Buvimo tvarkymo vadovas

Buvimo tvarkymo vadove rasite pagrindinę informaciją apie tai, kas yra buvimas, kaip jis veikia ir kaip jį naudoti, kad patogiai bendrautumėte su kitais vartotojais, leistumėte jiems susisiekti su jumis ir kontroliuotumėte, kada galite būti trukdomi, taip padidindami savo darbo produktyvumą.

Šioje temoje

Buvimo apžvalga

Penki pagrindiniai būdai, kaip buvimas gali jums padėti

Ką reiškia buvimo mygtukai?

Kokie buvimo atributai apibūdina kontaktą

Kaip neautomatiniu būdu keisti buvimo informaciją

Kaip buvimas yra naujinamas pagal programos „Outlook“ kalendorių

Kaip buvimas yra naujinamas pagal jūsų aktyvumą

Kaip buvimas yra naujinamas pagal jūsų neaktyvumą

Kaip valdyti buvimo informaciją, kad ji būtų rodoma ne visiems

Kaip jūsų buvimo informaciją mato kiti, atsižvelgiant į prieigos lygius

Buvimo apžvalga

Asmens buvimas nustatomas pagal atributų, nurodančių asmens būseną, aktyvumą, buvimo vietą, norą bendrauti ir kontaktinę informaciją, rinkinį. Buvimo informacija padeda jums susisiekti su kitais ir kitiems pasiekti jus.

A person's presence is determined by a collection of attributes.

Programa „Office Communicator“ suteikia visą rinkinį asmens buvimo atributų, kuriuos galite tinkinti ir leisti juos pasiekti kitiems asmenims, kad jie galėtų lengviau bendrauti su jumis. Kai kurie buvimo atributai, kuriuos galite nustatyti: buvimo būsena, vieta, asmeninės pastabos ir mobiliojo telefono numeris.

Presence attributes include status, location, note, and mobile phone number. To enter your phone numbers, click the Menu button, then click Tools > Options > Phones tab.

Buvimo informacija suteikia jums kontaktų kontekstą ir padeda pasirinkti geriausią bendravimo būdą. Pavyzdžiui, jums reikia aptarti pasiūlymą su bendradarbiu. Žvilgtelite į jo būseną kontaktų sąraše ir matote, kad jis pasiekiamas. Vadinasi, galite pereiti koridorių ir pasikalbėti su juo akis į akį, tačiau pastebite vietos indikatorių, rodantį, kad asmuo dirba namuose, taigi, nusprendžiate kontaktui pasiųsti tiesioginį pranešimą.

Programa „Communicator“ suteikia daug informacijos apie kiekvieną kontaktą, taigi galite matyti kontakto kontekstą – ar jis prieinamas, ar susirinkime, ar laisvas bus po valandos, ar dirba namuose. Pagal tai galite nuspręsti, kuriuo būdus geriausiai su juo susisiekti. Pavyzdžiui, jei kontaktas yra susitikime, o jums reikia aptarti svarbų reikalą, galite siųsti tiesioginį pranešimą.

Communicator displays various bits of information about each contact.

Puslapio viršus

Penki pagrindiniai būdai, kaip buvimas gali jums padėti

 • Galite nustatyti, ar kontaktas yra pasiekiamas ir ar galite gauti greitą atsakymą.

 • Galite nustatyti asmens būseną (Prieinamas, Užsiėmęs, Atsitraukęs ir kt.) ir taip pasirinkti geriausią bendravimo režimą.

 • Galite greitai rasti papildomą kontakto informaciją: mobiliojo ar papildomo telefono numerį.

 • Galite peržiūrėti kontakto užimtumo informaciją ir sužinoti, kada jis pasiekiamas.

 • Galite nustatyti būseną Netrukdyti ir taip kontroliuoti trukdymus ir susitvarkyti su darbu.

Puslapio viršus

Ką reiškia buvimo mygtukai?

Kiekvienas kontaktas turi mygtuką Buvimas, kuris atspindi kontakto būseną. Kontakto mygtukas Buvimas keičia spalvą priklausomai nuo įvairių faktorių, aprašytų toliau pateiktoje lentelėje.

Mygtukas Buvimas

Būsenos tekstas

Aprašas

Available

Pasiekiamas

Kontaktas yra prisijungęs ir gali dalyvauti pokalbiuose. Ši būsena gali būti nustatyta neautomatiniu būdu paties vartotojo.

Busy

Užsiėmęs
Kalba telefonu
Konferencijoje
Susitikime

Kontaktas pasiekiamas, tačiau šiuo metu bendrauja kitu būdu:

 • Kalba telefonu    Kontaktas dalyvauja telefoniniame, garso ar vaizdo pokalbyje.

 • Konferencijoje     Kontaktas bendrauja su keletu vartotojų, naudodamas telefoną, garsą ir vaizdą.

 • Susitikime     Programos „Office Outlook“ kalendoriuje nurodyta, kad kontaktas turi suplanuotą susitikimą.


Šis būsenos lygis gali būti automatiškai nustatytas vartotojo.

Do not disturb

Netrukdyti

Šią būseną matote, jei kontaktas priskyrė jus ne prieigos lygiui Komanda ir egzistuoja šios sąlygos:

 • Kontaktas neautomatiniu būdu nustatė savo buvimo būseną Netrukdyti.

Urgent interruptions only

Kreiptis tik skubiu reikalu

Šią kontakto būseną matote, jei kontaktas priskyrė jums prieigos lygį Komanda ir egzistuoja ši sąlyga:

 • Kontaktas rankiniu būdu nustatė savo buvimo būseną Netrukdyti.

Away

Atsitraukęs
Išvykęs

Kontaktas tikriausiai nepasiekiamas. Ši būsena rodoma dėl keleto priežasčių:

 • Kontakto kompiuteris yra nenaudojamas jau ilgiau, nei nustatytas laukimo periodas – 15 minučių.

  Pastaba: Numatyta, kad būsenos Pasiekiamas perjungimas į būseną Neaktyvus vykdomas po penkių minučių. Dar po 15 minučių būsena yra keičiama į Atsitraukęs, jeigu kompiuteriu niekas nedirba.

 • Kontakto programos „Office Outlook“ kalendorius arba būsenos Išvykęs asistentas rodo, kad kontaktas išvykęs iš darbo vietos.

 • Kontaktas yra laikinai nepasiekiamas. Kai tik pastebimas koks nors aktyvumas kontakto kompiuteryje, programa „Communicator 2007“ automatiškai grąžina buvimo būseną į tinkamą būklę.

 • Kontaktas neautomatiniu būdu nustatė savo buvimo būseną Atsitraukęs.

Inactive

Neaktyvus

Kontaktas gali būti pasiekiamas, tačiau jo kompiuteris nenaudojamas buvo ilgiau, nei nustatytas laukimo periodas – 5 minutes. Šios būsenos metu kontaktas yra prisijungęs ir pereina iš būsenos Pasiekiamas, kaip rodo pusiau žalias, pusiau geltonas mygtukas. Ši būsena nustatoma programos „Communicator“.

Busy Inactive

Užsiėmęs ir neaktyvus

Šis kontaktas yra susitikime ar planuoja šiuo metu būti susitikime (taip pažymėta programos „Outlook“ kalendoriuje), tačiau jo kompiuteris buvo nenaudojamas ilgiau, nei nustatytas laukimo periodas – 5 minutes.

Offline

Neprisijungęs

Kontaktas yra nepasiekiamas. Ši būsena rodoma dėl keleto priežasčių:

 • Kontaktas rankiniu būdu nustatė savo buvimo būseną Atrodyti neprisijungus. Būsena Atrodyti neprisijungus numatytai nėra įgalinta. Sistemos administratorius privalo ją įgalinti įmonėje, naudodamas grupės taisyklę „EnableAppearOffline“.

 • Kontakto kompiuteryje nėra paleista programa „Communicator“ arba kontaktas nėra į ją įėjęs.

 • Kontaktas uždraudė jums matyti jo buvimo būseną.

Presence unknown

Buvimo būsena nežinoma

Programa „Communicator“ negali nustatyti kontakto būsenos. Ši būsena dažniausiai rodoma todėl, kad kontakto buvimo būsena saugoma kitoje kompiuterio sistemoje, pavyzdžiui, kontaktas yra iš organizacijos, kuri nėra išorinis partneris.

Blocked

Užblokuotas

Šis mygtukas rodomas kontaktų sąraše prie tų kontaktų vardų, kuriuos jūs blokavote. Asmeniui, kurį blokavote, jūs rodomas kaip neprisijungęs.

Puslapio viršus

Kokie buvimo atributai apibūdina kontaktą

Buvimo informacija apima įvairių atributų, nurodančių kontakto pasiekiamumą, aktyvumą, kontaktinę informaciją, tvarkaraštį, buvimo vietą ir pastabas (asmeninės ir priemonės Išvykęs), rinkinį. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas visų programos „Communicator“ buvimo atributų sąrašas. Kairiojoje lentelės pusėje pateikti buvimo informacijos atributai, o dešiniojoje – ar atributas yra pasiekimas duotu prieigos lygiu (apie prieigos lygius bus kalbama toliau šioje temoje).

Informacija apie buvimą

Užblokuotas

Viešasis

Įmonė

Komanda

Asmeninis

Būsena Neprisijungęs

Buvimas

Rodomas vardas

El. pašto adresas

Pareigos *

Darbo telefonas *

Mobilusis telefonas *

Namų telefonas *

Kitas telefonas

Įmonė *

Biuras *

Darbo adresas *

„Sharepoint“ svetainė *

Susitikimo vieta

Susitikimo tema

Laisvas/užimtas

Darbo valandos

Galutinė buvimo vieta

Pastabos (pastaba Išvykęs)

Pastabos (asmeninės)

Paskutinį kartą buvo aktyvus

Pastaba: *Jeigu šie atributai nurodyti „Microsoft Active Directory“, jie yra matomi visiems jūsų įmonės kontaktams, nesvarbu, koks jų prieigos lygis. Jie taip pat yra matomi išoriniams kontaktams, atsižvelgiant į jiems priskirtą prieigos lygį. Jie nėra matomi viešiesiems tiesioginių pranešimų mainų kontaktams.

Puslapio viršus

Kaip neautomatiniu būdu keisti buvimo informaciją

Programa „Communicator“ suteikia galimybę neautomatiniu būdu keisti dalį atributų rinkinio. Pavyzdžiui, galite keisti ir skelbti telefono numerius, kad pasidalytumėte jais su kitais; galite pridėti asmeninę pastabą, jei visai dienai išvykstate į mokymus. Jei artėja darbo pridavimo terminas, galite savo būseną pakeisti į Netrukdyti, kad kontroliuotumėte sutrukdymus.

Kaip pakeisti buvimo būseną

 • Spustelėkite savo mygtuką Buvimas ir pasirinkite būseną iš išplečiamojo meniu.

Set your presence status from the Presence button drop-down menu.

Kaip redaguoti arba pridėti mobilųjį ir (arba) kitą telefono numerį

 1. Spustelėkite mygtuką Meniu, nurodykite punktą Įrankiai ir spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Telefonas, paskui mygtuką Telefonas ir įveskite numerį.

 3. Pridėję telefono numerį, spustelėkite Skelbti šį telefono numerį. Pridėję telefono numerius, turėtumėte nustatyti kontaktų, su kuriais norite dalytis numeriais, prieigos lygius. Skaitykite skyrių „Kaip kontroliuoti buvimo informaciją, kad ją rodytų ne visiems“, esantį toliau šioje temoje.

Kaip sukurti asmeninę pastabą

 • Spustelėkite lauką Įveskite pastabą ir įveskite pastabą. Spustelėkite už lauko ribų, kai baigsite rašyti pastabą.

  Asmeninė pastaba bus matoma visiems kontaktams, kurių prieigos lygiai yra Įmonė, Komanda arba Asmeninis.

Kaip pridėti pastabą priemonei Išvykęs

 • Programoje „Office Outlook“ spustelėkite Įrankiai ir spustelėkite Priemonė Išvykęs.

 • Pažymėkite parinktį Išvykęs, surinkite priemonės Išvykęs pranešimą ir spustelėkite Gerai.

Pastaba: Priemonės Išvykęs pranešimas pakeis jūsų anksčiau įvestą asmeninę pastabą. Tačiau pastaba Išvykęs nebus naujinama tol, kol išeisite ir vėl įeisite į programą „Communicator“. Kai tai atliksite, pastabos pakeitimas buvimo sistemoje gali užtrikti iki 30 minučių. Taip pat privalote paleisti programos „Communicator“ klientą įrenginyje, kuris gali prisijungti prie „Exchange, kad būtų perduota informacija.

Kaip parodyti savo buvimo vietą

Programa „Communicator“ leidžia rodyti buvimo vietą kaip dalį buvimo informacijos. Galite nurodyti dabartinę buvimo vietą, pavyzdžiui, Namuose ar Biure, arba galite susikurti pasirinktinę buvimo vietą.

 • Spustelėkite savo mygtuką Buvimas, nurodykite Dabartinė buvimo vieta ir pažymėkite vietą arba spustelėkite Sukurti pasirinktinę vietą.

Jūsų buvimo vietos informacija yra matoma tik tiems kontaktams, kuriems priskyrėte prieigos lygį Komanda arba Asmeninis. Skaitykite šios temos skyrių Kaip jūsų buvimo informaciją mato kiti priklausomai prieigos lygių, jei norite sužinoti daugiau apie prieigos lygių priskyrimą kontaktams.

Puslapio viršus

Kaip buvimas yra naujinamas pagal programos „Outlook“ kalendorių

Numatyta, kad buvimo būsena yra susieta su programos „Outlook“ kalendoriumi. Vadinasi, jei šiuo metu programos „Outlook“ kalendoriuje esate suplanavę susitikimą, jūsų būsena programoje „Communicator“ bus rodoma Susitikime. Plačiau apie tai skaitykite Asmeninių parinkčių nustatymas.

If a meeting is scheduled in your Outlook calendar, your status in Communicator is set to: In a meeting.

Puslapio viršus

Kaip buvimas yra naujinamas pagal jūsų aktyvumą

Kai dalyvaujate garso ar vaizdo pokalbyje ar konferencijoje, programa „Communicator“ atnaujina jūsų buvimą. Mygtukas Buvimas rodo, kad jūs užimtas, o būsenos eilutė naujinama į Kalba telefonu arba Konferencijoje.

Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

Puslapio viršus

Kaip buvimas yra naujinamas pagal jūsų neaktyvumą

Programos „Communicator“ vartotojai dažnai svarsto, ką reiškia pusiau geltonos ir pusiau oranžinės, taip pat pusiau žalios ir pusiau geltonos spalvos buvimo mygtukai.

Buvimo mygtukas

Aprašymas

Busy Inactive

Buvimo mygtukas Užsiėmęs ir neaktyvus     rodomas, kai programos „Communicator“ vartotojas yra susitikime arba rankiniu būdu nustatė būseną Užimtas ir programa „Communicator“ neaptiko jokios kompiuterio įvesties (nė viename vartotojo kompiuteryje, kuriame yra paleista programa „Communicator“) pastarąsias 5 minutes. Jei vartotojas pajudina pelę ar paspaudžia klaviatūros klavišą, būsena vėl tampa Užsiėmęs.

Inactive

Buvimo mygtukas Neaktyvus     atsiranda kai kontaktas gali būti pasiekiamas, tačiau jo kompiuteris buvo nenaudojamas ilgiau už nustatytą laukimo periodą – 5 minutes. Šios būsenos metu kontaktas yra prisijungęs ir pereina iš būsenos Pasiekiamas, kaip rodo pusiau žalias ir pusiau geltonas mygtukas. Šią būseną nustato programa „Communicator“.

Away

Buvimo mygtukas Atsitraukęs nustatomas, jei programa „Communicator“ neaptinka jokios įvesties vartotojo kompiuteryje, vykdančiame programą „Communicator“ ilgiau nei 15 minučių. Kai vartotojo kompiuteriu padaroma įvestis, buvimo mygtukas ir būsena grįžta į ankstesnę būklę.

Puslapio viršus

Kaip valdyti buvimo informaciją, kad ji būtų rodoma ne visiems

Programa „Communicator“ turi prieigos lygius, kuriuos galite priskirti kontaktams, kad kontroliuotumėte jiems prieinamos informacijos kiekį ir tipą. Pavyzdžiui, tikriausiai norėsite, kad jūsų mobilųjį telefoną matytų tik artimiausi bendradarbiai, o ne visa įmonė. Taip pat turbūt norėsite, kad jūsų buvimo vietą matytų tik komanda, o ne visa įmonė. Programoje „Communicator“ prieigos lygiai yra tam, kad kontroliuotumėte prieigą prie savo buvimo informacijos. Prieigos lygį galite priskirti vienu iš šių būdų:

 • Kontaktų sąraše spustelėkite kontaktą, kuriam norite priskirti prieigos lygį, nuveskite žymiklį virš Keisti prieigos lygį ir pasirinkite norimą prieigos lygį.

  To control access to your presence information, Communicator provides access levels.

 • Spustelėkite mygtuką Keisti kontaktų rodymo būdą ir spustelėkite Prieigos lygiai. Dabar galite priskirti kontaktus prieigos lygiams, juos vilkdami virš prieigos lygių.

 • Kai kas nors prideda jus prie savo kontaktų sąrašo, gaunate įspėjimą, kuris suteikia galimybę priimti arba atmesti asmens prašymą pridėti jus prie savo kontaktų sąrašo. Jei pagal šį įspėjimą norite priskirti prieigos lygį, pasirinkite prieigos lygį iš lauko Šio asmens prieigos lygis ir spustelėkite Gerai.

When someone adds you to their Contact List, you receive an alert.

Puslapio viršus

Kaip jūsų buvimo informaciją mato kiti, atsižvelgiant į prieigos lygius

Toliau pateikti pavyzdžiai, skirti padėti jums suprasti, kaip buvimo informacija rodoma kitiems ir kaip prieigos lygis gali nulemti buvimo informacijos prieinamumą.

Pakeitėte būseną iš Pasiekiamas į Atsitraukęs.

Buvimo mygtukas atrodo taip:

Change your status from Available to Away.

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Skelbiate savo mobilųjį telefoną

Jūsų mobiliojo telefono numeris skelbiamas skirtuke Telefonai

Your mobile number is published in the Phones tab.

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Nustatėte būseną Netrukdyti

Buvimo mygtukas atrodo taip:

Set your status to Do not disturb

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Esate susitikime, suplanuotame programos „Outlook“ kalendoriuje

Buvimo būsena automatiškai naujinama į Užsiėmęs – susitikime

Set to Busy - In a meeting

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Esate prisijungę, tačiau kompiuteryje nieko neįvedėte pastarąsias 5 minutes

Būsena automatiškai naujinama į Neaktyvus

Inactive status

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Esate susitikime, tačiau kompiuteryje nieko neįvedėte pastarąsias 5 minutes

Būsena automatiškai naujinama į Užsiėmęs (neaktyvus)

Inactive - In a meeting

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Įmonė, mato

Company access level

Kontaktas, kurį priskyrėte prieigos lygiui Komanda, mato

Team access level

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×