Ataskaitos modifikavimas, redagavimas arba keitimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šioje temoje aprašomi būdai, kuriais galite modifikavimas esamoje ataskaitoje. Microsoft Office Access 2007 pateikiami du rodinius, kuriuos galite naudoti norėdami keisti ataskaitos: maketo rodinyje ir dizaino rodinys. Galite pasirinkti iš rodinį reikia priklauso nuo to, kokią konkrečią užduotį norite atlikti. Galite baigti naudojant abiejų rodinius, kad jūsų keitimai.

Ką norite daryti?

Suprasti maketo rodinys

Suprasti dizaino rodinyje

Rodinių keitimas

Modifikuoti ataskaitą maketo rodinyje

Modifikuoti ataskaitą kaip dizaino rodinį

Sužinokite apie maketo rodinį

Maketo rodinys yra paprasčiausias naudoti modifikuojant ataskaitą. Jį galima naudoti atliekant beveik visus Office Access 2007 ataskaitos modifikavimus. Maketo rodinyje ataskaita yra vykdoma, todėl duomenys matomi taip, kaip bus spausdinami. Be to, naudodami šį rodinį galite keisti ir ataskaitos dizainą. Kadangi modifikuodami ataskaitą matote duomenis, šį rodinį labai patogu naudoti nustatant stulpelių plotį, įtraukiant grupavimo lygius ar atliekant beveik visas kitas užduotis, kurios keičia ataskaitos išvaizdą ir skaitomumą. Toliau pateiktame paveikslėlyje vaizduojama klientų telefonų knygos ataskaita kaip maketo rodinys.

Ataskaita kaip maketo rodinys

Maketo rodinyje matoma ataskaita nėra tokia pati kaip išspausdinta ataskaita. Pavyzdžiui, maketo rodinyje nėra puslapių lūžių. Taip pat, jei formatuodami ataskaitos stulpelius naudojote puslapio sąranką, stulpeliai maketo rodinyje nebus rodomi. Tačiau maketo rodinys panašus į išspausdintą ataskaitą. Jei norite pamatyti, kaip atrodys išspausdinta ataskaita, naudokite spaudinio peržiūrą.

Kai kurių užduočių naudojant maketo rodinį atlikti negalima, todėl reikia perjungti dizaino rodinį. Tam tikrose situacijose Access rodys pranešimą, kad norėdami atlikti tam tikrus keitimus turite perjungti dizaino rodinį.

Puslapio viršus

Sužinokite apie dizaino rodinį

Dizaino rodinyje pateikiamas išsamesnis ataskaitos struktūros vaizdas. Rodomos ataskaitos, puslapio ir grupių antraštės ir poraštės juostos. Ataskaita dizaino rodinyje nevykdoma, todėl dirbdami negalite matyti esamų duomenų. Tačiau tam tikras užduotis atlikti paprasčiau naudojant dizaino rodinį, o ne maketo rodinį. Galite:

 • Į ataskaitą įtraukti daugiau valdiklių, pavyzdžiui, etikečių, vaizdų, eilučių ir stačiakampių.

 • Redaguoti teksto laukelių šaltinius pačiuose teksto laukeliuose, nenaudojant ypatybių lapo.

 • Keisti tam tikras ypatybes, kurių nėra maketo rodinyje.

Toliau pateiktame paveikslėlyje vaizduojama klientų telefonų knygos ataskaita kaip dizaino rodinys.

Ataskaita kaip dizaino rodinys

Puslapio viršus

Rodinių perjungimas

Programoje Access yra keli rodinių perjungimo būdai. Jei ataskaita atidaryta, rodinį galite perjungti atlikdami šiuos veiksmus:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite norimą rodinį.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitos dokumentų skirtuką arba pavadinimo juostą, tada laikinajame meniu spustelėkite norimą rodinį.

 • Skirtuke Pagrindinis , grupėje rodinys spustelėkite Rodyti mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš galimų rodinių. Taip pat galite spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Peržiūrėtiir pasirinkite vieną iš galimų rodinių meniu. Spaudinio peržiūra negalima šio meniu.

  Access juostelės paveikslėlis

 • Dešiniuoju pelės mygtukus spustelėkite tuščią ataskaitos sritį, tada spustelėkite norimą rodinį. Jei ataskaita atidaryta kaip dizaino rodinys, dešiniuoju pelės mygtuku turite spustelėti už dizaino tinklelio ribų.

 • Spustelėkite vieną iš mažo rodinio piktogramų Access būsenos juostoje.

Jei ataskaita neatidaryta, dukart spustelėkite ją naršymo srityje, kad atidarytumėte ataskaitos rodinį. Jei ataskaitą norite atidaryti naudodami kitą rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite norimą rodinį.

Pastaba : Jei modifikuojate ataskaitą, kurioje sukūrėte kelis stulpelius naudodami puslapio sąranką (pavyzdžiui, pašto etiketės ataskaitą), stulpelius galite peržiūrėti tik naudodami spaudinio peržiūrą. Ataskaitą peržiūrint kaip ataskaitos ar maketo rodinį, Access duomenis rodo viename stulpelyje.

Puslapio viršus

Ataskaitos kaip maketo rodinio modifikavimas

Šiame skyriuje aprašomi keli bendrieji ataskaitos modifikavimai, kuriuos galite atlikti naudodami maketo rodinį.

Keisti stulpelio arba lauko plotį

Eilutėje arba lauko aukščio keitimas

Lauko įtraukimas

Suprasti valdiklių maketai

Lauko arba stulpelio naikinimas

Keisti puslapio sąranka

Lauko formatavimo keitimas

Teksto laukelio susiejimas su kitu lauku (valdiklio šaltinio keitimas)

Ataskaitos įrašo šaltinio keitimas

Lauke teksto eilučių kėlimas

Tinklelių įtraukimas

Įtraukite arba modifikuokite logotipą arba kitą vaizdą

Pridėti arba redaguoti ataskaitos pavadinimą

Įtraukti puslapių numerius, dabartinė data arba laikas

Stulpelio ar lauko pločio keitimas

 1. Spustelėkite stulpelio elementą, kurį norite koreguoti.

  Aplink elementą nubrėžiama kraštinė, nurodanti, kad laukas yra pažymėtas.

 2. Vilkite kairįjį arba dešinįjį kraštinės kraštą tol, kol stulpelis taps reikiamo pločio.

Puslapio viršus

Eilutės ar lauko aukščio keitimas

 1. Spustelėkite eilutės elementą, kurį norite koreguoti.

  Aplink elementą nubrėžiama kraštinė, nurodanti, kad laukas yra pažymėtas.

 2. Vilkite viršutinį arba apatinį kraštinės kraštą tol, kol eilutė taps reikiamo aukščio.

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas

 • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite Įtraukti esamus laukus. Mygtuko paveikslėlis

  Rodomas galimų laukų sąrašas. Jei yra galimų kitų lentelių laukų, jie bus rodomi sąraše Galimi kitų lentelių laukai:.

 • Nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į ataskaitą. Perkeliant lauką, paryškinta sritis nurodys, kurioje vietoje laukas bus įterptas atleidus pelės mygtuką.

  Pastaba : Jei vienu metu norite įtraukti kelis laukus, laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite kiekvieną norimą lauką, esantį Laukų sąrašas. Tada atleiskite klavišą CTRL ir nuvilkite laukus į ataskaitą. Laukai bus įterpti šalia vienas kito.

Puslapio viršus

Apie valdiklių maketus

Valdiklių maketai yra orientyrai, kurie išdėsto valdiklius horizontaliai arba vertikaliai, kad suteiktų ataskaitai vienodą išvaizdą. Galite įsivaizduoti, kad valdiklių maketas yra lentelė, kurios kiekviename langelyje yra valdiklis. Toliau nurodyti valdiklių, esančių valdiklių maketuose, įtraukimo, šalinimo ar pertvarkymo būdai.

Valdiklių maketai būna dvejopi: lentelės formos ir rietuvės formos.

 • Lentelės formos valdiklių maketuose valdikliai išdėstomi eilutėmis ir stulpeliais kaip skaičiuoklėje, o viršuje rodomos etiketės. Lentelės formos valdiklių maketai visada apima dvi ataskaitos sekcijas; vienoje sekcijoje yra valdikliai, o kitoje virš valdiklių esančioje sekcijoje – etiketės. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas pagrindinis lentelės formos valdiklių maketas.

  Pagrindinis lentelės formos valdiklių maketas

 • Rietuvės formos maketuose valdikliai išdėstomi vertikaliai kaip popierinėje formoje, o etiketės rodomos kiekvieno valdiklio dešinėje pusėje. Rietuvės formos maketai visada yra vienoje ataskaitos sekcijoje. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas pagrindinis rietuvės formos valdiklių maketas.

  Pagrindinis rietuvės formos valdiklių maketas

Ataskaitoje gali būti keli bet kokio tipo valdiklių maketai. Pavyzdžiui, galite naudoti lentelės formos maketą kiekvieno įrašo duomenų eilutei kurti ir vieną arba kelis rietuvės formos maketus, kad matytumėte daugiau to paties įrašo duomenų.

Naujo valdiklių maketo kūrimas

Access automatiškai kuria stulpelio formos valdiklių maketus tokiomis aplinkybėmis:

 • Galite sukurti naują ataskaitą spustelėdami ataskaita Mygtuko paveikslėlis skirtuko kūrimas grupėje ataskaitos .

 • Galite sukurti naują ataskaitą spustelėdami Tuščia ataskaita Mygtuko paveikslėlis skirtuko kūrimas grupėje ataskaitos , ir tada vilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į ataskaitą.

Jau sukurtoje ataskaitoje naują valdiklių maketą galite sukurti atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite valdiklį, kurį norite įtraukti į maketą.

 2. Jei į tą patį maketą norite įtraukti kitų valdiklių, laikydami nuspaustą klavišą SHIFT, pažymėkite šiuos valdiklius.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko tvarkyti grupėje Valdiklių maketas spustelėkite lentelės formos Mygtuko paveikslėlis arba sudėtinė Mygtuko paveikslėlis .

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą valdiklį arba valdiklius, nukreipkite žymiklį į Maketasir tada spustelėkite lentelės formos Mygtuko paveikslėlis arba sudėtinė Mygtuko paveikslėlis .

Access sukuria valdiklių maketą ir į jį įtraukia pasirinktus valdiklius.

Lentelės formos valdiklių maketo perjungimas į rietuvės formos valdiklių maketą ir atvirkščiai

Jei norite perjungti vieną maketo tipą į kitą:

 • Pažymėkite valdiklių maketą spustelėdami viršutiniame kairiajame maketo kampe esantį oranžinį maketo parinkiklį.

  Pažymimi visi maketo langeliai.

 • Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko tvarkyti grupėje Valdiklių maketas spustelėkite norimą maketo tipą (lentelės formos Mygtuko paveikslėlis arba sudėtinė Mygtuko paveikslėlis ).

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite valdiklių maketą, perkelkite žymiklį ant Maketas, tada spustelėkite norimo tipo maketą.

Access išdėsto valdiklius pagal pasirinkto tipo maketą.

Vieno valdiklių maketo perskyrimas į du maketus

Valdiklių maketą galite perskirti į du maketus tokiu būdu:

 1. Laikydami nuspaustą klavišą SHIFT, spustelėkite valdiklius, kuriuos norite perkelti į naują valdiklių maketą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko tvarkyti grupėje Valdiklių maketas spustelėkite norimą naujo maketo (lentelės formos Mygtuko paveikslėlis arba sudėtinė Mygtuko paveikslėlis ) maketo tipą.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtus valdiklius, perkelkite žymiklį ant Maketas, tada spustelėkite norimą naujo maketo tipą.

Access sukuria naują valdiklių maketą ir į jį įtraukia pasirinktus valdiklius.

Valdiklių pertvarkymas valdiklių makete

 • Valdiklį valdiklių makete galite perkelti jį vilkdami į norimą vietą. Velkant lauką, horizontali arba vertikali juosta nurodys, kurioje vietoje laukas bus įterptas atleidus pelės mygtuką.

 • Valdiklį galite perkelti iš vieno valdiklių maketo į kitą to paties tipo valdiklių maketą. Pavyzdžiui, valdiklį galite perkelti iš vieno rietuvės formos valdiklių maketo į kitą rietuvės formos valdiklių maketą, bet ne į lentelės formos valdiklių maketą.

Valdiklių įtraukimas į valdiklių maketą

Norėdami įtraukti naują lauką iš srities Laukų sąrašas į esamą valdiklio maketą   

 • Paprasčiausiai nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į maketą. Horizontali arba vertikali juosta nurodys, kurioje vietoje laukas bus įterptas atleidus pelės mygtuką.

Norėdami įtraukti esamus valdiklius į esamą valdiklio maketą   

 1. Pažymėkite pirmąjį valdiklį, kurį norite įtraukti į valdiklių maketą.

 2. Jei į tą patį maketą norite įtraukti kitų valdiklių, laikydami nuspaustą klavišą SHIFT, pažymėkite šiuos valdiklius. Valdiklius galite pažymėti kituose valdiklių maketuose.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei ataskaita atidaryta kaip dizaino rodinys, nuvilkite pažymėtus laukus į maketą. Horizontali arba vertikali juosta nurodys, kurioje vietoje laukas bus įterptas atleidus pelės mygtuką.

  • Jei ataskaita atidaryta kaip maketo rodinys:

   1. Skirtuko Tvarkyti grupėje Valdiklių maketas spustelėkite maketo, į kurį įtraukiate, tipą. Jei įtraukiate į lentelės formos maketą, spustelėkite Lentelės formos. Jei įtraukiate į rietuvės formos maketą, spustelėkiteRietuvės formos.

    Access sukuria naują maketą ir į jį įtraukia pasirinktus valdiklius.

   2. Vilkite naują maketą į esamą. Horizontali arba vertikali juosta nurodys, kurioje vietoje laukas bus įterptas atleidus pelės mygtuką.

Valdiklių šalinimas iš valdiklių maketo

Pašalinę valdiklį iš valdiklių maketo galite jį įdėti bet kurioje ataskaitos vietoje nekeisdami visų kitų valdiklių išdėstymo tvarkos.

 • Pažymėkite valdiklį, kurį norite pašalinti iš maketo. Jei norite pažymėti kelis valdiklius, laikydami nuspaudę mygtuką SHIFT spustelėkite norimus pašalinti valdiklius. Jei norite pažymėti visus maketo valdiklius, spustelėkite maketo parinkiklio lauką, esantį maketo viršutiniame kairiajame lauke.

 • Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko tvarkyti grupėje Valdiklių maketas spustelėkite pašalinti Mygtuko paveikslėlis .

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš pažymėtų valdiklių, perkelkite žymiklį ant Maketas, tada spustelėkite Šalinti.

   Access pašalina pažymėtus valdiklius iš maketo.

Patarimas : Norėdami neleisti valdiklyje yra įtrauktas į valdiklio maketą, kai perkeliate, paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir vilkite valdiklį į norimą vietą.

Puslapio viršus

Lauko ar stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lauką ar stulpelį, kurį norite naikinti, arba spustelėkite jo etiketę ar stulpelio antraštę.

  Access aplink elementą nubrėžia karštinę, nurodančią, kad elementas yra pažymėtas.

 2. Paspauskite klavišą DELETE.

Puslapio viršus

Puslapio sąrankos keitimas

Naudokite skirtuko Puslapio parametrai grupę Puslapio maketas, jei norite pakeisti dydį, padėtį ir pan.

 1. Spustelėkite skirtuką Puslapio parametrai.

 2. Puslapio maketas grupėje spustelėkite dydis Mygtuko paveikslėlis pasirinkite popieriaus dydį.

 3. Spustelėkite Mygtuko paveikslėlis stačiasarba Gulsčias Mygtuko paveikslėlis pakeisti popieriaus padėtį.

 4. Spustelėkite paraštės Mygtuko paveikslėlis Norėdami koreguoti ataskaitos paraštes.

Puslapio viršus

Lauko formatavimo keitimas

 1. Pažymėkite norimą formatuoti lauką.

 2. Skirtuko formatas grupėje naudoti įrankiai grupėje šriftas taikyti norimas formatavimo parinktis.

  „Access“ juostelės paveikslėlis

Puslapio viršus

Teksto laukelio susiejimas su kitu lauku (valdiklio šaltinio keitimas)

 1. Spustelėkite stulpelį arba lauką, kurio valdiklio šaltinį norite pakeisti.

  Aplink elementą nubrėžiama kraštinė, nurodanti, kad laukas yra pažymėtas.

 2. Jei ypatybės lapas nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 3. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys nustatykite ypatybę Valdiklio šaltinis (ControlSource) kaip naują lauką. Lauką galite pasirinkti išplečiamajame sąraše arba į laukelį galite įvesti išraišką. Išsamesnės informacijos apie išraiškas saitų rasite šio straipsnio skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Ataskaitos įrašų šaltinio keitimas

 1. Jei ypatybių lapas nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų parodytas.

 2. Išplečiamajame sąraše ypatybių lapo viršuje spustelėkite Ataskaita.

 3. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Išplečiamajame sąraše Įrašo šaltinis pasirinkite lentelę arba užklausą, kurį norite naudoti kaip šaltinį, arba spustelėkite Daryklės mygtukas , kad būtų rodomi užklausos daryklę.

  Pastaba : Jei ataskaita pagrįsta lentele, Access paklaus, ar norite kurti užklausą, pagrįstą lentele. Spustelėkite Taip, jei norite matyti užklausų daryklę ir kurti užklausą, arba spustelėkite Ne, jei norite atšaukti operaciją. Jei pasirinksite kurti užklausą, naujoji užklausa taps ataskaitos įrašo šaltiniu. Ji bus sukurta kaip įdėtoji užklausa, t. y. bus saugoma ataskaitos ypatybėje Įrašo šaltinis (RecordSource), o ne kaip atskiras užklausos objektas.

Puslapio viršus

Teksto eilutės kėlimas lauke

 1. Jei ypatybių lapas nerodomas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, kuriame norite kelti teksto eilutę, tada spustelėkite Ypatybės. Kitu atveju tiesiog spustelėkite lauką, kad jį pažymėtumėte.

 2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas nustatykite ypatybės Gali didėti (CanGrow) parametrą Taip.

Puslapio viršus

Tinklelio pridėjimas

Jei valdiklių esantys valdiklio maketą, galite įtraukti tinklelis, kad būtų pateikti daugiau vizualiai atskirti esančius valdiklius. Daugiau informacijos apie valdiklių maketus ieškokite skyriuje darbas su valdiklių maketais.

 1. Spustelėkite bet kokį valdiklių maketo lauką.

  Aplink lauką nubrėžiama kraštinė, nurodanti, kad jis yra pažymėtas.

 2. Skirtuko formatas grupėje tinklelis spustelėkite tinklelis.

  „Access“ juostelės paveikslėlis

 3. Pasirinkite norimą tinklelio stilių.

Pastaba : Tinklelį taip pat galite pridėti, jei dešiniuoju pelės mygtuku spustelėsite bet kurį valdiklių maketo lauką, žymiklį perkelsite ant Maketas, Tinklelis, tada pasirinksite norimą tinklelio tipą.

Puslapio viršus

Logotipo ar kito vaizdo įtraukimas arba modifikavimas

Toliau nurodyti būdai, kaip įtraukti logotipą į ataskaitą naudojant įrankį Logotipas ir kaip keisti vaizdo valdiklio ar jame esančio vaizdo dydį.

Logotipo įtraukimas

 • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite logotipas. Mygtuko paveikslėlis

  Rodomas dialogo langas Paveikslėlio įterpimas.

 • Raskite aplanką, kuriame saugomas logotipo failas, tada dukart spustelėkite failą.

  Access įtraukia logotipą į viršutinį kairįjį ataskaitos kampą.

Logotipo, kuriame yra pavadinimas arba kitas vaizdas, dydžio keitimas

 1. Spustelėkite valdiklį, kuriame yra vaizdas.

  Aplink valdiklį nubrėžiama kraštinė, nurodanti, kad jis yra pažymėtas.

 2. Perkelkite žymiklį ant kraštinės. Kai žymiklis pasikeis į dvipusę rodyklę, kraštinę galite vilkti rodyklių kryptimi, didinami arba mažindami vaizdo valdiklį.

Atkreipkite dėmesį, kad vaizdo ypatybės Dydžio režimas numatytoji reikšmė yra Apkarpyti. Tai reiškia, kad vaizdas išliks to paties dydžio, nepaisant vaizdo valdiklio didinimo ar mažinimo. Jei norite, kad keičiant valdiklio dydį vaizdas didėtų arba mažėtų, atlikite šiuos veiksmus:

Valdiklyje esančio logotipo arba vaizdo dydžio keitimas

 1. Pasirinkite vaizdą

 2. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 3. Ypatybių lapo skirtuke Formatas nustatykite norimą ypatybės Dydžio režimas reikšmę:

Parametras

Aprašas

Apkarpyti

Vaizdas išliks to paties dydžio, nepaisant vaizdo valdiklio didinimo ar mažinimo. Jei vaizdo valdiklį padarote mažesnį už vaizdą, vaizdas apkarpomas.

Ištempti

Vaizdas ištempiamas ir vertikaliai, ir horizontaliai, kad atitiktų vaizdo valdiklio dydį. Pradinės vaizdo proporcijos neišlaikomos, todėl šis parametras gali iškreipti vaizdą, nebent tiksliai nustatysite vaizdo valdiklio aukštį ir plotį.

Mastelis

Keičiant vaizdo valdiklio dydį, vaizdo dydis pritaikomas išlaikant pradines vaizdo proporcijas.

Puslapio viršus

Ataskaitos pavadinimo įtraukimas arba redagavimas

Toliau nurodytas etiketės, kurioje yra ataskaitos pavadinimas, įtraukimo arba redagavimo būdas.

Ataskaitos pavadinimo įtraukimas

 • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite pavadinimas. Mygtuko paveikslėlis

  Į ataskaitos antraštę įtraukiama nauja etiketė ir įvedamas ataskaitos pavadinimas.

 • Sukūrus etiketę, joje esantis tekstas pažymimas, todėl, norėdami jį pakeisti, galite iškart įvesti norimą pavadinimą.

 • Baigę paspauskite klavišą ENTER.

Ataskaitos pavadinimo redagavimas

 1. Perkelkite žymeklį į ataskaitą dukart spustelėdami etiketę, kurioje yra ataskaitos pavadinimas.

 2. Įveskite tekstą, kuris bus naudojamas kaip ataskaitos pavadinimas, tada paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Puslapių numerių ir dabartinės datos ar laiko įtraukimas

Toliau nurodyti būdai, kaip į ataskaitą įtraukti puslapių numerius ir dabartinę datą ar laiką.

Puslapių numerių įtraukimas

 • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite Puslapių numeriai. Mygtuko paveikslėlis

  Rodomas dialogo langas Puslapių numeriai.

 • Pasirinkite norimą puslapių numerių formatą, vietą ir lygiuotę.

 • Jei nenorite, kad būtų įterptas pirmojo puslapio numeris, išvalykite žymės langelį Rodyti numerį pirmajame puslapyje.

 • Spustelėkite Gerai.

  Puslapių numeriai įtraukiami į ataskaitą. Jei norite peržiūrėti, kaip puslapių numeriai atrodys išspausdinus ataskaitą, perjunkite spaudinio peržiūrą.

Datos ar laiko įtraukimas

 • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite data ir laikas. Mygtuko paveikslėlis

  Rodomas dialogo langas Data ir laikas.

 • Jei nenorite įtraukti datos, išvalykite žymės langelį Įtraukti datą.

 • Jei datą norite įtraukti, spustelėkite norimą datos formatą.

 • Jei nenorite įtraukti laiko, išvalykite žymės langelį Įtraukti laiką.

 • Jei laiką norite įtraukti, spustelėkite norimą laiko formatą.

  Datos ir laiko pavyzdys pasirinktu formatu rodomas dialogo lango srityje Pavyzdys.

 • Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Ataskaitos kaip dizaino rodinio modifikavimas

Kai kuriais atvejais negalėsite modifikuoti ataskaitos naudodami maketo rodinį, todėl turėsite naudoti dizaino rodinį.

Eilučių numerių įtraukimas

 1. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite Teksto lauką Mygtuko paveikslėlis .

 2. Spustelėkite ten, kur norite, kad būtų rodomas eilučių numerių sekcijos atidaryti sritį. Daugeliu atvejų tai bus informacijos sekciją. Teksto lauke bus perkelti į galutinę vietą vėliau.

  Kai spustelite ataskaitą, "Access" sukuria naują nesusietą teksto laukelį.

 3. Spustelėkite etiketę (naujo teksto laukelio kairėje) ir paspauskite klavišą DELETE.

 4. Vieną kartą spustelėkite naują teksto laukelį, kad jį pažymėtumėte, tada spustelėkite dar kartą, kad į jį perkeltumėte žymeklį.

 5. Įveskite = 1 ir paspauskite klavišą ENTER.

 6. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 7. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys nustatykite ypatybės Priskaičiuojama suma parametrą Visiems.

  Pastaba : Jei ataskaita yra grupuota ir norite, kad kiekvienos grupės numeravimas būtų pradedamas nuo 1, nustatykite šios ypatybės parametrą Visai grupei.

 8. Teksto laukelio plotį galite sumažinti perkeldami žymiklį ant dydžio keitimo rankenėlės, esančios teksto laukelio dešiniajame krašte, ir vilkdami ją į kairę. Palikite pakankamai vietos didžiausiam šioje ataskaitoje tikėtinam eilutės numeriui.

 9. Jei reikia, informacijos sekcijos tolimajame kairiajame krašte atlaisvinkite vietos teksto laukeliui esamus šios sekcijos valdiklius nuvilkdami į dešinę arba pakeisdami šios sekcijos kairiausio valdiklio dydį.

 10. Vilkite į naują teksto lauką į norimą vietą, kad norite jį ataskaitos.

 11. Jei norite matyti eilučių numerius, perjunkite ataskaitos rodinį, spaudinio peržiūrą arba maketo rodinį.

Grupės antraštės nustatymas, kad matytųsi kiekvieno puslapio viršuje

Jei yra kelis puslapius apimančių grupių, patogu, kai grupės antraštė rodoma kiekvieno puslapio viršuje. Taip nesunkiai žinosite, kuriai grupei priklauso duomenys. Grupės antraštę galite pasirinkti naudodami maketo rodinį, tačiau tai lengviau atlikti naudojant dizaino rodinį.

 1. Dukart spustelėkite grupės antraštės sekcijos parinkiklį (grupės antraštės sekcijos viršuje esančią horizontalią juostą).

 2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas nustatykite ypatybės Kartoti sekciją parametrą Taip.

Antrinės ataskaitos atidarymas naudojant jam skirtą dizaino rodinio langą

Atidarius ataskaitą kaip dizaino rodinį, visos joje esančios antrinės ataskaitos taip pat atidaromos kaip dizaino rodiniai. Tačiau kiekviena antrinė ataskaita rodoma antrinės ataskaitos valdiklio viduje, o ne kaip atskiras langas. Kadangi antrinės ataskaitos valdiklis dažniausiai yra per mažas, kad jame būtų galima dirbti, antrinę ataskaitą patogiau atidaryti atskirame lange ir tada redaguoti. Jei antrinę ataskaitą norite atidaryti atskirame lange, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pasirinkite antrinės ataskaitos ir tada skirtuko dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Antrinė ataskaita naujame lange Mygtuko paveikslėlis .

 • Vieną kartą spustelėkite už antrinės ataskaitos valdiklio ribų, kad įsitikintumėte, jog jis nepažymėtas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite antrinės ataskaitos valdiklyje, tada spustelėkite Antrinė ataskaita naujame lange.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×