Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Naudokite „OneNote 2016“ klaviatūra ir Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti arba panaikinti.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Shift“ + N.

Bloknoto kūrimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ kelis kartus iki išgirsite „Mygtukas Įtraukti bloknotą“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Būsite nukreipti į naują langą, kuriame jau būna pažymėtas skirtukas Naujas, esantis meniu Failas. Diktorius praneša „Elementas Naujas skirtukas“. Šiame skirtuke galite pasirinkti bloknoto saugojimo vietą ir pavadinimą.

 3. Vieną kartą paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad pereitumėte į vietos pasirinkimo sekciją skirtuke Naujas. Tada, norėdami pereiti tarp vietų, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pereinant Diktorius praneš vietas. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 4. Pasirinkus vietą, įvesties vieta perkeliama į lauką Bloknoto pavadinimas. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sukuriamas bloknotas ir žymiklis perkeliamas į bloknoto sekcijos 1 nauja sekcija pavadinimo lauką.

  Pastaba : Jei įrašysite į „OneDrive“ ar kitą interneto vietą, jums gali tekti prisijungti, jei dar nesate prisijungę.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriama sekcija, žymiklis perkeliamas į sekcijos skirtuką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pavadinta ir žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką.

Sekcijų grupės kūrimas

Sekcijų grupės gali padėti jums laikyti kartu susijusias sekcijas.

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte naršymo sritį.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10.

 3. Kelis kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite Diktorių pranešant „Meniu elementas Nauja sekcijų grupė“. Naudodami JAWS išgirsite: „Nauja sekcijų grupė“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Diktorius praneša: „Naujas puslapis sukurtas, langas „OneNote“, Redagavimas, Nauja sekcijų grupė".

 4. Įveskite sekcijų grupės pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“.

  Sukuriame sekcijų grupė ir dabar galite įtraukti sekcijų į grupę.

Puslapio kūrimas

 1. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 2. Sukuriamas naujas puslapis, žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką ir galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Ypatybės“. Naudodami JAWS išgirsite: „Ypatybės“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 5. Atidaromas dialogo langas Bloknoto ypatybės ir įvesties vieta yra ties lauku Rodomas pavadinimas. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša „Redagavimas“ ir sekcijos pavadinimą. Jei naudojate JAWS, girdite sekcijos pavadinimą.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Puslapio pavadinimas“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Rodyklių dešinėn arba kairėn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite Diktorių pranešant: „Meniu elementas Perkelti arba kopijuoti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Perkelti arba kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas.

 5. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 6. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite sekciją nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Sekcija perkeliama arba nukopijuojama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 3. Paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte puslapį, tada paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + „M“. Atidaromas dialogo langas Puslapių perkėlimas arba kopijavimas.

 4. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti į puslapį, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite puslapį nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas.

Bloknoto pašalinimas

 1. Dirbdami „Windows“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įveskite „Failų naršyklė“. Paspauskite „Enter“.

 2. Atidaromas langas Failų naršyklė. Įvesties vieta yra ties aplanku Darbalaukis. Spaudydami rodyklių klavišus lange naršykite aplankus ir elementus. Diktorius praneš kiekvieną elementą, prie kurio pereisite. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Jūsų kompiuteryje numatytoji vieta bloknotams įrašyti yra Dokumentai > „OneNote“ bloknotai.

 3. Kai būsite ties reikiamu bloknotu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Diktorius praneš: „Kontekstinis meniu“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti.“ Naudodami JAWS išgirsite: „Naikinti“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pašalintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ar kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti.“ Naudodami JAWS išgirsite: „Naikinti“. Paspauskite „Enter“.

 5. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Diktorius praneša: „Dialogo langas „Microsoft OneNote“, mygtukas Ne“. Vieną kartą paspauskite rodyklės kairėn klavišą, kad pereitumėte į mygtuką Taip, ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija arba sekcijų grupė pašalinta.

Puslapio pašalinimas

 1. Norėdami pereiti į puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą kelis kartus iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„OneNote“, skirta „Mac““ su klaviatūra ir „VoiceOver“, integruotu „Mac OS“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti arba panaikinti.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas ir prisijungimas

 1. Norėdami eiti į sąrašą Programos, skirtuke Ieškiklis paspauskite klavišus „Shift“ + „Command“ +A.

 2. Įveskite M, jei norite eiti tiesiai į taikomąsias programas, kurios prasideda raide M.

 3. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Programa „Microsoft OneNote“.

 4. Norėdami atidaryti programą „OneNote“, skirta „Mac“, paspauskite klavišą „Command“ + rodyklės žemyn klavišą.

 5. Atidaroma programa „OneNote“, skirta „Mac“ ir galite prisijungti prie savo „Microsoft“ paskyros.

 6. Norėdami prisijungti, paspauskite „Command“ + O. Girdite: „Prisijungti. Paskyros parametrai“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Prisijungimas. Girdite: „Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį“.

 7. Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį ir paspauskite klavišą „Enter“. „VoiceOver“ praneš: „Slaptažodis, saugus teksto redagavimas“.

 8. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Enter“. Jei išgirsite „Mygtukas Pradėti naudoti „PowerPoint“, paspauskite tarpo klavišą, kad pereitumėte į taikomąją programą.

  Pastaba : Jei naudojate organizacijos paskyrą, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

  Patarimas : Jei nuo paskutinį kartą naudotos programos „PowerPoint“ neatsijungėte, ji atidaroma be raginimo prisijungti.

Bloknoto kūrimas

Norėdami sukurti naują bloknotą, turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros programoje „OneNote“, kad galėtumėte įrašyti failą į „OneDrive“.

 1. Programoje „OneNote“ paspauskite klavišus „Control“ + „Command“ + N.

 2. Būsite nukreipti į langą Naujų ir neseniai naudotų bloknotų atidarymas, kuriame galite pasirinkti bloknoto spalvą, pavadinimą ir kur išsaugoti naują bloknotą.

 3. Norėdami pasirinkti bloknoto spalvą, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite „Bloknoto spalva“, o po to tuo metu pasirinktą spalvą. Rodyklių klavišais pasiekite norimą spalvą. „VoiceOver“ praneš kiekvieną spalvą, prie kurios pereisite. Pabaigę, paspauskite klavišą „Tab“.

 4. Norėdami įvesti bloknoto pavadinimą, spauskite „Tab“ iki išgirsite: „Bloknoto pavadinimas, redaguoti tekstą“. Įveskite pavadinimą ir paspauskite klavišą „Tab“, kad paliktumėte lauką.

 5. Norėdami pasirinkti debesies saugojimo vietą, susietą su jūsų paskyra, pvz., OneDrive arba SharePoint, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite vietą ir „Pasirinkite vietą, kur bus sukurtas bloknotas“.

 6. Norėdami pakeisti vietą, paspauskite tarpo klavišą ir rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į norimą vietą. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

 7. Norėdami kurti bloknotą, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite: „Mygtukas Kurti“. Tada paspauskite tarpo klavišą.

 8. Atidaromas naujas bloknotas ir žymiklis perkeliamas į sekcijos 1 nauja sekcija puslapio pavadinimo lauką.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Command“ + T.

 2. Sukuriama sekcija, žymiklis perkeliamas į sekcijos pavadinimo lauką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“.

Sekcijų grupės kūrimas

Sekcijų grupės gali padėti jums laikyti kartu susijusias sekcijas.

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Norėdami pasiekti meniu juostą, paspauskite klavišus „Control“ + „Option“ + M. Išgirsite pranešimą „Meniu juosta, „Apple“.

 3. Spausdami rodyklės dešinėn klavišą pereikite į meniu Failas, o spausdami rodyklės žemyn klavišą pereikite į Nauja sekcijų grupė. Tada paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 4. Sekcijų grupė sukuriama ir įvesties vieta yra ties sekcijų grupės pavadinimo lauku.

 5. Įveskite sekcijų grupės pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sukuriama sekcijų grupė ir galite įtraukti sekcijų į grupę.

Puslapio kūrimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį. Tada rodyklės aukštyn arba žemyn klavišais pasirinkite sekciją, kurioje norite įtraukti puslapį.

  Pastaba : Jei sekcijų grupėje puslapis yra, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad išplėstumėte sekcijų grupę.

 2. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Command“ + N.

 3. Sukuriamas naujas puslapis, žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką ir galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

Jei bendrinate bloknotą su kitais žmonėmis, bloknoto failą pervardykite šaltinyje.

 1. Naudodami žiniatinklio naršyklę, eikite į www.onedrive.com.

 2. Norėdami prisijungti prie „Microsoft“ paskyros arba organizacijos paskyros, kurioje saugomas bloknotas, kurį norite pervardyti, spauskite klavišus „Option“ + „Tab“ iki išgirsite: „Saitas, prisijungti“. Tada paspauskite klavišą „Enter“, kad pradėtumėte prisijungimo procesą.

 3. Kai sėkmingai prisijungsite prie „OneDrive“, rodyklės žemyn klavišu pereikite į paskyros aplanką Dokumentai. Norėdami įeiti į aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknoto failą, kurį norite pervardyti. Prireikus, paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + „Option“ + rodyklės žemyn klavišą, kad galėtumėte dirbti su failų sąrašu. Pereinant, pranešami pavadinimai.

 5. Kai būsite ties reikiamu failu, spauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite: „Atidaryti“. Tada rodyklių dešinėn arba kairėn klavišais pereikite į Pervardyti. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Girdite: „Įveskite naują pavadinimą“.

 6. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas. Girdite: „Įrašoma“.

Sekcijos arba sekcijų grupės pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pervardyti. Pereinant, pranešami sekcijų ar sekcijų grupių pavadinimai.

 3. Paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Tada spauskite klavišus „Control“ + „Option“ + rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite: „Pervardyti“. Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“+„Option“ + tarpo klavišą.

 4. Įvesties vieta perkeliama į sekcijos ar sekcijų grupės pavadinimo lauką. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 3. Sekcijoje, kurioje yra norimas pervardyti puslapis, paspauskite klavišus „Control“ + „Command“ + G, kad atidarytumėte puslapio naršymo sritį. Girdite: „Puslapių sąrašas, lentelė“.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti. Pereinant, pranešami puslapių pavadinimai.

 5. Norėdami pervardyti puslapį, paspauskite klavišus „Shift“ + Command“ + T. Įvesties vieta perkeliama į puslapio pavadinimo lauką. Girdite: „Pervardyti puslapį“.

 6. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti.

 3. Paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + M, kad atidarytumėte kontekstinį meniu.

 4. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami nukopijuoti sekciją, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į Kopijuoti sekciją į..., ir paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Kopijuoti šią sekciją į naują bloknotą...

  • Norėdami perkelti sekciją, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į Perkelti sekciją į..., ir paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Perkelti šią sekciją į naują bloknotą...

 5. Atidarytame dialogo lange išvardinti atidarytų bloknotų sąrašai ir jų sekcijų grupės, kuriose galite kopijuoti arba perkelti sekciją.

 6. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite norimą bloknotą. Jei norite perkelti į sekcijų grupę, paspauskite klavišus „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad išplėstumėte bloknotą. Pereinant, pranešami bloknotų ir sekcijų grupių pavadinimai.

  Pastaba : Galite kopijuoti arba perkelti sekciją į sekcijų grupę tame pačiame bloknote.

 7. Pasiekę reikiamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Atšaukti. Norėdami nukopijuoti sekciją, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Norėdami perkelti sekciją, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į mygtuką Perkelti. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija nukopijuojama arba perkeliama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Rodyklių aukštyn arba žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurioje yra norimas perkelti arba kopijuoti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Control“ + „Command“ + G. Girdite: „Puslapių sąrašas“.

 4. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. „VoiceOver“ praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami nukopijuoti puslapį, paspauskite klavišus „Shift“ + „Command“ + C. Atidaromas dialogo langas Kopijuoti šį puslapį į naują sekciją...

  • Norėdami perkelti puslapį, paspauskite klavišus „Shift“ + „Command“ + M. Atidaromas dialogo langas Perkelti šį puslapį į naują sekciją...

 6. Atidarytame dialogo lange išvardinti atidarytų bloknotų sąrašai ir jų sekcijos bei sekcijų grupės, kuriose galite kopijuoti arba perkelti sekciją.

 7. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite norimą sekciją. Jei norite perkelti į sekciją sekcijų grupėje, paspauskite klavišus „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad išplėstumėte sekcijų grupę. Pereinant, pranešami bloknotų, sekcijų grupių ir sekcijų pavadinimai.

  Pastaba : Galite kopijuoti arba perkelti puslapį į naują sekciją tame pačiame bloknote.

 8. Pasiekę reikiamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Atšaukti. Norėdami nukopijuoti puslapį, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Norėdami nukopijuoti puslapį, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į mygtuką Perkelti. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis nukopijuojamas arba perkeliamas.

Bloknoto pašalinimas

Jei esate įsitikinę, kad konkretaus bloknoto nebereikės, galite jį panaikinti iš savo „OneDrive“ paskyros. Jei bendrinate bloknotą, įsitikinkite, kad kolegas informavote, jog naikinate bloknotą.

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknotų naršymo sritį. Girdite: „Bloknotai, lentelė“.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite pašalintiną bloknotą. Pereinant, pranešami bloknotų pavadinimai.

 3. Norėdami uždaryti bloknotą, paspauskite klavišus „Shift“ + „Command“ + W.

 4. Kai bloknotas bus uždarytas programoje „OneNote“, naudodami žiniatinklio naršyklę, eikite į www.onedrive.com ir prisijunkite.

 5. „OneDrive“ rodyklės žemyn klavišu pereikite į aplanką Dokumentai. Norėdami įeiti į aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknoto failą, kurį norite panaikinti. Prireikus, paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + „Option“ + rodyklės žemyn klavišą, kad galėtumėte dirbti su failų sąrašu. Pereinant, pranešami pavadinimai.

 7. Ties reikiamu failu paspauskite klavišą „Delete“ arba klavišus „Command“ + „Delete“. Bloknotas panaikintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pašalinti.

 3. Ties reikiama sekcija arba sekcijų grupe paspauskite klavišą „Delete“. Atsidaro dialogo langas.

 4. Norėdami patvirtinti naikinimą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į dialogo mygtuką Taip. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Sekcija arba sekcijų grupė (ir atitinkamos sekcijos) perkeliama į Panaikintos pastabos.

  Pastaba : Galite peržiūrėti arba visam laikui panaikinti pastabas, esančias Panaikintos pastabos. Meniu juostoje meniu Bloknotai pasirinkite antrinį meniu Panaikintos pastabos. Tada galite pasirinkti Peržiūrėti panaikintas pastabas arba Naikinti panaikintas pastabas.

Puslapio pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pašalinti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Control“ + „Command“ + G. Girdite: „Puslapių sąrašas, lentelė“.

 4. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti. „VoiceOver“ praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Kai rasite reikiamą puslapį, paspauskite klavišą „Delete“ arba klavišus „Command“ + „Delete“. Puslapis panaikintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016 for Mac“ spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„OneNote“, skirta „iOS““ su klaviatūra ir „VoiceOver“, integruotu „iOS“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių ir sekcijų. Galite įtraukti, pervardyti, perkelti, pašalinti ir pertvarkyti puslapius ir sekcijas bei įtraukti ir pertvarkyti bloknotus.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „iOS“ ekrano skaitytuvą, „VoiceOver“. Norėdami sužinoti daugiau apie „VoiceOver“ naudojimą, apsilankykite „Apple“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate „iPhone“. „iPad“ gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Bloknoto kūrimas

 1. Sąraše Bloknotai braukite dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Naujas bloknotas, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Įveskite naujo bloknoto pavadinimą, tada braukite dešinėn iki išgirsite: „Atlikta“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Patarimas : Norėdami pereiti į sąrašą Bloknotai iš sąrašo Sekcijos arba Puslapiai arba iš puslapio drobės, braukite kairėn iki išgirsite „Atgal į <ankstesnis sąrašo rodinys>, mygtukas Atgal“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šį veiksmą iki išgirsite „Bloknotas, mygtukas Parametrai“. Įvesties vieta dabar yra ties mygtuku Parametrai sąrašo Bloknotai rodinyje.

Sekcijos kūrimas

Norėdami sutvarkyti savo turinį arba sukurti naują užrašų bloką bloknote, galite sukurti naują sekciją.

 1. Bloknoto sąraše Sekcijos braukite dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Nauja sekcija“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Įveskite naujos sekcijos pavadinimą, tada braukite dešinėn iki išgirsite: „Atlikta“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pastaba : Norėdami pereiti į sąrašą Sekcijos iš sąrašo Puslapiai arba iš puslapio drobės, braukite kairėn iki išgirsite „Atgal į <ankstesnis sąrašo rodinys>, mygtukas Atgal“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šį veiksmą iki išgirsite: „<Bloknoto pavadinimas>, atgal į bloknotų sąrašą, mygtukas Atgal“. Įvesties vieta perkeliama ties Mygtuku Atgal sąrašo Sekcijos rodinyje.

Puslapio kūrimas

Įtraukite naują puslapį naujoms idėjoms užrašyti ir pradėkite bloknote kurti turinį.

Nesuformatuoto puslapio kūrimas

 1. Sekcijos sąraše Puslapiai braukite dešinėn iki išgirsite: „Naujo puslapio mygtukas.“

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Naujas puslapis, puslapio pavadinimas, struktūra“.

 3. Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite puslapio pavadinimą. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Grįžti“, ir dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į puslapio drobę.

Puslapio su sąrašu kūrimas

 1. Sekcijos sąraše Puslapiai braukite dešinėn iki išgirsite: „Mygtukas Naujas puslapis su sąrašu“ ir dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Laukas Tekstas“. Įvesties vieta bus ties puslapio pirmojo sąrašo elemento teksto lauku.

 2. Norėdami pavadinti puslapį, braukite kairėn iki išgirsite: „Nepavadinta sąrašo antraštė, teksto laukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Įveskite puslapio pavadinimą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite: „Atlikta“. Dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio su nuotrauka kūrimas

 1. Sekcijos sąraše Puslapiai braukite dešinėn iki išgirsite: „Mygtukas Naujas puslapis su nuotrauka“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Įspėjimas, Įterpti paveikslėlį“. Atidaromas langas Paveikslėlio įterpimas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Paveikslėlio įtraukimas iš interneto iš Nuotraukų programėlės

  1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Iš bibliotekos, mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  2. Programėlėje Nuotraukos braukite dešinėn iki išgirsite norimą pasirinkti albumo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  3. Nuotraukų sąraše braukite dešinėn iki išgirsite norimą pasirinkti nuotrauką, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  4. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Mygtukas Atlikta“. Dukart bakstelėkite ekraną.

  5. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naudoti, mygtukas.“ Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į naują puslapį.

  6. Norėdami pavadinti naują puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Puslapio pavadinimas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  7. Įrašykite pavadinimą ir braukite dešinėn, kol išgirsite: „Grįžti“, – ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Nuotraukų fotografavimas ir įtraukimas

  1. Norėdami įtraukti naują paveikslėlį tiesiai iš savo telefono fotoaparato, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Nufotografuoti, mygtukas.“

  2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaroma fotoaparato programėlė.

  3. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Nufotografuoti, mygtukas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  4. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Naudoti, mygtukas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į naują puslapį.

  5. Norėdami pavadinti naują puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Puslapio pavadinimas“, - ir dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite pavadinimą. Tada braukite dešinėn, kol išgirsite „Grįžti“, ir dukart bakstelėkite ekraną.

Pastaba : Norėdami pereiti į sąrašą Puslapiai iš puslapio drobės, braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Atgal į <ankstesnis sąrašo rodinys> puslapio sąrašą, mygtukas Atgal“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Atgal sąrašo Puslapiai rodinyje.

Sekcijos pervardijimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite sekcijos, kurią norite pervardyti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Pervardyti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Įveskite naują sekcijos pavadinimą. Baigę, braukite dešinėn iki išgirsite: „Grįžti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio pervardijimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite norimo pervardyti puslapio pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Puslapyje braukite dešinėn iki išgirsite „<dabartinis puslapio pavadinimas>, antraštė, teksto laukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Pakeiskite puslapio pavadinimą. Baigę, braukite dešinėn iki išgirsite: „Atlikta“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių pertvarkymas

Galite pakeisti savo bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarką, pvz., jei norite, kad svarbiausi elementai būtų sąrašo viršuje.

 1. Sąraše Bloknotai, Sekcijos arba Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Redaguoti“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Atlikta“.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Pertvarkyti <bloknoto, sekcijos ar puslapio, kurį norite pertvarkyti, pavadinimas>“.

 3. Dukart bakstelėkite ir laikykite pirštą ant ekrano iki išgirsite garsą. Pirštu braukite ekranu aukštyn arba žemyn iki išgirsite vietą, į kurią norite perkelti elementą, tada atitraukite pirštą nuo ekrano.

 4. Braukite kairėn iki išgirsite: „Mygtukas Atlikta“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Sekcijos perkėlimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite sekcijos, kurią norite perkelti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Perkelti“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Bloknotai, perkelti šią sekciją į kitą bloknotą“.

 4. Braukite dešinėn iki išgirsite bloknoto, į kurį norite perkelti sekciją, pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į sąrašą Sekcijos, iš kurio buvo perkelta sekcija.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite puslapio, kurį norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Perkelti“ arba „Kopijuoti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn iki išgirsite sekcijos, į kurią norite perkelti arba nukopijuoti puslapį, pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į sąrašą Puslapiai, iš kurio buvo perkeltas arba nukopijuotas puslapis.

Bloknoto uždarymas

Galite uždaryti bloknotą, kad jis nebebūtų rodomas sąraše Bloknotai.

 1. Sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite bloknoto, kurį norite pašalinti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Uždaryti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami vėl atidaryti bloknotą, sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Vertikalaus daugtaškio mygtukas Daugiau bloknotų“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Atidaryti daugiau bloknotų“.

  Braukite dešinėn iki išgirsite norimą vėl atidaryti bloknotą ir dukart bakstelėkite ekraną. Bloknotas atidaromas ir vėl rodomas sąraše Bloknotai.

Sekcijos pašalinimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite sekcijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Naikinti“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Įspėjimas, ar tikrai norite panaikinti šią sekciją“. Braukite dešinėn iki išgirsite „Naikinti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio pašalinimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite puslapio, kurį norite pašalinti, pavadinimą.

 2. Nustatykite „VoiceOver“ suktuką į padėtį Veiksmai.

 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki išgirsite „Naikinti“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite programą „OneNote“, skirta „Windows 10“, su Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti arba panaikinti.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Microsoft“ paskyros savo įrenginyje.

 2. Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite onenote. Tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą iki išgirsite: „OneNote. Patikima „Windows“ parduotuvės programa.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Bloknoto kūrimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ kelis kartus iki išgirsite „Mygtukas Naujas bloknotas“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Diktorius praneša: „Langas Naujo bloknotas. Naujo bloknoto pavadinimą, redagavimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Iššokantysis. Naujas bloknotas“.

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą. Tada paspauskite „Tab“. Girdite: „Mygtukas Kurti bloknotą“. Paspauskite tarpo klavišą, kad sukurtumėte bloknotą.

 4. Bloknotas sukuriamas ir atidaromas. Naujai sukurtą bloknotą sudaro viena bloknoto sekcija pavadinta 1 nauja sekcija, kurioje yra tuščias puslapis be pavadinimo.

  Pastaba : Bloknotai automatiškai įrašomi į „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + G, tada paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriama sekcija. Žymiklis perkeliamas į sekcijos skirtuką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pavadinta.

 4. Norėdami grįžti į puslapio redagavimo režimą, dukart paspauskite klavišą „Enter“. Žymiklis perkeliamas į naujai sukurtos sekcijos tuščio puslapio be pavadinimo puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio kūrimas

 1. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 2. Sukuriamas naujas puslapis be pavadinimo.

 3. Norėdami grįžti į puslapio redagavimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Sekcijos pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekcijų grupę, kurią norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Pervardyti sekciją“.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša „Teksto laukas Sekcijos pavadinimas“ ir sekcijos pavadinimą. Jei naudojate JAWS, išgirsite sekcijoje pavadinimą ir „Teksto laukas Sekcijos pavadinimas, redaguoti“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Pervardyti puslapį“.

 6. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. Jei naudojate JAWS, išgirsite puslapio pavadinimą ir „Puslapio pavadinimas“.

 7. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Perkelti pasvirasis brūkšnys kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas / kopijavimas.

 4. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite atidaryto bloknoto pavadinimą.

 5. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į bloknotą, į kurį norite perkelti sekciją. Diktorius praneša bloknotų pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 6. Radę reikiamą paskirties vietą, paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte. Tada paspauskite klavišą „Tab“, norėdami pereiti į dialogo lango mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite sekciją nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Sekcija perkeliama arba nukopijuojama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Perkelti pasvirasis brūkšnys kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Puslapio perkėlimas / kopijavimas.

 6. Norėdami pasirinkti bloknotą, į kurį norite kopijuoti arba perkelti puslapį, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite: „Mygtukas Atgal“. Paspauskite tarpo klavišą. Tada rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

  Pastaba : Įsitikinkite, kad bloknotas, į kurį norite perkelti arba kopijuoti puslapį, yra atidarytas programoje „OneNote“.

 7. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 8. Radę reikiamą paskirties vietą, paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte sekciją. Tada paspauskite klavišą „Tab“, norėdami pereiti į dialogo lango mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite puslapį nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas.

Bloknoto uždarymas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite bloknoto pavadinimą.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite uždaryti.

 4. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Uždaryti šį bloknotą“

 5. Paspauskite tarpo klavišą, kad uždarytumėte bloknotą.

Sekcijos pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Mygtukas Naikinti sekciją“. Tada paspauskite tarpo klavišą.

 4. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Girdite: „Mygtukas Naikinti sekciją“. Paspauskite tarpo klavišą, kad patvirtintumėte naikinimą. Sekcija pašalinama.

Puslapio pašalinimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra puslapis, kurį norite pašalinti.

 3. Norėdami pereiti į puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Mygtukas Naikinti puslapį“.

 6. Paspauskite tarpo klavišą. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Girdite: „Mygtukas Naikinti puslapį“. Paspauskite tarpo klavišą, kad patvirtintumėte naikinimą. Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite programą „OneNote Online“ su Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių ir sekcijų. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „OneNote Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Naudojant „OneNote Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „OneNote Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir Ctrl + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „OneNote Online“.

Šioje temoje

„OneNote Online“ atidarymas

 1. Naudodami žiniatinklio naršyklę, eikite į www.onenote.com.

 2. Paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie Prisijungti. Girdite: „Prisijungti, saitas“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Jei prisijungiate naudodami „Microsoft“ paskyrą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į Prisijungti naudojant „Microsoft“ paskyrą. Jei prisijungiate naudodami organizacijos paskyrą, pereikite į Prisijungti naudojant darbo arba mokymo įstaigos paskyrą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Atidaromas puslapis Prisijungimas. Girdite: „El. paštas, telefonas ar „Skype“ vardas, redagavimas“.

 5. Įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite klavišą „Enter“. Girdite: „Slaptažodis, redagavimas“.

 6. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

  Pastaba : Jei naudojate organizacijos paskyrą, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

 7. „OneNote Online“ atidaro bloknotą naršymo srityje, kurioje išvardyti visi su jūsų paskyra susieti bloknotai.

Bloknoto kūrimas

 1. Bloknoto naršymo srityje spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Naujas“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Atidaromas dialogo langas Kurti naują bloknotą, kuriame įvesties vieta yra ties lauku Bloknoto pavadinimas.

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“, kad sukurtumėte bloknotą.

 4. Programoje „OneNote Online“ atidaromas naujas bloknotas ir žymiklis perkeliamas į sekcijos Trumposios pastabos puslapio pavadinimo lauką. Išgirsite naujo bloknoto pavadinimą ir „Microsoft OneNote Online“, redaguojamas tekstas“.

  Naujai sukurtas bloknotas įrašomas į aplanką Dokumentai, esantį jūsų „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami atidarytame bloknote sukurti naują sekciją, spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

  Pastaba : Jei paspaudus klavišus „Ctrl“ + F6 nepradedamos naršyti „OneNote Online“ komandos, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite komandą. Tada paspauskite „Ctrl“ + F6, kad būtų galima naršyti.

 2. Spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite „Mygtukas Nauja sekcija“, tada paspauskite klavišus „Caps Lock“ + „Enter“.

 3. Įrašykite sekcijos pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Sekcija sukuriama ir žymiklis perkeliamas į naujai sukurtos sekcijos puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio kūrimas

 1. Bloknote spauskite klavišus Control“ + F6 iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Norėdami naršyti sekcijas, paspauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“. Pereinant, pranešami sekcijų pavadinimai. Tada paspauskite klavišą „Enter“, kad pasirinktumėte sekciją, kurioje norite sukurti naują puslapį.

 3. Spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite „Mygtukas Naujas puslapis“, tada paspauskite klavišus „Caps Lock“ + „Enter“.

 4. Sukuriamas naujas puslapis. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

Galite naudoti „OneNote Online“, kad tiesiogiai patektumėte į savo „OneDrive“, kur galite pervardyti bloknotą.

 1. Atidarytas programos „OneNote Online“ bloknote spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „OneDrive“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknoto failą, kurį norite pervardyti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Kai pasiekiamas reikiamas failas, paspauskite klavišą F2. Atidaromas dialogo langas Pervardyti. Girdite: „Įveskite naują pavadinimą“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

 6. Norėdami grįžti į bloknotą, esantį „OneNote Online“, kai pažymėtas naujai pervardytą bloknotas, paspauskite klavišą „Enter“.

Sekcijos pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurią norite pervardyti, pavadinimą.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Įvesties vieta yra ties parinktimi Pervardyti.

 4. Paspauskite „Enter“. Įveskite naują sekcijos pavadinimą.

 5. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Gerai“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Įvesties vieta grįžta į sekcijų sąraše naujai pervardintoje sekcijoje.

Puslapio pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurioje yra norimas pervardyti puslapis, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite puslapio, kurį norite pervardyti, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką. Norėdami panaikinti ankstesnį pavadinimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + A, tada klavišą „Backspace“.

 5. Įveskite naują puslapio pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Žymiklis perkeliamas į puslapį ir galite įvesti arba redaguoti pastabas.

  Patarimas : Norėdami greitai pereiti iš puslapio srities į puslapio pavadinimo sritį, paspauskite klavišą Puslapis aukštyn.

Bloknoto pašalinimas

Jei esate įsitikinę, kad konkretaus bloknoto nebereikės, galite jį panaikinti iš savo „OneDrive“ paskyros. Jei bendrinate bloknotą, įsitikinkite, kad kolegas informavote, jog naikinate bloknotą.

 1. Atidarytame programa „OneNote Online“ bloknote spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „OneDrive“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite panaikinti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Ties reikiamu failu paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Užduotis panaikinama ir įvesties vieta perkeliama į gretimą failą.

  Patarimas : Jei norite atkurti panaikintą bloknotą, tai galite padaryti „OneDrive" šiukšlinėje. Norėdami pereiti į šiukšlinę, spauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite: „Grupė“. Tada rodyklės žemyn klavišu pereikite į Šiukšlinė.

Sekcijos pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu.

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Taip“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Puslapio pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurioje yra norimas pašalinti puslapis, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite puslapio, kurį norite pašalinti, pavadinimą.

 4. Norėdami visam laikui pašalinti puslapį, paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Taip“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

  Jei norite perkelti puslapį į Panaikintos pastabos, kur galėsite vėliau jį atgauti, paspauskite klavišus „Shift“ + „F10“. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote Online“ spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×