"PowerShell" Office 365 "vartotojų valdymo scenarijai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Naudokite šiuos "PowerShell" scenarijus greitai įtraukti vartotojų abonementus iš failo, priskirti licencijas, paskirstymo grupės narystės valdymas ir nustatyti slaptažodžius.

Automatizuoti importuoti kelis vartotojus

Galite automatizuoti importuoti kelis vartotojus į "Office 365" ir Sutaupykite daugybę laiko. Norėdami importuoti daug vartotojų, jums reikia paruošti kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failą su vartotojui svarbia informacija. Minimalus informaciją, reikalingą vartotojo abonemento kūrimas yra rodomas vardas ir vartotojo pagrindinis vardas (UPN).

UPN yra vardas vartotojo elektroninio pašto adresą formatu. Po vartotojo vardą (arba "vartotojo vardas"), "eta ženklas" interneto domeną iš "Office 365" prenumeratos pavadinimą. UPN pavyzdys belindan@contoso.com. Taip pat galite pateikti duomenis, bet įrašomąjį vartotojo abonemento ypatybės, pvz., vieta, telefonai ir adresai.

Pagrindinės vartotojo abonemento ypatybių, pvz., UPN ir rodomą vardą, parengimas naudojant CSV failą su šių dviejų stulpelių antraštes:

 • UserPrincipalName DisplayName

Tada įtraukite naują vartotojo abonementą CSV kiekvieną eilutę įvesdami UPN ir rodomas vardas, atskirdami juos kableliais.

Pastaba : "Office 365" sukurs nes ne nurodant kiekvieno naujo abonemento slaptažodį.

Laikyti CSV failo vietą, kurioje galite pasiekti, pvz., C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Dabar esate pasirengę kurti vartotojų abonementus.

Norėdami pradėti, jums reikia prisijungti prie "Office 365" su į Windows Azure Active Directory modulis for Windows PowerShell. Prisijunkite prie Office 365 "PowerShell" ieškokite nurodymus.

Be to, užpildykite kelią ir failo vardą tarp dvigubų kabučių, pašalinti instrukcijų tekstą ir < ir > simboliai.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Vykdyti gautą komandas iš "Windows Azure Active Directory modulis for Windows PowerShell" langą.

Daugiau vartotojo abonemento informacijos, parengimas naudojant CSV failą su šių stulpelių antraščių ir užpildyti tiek vartotojo eilučių, kaip reikia:

 • UserPrincipalName, DisplayName, vardas, pavardė, pavadinimas, slaptažodį, UsageLocation, Office, skyrių, mobilusis telefonas, StreetAddress, miestas, valstija, pašto kodas, šalis

Pastaba : Stulpelių antraščių turėtų būti be tarpų, kiekvienas turi būti nurodo $_. komandą Importuoti Csv elementas. Tik UserPrincipalName ir DisplayName laukus ir tuščių reikšmių bus praleidžiamas. UsageLocation kodas yra dviejų simbolių ISO kodas vartotojo regionas.

Laikyti CSV failo vietą, kurioje galite pasiekti, pvz., C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Dabar esate pasirengę importuoti juos kaip vartotojų abonementai.

Įveskite failo vardą savo CSV failo, ir paleiskite gautą komandas.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Priskirti licencijas "Office 365"

Vartotojams, kad turėtumėte visą prieigą prie "Office 365", jie turi būti priskirta "Office 365" licenciją. Tokiu atveju galite priskirti licencijas vartotojų abonementams.

Norėdami pradėti, jums reikia prisijungti prie "Office 365" su į Windows Azure Active Directory modulis for Windows PowerShell. Prisijunkite prie Office 365 "PowerShell" ieškokite nurodymus.

Prieš vartotojui, galite priskirti licenciją, turite nustatyti to vartotojo abonemento pagal dviejų simbolių valiutos ISO kodas, jų regiono naudojimo vietą. Naudojimo vieta nurodo šalis, kurioje tarnyba turi būti naudojamas ir nustato, kokios licencijuota funkcijos yra pasiekiamos regiono. Pavyzdžiui, JAV yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Štai pavyzdys nustatymo pagal vartotojo abonementą UPN naudojimo vietą:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Norėdami peržiūrėti sąrašą galimų licencijų, savo abonemento SKU ir užduoties likusį kiekį, vykdykite šią komandą:

Get-MsolAccountSku

Be to, užpildykite licencija ir UPN vartotojo abonemento ir paleiskite gautą komandas iš "Windows Azure Active Directory modulis for Windows PowerShell" langą.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Priskirti licencijas keliems vartotojams

Ankstesnis scenarijus, kurias priskyrėte licencijos atskirą vartotojo abonementą. Licencijų priskyrimas keliems vartotojams reikia keletą žingsnių bet laikas, praleistas bus verta daugelio vartotojų abonementams.

Norėdami pradėti, jums reikia prisijungti prie "Office 365" su į Windows Azure Active Directory modulis for Windows PowerShell. Prisijunkite prie Office 365 "PowerShell" ieškokite nurodymus.

Pirmą kartą, rodomas sąrašas galimų licencijų, savo abonemento SKU ir kiekį, likusią priskirti šią komandą:

Get-MsolAccountSku

Norėdami Rodyti nelicencijuotų vartotojų sąrašo, naudokite šią komandą:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Norėdami įrašyti nelicencijuotų vartotojų sąrašo į CSV failą, iš kurių galite pasirinkti vartotojų abonementų priskirti licencijas, kelias ir failo vardas įveskite ir paleiskite gautą komandas.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Taip pat galite ten, kur komanda Rodyti nelicencijuotų vartotojų sąskaitų, atsižvelgiant į konkrečią kriterijus, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose, sąrašą. Štai pavyzdys:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Nurodykite vartotojo abonemento ypatybė ir jos reikiamą reikšmę ir peržiūrėti tam tikriems nelicencijuotų vartotojų naudodami šias komandas, o tada vykdykite gautą komandas.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Norėdami gauti vartotojo abonemento ypatybių sąrašą, užpildykite bet kurio vartotojo abonemento UPN ir paleiskite gautą komandas.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Toliau pateiktame pavyzdyje rodoma visų nelicencijuotų vartotojų Londone miestas:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kai jūs turite nustatyti vartotojų abonementų rinkinys, sujungti su Rinkinį MsolUserLicense cmdlet norėdami priskirti licencijas kiekvienai iš jų. Užpildykite licencija, ypatybės pavadinimas ir jos vale ir paleiskite gautą komandas.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Štai, pavyzdžiui, Contoso's Office 365 E5 licencijos priskiria visų nelicencijuotų vartotojų abonementų Londone miestas:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Paskirstymo grupės gavėjų tvarkymas

Paskirstymo grupių galite naudoti norėdami kurti el. pašto siuntimo sąrašai. Paskirstymo grupių galima tik su el. pašto programos, pvz., "Microsoft" Outlook siųsti laiškus į vartotojų. Pagal šį scenarijų, naudojate "PowerShell" tvarkyti gavėjams paskirstymo grupę.

Norėdami pradėti, jums reikia prisijungti į "Exchange Online". Norėdami prisijungti į "Exchange Online" abonemento vartotojo vardą ir slaptažodį, ieškokite prisijungti prie Exchange Online "PowerShell". Įdiekite "Microsoft" Exchange Online nuotolinį "PowerShell" modulį ir užmegzti ryšį su kDa, rasite prisijungti prie Exchange Online "PowerShell" naudojant kelių dalių autentifikavimas.

Norėdami įtraukti gavėją į paskirstymo grupę, įrašykite paskirstymo grupės pavadinimą ir UPN vartotojo abonemento ir paleiskite gautą komandas.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Norėdami pašalinti gavėją paskirstymo grupės, įrašykite paskirstymo grupės pavadinimą ir UPN vartotojo abonemento ir paleiskite gautą komandas.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Nustatyti slaptažodžius, kelių vartotojų abonementai

Naudokite šį scenarijų nustatyti slaptažodį, vartotojo abonementus su grupe. Pvz., turite nauja grupė savanoriais, kurie ateina kartą per savaitę padėti ar pateikiate Demonstracija kompiuteriuose naudoti konferencijoje.

Masinis slaptažodžio keitimas gali būti naudinga pakartotinai naudojamą sąskaitų reguliariai slaptažodžių nustatymas iš naujo. Priskiriant vartotojų grupę, skyrių ar kitus kriterijus, galite vienu metu pagal kriterijus, kad slaptažodžių nustatymas iš naujo. Iš pradžių yra "Office 365" vartotojų abonementai eksportavimas į CSV failą.

Eksportuoti sąrašą pagal vartotojo abonemento ypatybė ir konkrečią vertę į CSV failą, užpildykite ypatybės pavadinimas ir jos reikšme, CSV failo vardą ir paleiskite gautą komandas.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Štai, pavyzdžiui, kad visi nariai savanoriais skyriaus eksportuojami į failą, pavadintą c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Peržiūrėkite į CSV failą, ir įsitikinkite, kad prieš iš naujo nustatyti slaptažodžius, bet nustatėte tinkamą vartotojų vardus. Kai mes vartotojų patvirtinto sąrašo CSV formatu, yra trys paprasti būdai sukurti ir kiekvienam vartotojui priskirti naują slaptažodį.

 1. Nurodykite naują slaptažodį ir priskirti tą patį slaptažodį visiems vartotojams CSV faile.

  Įveskite naują slaptažodį ir CSV failo vardą ir paleiskite gautą komandas.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Rankiniu būdu nustatyti naują slaptažodį kiekvienam vartotojui CSV faile.

  Pasirinkus šią parinktį, galite modifikuoti CSV failą. Įtraukti stulpelį į UserPrincipalName šalia pažymėtas slaptažodį ir priskirti slaptažodį visų vartotojų sąrašą. CSV failo vardas įveskite ir paleiskite gautą komandas.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Turite "Office 365" automatiškai generuoti kiekvieno vartotojo abonemento slaptažodį CSV faile.

  CSV failo vardas įveskite ir paleiskite gautą komandas.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Pastaba : Visi trys iš šių parinkčių įgalinti pirmą kartą vartotojas prisijungia prie vartotojo abonemento slaptažodį pakeisti. Norėdami to išvengti, - ForceChangePassword $True pašalinti komandą Nustatyti MSolUserPassword .

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"PowerShell" "Office 365" administratoriams

Office 365 "PowerShell" scenarijus

Nustatyti "Office 365 PowerShell" scenarijus

Ataskaitų for Office 365 "PowerShell" scenarijus

Daugiau funkcijų scenarijai "PowerShell" Office 365 "

"PowerShell" Office 365 "bendruomenės ištekliai

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×