Bloknotų bendrinimas ir bendradarbiavimas juos kuriant „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų bendrinimas ir bendradarbiavimas juos kuriant „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „OneNote 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami bendrinti bloknotus bei efektyviai bendradarbiauti su savo kolegomis. Taip pat galite kurti konkrečių pastabų, pvz., vieno puslapio ar bloknoto skyriaus, kopijas ir jas bendrinti.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote 2016“ atidarymas ir prisijungimas

Jei norite bendrinti bloknotą, turite įrašyti jį į „OneDrive“. Kai naudojate „OneNote“, būtinai prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros.

 1. Norėdami greitai atidaryti „OneNote“, paspauskite klavišus „Windows“ + „Shift“ + N.

 2. Norėdami prisijungti, paspauskite „Alt“ + F. Diktorius sako: „Meniu Failas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Backstage“ rodinys. Failo informacija“. Tada paspauskite klavišą Y2. Diktorius sako: „Pasirinktas elementas skirtukas Paskyra“. Naudodami JAWS išgirsite: „Paskyra“.

 3. Paspauskite klavišą S. Diktorius sako: „Langas Paskyros. Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį“. Naudodami JAWS išgirsite: „Paskyra. Prisijunkite prie „Office“.

 4. Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį ir paspauskite klavišą „Enter“. Diktorius sako: „Prisijungimo PIN. Slaptažodis, redaguojamas tekstas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Slaptažodis, redagavimas. Įveskite tekstą“.

 5. Įveskite savo slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

  Pastaba : Jei naudojate organizacijos paskyrą, kuri nėra „Microsoft“ paskyra, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

Patarimas : Jei neatsijungėte nuo „OneNote 2016“, kai paskutinį kartą ją naudojote, programa atidaroma be raginimo prisijungti.

Bloknoto įrašymas į „OneDrive“

Jei norite bendrinti bloknotą, būtinai įrašykite jį į „OneDrive“.

Naujo bloknoto įrašymas į „OneDrive“

Kai kuriate naują bloknotą, kurį norite bendrinti, ji tiesiogiai įrašykite į „OneDrive“.

 1. Paspauskite klavišus „Alt“ + F. Diktorius sako: „Meniu Failas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Backstage“ rodinys. Skirtukas Failo informacija“.

 2. Paspauskite klavišą N. Diktorius sako: „Pasirinkta. Naujas skirtuko elementas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Naujas skirtukas“.

 3. Norėdami pasirinkti įrašymo vietą, paspauskite klavišą „Tab“, tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus iki išgirsite norimą „OneDrive“ vietą.

 4. Norėdami pavadinti naująjį bloknotą, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Įveskite bloknoto pavadinimą“. Įveskite naujojo bloknoto pavadinimą.

 5. Norėdami sukurti bloknotą, paspauskite klavišą „Enter“. Diktorius sako: „Dialogo langas „Microsoft OneNote“. Mygtukas Kviesti žmones“. Naudodami JAWS išgirsite: „Bloknotas sukurtas. Ar norite jį bendrinti su kitais žmonėmis?“

 6. Norėdami bendrinti naują bloknotą su kitais žmonėmis, paspauskite klavišą „Enter“.

Būsite nukreipti į skirtuką Bendrinimas, kuriame galite pasirinkti žmones, su kuriais norite bendrinti savo pastabas. Norėdami sužinoti daugiau, apie bloknoto bendrinimą, žr. Bloknoto bendrinimas.

Bloknoto perkėlimas į „OneDrive“

Jei turite bloknotą, kurį norite bendrinti, bet jis nėra įrašytas „OneDrive“, galite jį perkelti.

 1. Įsitikinkite, kad norimas perkelti bloknotas yra atidarytas.

 2. Norėdami perkelti bloknotą į „OneDrive“, paspauskite klavišus „Alt“ + F, tada paspauskite H. Diktorius sako: „Pasirinkta. Elementas skirtukas Bendrinimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Skirtukas Bendrinimas“.

 3. Norėdami pasirinkti vietą, paspauskite klavišą „Tab“, tada spauskite rodyklės aukštyn ir žemyn klavišus iki išgirsite norimą „OneDrive“ vietą.

 4. Jei prieš įrašydami bloknotą į „OneDrive“ norite pakeisti bloknoto pavadinimą, paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Įveskite bloknoto pavadinimą“. Įveskite naują pavadinimą.

 5. Norėdami perkelti bloknotą, paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas įrašomas į „OneDrive“. Išgirsite sinchronizavimo eigą. Jei susinchronizuoti „OneDrive“ pavyksta, Diktorius sako: „Dialogo langas „Microsoft OneNote“. Mygtukas Gerai“, jei naudojate JAWS, išgirsite: „Bloknotas sinchronizuojamas su nauja vieta“. Paspauskite klavišą „Enter“.

Dabar galite pasirinkti žmones, su kuriais norite bendrinti savo pastabas. Norėdami sužinoti daugiau, apie bloknoto bendrinimą, žr. Bloknoto bendrinimas.

Bloknoto bendrinimas

Pasirinkite bloknotą, kurį norite bendrinti, ir pakvieskite žmones bendradarbiauti.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti bloknotas yra atidarytas.

 2. Norėdami bendrinti bloknotą, paspauskite klavišus „Alt“ + F, tada paspauskite H. Diktorius sako: „Pasirinkta. Elementas skirtukas Bendrinimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Failas. Skirtukas Bendrinimas“.

 3. Norėdami pakviesti žmones bendradarbiauti el. paštu, paspauskite S. Girdite: „Skirtukas Bendrinti su žmonėmis“.

 4. Pasirinkite žmones, kuriuos norite pakviesti, ir paspauskite Y1. Išgirsite: „Įveskite kontakto vardą“. Įveskite norimų pakviesti žmonių vardus arba el. pašto adresus.

 5. Pagal numatytuosius parametrus, pakviesti žmonės gali redaguoti bloknotą. Jei norite, kad jie galėtų tik peržiūrėti bloknotą, paspauskite klavišus „Alt“ + H, tada paspauskite Y4, tada – rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Gali peržiūrėti“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“ ir paspauskite klavišą „Enter“, kad bendrintumėte bloknotą.

Bloknoto saito gavimas

Galite ne siųsti kvietimus, bet siųsti saitus savo kolegoms el. paštu arba tiesioginiu pranešimu.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti bloknotas yra atidarytas.

 2. Norėdami bendrinti bloknotą, paspauskite klavišus „Alt“ + F, tada paspauskite H. Diktorius sako: „Pasirinkta. Elementas skirtukas Bendrinimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Failas. Skirtukas Bendrinimas“.

 3. Norėdami gauti bloknoto bendrinimo saitą, paspauskite klavišą L. Girdite: „Skirtukas Gauti bendrinimo saitą“.

 4. Pasirinkite, ką norite daryti:

  • Norėdami įjungti bendrinimą, paspauskite Y4. Diktorius sako: „Mygtukas Išjungti saitą“. Naudodami JAWS išgirsite: „Bendrinti. Gauti bendrinimo saitą. Kurti saitą“. Norėdami nukopijuoti saitą, paspauskite rodyklės kairėn klavišą, tada paspauskite klavišus „Control“ + C.

  • Jei norite leisti kitiems tik peržiūrėti bloknotą, paspauskite Y2. Diktorius sako: „Mygtukas Išjungti saitą“. Naudodami JAWS išgirsite: „Bendrinti. Gauti bendrinimo saitą. Kurti saitą“. Norėdami nukopijuoti saitą, paspauskite rodyklės kairėn klavišą, tada paspauskite klavišus „Control“ + C.

Dalies pastabų bendrinimas

Kartais norite bendrinti konkrečią savo pastabų dalį, pvz., puslapį arba skyrių. Norėdami tai padaryti, galite eksportuoti norimą bendrinti puslapį arba sekciją į vietą, esančią „OneDrive“.

 1. Įsitikinkite, kad aktyvus norimas bendrinti puslapis arba sekcija. Galite eksportuoti tik dabartinį bloknoto puslapį arba sekciją.

 2. Paspauskite klavišus „Alt“ + F + S. Diktorius sako: „Pasirinkta. Elementas skirtukas Eksportuoti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Backstage“ rodinys. Failas. Skirtukas Eksportuoti“.

 3. Pasirinkite, ką norite eksportuoti:

  • Norėdami eksportuoti dabartinį puslapį kaip „OneNote“ failą (*.one), paspauskite P + O. Išgirsite: „Dialogo langas Įrašyti kaip“. Norėdami įrašyti kitais formatais, paspauskite P, tada paspauskite klavišą „Tab“ ir spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus iki išgirsite norimą formatą.

  • Norėdami eksportuoti dabartinę sekciją kaip „OneNote“ failą (*one), paspauskite S + O. Išgirsite: „Dialogo langas Įrašyti kaip“. Norėdami įrašyti kitais formatais, paspauskite S, tada paspauskite klavišą „Tab“ ir spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus iki išgirsite norimą formatą.

  Pastaba : Pastabas galite eksportuoti ir kitais formatais: „Word“ dokumentas (*.docx arba *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) arba tinklalapis (*.mht).

 4. Jei norite keisti failo vardą, įveskite failo vardą ir paspauskite klavišą „Enter“, kad įrašytumėte.

 5. Dabar galite bendrinti įrašytą dokumentą su kitais žmonėmis. Norėdami sužinoti, kaip bendrinti „OneDrive“ failus su kitais žmonėmis, žr. skirsnį Elementų bendrinimas naudojant kontekstinį meniu straipsnyje Ekrano skaitytuvo naudojimo su „OneDrive“ programa, skirta „Windows 10“, pradžia.

Naujinimo autoriaus, datos ir laiko peržiūra

Visi pakeitimai, kuriuos padaro visi bendrinamo bloknoto autoriai, automatiškai atnaujinami „OneDrive“. Kai redaguojate pastabas, galite pažiūrėti, kas buvo naujinimo autorius, ir kada naujinimas buvo padarytas.

 1. Redaguojamame tekste rodyklių aukštyn arba žemyn klavišais naršykite pastabas. Naršant, ekrano skaitytuvas nuskaito elementus už jus.

 2. Norėdami pažiūrėti, kas ir kada atliko keitimą, paspauskite klavišus „Shift“ + F10, tada paspauskite „Shift“ + „Tab“. Išgirsite autoriaus vardą, taip pat naujinimo datą ir laiką.

Taip pat žr.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

„OneNote 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„OneNote“, skirta „Windows 10““ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad bendrintumėte bloknotus bei efektyviai bendradarbiautumėte su savo kolegomis. Taip pat galite padaryti konkrečių pastabų kopijas ir jas bendrinti.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Microsoft“ paskyros savo įrenginyje.

 2. Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite „onenote“. Tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite „OneNote. Trusted Microsoft Store app“ („OneNote“, patikima „Microsoft Store“ programa). Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Bloknoto bendrinimas

Kai sukuriate naują bloknotą, „OneNote“, skirta „Windows 10“, įrašo jį į „OneDrive“ automatiškai, tad tiesiog pasirinkite bloknotą, kurį norite bendrinti, ir pakvieskite žmones bendradarbiauti.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti bloknotas yra atidarytas redagavimo režimu.

 2. Norėdami atidaryti bloknotą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + G, kad atidarytumėte bloknoto naršymo sritį.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite atidaryti. Radę reikiamą bloknotą, paspauskite klavišą „Esc“. Atidaromas bloknotas.

 4. Norėdami bendrinti bloknotą, spauskite klavišus „Alt“ + H. Diktorius sako: „Pasirinkta, Pagrindinio skirtuko elementas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Skirtukas Pagrindinis“. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Atidaromas skirtukas Bendrinimas. Diktorius sako: „Hipersaitas Siųsti kopiją“. Naudodami JAWS išgirsite: „Saitas Siųsti kopiją“.

 5. Norėdami pakviesti žmones bendradarbiauti el. paštu, paspauskite klavišą „Tab“, tada spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus iki išgirsite „Šis bloknotas“ ir bloknoto pavadinimą. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

 6. Paspauskite klavišą „Tab“. Diktorius praneša: „Įveskite el. pašto adresus, redagavimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Įveskite el. pašto adresus, redaguoti. Įveskite tekstą“.

 7. Įveskite asmens, kurį norite pakviesti, el. pašto adresą.

 8. Pagal numatytuosius parametrus, pakviesti žmonės gali redaguoti bloknotą. Jei norite, kad jie galėtų tik peržiūrėti bloknotą, paspauskite klavišą „Tab“. Diktorius sako: „Gali redaguoti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pasirinktinio įvedimo laukas. Gali redaguoti“. Du kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Gali peržiūrėti“. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 9. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“, tada paspauskite tarpo klavišą, kad bendrintumėte bloknotą.

 10. Norėdami liautis bendrinti bloknotą su kuo nors, skirtuke Bendrinimas spauskite klavišą „Tab“ iki pasieksite vieno iš bendradarbių vardą. Tada rodyklių aukštyn arba žemyn klavišais pereikite prie asmens, su kuriuo norite sustabdyti bendrinimą. Paspauskite tarpo klavišą, tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Stabdyti bendrinimą“. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami stabdyti bendrinimą.

Puslapio bendrinimas

Kartais norite bendrinti konkrečią savo pastabų dalį. Norėdami tai padaryti, galite sukurti bloknoto puslapio bendrinimo saitą.

Pastaba : Jei naudojate darbo arba mokymo įstaigos paskyrą, gali nepavykti bendrinti puslapį. Verčiau naudokite „Microsoft“ paskyrą.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti puslapis yra aktyvus. Galite sukurti tik bloknoto dabartinio puslapio bendrinimo saitą.

 2. Norėdami atidaryti konkretų puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą. Tada spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra puslapis, kurį norite bendrinti.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite bendrinti. Radę reikiamą puslapį, paspauskite tarpo klavišą, kad pereitumėte į puslapio redagavimo režimą.

 4. Norėdami bendrinti puslapį, paspauskite klavišus „Alt“ + H. Diktorius sako: „Pasirinkta, Pagrindinio skirtuko elementas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Skirtukas Pagrindinis“. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Atidaromas skirtukas Bendrinimas. Diktorius sako: „Hipersaitas Siųsti kopiją“. Naudodami JAWS išgirsite: „Saitas Siųsti kopiją“.

 5. Norėdami sukurti puslapio bendrinimo saitą, paspauskite klavišą „Tab“, tada spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus iki išgirsite „Šis puslapis“ ir puslapio pavadinimą. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

 6. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Mygtukas Kurti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad sukurtumėte saitą.

 7. Norėdami nukopijuoti saitą, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad nukopijuotumėte.

  Pastaba : Saitą gavę žmonės puslapį gali tik peržiūrėti.

 8. Norėdami sustabdyti puslapio bendrinimą, skirtuke Bendrinimas spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Bet kas, turintis saitą, gali peržiūrėti puslapį“. Paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Mygtukas Stabdyti bendrinimą“. Tada paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

Kopijos siuntimas el. paštu

Naudodami „OneNote“, skirta „Windows 10“, galite lengvai nusiųsti savo pastabų kopiją el. paštu.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti puslapis yra aktyvus ir veikia redagavimo režimu.

 2. Norėdami puslapio kopiją, paspauskite klavišus „Alt“ + H. Diktorius praneša: „Pasirinktas, Pagrindinio skirtuko elementas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Skirtukas Pagrindinis“. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Atidaromas skirtukas Bendrinimas. Diktorius sako: „Hipersaitas Siųsti kopiją“. Naudodami JAWS išgirsite: „Saitas Siųsti kopiją“.

 3. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Diktorius praneša: „Bendrinimo langas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Bendrinti, taikomųjų programų sąrašas“.

 4. Norėdami nusiųsti kopiją el. paštu, kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Paštas“. Tada paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 5. Atidaroma programa Paštas, skirtas „Windows 10“, įvesties vieta yra ties lauku Kam, kuriame galite įvesti žmonių, kuriems norite nusiųsti kopiją, el. pašto adresus. Norėdami sužinoti, kaip siųsti el. laišką naudojant ekrano skaitytuvą, žr. Naujo el. laiško rašymas ir siuntimas programoje Paštas, skirtoje „Windows 10“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Taip pat žr.

Tvarkyti bloknotus, sekcijas ir puslapius programoje "OneNote" naudojate ekrano skaitytuvą

„OneNote“, skirtos „Windows 10“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su "OneNote"

Sužinokite, kaip naršyti neįgaliesiems funkcijas "OneNote"

Naudokite „OneNote Online“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami bendrinti bloknotus bei efektyviai bendradarbiauti su savo kolegomis.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „OneNote Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „OneNote Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „OneNote Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „OneNote Online“.

Šioje temoje

Bloknoto bendrinimas

Pasirinkite bloknotą, kurį norite bendrinti, ir pakvieskite žmones bendradarbiauti.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti bloknotas yra atidarytas programa „OneNote Online“.

 2. Paspauskite klavišus „Ctrl“ + F6. Išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“.

 3. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite „Dialogo langas Bendrinimas“, po to savo paskyros pavadinimą ir „Įvesties vieta ties Įvesti vardus arba el. pašto adresus, redagavimas“.

 4. Įveskite vardus arba el. pašto adresus žmonių, kuriuos norite pakviesti, atskirdami juos kableliais, jei yra daugiau nei vienas žmogus.

 5. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Gali redaguoti, redaguojamas pasirinktinio įvedimo laukas“. Jei norite, kad bendradarbiai galėtų tik peržiūrėti bloknotą, paspauskite klavišą „Alt“ + rodyklės žemyn klavišą, tada vėl paspauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Gali peržiūrėti“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Įtraukti asmeninį pranešimą su šiuo kvietimu (pasirinktinis), taškas, redaguoti“. Jei su kvietimu norite siųsti ir pranešimą, parašykite jį dabar.

 7. Norėdami bendrinti bloknotą, spauskite klavišus „Alt“ + S.

Bloknoto saito gavimas

Galite ne siųsti kvietimus iš programos „OneNote Online“, bet siųsti saitus savo kolegoms el. paštu arba tiesioginiu pranešimu.

 1. Įsitikinkite, kad norimas bendrinti bloknotas yra atidarytas programa „OneNote Online“.

 2. Paspauskite klavišus „Ctrl“ + F6. Išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“.

 3. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Bendrinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite „Dialogo langas Bendrinimas“, po to savo paskyros pavadinimą ir „Įvesties vieta ties Įvesti vardus arba el. pašto adresus, redagavimas“.

 4. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Gauti saitą, saitas“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Išgirsite: „Redaguoti saitą - būtina jūsų organizacijos paskyra“. Jei norite pakeisti saitą į apribotą saitą arba tik peržiūrėti skirtą saitą, paspauskite klavišą „Enter“, spausdami rodyklės žemyn arba aukštyn klavišus raskite norimą parinktį, ir paspauskite klavišą „Enter“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

  Patarimas : Redagavimo ir peržiūros saitus gali atidaryti bet kas, turintis jūsų organizacijos paskyrą. Apribotus saitus gali atidaryti tik konkretūs žmonės.

 6. Paspauskite klavišą „Tab“. Jūsų ekrano skaitytuvas perskaito saito adresą. Paspauskite klavišus „Ctrl“ + C, kad nukopijuotumėte saitą į mainų sritį, tada nukopijuokite jį į el. laišką ar tiesioginį pranešimą, kurį siunčiate savo bendradarbiams.

 7. Nukopijavę saitą, paspauskite klavišus „Alt“ + C, kad uždarytumėte dialogo langą.

Bendradarbio buvimo tikrinimas

„OneNote Online“ leidžia pažiūrėti, ar kiti žmonės dirba su bloknotu tuo pačiu metu.

 1. Peržiūrėdami bendrinamą bloknotą programa „OneNote Online“ spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite „Pagrindinio skirtuko elementas“.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Pateikti atsiliepimų „Microsoft“, mygtukas“ ir paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad sužinotumėte, ar jūsų bendraautoriai tuo metu peržiūri bloknotą.

  • Jei bendradarbis peržiūri bloknotą, išgirsite jo vardą, po to „Taip pat čia yra, mygtukas sutrauktas“. Jei paspausite klavišą „Enter“, ekrano skaitytuvas praneš, kurią dalį jūsų bendraautoris peržiūri, pavyzdžiui „Šis puslapis“.

  • Jei niekas kitas neperžiūri bloknoto, girdite: „Dabar čia esate tik jūs, mygtukas sutrauktas, išjungtas“.

 3. Norėdami grįžti į bloknoto teksto sritį, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite „Redagavimo sritis, redaguojama.“

Patarimas : Norėdami rodyti autoriaus informaciją šalia teksto srities, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite „Pagrindinio skirtuko elementas“, tada paspauskite klavišą W. Girdite: „Pažymėta, Rodymo skirtuko elementas“. Paspauskite S, kad rodytų autoriaus informaciją.

Taip pat žr.

„OneNote Online“ pastabų artinimas ir tolinimas

„OneNote Online“ spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×