Centrinio administravimo veiksmų planas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Centrinis administravimas „SharePoint Server 2013“ yra vieta, į kurią pereinate atlikti administravimo užduočių iš centrinės vietos. Centrinis administravimas yra padalintas į devynias dalis: Taikomųjų programų valdymas, Sistemos parametrai, Stebėjimas, Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas, Sauga, Plėtotė ir perkėlimas, Bendrieji programų parametrai, Taikomosios programos ir Konfigūravimo vedliai.

Taikomosios programos valdymas

Šie pateikti straipsniai padės jums valdyti žiniatinklio taikomąsias programas, tarnybos taikomąsias programas, svetainių rinkinius ir turinio duomenų bazes.

Man reikia

Eikite į

Valdyti žiniatinklio taikomąsias programas

Kurti žiniatinklio taikomąją programą.

Kurti reikalavimais pagrįstas žiniatinklio taikomąsias programas "SharePoint 2013"

Žiniatinklio taikomosios programos išplėtimas naudojant papildomas IIS svetaines, kuriose yra toks pat turinys.

Išplėsti reikalavimais pagrįstas žiniatinklio taikomąsias programas "SharePoint 2013"

Svetainės rinkinio veiksmų kūrimas, naikinimas, peržiūrėjimas arba valdymas.

Šiame skyriuje straipsniai: tvarkyti svetainių rinkinius.

Naujos žiniatinklio taikomosios programos, kuri naudoja formomis pagrįstą autentifikavimą, kūrimas

Pareiškimais grįstai žiniatinklio taikomajai programai konfigūruoti formomis pagrįstas autentifikavimas

Žiniatinklio taikomosios programos su AD FS tapatybės teikėju kūrimas ir konfigūravimas.

Konfigūruoti SAML grįstų pareiškimų autentifikavimo su ADFS programoje "SharePoint 2013"

Paslaugų taikomųjų programų pervardijimas. Jums gali reikėti tai padaryti, jeigu pašalinsite GUID iš duomenų bazės pavadinimo po to, kai „SharePoint“ produktų konfigūravimo vedlys sukuria duomenų bazes. Taip pat galite pervardyti paslaugų taikomųjų programų duomenų bazes, kad galėtumėte lygiuoti duomenų bazes pagal savo organizacijos pavadinimų sudarymo standartus. Paslaugų taikomųjų programų pervardijimas apima visas paslaugų duomenų bazes:

 • Taikomųjų programų valdymo paslauga

 • Veiklos duomenų jungiamumas

 • Valdomų metaduomenų paslauga

 • „PerformancePoint“ paslaugos

 • Ieškos tarnyba

 • Apsaugotos saugyklos paslauga

 • „SharePoint“ vertimo tarnybos

 • Būsenų tarnyba

 • Naudojimo ir sveikatos duomenų rinkimas

 • „SharePoint Foundation“ prenumeratos parametrų tarnyba

Šiame skyriuje straipsniai: paslaugų taikomųjų programų pervardijimas "SharePoint 2013"

Žiniatinklio taikomosios programos, naudojančios paraiškomis pagrįstą autentifikavimą, išplėtimas. Tai atliekama, kai reikia rodyti tą patį turinį skirtingiems vartotojų rinkiniams naudojant papildomą IIS žiniatinklio svetainę tam pačiam turiniui laikyti.

Išplėsti reikalavimais pagrįstas žiniatinklio taikomąsias programas "SharePoint 2013"

Žiniatinklio taikomosios programos mobiliųjų abonementų konfigūravimas ir redagavimas, kad vartotojai galėtų prenumeruoti įspėjimus, kurie būtų siunčiami, kai pakeičiamas „SharePoint“ sąrašas arba elementas. Norėdami konfigūruoti arba redaguoti serverių ūkio mobilųjį abonementą, žr. dalį El. paštas ir teksto pranešimai (SMS).

"SharePoint 2013" mobiliojo abonemento konfigūravimas

Vartotojo ir profilių saugykloje saugomos grupės profilio informacijos sinchronizavimas. Tai leidžia jums sukurti vartotojų profilius importuojant informaciją iš kitų sistemų, kurios yra naudojamos jūsų organizacijoje.

Valdyti vartotojų profilių sinchronizacijų "SharePoint Server 2013".

Ieškos valdymas, įskaitant:

 • aptiktų ypatybių, aptiktų ypatybių kategorijų ir valdomų ypatybių ieškos schemoje peržiūrėjimą, įtraukimą, redagavimą, susiejimą ir naikinimą;

 • parametrų konfigūravimą, kad būtų pateikiami labiausiai susiję ieškos rezultatai;

 • aptinkamą turinį, kurį norite leisti vartotojams ieškoti;

 • informaciją apie iešką ir naudojimo ataskaitas, užklausos sveikatos ataskaitas, aptikimo sveikatos ataskaitas ir aptikimo žurnalą ieškos sistemos sveikatai analizuoti.

Šiame skyriuje straipsniai: ieškokite straipsniuose šiame skyriuje: administruoti ieškos "SharePoint 2013".

Tarnybos Applicatio ns:

Apsaugotos saugyklos paslaugos taikomosios programos kūrimas ir šifravimo rakto generavimas bei atnaujinimas apsaugotos saugyklos paslaugos taikomajai programai naudoti.

Konfigūruoti apsaugotos saugyklos paslauga "SharePoint 2013"

Ieškos paslaugos taikomosios programos kūrimas ir konfigūravimas turiniui aptikti ir ieškos rezultatams vartotojams pateikti.

Kūrimas ir konfigūravimas "SharePoint Server 2013" ieškos tarnybos taikomosios programos

Automatinio vertimo paslaugos taikomosios programos kūrimas ir konfigūravimas, kad vartotojai galėtų versti dokumentus automatiniu būdu.

Kūrimas ir konfigūravimas "SharePoint Server 2013" automatinio vertimo paslaugų

Šių Mano svetainių parametrų konfigūravimas, kad vartotojai galėtų sekti konkrečius naujienų informacijos santraukos elementus Mano svetainėse.

Konfigūruoti mano svetainės "SharePoint Server 2013"

Paskirstytosios talpyklos paslaugos paleidimas ir sustabdymas valdymo ir operacinėms užduotims paskirstytojoje talpykloje atlikti

"SharePoint Server 2013" paskirstytosios talpyklos paslaugos valdymas

Vartotojo asmeninių ir socialinių funkcijų teisių konfigūravimas.

Vartotojų ar grupių "SharePoint Server 2013 Preview" asmeninių ir socialinių funkcijų įgalinimas arba išjungimas

Paslaugos taikomosios programos duomenų bazių versijos atnaujinimas paleidžiant paslaugos taikomosios programos egzempliorių ir Vartotojo profilio sinchronizavimo paslaugos paleidimas.

Duomenų bazių pridėjimas ir versijos naujinimas į "SharePoint 2013"

Vartotojo profilio paslaugos taikomosios programos konfigūravimas personalizavimo parametrams, pvz., vartotojo profilio ypatybių, auditorijų, profilio sinchronizavimo parametrams, organizacijos naršymo ir administravimo parametrams ir Mano svetainė parametrams, valdyti.

Kurti, redaguoti arba panaikinti vartotojo profilio paslaugos taikomosios programos "SharePoint Server 2013"

Vartotojo profilio paslaugos administravimas. Tai apima:

 • vartotojo profilio paslaugos taikomosios programos kūrimą, redagavimą ar naikinimą;

 • vartotojo profilio paslaugos taikomosios programos, funkcijų ir vartotojų profilių administravimo priskyrimą;

 • vartotojo profilio paslaugos taikomosios programos administratoriaus šalinimą;

 • vartotojo profilio pasirinktinių ypatybių įtraukimą, redagavimą arba naikinimą.

Šiame skyriuje straipsniai: administruoti "SharePoint Server 2013" vartotojų profilių tarnybos

Ieškos veikimas ir valdymas programoje „SharePoint 2013“. Tai apima:

 • aptiktų ypatybių kategorijų ir valdomų ypatybių ieškos schemoje peržiūrėjimą, įtraukimą, redagavimą, susiejimą ir naikinimą;

 • parametrų konfigūravimą, kad būtų pateikiami labiausiai susiję ieškos rezultatai;

 • valdymą, kaip aptikti turinį, kurį norite leisti vartotojams ieškoti;

 • ieškos ir naudojimo ataskaitų, užklausos sveikatos ataskaitų, aptikimo sveikatos ataskaitų ir aptikimo žurnalo ieškos sistemos sveikatai analizuoti naudojimą.

Šiame skyriuje straipsniai: ieškokite straipsniuose šiame skyriuje: administruoti ieškos "SharePoint 2013".

„Excel“ tarnybų administravimas programoje „SharePoint“. Apima išsamią informaciją apie taip, kaip:

 • Sukurti „Excel“ tarnybų taikomąją programą ir įdiegti „Excel“ tarnybas ūkyje.

 • Aptikti ir atnaujinti „Excel“ tarnybų visuotinius nustatymus, kurie apima saugos, apkrovos išlyginimo, seansų valdymo, atminties naudojimo, darbaknygės talpyklos ir išorinių duomenų parametrus.

 • Įtraukti, konfigūruoti arba naikinti „Excel“ tarnybų patikimą failų vietą. Patikima failų vieta yra „SharePoint Server“ vieta, tinklo bendro naudojimo failų ištekliai arba žiniatinklio aplanko adresas, kurį administratorius įgalino kaip vietą, iš kur įkeliamos darbaknygės.

 • Įtraukti, konfigūruoti arba naikinti „Excel“ tarnybų patikimus duomenų teikėjus. Patikimi duomenų teikėjai yra duomenų teikėjai, kuriuos naudodamos „Excel“ tarnybos pasiekia duomenis.

 • Įtraukti, konfigūruoti arba naikinti patikimas duomenų ryšių bibliotekas. „Excel“ tarnybos gali naudoti tik duomenų ryšių failus, kurie yra saugomi patikimoje duomenų ryšių bibliotekoje.

 • Įtraukti, redaguoti arba naikinti vartotojo apibrėžtus funkcijų rinkinius. Jei jūsų diegimo scenarijai apima darbaknyges, kuriose yra vartotojo nustatytų funkcijų, išplečiančių „Excel“ skaičiavimo tarnybų galimybes, privalote registruoti vartotojo apibrėžtus funkcijų rinkinius „Excel“ tarnybų vartotojo apibrėžtų funkcijų rinkinių sąraše.

 • Registruoti, redaguoti ir išregistruoti „SQL Server 2012“ analizės paslaugas „Excel“ tarnybų naudojimui, atliekant išsamios duomenų analizės skaičiavimus.

Šiame skyriuje straipsniai: "Excel" tarnybų administravimo.

„PerformancePoint“ paslaugų administravimas „SharePoint Server“. Apima išsamią informaciją apie taip, kaip:

 • Konfigūruoti bendrai naudojamą paslaugos abonementą „PerformancePoint“ paslaugoms. Bendrai naudojamas paslaugos abonementas yra „Active Directory“ abonementas, naudojamas „PerformancePoint“ paslaugų duomenų šaltiniams pasiekti.

 • Naikinti „PerformancePoint“ paslaugų taikomąją programą.

 • Riboti „PerformancePoint“ paslaugų funkcijas, kurios naudoja patikimas vietas, leidžiant naudoti tik priskirtas svetaines, sąrašus arba dokumentų bibliotekas, o ne visą svetainių rinkinį.

 • Sužinoti, kaip tinkinti „PerformancePoint“ paslaugų taikomosios programos parametrus, pvz., talpyklos trukmes, filtro veikimo būdą ir užklausos skirtąjį laiką, kurie gali turėti įtakos efektyvumui, saugai ir ryšiams su išoriniais duomenimis.

Šiame skyriuje straipsniai: "PerformancePoint" paslaugų administravimas.

„Visio“ grafikos tarnybų administravimas. Apima išsamią informaciją apie taip, kaip:

 • kurti, naikinti ir išvardyti visus „Visio“ grafikos tarnybų paslaugų taikomąsias programas;

 • kurti, naikinti ir išvardyti visus „Visio“ grafikos tarnybų paslaugų taikomųjų programų tarpinius serverius;

 • konfigūruoti visuotinius nustatymus parametrams, pvz., diagramos dydžio, talpyklos termino, talpyklos dydžio, perskaičiavimo trukmių ir išorinių dydžių;

 • kurti, redaguoti arba naikinti patikimus duomenų teikėjus.

Šiame skyriuje straipsniai: "Visio" grafikos tarnybų administravimas.

Duomenų modelio parametrų konfigūravimas „Excel“ tarnybose

Konfigūruoti analizės tarnybų "Excel Services" duomenų modeliams apdoroti

Prisijungimas prie išorinių sąrašų programoje „Visio“ naudojant „Microsoft“ išorinių sistemų ryšių paslaugas ir diagramos generavimas naršyklėje naudojant programą „Visio Services“. Norint prisijungti jums reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • sukurti apsaugotos saugyklos tikslinę taikomąją programą, kad veiklos duomenų jungiamumo tarnybos išorinio turinio tipas galėtų pasiekti apsaugotoje saugykloje saugomus kredencialus;

 • konfigūruoti veiklos duomenų jungiamumo tarnybos metaduomenų saugyklos teises ir suteikti vartotojų teises veiklos duomenų jungiamumo tarnybos metaduomenų saugyklai;

 • konfigūruoti veiklos duomenų jungiamumo tarnybos objekto teises ir suteikti teises išorinio turinio tipui.

Naudokite "Visio" paslaugas su išoriniais sąrašais "SharePoint 2013"

Parinkties EfektyvusVartotojoVardas naudojimas „Excel“ tarnybose arba „PerformancePoint“ tarnybose vartotojo autentifikavimui, naudojant analizės paslaugų duomenų šaltinius.

Naudokite analizės paslaugų Efektyvusvartotojovardas "SharePoint Server 2013"

Tikslinės taikomosios programos kūrimas bendrai naudojamam paslaugos abonementui.

Konfigūruoti "Excel" tarnybų duomenų atnaujinimo naudojant bendrai naudojamą paslaugos abonementą ("SharePoint Server 2010")

arba

Konfigūruoti "Visio" tarnybos bendrai naudojamo paslaugos abonemento BI testinėje aplinkoje

Svetainių rinkiniai ir parametrai

Ieškos centro svetainės kūrimas ir prieigos suteikimas vartotojams.

"SharePoint Server 2013" ieškos centro svetainės kūrimas

Mano svetainių konfigūravimas. Tai apima išsamią informaciją apie taip, kaip:

 • sukurti Mano svetainės pagrindinį svetainių rinkinį;

 • įtraukti pakaitos priklausomybės valdomą kelią į žiniatinklio taikomąją programą;

 • prijungti taikomąją žiniatinklio programą prie taikomųjų paslaugos programų;

 • įjungti savitarnos svetainių kūrimą taikomajai žiniatinklio programai;

 • konfigūruoti Mano svetainės parametrus vartotojo profilio paslaugos taikomajai programai.

Konfigūruoti mano svetainės "SharePoint Server 2013"

Bendruomenės svetainės arba portalo kūrimas.

Kūrimas ir konfigūravimas "SharePoint Server 2013" bendruomenių

Svetainių rinkinio kūrimas arba naikinimas, visų svetainių rinkinių peržiūrėjimas arba svetainių rinkinių blokavimo būsenos valdymas, norint kontroliuoti, ką vartotojai gali daryti ir ko negali daryti svetainių rinkinyje.

Šiame skyriuje straipsniai: straipsniai dalyje svetainių rinkinių valdymas.

Nenaudojamų svetainių rinkinių valdymas ir automatinis svetainių rinkinio naikinimas. Šiame straipsnyje pateikiama informacijos apie tvarkaraščio nustatymą, kad svetainių rinkinio savininkas būtų įspėjamas apie svetainių rinkinio neaktyvumą prieš naikinant nenaudojamus svetainių rinkinius.

Nenaudojamų svetainių rinkinių "SharePoint 2013" valdymas

Verslo įžvalgų centro kūrimas su verslo įžvalgų centro įmonės šablonu elementams, pvz., ataskaitoms ir ataskaitų sritims, saugoti.

"SharePoint Server 2013" verslo įžvalgų centro konfigūravimas

Duomenų bazės

Turinio duomenų bazės įtraukimas į ūkį.

Įtraukti turinio duomenų bazių, "SharePoint 2013"

Turinio duomenų bazių pridėjimas arba atsiejimas.

Pridėjimas arba atsiejimas "SharePoint 2013" duomenų bazių

Taikomųjų programų valdymo paslaugos programų pervardijimas ir nukreipimas į pervardytas duomenų bazes.

Taikomųjų programų valdymo paslaugos taikomosios programos duomenų bazių pervardijimas "SharePoint 2013"

El. paštas ir teksto pranešimai (SMS)

Serverių ūkio mobiliųjų abonementų konfigūravimas ir redagavimas, kad vartotojai galėtų prenumeruoti įspėjimus, kurie būtų siunčiami, kai pakeičiamas „SharePoint“ sąrašas arba elementas. Norėdami konfigūruoti arba redaguoti žiniatinklio taikomosios programos mobilųjį abonementą, žr. dalį Taikomųjų žiniatinklio programų valdymas.

"SharePoint 2013" mobiliojo abonemento konfigūravimas

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×