Bendrųjų formulių pavyzdžiai

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite naudoti šiuos pavyzdžius sąrašo arba bibliotekos apskaičiuojamuose stulpeliuose. Pavyzdžius, kuriuose nėra stulpelių nuorodų, galima naudoti norint nurodyti numatytąją stulpelio reikšmę.

Šiame straipsnyje

Sąlyginių formulių

Datos ir laiko formulės

Matematinės formulės

Teksto formulės

Sąlyginės formulės

Galite naudoti šias formules tikrindami išrašo sąlygą ir grąžindami reikšmę Taip arba Ne, tikrindami alternatyvią reikšmę, pvz., Gerai arba Negerai, arba grąžindami tuščią reikšmę arba brūkšnelį, vaizduojančius nulinę reikšmę.

Patikrinkite, ar skaičius yra didesnis arba mažesnis už kitą numerį

Šiam lyginimui atlikti naudokite funkciją IF.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

15000

9000

=[Stulpelis1]>[Stulpelis2]

Ar stulpelis1 didesnis nei stulpelis2? (Taip)

15000

9000

=IF([Stulpelis1]<=[Stulpelis2], "Gerai", "Negerai")

Ar stulpelis1 mažesnis arba lygus stulpeliui2? (Negerai)

Grąžina loginę reikšmę po palyginus stulpelio turinį

Norėdami gauti rezultatą, kuris yra loginė reikšmė (Taip arba Ne), naudokite funkcijas AND, OR arba NOT.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

15

9

8

=AND([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]<[Stulpelis3])

Ar 15 daugiau nei 9 ir mažiau nei 8? (Ne)

15

9

8

=OR([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]<[Stulpelis3])

Ar 15 daugiau nei 9 arba mažiau nei 8? (Taip)

15

9

8

=NOT([Stulpelis1]+[Stulpelis2]=24)

Ar 15 plius 9 nelygu 24? (Ne)

Norėdami gauti rezultatą, kuris yra kitas skaičiavimas arba kita reikšmė nei Taip arba Ne, naudokite funkcijas IF, AND ir OR.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

15

9

8

=IF([Stulpelis1]=15, "Gerai", "Negerai")

Jei stulpelio1 reikšmė lygi 15, grąžinti "Gerai". (Gerai)

15

9

8

=IF(AND([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]<[Stulpelis3]), "Gerai", "Negerai")

Jei 15 yra daugiau nei 9 ir mažiau nei 8, grąžinti rezultatą „Gerai“. (Negerai)

15

9

8

=IF(OR([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]<[Stulpelis3]), "Gerai", "Negerai")

Jei 15 yra daugiau nei 9 arba mažiau nei 8, grąžinti rezultatą „Gerai“. (Gerai)

Rodyti nulius kaip tuščias reikšmes arba brūkšnelius

Jei norite, kad būtų rodomas nulis, atlikite paprastą skaičiavimą. Jei norite, kad būtų rodoma tuščia reikšmė arba brūkšnelis, naudokite funkciją IF.

C olumn1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

10

10

=[Stulpelis1]-[Stulpelis2]

Antrasis skaičius atimtas iš pirmojo (0)

15

9

=IF([Stulpelis1]-[Stulpelis2],"-",[Stulpelis1]-[Stulpelis2])

Grąžinamas brūkšnelis, kai reikšmė lygi nuliui (-)

Klaidų reikšmių stulpelių slėpimas

Jei norite, kad vietoj klaidos reikšmės būtų rodomas brūkšnelis, #N/A arba NA, naudokite funkciją ISERROR.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

10

0

=[Stulpelis1]/[Stulpelis2]

Gaunama klaida (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Stulpelis1]/[Stulpelis2]),"NA",[Stulpelis1]/[Stulpelis2])

Kai reikšmė yra klaida, grąžinama NA

10

0

=IF(ISERROR([Stulpelis1]/[Stulpelis2]),"-",[Stulpelis1]/[Stulpelis2])

Kai reikšmė yra klaida, grąžinamas brūkšnelis

Puslapio viršus

Datos ir laiko formulės

Galite naudoti šias formules, jei norite skaičiuoti pagal datą ir laiką, pvz., prie datos pridėti dienų, mėnesių ar metų skaičių, skaičiuoti skirtumus tarp datų ir konvertuoti laiką į dešimtainę reikšmę.

Datų pridėjimo

Norėdami prie datos pridėti tam tikrą dienų skaičių, naudokite sudėties operatorių (+).

Pastaba: Kai dirbate su datomis, turi būti nustatytas apskaičiuojamo stulpelio grąžinimo tipas Data ir laikas.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-6-9

3

=[Stulpelis1]+[Stulpelis2]

Prie 2007-06-09 pridedamos 3 dienos (2007-06-12)

2008-12-10

54

=[Stulpelis1]+[Stulpelis2]

Prie 2008-12-10 pridedamos 54 dienos (2008-02-02)

Norėdami prie datos pridėti tam tikrą mėnesių skaičių, naudokite funkcijas DATE, YEAR, MONTH ir DAY.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-6-9

3

=DATE(YEAR([Stulpelis1]),MONTH([Stulpelis1])+[Stulpelis2],DAY([Stulpelis1]))

Prie 2007-06-09 pridedami 3 mėnesiai (2007-09-09)

2008-12-10

25

=DATE(YEAR([Stulpelis1]),MONTH([Stulpelis1])+[Stulpelis2],DAY([Stulpelis1]))

Prie 2008-12-10 pridedami 25 mėnesiai (2011-01-10)

Norėdami prie datos pridėti tam tikrą skaičių metų, naudokite funkcijas DATE, YEAR, MONTH ir DAY.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-6-9

3

=DATE(YEAR([Stulpelis1])+[Stulpelis2],MONTH([Stulpelis1]),DAY([Stulpelis1]))

Prie 2007-06-09 pridedami 3 metai (2010-06-09)

2008-12-10

25

=DATE(YEAR([Stulpelis1])+[Stulpelis2],MONTH([Stulpelis1]),DAY([Stulpelis1]))

Prie 2008-12-10 pridedami 25 metai (2033-12-10)

Norėdami prie datos pridėti dienų, mėnesių ir metų derinį, naudokite funkcijas DATE, YEAR, MONTH ir DAY.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-06-09

=DATE(YEAR([Stulpelis1])+3,MONTH([Stulpelis1])+1,DAY([Stulpelis1])+5)

Prie 2007-06-09 pridedami 3 metai, 1 mėnuo ir 5 dienos (2010-07-14)

2008-12-10

=DATE(YEAR([Stulpelis1])+1,MONTH([Stulpelis1])+7,DAY([Stulpelis1])+5)

Prie 2008-12-10 pridedami 1 metai, 7 mėnesiai ir 5 dienos (2010-07-15)

Skirtumo tarp dviejų datų apskaičiavimas

Norėdami atlikti šį skaičiavimą, naudokite funkciją DATEDIF.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

01-Saus-1995

15-Bir-1999

=DATEDIF([Stulpelis1], [Stulpelis2],"d")

Grąžinamas dienų tarp dviejų datų skaičius (1626)

01-Saus-1995

15-Bir-1999

=DATEDIF([Stulpelis1], [Stulpelis2],"ym")

Grąžinamas mėnesių tarp dviejų datų skaičius ir ignoruojama metų dalis (5)

01-Saus-1995

15-Bir-1999

=DATEDIF([Stulpelis1], [Stulpelis2],"yd")

Grąžinamas dienų tarp dviejų datų skaičius ir ignoruojama metų dalis (165)

Skirtumo tarp dviejų laikų

Jei norite, kad rezultatai būtų pateikiami standartiniu laiko formatu (valandos:minutės:sekundės), naudokite atimties operatorių (-) ir funkciją TEXT. Kad šis metodas veiktų, valandų skaičius neturi viršyti 24, o minutės ir sekundės neturi viršyti 60.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-09 3:30 PM

=TEXT([Stulpelis2]-[Stulpelis1],"v")

Valandos tarp dviejų laikų (4)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-09 3:30 PM

=TEXT([Stulpelis2]-[Stulpelis1],"v:mm")

Valandos ir minutės tarp dviejų laikų (4:55)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-09 3:30 PM

=TEXT([Stulpelis2]-[Stulpelis1],"v:mm:ss")

Valandos, minutės ir sekundės tarp dviejų laikų (04:55:00)

Jei norite, kad rezultatas būtų pateikiamas kaip suma pagal vieną laiko matavimo vienetą, naudokite funkciją INT arba funkcijas HOUR, MINUTE arba SECOND.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=INT(([Stulpelis2]-[Stulpelis1])*24)

Bendra valandų tarp dviejų laikų suma (28)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=INT(([Stulpelis2]-[Stulpelis1])*1440)

Bendra minučių tarp dviejų laikų suma (1735)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=INT(([Stulpelis2]-[Stulpelis1])*86400)

Bendra sekundžių tarp dviejų laikų suma (104100)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=HOUR([Stulpelis2]-[Stulpelis1])

Valandos tarp dviejų laikų, kai skirtumas neviršija 24 (4)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=MINUTE([Stulpelis2]-[Stulpelis1])

Minutės tarp dviejų laikų, kai skirtumas neviršija 60 (55)

2007-06-09 10:35 AM

2007-06-10 3:30 PM

=SECOND([Stulpelis2]-[Stulpelis1])

Sekundės tarp dviejų laikų, kai skirtumas neviršija 60 (0)

Palyginkite laiką

Norėdami konvertuoti laiką iš standartinio į dešimtainį formatą, naudokite funkciją INT.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

10:35 AM

=([Stulpelis1]-INT([Stulpelis1]))*24

Valandų skaičius nuo 12:00 AM (10,583333)

12:15 PM

=([Stulpelis1]-INT([Stulpelis1]))*24

Valandų skaičius nuo 12:00 AM (12,25)

Norėdami konvertuoti valandas iš dešimtainio skaičiaus į standartinį laiko formatą (valandos:minutės:sekundės), naudokite dalybos operatorių ir funkciją TEXT.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

23:58

=TEXT(Stulpelis1/24, "vv:mm:ss")

Valandos, minutės ir sekundės nuo 12:00 AM (00:59:55)

2:06

=TEXT(Stulpelis1/24, "v:mm")

Valandos ir minutės nuo 12:00 AM (0:05)

Tomas datų įterpimas

Julijaus data nurodo datos formatą, kuris yra dabartinių metų ir dienų skaičiaus nuo metų pradžios derinys. Pavyzdžiui, 2007 metų sausio pirma diena vaizduojama kaip 2007001, o 2007 metų gruodžio 31 diena – kaip 2007365. Šis formatas neparemtas Julijaus kalendoriumi.

Norėdami konvertuoti datą į Julijaus datą, naudokite funkcijas TEXT ir DATEVALUE.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

6/23/2007

=TEXT([Stulpelis1],"yy")&TEXT(([Stulpelis1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Stulpelis1],"yy"))+1),"000")

Julijaus formato data, kai metai nurodomi dviem skaitmenimis (07174)

6/23/2007

=TEXT([Stulpelis1],"yyyy")&TEXT(([Stulpelis1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Stulpelis1],"yy"))+1),"000")

Julijaus formato data, kai metai nurodomi keturiais skaitmenimis (2007174)

Norėdami konvertuoti datą į Julijaus datą, naudojamą astronomijoje, naudokite konstantą 2415018,50. Ši formulės veikia tik su datomis po 3/1/1901 ir tik naudojant 1900 datų sistemą.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

6/23/2007

=[Stulpelis1]+2415018.50

Julijaus formato data, naudojama astronomijoje (2454274.50)

Rodyti dienos, savaitės diena

Norėdami konvertuoti datas į savaitės dienos tekstą, naudokite funkcijas TEXT ir WEEKDAY.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

19-Vas-2007

=TEXT(WEEKDAY([Stulpelis1]), "dddd")

Skaičiuojama datos savaitės diena ir grąžinamas visas dienos pavadinimas (Pirmadienis)

3-Saus-2008

=TEXT(WEEKDAY([Stulpelis1]), "ddd")

Skaičiuojama datos savaitės diena ir grąžinamas sutrumpintas dienos pavadinimas (Ketv)

Puslapio viršus

Matematinės formulės

Galite naudoti šias formules atlikdami įvairius matematinius skaičiavimus, pvz., sudėdami, atimdami, daugindami ir dalindami skaičius, skaičiuodami skaičių vidurkį ar medianą, apvalindami skaičius ir skaičiuodami reikšmes.

Skaičių sudėjimas

Norėdami sudėti skaičius, esančius dviejuose ar daugiau eilutės stulpelių, naudokite sudėties operatorių (+) arba funkciją SUM.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

6

5

4

=[Stulpelis1]+[Stulpelis2]+[Stulpelis3]

Sudedamos pirmų trijų stulpelių reikšmės (15)

6

5

4

=SUM([Stulpelis1],[Stulpelis2],[Stulpelis3])

Sudedamos pirmų trijų stulpelių reikšmės (15)

6

5

4

=SUM(IF([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]-[Stulpelis2], 10), [Stulpelis3])

Jei stulpelis1 didesnis nei stulpelis2, sudedamas jų skirtumas ir stulpelis3. Kitu atveju sudedama 10 ir stulpelis3 (5)

Skaičių atimtis

Norėdami atimti skaičius, esančius dviejuose ar daugiau eilutės stulpelių, naudokite atimties operatorių (-) arba funkciją SUM su neigiamais skaičiais.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

15000

9000

-8000

=[Stulpelis1]-[Stulpelis2]

9000 atimami iš 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Stulpelis1],[Stulpelis2],[Stulpelis3])

Sudedamos pirmų trijų stulpelių reikšmės, įskaitant neigiamas reikšmes (16000)

Skirtumo tarp dviejų skaičių procentais

Naudokite atimties (-) bei dalybos (/) operatorius ir funkciją ABS.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

2342

2500

=([Stulpelis2]-[Stulpelis1])/ABS([Stulpelis1])

Procentinis pokytis (6,75% arba 0,06746)

Skaičių daugyba

Norėdami dauginti skaičius, esančius dviejuose ar daugiau eilutės stulpelių, naudokite daugybos operatorių (*) arba funkciją PRODUCT.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

5

2

=[Stulpelis1]*[Stulpelis2]

Dauginami pirmų dviejų stulpelių skaičiai (10)

5

2

=PRODUCT([Stulpelis1], [Stulpelis2])

Dauginami pirmų dviejų stulpelių skaičiai (10)

5

2

=PRODUCT([Stulpelis1],[Stulpelis2],2)

Dauginami pirmų dviejų stulpelių skaičiai ir skaičius 2 (20)

Skaičių dalyba

Norėdami dalinti skaičius, esančius dviejuose ar daugiau eilutės stulpelių, naudokite dalybos operatorių (/).

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

15000

12

=[Stulpelis1]/[Stulpelis2]

15000 dalinama iš 12 (1250)

15000

12

=([Stulpelis1]+10000)/[Stulpelis2]

Sudedama 15000 ir 10000, tada suma dalinama iš 12 (2083)

Apskaičiuoja skaičių vidurkį

Norėdami skaičiuoti skaičių, esančius dviejuose ar daugiau eilutės stulpelių, vidurkį, naudokite funkciją AVERAGE.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

6

5

4

=AVERAGE([Stulpelis1], [Stulpelis2],[Stulpelis3])

Pirmų trijų stulpelių skaičių vidurkis (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Stulpelis1]>[Stulpelis2], [Stulpelis1]-[Stulpelis2], 10), [Stulpelis3])

Jei stulpelis1 didesnis nei stulpelis2, apskaičiuojamas jų skirtumo ir stulpelio3 vidurkis. Kitu atveju skaičiuojamas reikšmės 10 ir stulpelio3 vidurkis (2,5)

Apskaičiuoti skaičių medianą

Mediana yra centrinė tam tikra tvarka išdėstyto skaičių diapazono reikšmė. Norėdami apskaičiuoti skaičių grupės medianą, naudokite funkciją MEDIAN.

A

B

C

D

E

F

Formulė

Aprašas (rezultatas)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Pirmų 6 stulpelių skaičių mediana (8)

Apskaičiuoti didžiausio arba mažiausio skaičius diapazone

Norėdami apskaičiuoti dviejų ar daugiau eilutės stulpelių mažiausią arba didžiausią skaičių, naudokite funkcijas MIN ir MAX.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

10

7

9

=MIN([Stulpelis1], [Stulpelis2], [Stulpelis3])

Mažiausias skaičius (7)

10

7

9

=MAX([Stulpelis1], [Stulpelis2], [Stulpelis3])

Didžiausias skaičius (10)

Reikšmių skaičiavimas

Norėdami skaičiuoti skaitines reikšmes, naudokite funkciją COUNT.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Obuolys

12/12/2007

=COUNT([Stulpelis1], [Stulpelis2], [Stulpelis3])

Skaičiuojamas stulpelių, kuriuose yra skaitinės reikšmės, skaičius. Neįtraukiami data, laikas, tekstas ir nulinės reikšmės (0)

12 Lt

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Stulpelis1], [Stulpelis2], [Stulpelis3])

Skaičiuojamas stulpelių, kuriuose yra skaitinės reikšmės, skaičius, bet neįtraukiamos klaidos ir loginės reikšmės (2)

Padidinkite arba sumažinkite skaičių procentine dalimi

Norėdami atliktį šį skaičiavimą, naudokite procento operatorių (%).

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

23

3%

=[Stulpelis1]*(1+5%)

Skaičius, esantis stulpelyje1, padidinamas 5% (24,15)

23

3%

=[Stulpelis1]*(1+[Stulpelis2])

Skaičius, esantis stulpelyje1, padidinamas stulpelio2 procentine reikšme: 3% (23,69)

23

3%

=[Stulpelis1]*(1-[Stulpelis2])

Skaičius, esantis stulpelyje1, sumažinamas stulpelio2 procentine reikšme: 3% (22,31)

Pakelti skaičių laipsniu

Norėdami atlikti šį skaičiavimą, naudokite kėlimo laipsniu operatorių (^) arba funkciją POWER.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

5

2

=[Stulpelis1]^[Stulpelis2]

Apskaičiuojamas skaičiaus 5 kėlimas kvadratu (25)

5

3

=POWER([Stulpelis1], [Stulpelis2])

Apskaičiuojamas skaičiaus 5 kėlimas kubu (125)

Skaičių apvalinimas

Norėdami apvalinti skaičių iki didesnio skaičiaus, naudokite funkciją ROUNDUP, ODD arba EVEN.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

20,3

=ROUNDUP([Stulpelis1],0)

20,3 apvalinama iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (21)

-5,9

=ROUNDUP([Stulpelis1],0)

-5,9 apvalinama iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Stulpelis1],2)

12,5493 apvalinama iki artimiausių didesnių šimtųjų, dviejų dešimtainio skaičiaus vietų (12,55)

20,3

=EVEN([Stulpelis1])

20,3 apvalinama iki artimiausio didesnio lyginio skaičiaus (22)

20,3

=ODD([Stulpelis1])

20,3 apvalinama iki artimiausio didesnio nelyginio skaičiaus (21)

Norėdami apvalinti skaičių iki mažesnio skaičiaus, naudokite funkciją ROUNDDOWN.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

20,3

=ROUNDDOWN([Stulpelis1],0)

20,3 apvalinama iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Stulpelis1],0)

-5,9 apvalinama iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Stulpelis1],2)

12,5493 apvalinama iki artimiausių mažesnių šimtųjų, dviejų dešimtainio skaičiaus vietų (12,54)

Norėdami apvalinti skaičių iki artimiausio skaičiaus arba trupmenos, naudokite funkciją ROUND.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

20,3

=ROUND([Stulpelis1],0)

20,3 apvalinama iki mažesnio skaičiaus, nes trupmenos dalis mažesnė nei 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Stulpelis1],0)

5,9 apvalinama iki didesnio skaičiaus, nes trupmenos dalis didesnė nei 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Stulpelis1],0)

-5,9 apvalinama iki mažesnio skaičiaus, nes trupmenos dalis mažesnė nei -,5 (-6)

1,25

=ROUND([Stulpelis1], 1)

Skaičius apvalinamas iki artimiausios dešimtosios dalies (vienos dešimtainio skaičiaus vietos). Apvalinama dalis yra 0,05 arba didesnė, todėl skaičius apvalinamas iki didesnio skaičiaus (rezultatas: 1,3)

30,452

=ROUND([Stulpelis1], 2)

Skaičius apvalinamas iki artimiausios šimtosios dalies (dviejų dešimtainio skaičiaus vietų). Apvalinama dalis 0,002 yra mažesnė nei 0,005, todėl skaičius apvalinamas iki mažesnio skaičiaus (rezultatas: 30,45)

Norėdami apvalinti skaičių iki už 0 didesnio reikšminio skaitmens, naudokite funkcijas ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT ir LEN.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

5492820

=ROUND([Stulpelis1],3-LEN(INT([Stulpelis1])))

Skaičius apvalinamas iki 3 reikšminių skaitmenų (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Stulpelis1],3-LEN(INT([Stulpelis1])))

Apatinis skaičius apvalinamas iki 3 mažesnių reikšminių skaitmenų (22200)

5492820

=ROUNDUP([Stulpelis1], 5-LEN(INT([Stulpelis1])))

Viršutinis skaičius apvalinamas iki 5 reikšminių skaitmenų (5492900)

Puslapio viršus

Teksto formulės

Šias formules galite naudoti norėdami manipuliuoti tekstu, pvz., jungti kelių stulpelių reikšmes, lyginti stulpelių turinį, šalinti simbolius arba tarpus ir kartoti simbolius.

Keisti didžiąsias ar mažąsias teksto

Norėdami keisti teksto registrą, naudokite funkciją UPPER, LOWER arba PROPER.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

katerina Kolesnikova

=UPPER([Stulpelis1])

Tekstas keičiamas į tekstą, rašomą didžiosiomis raidėmis (KATERINA KOLESNIKOVA)

katerina Kolesnikova

=LOWER([Stulpelis1])

Tekstas keičiamas į tekstą, rašomą mažosiomis raidėmis (katerina kolesnikova)

katerina Kolesnikova

=PROPER([Stulpelis1])

Tekstas keičiamas į tekstą, rašomą naudojant pirmas didžiąsias raides (Katerina Kolesnikova)

Sujungti vardą ir pavardę

Norėdami jungti vardą ir pavardę, naudokite ampersendo operatorių (&) arba funkciją CONCATENATE.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Darius

Musteikis

=[Stulpelis1]&[Stulpelis2]

Jungiamos dvi eilutės (DariusMusteikis)

Darius

Musteikis

=[Stulpelis1]&" "&[Stulpelis2]

Jungiamos dvi eilutės, atskiriant tarpu (Darius Musteikis)

Darius

Musteikis

=[Stulpelis2]&", "&[Stulpelis1]

Jungiamos dvi eilutės, atskiriant kableliu ir tarpu (Musteikis, Darius)

Darius

Musteikis

=CONCATENATE([Stulpelis2], ",", [Stulpelis1])

Jungiamos dvi eilutės, atskiriant kableliu (Musteikis,Darius)

Teksto ir skaičių iš skirtingų stulpelių jungimas

Norėdami jungti tekstą ir skaičius, naudokite funkciją CONCATENATE, ampersendo operatorių (&) arba funkciją TEXT ir ampersendo operatorių.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Saulis

28

=[Stulpelis1]&" pardavė "&[Stulpelis2]&" vienetus."

Turinys sujungiamas į frazę (Saulis pardavė 28 vienetus.)

Stasevicius

40%

=[Stulpelis1]&" pardavė "&TEXT([Stulpelis2],"0%")&" bendros pardavimų sumos."

Turinys sujungiamas į frazę (Stasevicius pardavė 40% bendros pardavimų sumos.)

Pastaba: Funkcija TEXT prijungia suformatuotą stulpelio2 reikšmę vietoj reikšmės 0,4.

Saulis

28

=CONCATENATE([Stulpelis1]," pardavė ",[Stulpelis2]," vienetus.")

Turinys sujungiamas į frazę (Saulis pardavė 28 vienetus.)

Sujunkite tekstą su datos ir laiko

Norėdami jungti tekstą su data arba laiku, naudokite funkciją TEXT ir ampersendo operatorių (&).

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Sąskaitos pateikimo data

5-Bir-2007

="Išrašo data: "&TEXT([Stulpelis2], "d-mmm-yyyy")

Jungia tekstą su data (Išrašo data: 5-Bir-2007)

Sąskaitos išrašymo data

5-Bir-2007

=[Stulpelis1]&" "&TEXT([Stulpelis2], "mmm-dd-yyyy")

Jungia tekstą ir datą iš skirtingų stulpelių į vieną stulpelį (Sąskaitos išrašymo data Bir-05-2007)

Stulpelio turinio lyginimas

Norėdami lyginti vieną stulpelį su kitu stulpeliu arba reikšmių sąrašu, naudokite funkcijas EXACT ir OR.

Stulpelis1

Stulpelis2

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

BD122

BD123

=EXACT([Stulpelis1],[Stulpelis2])

Lyginamas dviejų pirmųjų stulpelių turinys (Ne)

BD122

BD123

=EXACT([Stulpelis1], "BD122")

Lyginamas stulpelio1 turinys ir eilutė „BD122“ (Taip)

Patikrinkite, ar stulpelio reikšmė arba jos dalis atitinka konkretų tekstą

Norėdami tikrinti, ar stulpelio reikšmė arba jos dalis sutampa su konkrečiu tekstu, naudokite funkcijas IF, FIND, SEARCH ir ISNUMBER.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (galimas rezultatas)

Kolesnikova

=IF([Stulpelis1]="Kolesnikova", "Gerai", "Negerai")

Tikrinama, ar stulpelis1 yra Kolesnikova (Gerai)

Kolesnikova

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Stulpelis1])), "Gerai", "Negerai")

Tikrinama, ar stulpelyje1 yra raidė k (Gerai)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stulpelis1]))

Tikrinama, ar stulpelyje1 yra BD (Taip)

Netuščių stulpelių skaičiavimas

Norėdami skaičiuoti netuščius stulpelius, naudokite funkciją COUNTA.

Stulpelis1

Stulpelis2

Stulpelis3

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Pardavimai

19

=COUNTA([Stulpelis1], [Stulpelis2])

Skaičiuojamas netuščių stulpelių skaičius (2)

Pardavimai

19

=COUNTA([Stulpelis1], [Stulpelis2], [Stulpelis3])

Skaičiuojamas netuščių stulpelių skaičius (2)

Šalinti simbolius iš teksto

Norėdami šalinti simbolius iš teksto, naudokite funkcijas LEN, LEFT ir RIGHT.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Vitaminas A

=LEFT([Stulpelis1],LEN([Stulpelis1])-2)

Pradedant nuo kairės pusės grąžinami 7 (9–2) simboliai (Vitaminas)

Vitaminas B1

=RIGHT([Stulpelis1], LEN([Stulpelis1])-8)

Pradedant nuo dešinės pusės grąžinami 2 (10–8) simboliai (B1)

Tarpų šalinimas iš pradžios ir pabaigos stulpelio

Norėdami šalinti tarpus iš stulpelio, naudokite funkciją TRIM.

Stulpelis1

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Sveiki!

=TRIM([Stulpelis1])

Šalinami pradžioje ir pabaigoje esantys tarpai (Sveiki!)

Pakartoti stulpelio simbolis

Norėdami stulpelyje kartoti simbolį, naudokite funkciją REPT.

Formulė

Aprašas (rezultatas)

=REPT(".",3)

Taškas kartojamas tris kartus (...)

=REPT("-",10)

Brūkšnelis kartojamas 10 kartų (----------)

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×