys patvirtinimo langas.

 5. „Microsoft“ „PowerPoint“ lange atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami padidinti turinį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Maksimizuoti.“ „JAWS“ išgirsite: „Maksimizavimo mygtukas.“ Jei skaidrėje turite daug turinio, naudojant šią parinktį, visas tekstas gali netilpti.

  • Norėdami sumažinti turinio mastelį, kad jis tilptų į skaidrę, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Užtikrinti tilpimą.“ „JAWS“ išgirsite: „Mygtukas Užtikrinti tilpimą.“ Ši parinktis gali parinkti jūsų turiniui mažesnio dydžio šriftą, kad viskas sutilptų į skaidrę. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Įvesti. Skaidrė <visų skaidrių skaičius ir dabartinės skaidrės vieta sąraše>.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, nepažymėta.“

   Įvesties vieta perkeliama į miniatiūrų sritį.

Skaidrių dydžio keitimas

Norėdami pakeisti skaidrių dydį, galite rinktis iš dviejų numatytųjų dydžio parinkčių: Standartinės (4:3) ir plačiaekranės (16:9), arba galite tinkinti skaidrių dydį.

Norėdami pakeisti plačiaekranį skaidrės formatą į standartinį arba atvirkščiai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įprastame rodinyje paspauskite Alt + G, S. Išgirsite: „<Skaidrių dydžio meniu pirmas elementas>, meniu.“ „JAWS“ išgirsite: „Apatinė juostelė, tinkinimo grupės laukas.“

 2. Skaidrės dydžio meniu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pasirinkti standartinį dydį, meniu sąraše paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite: „Standartinis, keturi dvitaškis trys, vienas iš dviejų.“ „JAWS“ išgirsite: „Standartinis, pirminis kairėje, keturis dvitaškis trys pirminis dešinėje, vienas iš dviejų.“

  • Norėdami pasirinkti plačiaekranį dydį, meniu sąraše spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite: „Plačiaekranis.“

 3. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“ langas, mygtukas.“ „JAWS“ išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“, mygtukas „Microsoft“ „PowerPoint“. Atsidarys patvirtinimo langas.

 4. „Microsoft“ „PowerPoint“ lange atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami padidinti turinį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Maksimizuoti.“ „JAWS“ išgirsite: „Maksimizavimo mygtukas.“ Jei skaidrėje turite daug turinio, naudojant šią parinktį, visas tekstas gali netilpti.

  • Norėdami sumažinti turinio mastelį, kad jis tilptų į skaidrę, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Užtikrinti tilpimą“. „JAWS“ išgirsite: „Mygtukas Užtikrinti tilpimą.“ Ši parinktis gali parinkti jūsų turiniui mažesnio dydžio šriftą, kad viskas sutilptų į skaidrę. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Įvesti. Skaidrė <visų skaidrių skaičius ir dabartinės skaidrės vieta sąraše>.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, nepažymėta.“ Įvesties vieta perkeliama į miniatiūrų sritį.

Skaidrių dydžio tinkinimas

Galite keisti dydį skaidrės dydį ir tinkinti matmenis pagal skirtingus ekrano ar popieriaus lapo dydžius.

 1. Įprastame rodinyje paspauskite Alt + G, S. Išgirsite: „<Skaidrių dydžio meniu pirmasis elementas>, meniu.“ „JAWS“ išgirsite: „Apatinė juostelė, tinkinimo grupės laukas.“

 2. Skaidrės dydžio meniu pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Tinkintas skaidrių dydis.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Pažymėta <Dabartinės skaidrės numeris ir jos vieta sąraše>.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, išeinama iš meniu, skaidrės dydis, skaidrės dydis, skaidrės dydis pagal pasirinktinio įvedimo lauką.“ Atsidarys Skaidrės dydžio langas.

 3. Skaidrės dydžio lange, norėdami keisti skaidrių dydį, pasirinkite pateikties paskirties formatą arba nustatykite pateikties aukštį, plotį ir padėtį:

  • Norėdami pasirinkti pateikties paskirties formatą, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Skaidrių dydis, skirtas...“ „JAWS“ išgirsite: „Skaidrių dydis skirtas, pasirinktinio įvedimo laukas, <dabartinis pasirinkimas>.“ Paspaudę rodyklės žemyn klavišą, atidarykite išplečiamąjį meniu. Šiame meniu pakartotinai spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite norimą parinktį. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

  • Norėdami nustatyti plotį, aukštį ir padėtį:

   • Norėdami pakeisti skaidrės plotį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Plotis.“ „JAWS“ išgirsite: „Plotis, redaguoti, suktukas.“ Pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą tol, kol išgirsite norimą reikšmę, arba įveskite reikšmę.

   • Norėdami pakeisti skaidrės aukštį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Aukštis.“ „JAWS“ išgirsite: „Aukštis, redaguoti, suktukas.“ Pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą tol, kol išgirsite norimą reikšmę, arba įveskite reikšmę.

   • Norėdami nustatyti padėtį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Stačias, pasirinkimo mygtukas, Alt + P“ arba „Gulsčias, pasirinkimo mygtukas, Alt + L“. „JAWS“ išgirsite: „Padėtis, skaidrės, <pažymėta sritis>, pasirinkimo mygtukas.” Norėdami keisti pažymėjimą, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

  Patarimas : Jei naudojate Diktorių, išgirsti ir pereiti per parinktis lange Skaidrės dydis taip pat galite spausdami klavišus Caps Lock + rodyklė aukštyn arba žemyn.

 4. Kai pažymėsite, pakartotinai spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Gerai.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“ langas, mygtukas.“ „JAWS“ išgirsite: „Microsoft“ „PowerPoint“, mygtukas „Microsoft“ „PowerPoint“. Atsidarys patvirtinimo langas.

 5. „Microsoft“ „PowerPoint“ lange atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami padidinti turinį, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Padidinti.“ „JAWS“ išgirsite: „Padidinimo mygtukas.“ Jei skaidrėje turite daug turinio, naudojant šią parinktį, visas tekstas gali netilpti.

  • Norėdami sumažinti turinio mastelį, kad jis tilptų į naują skaidrę, pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Užtikrinti tilpimą“. „JAWS“ išgirsite: „Mygtukas Užtikrinti tilpimą.“ Ši parinktis gali parinkti jūsų turiniui mažesnio dydžio šriftą, kad viskas sutilptų į skaidrę.

 6. Paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Įvesti. Skaidrė <galimų skaidrių skaičius ir dabartinės skaidrės vieta sąraše>.“ „JAWS“ išgirsite: „Įvesti, nepažymėta.“ Įvesties vieta perkeliama į miniatiūrų sritį.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„PowerPoint“, skirta „Android““ su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte, panaikintumėte ir tvarkytumėte skaidres skaidrių pateiktyje.

Pastabos : 

Šioje temoje

Skaidrių įtraukimas, pertvarkymas ir naikinimas programoje „PowerPoint“

Naujas skaidres galite lengvai įtraukti į pateiktį pagal dabartinį skaidrės maketą arba pagal naują maketo šabloną; taip pat galite ištrinti nebereikalingas skaidres. Jei norite pertvarkyti skaidres, galite iškirpti skaidrę iš dabartinės vietos ir įklijuoti naujoje vietoje.

Naujos skaidrės įtraukimas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje braukite dešinėn arba kairėn, kol pasieksite skaidrę, prieš kurią norite įtraukti skaidrę. Pereinant pranešami skaidrių numeriai: „Skaidrė <skaidrės numeris>.“

 2. Dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Skaidrė pažymėta ir atidarytas redagavimo rodinys.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Back switch not checked“ („Atgalinis perjungiklis nepažymėtas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į miniatiūrų sritį.

 4. Braukite kairėn, kol išgirsite: „New slide button“ („Naujos skaidrės mygtukas“) – tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Skaidrė įtraukiama į jūsų skaidrių komplektą.

 5. Norėdami pakeisti įterptos skaidrės maketą, skaidrių redagavimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „Layout menu“ („Meniu Maketas“) – tada dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami naršyti šablono parinktis, Šablonų meniu perbraukite dešinėn. „TalkBack“ praneš kiekvieno šablono pavadinimą, kai ant jo pereisite. Apie šiuo metu pasirinktą maketą išgirsite: „Selected“ („Pasirinkta“) – ir maketo pavadinimas. Norėdami pasirinkti šabloną, dukart bakstelėkite ekraną.

Skaidrių pertvarkymas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite skaidrės, kurią norite perkelti, numerį. Pereinant pranešami skaidrių numeriai.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys kontekstinis meniu, ir išgirsite: „Edit button.“ („Redagavimo mygtukas“).

 3. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Cut button“ („Iškirpimo mygtukas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Pakartotinai braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite skaidrės, po kurią kurios įtraukti iškirptą skaidrę, numerį, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ („Redagavimo mygtukas“).

 5. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Paste button“ („Įklijavimo mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus perkelta į naują vietą.

Skaidrės naikinimas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite skaidrės, kurią norite perkelti, numerį. Pereinant pranešami skaidrių numeriai.

 2. Norėdami atidaryti meniu, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ („Redagavimo mygtukas“).

 3. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Delete button“ („Naikinimo mygtukas“).

 4. Norėdami panaikinti skaidrę, dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint Mobile“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte, tvarkytumėte arba panaikintumėte skaidres skaidrių pateiktyje.

Pastabos : 

Skaidrių įtraukimas, pertvarkymas ir naikinimas programoje „PowerPoint“

Naujas skaidres galite lengvai įtraukti į pateiktį pagal dabartinį skaidrės maketą arba pagal naują maketo šabloną; taip pat galite ištrinti nebereikalingas skaidres. Jei norite pertvarkyti skaidres, galite iškirpti skaidrę iš dabartinės vietos ir įklijuoti naujoje vietoje.

Naujos skaidrės įtraukimas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje braukite aukštyn ar žemyn per ekraną vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite skaidrės, prieš kurią norite įtraukti skaidrę, numerį. Pereinant pranešami skaidrių numeriai: „Slide <slide tile>, <slide number> of <total number of slides>“ („<Skaidrės plytelė> skaidrė iš <skaidrių bendras skaičius>“).

  Pastaba : Norėdami pereiti iš redagavimo rodinio į miniatiūrų sritį, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama ties pasirinkta skaidre miniatiūrų srityje.

 2. Norėdami pasirinkti skaidrę, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naujos skaidrės mygtukas“, – tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Skaidrė įtraukiama į jūsų skaidrių komplektą.

 4. Norėdami pakeisti įterptos skaidrės maketą, pasirinkite skaidrę, tada braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ („Redagavimo mygtukas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje. Skaidrių redagavimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „Layout button collapsed“ („Maketo mygtukas sutrauktas“), – tada dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami naršyti šablono parinktis, Šablonų meniu perbraukite dešinėn. Diktorius praneš kiekvieno šablono pavadinimą, kai prie jo prieisite. Apie šiuo metu pasirinktą maketą išgirsite: „Selected“ („Pasirinkta“) ir maketo pavadinimą. Norėdami pasirinkti šabloną, dukart bakstelėkite ekraną.

Skaidrių pertvarkymas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje braukite aukštyn ar žemyn per ekraną vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Tada pakartotinai perbraukite į dešinę arba kairę, kol išgirsite skaidrės, kurią norite perkelti, numerį. Pereinant pranešami skaidrių numeriai.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys kontekstinis meniu, ir išgirsite: „Custom“ („Pasirinktinis“).

 3. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Cut button“ („Iškirpimo mygtukas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Pakartotinai braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite skaidrės, po kurios norite įtraukti iškirptą skaidrę, numerį, tada dukart bakstelėję ekraną atidarykite kontekstinį meniu. Išgirsite: „Custom“ („Pasirinktinis“).

 5. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Paste button“ („Įklijavimo mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus perkelta į naują vietą.

Skaidrės naikinimas

 1. Pateikties miniatiūrų srityje braukite aukštyn ar žemyn per ekraną vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Tada braukite į dešinę arba kairę, kol išgirsite skaidrės, kurią norite naikinti, numerį. Pereinant pranešami skaidrių numeriai.

 2. Norėdami atidaryti meniu, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Custom“ („Pasirinktinis“).

 3. Kontekstiniame meniu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Delete button“ („Naikinimo mygtukas“).

 4. Norėdami panaikinti skaidrę, dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Skaidrių spausdinimas programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint Online“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte, panaikintumėte ir tvarkytumėte skaidres skaidrių pateiktyje.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti sparčiuosius klavišus, eikite į Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai sukurti.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Naujos skaidrės įtraukimas

Naujas skaidres galite įtraukti į pateiktį pagal dabartinį skaidrės maketą arba pagal kitą maketo šabloną.

 1. PowerPoint Onlineredagavimo rodinyje kelis kartus paspauskite Ctrl + F6, kol pereisite prie skirtuko. „Diktorius“ paskelbs šiuo metu pasirinktą skirtuką, pvz.: „Pasirinkta, Pagrindinis, P skirtukas, elementas“, – tuomet pasirinktas skirtukas Pagrindinis. JAWS praneš, pvz.: „Pasirinktas Pagrindinis, P skirtukas .“

  Patarimas : Kai atidarote pateiktį PowerPoint Online, ji atidaroma Skaitymo rodinyje. Norėdami pereiti į Redagavimo rodinį, paspauskite Ctrl + F6 kelis kartus, kol išgirsite „Redaguoti pateiktį.“ Paspaudę klavišą „Enter“ atidarykite meniu. Tada vieną kartą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite „Redaguoti naršyklėje“. Paspaudę klavišą „Enter“ atidarykite pateiktį Redagavimo rodinyje.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskiteN, tada paspauskite SI, kad atidarytumėte dialogo langą Nauja skaidrė.

 3. Dialogo lange bus pasirinktas skaidrės maketas pagal dabartinę skaidrę. Norėdami naršyti po kitus maketus, naudokite rodyklių klavišus.

 4. Norėdami pasirinkti norimą maketą ir pagal jį įtraukti naują skaidrę paspauskite klavišą „Enter“.

Pertvarkyti skaidres

Norėdami pakeisti skaidrių seką pateiktyje, galite skaidres perkelti.

 1. Redagavimo rodinyje spauskite Ctrl + F6, kol pereisite į miniatiūrų sritį. Kai pasieksite miniatiūrų sritį, Diktorius paskelbs dabartinės skaidrės skaičių ir pavadinimą. JAWS praneš: „Skaidrių sritis.“

 2. Pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite norimos perkelti skaidrės numerį.

 3. Norėdami perkelti skaidrę link pateikties pradžios, paspauskite klavišus Ctrl + rodyklė aukštyn. Skaidrė bus perkelta aukštyn per vieną poziciją.

  Norėdami perkelti skaidrę link pateikties pabaigos, paspauskite klavišus Ctrl + rodyklė žemyn. Skaidrė bus perkelta žemyn per vieną poziciją.

  Norėdami nustatyti skaidrę pirmąja pateiktyje, paspauskite klavišus Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn. Norėdami nustatyti skaidrę paskutine pateiktyje, paspauskite klavišus Ctrl + Shift + rodyklė žemyn.

Skaidrių naikinimas

 1. Redagavimo rodinyje spauskite Ctrl + F6, kol pereisite į miniatiūrų sritį. Kai pasieksite miniatiūrų sritį, Diktorius paskelbs dabartinės skaidrės skaičių ir pavadinimą. JAWS praneš: „Skaidrių sritis.“

 2. Pakartotinai spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus, kol išgirsite norimos naikinti skaidrės numerį.

 3. Paspauskite „Delete“.

  Patarimas : Norėdami anuliuoti naikinimą, paspauskite Ctrl + Z.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×