ActiveX valdiklio įterpimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Sukūrę ir išplatinę savo pasirinktinį ActiveX valdiklį, galite sutaupyti kitų formos šablonų dizainerio laiko bei pastangų ir pateikti funkcijų, kurių nėra sistemos Microsoft Office programoje InfoPath. Galite padaryti Microsoft ActiveX valdiklius prieinamus įjungus dizaino režimas, tada naudoti juos savo sukurtuose formos šablonuose.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti ActiveX valdiklį

Vartotojo patirtis

Suderinamumas

ActiveX valdiklio įterpimas į formos šabloną

Saugos patarimai

Kada naudoti ActiveX valdiklį

Paprastai ActiveX valdiklis naudojamas norint į savo formos šabloną įtraukti vartotojo sąsajos elementą, kurio nėra programoje InfoPath, pavyzdžiui, slankiklio valdiklį, kuris pateikiamas su sistema Microsoft Windows.

Jūsų organizacija taip pat gali kurti savo pasirinktinius konkrečius, verslui skirtus ActiveX valdiklius. Pavyzdžiui, ligoninėje gali būti kuriamas ActiveX valdiklis, dėl kurio formoje gali būti rodomi medicininiai paveikslėliai. Arba tarkime, kad jūsų pardavimo atstovai turi sekti per nurodytą mėnesį parduotų elementų skaičių. Teksto laukelio atnaujinimas įvedant tekstą gali būti nepatogus, dėl tokio įvedimo būdo gali atsirasti klaidų, atsižvelgiant į tai, kad pardavimo atstovams reikėtų daug kartų didinti reikšmę vienu vienetu. Pasirinktinis ActiveX valdiklis, kuris padidėja spustelėjus pelės mygtuku, sutrumpins laiką, kuris sugaištamas sekant šią informaciją, ir padės sumažinti klaidų skaičių.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Tai, ką vartotojas mato formoje, priklauso nuo jūsų formos šablone naudojamo ActiveX valdiklio tipo.

Publikuojant formos šabloną, kuriame yra ActiveX valdiklis, tas valdiklis turi būti įdiegtas ir registruotas vartotojų kompiuteriuose, kad vartotojai galėtų atidaryti formas, sukurtas pagal formos šabloną. Kai kurie ActiveX valdikliai, pvz., pateikiami su sistema Microsoft Windows, gali jau būti įdiegti ir registruoti vartotojų kompiuteriuose. Kiti ActiveX valdikliai, pavyzdžiui, jūsų sukurti pasirinktiniai valdikliai, gali būti neįdiegti ir neregistruoti. Šiuo atveju reikia įdiegti ir registruoti valdiklius vartotojų kompiuteriuose.

Jei planuojate įdiegti savo formos šabloną naudodami pasirinktinę diegimo programą, tuo pat metu galite įdiegti ir registruoti pasirinktinį ActiveX valdiklį. Taip pat galite nurodyti esamą kabinetinį (.cab) failą pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlyje, kuris naudojamas valdikliui diegti vartotojų kompiuteriuose.

Kai naudojate pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlį, kad leistumėte vartotojams naudoti ActiveX valdiklį, turite nurodyti, ar su savo formos šablonu norite pakuoti esamą .cab failą. Šis .cab failas leidžia įdiegti ir registruoti valdiklį vartotojų kompiuteriuose. Jei pasirinksite įtraukti .cab failą su savo formos šablonu, o jūsų vartotojų kompiuteriuose dar neįdiegtas ActiveX valdiklis, vartotojams pirmą kartą atidarius formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, programa InfoPath paragins juos įdiegti valdiklį.

Programa InfoPath automatiškai įdiegia ir registruoja valdiklį vartotojų kompiuteriuose, jei patenkinami šie du reikalavimai:

 • .cab failas pasirašytas naudojant skaitmeninį sertifikatą, kuris sukuria skaitmeninį failo parašą.

 • Skaitmeninis parašą sukūrė formos kūrėjas ar kitas patikimas leidėjas. Jei .cab failas pasirašytas, bet vartotojo kompiuteryje leidėjas dar nepatikimas, programa InfoPath rodo saugos įspėjimą ir nurodo, kad vartotojas įgalintų pasitikėjimą leidėju.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, Valdiklių užduočių srityje negalima naudoti ActiveX valdiklių, nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Be to, ActiveX valdiklių negalima naudoti šablono dalyse.

Puslapio viršus

ActiveX valdiklio įterpimas į formos šabloną

Prieš įtraukiant "ActiveX" valdiklio į formos šabloną, kurį turi būti užduočių srityje valdikliai . InfoPath yra, įtraukti Pasirinktinis valdiklis vedlys, kuris padės pasirinkimas "ActiveX" valdiklį, įskaitant diegimo .cab failas su jūsų formos šabloną, jei reikia, ir susiejimas parinktys ir kiti "ActiveX" valdiklio ypatybes.

ActiveX valdiklio įtraukimas į Valdiklių užduočių sritį

Jei kuriate savo ActiveX valdiklį, skirtą naudoti programoje InfoPath, prieš atlikdami šią procedūrą, turite identifikuoti tą valdiklį kaip saugų inicijuoti ir saugų scenarijams kurti.

 1. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 2. Užduočių srities Valdikliai apačioje spustelėkite Pridėti arba šalinti pasirinktinius valdiklius.

 3. Dialogo lange Pasirinktinių valdiklių pridėjimas arba šalinimas spustelėkite Pridėti.

 4. Pirmajame pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlio puslapyje spustelėkite ActiveX valdiklis, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje esančiame sąraše Valdiklio pasirinkimas spustelėkite norimą valdiklį, tada spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Sąraše Valdiklio pasirinkimas rodomi ActiveX valdikliai, šiuo metu registruoti jūsų kompiuteryje, įskaitant ActiveX valdiklius, pateikiamus su sistema Microsoft Windows. Jei sukūrėte savo pasirinktinį ActiveX valdiklį, turite jį registruoti, kad jis būtų rodomas sąraše Valdiklio pasirinkimas. Jei ActiveX valdikliai nesuderinami su programa InfoPath arba laikomi nesaugiais, jų nebus galima įtraukti į programą InfoPath.

 6. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami su savo formos šablonu įtraukti diegimo .cab failą, spustelėkite Įtraukti .cab failą, nurodykite norimą naudoti failą ir spustelėkite Pirmyn.

  • Jei norite diegti ActiveX valdiklį naudodami pasirinktinę diegimo programą arba jei ActiveX valdiklis jau įdiegtas jūsų vartotojų kompiuteriuose, spustelėkite Neįtraukti .cab failo, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Sąraše Ypatybė Susiejimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami susieti ActiveX valdiklio ypatybę su duomenų šaltinyje esančiu lauku, spustelėkite elementą.

   Pastaba : Jei ActiveX valdiklyje yra ypatybė Reikšmė, programa InfoPath ją automatiškai pažymi, bet ją galima keisti.

  • Norėdami palikti ActiveX valdiklį nesusietą, spustelėkite (nesieti).

 8. Spustelėkite Pirmyn.

 9. Atsižvelgiant į jūsų pasirinkto įtraukti ActiveX valdiklio tipą, gali būti rodomas sąrašas Ypatybė Įgalinti arba Išjungti. Jei taip yra, spustelėkite ypatybę, tada spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Jei valdiklyje yra ypatybė Įgalinta, programa InfoPath ją automatiškai pažymi, bet ją galima keisti.

 10. Jei atlikdami 7 veiksmą nurodėte susiejimo ypatybę, nurodykite norimą susiejimo ypatybę.

  Kaip?

  Sąraše Lauko ar grupės tipas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami susieti ActiveX valdiklį su paprasto duomenų tipo lauku, spustelėkite Laukas (elementas arba atributas). Šio tipo susiejimą naudoja paprasti ActiveX valdikliai, pvz., slankiklio valdiklis, pateikiamas kartu su sistema Microsoft Windows. Jei pasirinksite šią parinktį, turėsite nurodyti numatytąjį ActiveX valdiklio duomenų tipą ir visus papildomus duomenų tipus, su kuriais ActiveX valdiklis gali būti siejamas.

  • Norėdami susieti ActiveX valdiklį su pasirinktinio duomenų tipo lauku, spustelėkite Laukas (elementas, kuriame yra pasirinktinio tipo duomenų). Šio tipo susiejimą naudoja ActiveX valdikliai, kurie veikia kaip konkretaus tipo turinio rengyklės, pavyzdžiui, lygčių rengyklė, kuri redaguoja MathML. Jei pažymėsite šią parinktį, taip pat turėsite nurodyti XML vardų sritis, kuri bus redaguojama.

  • Jei norite ActiveX valdiklį susieti su lauku ar grupe neatsižvelgdami į lauko ar grupės duomenų tipą, spustelėkite Laukas arba grupė (bet kuris duomenų tipas). Šio tipo susiejimą naudoja ActiveX valdikliai, kurie analizuoja informaciją, įvedamą kitoje tos pačios formos vietoje, pavyzdžiui, grafike arba diagramoje, arba ActiveX valdikliai, kurie tiesiogiai manipuliuoja XML duomenimis.

 11. Spustelėkite Baigti.

 12. Peržiūrėkite patvirtinimo pranešimą ir spustelėkite Uždaryti, kad išeitumėte iš vedlio.

 13. Dialogo lange Pasirinktinių valdiklių pridėjimas arba šalinimas spustelėkite Gerai.

ActiveX valdikliui pasirodžius Valdiklių užduočių srityje, jį galima įterpti į formos šabloną.

ActiveX valdiklio įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Kai į savo formos šabloną įterpiate Microsoft ActiveX valdiklį, programa InfoPath įterpia pasirinktinį valdiklį, kuris susietas su duomenų šaltinyje esančiu lauku arba grupe, atsižvelgiant į parinktis, kurias nurodėte pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlyje.

Pastaba : Jei kitiems jūsų organizacijos formos šablonų dizaineriams reikia naudoti tą patį ActiveX valdiklį savo formos šablonuose, o tas valdiklis dar neįdiegtas jų kompiuteriuose, galite sukurti pasirinktiną sąrankos programą, pvz., Microsoft Windows Installer Package (.msi) failą. Ši pasirinktinė sąrankos programa gali greitai įdiegti ir registruoti ActiveX valdiklį formos šablono dizainerių kompiuteriuose.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite norimo įterpti ActiveX valdiklio pavadinimą.

  Saugos pranešimas : Būkite atsargūs įterpdami ActiveX valdiklį į savo formos šabloną. ActiveX valdikliai gali būti kuriami taip, kad jų naudojimas sukeltų saugos grėsmę. Patariame naudoti tik iš patikimų šaltinių gautus valdiklius.

 4. Visi ActiveX valdiklio ypatybių puslapiai bus rodomi kartu su standartiniais ActiveX valdiklių InfoPath ypatybių puslapiais. Norėdami matyti šiuos ypatybių puslapius, du kartus spustelėkite formos šablone esantį ActiveX valdiklį.

ActiveX valdiklio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei jums dizaino formos šablono esamą išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) failą, duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, "InfoPath" sudaro laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis , iš esamo duomenų šaltinio. Tokiu atveju galite įtraukti "ActiveX" valdiklis ir nuvilkus lauką iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpiant "ActiveX" valdiklį iš valdiklių užduočių srities vietoj to, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite norimo įterpti ActiveX valdiklio pavadinimą.

 4. Dialogo lange Valdiklio susiejimas pasirinkite lauką, kuriame norite saugoti valdiklio duomenis, ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Saugos patarimai

Kurdami formas, kuriose yra ActiveX valdiklių, turėtumėte atsižvelgti į šiuos saugos aspektus:

 • Programoje InfoPath naudojamų ActiveX valdiklių apribojimai griežtesni nei Windows Internet Explorer naudojamų ActiveX valdiklių apribojimai. Pavyzdžiui, InfoPath reikalauja, kad ActiveX valdikliai būtų žymimi kaip saugūs scenarijams kurti ir saugūs inicijuoti. Jei kuriate pasirinktinius ActiveX valdiklius, skirtus naudoti formos šablonuose, turite įdiegti IObjectSafety sąsają, kad programa InfoPath atpažintų, kad tam tikras valdiklis pažymėtas kaip saugus scenarijams kurti ir saugus inicijuoti.

 • Būkite atsargūs įterpdami ActiveX valdiklį į savo formos šabloną. ActiveX valdikliai gali būti kuriami taip, kad jų naudojimas sukeltų saugos grėsmę. Patariame naudoti tik iš patikimų šaltinių gautus valdiklius.

 • ActiveX valdiklių negali diegti arba vykdyti formos šablonai, kurių patikimumo lygis apribotas (kaip nurodyta dizaino režimo dialogo lauke Formos parinktys).

 • Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugesnių ActiveX valdiklių kūrimą, apsilankykite Microsoft kūrėjų tinklo (MSDN) svetainėje.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×