Automatinių atsakymų Išvykęs siuntimas iš „Outlook“

Jei turite „Office 365“, „Outlook.com“ arba „Exchange“ paskyrą, galite siųsti automatinius atsakymus „Išvykęs“ atlikdami šiuos veiksmus. Jei naudojate kitas el. pašto paskyras, žr. El. laiškų automatinis persiuntimas ir peradresavimas.

 1. Pasirinkite Failas > Automatiniai atsakymai.

  Automatiniai atsakymai

 2. Lange Automatiniai atsakymai pažymėkite Siųsti automatinius atsakymus.

  Jei norite, savo automatiniams atsakymams galite nustatyti datų diapazoną. Tokiu atveju automatiniai atsakymai bus išjungti, atsižvelgiant į jūsų įvestą pabaigos laiką. Priešingu atveju automatinius atsakymus turėsite išjungti neautomatiniu būdu.

  Pastaba : Jei nematote automatinius atsakymų, greičiausiai naudojate „Outlook“ su POP arba IMAP paskyra. Peržiūrėkite El. laiškų automatinis persiuntimas ir peradresavimas ir raskite instrukcijas, kaip nustatyti automatinius atsakymus.

 3. Skirtuke Mano organizacijoje įveskite atsakymą, kurį norite siųsti komandos nariams ar kolegoms, kol jūsų nėra biure.

  Automatinio atsakymo pranešimo įvedimas

  Pastaba : Nustačius parinktį „Automatinių atsakymų siuntimas visiems mano organizacijai nepriklausantiems asmenims“ automatiniai atsakymai bus siunčiami į visus el. laiškus, įskaitant informacinius biuletenius, reklamas ir, galimai, nepageidaujamą el. paštą. Jei norite siųsti automatinius atsakymus jūsų organizacijai nepriklausantiems asmenims, rekomenduojame pasirinkti Tik mano kontaktams.

 4. Norėdami įrašyti savo parametrus, pasirinkite Gerai.

Automatinių atsakymų Išvykęs išjungimas

Kai programoje „Outlook“ nustatyta, kad būtų siunčiami automatiniai atsakymai, po juostele matysite šį pranešimą. Norėdami išjungti automatinius atsakymus Išvykęs, pasirinkite Išjungti. Jei norite modifikuoti savo automatinio atsakymo ar išsiųsto laiško datas, modifikuokite parametrus atlikdami anksčiau aprašytus veiksmus.

Automatinių atsakymų išjungimas

Trikčių diagnostika Nematau automatinių atsakymų

Jei pasirinkę Failas nematote Automatic Replies, greičiausiai, naudojate su „Gmail“, „Yahoo“ arba kitą POP ar IMAP paskyrą, kuri nepalaiko „Outlook“ automatinių atsakymų funkcijos. Galite nustatyti taisyklę, kuri atsakys į gaunamus laiškus, bet ji veiks tik tada, kai paliksite veikiančią „Outlook“. Daugiau informacijos žr. El. laiškų valdymas naudojant taisykles.

Yra du skirtingi būdai automatiniams atsakymams nustatyti. Jūsų pasirenkamas būdas priklauso nuo jūsų el. pašto paskyros, naudojamos programoje „Outlook“.

Naudoju „Exchange Server“ paskyrą.

Naudoju „Outlook.com“, „Hotmail“, „Gmail“, „Yahoo!“ arba kitą POP3 ar IMAP paskyrą.

Nežinau, kokio tipo paskyrą turiu.

Naudoju „Exchange Server“ paskyrą.

Priemonės – Išvykęs įjungimas arba išjungimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Priemonė – Išvykęs.

  Meniu Įrankiai komanda Išvykęs

  Pastaba : Meniu Įrankiai rodomas pagrindiniame „Outlook“ lange. Pagrindinis langas – tai tas pats langas, kuris rodomas, kai paleidžiate „Outlook“, kuriame yra meniu Failas, Redagavimas, Rodymas, Vykdyti, Įrankiai, Veiksmai ir Žinynas. Meniu Įrankiai nėra languose, kuriuose kuriate arba peržiūrite elementus, pvz., el. laiškus, kontaktus arba užduotis.

  Jei komanda Priemonė – Išvykęs nerodoma, kitas būdas automatiškai atsakyti į laiškus yra pasiekiamas visiems „Outlook“ vartotojams. Eikite į Naudoju „Outlook.com“, „Hotmail“, „Gmail“, „Yahoo!“ arba kitą POP3 ar IMAP paskyrą.

 2. Spustelėkite Siųsti automatinius atsakymus išvykus.

 3. Jei pageidaujate, pažymėkite žymės langelį Siųsti tik šiuo laiko diapazonu, kad nustatytumėte atsakymų išvykus aktyvumo laikotarpį. Jei pradžios ir pabaigos laiko nenurodysite, automatiniai atsakymai bus siunčiami, kol spustelėsite Nesiųsti automatinių atsakymų išvykus.

 4. Skirtuke Mano organizacijoje įveskite atsakymą, kurį norite siųsti kitiems asmenims, kol jūsų nėra biure.

  Jei norite siųsti automatinius atsakymus jūsų organizacijai nepriklausantiems žmonėms, toliau atlikite 4 ir 5 veiksmus.

 5. Skirtuke Ne mano organizacijoje pažymėkite žymės langelį Automatiškai atsakyti ne mano organizacijoje dirbantiems žmonėms, tada įveskite norimą atsakymą, kuris bus siunčiamas jums išvykus iš biuro.

  Organizacija dažniausiai suprantama kaip bendrovė, kurioje dirbate, ir apima žmones, kurie el. pašto sistemoje turi Exchange serverio abonementą.

  Pažymėjus žymės langelį Automatiškai atsakyti ne mano organizacijoje dirbantiems žmonėms, skirtuke Ne mano organizacijoje šalia pavadinimo rodoma (Įjungta).

 6. Skirtuke Ne mano organizacijoje spustelėkite Tik mano kontaktams arba Visiems ne mano organizacijoje, kad nurodytumėte asmenis, kuriems bus siunčiami automatiniai atsakymai.

  Pastaba : Kontaktas turi būti jūsų „Exchange Server“ aplanke Kontaktai. Jei kontaktas yra tik aplanke, kuris yra asmeninių aplankų failo (.pst) dalis, automatinis atsakymas nebus siunčiamas.

Naudoju „Outlook.com“, „Hotmail“, „Gmail“, „Yahoo!“ arba kitą POP3 ar IMAP paskyrą

Galite naudoti „Outlook“ el. pašto šabloną su „Outlook“ taisyklėmis, kad atkurtumėte komandos Priemonė – Išvykęs, kuri pasiekiama tik „Exchange Server“ paskyros vartotojams, funkcijas. Naudodami šį derinį, galite naudoti savo el. pašto abonementą automatiniams atsakymams į gaunamus laiškus siųsti.

Svarbu : Jūsų kompiuteris turi būti įjungtas, o programa „Outlook“ paleista, kad automatiniai atsakymai būtų siunčiami.

1 veiksmas: laiško šablono kūrimas

 1. Meniu Failas nukreipkite žymiklį į Naujas, tada spustelėkite Pranešimas.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Formatas spustelėkite Paprastasis tekstas.

 3. Laiške įveskite tekstą, kurį norite siųsti kaip savo automatinį atsakymą.

 4. Laiško lange spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 5. Dialogo lango Įrašyti kaip sąraše Įrašomo failo tipas spustelėkite Outlook šablonas (*.oft).

 6. Lauke Failo vardas įveskite savo laiško šablono pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

2 veiksmas: taisyklės kūrimas norint automatiškai atsakyti į naujus el. laiškus

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 2. Dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai spustelėkite Nauja taisyklė.

 3. Dalyje Pradėti nuo tuščios taisyklės spustelėkite Pranešimus tikrinti gaunant, tada spustelėkite Pirmyn.

 4. Dalyje Kurias sąlygas norite tikrinti? pažymėkite žymės langelį išsiųstas tik man ir visus norimus kriterijus, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Kai rodomas dialogo langas, pranešantis, kad ši taisyklė bus taikoma visiems gautiems laiškams, spustelėkite Taip.

 6. Dalyje Ką ketinate daryti su pranešimu? pažymėkite žymės langelį Atsakyti naudojant konkretų šabloną.

 7. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą (spustelėkite pabrauktą reikšmę) spustelėkite konkretų šabloną.

 8. Dialogo lango Pasirinkite atsakymo šabloną lauke Kur ieškoti spustelėkite Vartotojo šablonai failų sistemoje.

 9. Pažymėkite ankstesniame skyriuje sukurtą šabloną, tada spustelėkite Atidaryti.

 10. Spustelėkite Pirmyn

 11. Pasirinktinai pažymėkite visų automatinio atsakymo taisyklės išimčių žymės langelius.

 12. Spustelėkite Pirmyn

 13. Dalyje 1-as žingsnis: nurodyti taisyklės vardą įveskite automatinio atsakymo taisyklės pavadinimą, tada spustelėkite Baigti.

Patarimas : Jei norite išjungti šią taisyklę, kai nebenorite siųsti automatinių atsakymų, galite sukurti programos Outlook užduoties ar darbų priminimą.

Taisyklių vedlio taisyklė atsakyti naudojant konkretų šabloną jūsų automatinį atsakymą kiekvienam siuntėjui siunčia tik kartą per seansą. Ši taisyklė neleidžia programai Outlook siųsti pasikartojančių atsakymų vienam siuntėjui, iš kurio gaunate kelis laiškus. Seanso metu programa Outlook seka vartotojų, kuriems atsakė, sąrašą. Tačiau uždarius ir iš naujo paleidus programą Outlook, siuntėjų, gavusių automatinį atsakymą, sąrašas nustatomas iš naujo.

Svarbu : Kad taisyklių vedlys automatiškai siųstų atsakymą, programa Outlook turi būti paleista ir sukonfigūruota reguliariai tikrinti, ar gauta naujų laiškų.

Automatinių atsakymų išjungimas

 1. Spustelėkite meniu Įrankiai komandą Taisyklės ir įspėjimai.

 2. Skirtuko El. pašto taisyklės srityje Pavadinimas išvalykite žymės langelį šalia taisyklės, kurią norite išjungti.

Nežinau, kokio tipo paskyrą turiu

Lengviausias būdas sužinoti, ar naudojate „Exchange Server“ paskyrą, – atidaryti aplanką Gauta ir patikrinti, ar meniu Įrankiai yra komanda Priemonė – Išvykęs. Jei ji rodoma, spustelėkite meniu apačioje esantį išplėtimo mygtuką Mygtuko paveikslėlis , kad būtų rodomos visos meniu Įrankiai komandos.

Meniu Įrankiai komanda Išvykęs

Jei komandos nėra, gali būti, kad nenaudojate „Exchange Server“ paskyros, todėl komanda Priemonė – Išvykęs nepasiekiama. Yra kitas būdas automatiškai atsakyti į laiškus. Eikite į Naudoju POP3, IMAP arba „Outlook.com“ paskyrą.

Pastaba : Meniu Įrankiai rodomas pagrindiniame „Outlook“ lange. Meniu Įrankiai nerodomas languose, kuriuose kuriate arba peržiūrite elementus, pvz., el. laiškus, kontaktus arba užduotis.

Jei žinote, kad naudojate „Exchange Server“ paskyrą, bet komanda Priemonė – Išvykęs meniu Įrankiai nerodoma, kreipkitės pagalbos į „Microsoft“ palaikymo tarnybos specialistus.

Taip pat žr.

„Outlook 2007“ kalendoriaus naudojimas norint rodyti išvykimo iš biuro trukmę

Automatinių atsakymų Išvykęs siuntimas programoje „Outlook for Mac“

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×