Būdų, kuriais galima įtraukti ir skaičiuoti „Excel“ duomenis apibendrinimas

Būdų, kuriais galima įtraukti ir skaičiuoti „Excel“ duomenis apibendrinimas

Kuo skiriasi skaičiavimas ir sumavimas
Sumavimas (reikšmių sudėtis) yra neatskiriama duomenų analizės dalis, nesvarbu, ar skaičiuojate tarpines pardavimo šiaurės vakarų regione sumas, ar bendras savaitės įplaukų sumas. „Excel“ pateikia kelis būdus, kuriuos galite naudoti norėdami susumuoti duomenis.

Norėdami padėti jums pasirinkti geriausią sprendimą, šiame straipsnyje pateikiame išsamių būdų, pagalbinės informacijos, padėsiančios greitai apsispręsti, kurį būdą naudoti, ir išsamesnių straipsnių saitus.

Sumavimo nereikėtų painioti su skaičiavimu. Daugiau informacijos apie langelių, stulpelių arba duomenų eilučių skaičiavimą rasite Duomenų langelių, eilučių ar stulpelių skaičiavimas.

Šiame straipsnyje:

Paprasta sudėtis ir atimtis

Galite pridėti arba atimti naudodami paprastą formulę, spustelėdami mygtuką arba naudodami darbalapio funkciją.

Reikšmių sudėtis langelyje naudojant paprastą formulę

Jei tiesiog norite greito rezultato, „Excel“ galite naudoti kaip mažą skaičiuotuvą. Formulėje naudokite aritmetinį operatorių pliuso ženklą (+). Pavyzdžiui, jei langelyje įvedate formulę =5+10, „Excel“ rodo rezultatą 15.

Daugiau informacijos, kaip formulėje naudoti aritmetinius operatorius, žr. straipsnį Programos „Excel“ naudojimas skaičiavimams.

Puslapio viršus

Reikšmių atimtis langelyje naudojant paprastą formulę

Formulėje naudokite aritmetinį operatorių minuso ženklą (). Pvz., formulės =12–9 rodomas rezultatas bus 3.

Daugiau informacijos, kaip formulėje naudoti aritmetinius operatorius, žr. straipsnį Programos „Excel“ naudojimas skaičiavimams.

Puslapio viršus

Reikšmių sudėtis stulpelyje arba eilutėje naudojant mygtuką

Naudodami funkciją Automatinė sudėtis galite greitai sumuoti stulpelio arba eilutės skaičių diapazoną. Spustelėkite tuščią langelį po skaičių stulpeliu arba skaičių eilutės dešinėje, tada spustelėkite Automatinė sudėtis. „Excel“ pasirenka tai, ką nustato esant tikėtiniausiu duomenų diapazonu. Spustelėkite Automatinė sudėtis dar kartą, kad priimtumėte „Excel“ pasirinktą diapazoną arba pasirinktumėte savo diapazoną, tada spustelėkite Automatinė sudėtis.

Automatinės sudėties naudojimas duomenų eilutei greitai įtraukti

Daugiau informacijos, kaip naudoti funkciją Automatinė sudėtis, žr. straipsnį Programos „Excel“ naudojimas skaičiavimams.

Puslapio viršus

Reikšmių sudėtis diapazone naudojant funkciją

Funkcija SUM naudinga, kai norite pridėti arba atimti reikšmių iš skirtingų diapazonų arba sujungti skaitines ir skaičių diapazonų reikšmes. Naudodami funkciją SUM pridėkite visus argumentus, kuriuos nurodėte atidaromuosiuose ir uždaromuosiuose skliausteliuose. Kiekvienas argumentas gali būti diapazonas, langelio nuoroda arba teigiama ar neigiama skaitinė reikšmė.

Norėdami įvesti paprastą formulę, langelyje įveskite =SUM, o po jos atidaromąjį skliaustą. Tada įveskite vieną ar daugiau skaičių, langelio nuorodas arba langelių diapazonus, atskirdami juos kableliais. Tada įveskite uždaromąjį skliaustą, ir paspauskite ENTER, kad peržiūrėtumėte rezultatą. Taip pat galite pele pažymėti langelius, kuriuose yra norimų sudėti duomenų.

1

2

3

A

Dalyvavimas

4823

12335

Pvz., naudojant ankstesnės lentelės duomenis visose paskesnėse formulėse naudojama funkcija SUM pateikia tą pačią reikšmę (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Toliau pateikiamoje iliustracijoje rodoma formulė naudoja funkciją SUM kad sudėtų langelio A2 reikšmę su 12335. Po formule, ekrano patarimas pateikia funkcijos SUM naudojimo rekomendacijas.

Funkcijos SUM naudojimas langeliui ir reikšmei įtraukti

Pastabos : 

 • Programoje „Excel“ nėra funkcijos SUBTRACT. Norėdami atimti reikšmes naudodami funkciją, su funkcija SUM naudokite neigiamas reikšmes. Pvz., formulė =SUM (30,A3,-15,-B6) prideda 30 ir reikšmę langelyje A3, atima 15 ir atima langelio B6 reikšmę.

 • Galite įtraukti ne daugiau nei 255 skaitinių reikšmių ar langelio arba diapazono nuorodų kaip norite derindami juos kaip argumentus, funkcijoje SUM.

Daugiau informacijos žr. straipsnyje Funkcija SUM.

Puslapio viršus

Reikšmių atėmimas diapazone naudojant funkciją

Naudodami funkciją SUM atimkite skaičius, formulėje įvesdami norimus atimti skaičius kaip neigiamus.

1

2

3

A

Dalyvavimas

29072

12335

Pvz., naudojant ankstesnės lentelės duomenis visose paskesnėse formulėse naudojama funkcija SUM pateikia tą pačią reikšmę (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Puslapio viršus

Duomenų sumavimas grupuojant ir transformuojant

Grupuoti ir apibendrinti duomenis galite naudodami struktūros ar „PivotTable“ ataskaitą.

Reikšmių sudėtis stulpelyje naudojant struktūrą

Jei jūsų duomenys yra sąraše ir galite juos logiškai sugrupuoti pagal stulpelių reikšmes, vadinasi, grupuoti ir apibendrinti duomenis galite sukurdami struktūrą. Sukūrus struktūrą galima apibendrinti duomenis įterpiant tarpines ir galutines sumas. Tarkime, turite toliau nurodytus pardavimo duomenis, surūšiuotus pagal regioną ir mėnesį.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Regionas

Mėnuo

Pardavimai

Rytų

Sau

18 000 EUR

Rytų

Vas

23 000 EUR

Rytų

Kov

19 000 EUR

Vakarų

Sau

17 000 EUR

Vakarų

Vas

27 000 EUR

Vakarų

Kov

21 000 EUR

Šioje iliustracijoje parodyta struktūra su tarpinėmis sumomis, sugrupuotomis pagal regioną, ir bendrąja suma.

Tarpinių ir galutinių sumų struktūra

Naudodami komandą Tarpinė suma (skirtukas Duomenys, grupė Struktūra) sukurkite struktūrą, tarpines sumas ir bendrąją sumą.

Į pradinius duomenis įtrauktos trys Rytų regiono duomenų eilutės ir trys Vakarų regiono duomenų eilutės (nuo 2 iki 7 eilutės). Atkreipkite dėmesį, kad tarpinių sumų operacija įterpė Rytų bendrąją sumą 5 eilutėje tarp paskutinės Rytų duomenų eilutės ir pirmos Vakarų duomenų eilutės.

Jei spustelėsite langelį A4, tada komandą Tarpinė suma, „Excel“ sukurs struktūrą ir įterps eilutes Rytų bendroji suma, Vakarų bendroji suma ir Bendroji suma, ir šiomis sumomis užpildys stulpelio Pardavimas langelius.

Daugiau informacijos žiūrėkite šiuose straipsniuose:

Darbalapio duomenų sąrašo struktūra

Tarpinių sumų įterpimas darbalapio duomenų sąraše

Puslapio viršus

Reikšmių sudėtis sąraše arba „Excel“ lentelės stulpelyje naudojant funkciją

Apskaičiuoti tarpines ir bendrąsias sumas sąrašuose arba „Excel“ lentelėse, kuriuose yra paslėptų eilučių arba stulpelių, galite naudodami lankstesnę alternatyvą komandai Tarpinė suma – funkciją SUBTOTAL. Funkcijoje SUBTOTAL nurodykite argumentą, apimantį arba neapimantį paslėptų reikšmių.

Pastaba : Funkcija SUBTOTAL galima valdyti paslėptų eilučių įtraukimą į rezultatus ir visada nepaisyti išfiltruotų eilučių.

Pavyzdžiui, norite apskaičiuoti duomenų nuo C2 iki C7 langelio tarpines sumas ir bendrąją sumą, bet nepaisyti paslėptų duomenų 3 ir 6 eilutėse. Galite naudoti taip atrodančią funkciją:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Pirmasis argumentas (109) nurodo, kad norite įtraukti diapazono reikšmes ir nepaisyti paslėptų reikšmių. Norėdami įtraukti paslėptas reikšmes, kaip pirmąjį argumentą naudokite 9.

Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. straipsnius Funkcija SUBTOTAL ir „Excel“ lentelės duomenų sumavimas.

Puslapio viršus

Duomenų sumavimas ir pažiūra iš skirtingų perspektyvų

Kai darbalapį sudaro šimtai ar net tūkstančiai panašių duomenų eilučių, gali būti sunku nustatyti šių skaičių reikšmę. Programoje „Excel“ iš duomenų, nurodančių tarpines sumas, bendrąsias sumas, galite kurti „PivotTable“ ataskaitą, kuri gali apibendrinti duomenis pagal jūsų nurodytas kategorijas.

Galite greitai sukurti „PivotTable“ pasirinkdami langelį duomenų diapazone arba „Excel“ lentelėje, tada skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės spustelėdami PivotTable.

Norėdami sužinoti „PivotTable“, galimybes, atkreipkite dėmesį, kad toliau pateiktame pavyzdyje pardavimo duomenis sudaro daug eilučių (iš tiesų yra 40 duomenų eilučių, tačiau grafiniai elementai rodo tik dalį). Be to, duomenys nėra apibendrinti ir nėra jokių tarpinių arba bendrųjų sumų.

„PivotTable“ ataskaitoje naudojami duomenys

„PivotTable“ ataskaitoje, pagrįstoje tais pačiais duomenimis, vos žvilgtelėjus matomos tarpinės, bendrosios sumos ir glausta suvestinė.

„PivotTable“ ataskaitoje apibendrinti ir susumuoti duomenys

Norint kurti ir dirbti su „PivotTable“, gali tekti šiek tiek paruošti duomenis ir susipažinti su kai kuriomis sąvokomis.

Išsamios informacijos, kuri padės pradėti darbą, ieškokite šiuose straipsniuose:

Reikšmių skaičiavimas „PivotTable“ ataskaitoje

Tarpinių ir bendrųjų sumų laukai „PivotTable“ ataskaitoje

Puslapio viršus

Duomenų, pagrįstų viena ar keliomis sąlygomis, sumavimas

Naudodami darbalapio funkcijas galite taikyti sąlygas (dar vadinamas kriterijais), kad įtrauktumėte tik nurodytas sąlygas atitinkančius duomenis.

Reikšmių, pagrįstų viena sąlyga, sudėtis diapazone, naudojant vieną funkciją ar funkcijų derinį

Naudokite funkciją SUMIF arba įdėkite funkciją SUM į funkciją IF.

Galite sudėti skaičius, pagrįstus vienu kriterijumi, naudodami funkciją SUMIF arba funkcijų SUM ir IF derinį.

Pvz., formulę =SUMIF(A2:A6,">20") sudaro tik didesni nei 20 skaičiai diapazone nuo A2 iki A6.

Pastaba : Ši informacija yra šiek tiek techninė, bet ją tikrai verta išmokti.

Jei funkcijos SUMIF nėra, vis tiek galite gauti tokį pat atsakymą sujungę funkcijas IF ir SUM. Toks funkcijų derinimas taip pat vadinamas „įdėjimu“, nes viena funkcija naudojama kitoje.

Norėdami sukurti formulę, imituojančią funkciją SUMIF, galite įvesti formulę, kuri diapazoną nuo A2 iki A6 traktuotų kaip masyvą, t. y. šį diapazoną laikytu vienu objektu, kurį sudaro penki langeliai.

Jūsų formulė atrodys taip: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. „Riestiniai“ skliaustai aplink formulę nurodo, kad tai yra masyvo formulė. Masyvo formulės reikalauja specialaus traktavimo: Užuot įvedę riestinius skliaustus patys, turite paspausti CTRL + SHIFT + ENTER ir „Excel“ apskliaus formulę =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)) riestiniais skliaustais. Jei įvesite riestinius skliaustus patys, masyvo formulės nesukursite.

Išbandykite tai!    

Nukopijuokite duomenis iš šios lentelės į darbalapį langelyje A1. Įklijavę duomenis pastebėsite, kad A10 langelyje rodoma klaida #VALUE!. Tai reiškia, kad turite konvertuoti langelį A10 į masyvo formulę. Tai darykite paspausdami klavišą F2, o tada CTRL + SHIFT + ENTER. „Excel“ rodo rezultatą (65) langeliuose A8 ir A10.

Kaip kopijuoti pavyzdinius darbalapio duomenis

 • Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

 • Žinyno temoje pažymėkite pavyzdį.

  Pastaba : Eilučių arba stulpelių antraščių nežymėkite.

  Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
  Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
 • Paspauskite klavišus CTRL+C.

 • Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

 • Norėdami perjungti rezultatų ir formulių, pateikiančių rezultatus, rodinius, paspauskite CTRL+` (kairinis kirtis).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Svertinė vertė

18

29

36

11

16

Funkcijos SUMIF naudojimas

=SUMIF(A2:A6,">20")

Funkcijų SUM ir IF naudojimas

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Taip pat žinių bazės straipsnyje XL: Kada naudoti SUM(IF()) vietoj CountBlank() pateikiama papildomų patarimų, kada naudoti funkciją SUMIF.

Puslapio viršus

Langelių reikšmių, pagrįstų viena ar keliomis sąlygomis, sudėtis stulpelyje naudojant funkciją

Naudodami funkciją DSUM sudėkite sąrašo įrašo lauko (stulpelio) ar duomenų bazės skaičius, atitinkančius jūsų nurodytas sąlygas (taip pat vadinamas kriterijais).

Be to, funkciją DSUM galite naudoti, kai turite stulpelių sąrašą ir manote, kad būtų lengviau sąlygas apibrėžti atskirame langelių diapazone, užuot naudojus įdėtąją funkciją.

Daugiau informacijos žr. straipsnyje Funkcija DSUM.

Puslapio viršus

Reikšmių, pagrįstų keliomis sąlygomis, sudėtis diapazone naudojant vediklį (tik „Excel 2007“)

Įtraukti reikšmes, pagrįstas keliomis sąlygomis, galite naudodami sąlyginių sumų vediklį (Formulės > Sprendimai >Sąlyginė suma).

Svarbu : Sąlyginių sumų vediklis galimas tik „Excel 2007“ ir ankstesnėse versijose. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Kas atsitiko sąlyginės sumos vedlio papildiniui?.

Jei ši komanda negalima (grupė Sprendimai taip pat gali būti nematoma), įdiekite ir įkelkite analizės įrankių rinkinio papildinį.

Kaip įkelti analizės įrankių rinkinį

Spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite „Excel“ parinktys, tada kategoriją Papildiniai.

 1. Sąraše Valdyti pasirinkite „Excel“ papildiniai, tada spustelėkite Vykdyti.

 2. Sąraše Galimi papildiniai pasirinkite lauką Analizės įrankių paketas, tada spustelėkite Gerai.

 3. Jei vediklis rodomas sąraše Neaktyvūs programos priedai pasirinkite vediklį ir spustelėkite Eiti, kad jį suaktyvintumėte.

 4. Jei reikia, vykdykite programos sąrankos nurodymus.

Norėdami naudoti sąlyginių sumų vediklį, pažymėkite duomenų diapazoną ir spustelėkite komandą Sąlyginė suma (skirtuko Formulės grupėje Sprendimai). Atlikite 1 – 4 atlikti veiksmus, kad užbaigtumėte naudojimąsi vedikliu. Tolesniame paveikslėlyje parodytas 2 vediklio 2 veiksmas, kuriame yra viena sąlyga: Sumuojamos reikšmės turi būti didesnis nei 100.

Sąlyginių sumų vediklis: 2 veiksmas iš 4

Puslapio viršus

Reikšmių, pagrįstų keliomis sąlygomis, sudėtis diapazone naudojant vieną funkciją ar funkcijų derinį

Naudokite funkciją SUMIFS. Pateikite diapazoną, kurį norite sumuoti. Jame turi būti sąlygos ir sąlygos, taikomos sąlygų diapazonui. Arba galite įdėti funkcijas SUM ir IF.

Daugiau informacijos žr. straipsnyje Funkcija SUMIFS.

Papildomos informacijos rasite šiuose žinių bazės skyriuose:

Puslapio viršus

Kvadratu pakeltų ir masyvo reikšmių sumavimas

Norėdami įtraukti reikšmes į du ar daugiau vienas kitą atitinkančių stulpelių, galite naudoti darbalapio funkcijas. Šio tipo operacijas galima atlikti taip pat paprastai, kaip pvz., nustatyti svertinį vidurkį (žr. toliau pateiktą pavyzdį, kuriame apskaičiuojamas pažymių vidurkis), arba galima atlikti sudėtingus statistinius ar inžinerinius skaičiavimus.

Atitinkamų reikšmių produkto sumavimas viename ar keliuose masyvuose

Naudokite funkciją SUMPRODUCT. Pavyzdžiui, galite apskaičiuoti studento pažymių vidurkį naudodami funkciją SUMPRODUCT ir padalyti šį rezultatą iš kreditų skaičiaus, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

Dviejų masyvų atitinkamų reikšmių dauginimas

Formulė =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) sudaugina įvertinimus, gautus kiekvienoje klasėje iš kreditų skaičiaus, sudeda šiuos produktus (61,3), padalija šią sumą iš visų kreditų skaičiaus (18) ir nustato pažymių vidurkį (3.41). Šio tipo skaičiavimai, taip pat vadinami svertiniu vidurkiu.

Funkciją SUMPRODUCT galite naudoti ir atlikdami sudėtingesnes matematines operacijas daugindami kelis masyvus.

Funkciją SUMPRODUCT paprasta naudoti su masyvais, turinčiais tas pačias dimensijas, tačiau, jei reikia didesnio lankstumo, masyvo formulė taip pat galite naudoti funkciją SUM.

Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. straipsnį Funkcija SUMPRODUCT.

Toliau nurodytos keturios funkcijos paprastai naudojamos tik išplėstinėse statistikos ar sudėtingose matematikos programose, todėl pateikiamas tik trumpas aprašas. Jei reikia daugiau informacijos, spustelėkite funkcijos pavadinimą ir eikite tiesiai į jo nuorodos temą.

 • Funkcija SUMSQ sudeda sąrašo ar reikšmių diapazono skaičius, pakeltus kvadratu. Pvz., SUMSQ (2,3) pateikia 13.

 • Funkcija SUMX2PY2 įtraukia atitinkamų dviejų masyvų reikšmių, pakeltų kvadratu, sumą.

 • Funkcija SUMX2MY2 pateikia atitinkamų dviejų masyvų reikšmių, pakeltų kvadratu, skirtumo sumą.

 • Funkcija SUMXMY2 pateikia atitinkamų dviejų masyvų reikšmių skirtumų, pakeltų kvadratu, sumą.

Puslapio viršus

Specialieji atvejai (bendrųjų sumų skaičiavimas, unikalios reikšmės)

Galite naudoti darbalapio funkcijas kurdami sumas, kurios automatiškai atnaujinamos į diapazoną arba lentelę įtraukus daugiau duomenų arba įtraukdami tik unikalias reikšmes, esančias diapazone ar lentelėje.

Bendrosios sumos skaičiavimo kūrimas naudojant funkciją

Naudokite funkciją SUM. Pvz., kurkite stulpelių antraštes darbalapyje, kurio pavadinimas Depozitai, Atsiskaitymai, ir Balansas.

 1. Pirmajame langelyje po stulpeliu Balansas įveskite savo pradžios balansą.

 2. Langelyje, pateikiamame iš karto po balansu (šiuo atveju C3), įveskite formulę, kuri prideda reikšmę iš stulpelio Depozitai toje pačioje eilutėje ir atima reikšmę iš stulpelio Atsiskaitymai (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Nuvilkite šią formulę žemyn į bet kurią naują įtrauktą eilutę. Šiame pavyzdyje ji nuvelkama į 4 eilutę.

  Šį pavyzdį bus lengviau suprasti, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

  Kaip kopijuoti pavyzdį

  • Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

  • Žinyno temoje pažymėkite pavyzdį.

   Pastaba : Eilučių arba stulpelių antraščių nežymėkite.

   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas

   Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

  • Paspauskite klavišus CTRL+C.

  • Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

  • Norėdami perjungti rezultatų ir formulių, kurios pateikia šiuos rezultatus, peržiūrą, paspauskite klavišus CTRL+` (kairinis kirtis) arba skirtuko Formulės grupėje Formulės tikrinimas spustelėkite mygtuką Rodyti formules.

1

2

3

4

A

B

C

Depozitai

Atsiskaitymai

Balansas

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Galite naudoti esamą balansą taip, kaip laikui bėgant čekių registre peržiūrėtumėte elementų reikšmių padidėjimą ar sumažėjimą langeliuose įvedę naujų elementų ir reikšmių.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį Esamo balanso skaičiavimas.

Puslapio viršus

Unikalių reikšmių sudėtis diapazone naudojant sudėtinę formulę

Stulpelyje, įveskite reikšmių sąrašą, kuriame yra dublikatų, ir naudodami funkcijų SUM, IF ir FREQUENCY kombinaciją įtraukite tik unikalias šio diapazono reikšmes.

Puslapio viršus

Reikšmių iš kitų darbalapių arba darbaknygių įtraukimas į formulę

Formulėje galite pridėti arba atimti duomenų langelius arba diapazonus iš kitų darbalapių arba darbaknygių įtraukdami jų nuorodą. Norėdami nurodyti langelį arba diapazoną iš kito darbalapio arba darbaknygės, naudokite tolesnėje lentelėje pateiktas instrukcijas.

Jei norite nurodyti:

Įveskite šią informaciją

Pavyzdžiai

Langelį arba diapazoną kitame tos pačios darbaknygės darbalapyje

Darbalapio pavadinimą su šauktuku, o po juo langelio nuorodą arba diapazono pavadinimą.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

Langelį arba diapazoną kitoje šiuo metu atidarytoje darbaknygėje

Darbaknygės failo vardą laužtiniuose skliaustuose ([]) ir darbalapio pavadinimą su šauktuku, o po juo langelio nuorodą arba diapazono pavadinimą.

[ManoDarbaknygė.xlsx]Sheet1! A7

Langelį arba diapazoną kitoje neatidarytoje darbaknygėje

Visą darbaknygės kelią ir failo vardą laužtiniuose skliaustuose ([]) ir darbalapio pavadinimą su šauktuku, o po juo langelio nuorodą arba diapazono pavadinimą. Jeigu visame kelyje yra tarpo simbolių, kelio pradžią ir darbalapio pavadinimo pabaigą pažymėkite viengubomis kabutėmis (žr. pavyzdį).

['C:\Mano dokumentai\[Manodarbaknygė.xlsx]Sheet1'!A2:A5

Puslapio viršus

Datos ir laiko reikšmių sumavimas ir atėmimas

Norėdami apskaičiuoti praleistą laiką, įvertinti projekto užbaigimo datas ir kt., galite naudoti datos ir laiko funkcijos ir net paprastą sudėtį ar atimtį. Toliau pateiktoje lentelėje parodytos kelios formulės, kuriomis apskaičiuojamas praleistas laikas ir dienos. Atkreipkite dėmesį, jei atėmus datą arba laiką gaunama neigiama reikšmė, langelyje, kuriame yra formulė, „Excel“ rodo ### simbolius.

Šį pavyzdį bus lengviau suprasti, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

Kaip kopijuoti pavyzdį

 • Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

 • Žinyno temoje pažymėkite pavyzdį.

  Pastaba : Eilučių arba stulpelių antraščių nežymėkite.

  Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas

  Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

 • Paspauskite klavišus CTRL+C.

 • Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

 • Norėdami perjungti rezultatų ir formulių, kurios pateikia šiuos rezultatus, peržiūrą, paspauskite klavišus CTRL+` (kairinis kirtis) arba skirtuko Formulės grupėje Formulės tikrinimas spustelėkite mygtuką Rodyti formules.

1

2

3

4

5

A

B

C

Pradžios laikas

Pabaigos laikas

Praėjusio laiko formulė

Aprašas (rezultatas)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

=B2-A2

Rodo praėjusį laiką valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Šiuo atveju „Excel“ rodo rezultatą (2:52:49 AM) AM formatu, todėl skirtumas yra mažiau nei 12 valandų. Jei skirtumas 12 arba daugiau valandų, „Excel“ rodys „PM“ formatą.

Pradžios data

Pabaigos data

Praėjusių dienų formulė

Aprašas (rezultatas)

5/28/2008

6/03/2008

=B5-A5

Rodo praėjusias dienas kaip skaičių (6).

Dirbant su datos ir laiko reikšmėmis gali būti pateikti netikėti rezultatai, todėl dirbkite atidžiai.

Puslapio viršus

Skaičiavimų rodymas „Excel“ būsenos juostoje

Norėdami greitai peržiūrėti darbalapyje pasirinktų langelių sumas, peržiūrėkite „Excel“ būsenos juostą (būsenos juosta yra dokumento lango apačioje).

Pasirinkus vieną ar kelis langelius, programos „Excel“ būsenos juostoje bus rodoma informacija apie tuose langeliuose esančius duomenis. Pavyzdžiui, jei darbalaukyje pasirinkti keturi langeliai, ir juose yra reikšmės 2, 3, teksto eilutė (pvz., „debesis“) ir 4, visos šios reikšmės gali būti rodomos būsenos juostoje tuo pačiu metu: vidurkis, skaičiuoti, skaitinė reikšmė, min., maks. ir suma. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostoje, kad būtų parodytos arba paslėptos visos šios reikšmės. Šios reikšmės rodomos paveikslėlyje.

Būsenos juosta, kurioje pateikiami skaičiavimai ir pažymėtų langelių rezultatai

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×