"Project 2010" spartieji klavišai

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šio žinyno temoje aprašyti klaviatūros spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

Spartieji klaviatūros klavišai, kurį reikia paspausti du ar daugiau klavišų vienu metu, tokie klavišai yra atskiriami pliuso ženklą (+) "Microsoft Project" žinyne. Spartieji klaviatūros klavišai, kuriuos reikia paspausti vieną klavišą paskui kitą, tokie klavišai yra atskiriami kableliu (,).

Klaviatūrą galite pasiekti komandas, ir norėdami pereiti į žinyno lange judėti. Paspauskite klavišą ALT, kad būtų rodomi klavišų patarimai virš kiekvienos dabartiniame rodinyje. Toliau pateiktas pavyzdys yra naudojant "Microsoft Office Word".

Pastaba: Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Internetinis žinynas

Žinyno lange

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžti į pagrindinį Programos pavadinimas puslapį.

ALT + HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango dalyje Naršyti Programos pavadinimas žinyne pažymėti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB arba SHIFT + TAB

Sekcijoje NaršytiProgramos pavadinimas žinyną iš Žinyno langą, išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą.

ENTER

Temos viršuje pasirinkti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską.

TAB

Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie paskesnės žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Šiuo metu rodomoje žinyno temoje slinkti per didesnius teksto kiekius į viršų arba apačią.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Keisti, ar žinyno langas bus rodomas kaip sujungtas su aktyvia programa (dalimis), ar atskirai (ne dalimis).

ALT+U

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukasNaujinti ).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Pastaba: Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL+P.

CTRL + P

Keisti ryšio būseną.

F6, RODYKLĖ ŽEMYN

Įvesti tekstą lauke Įveskite ieškotinus žodžius.

F6, RODYKLĖ ŽEMYN

Perjungti sritis žinyno lange; pavyzdžiui, perjungti įrankių juostą į langą Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašą Ieškoti.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Turinio lentelės medžio rodinyje išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Microsoft Office pagrindai

Klaviatūros prieiga prie "Office" Fluent "juostelė

 1. Paspauskite ALT.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klaviatūros patarime virš norimos naudoti priemonės.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtuko Pagrindinis puslapis yra aktyvus, o jūs paspauskite W, skirtukas rodinys nerodomas, šio skirtuko grupių klavišų patarimai.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Pastaba: Norėdami atšaukti atliekamą veiksmą ir slėpti klaviatūros patarimus, paspauskite ALT.

  Patarimas: Jei peržvalgos langas nesuaktyvinamas, kai pasirenkate jį naudodami klaviatūros patarimus, paspauskite ALT, tada paspauskite CTRL + TAB.

Rodyti ir naudoti langus

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

CTRL+F5

Pereiti į užduočių sritį iš kitos srities programos lange (laikrodžio rodyklės kryptimi). Klavišą F6 gali reikėti paspausti daugiau nei kartą.

Pastaba: Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą arba juostelę, kurioje įtraukta į "Office Fluent" juostelė, tada paspauskite CTRL + TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL + SHIFT + F6

Dokumento lange nemaksimizuotame, vykdyti komandą perkelti (lango meniu valdiklis ). Paspauskite rodyklių klavišus, kad perkelti langą. Kai baigsite, paspauskite "ESC".

CTRL+F7

Dokumento lange nemaksimizuotame, vykdyti komandą dydis (lango meniu valdiklis ). Paspauskite rodyklių klavišus, kad keistumėte lango dydį. Kai baigsite, paspauskite "ESC".

CTRL + F8

Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT+PRINT SCREEN

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Jei norite

Paspauskite

Keisti šriftą

CTRL + SHIFT + F

Keisti šrifto dydį

CTRL+SHIFT+P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pasirinkto teksto šriftą.

CTRL + SHIFT + <

Judėjimas tekste ir langeliuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Pasiekti ir atlikti veiksmus

Jei norite

Paspauskite

Rodyti meniu arba pranešimą veiksmo. Jei yra daugiau nei vieną veiksmą, pereiti prie kito veiksmo ir Rodyti jos meniu arba pranešimą.

ALT + SHIFT + F10

Pasirinkti paskesnį elementą meniu veiksmai.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnį elementą meniu veiksmai.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu veiksmų meniu.

ENTER

Uždaryti veiksmų meniu arba pranešimą.

ESC

Patarimai

 • Jūs galite paprašyti pranešti garsą, kai rodomas veiksmo. Norint girdėti garso signalus, turi būti garso plokštė. Taip pat turite savo kompiuteryje įdiegta Microsoft Office Sounds.

 • Jei turite prieigą prie World Wide Web, Microsoft Office Sounds galite atsisiųsti iš "Microsoft" Office.com žiniatinklio svetainę.

Naudoti dialogų langus

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL + SHIFT + TAB

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

TARPO KLAVIŠAS

Jei sąrašas uždarytas, atidaryti jį ir pereiti į sąraše esančią parinktį.

Išplečiamojo sąrašo parinkties raidės klavišas

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT+ parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Jei norite

Paspauskite

Eiti į ankstesnį aplanką.

ALT+1

Atidaryti aplanką vienu lygiu aukščiau atidarytame aplanke.

ALT+2

Uždarykite dialogo langą ir atidaryti ieškos tinklalapį.

ALT + 3

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

ALT+3

Kurti naują aplanką.

ALT+4

Pereiti tarp galimų aplankų rodiniai.

ALT+5

Rodyti meniu Įrankiai .

ALT+L

Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Judėti tarp dialogo lango parinkčių ar sričių

TAB

Atidarykite sąrašą.

F4 arba ALT+I arba ALT+Y

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Microsoft Project 2010

Tinklo schema rodinio naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką tinklo schema.

Rodyklių klavišai

Įtraukite tinklo schema langelius į pažymėtą sritį.

SHIFT + rodyklių klavišai

Perkelti tinklo diagramos lauką.

Pastaba: Rankiniu būdu padėties turi būti nustatyta pirmą kartą. Pažymėkite langelį, kurį norite perkelti. Skirtuko formatas grupėje formatas spustelėkite Maketas . Spustelėkite langelį Leisti rankiniu būdu padėtį.

CTRL + rodyklių klavišai

Pereikite į lauką viršutinės tinklo diagramos rodinyje arba projekto.

CTRL + HOME arba SHIFT + CTRL + HOME

Pereikite į lauką mažiausia tinklo schema projekto.

CTRL + END arba SHIFT + CTRL + END

Pereikite į lauką kairiajame tinklo schema projekto.

HOME arba SHIFT + HOME

Pereikite į lauką krašte tinklo schema projekto.

"END" arba SHIFT + END

Pereiti vienu langu aukštis aukštyn.

PAGE UP arba SHIFT + PAGE UP

Pereiti žemyn vienu langu aukštį.

PAGE DOWN arba SHIFT + PAGE DOWN

Perkelti kairėje vieno lango plotis.

CTRL + PAGE UP arba SHIFT + CTRL + PAGE UP

Pereiti dešinėn vienu langu plotis.

CTRL + PAGE DOWN arba SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Pažymėti kitą lauką į lauką tinklo schema.

ENTER arba TAB

Lauke tinklo schema, pasirinkite į ankstesnį lauką.

SHIFT + ENTER

Naršyti peržiūros ir "windows"

Jei norite

Paspauskite

Aktyvinti meniu valdiklis .

ALT+TARPO KLAVIŠAS

Aktyvinti įrašo juostos redaguoti teksto lauke.

F2

Aktyvinti meniu juostą.

F10 arba ALT

Aktyvinti projekto valdymo meniu.

ALT+BRŪKŠNELIS

Aktyvinti skiriamoji juosta.

SHIFT + F6

Uždarykite langą programą.

ALT + F4

Rodyti visus filtruoti užduotis arba visi filtruotą išteklių.

F3

Rodyti dialogo langą Lauko parametrai .

ALT + F3

Atidaryti naują langą.

SHIFT + F11

Sumažinti pažymėtą sritį iki vienas laukas.

SHIFT + BACKSPACE

Iš naujo nustatykite ID tvarka rūšiavimo tvarką ir išjungti grupavimą.

SHIFT + F3

Pasirinkite piešimo objektas.

F6

Rodyti užduoties informaciją.

SHIFT + F2

Rodyti išteklių informacija.

SHIFT + F2

Rodyti priskyrimo informaciją.

SHIFT + F2

Įjungti arba išjungti įtraukimas į žymėjimo režimą.

SHIFT + F8

Įjungti arba išjungti automatinį apskaičiuoti.

CTRL + F9

Įjungti arba išjungti išplėsti žymėjimo režimą.

F8

Perkelti kairę, dešinę, aukštyn arba žemyn Norėdami peržiūrėti kitą puslapius spaudinio peržiūros lange.

ALT + rodyklių klavišai

Projekto struktūra

Jei norite

Paspauskite

Slėpti antrines užduotis.

ALT + SHIFT + brūkšnelis arba ALT + SHIFT + minuso ženklas (minuso ženklas skaičių klaviatūroje)

Įtraukti pažymėtą užduotį.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodyti antrines užduotis.

ALT + SHIFT + = arba ALT + SHIFT + pliuso ženklas (skaičių klaviatūroje – pliuso ženklas)

Rodyti visas užduotis.

ALT + SHIFT + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė)

Atvirkštinė įtrauka prie pasirinktos užduoties.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti ir redaguoti dialogo lange

Jei norite

Paspauskite

Judėjimas tarp laukų, formos apačioje.

Rodyklių klavišai

Pereiti į lenteles, formos apačioje.

ALT + 1 (iš kairės) arba ALT + 2 (dešinėje)

Pereiti į kitą užduotį arba išteklių.

ENTER

Pereiti į ankstesnę užduotį arba išteklių.

SHIFT + ENTER

Žymėti ir redaguoti rodinyje duomenų lapas

Redagavimo rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Atšaukti įrašą.

ESC

Išvalykite arba iš naujo nustatyti pasirinktas laukas.

CTRL + DELETE

Kopijuoti pasirinktus duomenis.

CTRL + C

Iškirpti pasirinktus duomenis.

CTRL + X

Naikinti pažymėtus duomenis.

DELETE

Naikinti eilutę, kurioje yra pasirinkto langelio.

CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)

Užpildyti langelius.

CTRL + D

Rodyti dialogo langą radimas .

CTRL + F arba SHIFT + F5

Dialogo lange radimas , pereikite prie kito egzemplioriaus ieškos rezultatų.

SHIFT + F4

Naudokite komandą Eiti į (meniuRedaguoti ).

F5

Susieti užduotis.

CTRL + F2

Įklijuoti nukopijuotų arba iškirptų duomenis.

CTRL + V

Sumažinti pažymėtą sritį į vieną lauką.

SHIFT + BACKSPACE

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Atsieti užduotis.

CTRL+SHIFT+F2

Nustatymas rankiniu būdu planuoti užduotis

CTRL + SHIFT + M

Nustatykite užduoties Automatinis planavimas

CTRL + SHIFT + A

Rodinyje pereiti

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į pradžią projekto (trukmė).

ALT + HOME

Perkelti į pabaigą projekto (trukmė).

ALT + END

Pereiti kairėn trukmė.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti reikiamą trukmė.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į pirmą eilutės lauką.

HOME arba CTRL + rodyklė kairėn

Pereiti į pirmą eilutę.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į pirmą lauką, pirmoje eilutėje.

CTRL + HOME

Pereiti į paskutinį eilutės lauką.

"END" arba CTRL + rodyklė dešinėn

Pereiti į paskutinį lauką, paskutinės eilutės.

CTRL + END

Pereiti į paskutinį eilutės.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti pusės srityje

Jei norite

Paspauskite

Perkelti įvesties vietą tarp šoninė sritis ir rodinį, dešinėje pusėje.

CTRL+TAB arba CTRL+SHIFT+TAB

Pasirinkite kitą valdiklius pusės srityje, jei suaktyvinta pusės srityje.

TAB

Pažymėkite arba išvalykite žymės langelius ir parinkčių mygtukus, jei suaktyvinta pusės srityje.

TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkite rodinį

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti pažymėtą sritį vienu puslapiu žemyn.

SHIFT+PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu puslapiu į viršų.

SHIFT+PAGE UP

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pirmas laukas.

SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio lauko eilutę.

SHIFT + END

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradinės informacijos.

CTRL + SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki pabaigos informaciją.

CTRL + SHIFT + END

Išplėsti pažymėtą sritį iki pirmos eilutės.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinės eilutės.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki pirmojo lauko pirmoje eilutėje.

CTRL + SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio lauko paskutinės eilutės.

CTRL + SHIFT + END

Pasirinkite visas eilutes ir stulpelius.

CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Pažymimas stulpelis.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkite eilutę.

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Judėti žemyn vieną lauką pasirinkimą.

ENTER

Pereiti per pažymėtą sritį iki vieną lauką.

SHIFT + ENTER

Perkelti pažymėtą sritį dešinėn per vieną lauką.

TAB

Perkelti pažymėtą sritį vieną kairiojoje srityje.

SHIFT + TAB

Žymėti ir redaguoti įrašą juostoje

Jei norite

Paspauskite

Priimti įrašą.

ENTER

Atšaukti įrašą.

ESC

Ištrina vieną simbolį kairėn.

BACKSPACE

Naikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Ištrina vieną žodį dešinėn.

CTRL+DELETE

Išplėsti pažymėtą sritį iki teksto pabaigos.

SHIFT + END

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradėti tekstą.

SHIFT + HOME

Įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą.

INSERT

Naudoti laiko skalę

Jei norite

Paspauskite

Perkelti trukmė kairiajame puslapyje.

ALT + PAGE UP

Pereiti į trukmė viename puslapyje, dešiniuoju pelės mygtuku.

ALT + PAGE DOWN

Pereiti į trukmė projekto pradžios.

ALT + HOME

Perkelti trukmė, kad užbaigtumėte projekto.

ALT + END

Slinkti kairėn nustatytą laiką.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Slinkite dešinėje trukmė.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodyti mažesnį laiko vienetų.

CTRL + / (pasvirasis brūkšnys skaitinėje klaviatūroje)

Rodyti didesnį laiko vienetų.

CTRL + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė)

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×