Automatinės pavadinimo taisos nustatymas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Automatinė pavadinimo taisa padeda išlaikyti prieigos kompiuterio duomenų bazę iš nutrūkimui pakeitus duomenų bazės dizaino. Automatinė pavadinimo taisa galite:

 • aptikti, kada duomenų bazės objekto pavadinimo keitimas, sugadintų kitus objektus;

 • automatiškai pataisyti šią problemą;

 • užregistruoti bet kokius savo atliktus pakeitimus.

Pagal numatytuosius nustatymus automatinės taisos nustatyta aptikti ir taisyti problemas, o ne užregistruoti savo pakeitimus. Automatinė pavadinimo taisa šiek tiek trukdyti sistemos veikimą ir norite išjungti savo duomenų bazės dizaino nėra taikoma neplanuoto dizaino pakeitimus. Arba galite pageidauti prieigos norite sekti savo atliktus pakeitimus. Galite nustatyti kiekvieno kompiuterio duomenų bazės pavadinimų automatinės taisos parinktys.

Pastaba : Automatinė pavadinimo taisa padeda išlaikyti sinchronizuotus duomenų bazės objektų pavadinimus. Kitų galimų dizaino pakeitimo problemų, pavyzdžiui, problemų, kylančių iš išnaikintų duomenų bazės objektų automatinė pavadinimo taisa tiesiogiai neapdoroja.

Pastaba : Šiame straipsnyje paaiškinta funkcija netaikoma prieigos žiniatinklio taikomosios programos – rūšių duomenų bazės, galite sukurti su "Access" ir publikuoti internete. Daugiau informacijos rasite kurti "Access" programos .

Šiame straipsnyje

Kodėl reikėtų naudoti automatinę pavadinimo taisą?

Kaip veikia automatinė pavadinimo taisa

Automatinės pavadinimo taisos įgalinimas arba išjungimas

Kodėl reikėtų naudoti automatinę pavadinimo taisą?

Dirbant duomenų bazėje, kurios dizainą dažnai keičia vartotojai, duomenų bazės objektai gali nebeveikti, jei pakeičiamas kitų duomenų bazės objektų dizainas. Taip gali nutikti, kai pakeičiamas objekto pavadinimas, bet neatliekami atitinkami objektų, priklausančių pradiniam objektui, pakeitimai.

Pavyzdžiui, jei sukuriate užklausą, pagal lentelę, vadinamą „Klientai“, o vėliau lentelės pavadinimas pakeičiamas į „Klientas“, jūsų sukurta užklausa nebeveikia dėl šio pavadinimo pakeitimo. Nieko su šia užklausa nenutiko ir, jei pataisysite užklausos dizaino lentelės pavadinimą, užklausa vėl veiks.

Automatinės pavadinimo taisos funkcija gali sekti pavadinimo pakeitimus ir automatiškai pataisyti formų, ataskaitų, lentelių, užklausų, laukų arba valdiklių, pvz., laukų, pavadinimus.

Automatinės pavadinimo taisos ir objektų priklausomybių informacija

Automatinė pavadinimo taisa sukuria lentelių, užklausų, formų ir ataskaitų objektų priklausomybių informacijos pavadinimų schemas. Šios schemos leidžia jums naudoti užduočių sritį Objekto priklausomybė, kad peržiūrėtumėte objektų, kurie priklauso nuo pasirinktos lentelės arba formos, sąrašą ir objektus, nuo kurių lentelė arba forma priklauso. Objekto pavadinimo schema atnaujinama kiekvieną kartą, kai norite įrašyti ir uždaryti tą objektą.

Pastaba : Pagal numatytuosius nustatymus pavadinimas keitimų sekimo neįgalintas duomenų bazėse, kurios sukurtos naudojant Access 97 arba ankstesnės versijos prieigą, net tada, kai jūs šių duomenų bazių konvertavimas į naujesnį duomenų bazės failo formatą. Tačiau, galite įgalinti pavadinimas keitimų sekimą, jas konvertavus į naujesnį formatą.

Kada nereikėtų naudoti automatinės pavadinimo taisos?

Nenaudokite automatinės pavadinimo taisos šiais atvejais:

 • Duomenų bazės dizainas nekeičiamas;    Jei duomenų bazės dizainas nekeičiamas, galite pagerinti sistemos našumą išjungdami automatinę pavadinimo taisą.

 • Norite, kad duomenų bazės failas būtų mažesnis, o objekto pavadinimo pakeitimus norite valdyti rankiniu būdu.    Kai duomenų bazės automatinė pavadinimo taisa įgalinta, gal išaugti duomenų bazės dydis. Šis augimas priskirtinas pavadinimų schemoms, kurias sukuria įgalinta automatinė pavadinimo taisą. Jei išjungsite automatinę pavadinimo taisą, pavadinimų schemos bus pašalintos, todėl sumažės duomenų bazės dydis.

Ko automatinė pavadinimo taisa netaiso

Automatinė pavadinimo taisa nekeičia šių dalykų:

 • neseka formų, ataskaitų arba valdiklių pavadinimų;

 • netaiso lentelių, užklausų arba laukų pavadinimų makrokomandose arba koduose.

Puslapio viršus

Kaip veikia automatinė pavadinimo taisa

Automatinėje pavadinimo taisoje yra trys parinktys: Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija, Atlikti automatinę pavadinimų taisą ir Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai. Abi paskesnės parinktys priklauso nuo to, ar įgalinta ankstesnė parinktis.

Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija

Įgalinus automatinę pavadinimo taisą, kad būtų sekami duomenų bazės pavadinimų pakeitimai, „Access“ veikia, kaip nurodyta toliau:

 1. bando gauti išskirtines teises į duomenų bazę;

 2. ieško atidarytų objektų;

 3. paragina ir uždaro atidarytus objektus;

 4. atnaujina pavadinimų schemas atidarydama, įrašydama ir uždarydama visas lenteles, užklausas, formas ir ataskaitas;

 5. grąžina duomenų bazę į būseną, kurią ji turėjo prieš pakeičiant būseną išskirtine;

nutraukia pavadinimų siejimą.

Pavadinimų žemėlapių sukūrimas gali užtrukti kelias minutes. Galite spustelėti ESC, kad atšauktumėte šį žingsnį. Tačiau kai kurių objektų pavadinimų schemos bus negaliojančios ir, kol šių objektų pavadinimų schemos bus negaliojančios, negalėsite peržiūrėti jų priklausomybės informacijos.

Pastaba : Jei nutraukėte „Access“ (spustelėję ESC) atnaujinant pavadinimų schemas „Access“ neišjungia parinkties Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija. Parinktis Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija lieka pažymėta, net jei atnaujintos ne visos pavadinimų schemos. Norėdami iš naujo pradėti pavadinimų schemų atnaujinimo procesą, naudokite šią procedūrą:

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Failas. Atidaromas „Backstage“ rodinys.

 2. Kairėje spustelėkite Parinktys. Atidaromas dialogo langas „Access“ parinktys.

 3. Kairiojoje dialogo lango „Access“ parinktys srityje spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 4. Išvalykite žymės langelį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija, tada spustelėkite Gerai. „Access“ įspės jus, kad norint, jog pakeitimas būtų atliktas, visi atidaryti duomenų bazės objektai turi būti uždaryti.

 5. Uždarykite ir vėl atidarykite duomenų bazę.

 6. Iš naujo atidarykite dialogo langą „Access“ parinktys, tada kategorijoje Dabartinė duomenų bazė pažymėkite žymės langelį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija, tada spustelėkite Gerai.

Arba norėdami rankiniu būdu atnaujinti tam tikro objekto pavadinimo schemą, atidarykite objektą dizaino rodinyje, tada įrašykite objektą.

Kas nutinka išjungus Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija

Išjungus automatinę pavadinimo taisą, kad pavadinimų pakeitimai nebebūtų sekami, „Access“ veikia, kaip nurodyta toliau:

 1. bando gauti išskirtines teises į duomenų bazę;

 2. ieško atidarytų objektų;

 3. paragina ir uždaro atidarytus objektus;

 4. pašalina pavadinimų schemas iš visų lentelių, užklausų, formų ir ataskaitų;

 5. grąžina duomenų bazę į būseną, kurią ji turėjo prieš pakeičiant būseną išskirtine.

Jei „Access“ neužbaigia pakeitimų sekimo arba pavadinimų schemų šalinimo proceso, ji automatinės pavadinimo taisos įrašymo trikčių lentelėje užregistruoja klaidą.

Automatinės pavadinimo taisos vykdymas

Turite įgalinti parinktį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija prieš įgalindami parinktį Atlikti automatinę pavadinimų taisą.

Įgalinus parinktį Atlikti automatinę pavadinimų taisą, „Access“ naudoja pavadinimų schemas nustatydama, ar pavadinimų pakeitimai turės poveikį kitiems duomenų bazės objektams, tada pataiso pakeistą pavadinimą, kur jis rodomas kituose objektuose.

Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai

Turite įgalinti parinktis Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija ir Atlikti automatinę pavadinimų taisą prieš įgalindami parinktį Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai.

Įgalinus parinktį Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai, „Access“ toliau seka dėl objekto pavadinimo pasikeitimo atliekamas pataisas. Kiekviena pataisa rodoma kaip įrašas automatinės pavadinimo taisos žurnalo lentelėje.

Puslapio viršus

Automatinės pavadinimo taisos įgalinimas arba išjungimas

Visas tris automatinės pavadinimo taisos parinktis galima įgalinti dialogo lange „Access“ parinktys. Galite įgalinti arba išjungti tik dabartinės duomenų bazės automatinės pavadinimo taisos parinktis.

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Failas . „Backstage“ rodinys atidaromas.

 2. Kairėje spustelėkite Parinktys. Atidaromas dialogo langas „Access“ parinktys.

 3. Kairiojoje dialogo lango „Access“ parinktys srityje spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 4. Dalyje Pavadinimų automatinės taisos parinktys pažymėkite arba išvalykite norimas parinktis:

  • Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija    Pažymėjus šią parinktį „Access“ toliau seka objektų pavadinimų pakeitimus duomenų bazėje. Sekimo informacija saugoma pavadinimų schemose. Pirmą kartą įgalinus parinktį „Access“ sukuria kiekvieno iš esamų duomenų bazės objektų pavadinimo schemą. Pavadinimo schema lieka naujausia, kol būna pažymėta ši parinktis. Pavadinimų schemos naudojamos klaidoms, kilusioms dėl pervardijimo, taisyti ir generuoti objekto priklausomybės informaciją. Pavadinimų schemų negalima pasiekti tiesiogiai.

   Prieš pasirinkdami kitas automatinės pavadinimo taisos parinktis turite pasirinkti šią parinktį.

   Pastaba : Įgalinus šią parinktį pavadinimo pakeitimai automatiškai netaisomi. Įgalinus šią parinktį tik sukuriamos schemos, kurios naudojamos atliekant būsimas pataisas.

  • Automatinės pavadinimo taisos vykdymas    Pažymėjus šią parinktį „Access“ automatiškai užfiksuoja pakeitimus, kai jie atliekami. Galite pasirinkti šią parinktį tik jei jau pažymėjote parinktį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija. Norėdama vykdyti automatinę pavadinimo taisą „Access“ naudoja pavadinimų schemas, kurios sukuriamos, kai įgalinama parinktis Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija.

   Turite pasirinkti šią parinktį prieš pasirinkdami parinktį Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai.

  • Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai    „Access“ išsaugo automatinės pavadinimo taisos atliktų pataisų žurnalą. Kiekviena pataisa rodoma kaip įrašas automatinės pavadinimo taisos žurnalo lentelėje.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×