"Project" užduočių naudojimas "Business" kontaktų tvarkytuvėje

Kad užbaigtumėte verslo projektą, galite jį suskirstyti į eilę projekto užduočių, kurias galite tvarkyti, kad jas reikia atlikti, ir galite jas priskirti savo komandos nariams.

Kiekvienai užduočiai priskiriate pradžios datą ir terminą. Kai atliksite užduoties eigą, galite atnaujinti užbaigimo lygį. Naudodami šią informaciją, galite peržiūrėti verslo projektą kaip juostinę schemą, išdėstytą per laiko planavimo juostą. Tai suteikia jums naudingą vaizdinį, kur yra procesas ir kiek dar turite eiti.

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip kurti, priskirti, naujinti ir sekti projekto užduotis.

Informacijos, kaip panaikinti duomenis, įskaitant projekto užduotis, ieškokite " Business" kontaktų tvarkytuvo įrašo naikinimas.

Ką norėtumėte daryti?

Projekto užduoties kūrimas ir priskyrimas

Jums priskirtos projekto užduoties naujinimas

Projekto užduočių, susietų su jūsų verslo projektu, sekimas

"Project" projekto užduotys laiko planavimo juostoje

Projekto užduoties kūrimas ir priskyrimas

Kuriant verslo projektą, pvz., pardavimo pateiktį, gali būti kelios projekto užduotys. Pavyzdžiui:

 • Pateikties vietos tvarkymas

 • Pateikite "aptarnavo" gėrimus

 • Kurkite, kurkite ir pateikite pardavimo medžiagą.

Galite priskirti šias užduotis visiems, su kuriais bendrinote savo „Business Contact Manager“ duomenų bazė.

Pastaba: Negalite susieti failų arba el. laiškų su projekto užduotimis, tačiau galite pridėti elementų, pvz., failų ir el. laiškų, "Project" užduoties įrašo sekcijoje komentarai.

Kurti naują projekto užduotį

 1. Naršymo srities dalyje "Business" kontaktų tvarkytuvasspustelėkite projekto valdymas.

 2. Juostelės grupėje naujas spustelėkite naujas projekto uždavinys.

Projekto užduoties formos užbaigimas

Projekto užduoties formoje yra bendri ir išsamios informacijos puslapiai. Bendrasis puslapis rodomas pagal numatytuosius numatytuosius.

Bendrasis puslapis

Šį rodinį galite naudoti norėdami įrašyti informaciją apie savo projekto užduotį, įskaitant, kam priskirta projekto užduotis, susietą verslo projektą ir terminą, būseną.

Projekto užduoties informacijos skyrius
 1. Lauke tema įveskite projekto užduoties pavadinimą (būtina).

 2. Projekto užduoties priskyrimas komandos nariui arba darbuotojui    Spustelėkite asmens vardą sąraše priskirta .

  Pastaba: Pavadinimai sąraše priskirta yra darbuotojai, su kuriais bendrinate savo "Business" kontaktų tvarkytuvo duomenų bazę. Informacijos, kaip bendrinti duomenų bazę, rasite „Business Contact Manager“ duomenų bendrinimas su kitais vartotojais.

Susietojo projekto sekcija
 1. Spustelėkite mygtuką sieti su, kad pasirinktumėte verslo projektą, su kuriuo susieta projekto užduotis (būtina).

  Pastaba: Projekto užduotis galima susieti tik su vienu verslo projektu. Jei šį projekto užduotį sukūrėte iš įmonės projekto formos, ši informacija jau įvesta.

Projekto užduoties parametrai skyrius
 1. Laukuose pradžios data ir terminas įveskite užduoties pradžios ir pabaigos datas.

  Informacija apie pradžios datą įtraukiama į įrašo viršų po juostele.

 2. Spustelėkite projekto užduoties būsenos aprašą lauke Būsena .

 3. Lauke % Complete įveskite skaičių nuo 0 iki 100.

 4. Pažymėkite žymės langelį dėmesio būtinu , jei šiai projekto užduočiai reikia dėmesio iš asmens, kuriam jis priskirtas.

Užduotis įtraukiama į asmens užduočių sąrašą "Outlook" užduočių juostoje.

 1. Lauke prioritetas pasirinkite projekto užduoties prioriteto lygį, žemą, įprastą arba aukštą.

Norėdami tinkinti sąrašą, spustelėkite redaguoti šį sąrašą

 1. Pažymėkite žymės langelį Priminimas , kad nustatytumėte šio projekto užduoties savininko priminimą, tada spustelėkite rodyklę ir pasirinkite datą ir laiką.

Sekcija Komentarai
 1. Įveskite arba įklijuokite komentarų arba pridėkite failus ar kitus "Outlook" elementus, pvz., el. laiškus, į lauką komentarai .

  Pastaba: Pridėti failai ir "Outlook" elementai išvardyti lauke komentarai. Elementai nėra įtraukti į susieto verslo projekto retrospektyvos puslapį.

 2. Spustelėkite mygtuką įtraukti laiko žymą , kad įtrauktumėte datą ir laiką į savo komentarus.

 3. Jei esate Baigę įvesti informaciją apie projekto užduotį, spustelėkite įrašyti & uždaryti. Kitu atveju pereikite prie kitos šio straipsnio dalies.

Išsamios informacijos puslapis

Šį puslapį galite naudoti norėdami įrašyti užbaigimo datą, darbo valandas ir bet kokį kilometražą, kurį galima grąžinti arba kurį reikia sekti.

 1. Norėdami Rodyti puslapio išsami informacija juostelę, grupėje Rodyti spustelėkite išsami informacija.

 2. Įveskite datą, kai projekto užduotis buvo atlikta lauke Date .

 3. Įveskite viso darbo, įvertinto atliekant šią užduotį, darbo valandų skaičių.

 4. Lauke faktinis darbas įveskite faktinio darbo valandų skaičių.

 5. Lauke rida įveskite apmokestinama kilometražo užduotis šiam projektui.

 6. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Patarimas: Įrašę projekto užduotį, informacija apie šią užduotį rodoma susietojo verslo projekto dalyje projekto užduočių informacija .

Puslapio viršus

Projekto užduoties priskyrimas

Pastaba: Projekto užduotį galite priskirti tik kitam asmeniui, jei jūsų "Business" kontaktų tvarkytuvo duomenų bazė yra bendrinama su kitais vartotojais. Daugiau informacijos apie duomenų bazės naudojimą rasite "Business" kontaktų tvarkytuvo duomenų bendrinimas su kitais vartotojais.

 1. Naršymo srities dalyje "Business" kontaktų tvarkytuvasspustelėkite projekto valdymas.

 2. Sąrašo srityje spustelėkite skirtuką projekto užduotys , tada dukart spustelėkite projekto užduotį, kad ją atidarytumėte.

 3. Projekto užduoties įraše sąraše priskirta spustelėkite vardą.

  Pastaba: Vardus matysite sąraše priskirta tik tuo atveju, jei bendrinate savo duomenų bazę su kitais vartotojais.

 4. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Puslapio viršus

Jums priskirtos projekto užduoties naujinimas

Norint išlaikyti verslo projekto eigą, reikia atnaujinti projekto užduotis, nes jūs ir jūsų bendradarbiais atliekate darbą su šiomis užduotimis. Kai projekto užduotis jums priskirta, galite ją matyti programos "Outlook" užduočių juostoje.

Kaip?

 1. Programos "Outlook" juostelėje spustelėkite skirtuką rodinys .

 2. Grupėje Maketas spustelėkite užduoties juosta, tada atlikite šiuos veiksmus:

 3. Jei užduoties juosta nerodoma, spustelėkite įprastas.

 4. Jei užduočių sąrašas neįtrauktas į užduočių juostą, pakartokite ankstesnius veiksmus, tada spustelėkite užduočių sąrašas.

Projekto užduoties naujinimas

 1. Naršymo srities dalyje "Business" kontaktų tvarkytuvasspustelėkite projekto valdymas.

 2. Sąrašo srityje, skirtuke projekto užduotys , dukart spustelėkite projekto užduotį, kad ją atidarytumėte.

 3. Sekcijoje projekto užduoties parametrai atnaujinkite dabartinę būseną, procentų užbaigtą ir ar užduotį reikia atkreipti dėmesį iš verslo projekto savininko.

 4. Sekcijoje komentarai galite įklijuoti komentarai iš kitų failų arba įvesti komentarų tiesiai į šį lauką. Spustelėkite mygtuką įtraukti laiko žymą , kad į komentarus įtrauktumėte datą ir laiką.

 5. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Pastaba: Įrašius projekto užduoties įrašą, naujausia šios užduoties informacija rodoma susieto verslo projekto įrašo projekto užduočių informacijos sekcijoje.

Puslapio viršus

Projekto užduočių, susietų su jūsų verslo projektu, sekimas

Jei esate verslo projekto savininkas, galite stebėti projekto užduočių eigą peržiūrėdami projekto užduočių įtaisus, pvz., projekto užduotis – kitas, arba peržiūrėdami projekto užduotis verslo projekto įrašo dalyje projekto užduočių informacija .

Projekto užduočių įtaisai rodo informaciją apie visų projektų užduotis visiems verslo projektams.

Informacijos apie tai, kaip Rodyti įtaisus projektų valdymo darbo srityje, ieškokite skyriuje įtaisų naudojimas "Business" kontaktų tvarkytuvėje.

Projekto užduočių peržiūra individualiuose verslo projektuose

 1. Naršymo srities dalyje "Business" kontaktų tvarkytuvasspustelėkite projekto valdymas.

 2. Sąrašo srityje, skirtuke verslo projektai , dukart spustelėkite verslo projektą, kurį norite peržiūrėti.

  Dalyje projekto užduočių informacija rodoma informacija apie kiekvieną projekto užduotį. Galite dukart spustelėti bet kurią projekto užduotį, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamesnę informaciją.

Puslapio viršus

"Project" projekto užduotys laiko planavimo juostoje

 1. Naršymo srities dalyje "Business" kontaktų tvarkytuvasspustelėkite projekto valdymas.

 2. Spustelėkite juostelėje esantį skirtuką Ataskaitos.

 3. Grupėje projekto valdymas spustelėkite projekto užduotys, tada pasirinkite projekto užduotys – visi.

 4. Ataskaitos lango juostelėje, grupėje Rūšiavimas ir filtravimas , spustelėkite filtruoti.

 5. Dialogo lange filtruoti projekto užduotis spustelėkite skirtuką Išplėstinis filtras .

 6. Sąraše lauko pavadinimas spustelėkite susietas su. Sąraše lyginimas spustelėkite lygu, tada lauke palyginti su įveskite stebimų verslo projekto pavadinimą.

 7. Spustelėkite Gerai.

 8. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite diagramas.

  Verslo projekto užduotys rodomos kaip žaliosios užduočių juostos laiko planavimo juostoje. Juoda linija užduočių juostoje nurodo užbaigtos užduoties procentinį dydį.

Patarimas: Galite Rodyti papildomus diagramas. Juostelės grupėje struktūra spustelėkite etiketės, tada pasirinkite etiketes, kurias norite Rodyti.

Daugiau informacijos apie ataskaitas ir filtrus ieškokite straipsnyje ataskaitų ir diagramų naudojimas "Business" kontaktų tvarkytuve ir " Business" kontaktų tvarkytuvo duomenų filtravimas.

Puslapio viršus

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×