Darbalapio duomenų struktūra (grupavimas)

Jei turite duomenų, kuriuos norite grupuoti ir sumuoti, sąrašą, galite kurti kiekvienos grupės struktūrą, kurią sudarytų iki aštuonių lygių. Kiekvienas vidinis lygis, kurį vaizduoja didesnis struktūros simboliai skaičius, rodo ankstesnio išorinio lygio, kurį vaizduoja mažesnis struktūros simbolių skaičius, išsamūs duomenys. Naudokite struktūrą, norėdami greitai parodyti suvestines eilutes ar stulpelius arba atskleisti kiekvienos grupės išsamius duomenis. Galite kurti eilučių struktūrą (pavaizduotą tolesniame pavyzdyje), stulpelių struktūrą arba eilučių ir stulpelių struktūrą.

Struktūrinis sąrašas

1.  Norėdami rodyti lygio eilutes, spustelėkite atitinkamus struktūros simbolius vienas du trys .

2.  1 lygyje yra bendras visų informacijos eilučių pardavimas.

3.  2 lygyje yra kiekvieno regiono bendras pardavimas kiekvieną mėnesį.

4.  3 lygyje yra informacijos eilutės (šiuo atveju eilutės nuo 11 iki 13).

5. Norėdami praplėsti arba sutraukti struktūros duomenis, spustelėkite plius ir minus struktūros simbolius.

 1. Įsitikinkite, kad kiekvieno duomenų, kuriuos norite įtraukti į struktūrą, stulpelio pirmojoje eilutėje yra etiketė, kiekviename stulpelyje yra panašūs faktai, o diapazone nėra tuščių eilučių ar stulpelių.

 2. Įsitikinkite, kad informacijos eilutėje taip pat yra suvestinės eilutė – tarpinė suma. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Suvestinės eilutės įterpimas naudojant komandą Tarpinė suma    

  • Naudokite komandą Tarpinė suma, kuri iš karto įterpia funkciją SUBTOTAL virš kiekvienos informacijos eilučių grupės arba žemiau ir automatiškai sukuria struktūrą. Daugiau informacijos apie komandą Tarpinė suma ieškokite: funkcija SUBTOTAL.

   Savo suvestinės eilučių įterpimas    

  • Įterpkite savo suvestinės eilutes su formulėmis iš karto po kiekviena informacijos eilučių grupe arba po jos. Pavyzdžiui, po kovo ir balandžio pardavimų duomenų eilutėmis (arba virš jų) panaudokite funkciją SUM, kad apskaičiuotumėte tarpinę šių mėnesių sumą. Vėliau šios temos lentelėje matysite pavyzdį.

 3. Nurodykite, kur bus suvestinės eilutės – virš informacijos eilučių ar po jomis. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūraspustelėkite dialogo lango vykdyklę Struktūra.
  Grupėje Struktūra spustelėkite dialogo lango vykdyklę

 4. Jei suvestinės eilutės viršija jūsų išsamios informacijos eilutes, išvalykite žymės langelį Suvestinės eilutės po išsamia informacija . Priešingu atveju palikite žymimąjį langelį atskirai.

 5. Sukurkite savo duomenų struktūrą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Automatinis duomenų struktūros kūrimas

  1. Jei reikia, langelių diapazone, kurio struktūrą kursite, pasirinkite langelį.

  2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite rodyklę po dalimi Grupė, tada spustelėkite Automatinė struktūra.

   Spustelėkite rodyklę dalyje Grupė, o tada spustelėkite Automatinė struktūra

  Neautomatinis duomenų struktūros kūrimas

  Svarbu: Kai grupuojate struktūros lygius neautomatiniu būdu, geriausia rodyti visus duomenis, kad eilutės nebūtų grupuojamos neteisingai.

  1. Kurkite išorinės grupės struktūrą.

   Kaip kurti išorinės grupės struktūrą

   1. Pažymėkite visas šalutines suvestinės eilutes ir susijusias išsamias eilutes.

    Pavyzdžiui, žemiau pateiktų duomenų 6 eilutėje yra 2–5 eilučių tarpinės sumos, 10 eilutėje – 7–9 eilučių tarpinės sumos, o 11 eilutėje yra bendrosios sumos. Norėdami grupuoti visus 11 eilutės išsamius duomenis, pažymėkite 2–10 eilutes.

     

    A

    B

    C

    1

    Regionas

    Mėnuo

    Pardavimai

    2

    Rytų

    Kovas

    9 647 EUR

    3

    Rytų

    Kovas

    4 101 EUR

    4

    Rytų

    Kovas

    7 115 EUR

    5

    Rytų

    Kovas

    2 957 EUR

    6

    Rytų

    Kov suma

    23 820 EUR

    7

    Rytų

    Balandis

    4 257 EUR

    8

    Rytų

    Balandis

    1 829 EUR

    9

    Rytų

    Balandis

    6 550 EUR

    10

    Rytų

    Bal suma

    12 636 EUR

    11

    Rytų suma

    36 456 EUR

    Svarbu: Į žymėjimą neįtraukite suvestinės eilutės (eilutės 11).

   2. SkirtukoDuomenys grupėje Struktūra spustelėkite Grupė, Eilutės, tada spustelėkite Gerai.

    Spustelėkite Eilutės, tada GERAI

    Ekrane šalia grupės atsiranda struktūros simboliai.

  2. Pasirinktinai galite sukurti vidinės įdėtosios grupės struktūrą – tai duomenų nurodytos sekcijos informacijos eilutės.

   Kaip kurti vidinių įdėtųjų grupių struktūrą (informacijos eilučių grupes)

   1. Pažymėkite kiekvienos vidinės įdėtosios grupės informacijos eilutes, esančias šalia eilutės, kurioje yra suvestinės eilutė.

    Tolesniame pavyzdyje norėdami grupuoti eilutes nuo 2 iki 5, po kurios yra suvestinės 6 eilutė, pažymėkite 2\endash 5 eilutes. Norėdami grupuoti eilutes nuo 7 iki 9, po kurios yra suvestinės 10 eilutė, pažymėkite 7\endash 9 eilutes.

     

    A

    B

    C

    1

    Regionas

    Mėnuo

    Pardavimai

    2

    Rytų

    Kovas

    9 647 EUR

    3

    Rytų

    Kovas

    4 101 EUR

    4

    Rytų

    Kovas

    7 115 EUR

    5

    Rytų

    Kovas

    2 957 EUR

    6

    Rytų

    Kov suma

    23 820 EUR

    7

    Rytų

    Balandis

    4 257 EUR

    8

    Rytų

    Balandis

    1 829 EUR

    9

    Rytų

    Balandis

    6 550 EUR

    10

    Rytų

    Bal suma

    12 636 EUR

    11

    Rytų suma

    36 456 EUR

    Svarbu: Į žymėjimą neįtraukite suvestinės eilutės.

   2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Grupė.

    Spustelėkite Grupė skirtuke Duomenys

    Ekrane šalia grupės atsiranda struktūros simboliai.

   3. Tęskite vidinių eilučių žymėjimą ir grupavimą, kol sukursite visus norimus struktūros lygius.

   4. Jei norite išgrupuoti eilutes, pažymėkite jas, tada skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Išgrupuoti.

    Taip pat galite išgrupuoti struktūros sekcijas nešalindami visos struktūros. Laikydami nuspaudę klavišą "SHIFT" spustelėkite grupės Pliuso laukas arba Minuso laukas , tada skirtuko duomenys grupėje struktūra spustelėkite išgrupuoti.

    Svarbu: Jei išgrupuojate struktūrą, kai išsamūs duomenys paslėpti, informacijos eilutės gali likti paslėptos. Norėdami, kad duomenys būtų matomi, vilkite per matomų eilučių numerius, esančius greta paslėptų eilučių. Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite Formatuoti, pereikite prie Slėpti ir neslėpti, tada spustelėkite Rodyti eilutes.

 1. Įsitikinkite, kad kiekvienos duomenų, kuriuos norite išdėstyti, eilutės pirmame stulpelyje yra žyma, kiekvienoje eilutėje yra panašūs faktai, o diapazone nėra tuščių eilučių ar stulpelių.

 2. Įterpkite savo suvestinės stulpelius su formulėmis iš karto kiekvienos informacijos stulpelių grupės dešinėje arba kairėje. 4 veiksmo apraše esančioje lentelėje pateiktas pavyzdys.

  Pastaba: Norėdami kurti duomenų struktūrą pagal stulpelius, turite turėti suvestinės stulpelius, kuriuose yra formulių, nurodančių langelius kiekviename tos grupės informacijos stulpelyje.

 3. Nurodykite, ar suvestinės stulpelio vieta yra iš informacijos stulpelių dešinės, ar iš kairės pusės. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūraspustelėkite dialogo lango vykdyklę Struktūra.

  Kaip nurodyti suvestinės stulpelio vietą

  1. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūraspustelėkite dialogo lango vykdyklę Struktūra.

   Grupėje Struktūra spustelėkite dialogo lango vykdyklę

  2. Norėdami nurodyti suvestinės stulpelį į kairę nuo informacijos stulpelio, išvalykite žymės langelį Suvestinės stulpeliai į dešinę nuo duomenų. Norėdami nurodyti suvestinės stulpelį į dešinę nuo informacijos stulpelio, išvalykite žymės langelį Suvestinės stulpeliai į dešinę nuo duomenų.

  3. Spustelėkite Gerai.

 4. Norėdami išdėstyti duomenis, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  Automatinis duomenų struktūros kūrimas

  1. Jei reikia, pažymėkite langelio diapazoną.

  2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite rodyklę po dalimi Grupė, tada spustelėkite Automatinė struktūra.

  Neautomatinis duomenų struktūros kūrimas

  Svarbu: Kai grupuojate struktūros lygius rankiniu būdu, geriausia rodyti visus duomenis, kad stulpeliai nebūtų grupuojami klaidingai.

  1. Kurkite išorinės grupės struktūrą.

   Kaip kurti išorinės grupės struktūrą (visi stulpeliai, išskyrus bendrosios sumos)

   1. Pažymėkite visus šalutinius suvestinės stulpelius ir jų susijusius išsamius duomenis.

    Tolesniame pavyzdyje E stulpelyje yra B–D stulpelių tarpinės sumos, I stulpelyje – F–H stulpelių tarpinės sumos, o J stulpelyje yra bendrosios sumos. Norėdami grupuoti visus J stulpelio išsamius duomenis, pažymėkite B–I stulpelius.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    Sau

    Vas

    Kov

    Q1

    Bal

    Geg

    Bir

    Q2

    H1

    2

    Rytų

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Vakarų

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Šiaurės

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Pietų

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Svarbu: Į žymėjimą neįtraukite suvestinės stulpelio J (bendrosios sumos).

   2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Grupė.

    Spustelėkite Grupė skirtuke Duomenys

    Ekrane šalia grupės atsiranda struktūros simboliai.

  2. Pasirinktinai kurkite vidinės įdėtosios grupės struktūrą (išsamios informacijos stulpelių atskiras grupes).

   Kaip kurti išorinės įdėtosios grupės struktūrą (išsamios informacijos stulpelių grupes)

   1. Pažymėkite kiekvienos vidinės įdėtosios grupės informacijos stulpelius, esančius šalia stulpelio, kuriame yra suvestinės stulpelis.

    Tolesniame pavyzdyje norėdami grupuoti stulpelius nuo B iki D, po kurių yra suvestinės E stulpelis, pažymėkite B–D stulpelius. Norėdami grupuoti stulpelius nuo F iki H, po kurių yra suvestinės I stulpelis, pažymėkite F–H stulpelius.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    Sau

    Vas

    Kov

    Q1

    Bal

    Geg

    Bir

    Q2

    H1

    2

    Rytų

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Vakarų

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Šiaurės

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Pietų

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Svarbu: Į žymėjimą neįtraukite tos grupės suvestinės stulpelio.

   2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Grupė.

    Spustelėkite Grupė skirtuke Duomenys

    Ekrane šalia grupės atsiranda struktūros simboliai.

 5. Tęskite vidinių stulpelių žymėjimą ir grupavimą, kol sukursite visus norimus struktūros lygius.

 6. Jei norite išgrupuoti stulpelius, pažymėkite juos, tada skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Išgrupuoti.

Skirtuke Duomenys spustelėkite Išgrupuoti

Taip pat galite išgrupuoti struktūros sekcijas nešalindami visos struktūros. Laikydami nuspaudę klavišą "SHIFT" spustelėkite grupės Pliuso laukas arba Minuso laukas , tada skirtuko duomenys grupėje struktūra spustelėkite išgrupuoti.

Jei išgrupuojate struktūrą, kai išsami informacija paslėpta, išsamios informacijos stulpeliai gali likti paslėpti. Norėdami, kad duomenys būtų matomi, vilkite per matomų stulpelių raides, esančias greta paslėptų stulpelių. Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite Formatuoti, pereikite prie Slėpti ir neslėpti, tada spustelėkite Rodyti eiles.

 1. Jei nematote struktūros simbolių vienas du trys , plius ir minus , spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite "Excel" parinktys ("excel" 2007) arba spustelėkite skirtuką failas (kitos versijos), tada spustelėkite parinktys, tada – Išsamiau kategoriją, tada dalyje šio darbalapio rodymo parinktys pažymėkite darbalapį ir pažymėkite žymės langelį Rodyti struktūros simbolius, jei struktūra taikoma .

 2. Spustelėkite Gerai.

 3. Atlikite vieną arba keletą iš šių veiksmų:

  Grupės išsamių duomenų rodymas arba slėpimas    

  • Norėdami, kad grupėje būtų rodomi išsamūs duomenys, spustelėkite grupės plius .

  • Norėdami paslėpti grupės išsamius duomenis, spustelėkite grupės minus .

   Visos struktūros išplėtimas arba sutraukimas iki tam tikro lygio    

  • vienas du trys struktūros simboliais spustelėkite norimo lygio skaičių. Žemiausio lygio išsamūs duomenys bus paslėpti.

   Pvz., jei struktūra yra keturių lygių, jūs galite paslėpti ketvirtą lygį ir rodyti kitus lygius spustelėdami trys .

   Struktūros išsamių duomenų rodymas arba slėpimas    

  • Norėdami matyti visus išsamius duomenis, spustelėkite žemiausią struktūros simbolių lygį vienas du trys . Pvz., jei yra trys lygiai, spustelėkite trys .

  • Norėdami paslėpti visus išsamius duomenis, spustelėkite vienas .

Programa „Microsoft Excel“ naudoja tokius struktūros eilučių stilius: „RowLevel_1“ ir „RowLevel_2“. „Excel“ naudoja tokius struktūros stulpelių stilius: „ColLevel_1“ ir „ColLevel_2“. Šiuose stiliuose naudojamas paryškintasis, kursyvo ir kiti teksto formatai, kad būtų atskirti jūsų duomenų suvestinės eilutės ar stulpeliai. Keisdami kiekvieno iš šių stilių apibrėžimą, galite taikyti skirtingus teksto ir langelių formatus ir tinkinti savo struktūros išvaizdą. Galite taikyti stilių kuriamai arba sukurtai struktūrai.

Pasirinkite vieną arba keletą iš šių veiksmų:

Stiliaus taikymas suvestinės eilutei ar stulpeliui automatiškai    

 1. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūraspustelėkite dialogo lango vykdyklę Struktūra.

  Grupėje Struktūra spustelėkite dialogo lango vykdyklę

 2. Pažymėkite žymės langelį Automatiniai stiliai.

Stiliaus taikymas esamai suvestinės eilutei ar stulpeliui    

 1. Pažymėkite langelius, kuriems norite taikyti struktūros stilius.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūraspustelėkite dialogo lango vykdyklę Struktūra.

  Grupėje Struktūra spustelėkite dialogo lango vykdyklę

 3. Pažymėkite žymės langelį Automatiniai stiliai.

 4. Spustelėkite Taikyti stilius.

Norėdami formatuoti struktūros duomenis taip pat galite naudoti automatinį formatavimą.

 1. Jei nematote struktūros simbolių vienas du trys , plius ir minus , spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite "Excel" parinktys ("excel" 2007) arba skirtuką failas (kitos versijos), tada spustelėkite parinktys, spustelėkite kategoriją Išsamiau ir tada dalyje šio darbalapio rodymo parinktys pažymėkite darbalapį ir pažymėkite žymės langelį Rodyti struktūros simbolius, jei struktūra taikoma .

 2. Naudokite struktūros duomenis vienas du trys , minus ir plius norėdami slėpti nenorimus kopijuoti išsamius duomenis.

  Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Struktūros duomenų slėpimas arba rodymas.

 3. Pažymėkite suvestinės eilučių diapazoną.

 4. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti ir pažymėti, tada spustelėkite Eiti į.

  Spustelėkite Rasti ir pažymėti, o tada spustelėkite Eiti į

 5. Spustelėkite Perėjimas prie atskiro.

 6. Spustelėkite Tik matomus langelius.

 7. Spustelėkite Gerai, tada kopijuokite duomenis.

Pastaba: Slepiant ar naikinant struktūrą duomenys nenaikinami.

Struktūros slėpimas

 • ("Excel" 2007) Spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis tada spustelėkite "Excel" parinktys arba skirtuką failas (kitos versijos), tada spustelėkite parinktys, spustelėkite kategoriją Išsamiau , tada – šio darbalapio rodymo parinktys pasirinkite darbalapį, kuriame yra norima slėpti struktūra, ir išvalykite žymės langelį Rodyti struktūros simbolius, jei struktūra taikoma .

Struktūros šalinimas

 1. Spustelėkite darbalapį.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Struktūra spustelėkite Išgrupuoti, tada spustelėkite Valyti struktūrą.

  Spustelėkite Išgrupuoti, o tada spustelėkite Kontūro valymas

  Svarbu: Jei šalinate struktūrą, kai išsamūs duomenys paslėpti, informacijos eilutės ar stulpeliai gali likti paslėpti. Norėdami, kad duomenys būtų matomi, vilkite per matomų eilučių numerius arba stulpelių raides, esančius greta paslėptų eilučių ir stulpelių. Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite Formatuoti, pereikite prie Slėpti ir neslėpti, tada spustelėkite Rodyti eiles arba Neslėpti stulpelių.

Įsivaizduokite, kad norite kurti savo duomenų suvestinę ataskaitą, kurioje būtų rodomos tik bendrosios sumos ir jų diagrama. Galite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Suvestinės ataskaitos kūrimas

  1. Sukurkite savo duomenų struktūrą.

   Daugiau informacijos ieškokite skyriuose Eilučių struktūros kūrimas arba Stulpelių struktūros kūrimas.

  2. Paslėpkite išsamią informaciją spustelėdami struktūros simbolius vienas du trys , plius ir minus , kad būtų rodomos tik bendrosios sumos, kaip pavaizduota šiame eilutės kontūro pavyzdyje:

   Struktūrinis sąrašas, kuriame rodomos tik sumų eilutės

  3. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Struktūros duomenų slėpimas arba rodymas.

 2. Suvestinės ataskaitos struktūra

  1. Pažymėkite suvestinės duomenis, kurių diagramą norite braižyti.

   Pavyzdžiui, norėdami braižyti tik Petraičio ir Jonaičio sumų, bet ne bendrosios sumos diagramas, pažymėkite langelius nuo A1 iki C11, kaip pavaizduota ankstesniame pavyzdyje.

  2. Sukurkite diagramą. Pavyzdžiui, skirtukoĮterpimas grupėje Diagramos spustelėkiteRekomenduojamos diagramos arba pasirinkite kitokio tipo diagramą.

   Pavyzdžiui, jei kursite diagramą naudodami diagramų kūrimo vedlį, ji atrodys kaip diagrama, pavaizduota šiame pavyzdyje.

   Diagrama, sukurta naudojant tarpinių sumų duomenis

   Jei rodote arba slepiate duomenų struktūros sąrašo informaciją, diagrama taip pat atnaujinama, kad būtų rodomi arba slepiami duomenys.

Galite grupuoti (arba kontūro) eilutes ir stulpelius Excel Online.

Pastaba: Nors į savo duomenis galite įtraukti suvestinės eilutes ar stulpelius (naudodami funkcijas, pvz., SUM arba Tarpinė suma), negalite taikyti stilių arba nustatyti " Excel Online " suvestinės eilučių ir stulpelių padėties.

Eilučių struktūros kūrimas

 1. Įsitikinkite, kad kiekvieno duomenų, kuriuos norite įtraukti į struktūrą, stulpelio pirmojoje eilutėje yra etiketė, kiekviename stulpelyje yra panašūs faktai, o diapazone nėra tuščių eilučių ar stulpelių.

 2. Pasirinkite duomenis (įskaitant visas suvestinės eilutes).

 3. Skirtuko duomenys grupėje struktūra spustelėkite grupuoti > grupės eilutes.

 4. Jei norite, kad būtų struktūra vidinė įdėtoji grupė, pažymėkite eilutes, esančias struktūrizuoto duomenų intervale.

 5. Pakartokite 3 veiksmą.

  Tęskite vidinių eilučių žymėjimą ir grupavimą, kol sukursite visus norimus struktūros lygius.

Stulpelių struktūros kūrimas

 1. Įsitikinkite, kad kiekvieno duomenų, kuriuos norite įtraukti į struktūrą, stulpelio pirmojoje eilutėje yra etiketė, kiekviename stulpelyje yra panašūs faktai, o diapazone nėra tuščių eilučių ar stulpelių.

 2. Pažymėkite duomenis (įskaitant visus suvestinės stulpelius).

 3. Skirtuko duomenys grupėje struktūra spustelėkite grupuoti > grupės stulpeliai.

 4. Jei norite, kad būtų struktūra vidinė įdėtoji grupė, pasirinkite stulpelių, esančių duomenų diapazonui.

 5. Pakartokite 3 veiksmą.

  Tęskite vidinių stulpelių žymėjimą ir grupavimą, kol sukursite visus norimus struktūros lygius.

Eilučių arba stulpelių išgrupavimas

 • Norėdami išgrupuoti, pažymėkite eilutes ar stulpelius, tada skirtuko duomenys grupėje struktūra spustelėkite išgrupuoti ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Taip pat žr.

Duomenų grupavimas arba išgrupavimas „PivotTable“

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×