Dalinis el. pašto perkėlimas į „Office 365“

Vartotojų pašto dėžučių turinį iš „Exchange 2003“ arba „Exchange 2007“ el. pašto į „Office 365“ galite perkelti per tam tikrą laiką, naudodami dalinį perkėlimą.

Šiame straipsnyje aprašomos užduotys, susijusios su daliniu el. pašto perkėlimu į kitą sistemą. Straipsnyje Ką reikia žinoti apie dalinį el. pašto perkėlimą į „Office 365“ pateikiama perkėlimo proceso apžvalga. Susipažinę su straipsnio turiniu, pradėkite pašto dėžučių perkėlimą iš vienos el. pašto sistemos į kitą.

„Windows PowerShell“ instrukcijas žr. „PowerShell“ naudojimas atliekant IMAP perkėlimą į „Office 365“.

Perkėlimo užduotys

Toliau pateikiamos užduotys, kurias turėtumėte atlikti, kai būsite pasirengę atlikti dalinį perkėlimą.

 1. Pasiruošimas daliniam perkėlimui

 2. Patvirtinimas, kad domenas priklauso jums

 3. Katalogų sinchronizavimo naudojimas kuriant vartotojus „Office 365“

 4. Perkeliamų pašto dėžučių sąrašo kūrimas

 5. „Office 365“ prijungimas prie el. pašto sistemos

 6. Pašto dėžučių perkėlimas

 7. Dalinio perkėlimo paketo paleidimas

 8. Vietinių pašto dėžučių konvertavimas į vartotojus su įgalintu el. paštu

 9. El. pašto nukreipimas tiesiogiai į „Office 365“

 10. Dalinio perkėlimo paketo naikinimas

 11. Po perkėlimo atliekamų užduočių užbaigimas

Pasiruošimas daliniam perkėlimui

Prieš perkeldami pašto dėžutes į „Office 365“ naudodami dalinį perkėlimą, pirmiausia turite atlikti kelis pakeitimus savo „Exchange Server“ aplinkoje.

Norėdami pasiruošti daliniam perkėlimui

 1. Konfigūruokite „Outlook Anywhere“ savo vietiniame „Exchange Server“.    Norėdama prisijungti prie jūsų vietinio „Exchange Server“, el. pašto perkėlimo tarnyba naudoja funkciją „Outlook Anywhere“ (dar vadinamą „RPC per HTTP“). Daugiau informacijos, kaip nustatyti „Outlook Anywhere“, skirtą „Exchange 2007“ ir „Exchange 2003“, žr.:

  Svarbu: Konfigūruodami „Outlook Anywhere“ turite naudoti patikimos sertifikavimo institucijos (SI) išduotą sertifikatą. „Outlook Anywhere“ negalima konfigūruoti, naudojant vartotojo pasirašomą sertifikatą. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Kaip konfigūruoti SSL, skirtą „Outlook Anywhere“.

 2. Pasirinktinai: patikrinkite, ar galite prisijungti prie savo „Exchange“ organizacijos naudodami „Outlook Anywhere“.    Norėdami patikrinti ryšio parametrus, išbandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.

 3. Nustatykite teises.    Vietinė vartotojo paskyra, kurią naudojate jungdamiesi prie vietinės „Exchange“ organizacijos (dar vadinamos perkėlimo administratoriumi), privalo turėti reikiamas teises pasiekti vietines pašto dėžutes, kurias norite perkelti į „Office 365“. Ši vartotojo paskyra bus naudojama, kai atlikdami šią procedūra vėliau prijungsite „Office 365“ prie savo el. pašto sistemos.

 4. Kad administratorius galėtų perkelti pašto dėžutes, jis privalo turėti vieną iš toliau nurodytų teisių rinkinių.

  • Kiekvienai vietinei pašto dėžutei turi būti priskirta „FullAccess“ teisė ir priskirta „WriteProperty“ teisė modifikuoti „TargetAddress“ ypatybę vietinėms vartotojų paskyroms.

   arba

  • Turi būti priskirta kiekvienos vietinės pašto dėžučių duomenų bazės, kurioje saugomos vartotojų pašto dėžutės, teisė „Receive As“ ir priskirta teisė „WriteProperty“ keisti vietinių vartotojų abonementų ypatybę „TargetAddress“.

  Šių teisių nustatymo instrukcijas žr. „Exchange“ teisių priskyrimas, kad būtų galima perkelti pašto dėžutes į „Office 365“.

 5. Išjunkite vieningąją pranešimų sistemą (UM)   . Jei UM yra įjungta vietinėse pašto dėžutėse, kurias norite perkelti, prieš perkėlimą UM išjunkite. Baigę perkėlimą, įjunkite pašto dėžučių UM. Kaip tai padaryti, žr. straipsnyje Vieningosios pranešimų sistemos išjungimas.

Patvirtinimas, kad domenas priklauso jums

Perkėlimo metu, norint sukurti el. pašto adresą naujai „Office 365“ pašto dėžutei, naudojamas kiekvienos vietinės pašto dėžutės paprastųjų pašto siuntų protokolo (SMTP) adresas. Norint vykdyti dalinį perkėlimą, vietinis domenas turi būti patvirtintas kaip jums priklausantis domenas jūsų „Office 365“ organizacijoje.

Domenų vediklio naudojimas norint patvirtinti, kad vietinis domenas priklauso jums

 1. Pastaba: Norėdami atlikti šiuos veiksmus turite būti visuotinis „Office 365“ administratorius.

  Prisijunkite prie „Office 365“ naudodami savo darbo arba mokyklos paskyra.

 2. Pasirinkite Sąranka > Domenai.

 3. Puslapyje Domenų valdymas spustelėkite Įtraukti domeną Įtraukti piktogramą , kad paleistumėte domeno vediklį.

 4. Puslapyje Domeno įtraukimas į „Office 365“ pasirinkite Nurodyti domeno vardą ir patvirtinti nuosavybę.

 5. Įveskite domeno vardą (pvz., Contoso.com), kurį naudojate savo vietinėje „Exchange“ organizacijoje, tada pasirinkite Pirmyn.

 6. Puslapyje Patvirtinimas, kad jums priklauso <jūsų domeno vardas> iš sąrašo pasirinkite savo domenų vardų sistemos (DNS) išteklių nuomos teikėją arba, jei taikoma, pasirinkite Bendros instrukcijos.

 7. Vykdykite DNS išteklių nuomos teikėjo pateiktas instrukcijas. Domeno nuosavybei patvirtinti paprastai pasirenkamas TXT įrašas.

  Taip pat, vadovaudamiesi straipsnyje Reikiamos informacijos surinkimas norint kurti „Office 365“ DNS įrašus pateiktomis instrukcijomis, galite rasti jūsų „Office 365“ nuomotoją atitinkančią TXT arba MX reikšmę.

  Įtraukę TXT arba MX įrašą, prieš pereidami prie kito veiksmo, palaukite apie 15 minučių.

 8. „Office 365“ domeno vediklyje pasirinkite atlikta, patvirtinti dabar ir pamatysite patvirtinimo puslapį. Pasirinkite Baigti.

  Jei nematote patvirtinimo puslapio, šiek tiek palaukite ir bandykite dar kartą.

  Nepereikite prie kito domeno vediklio veiksmo. Dabar esate patvirtinę, kad jums priklauso vietinės „Exchange“ organizacijos domenas, todėl galite tęsti el. pašto perkėlimą.

Katalogų sinchronizavimo naudojimas kuriant vartotojus „Office 365“

Naudojate katalogų sinchronizavimą norėdami sukurti visus vietinius vartotojus savo „Office 365“ organizacijoje.

Sukūrus vartotojus, reikės jiems suteikti licencijas. Sukūrę vartotojus, turite 30 dienų licencijoms įtraukti. Licencijų įtraukimo veiksmai pateikti dalyje Po perkėlimo atliekamų užduočių užbaigimas

Norėdami sukurti naujų vartotojų

 • Norėdami sinchronizuoti ir sukurti vietinius vartotojus „Office 365“, galite naudoti „Microsoft Azure Active Directory“ sinchronizavimo įrankį arba „Microsoft Azure Active Directory“ sinchronizavimo tarnybą (AAD sinchronizavimą). Perkėlę pašto dėžutes į „Office 365“, galėsite valdyti vartotojų abonementus vietinėje organizacijoje ir jie bus sinchronizuojami su „Office 365“ organizacija. Daugiau informacijos ieškokite Katalogo integravimas.

Perkeliamų pašto dėžučių sąrašo kūrimas

Nustatę vartotojus, kurių vietines pašto dėžutes norite perkelti į „Office 365“, naudodami kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failą sukursite perkėlimo paketą. Kiekvienoje CSV failo, kurį „Office 365“ naudoja perkėlimui vykdyti, eilutėje yra informacija apie vietines pašto dėžutes.

Pastaba: Pašto dėžučių, kurias galite perkelti į „Office 365“ naudodami dalinį perkėlimą, skaičius neribojamas. Perkėlimo paketo CSV faile gali būti ne daugiau kaip 2 000 eilučių. Norėdami perkelti daugiau nei 2 000 pašto dėžučių, sukurkite papildomų CSV failų ir kiekvieną failą naudokite naujam perkėlimo paketui sukurti.

Palaikomi atributai

Dalinio perkėlimo CSV failas palaiko tris toliau nurodytus atributus. Kiekviena CSV failo eilutė atitinka pašto dėžutę ir šioje eilutėje turi būti kiekvieno iš šių atributų reikšmė.

Atributas

Aprašas

Būtinas?

EmailAddress

Nurodo pirminį vietinių pašto dėžučių SMTP el. pašto adresą, pvz., pilarp@contoso.com.

Vietinėms pašto dėžutėms naudokite pirminį SMTP adresą, o ne vartotojų ID iš „Office 365“. Pvz., jei vietinio domeno vardas yra contoso.com, o „Office 365“ el. pašto domeno vardas – service.contoso.com, CSV faile el. pašto adresams naudokite domeno vardą contoso.com.

Būtinas

Slaptažodis

Slaptažodis, kuris turi būti nustatytas naujai „Office 365“ pašto dėžutei. Visi slaptažodžio apribojimai, taikomi jūsų „Office 365“ organizacijai, taip pat taikomi į CSV failą įtrauktiems slaptažodžiams.

Pasirinktinai

ForceChangePassword

Nurodo, ar vartotojas privalo pasikeisti slaptažodį pirmą kartą prisijungdamas prie naujos „Office 365“ pašto dėžutės. Naudokite True arba False kaip šio parametro reikšmę.

Pastaba: Jei naudojate bendrosios autentifikacijos sprendimą, vietinėje organizacijoje įdiegę „Active Directory“ susiejimo tarnyba (ADFS) 2.0 (AD FS 2.0) arba naujesnę versiją, kaip atributo ForceChangePassword reikšmę turite naudoti False.

Pasirinktinai

CSV failo formatas

Štai CSV failo formato pavyzdys. Šiame pavyzdyje trys vietinės pašto dėžutės perkeliamos į „Office 365“.

Pirmoje CSV failo eilutėje, arba antraštės eilutėje, yra išvardyti atributų, arba laukų, nurodytų toliau einančiose eilutėse, pavadinimai. Kiekvienas atributo pavadinimas atskiriamas kableliu.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Kiekviena eilutė, esanti po antraštės eilute, atitinka vieną vartotoją ir joje pateikiama informacija, kuri bus naudojama perkeliant vartotojo pašto dėžutę. Atributų reikšmės kiekvienoje eilutėje turi eiti ta pačia tvarka, kaip atributų pavadinimai antraštės eilutėje.

Norėdami sukurti CSV failą, naudokite bet kurią teksto rengyklę arba taikomąją programą, pvz., „Excel“. Įrašykite failą kaip .csv arba .txt failą.

Pastaba: Jei CSV faile yra ne ASCII arba specialių simbolių, įrašykite CSV failą naudodami UTF-8 arba kitą „Unicode“ kodavimą. Atsižvelgiant į taikomąją programą, įrašyti CSV failą naudojant UTF-8 arba kitą „Unicode“ kodavimą bus lengviau, jei kompiuterio sistemos lokalė atitiks CSV faile naudojamą kalbą.

„Office 365“ prijungimas prie el. pašto sistemos

Perkėlimo galiniame punkte yra parametrų ir kredencialų, reikalingų norint prijungti vietinį serverį, kuriame saugomos į „Office 365“ perkeliamos pašto dėžutės. Atlikdami dalinį perkėlimą sukuriate „Outlook Anywhere“ perkėlimo galinį punktą. Sukurtas vienas perkėlimo galinis punktas bus naudojamas visiems perkėlimo paketams.

Perkėlimo galinio punkto sukūrimas

 1. Eikite į „Exchange“ administravimo centrą.

 2. „Exchange“ administravimo centras eikite į Gavėjai > Perkėlimas.

 3. Pasirinkite Daugiau Piktograma Daugiau > Perkėlimo galiniai punktai.

  Pasirinkite perkėlimo galinį punktą.
 4. Puslapyje Perkėlimo galiniai punktai pasirinkite Naujas Nauja piktograma .

 5. Puslapyje Perkėlimo galinio punkto tipo pasirinkimas pasirinkite Outlook Anywhere > Pirmyn.

 6. Puslapyje Vietinės paskyros kredencialų įvedimas įveskite šią informaciją:

  • El. pašto adresas     Įveskite bet kurio vietinės „Exchange“ organizacijos, kuri bus perkeliama, vartotojo el. pašto adresą. „Office 365“ patikrins ryšį su šio vartotojo pašto dėžute.

  • Paskyra su teisėmis     Įveskite paskyros, turinčios reikiamas vietinės organizacijos administracines teises, vartotojo vardą (formatu „domenas\vartotojo vardas“ arba el. pašto adresą). „Office 365“ naudos šią paskyrą, kad aptiktų perkėlimo galinį punktą ir patikrintų šiai paskyrai priskirtas teises: tarnyba bandys pasiekti pašto dėžutę, naudodama nurodytą el. pašto adresą.

  • Paskyros su teisėmis slaptažodis     Įveskite teises turinčios paskyros (administratoriaus paskyros) slaptažodį.

 7. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei „Office 365“ sėkmingai prisijungs prie šaltinio serverio, bus rodomi ryšio parametrai. Pasirinkite Pirmyn.

   Patvirtintas ryšys su „Outlook Anywhere“ galutiniu punktu.
  • Jei bandomasis prisijungimas prie šaltinio serverio nesėkmingas, pateikite toliau nurodytą informaciją.

   • „Exchange“ serveris     Įveskite vietinės „Exchange Server“ tarnybos visiškai apibrėžtą domeno vardą (FQDN). Tai yra jūsų pašto dėžutės serverio pagrindinio kompiuterio vardas. Pvz., EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC tarpinis serveris     Įveskite „Outlook Anywhere“ RPC tarpinio serverio FQDN. Paprastai tarpinis serveris yra toks pat, kaip ir jūsų „Outlook Web App“ URL. Pvz., mail.contoso.com, kuris taip pat yra tarpinio serverio, kurį „Outlook“ naudoja jungdamasi prie „Exchange Server“, URL.

 8. Puslapyje Įveskite bendrąją informaciją įveskite Perkėlimo galinio punkto pavadinimą, pvz., Test5-galinis punktas. Jei norite naudoti numatytąsias reikšmes, kitus du laukus palikite tuščius.

  Perkėlimo galinio punkto pavadinimas.
 9. Pasirinkę Naujas sukurkite perkėlimo galinį punktą.

  Norėdami patikrinti, ar jūsų „Exchange Online“ prijungtas prie vietinio serverio, galite vykdyti komandą 4 pavyzdyje Test-MigrationServerAvailability.

Pašto dėžučių perkėlimas

Norėdami perkelti pašto dėžutes į „Office 365“, turite sukurti ir paleisti perkėlimo paketą.

Dalinio perkėlimo paketo kūrimas

Atlikdami dalinį perkėlimą, pašto dėžutes perkeliate paketais – po vieną paktą pagal kiekvieną sukurtą CSV failą.

Norėdami sukurti dalinio perkėlimo paketą

 1. Dalyje „Exchange“ administravimo centras eikite į Gavėjai > Perkėlimas.

 2. Pasirinkite Naujas Nauja piktograma > Perkelti į „Exchange Online“.

  Pasirinkite Perkelti į „Exchange Online“
 3. Puslapyje Perkėlimo tipo pasirinkimas pasirinkite Dalinis perkėlimas > Pirmyn.

 4. Skirtuke Pasirinkite vartotojus pasirinkite Naršyti, tada pasirinkite CSV failą, kuris bus naudojamas šiam perkėlimo paketui.

  Pasirinkus CSV failą, „Office 365“ patikrina CSV failą, norėdamas įsitikinti, kad:

  • Jis nėra tuščias.

  • Naudojamas kableliais atskirtas formatavimas.

  • Jame nėra daugiau nei 2 000 eilučių.

  • Jo antraštės eilutėje yra būtinas stulpelis EmailAddress.

  • Visose eilutėse yra tiek pat stulpelių, kiek ir antraštės eilutėje.

  Jei vieno iš šių patikrinimų rezultatas netinkamas, gausite klaidos pranešimą, kuriame bus nurodyta klaidos priežastis. Tuomet turite ištaisyti CSV failo klaidas ir iš naujo jį pateikti, kad būtų sukurtas perkėlimo paketas. Patikrinus CSV failą, jame nurodytų vartotojų skaičius rodomas kaip perkeliamų pašto dėžučių skaičių.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Puslapyje Perkėlimo galinio punkto patvirtinimas patikrinkite nurodytą perkėlimo galinio punkto informaciją, tada pasirinkite Pirmyn.

  Naujas perkėlimo paketas su patvirtintu galiniu punktu.
 7. Puslapyje Konfigūracijos perkėlimas įveskite perkėlimo paketo pavadinimą (be tarpų ir specialiųjų simbolių), tada pasirinkite Pirmyn. Kai sukuriate perkėlimo paketą, jo pavadinimas rodomas perkėlimo paketų sąraše, puslapyje Perkėlimas.

 8. Puslapyje Paketo paleidimas pasirinkite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Paleiskite paketą automatiškai.     Perkėlimo paketas paleidžiamas iškart, kai įrašote naują perkėlimo paketą. Paleidžiamo paketo būsena – Sinchronizuojama.

  • Paleiskite paketą vėliau neautomatiškai.     Perkėlimo paketas sukuriamas, bet nepaleidžiamas. Paketo būsena nustatyta kaip Sukurta. Norėdami paleisti perkėlimą paketą, pažymėkite jį perkėlimo ataskaitų srityje, tada pasirinkite Pradėti.

 9. Pasirinkę Naujas sukurkite perkėlimo paketą.

  Naujas perkėlimo paketas rodomas perkėlimo ataskaitų srityje.

Dalinio perkėlimo paketo paleidimas

Jei sukūrėte perkėlimo paketą ir sukonfigūravote, kad jis būtų paleistas neautomatiškai, galite paleisti jį naudodami „Exchange“ administravimo centrą.

Norėdami paleisti dalinio perkėlimo paketą

 1. Dalyje „Exchange“ administravimo centras eikite į Gavėjai > Perkėlimas.

 2. Perkėlimo ataskaitų srityje pasirinkite paketą, tada pasirinkite Pradėti.

 3. Jei perkėlimo paketas paleidžiamas sėkmingai, jo būsena perkėlimo ataskaitų srityje pasikeičia į Sinchronizuojama.

  Perkėlimo paketas sinchronizuojamas

Patikrinimas, ar perkėlimo veiksmas pavyko

Sinchronizavimo būseną galėsite stebėti perkėlimo ataskaitų srityje. Jei yra problemų, galite peržiūrėti žurnalo failą, kuriame apie klaidas pateikiama daugiau informacijos.

Taip pat galite patikrinti, ar vykstant perkėlimui dalyje „Office 365“ administravimo centras sukuriami vartotojai.

Vietinių pašto dėžučių konvertavimas į vartotojus su įgalintu el. paštu, kad perkelti vartotojai galėtų pasiekti savo el. laiškus

Kai sėkmingai perkeliate pašto dėžučių paketą, turite leisti vartotojams tam tikru būdu pasiekti savo laiškus. Vartotojas, kurio pašto dėžutė buvo perkelta, dabar turi ir vietinę pašto dėžutę, ir pašto dėžutę „Office 365“. Vartotojai, turintys pašto dėžutę „Office 365“, nebegaus naujų el. laiškų į vietines pašto dėžutes.

Dar nebaigėte perkėlimo, todėl dar negalite nukreipti visų vartotojų į „Office 365“ naudoti el.pašto. Taigi, ką turite padaryti tiems žmonėms, kurie turi abi dėžutes? Galite pakeisti vietines pašto dėžutes, kurias jau perkėlėte į vartotojus su įgalintu el. paštu. Kai keičiate iš pašto dėžutės į vartotoją su įgalintu el. paštu, galite nukreipti vartotoją, kad naudodamas el. paštą eitų į „Office 365“, o ne vietinę pašto dėžutę.

Dar viena svarbi vietinių pašto dėžučių konvertavimo į vartotojus su įgalintu el. paštu priežastis – „Exchange Online“ pašto dėžučių tarpinių serverių adresų išlaikymas, nukopijuojant šiuos adresus į vartotojus su įgalintu el. paštu. Taip iš vietinės organizacijos galite valdyti debesų technologija pagrįstus vartotojus, naudodami „Active Directory“. Be to, jei nuspręsite panaikinti vietinę „Exchange“ organizaciją, kai visos pašto dėžutės bus perkeltos į „Exchange Online“, tarpinio serverio adresai, nukopijuoti į vartotojus su įgalintu el. paštu, liks vietinėje „Active Directory“.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti scenarijų, kuriuos galite paleisti konvertuodami pašto dėžutės į vartotojus su įgalintu el. paštu, žr.:

Pasirinktinai: perkėlimo veiksmų pakartojimas

Paketus galite vykdyti vienu metu arba po vieną. Darykite, kaip jums patogiau pagal grafiką ir galimybę padėti žmonėms, kai perkėlimas bus baigtas. Atminkite, kad kiekviename perkėlimo pakete gali būti ne daugiau kaip 2 000 pašto dėžučių.

Baigę visus vartotojus perkelti į „Office 365“, būsite pasirengę pradėti siųsti el. laiškus tiesiai į „Office 365“ ir išjungti seną el. pašto sistemą.

Pasirinktinai: el. pašto delsos sumažinimas

Šios užduotie atlikti nebūtina, bet jei ją praleisite, gali kiek užtrukti, kol naujosiose „Office 365“ pašto dėžutėse pasirodys el. laiškai.

Kai už jūsų organizacijos ribų esantys žmonės siunčia jums el. laiškus, jų el. pašto sistemos kiekvieną kartą netikrina, kur siųsti tuos el. laiškus. Vietoj to, jų sistemos įrašo jūsų el. pašto sistemos vietą pagal jūsų DNS serverio parametrą, žinomą kaip galiojimo trukmė (TTL). Jei pakeičiate savo el. pašto sistemos vietą prieš baigiant galioti TTL, jie bandys siųsti el. laiškus į seną vietą, prieš išsiaiškindami, kad vieta pasikeitė. Dėl to paštas gali vėluoti. Vienas iš būdų, kaip to išvengti, – tai sumažinti TTL, kurią DNS serveris pateikia už jūsų organizacijos ribų esantiems serveriams. Tada organizacijos dažniau atnaujins jūsų el. pašto sistemos vietą.

Naudojant nustatytą trumpą, pvz., 3 600 sekundžių (viena valanda) ar trumpesnį intervalą, dauguma el. pašto sistemų kas valandą reikalaus informacijos apie vietą atnaujinimo. Rekomenduojame, prieš pradedant el. pašto perkėlimą, nustatyti bent tokį intervalą. Tai suteikia visoms sistemoms, kurios siunčia jums laiškus, pakankamai laiko keitimui atlikti. Kai atliksite galutinį perėjimą prie Office 365, galėsite vėl nustatyti didesnį TTL intervalą.

TTL parametrą galima keisti el. pašto sistemos apsikeitimo el. paštu įraše, dar vadinamame MX įrašu. Jis yra jūsų viešojoje DNS sistemoje. Jei turite daugiau nei vieną MX įrašą, turite pakeisti kiekvieno įrašo reikšmę į 3 600 arba mažiau.

Jei reikia pagalbos konfigūruojant DNS parametrus, žr. mūsų „Office 365“ DNS vadovą.

El. pašto nukreipimas tiesiogiai į „Office 365“

El. pašto sistemose, norint išsiaiškinti, kur siųsti el. laiškus, naudojamas DNS įrašas, vadinamas MX įrašu. El. pašto perkėlimo metu MX įrašas nurodė jūsų vietinę el. pašto sistemą. Dabar, baigus visų vartotojų el. pašto perkėlimą į „Office 365“, metas nukreipti MX įrašą į „Office 365“. Tai padės užtikrinti, kad el. paštas būtų pristatytas į jūsų „Office 365“ pašto dėžutes. Perkėlę MX įrašą, taip pat galėsite išjungti savo senąją el. pašto sistemą, kai tik būsite pasirengę.

Daugumai DNS paslaugų teikėjų esame parengę konkrečias instrukcijas, kaip pakeisti MX įrašą. Jei jūsų DNS teikėjas neįtrauktas arba norite gauti bendras instrukcijas, pateikėme ir bendrąsias MX įrašo instrukcijas.

Gali užtrukti iki 72 val., kol jūsų klientų ir partnerių el. pašto sistemos atpažins pakeistą MX įrašą. Palaukite bent 72 valandas prieš pradėdami kitą užduotį.

Dalinio perkėlimo paketo naikinimas

Pakeitę MX įrašą ir įsitikinę, kad visi el. laiškai nukreipiami į „Office 365“ pašto dėžutės, galite panaikinti dalinio perkėlimo paketus. Prieš naikindami perkėlimo paketą, patikrinkite šiuos dalykus:

 • Visi pakete esantys vartotojai naudoja „Office 365“ pašto dėžutes. Panaikinus paketą, paštas, nusiųstas į pašto dėžutes vietiniame „Exchange Server“, nebus nukopijuotas į atitinkamas „Office 365“ pašto dėžutes.

 • „Office 365“ pašto dėžutės buvo sinchronizuotos bent kartą po to, kai paštas buvo pradėtas siųsti tiesiai į jas. Norėdami tai padaryti įsitikinkite, kad perkėlimo paketo lauko Paskutinio sinchronizavimo laikas reikšmė yra naujesnė nei data, kai paštas buvo pradėtas siųsti tiesiai į „Office 365“ pašto dėžutes.

Kai panaikinate dalinio perkėlimo paketą, perkėlimo tarnyba išvalo visus įrašus, susijusius su perkėlimo paketu, ir tada panaikina perkėlimo paketą. Paketas bus pašalinamas iš perkėlimo paketų sąrašo perkėlimo ataskaitų srityje.

Norėdami panaikinti dalinio perkėlimo paketą

 1. „Exchange“ administravimo centras eikite į Gavėjai > Perkėlimas.

 2. Perkėlimo ataskaitų srityje pasirinkite paketą, tada pasirinkite Naikinti.

  Gali užtrukti kelias minutes, kol paketas bus panaikintas.

 3. „Exchange“ administravimo centras eikite į Gavėjai > Perkėlimas.

 4. Patikrinkite, ar perkėlimo paketas neberodomas perkėlimo ataskaitų srityje.

Po perkėlimo atliekamų užduočių užbaigimas

Perkėlus pašto dėžutes į „Office 365“, reikia užbaigti po perkėlimo atliekamas užduotis.

Po perkėlimo atliekamų užduočių užbaigimas

 1. Aktyvinkite „Office 365“ perkeltų abonementų vartotojų abonementus, priskirdami licencijas.    Jei nepriskirsite licencijos, pasibaigus atidėjimo laikotarpiui (30 d.), pašto dėžutė bus išjungta. Norėdami priskirti licenciją dalyje „Office 365“ administravimo centras, žr. „Office 365“ verslui licencijų priskyrimas vartotojams.

 2. Sukurkite automatinio radimo DNS įrašą, kad vartotojai galėtų lengvai pasiekti savo pašto dėžutes.    Perkėlę visas vietines pašto dėžutes į „Office 365“, galite konfigūruoti jūsų „Office 365“ organizacijai skirtą automatinio radimo DNS įrašą, kad vartotojai galėtų lengvai prisijungti prie savo naujųjų „Office 365“ pašto dėžučių, naudodami „Outlook“ ir mobiliuosius klientus. Šis naujas automatinio radimo DNS įrašas turi naudoti tokią pačią vardų sritį, kokią naudojate savo „Office 365“ organizacijoje. Pvz., jei jūsų debesų technologijos pagrindu veikianti vardų sritis yra cloud.contoso.com, automatinio radimo DNS įrašas, kurį turite sukurti, yra autodiscover.cloud.contoso.com.

  „Office 365“ naudoja CNAME įrašą, kad „Outlook“ ir mobiliuosiuose klientuose būtų įdiegta automatinio radimo paslauga. Automatinio radimo CNAME įraše turi būti tokia informacija:

  • Pseudonimas: autodiscover

  • Paskirties vieta: autodiscover.outlook.com

  Daugiau informacijos žr. DNS įrašų kūrimas „Office 365“, kai tvarkote DNS įrašus.

 3. Vietinių „Exchange“ serverių išjungimas.    Įsitikinę, kad visi el. laiškai nukreipiami tiesiogiai į „Office 365“ pašto dėžutes, baigę perkėlimą ir neturėdami poreikio išlaikyti vietinę el. pašto organizaciją, galite pašalinti „Exchange“.

  Jei reikia daugiau informacijos, žr.:

  Pastaba: „Exchange“ išjungimas gali turėti nenumatytų padarinių. Prieš išjungiant vietinę „Exchange“ organizaciją, rekomenduojame susisiekti su „Microsoft“ palaikymo tarnyba.

Taip pat žr.

Ką reikia žinoti apie dalinį el. pašto perkėlimą į „Office 365“

El. pašto perkėlimo į „Office 365“ būdai

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×