Automatiškai vykdomos pateikties kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti automatiškai vykdomą pateiktį, kurią parodos arba suvažiavimo metu paviljone arba kioskas būtų galima leisti nedialoginiu režimu, t. y. jos neprižiūrint. Arba galite įrašyti ją kaip vaizdo įrašą ir išsiųsti klientui.

Jei norite nustatyti, kad „PowerPoint“ pateiktis būtų vykdoma automatiškai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimo būdą.

 2. Dalyje Rodyti tipą pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite žmonėms leisti žiūrėti savo skaidrių demonstravimą ir kontroliuoti, kada skaidrės bus atverčiamos, pasirinkite Pristatoma pranešėjo (visas ekranas).

  • Jei norite pateikti skaidrių demonstravimą lange, kuriame negalima kontroliuoti, kada žiūrintiems žmonėms atverčiamos skaidrės, pasirinkite Peržiūrima individualiai (langas).

  • Jei norite kartoti skaidrių demonstravimą, kol peržiūrintys žmonės nenuspaus mygtuko „Esc“, pasirinkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

   rodomas automatiškai paleidžiamas „PowerPoint“ dialogo langas

Pasirinkus rodymo tipus Pristatoma pranešėjo (visas ekranas) ir Peržiūrima kabinoje (visas ekranas) galima atkartoti ir įrašyti efektų ir skaidrių laiką.

 1. Skirtuke Skaidrių peržiūra spustelėkite Kartoti laiką.

  Pastaba :  Pateikties laikmatis paleidžiamas spustelėjus Kartoti laiką.

  Pasirodo įrankių juosta Pakartojimas ir lauke Skaidrių demonstravimo laikas pradedamas skaičiuoti pateikties laikas.

  rodomas „PowerPoint“ įrašymo laikų langas
  Įrankių juosta Pakartojimas

  1 Paskesnis (atverčiama paskesnė skaidrė)

  2 Pauzė

  Paaiškinimo paveikslėlis Skaidrių demonstravimo laikas

  4 paaiškinimas Kartojimas

  5 Bendras pateikties laikas

 2. Planuodami pateikties laiką, įrankių juostoje Pakartojimas galite atlikti vieną arba kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite pereiti prie paskesnės skaidrės, spustelėkite Paskesnis.

  • Jei norite laikinai sustabdyti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite po pauzės vėl paleisti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite nustatyti tikslų skaidrės rodymo laiką, įveskite trukmę lauke Skaidrių demonstravimo laikas.

  • Jei norite iš naujo paleisti esamos skaidrės laiko skaičiavimą, spustelėkite Kartoti.

 3. Nustačius paskutinės skaidrės laiką, pranešimo lauke parodomas bendras pateikties laikas ir paraginama atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite išsaugoti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Taip.

  • Jei norite atmesti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Ne.

   Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje rodomas kiekvienos pateikties skaidrės laikas.

Jei norite įrašyti pasakojimą, kompiuteryje turi būti garso plokštė ir mikrofonas arba mikrofono jungtis, jeigu mikrofonas nėra kompiuterio dalis.

 1. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą rodyklę.

  Rodo mygtuką Įrašyti skaidrių demonstravimą programoje „PowerPoint“

 2. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pradėti įrašyti nuo pradžių

  • Pradėti įrašyti nuo dabartinės skaidrės

 3. Dialogo lange Įrašyti skaidrių demonstravimą pažymėkite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikas ir, jei reikia, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikotarpiai.

 4. Spustelėkite Pradėti įrašymą.

  Patarimai : 

  • Norėdami pristabdyti pasakojimą, kontekstiniame meniu Įrašymas, rodinyje Skaidrių demonstravimas spustelėkite Pristabdyti. Norėdami tęsti pasakojimą, spustelėkite Tęsti įrašymą.

  • Pasakojimo įrašymo pristabdymas

 5. Norėdami baigti įrašyti skaidrių demonstravimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, o tada spustelėkite Baigti demonstravimą.

 6. Įrašytos skaidrių pateikties laikotarpiai įrašomi automatiškai, o skaidrių rūšiuotuvo rodinyje skaidrių pateiktis rodoma su po kiekviena skaidre nurodytais laikotarpiais.

Galite įrašyti prieš paleisdami pristatymą pasakojimą arba galite įrašyti jį pristatymo metu ir įtraukti auditorijos komentarus. Jei nenorite pasakojimo visoje pateiktyje, galite įrašyti atskirą garsus arba komentarų apie pasirinktoms skaidrėms arba objektus. Daugiau informacijos, skaitykite įrašyti skaidrių demonstravimą su pasakojimą ir skaidrių demonstracijos laiką.

Naudodami automatiškai vykdomą pateiktį, galite perduoti informaciją be pranešėjo. Pvz., galite nustatyti pateiktį, kurią parodos arba suvažiavimo metu paviljone arba kioskas būtų galima leisti jos neprižiūrint. Arba nusiųsti klientui kompaktinį diską su automatiškai vykdoma pateiktimi.

Galite padaryti daugelį valdiklių negalimais, kad jūsų auditorija negalėtų keisti automatiškai vykdomos pateikties. Automatiškai vykdomos pateiktys paleidžiamos iš naujo, kai pasibaigia ir kai ilgiau nei penkias minutes neautomatiniu būdu neįjungiama kita skaidrė.

Į paketą automatiškai vykdomos pateikties paleisti į kompaktinį diską, tinklo ar kompiuterio, skaitykite pristatymo kompaktinį diską.

automatiškai vykdoma pateiktis

Kurdami automatiškai vykdomą pateiktį, nepamirškite aplinkos, kur bus rodoma pateiktis, pvz., ar paviljonas arba informacinis terminalas bus neprižiūrimoje viešoje vietoje, ar juos bus galima prižiūrėti. Atsižvelgdami į aplinką, galėsite geriau nustatyti, kokius elementus galima įtraukti į pateiktį, kiek valdymo suteikti auditorijai ir kokių veiksmų imtis siekiant išvengti piktnaudžiavimo.

Parinktys, naudingos kuriant automatiškai vykdomą pateiktį:

 • Hipersaitai ir veiksmų mygtukai    – galite naudoti hipersaitus, kad padėtumėte auditorijai judėti po pateiktį arba pereiti į kitas programas. Taip pat galite naudoti veiksmo mygtukus, kurie yra įtaisytieji naršymo mygtukai, suteikiantys pateikčiai pažįstamą tinklalapio išvaizdą, pvz., mygtukai Pagrindinis, Žinynas, Atgal, Pirmyn ir t. t.

 • Balso pasakojimas    – galite įtraukti įrašytą pasakojimą, kuris leidžiamas su jūsų pateiktimi.

 • Automatinis arba neautomatinis laiko nustatymas    – galite nustatyti, kad pateiktis veiktų savarankiškai naudodami automatinį laiko nustatymą, arba galite nustatyti, kad jūsų auditorija galėtų naršyti pateiktį pasirinktu tempu spustelėdama veiksmų mygtukus. Jei nustatysite vykdyti pateiktį informaciniame terminale, bus galima spustelėti tik objektus su hipersaitais arba veiksmo mygtukais.

Jei norite, kad jūsų auditorija laisvai judėtų po automatiškai vykdomą pateiktį, galite įtraukti hipersaitų arba veiksmų mygtukų, suteikiančių galimybę naršyti.

 • Hipersaitai    

  Galite įtraukti hipersaitų, nukreipiančių į pasirinktinius demonstravimus, tam tikras skaidres pateiktyje, skirtingas pateiktis, „Microsoft Office Word“ dokumentus, „Microsoft Office Excel“ darbalapius, vietas internete arba intranete arba el. pašto adresus. Iš bet kokio objekto, įskaitant tekstą, figūras, lenteles, diagramas ir paveikslėlius, galite sukurti hipersaitą.

  Norėdami sužinoti, kaip pridėti hipersaitą, kurti arba Redaguoti hipersaitą.

 • Veiksmų mygtukai    

  „PowerPoint“ yra paruoštų veiksmų mygtukų, kuriuos galite įtraukti į pateiktį ir nustatyti jiems hipersaitus. Veiksmų mygtukuose yra figūrų, pvz., rodyklės dešinėn arba kairėn. Naudokite juos, kai norite įtraukti bendrai suprantamų simbolių pereiti į paskesnę, ankstesnę, pirmą ar paskutinę skaidrę. „PowerPoint“ taip pat yra veiksmų mygtukų, skirtų leisti filmus arba garsus.

Pasakojimo įtraukimas gali padėti aiškiau pateikti informaciją automatiškai vykdomoje pateiktyje.

Jei norite įrašyti pasakojimą, staliniam kompiuteriui reikia garso plokštė, mikrofonas ir mikrofono jungtis. Nešiojamuose kompiuteriuose reikia tik mikrofono ir mikrofono jungtis. Galite įrašyti prieš paleisdami pristatymą pasakojimą arba galite įrašyti jį pristatymo metu ir įtraukti auditorijos komentarus. Jei nenorite pasakojimo visoje pateiktyje, galite įrašyti atskirą garsus arba komentarų apie pasirinktoms skaidrėms arba objektus.

Pastaba : Būkite pasirengę pradėti pateikties laiko nustatymą iš karto po to, kai atliekate pirmą šios procedūros veiksmą.

 1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas spustelėkite Kartoti laiką.

  Pasirodo įrankių juosta Pakartojimas ir lauke Skaidrių demonstravimo laikas pradedamas skaičiuoti pateikties laikas.

  Dialogo langas Pakartojimas
  Įrankių juosta Pakartojimas

  1 Paskesnis (atverčiama paskesnė skaidrė)

  2 Pauzė

  Paaiškinimo paveikslėlis Skaidrių demonstravimo laikas

  4 paaiškinimas Kartojimas

  5 Bendras pateikties laikas

 2. Planuodami pateikties laiką, įrankių juostoje Pakartojimas atlikite vieną arba kelis iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite pereiti prie paskesnės skaidrės, spustelėkite Paskesnis.

  • Jei norite laikinai sustabdyti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite po pauzės vėl paleisti laiko skaičiavimą, spustelėkite Pauzė.

  • Jei norite nustatyti tikslų skaidrės rodymo laiką, įveskite trukmę lauke Skaidrių demonstravimo laikas.

  • Jei norite iš naujo paleisti esamos skaidrės laiko skaičiavimą, spustelėkite Kartoti.

 3. Nustačius paskutinės skaidrės laiką, pranešimo lauke parodomas bendras pateikties laikas ir paraginama atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite išsaugoti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Taip.

  • Jei norite atmesti įrašytą skaidrių demonstracijos laiką, spustelėkite Ne.

   Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje rodomas kiekvienos pateikties skaidrės laikas.

Pateikties nustatymas vykdyti informaciniame terminale leidžia jums kontroliuoti, ar pele spustelėjus bet kurioje ekrano vietoje pereinama į kitą skaidrę. Pvz., jei norite peržiūrėti pateiktį tam tikru tempu, nustatykite automatinį laiko skaičiavimą, tada nustatykite leisti pateiktį informaciniame terminale. Norėdami suteikti vartotojams papildomų valdiklių, galite įtraukti į skaidres naršymo elementų, pvz., hipersaitų ir veiksmų mygtukų.

 1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimą.

 2. Dalyje Rodyti tipą, spustelėkite Peržiūrima kabinoje (visas ekranas).

Svarbu : Jei nustatysite pristatymą paleisti kabinoje, nepamirškite naudoti automatinių laikotarpius arba naršymo hipersaitus. Kitu atveju nėra automatiškai vykdomos pateikties pasikeis ne tik pirmąją skaidrę.

Daugiau informacijos apie automatiškai vykdomas pateiktis rasite:

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×