Dabartinės duomenų bazės kategorija (Access parinktys)

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Pastaba : Šiame skirtuke esančios parinktys taikomos tik dabartinei (atidarytai) duomenų bazei.

Programos parinktys

 • Programos pavadinimas    Įrašykite savo duomenų bazės pavadinimą. Jis bus rodomas sistemos „Windows“ pavadinimo juostoje.

 • Programos piktograma    Įrašykite rastro (.bmp) arba piktogramos (.ico) failo vardą. Vaizdas bus rodomas sistemos „Windows“ pavadinimo juostoje. Spustelėkite Naršyti, kad būtų rodomas dialogo langas Piktogramų naršyklė ir galėtumėte rasti vaizdo failą.

 • Naudoti kaip formos ir ataskaitos piktogramą    Kai pasirenkate programos piktogramą, ši parinktis padeda piktogramą skirtukuose, esančiuose virš šiuo metu atidarytos duomenų bazės formų ir ataskaitų. Jei dokumento skirtukus išjungsite, piktograma kitur nepasirodys.

 • Rodyti formą    Nustato, keičia arba šalina formą, kuri, paleidus duomenų bazę, atidaroma automatiškai. Jei nenorite, kad forma būtų atidaroma, pažymėkite (nereikia). Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Rodyti būsenos juostą    Rodo arba slepia programos „Access“ darbo srities apačioje esančią būsenos juostą. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Dokumentų lango parinktys   

  • Persidengiantys langai    Leidžia programoje „Microsoft Office Access 2007“ atidaryti ir peržiūrėti kelis ekranus. Paslėpę naršymo sritį ir pažymėję šią parinktį, gausite rodinį, labiausiai panašų į „klasikinį“. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

  • Dokumentai skirtukuose    Leidžia naudoti vieno dokumento sąsają ir vienu metu rodyti vieną objektą. Tai yra numatytoji parinktis. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Rodyti dokumentų skirtukus    Įjungia arba išjungia bet kurios atidarytos duomenų bazės objektų viršuje rodomus skirtukus. Šis parametras išjungia tik skirtukus, bet neuždaro pačių skirtukuose esančių objektų ir neįgalina „klasikinio“ rodinio. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Naudoti specialiuosius „Access“ mygtukus    Įgalina arba išjungia šiuos greitintuvo raktus:

Raktai

Rezultatas

F11

Rodo arba slepia naršymo sritį.

CTRL+G

Rodo tiesioginį Visual Basic rengyklės langą.

ALT+F11

Paleidžia Visual Basic rengyklę.

CTRL+BREAK

Kai dirbate su programos „Office Access 2007“ projektu, paspaudę šią klavišų kombinaciją, sustabdysite programos „Access“ įrašų nuskaitymą iš serverio.

 • Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Glaudinti uždarant    Automatiškai glaudina ir atkuria jūsų duomenų bazes, kai jas uždarote. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Įrašant failą iš jo ypatybių šalinti asmeninio pobūdžio informaciją    Kai įrašote failą, iš failo ypatybių automatiškai šalina asmeninę informaciją. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Formose naudoti „Windows“ temų valdiklius    Jūsų formų ir ataskaitų valdikliuose naudoja jūsų sistemos „Windows“ temą. Šis parametras taikomas tik tada, jei naudojate kitokią temą, nei standartinė sistemos „Windows“ tema.

 • Šioje duomenų bazėje įgalinti maketo rodinį    Programos „Access“ būsenos juostoje ir laikinuosiuose meniu, kurie rodomi dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus objekto skirtuką, rodo arba slepia mygtuką Maketo rodinys. Nepamirškite, kad maketo rodinys gali būti išjungtas ir atskiruose duomenų bazės objektuose, todėl, net ir įgalinus šią parinktį, ji ne visada gali būti pasiekiama.

 • Įgalinti duomenų lapo rodinio lentelių dizaino keitimus    Dirbant duomenų lapo rodinyje, leidžia keisti lentelių dizainą.

 • Tikrinti sutrumpintus skaičių laukus    Kai ši parinktis įgalinta, jei stulpelis yra per siauras rodyti visą reikšmę, skaičiai bus rodomi kaip „#####“. Įgalinus šią parinktį, stulpeliuose matysite tik dalį reikšmių.

 • Paveikslėlių ypatybių saugojimo formatas   

  • Išlaikyti šaltinio vaizdo formatą (mažesnis failo dydis)    Kai pažymėta ši parinktis, programa „Access“ saugo vaizdų jų pirminiu formatu. Pažymėkite šią parinktį, jei norite sumažinti duomenų bazės dydį.

  • Konvertuoti visus paveikslėlio duomenis į rastrus (suderinama su „Access 2003“ ir ankstesnėmis versijomis)    Kai pažymėta ši parinktis, programa „Access“ sukuria pirminio vaizdo failo kopiją „Windows“ rastro arba Nepriklausomas nuo įrenginio rastro formatu. Pažymėkite šią parinktį, jei vaizdus norite matyti duomenų bazėse, sukurtose programoje „Office Access 2003“ (ar ankstesnėje).

Naršymas

 • Rodyti naršymo sritį    Rodo arba slepia naršymo sritį. Jei sritį paslėpėte netyčia, paspauskite F11, kad ji vėl būtų rodoma. Pagal numatytuosius parametrus, programa „Access“ daugiau nebepateikia duomenų bazės lango. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Naršymo parinktys    Rodo dialogo langą Naršymo parinktys. Naudokite dialogo langą, jei norite keisti naršymo srityje rodomas kategorijas ir grupes.

  Daugiau informacijos apie naudojant dialogo langą Naršymo parinktys , ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

Juostelės ir įrankių juostos parinktys

 • Juostelės pavadinimas    Sąraše pasirinkite pasirinktinės juostelės grupės pavadinimą. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

  Pastaba : Juostelė priklauso „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“.

 • Laikinojo meniu juosta    Nustato arba pakeičia numatytąją meniu juostą laikinuosiuose meniu. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Leisti naudoti išsamius meniu    Kai šis žymės langelis nepažymėtas, visus skirtukus numatytąją juostelės yra paslėpti, išskyrus skirtuką Pagrindinis . Be to, tik Uždaryti duomenų bazę ir Išėjimo prieigos komandos galimos, kai spustelite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis .

  Pastaba : 

  • Tam, kad nurodytas parametras pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

  • Norėdami laikinai atkurti numatytąjį juostelę ir "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis komandas, uždaryti duomenų bazę ir iš naujo atidarykite duomenų bazę, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT. Baigus naudoti šį metodą Norėdami atidaryti duomenų bazę, visam laikui galite atkurti numatytąjį juostelę ir "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis komandas grįžti į dialogo langą "Access" parinktys, ir tada pagal Dabartinę duomenų bazę, juostelės ir įrankių juostos parinktis, pažymėjus žymės langelį Leisti išsamius meniu .

   Pastaba : 

 • Leisti naudoti numatytuosius laikinuosius meniu    Įjungia arba išjungia laikinuosius meniu, rodomus dešiniuoju pelės mygtuku naršymo srityje spustelėjus duomenų bazės objektą arba formos ar ataskaitos valdiklį. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

Pavadinimų automatinės taisos parinktys

 • Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija    Programa „Access“ saugo informaciją, reikalingą taisant pavadinimo nustatymo klaidas. Tačiau programa „Access“ netaisys klaidų, kol nepažymėsite parinkties Atlikti automatinę pavadinimų taisą. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Atlikti automatinę pavadinimų taisą    Programa „Access“ taiso pasirodančias pavadinimų nustatymo klaidas. Jei pažymėsite parinktį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija, bet paliksite ją tuščią, programa „Access“ saugos bet kokius klaidų duomenis, kol šios parinkties nepažymėsite. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai    Programa „Access“ registruoja duomenų bazės keitimus, kuriuos ji atlieka taisydama pavadinimų nustatymo klaidas. Programa „Access“ saugo duomenis lentelėje, kurios pavadinimas „AutoCorrect.log“. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

Filtro peržvalgos parinktys, skirtos duomenų bazės pavadinimas duomenų bazės

Šioje sekcijoje nurodytos parinktys valdo keletą priemonių:

 • Lange Filtruoti pagal formas pateiktų lauko reikšmių sąrašų dydį

 • Ar galite rodyti šiuo metu atidarytos duomenų bazės indeksuotų ir neindeksuotų laukų ir susietos išorinio failo lentelės reikšmes

 • Ar formos valdikliuose pasirodys reikšmių sąrašai, kai naudojate filtravimą pagal formą

Kuo daugiau parinkčių pažymėsite, tuo daugiau reikšmių tipų naudosite filtruodami. Šios parinktys taikomos tik šiuo metu atidarytoje duomenų bazėje.

 • Rodyti reikšmių sąrašas   

  • Vietiniai indeksuoti laukai    Į reikšmių sąrašus, rodomus lange Filtruoti pagal formą, įtraukia reikšmes iš vietinių indeksuotų laukų. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

  • Vietiniai neindeksuoti laukai    Į reikšmių sąrašus, rodomus lange Filtruoti pagal formą, įtraukia reikšmes iš vietinių neindeksuotų laukų. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

  • ODBC laukai    Įtraukia reikšmes iš lentelių, su kuriomis susisiejate naudodami ODBC ryšį. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

 • Nerodyti sąrašų, kurių eilučių skaičius yra didesnis nei    Įveskite didžiausią įrašų skaičių, kurį programa „Access“ turėtų nuskaityti filtravimo pagal formą veiksmų reikšmių sąrašo kūrimo metu. Jei sąrašui baigti reikalingas įrašų skaičius viršys jūsų nurodytą skaičių, reikšmių sąrašas nebus rodomas. Visuose reikšmių sąrašuose bus tik unikalios reikšmės, net jei jų laukai neindeksuoti. Numatytasis parametras yra 1000. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×