Bendradarbiavimas kuriant pateiktis „PowerPoint 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bendradarbiavimas kuriant pateiktis „PowerPoint 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „PowerPoint 2016“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami kartu su draugu ar kolega kurti pateiktį internete. Galimas įprastinis redagavimas vienu metu ir redagavimas vienu metu realiuoju laiku. Pastarasis būdas suteikia galimybę matyti kitų pakeitimus, jų atlikimo akimirką.

Pastabos : 

Šioje temoje

Internetinės įrašymo vietos įtraukimas

„OneDrive“ pasiekiama iš karto, kai pradedate naudoti „PowerPoint 2016“, tačiau gali reikėti patiems įtraukti „SharePoint“ svetainę, kad galėtumėte įrašyti į „SharePoint“.

 1. Programoje „PowerPoint 2016“ paspauskite Alt + F, kad atidarytumėte meniu Failas. Girdėsite failo vardą ir pranešimą „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ („PowerPoint“ langas, pasirinktas, skirtuko Informacija elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Backstage view, File, Info tab“ („Backstage“ rodinys, Failas, skirtukas Informacija“).

 2. Norėdami atidaryti meniu Įrašyti kaip, paspauskite A. Išgirsite: „Selected, Save As tab item“ („Pasirinktas, skirtuko Įrašyti kaip elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Save As tab“ („Skirtukas Įrašyti kaip“).

 3. Paspauskite A, norėdami įtraukti įrašymo vietą. Išgirsite: „Selected, Add a Place tab item“ („Pasirinkta, skirtuko Įtraukti vietą elementas)“. „JAWS“ išgirsite: „Saving features, Add a Place tab“ („Įrašymo funkcijos, skirtukas Įtraukti vietą“).

 4. Paspauskite 1, kad įtrauktumėte „SharePoint“ svetainę.

 5. Paraginti įveskite el. pašto adresą, kurį naudojate savo „SharePoint“ svetainei pasiekti, ir spauskite Enter.

 6. Paraginti įveskite slaptažodį ir paspauskite Enter.

Dabar svetainė pasiekiama programos „PowerPoint 2016“ dialogo lange Įrašyti kaip.

Pateikties įrašymas internete

Norėdami bendrai kurti pateiktį programoje „PowerPoint 2016“ su kuo nors kitu, pirmiausia turite įrašyti ją į „OneDrive“ arba „SharePoint Online“.

Pateikties įrašymas į „OneDrive“

 1. Sukūrę pateiktį, kurią norite bendrinti programoje „PowerPoint 2016“, paspauskite Alt + F, kad atidarytumėte meniu Failas. Girdėsite failo vardą ir pranešimą „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ („PowerPoint“ langas, pasirinktas, skirtuko Informacija elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Backstage view, File, Info tab“ („Backstage“ rodinys, Failas, skirtukas Informacija“).

 2. Paspauskite H, kad atidarytumėte meniu Bendrinimas. Išgirsite: „Selected, Share tab item“ („Pasirinktas, skirtuko Bendrinimas elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Share tab“ („Skirtukas Bendrinimas“).

 3. Paspauskite C, kad įrašytumėte pateiktį į debesį. Išgirsite: „Selected, Save As tab item“ („Pasirinktas, skirtuko Įrašyti kaip elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Save As tab“ („Skirtukas Įrašyti kaip“).

 4. Paspauskite K, kad įrašytumėte pateiktį į „OneDrive“. Išgirsite: „Selected, OneDrive tab item“ („Pasirinktas, skirtuko „OneDrive“ elementas“). „JAWS“ išgirsite: „OneDrive tab“ („Skirtukas „OneDrive“).

  • Jei dar neįrašėte vietinės pateikties kopijos arba norite pakeisti jos failo vardą, spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Enter file name here“ („Čia įveskite failo vardą“) arba dabartinį failo vardą. Įveskite norimą pavadinimą, tada spauskite „Tab“, kol išgirsite „Save button“ („Mygtukas Įrašyti“). Paspauskite tarpo klavišą, kad įrašytumėte pateiktį į „OneDrive“.

  • Jei jau įrašėte pateiktį ir norite naudoti tą patį failo vardą „OneDrive“, tiesiog spauskite „Tab“, kol išgirsite „Save button“ („Mygtukas Įrašyti“), tada paspauskite tarpo klavišą, kad įrašytumėte pateiktį į „OneDrive“.

Pateikties įrašymas į „SharePoint“

 1. Sukūrę pateiktį, kurią norite bendrinti programoje „PowerPoint 2016“, paspauskite Alt + F, kad atidarytumėte meniu Failas. Girdėsite failo vardą ir pranešimą „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ („PowerPoint“ langas, pasirinktas, skirtuko Informacija elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Backstage view, File, Info tab“ („Backstage“ rodinys, Failas, skirtukas Informacija“).

 2. Paspauskite H, kad atidarytumėte meniu Bendrinimas. Išgirsite: „Selected, Share tab item“ („Pasirinktas, skirtuko Bendrinimas elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Share tab“ („Skirtukas Bendrinimas“).

 3. Paspauskite C, kad įrašytumėte pateiktį į debesį. Išgirsite: „Selected, Save As tab item“ („Pasirinktas, skirtuko Įrašyti kaip elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Save As tab“ („Skirtukas Įrašyti kaip“).

 4. Paspauskite S, kad įrašytumėte pateiktį į „SharePoint“ svetainę. Naršykite rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišais, kol išgirsite „Sites“ („Svetainės“) ir norimos svetainės pavadinimą.

 5. Paspauskite klavišą „Tab“, tada paspauskite „Enter“, kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti. Ekrano skaitytuvas praneš dabartinį failo vardą arba keletą pirmųjų teksto žodžių, jei failas dar neįrašytas.

  • Jei dar neįrašėte vietinės savo pateikties kopijos arba norite pakeisti jos failo vardą, įveskite norimą vardą, tada spauskite „Tab“, kol išgirsite „All Locations, split button“ („Visos vietos, skaidymo mygtukas“), tada spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite savo „SharePoint“ svetainės adresą. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimos bibliotekos arba darbo vietos pavadinimą, tada paspauskite Enter, kad įrašytumėte pateiktį.

  • Jei pateiktį jau įrašėte ir norite naudoti tą patį failo vardą „SharePoint“, spauskite „Tab“, kol išgirsite „All Locations, split button“ („Visos vietos, skaidymo mygtukas“), tada spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite savo „SharePoint“ svetainės adresą. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimos bibliotekos arba darbo vietos pavadinimą, tada paspauskite Enter, kad įrašytumėte pateiktį.

Pateikties bendrinimas su kitais

Įrašę pateiktį internete, bendrinkite ją su bendraautoriais naudodamiesi sritimi Bendrinimas.

 1. Paspauskite Alt + Y, U, kad atidarytumėte sritį Bendrinimas. Įvesties vieta perkeliama į lauką Kviesti žmones, esantį srityje Bendrinimas.

 2. Įveskite bendraautorio el. pašto adresą. Jei jų daugiau nei vienas, atskirkite adresus kableliu.

 3. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „Give permissions to this document“ („Suteikti šio dokumento teises“). Jei po to seka „Can edit“ („Gali redaguoti“), teisių bendradarbiauti pakanka. Jei ne, paspauskite tarpo klavišą, tada rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišais naršykite parinktis, kol išgirsite „Can edit“ („Gali redaguoti“), ir paspauskite Enter.

 4. Jei norite parašyti trumpą pranešimą bendraautoriams, spauskite „Tab“, kol išgirsite „Include a message (optional)“ („Įtraukti pranešimą (pasirinktinai)“), tada įveskite savo pranešimą.

 5. Spauskite „Tab“, kol išgirsite „Share button“ („Mygtukas Bendrinti“), tada paspauskite Enter. Bendraautoriams bus išsiųstas el. laiškas, kuriame pranešama apie prieigą.

Bendrinimo parinkčių keitimas

Galite pasirinkti automatiškai bendrinti keitimus su savo bendraautoriais arba būti paprašyti tai padaryti kaskart, kai atidarote pateiktį, kurioje kas nors kitas atlieka keitimus.

 1. Paspauskite Alt + F, kad atidarytumėte meniu Failas. Girdėsite failo vardą ir pranešimą „PowerPoint window, Selected, Info tab item“ („PowerPoint“ langas, pasirinktas, skirtuko Informacija elementas“). „JAWS“ išgirsite: „Backstage view, File, Info tab“ („Backstage“ rodinys, Failas, skirtukas Informacija“).

 2. Paspauskite T, kad atidarytumėte meniu Parinktys. Išgirsite: „PowerPoint Options window, General“ („PowerPoint“ parinkčių langas, bendra“). JAWS išgirsite: „PowerPoint Options“ („PowerPoint“ parinktys“). Jei naudojate JAWS, žymiklis gali būti ne skirtuke Bendra. Kad įsitikintumėte, jog pasirinktas tinkamas skirtukas, naršykite po skirtukus rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais, kol išgirsite „General“ („Bendra“).

 3. Spauskite „Tab“, kol išgirsite „“When working with others, automatically save changes“ („Dirbant su kitais asmenimis, automatiškai išsaugo pakeitimus“) ir dabartinį parametrą. Norėdami keisti parametrą, spauskite tarpo klavišą, kol išgirsite „Checked“ („Pažymėtas“) arba „Unchecked“ („Nepažymėtas“), atsižvelgdami į tai, ką norite pasirinkti, tada paspauskite Enter.

 4. Norėdami uždaryti meniu Parinktys, spauskite „Tab“, kol išgirsite „OK button“ („Mygtukas Gerai“), tada paspauskite Enter.

Šis parametras taikomas ne tik pateikčiai, su kuria šiuo metu dirbate, bet visoms pateiktims, kurias bendrinate.

Darbas kartu naudojant bendrinamą pateiktį

„PowerPoint“ redagavimo vienu metu funkcija suteikia galimybę keliems asmenims bendradarbiauti ir kartu dirbti su pateiktimis. Redagavimas vienu metu pradedamas automatiškai, kai keli asmenys atidaro tą pačią pateiktį, įrašytą „OneDrive“ arba „SharePoint Online“.

Bendraautoriai gali pasinaudoti jūsų atsiųstu saitu ir atsidaryti jūsų pateiktį savo „PowerPoint“ versijoje arba „PowerPoint Online“. Jei jie taip pat naudoja „PowerPoint Online“ arba „PowerPoint 2016 ir sutiko automatiškai bendrinti keitimus, jūsų ekrano skaitytuvas nurodys „There are other users editing this slide“ („Yra kitų vartotojų, redaguojančių šią skaidrę“), jei tuo metu, kai pereinate į skaidrę, ją naudoja bendraautoriai.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bendradarbiavimas debesyje naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×