Antraščių, poraščių ir puslapių numerių įtraukimas arba pašalinimas

Puslapių numerius ir antraštes bei poraštes įtraukite naudodami galeriją arba sukurkite pasirinktinį puslapio numerį, antraštę arba poraštę.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų pirmiau nuspręskite, ar norite, kad antraštėje arba poraštėje būtų tik puslapio numeris, ar ir informacija bei puslapio numeris. Jei norite tik puslapio numerio be kitos informacijos, įtraukite puslapio numerį. Jei norite puslapio numerio ir kitos informacijos arba tik kitos informacijos, įtraukite antraštę arba poraštę.

Ką norėtumėte daryti?

Puslapio numerio įtraukimas be kitos informacijos

Puslapio numerio įtraukimas iš galerijos

Pasirinktinio puslapio numerio įtraukimas

Pasirinktinio puslapio numerio, kuriame nurodomas bendras puslapių skaičius, įtraukimas

Antraštės arba poraštės su puslapio numeriu įtraukimas

Antraštės arba poraštės įtraukimas iš galerijos

Pasirinktinės antraštės arba poraštės įtraukimas

Numeravimo pradžia nuo 1 kitame puslapyje

Numeravimo nuo antro puslapio pradžia

Numeravimo pradžia kitame puslapyje

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapio numerių įtraukimas įvairiose dokumento dalyse

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapių numerių įtraukimas įvairiose dalyse

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapių numerių įtraukimas nelyginiuose ir lyginiuose puslapiuose

Puslapių numerių, antraščių ir poraščių šalinimas

Puslapio numerio įtraukimas be kitos informacijos

Jei norite, kad kiekviename puslapyje būtų puslapio numeris, bet nenorite įtraukti jokios kitos informacijos, pvz., dokumento pavadinimo arba failo vietos, galite greitai įtraukti puslapio numerį iš galerijos arba sukurti pasirinktinį puslapio numerį ar pasirinktinį puslapio numerį, kuriame nurodomas ir bendras puslapių skaičius (X puslapis iš Y puslapių).

Puslapio numerio įtraukimas iš galerijos

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštės ir poraštės spustelėkite Puslapio numeris.

  Antraštės ir poraštės grupė

 2. Spustelėkite norimą puslapio numerio vietą.

 3. Galerijoje slinkite parinktis, tada spustelėkite norimą puslapio numerio formatą.

 4. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lape Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

  Pastaba   Puslapių numerių galerijoje yra formatų X puslapis iš Y puslapių, kuriuose Y rodo bendrą jūsų dokumento puslapių skaičių.

Pasirinktinio puslapio numerio įtraukimas

 1. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lapas Dizainas.

 2. Norėdami, kad puslapio numeris būtų rodomas puslapio viduryje arba dešinėje pusėje, atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas viduryje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Centras ir Gerai.

  • Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas dešinėje puslapio pusėje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Dešinė ir Gerai.

 3. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Sparčiosios dalys, tada spustelėkite Laukas.

  Tekstų grupė

 4. Sąraše Laukų pavadinimai spustelėkite Puslapis, tada spustelėkite Gerai.

 5. Norėdami pakeisti numeravimo formatą, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 6. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lape Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Pasirinktinio puslapio numerio, kuriame nurodomas bendras puslapių skaičius, įtraukimas

Galerijoje yra keletas puslapių numerių, kuriuose nurodomas bendras puslapių skaičius (X puslapis iš Y puslapių). Tačiau jei norite sukurti pasirinktinį puslapio numerį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lapas Dizainas.

 2. Norėdami, kad puslapio numeris būtų rodomas puslapio viduryje arba dešinėje pusėje, atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas viduryje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Centras ir Gerai.

  • Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas dešinėje puslapio pusėje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Dešinė ir Gerai.

 3. Įveskite puslapį ir tarpą.

 4. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Sparčiosios dalys, tada spustelėkite Laukas.

  Tekstų grupė

 5. Sąraše Laukų pavadinimai spustelėkite Puslapis, tada spustelėkite Gerai.

 6. Po puslapio numerio įveskite tarpą, , tada įveskite dar vieną tarpą.

 7. Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Sparčiosios dalys, tada spustelėkite Laukas.

  Tekstų grupė

 8. Sąraše Laukų pavadinimai spustelėkite NumPages, o tada spustelėkite Gerai.

 9. Po bendro puslapių skaičiaus įveskite tarpą, tada įveskite puslapius.

 10. Norėdami pakeisti numeravimo formatą, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 11. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lape Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Puslapio viršus

Antraštės arba poraštės su puslapio numeriu įtraukimas

Jei norite savo dokumento viršuje arba apačioje įtraukti grafinių elementų arba teksto, reikia įtraukti antraštę arba poraštę. Antraštę arba poraštę galima greitai įtraukti iš galerijų arba galima įtraukti pasirinktinę antraštę arba poraštę.

Tuos pačius veiksmus galite naudoti norėdami įtraukti antraštę arba poraštę be puslapių numerių.

Antraštės arba poraštės įtraukimas iš galerijos

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Antraštė arba Poraštė.

  Antraštės ir poraštės grupė

 2. Spustelėkite antraštę arba poraštę, kurią norite įtraukti į savo dokumentą.

 3. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Pasirinktinės antraštės arba poraštės įtraukimas

 1. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtukas Dizainas.

 2. Norėdami, kad informacija būtų rodoma puslapio viduryje arba dešinėje pusėje, atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad informacija būtų rodoma centre, spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką skirtuko Dizainas grupėje Vieta, tada spustelėkite Centras ir Gerai.

  • Norėdami, kad informacija būtų rodoma dešiniojoje puslapio pusėje, spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką skirtuko Dizainas grupėje Vieta, tada spustelėkite Dešinė ir Gerai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norimos informacijos įvedimas antraštėje.

  • Įtraukite lauko kodą spustelėję skirtuką Įterpimas, tada Sparčiosios dalys, Laukas ir tada spustelėkite pageidaujamą lauką sąraše Laukų pavadinimai.

   Informacijos, kurią galima įtraukti naudojant laukus, pavyzdžiai apima puslapį (puslapio numeris), NumPages (bendras jūsų dokumento puslapių skaičius) ir FileName (galite įtraukti failo maršrutą).

 4. Jei įtraukiate lauką Puslapis, numeravimo formatą galite pakeisti grupėje Antraštė ir poraštė spustelėję Puslapio numeris ir spustelėję Formatuoti puslapių numerius.

 5. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Puslapio viršus

Numeravimo pradžia nuo 1 kitame puslapyje

Galite pradėti numeruoti nuo antro dokumento puslapio arba nuo kito puslapio.

Numeravimo nuo antro puslapio pradžia

 1. Du kartus spustelėkite puslapio numerį.

  Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtukas Dizainas.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmas puslapis.

  Antraštės ir poraštės parinkčių grupė

 3. Norėdami pradėti numeruoti nuo 1, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius ir Pradėti nuo bei įveskite 1.

 4. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Numeravimo pradžia kitame puslapyje

Norėdami pradėti numeruoti ne nuo pirmo dokumento puslapio, įtraukite sekcijos lūžį prieš puslapį nuo kurio norite pradėti numeruoti.

 1. Spustelėkite norimoje puslapio numeravimo pradžios vietoje.

  Galite paspausti HOME, norėdami įsitikinti, kad esate puslapio pradžioje.

 2. Skirtuko lapo Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  puslapio sąrankos grupė

 3. Dalyje Sekcijos lūžiai spustelėkite Tolesnis puslapis.

 4. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys skirtukas Antraštės ir poraštės įrankiai.

 5. Grupėje Naršymas, Antraštės ir poraštės įrankiai, spustelėkite Susieti su ankstesniu, norėdami išjungti.

 6. Laikykitės puslapio numerio įtraukimo arba antraštės ir poraštės su puslapio numeriu įtraukimo nurodymų.

 7. Norėdami pradėti numeruoti nuo 1, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius ir Pradėti nuo bei įveskite 1.

 8. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Puslapio viršus

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapio numerių įtraukimas įvairiose dokumento dalyse

Puslapio numerius galima įtraukti tik vienoje dokumento dalyje. Be to, skirtingose dokumento dalyse galima naudoti skirtingus numeravimo formatus.

Pavyzdžiui, galbūt norite turinį ir įvadą numeruoti i, ii, iii, likusį dokumento tekstą numeruoti 1, 2, 3, o rodyklės nenumeruoti.

Nelyginiuose ir lyginiuose puslapiuose galima naudoti skirtingas antraštes arba poraštes.

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapių numerių įtraukimas įvairiose dalyse

 1. Spustelėkite puslapio pradžioje, kur norite pradėti, sustabdyti arba pakeisti antraštės, poraštės arba puslapio numeravimą.

  Galite paspausti HOME, norėdami įsitikinti, kad esate puslapio pradžioje.

 2. Skirtuko lapo Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  puslapio sąrankos grupė

 3. Dalyje Sekcijos lūžiai spustelėkite Tolesnis puslapis.

 4. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtukas Dizainas.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Naršymas spustelėkite Susieti su ankstesniu, norėdami išjungti.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 7. Norėdami pasirinkti numeravimo formatą arba pradžios numerį, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, spustelėkite Formatuoti puslapių numerius, spustelėkite norimą formatą ir norimą naudoti numerį Pradėti nuo, tada spustelėkite Gerai.

 1. Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

  Antraštės ir poraštės uždarymo mygtukas

Skirtingų antraščių ir poraščių arba puslapių numerių įtraukimas nelyginiuose ir lyginiuose puslapiuose

 1. Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje).

  Tada atsidarys skirtukas Antraštės ir poraštės įrankiai.

 2. Skirtuko Antraštės ir poraštės įrankiai grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingi nelyginiai ir lyginiai puslapiai.

  Antraštės ir poraštės parinkčių grupė

 3. Viename iš nelyginių puslapių įtraukite antraštę, poraštę arba norimą nelyginių puslapių numeravimą.

 4. Viename iš lyginių puslapių įtraukite antraštę, poraštę arba norimą lyginių puslapių numeravimą.

Puslapio viršus

Puslapių numerių, antraščių ir poraščių šalinimas

 1. Du kartus spustelėkite antraštę, poraštę arba puslapio numerį.

 2. Pasirinkite antraštę, poraštę arba puslapio numerį.

 3. Paspauskite klavišą DELETE.

 4. 1–3 veiksmus pakartokite kiekviename skyriuje, kuriame yra skirtinga antraštė, poraštė arba puslapio numeris.

Puslapio viršus

Taikoma: Word 2010, Word Starter, Word Starter 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas