"Excel" spartieji klavišai ir funkciniai klavišai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aprašoma Microsoft Excel spartieji klavišai ir funkcinius klavišus, kiti dažnai spartieji klavišai. Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Spustelėkite vieną iš skirtukų, esančių po instrukcijas su jūsų "Excel" versija ("Excel", skirta "Windows" temos yra pirma, tada "Mac").

Šiame straipsnyje aprašoma spartieji klavišai ir funkcinius klavišus, kiti dažnai spartieji klavišai "Excel 2016". Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Patarimas : Norėdami, kad ši nuoroda galima, kai dirbate, galite spausdinti šią temą. Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite CTRL + P.

Pastaba : Jei veiksmų, kurie dažnai neturi sparčiųjų klavišų, galite įrašyti makrokomandą , sukurkite naują.

Svarbu : 

 • Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Ar seni spartieji klavišai veiks?

Spartieji klavišai, kurie prasideda Ctrl veiks vis dar Excel 2016. Pvz., Ctrl + C, vis dar kopijuojama į mainų sritį, ir Ctrl + V, vis tiek įklijuoja iš mainų srities.

Be to, veiks dauguma senų Alt + meniu nuorodų. Tačiau visą nuorodą reikia mokėti mintinai – nėra ekrano priminimų, nurodančių, kokias raides spausti. Pavyzdžiui, pamėginkite paspausti Alt, tada paspauskite vieną iš senų meniu klavišų E (redaguoti), V (rodinys), I (įterpti) ir kt. Pasirodo langelis, kuriame nurodoma, kad naudojate ankstesnės „Microsoft Office“ versijos prieigos klavišą. Jeigu žinote visą klavišų seką, tęskite ir inicijuokite komandą. Jei nežinote sekos, paspauskite Esc ir naudokite klavišų patarimų ženklelius.

Spartieji klavišai Norėdami pereiti juostelės

Jei tik pradedate naudoti juostelę, šiame skyriuje informacija padės suprasti juostelės spartieji klavišai modelį. Juostelės yra naujus sparčiuosius klavišus, vadinamas Klavišų patarimus, kurie gali padaryti, rodomas, kai paspaudžiate klavišą Alt. Juostelės grupių susijusios komandos skirtukų. Pvz., skirtuko Pagrindinis grupės skaičius yra komandą skaičių formatas.

Juostelėje pasirodantys klavišų patarimų ženkleliai

Norėdami Rodyti skirtuką juostelėje, paspauskite klavišą skirtuką – pvz., paspauskite raidę N skirtuko Įterpimas arba M, skirtuke formulės . Todėl visus klavišų patarimų ženkleliai, kad skirtuko mygtukai. Paspauskite klavišą norite mygtuko.

 • Susipažinkite su juostele, paspauskite Alt ir tada, Norėdami perjungti skirtukus, klavišais kairėn ir dešinėn.

 • Norėdami slėpti juostelę, taip, kad turėtumėte daugiau vietos dirbti, paspauskite Ctrl + F1. Pakartokite dar kartą Rodyti juostelę.

Eikite į prieigos raktus juostelės

Norėdami tiesiogiai pereiti į skirtuką juostelėje, paspauskite vieną iš šių veiksmų prieigos raktus:

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite pranešti man juostelės langelį ir įveskite paieškos terminą pagalbos ar žinyno turinį.

Alt + Q, tada įveskite ieškos terminą

Atidaryti puslapį Failas ir naudoti „Backstage“ rodinį.

Alt + F

Atidaryti skirtuką Pagrindinis, formatuoti tekstą ir skaičius ir naudoti ieškos įrankį.

Alt + H

Atidaryti skirtuką Įterpimas ir įterpti „PivotTable“, diagramas, priedus, miniatiūrines diagramas, paveikslėlius, figūras, antraštes arba teksto laukus.

Alt + N

Atidaryti skirtuką Puslapio maketas ir dirbti su temomis, puslapio sąranka, keisti mastelį ir lygiavimą.

Alt + P

Atidaryti skirtuką Formulės įterpti, sekti bei tinkinti funkcijas ir skaičiavimus.

Alt + M

Atidaryti skirtuką Duomenys ir sujungti, rikiuoti, filtruoti, analizuoti ir dirbti su duomenimis.

Alt + A

Atidaryti skirtuką Peržiūra ir tikrinti rašybą, įtraukti komentarų ir apsaugoti lapus bei darbaknyges.

Alt + R

Atidaryti skirtuką Peržiūra ir peržiūrėti puslapio lūžius ir maketus, rodyti ir slėpti tinklelius ir antraštes, nustatyti mastelio didinimą, tvarkyti langus ir sritis bei peržiūrėti makrokomandas.

Alt + W

Puslapio viršus

Juostelės skirtukai ir meniu klaviatūra

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti prieigos klavišus.

Alt arba F10. Norėdami pereiti į kitą skirtuką, naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus.

Perkelti aktyvinimą į komandas juostelėje.

Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn, atitinkamai, po juostelės elementus.

Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Aktyvinti pasirinktą mygtuką.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktos komandos sąrašą.

Klavišas Rodyklė žemyn.

Atidaryti pasirinkto mygtuko meniu.

Alt + rodyklė žemyn

Kai atidarytas meniu arba antrinis meniu, pereiti į kitą komandą.

Klavišas Rodyklė žemyn.

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Atidaryti kontekstinį meniu.

Shift + F10 arba

Konteksto raktas

Pereiti į submeniu, kai atidarytas arba pažymėtas pagrindinis meniu.

Klavišas Rodyklė kairėn

Puslapio viršus

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikti dažniausiai naudojami „Excel 2016“ spartieji klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Uždaryti skaičiuoklę

Ctrl + W

Atidaryti skaičiuoklę

Ctrl + O

Eiti į skirtuką Pagrindinis

Alt + H

Skaičiuoklės įrašymas

Ctrl + S

Kopijuoti

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Anuliuoti

Ctrl + Z

Pašalinti visą langelio turinį

Klavišas Delete

Pasirinkti užpildo spalvą

Alt + H, H

Iškirpti

Ctrl + X

Eiti į skirtuką Įterpimas

Alt + N

Paryškinti

Ctrl + B

Lygiuoti langelio turinį centre

ALT + H, A, tada C

Eiti į skirtuką Puslapio maketas

Alt + P

Eiti į skirtuką Duomenys

Alt + A

Eiti į skirtuką Peržiūra

Alt + W

Formatuoti langelį kontekstiniame meniu

Shift + F10 arba

Konteksto raktas

Pridėti kraštines

Alt + H, B

Naikinti stulpelį

Alt + H, D, tada C

Eiti į skirtuką Formulė

Alt + M

Puslapio viršus

Naršymas langeliuose: spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Pereti į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

Shift + Tab

Pereiti darbalapyje vienu langeliu aukštyn.

Klavišas Rodyklė aukštyn

Pereiti darbalapyje vienu langeliu žemyn.

Klavišas Rodyklė žemyn.

Pereiti darbalapyje vienu langeliu kairėn.

Klavišas Rodyklė kairėn

Pereiti darbalapyje vienu langeliu dešinėn.

Klavišas Rodyklė dešinėn

Pereiti į darbalapio esamos duomenų srities kraštą.

Ctrl + rodyklės klavišas

Pereiti į pabaigos režimą, pereiti į kitą ne tuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip į aktyvų langelį ir išjungti pabaigos režimą. Jei langeliai yra tušti, pereiti į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

End, rodyklės klavišas

Pereiti į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje.

Ctrl + End

Išplėsti langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe)

Ctrl + Shift + End

Pereiti į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

Home + Scroll Lock

Pereiti į darbalapio eilutės pradžią. Klavišas Home Pereiti į darbalapio pradžią.

Ctrl + Home

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną žemyn.

Klavišas Page Down

Pereiti į kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Page Down

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną dešinėn.

Alt + Page Down

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną aukštyn.

Klavišas Page Up

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną kairėn.

Alt + Page Up

Pereiti į ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Page Up

Pereiti darbalapyje per vieną langelį į dešinę. Arba juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Tabuliavimo klavišas

Puslapio viršus

Pasirinkimas ir veiksmų atlikimas: spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti visą darbalapį.

Ctrl + A arba Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Pažymėti esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Down

Pažymėti esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

Shift + rodyklės klavišas

Išplėsti pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplėsti iki kito netuščio langelio.

Ctrl + Shift + rodyklės klavišas

Įjungti išplėtimo režimą ir naudojant rodyklių klavišus išplėsti pažymėtą sritį. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

Įjungti išplėtimo režimą ir naudojant rodyklių klavišus išplėsti pažymėtą sritį. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. F8

Pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių, naudojant rodyklių klavišus.

Shift + F8

Pradėti naują eilutę tame pačiame langelyje.

Alt + Enter

Užpildyti pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

Ctrl + Enter

Baigti įvesti langelyje ir pasirinkti aukščiau esantį langelį.

Shift + Enter

Pažymėti visą darbalapio stulpelį.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėti visą darbalapio eilutę.

Shift + tarpo klavišas

Pažymėti visus darbalapio objektus, kai objektas pažymėtas.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Išplėsti pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Pažymėti dabartinę sritį, jei darbalapyje yra duomenų. Paspauskite antrą kartą, jei norite pažymėti esamą sritį ir jos suvestines eilutes. Paspauskite trečią kartą, jei norite pažymėti visą darbalapį.

Ctrl + A arba Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Pažymėti esamą sritį aplink aktyvų langelį arba visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + žvaigždutė (*)

Pažymėti pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Pagrindinis

Pakartoti paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Ctrl + Y

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Puslapio viršus

Formatavimas langeliuose: spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Formatuoti langelį naudojant dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + 1

Formatuoti šriftus naudojant dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + Shift + F arba Ctrl + Shift + P

Redaguoti aktyvų langelį ir padėkite įterpimo vieta pabaigoje jo turinį. Arba, jei redagavimo išjungtas langelio, perkelkite žymeklį į formulės juostą. Jei formulę redagavimą, perjungti taško režimu išjungimas ir įjungimas, galite naudoti rodyklių klavišus, Norėdami sukurti nuorodą.

F2

Įtraukti arba redaguoti langelio komentarą.

SHIFT + F2

Įterpti tuščių langelių, naudojant dialogo langą Įterpimas.

Ctrl + Shift + pliuso klavišas (+)

Rodyti dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

Ctrl + minuso klavišas (-)

Įterpti esamą laiką.

Ctrl + Shift + dvitaškis (:)

Įterpti esamą datą.

CTRL + kabliataškis (;)

Darbalapyje perjungti langelių reikšmių arba formulių rodymą.

Ctrl + kairinis kirtis (`)

Nukopijuoti formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + apostrofas (')

Perkelti pažymėtus langelius.

Ctrl + X

Kopijuoti pažymėtus langelius.

Ctrl + C

Įklijuoti turinį įterpimo vietoje, keisti bet kurią pažymėtą sritį.

Ctrl + V

Įklijuoti turinį, naudojant dialogo langą Specialusis įklijavimas.

Ctrl + Alt + V

Padaryti tekstą pasvirusį arba pašalinti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I arba Ctrl + 3

Paryškinti tekstą arba pašalinti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B arba Ctrl + 2

Pabraukti tekstą arba pašalinti pabraukimą.

Ctrl + U arba Ctrl + 4

Taikyti arba pašalinti perbraukimo formatavimą.

Ctrl + 5

Perjungti objektų slėpimą, objektų rodymą ir objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą.

Ctrl + 6

Taikyti išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

Ctrl + Shift + ampersendas (&)

Pašalinti pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

Ctrl + Shift + pabraukimas (_)

Rodyti arba slėpti struktūros simbolius.

Ctrl + 8

Slėpti pažymėtas eilutes.

Ctrl + 9

Slėpti pažymėtus stulpelius.

Ctrl + 0

Naudoti komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

Ctrl + D

Naudoti komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

Ctrl + R

Taikyti bendrąjį skaičių formatą.

Ctrl + Shift + tildė (~)

Taikyti valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

Ctrl + Shift + dolerio ženklas ($)

Taikyti procentų formatą be dešimtainių vietų.

Ctrl + Shift + procentas (%)

Taikyti eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

Ctrl + Shift + stogelio simbolis (^)

Taikyti datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

Ctrl + Shift + skaičiaus ženklas (#)

Taikyti laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

Ctrl + Shift + eta ženklas (@)

Taikyti skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

Ctrl + Shift + šauktukas (!)

Kurti arba redaguoti hipersaitą.

Ctrl + K

Tikrinti rašybą aktyviame darbalapyje arba pažymėtame diapazone.

F7

Rodyti pažymėtų langelių, kuriuose yra duomenų, sparčiosios analizės parinktis.

Ctrl + Q

Rodyti dialogo langą Kurti lentelę.

Ctrl + L arba Ctrl + T

Puslapio viršus

Darbas su duomenimis, funkcijomis ir formulės juosta: spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + žvaigždutė (*)

Redaguoti aktyvus langelis ir įvesties vieta pabaigoje jo turinį. Arba, jei redagavimo išjungtas langelio, perkelkite žymeklį į formulės juostą. Jei formulę redagavimą, perjungti taško režimu išjungimas ir įjungimas, galite naudoti rodyklių klavišus, Norėdami sukurti nuorodą.

F2

Išplėsti arba sutraukti formulės juostą.

Ctrl + Shift + U

Atšaukti įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Klavišas Esc

Baigti įrašą formulės juostoje ir pasirinkti žemiau esantį langelį.

Klavišas „Enter“

Esant formulės juostoje, perkelti žymiklį į teksto pabaigą.

Ctrl + End

Pažymėti formulės juostoje visą tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

F9

Skaičiuoti aktyvų darbalapį.

Shift + F9

Skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

Ctrl + Alt + F9

Patikrinti priklausomas formules ir tada skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Rodyti mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Rodyti dialogo langą Funkcijos argumentai, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

Ctrl + A

Įterpti argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

Ctrl + Shift + A

Iškviesti Flash užpildo automatiškai atpažinti modelius gretimuose stulpeliuose, ir įveskite dabartinį stulpelį

CTRL + E

Eiti ratu per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius formulėje, jeigu pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas.

F4

Įterpti funkciją.

Shift + F3

Kopijuoti reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + Shift + tiesios kabutės (")

Kurti esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

Alt + F1

Kurti dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

F11

Apibrėžti nuorodose naudoti skirtą pavadinimą.

Alt + M, M, D

Įklijuoti pavadinimą naudojant dialogo langą Įklijuoti pavadinimą (jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje).

F3

Pereiti į pirmąjį kito įrašo lauką duomenų formoje.

Enter

Kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti makrokomandą.

Alt + F8

Atidaryti rengyklę „Microsoft Visual Basic for Applications“.

Alt + F11

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

Ctrl + F1 rodo arba paslepia juostelę.

Alt + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

Alt + Shift + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoti aktyvus langelis ir įvesties vieta pabaigoje jo turinį. Arba, jei redagavimo išjungtas langelio, perkelkite žymeklį į formulės juostą. Jei formulę redagavimą, perjungti taško režimu išjungimas ir įjungimas, galite naudoti rodyklių klavišus, Norėdami sukurti nuorodą.

Shift + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

Ctrl + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti rodinyje „Backstage“ rodinys.

F3

Rodo dialogo langą Pavadinimo įklijavimas. Galimas tik jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje (skirtukas Formulės, grupė Apibrėžti pavadinimai, Pavadinimo apibrėžimas).

Shift + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

Ctrl + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

Alt + F4 uždaro programą „Excel“.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

Ctrl + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

Shift + F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

Ctrl + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

Ctrl + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite Enter, arba Esc, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

Shift + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

Ctrl + F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

Alt+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti .

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

Shift + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

Ctrl + Alt + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

Ctrl + Alt + Shift + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

Ctrl +F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungia arba išjungia klavišų patarimus. (Tą pačią funkciją atlieka klavišas Alt.)

Shift + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

Alt + Shift + F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

Ctrl + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

Shift + F11 įterpia naują darbalapį.

Alt + F11 atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic For Applications“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

Alt

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

Alt, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

Alt, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

Alt, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

Rodyklių klavišai

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

Ctrl + rodyklės klavišas perkelia į darbalapio esamos duomenų sritis kraštą.

Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

Ctrl + Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Naudojant rodyklę į kairę arba rodyklę į dešinę, pasirenkamas skirtukas kairėje arba dešinėje pusėje, kai pažymėta juostelė. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir submeniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima naršyti skirtuko mygtukus.

Rodykle žemyn arba rodykle aukštyn pažymima tolesnė arba ankstesnė komanda, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

Rodyklė žemyn arba Alt + rodyklė žemyn atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

Klavišas Backspace

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Klavišas Delete

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Klavišas End

Klavišas End įjungia arba išjungia pabaigos režimą. Įsijungus pabaigos režimui galite paspausti rodyklės klavišą, norėdami pereiti į tolesnį netuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutę kaip aktyvų langelį. Pabaigos režimas išjungiamas automatiškai paspaudus rodyklės klavišą. Nepamirškite vėl paspausti klavišą End prieš paspausdami kitą rodyklės klavišą. Kai pabaigos režimas yra įjungtas, jis rodomas būsenos juostoje.

Jei langeliai yra tušti, paspaudus End ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

Be to, klavišas End pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Ctrl + End leidžia pereiti į paskutinį darbalapio langelį, esantį žemiausioje iš naudotų eilučių ir toliausiai dešinėje iš naudotų stulpelių. Jei žymeklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

Ctrl + Shift + End išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymeklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

Klavišas Enter

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

Alt + Enter pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

Ctrl + Enter užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

Shift + Enter užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

Klavišas Esc

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

Klavišas Home

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Ctrl + Home pereina į darbalapio pradžią.

Ctrl + Shift + Home išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Klavišas Page Down

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

Alt + Page Down darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

Ctrl + Page Down pereina į kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Down pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Klavišas Page Up

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

Alt + Page Up darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

Ctrl + Page Up pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Up pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Tarpo klavišas

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

Ctrl + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio stulpelį.

Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio eilutę.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi dabartinę sritį. Antrą kartą paspaudus klavišus Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus klavišus Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

Alt + tarpo klavišas rodo programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

Klavišas Tab

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

Shift + Tab pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

Ctrl + Tab perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

Ctrl + Shift + Tab perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje aprašoma spartieji klavišai ir funkcinius klavišus, kiti dažnai spartieji klavišai programoje " Excel 2013". Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Patarimas : Norėdami, kad ši nuoroda galima, kai dirbate, galite spausdinti šią temą. Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite CTRL + P.

Pastaba : Jei veiksmų, kurie dažnai neturi sparčiųjų klavišų, galite įrašyti makrokomandą , sukurkite naują.

Svarbu : 

 • Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Jei tik pradedate naudoti juostelę, šiame skyriuje informacija gali padėti juostelės spartieji klavišai modelio supratimas. Juostelė pateikiama su naujomis nuorodomis, vadinamas Klavišų patarimus, kurie gali padaryti, rodomas, kai paspaudžiate klavišą Alt.

Juostelėje pasirodantys klavišų patarimų ženkleliai

Norėdami Rodyti skirtuką juostelėje, paspauskite klavišą skirtuką – pvz., paspauskite raidę N skirtuko Įterpimas arba M, skirtuke formulės . Todėl visus klavišų patarimų ženkleliai, kad skirtuko mygtukai. Paspauskite klavišą norite mygtuko.

Ar senos nuorodos veiks?

Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL veiks programoje „Microsoft Excel 2013“. Pavyzdžiui, CTRL + C kopijuos į mainų sritį, o CTRL + V įklijuos iš mainų srities.

Be to, veiks dauguma senų Alt + meniu nuorodų. Tačiau visą nuorodą reikia mokėti mintinai – nėra ekrano priminimų, nurodančių, kokias raides spausti. Pavyzdžiui, pamėginkite paspausti Alt, tada paspauskite vieną iš senų meniu klavišų E (redaguoti), V (rodinys), I (įterpti) ir kt. Pasirodo langelis, kuriame nurodoma, kad naudojate ankstesnės „Microsoft Office“ versijos prieigos klavišą. Jeigu žinote visą klavišų seką, tęskite ir inicijuokite komandą. Jei nežinote sekos, paspauskite Esc ir naudokite klavišų patarimų ženklelius.

Sparčiųjų klavišų deriniai su klavišu Ctrl

Klavišas

Aprašas

Ctrl + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

Ctrl + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

Ctrl + Shift + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

Ctrl + Shift_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

Ctrl + Shift + ~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

Ctrl + Shift + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

Ctrl + Shift + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

Ctrl + Shift + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

Ctrl + Shift + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

Ctrl + Shift + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

Ctrl + Shift + !

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

Ctrl + Shift + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + :

Įveda esamą laiką.

Ctrl + Shift + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + Shift + pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

Ctrl + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

Ctrl + ;

Įveda esamą datą.

Ctrl + `

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

Ctrl + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

Ctrl + 5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

Ctrl + 6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą.

Ctrl + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

Ctrl + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

Ctrl + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

Ctrl + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + A pažymima dabartinė sritis. Paspaudus Ctrl + A antrą kartą pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

Ctrl + Shift + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

Ctrl + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

Ctrl + D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

Ctrl + E

Iškviesti Flash užpildo automatiškai atpažinti modelius gretimuose stulpeliuose, ir įveskite dabartinį stulpelį

Ctrl + F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

Shift + F5 taip pat rodo šį skirtuką, o Shift + F4 kartoja paskutinį veiksmą Rasti.

Ctrl + Shift + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

Ctrl + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

Ctrl + H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

Ctrl + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

Ctrl + L

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

Ctrl + N

Kuria naują, tuščią darbaknygę.

Ctrl + O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

Ctrl +Shift + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

Ctrl + P

Rodomas skirtukas Spausdinti rodinyje „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

Ctrl + Shift + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

Ctrl + Q

Rodomos Sparčiosios analizės duomenų parinktys, kai yra langelių su tais pasirinktais duomenimis.

Ctrl + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

Ctrl + S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

Ctrl + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

Ctrl + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

Ctrl + Shift + U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

Ctrl + V

Į įterpimo vietą įterpia mainų srities turinį ir pakeičia bet kokią pažymėtą sritį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

Ctrl + Alt + V rodo dialogo langą Specialusis įklijavimas. Pasiekiamas tik iškirpus arba nukopijavus objektą, tekstą arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

Ctrl + W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

Ctrl + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

Ctrl + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Ctrl + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

Patarimas : Klavišo Ctrl deriniai Ctrl + J ir Ctrl + M šiuo metu yra nepaskirtos nuorodos.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę.

Alt + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

Alt + Shift + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas.

Shift + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

Ctrl + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti rodinyje „Backstage“ rodinys.

F3

Rodo dialogo langą Pavadinimo įklijavimas. Galimas tik jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje (skirtukas Formulės, grupė Apibrėžti pavadinimai, Pavadinimo apibrėžimas).

Shift + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

Ctrl + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

Alt + F4 uždaro programą „Excel“.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

Ctrl + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Darbalapyje, kuris buvo suskaidytas (meniurodymas , Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą ) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapį, mastelio valdiklius, užduočių sritį ir juostelę.

Ctrl + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

Ctrl + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite Enter, arba Esc, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

Shift + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

Ctrl + F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

Alt+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti .

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

Shift + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

Ctrl + Alt + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

Ctrl + Alt + Shift + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

Ctrl +F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungia arba išjungia klavišų patarimus. (Tą pačią funkciją atlieka klavišas Alt.)

Shift + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

Alt + Shift + F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

Ctrl + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

Shift + F11 įterpia naują darbalapį.

Alt + F11 atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic For Applications“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

Alt

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

Alt, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

Alt, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

Alt, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

Rodyklių klavišai

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

Ctrl + rodyklės klavišas perkelia į darbalapio esamos duomenų sritis kraštą.

Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

Ctrl + Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn pažymi skirtuką į kairę arba į dešinę, kai juostelė pažymėta. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišus perjungti pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus naršyti skirtuką mygtukus.

Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu yra atidaryta. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus pereiti aukštyn arba žemyn skirtuko grupės.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

Rodyklė žemyn arba Alt + rodyklė žemyn atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

Klavišas Backspace

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Klavišas Delete

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Klavišas End

Klavišas End įjungia arba išjungia pabaigos režimą. Įsijungus pabaigos režimui galite paspausti rodyklės klavišą, norėdami pereiti į tolesnį netuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutę kaip aktyvų langelį. Pabaigos režimas išjungiamas automatiškai paspaudus rodyklės klavišą. Nepamirškite vėl paspausti klavišą End prieš paspausdami kitą rodyklės klavišą. Kai pabaigos režimas yra įjungtas, jis rodomas būsenos juostoje.

Jei langeliai yra tušti, paspaudus End ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

Be to, klavišas End pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Ctrl + End leidžia pereiti į paskutinį darbalapio langelį, esantį žemiausioje iš naudotų eilučių ir toliausiai dešinėje iš naudotų stulpelių. Jei žymeklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

Ctrl + Shift + End išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymeklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

Klavišas Enter

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

Alt + Enter pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

Ctrl + Enter užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

Shift + Enter užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

Klavišas Esc

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimu, kai šiuo režimu taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą rodo juostelę bei būsenos juosta, dar kartą.

Klavišas Home

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Ctrl + Home pereina į darbalapio pradžią.

Ctrl + Shift + Home išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Klavišas Page Down

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

Alt + Page Down darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

Ctrl + Page Down pereina į kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Down pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Klavišas Page Up

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

Alt + Page Up darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

Ctrl + Page Up pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Up pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Tarpo klavišas

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

Ctrl + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio stulpelį.

Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio eilutę.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi dabartinę sritį. Antrą kartą paspaudus klavišus Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus klavišus Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

Alt + tarpo klavišas rodo programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

Klavišas Tab

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

Shift + Tab pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

Ctrl + Tab perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

Ctrl + Shift + Tab perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje aprašoma spartieji klavišai ir funkcinius klavišus, kiti dažnai spartieji klavišai naudojant " Excel 2010". Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Pastaba : Jei naudojate Microsoft Excel Starter 2010, reikia žinoti, kad ne visi funkcijų, esančių "Excel" palaikomi Excel Starter 2010.

Patarimas : Norėdami, kad ši nuoroda galima, kai dirbate, galite spausdinti šią temą. Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite CTRL + P.

Pastaba : Jei veiksmų, kurie dažnai neturi sparčiųjų klavišų, galite įrašyti makrokomandą , sukurkite naują.

Svarbu : 

 • Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Jei tik pradedate naudoti juostelę, šiame skyriuje informacija gali padėti juostelės spartieji klavišai modelio supratimas. Juostelės yra naujus sparčiuosius klavišus, vadinamas Klavišų patarimus, kurie gali padaryti, rodomas, kai paspaudžiate klavišą Alt.

Juostelėje pasirodantys klavišų patarimų ženkleliai

Norėdami Rodyti skirtuką juostelėje, paspauskite klavišą skirtuką – pvz., paspauskite raidę N skirtuko Įterpimas arba M, skirtuke formulės . Todėl visus klavišų patarimų ženkleliai, kad skirtuko mygtukai rodomi. Paspauskite klavišą norite mygtuko.

Ar seni spartieji klavišai veiks?

Spartieji klavišai, kurie prasideda CTRL ar veiks programoje "Excel 2010". Pvz., CTRL + C, vis dar kopijuojama į mainų sritį, ir CTRL + V, vis tiek įklijuoja iš mainų srities.

Dauguma seną ALT + meniu spartieji klavišai veiks, taip pat. Tačiau reikia žinoti visą nuorodą iš atminties – be ekrano priminimų, kas raides paspauskite. Pavyzdžiui, pabandykite paspausti ALT, tada paspauskite vieną iš senos meniu klavišai E (redaguoti), V (rodinys), aš (įrašyti), ir pan. Langas sako, kad naudojate senesnę Microsoft Office sparčiųjų klavišų. Jei žinote, kad visos klavišų seką, eiti į priekį ir pradėti komandą. Jei nežinote, kas seka, paspauskite "ESC", ir vietoj to Naudokite klavišų patarimų ženkleliai.

Sparčiųjų klavišų derinius CTRL

Patarimas : Atsisiųsti arba išspausdinti sparčiųjų nuorodų kortelė: Spartieji klavišai – Ctrl klavišus. (PDF)

Klavišas

Aprašas

CTRL + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL + SHIFT +)

Rodyti visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL + SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL + SHIFT + ~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL + SHIFT + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL + SHIFT + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL + SHIFT + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

CTRL + SHIFT + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL + SHIFT + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

CTRL + SHIFT +!

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL + SHIFT + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

CTRL + SHIFT +:

Įveda esamą laiką.

CTRL + SHIFT + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + SHIFT + pliuso (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL +;

Įveda esamą datą.

CTRL +'

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL + 6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą.

CTRL + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL + SHIFT + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje funkcijos pavadinimo dešinėje.

CTRL + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

CTRL+D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL+F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

SHIFT + F5 taip pat rodo šį skirtuką, kol SHIFT + F4 kartoja paskutinį veiksmą rasti .

CTRL + SHIFT + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas , kuriame pažymėtas skirtukas šriftas .

CTRL + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL+H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL + L

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + N

Kuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL+O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL + SHIFT + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL+P

Rodomas skirtukas Spausdinti rodinyje „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

CTRL + SHIFT + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas , kuriame pažymėtas skirtukas šriftas .

CTRL + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL+S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + SHIFT + U perjungia išplėtimas ir sutraukimas formulės juostą.

CTRL + V

Į įterpimo vietą įterpia mainų srities turinį ir pakeičia bet kokią pažymėtą sritį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL + ALT + V rodoma dialogo lango Specialusis įklijavimas . Galima tik tada, kai turite iškirptą arba nukopijuotą objektą, teksto arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

CTRL+W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

Patarimas : CTRL cominbations CTRL + E, CTRL + J, "CTRL" + M ir CTRL + Q šiuo metu yra nepaskirtos nuorodos.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Patarimas : Atsisiųsti arba išspausdinti sparčiųjų nuorodų kortelė: Spartieji klavišai – funkciniai klavišai. (PDF)

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę.

ALT + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

ALT + SHIFT + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas.

SHIFT + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti„Backstage“ rodinys.

F3

Rodo dialogo langą Įklijavimo pavadinimas . Galima tik tada, jei darbaknygėje yra esamų pavadinimų.

SHIFT + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją .

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

CTRL + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

ALT + F4 uždaro "Excel".

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Darbalapyje, kuris buvo suskaidytas (meniurodymas , Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą ) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapį, mastelio valdiklius, užduočių sritį ir juostelę.

CTRL + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL + F7 atlieka komandą perkelti darbaknygės langą, kai nemaksimizuotas. Naudokite rodyklių klavišus norėdami perkelti langą, ir kai baigsite, paspauskite "ENTER" arba ESC, kad atšauktumėte.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL + F8 atlieka komandą dydis (darbaknygės lango meniu valdiklis ) nemaksimizuotame darbaknygės.

ALT + F8 rodo dialogo langą makrokomandos kūrimas, vykdyti, redaguoti arba naikinti makrokomandą.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL + ALT + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių, neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo darbalapius.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini langelius.

CTRL + F9 sumažina darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungti arba išjungti, įjungiama klavišų patarimai. (Paspaudus ALT daro tą patį.)

SHIFT + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

ALT + SHIFT + F10 rodo meniu arba pranešimą mygtuko klaidų tikrinimas.

CTRL + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

SHIFT + F11 įterpia naują darbalapį.

ALT + F11 atidaro į Microsoft Visual Basic rengyklę For Applications, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Pastaba : Atsisiųsti arba išspausdinti greitųjų nuorodų kortelė: Spartieji klavišai – įvairūs. (PDF)

Klavišas

Aprašas

ALT

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

ALT, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

ALT, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

ALT, W, I įjungia darbalapio rodinį puslapio lūžio peržiūra.

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL + rodyklės klavišas perkelia į dabartinę duomenų sritis darbalapio krašto.

SHIFT + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL + SHIFT + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių iki paskutinio netuščių langelio tame pačiame stulpelyje arba eilutėje yra aktyvus langelis, arba jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščių langelių.

RODYKLĖ kairėn arba rodyklė dešinėn pažymi skirtuką į kairę arba į dešinę, kai juostelė pažymėta. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišus perjungti pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus naršyti skirtuką mygtukus.

RODYKLĖ žemyn arba rodyklė aukštyn pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu yra atidaryta. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus pereiti aukštyn arba žemyn skirtuko grupės.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ žemyn arba ALT + rodyklė žemyn atidaro pažymėtą išplečiamojo sąrašo.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

NAIKINTI

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

END

PABAIGOS įjungiamas pabaigos režimą. Pabaigos režimą, galite paspauskite rodyklės klavišą, norėdami pereiti prie kito netuščių langelių toje pačioje stulpelio ar eilutės yra aktyvus langelis. Jei langeliai yra tušti, paspaudus END ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

PABAIGOS taip pat pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + END pereina į paskutinį langelį darbalapyje, žemiausios naudotų toliausiai dešinėje naudotų stulpelio eilutę. Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + END perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

CTRL + SHIFT + END išplečia pažymėtų langelių iki paskutinio naudoto langelio darbalapyje (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + SHIFT + END pažymi visą tekstą formulės juostoje nuo žymeklio padėties iki galo – tai neturi įtakos formulės juostos aukštį.

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT + ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL + ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT + ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimu, kai šiuo režimu taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą rodo juostelę bei būsenos juosta, dar kartą.

Klavišas HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį viršutiniame kairiajame kampe langą, kai įjungta SCROLL LOCK.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL + SHIFT + HOME išplečia į pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT + PAGE DOWN pereina per vieną ekraną į dešinę į darbalapį.

CTRL + PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą lapą darbaknygėje.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT + PAGE UP pereina per vieną ekraną į kairę darbalapyje.

CTRL + PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį lapą darbaknygėje.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL + tarpo klavišas pažymi visą stulpelį į darbalapį.

SHIFT + tarpo klavišas pažymi visą eilutę į darbalapį.

CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį ir jos suvestinės eilutės. Paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas trečią laiko pažymi visą darbalapį.

 • Kai pažymėtas objektas, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

ALT + tarpo klavišas rodo programos "Excel" lango meniu valdiklis .

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę parinktį dialogo lange.

CTRL + TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL + SHIFT + TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Šiame straipsnyje aprašoma spartieji klavišai ir funkcinius klavišus, kiti dažnai spartieji klavišai Excel2007. Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Patarimas : Norėdami, kad ši nuoroda galima, kai dirbate, galite spausdinti šią temą. Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite CTRL + P.

Pastaba : Jei veiksmų, kurie dažnai neturi sparčiųjų klavišų, galite įrašyti makrokomandą , sukurkite naują.

Svarbu : 

 • Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Sparčiųjų klavišų derinius CTRL

Klavišas

Aprašas

CTRL + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL + SHIFT +)

Rodyti visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT +)

Rodo visus paslėptus stulpelius pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL + SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL + SHIFT + ~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL + SHIFT + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL + SHIFT + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL + SHIFT + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių vietomis.

CTRL + SHIFT + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL + SHIFT + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

CTRL + SHIFT +!

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL + SHIFT + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

CTRL + SHIFT +:

Įveda esamą laiką.

CTRL + SHIFT + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + SHIFT + pliuso (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL +;

Įveda esamą datą.

CTRL +'

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL + 6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą.

CTRL + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + A pažymi esamą sritį. Paspaudę CTRL + A antrą kartą pažymi esamą sritį ir jos suvestinės eilutės. Paspaudus CTRL + A trečią laiko pažymi visą darbalapį.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL + SHIFT + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje funkcijos pavadinimo dešinėje.

CTRL + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

CTRL + C ir kitą CTRL + C rodo į mainų sritį.

CTRL+D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL+F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

SHIFT + F5 taip pat rodo šį skirtuką, kol SHIFT + F4 kartoja paskutinį veiksmą rasti .

CTRL + SHIFT + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas , kuriame pažymėtas skirtukas šriftas .

CTRL + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL+H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL + N

Kuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL+O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL + SHIFT + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL+P

Rodo dialogo langą Spausdinti .

CTRL + SHIFT + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas , kuriame pažymėtas skirtukas šriftas .

CTRL + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL+S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + SHIFT + U perjungia išplėtimas ir sutraukimas formulės juostą.

CTRL + V

Į įterpimo vietą įterpia mainų srities turinį ir pakeičia bet kokią pažymėtą sritį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL + ALT + V rodoma dialogo lango Specialusis įklijavimas . Galima tik tada, kai turite iškirptą arba nukopijuotą objektą, teksto arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

CTRL+W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

CTRL + SHIFT + Z naudoja komandą Anuliuoti ir perdaryti atšaukti arba atkurti paskutinį automatinės taisos, kai rodomos automatinės taisos intelektualiosios žymės.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį Microsoft Office Excel žinynas .

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę, „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsajadalis.

ALT + F1 sukuria esamo diapazono duomenų diagramą.

ALT + SHIFT + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas.

SHIFT + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL + F2 parodo spaudinio peržiūros langą.

F3

Rodo dialogo langą Įklijavimo pavadinimas .

SHIFT + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją .

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per absoliučios ir santykinės nuorodos derinius.

CTRL + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Darbalapyje, kuris buvo suskaidytas (meniurodymas , Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą ) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapį, mastelio valdiklius, užduočių sritį ir juostelę.

CTRL + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL + F7 atlieka komandą perkelti darbaknygės langą, kai nemaksimizuotas. Naudokite rodyklių klavišus norėdami perkelti langą, ir kai baigsite, paspauskite "ENTER" arba ESC, kad atšauktumėte.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL + F8 atlieka komandą dydis (darbaknygės lango meniu valdiklis ) nemaksimizuotame darbaknygės.

ALT + F8 rodo dialogo langą makrokomandos kūrimas, vykdyti, redaguoti arba naikinti makrokomandą.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL + ALT + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių, neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo darbalapius.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini langelius.

CTRL + F9 sumažina darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungti arba išjungti, įjungiama klavišų patarimai.

SHIFT + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

ALT + SHIFT + F10 rodo meniu arba pranešimą intelektualiosios žymės. Jei yra daugiau nei viena intelektualioji žymė, jis pereina į kitą intelektualiosios žymės ir rodo jos meniu arba pranešimą.

CTRL + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria esamo diapazono duomenų diagramą.

SHIFT + F11 įterpia naują darbalapį.

ALT + F11 atidaro "Microsoft Visual Basic" rengyklę, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL + rodyklės klavišas perkelia į dabartinę duomenų sritis darbalapio krašto.

SHIFT + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL + SHIFT + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių iki paskutinio netuščių langelio tame pačiame stulpelyje arba eilutėje yra aktyvus langelis, arba jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščių langelių.

RODYKLĖ kairėn arba rodyklė dešinėn pažymi skirtuką į kairę arba į dešinę, kai juostelė pažymėta. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišus perjungti pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus naršyti skirtuką mygtukus.

RODYKLĖ žemyn arba rodyklė aukštyn pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu yra atidaryta. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus pereiti aukštyn arba žemyn skirtuko grupės.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ žemyn arba ALT + rodyklė žemyn atidaro pažymėtą išplečiamojo sąrašo.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

NAIKINTI

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

END

Pereina į langelį, kai įjungta SCROLL LOCK lango apatiniame dešiniajame kampe.

Taip pat pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + END pereina į paskutinį langelį darbalapyje, žemiausios naudotų toliausiai dešinėje naudotų stulpelio eilutėje. Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + END perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

CTRL + SHIFT + END išplečia pažymėtų langelių iki paskutinio naudoto langelio darbalapyje (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + SHIFT + END pažymi visą tekstą formulės juostoje nuo žymeklio padėties iki galo – tai neturi įtakos formulės juostos aukštį.

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT + ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL + ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT + ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimu, kai šiuo režimu taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą rodo juostelę bei būsenos juosta, dar kartą.

Klavišas HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį viršutiniame kairiajame kampe langą, kai įjungta SCROLL LOCK.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL + SHIFT + HOME išplečia į pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT + PAGE DOWN pereina per vieną ekraną į dešinę į darbalapį.

CTRL + PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą lapą darbaknygėje.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT + PAGE UP pereina per vieną ekraną į kairę darbalapyje.

CTRL + PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį lapą darbaknygėje.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL + tarpo klavišas pažymi visą stulpelį į darbalapį.

SHIFT + tarpo klavišas pažymi visą eilutę į darbalapį.

CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį ir jos suvestinės eilutės. Paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas trečią laiko pažymi visą darbalapį.

 • Kai pažymėtas objektas, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

ALT + tarpo klavišas rodo programos "Microsoft Office Excel" lango meniu valdiklis .

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę parinktį dialogo lange.

CTRL + TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL + SHIFT + TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

"Excel" 2016, skirta "Mac" spartieji klavišai yra išvardyti čia. Jei naudojate "Excel", "Windows" kompiuteryje, daugelis klavišai, naudokite "CTRL" klavišą taip pat veikia programoje "Excel 2016", "Mac". Tačiau ne visi atlikti. Kai į abejojate, skaitykite šį sąrašą. Atkreipkite dėmesį, kad šioje temoje nurodytus sparčiuosius klavišus nurodo JAV klaviatūros išdėstymą.

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Įterpimas

KOMANDA + V
arba
Ctrl + V

Kopijuoti

KOMANDA + C
arba
CTRL + c.

Valyti

NAIKINTI

Įrašyti

KOMANDA + S
arba
CONTROL + S

Anuliuoti

KOMANDA + Z
arba
CTRL + Z

Perdaryti

KOMANDA + Y
arba
CONTROL + Y arba
KOMANDA + SHIFT + Z

Iškirpti

KOMANDA + X
arba
CONTROL + X

Paryškinti

KOMANDA + B
arba
CTRL + B

Spausdinimas

KOMANDA + P
arba
CONTROL + P

Atidaryti Visual Basic

PARINKTIS + F11

Užpildyti žemyn

KOMANDA + D
arba
Ctrl + D

Į dešinę

KOMANDA + R
arba
CONTROL + R

Langelių įterpimas

CONTROL + SHIFT + =

Naikinti langelius

KOMANDA + brūkšnelis
arba
CONTROL + brūkšnelis

Apskaičiuoti visas atidarytas darbaknyges

KOMANDA + =
or
F9

Uždaryti langą

KOMANDA + W
arba
Ctrl + W

Išeikite iš "Excel"

KOMANDA + Q

Rodyti dialogo langą Perėjimas prie

CTRL + G
arba
F5

Rodyti dialogo langą Langelių formatavimas

KOMANDA + 1
arba
CONTROL + 1

Rodyti dialogo langą keitimas

CONTROL + H
arba
KOMANDA + SHIFT + H

Specialus įklijavimas

KOMANDA + CONTROL + V
arba
CONTROL + parinktis + V
arba
KOMANDA + parinktis + V

Pabraukti

KOMANDA + U

Rašyti pasviruoju šriftu

KOMANDA + I
arba
CONTROL + I

Nauja tuščia darbaknygė

KOMANDA + N
arba
CONTROL + N

Naujos darbaknygės šabloną

KOMANDA + SHIFT + P

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip

KOMANDA + SHIFT + S
arba
F12

Žinyno lango rodymas

F1
or
KOMANDA + /

Žymėti viską

KOMANDA + A
arba
KOMANDA + SHIFT + tarpo klavišas

Įtraukti arba pašalinti filtrą

KOMANDA + SHIFT + F
arba
CONTROL + SHIFT + L

Minimizuoti arba maksimizuoti juostelės skirtukai

KOMANDA + parinktis + R

Rodyti dialogo langą atidaryti

KOMANDA + O
arba
Ctrl + O

Tikrinti rašybą

F7

Atidaryti tezaurą

SHIFT + F7

Rodyti formulių daryklė

SHIFT + F3

Atidaryti dialogo langą Apibrėžti pavadinimą

KOMANDA + F3

Atidaryti dialogo langą kurti pavadinimus

KOMANDA + SHIFT + F3

Įterpti naują lapą *

SHIFT + F11

Spausdinimas

KOMANDA + P arba CTRL + P

Spaudinio peržiūra

KOMANDA + P arba CTRL + P

** Šis spartusis klavišas nesuderinamas su numatytasis Mac OS klavišo priskyrimas. Norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, turite pakeisti savo "Mac" klaviatūros parametrai. Eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūra > spartieji klavišai. Spustelėkite Misijos valdiklį, tada išvalykite parinktį Rodyti darbalaukį .

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Pastaba : Pastaba: Jei funkcinis klavišas neveikia, kaip tikėjotės, paspauskite klavišą FN , kartu su funkcinis klavišas. Jei nenorite klavišą FN kiekvieną kartą, galite pakeisti savo sistemos nuostatos: eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūros. Pasirinkite žymės langelį naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti Žinyno langą

F1

Redaguoti pažymėtą langelį

F2

Įterpti arba redaguoti langelio komentarus

SHIFT + F2

Atidaryti dialogo langą įrašyti

Parinktis + F2

Atidarykite formulių daryklė

Shift + F3

Atidaryti dialogo langą apibrėžti pavadinimą

KOMANDA + F3

Uždarančiosios

KOMANDA + F4

Rodyti dialogo langą perėjimas prie

F5

Rodyti dialogo langą radimas

SHIFT + F5

Pereiti į dialogo langą ieškos lapas

Control + F5

Tikrinti rašybą

F7

Atidaryti tezaurą

SHIFT + F7 arba Control + parinktis + KOMANDA + R

Išplėsti pažymėtą sritį

F8

Įtraukti į žymėjimą

SHIFT + F8

Rodyti dialogo langą Makrokomandos

Parinktis + F8

Apskaičiuoti visas atidarytas darbaknyges

F9

Apskaičiuoja aktyvų lapą

SHIFT + F9

Sumažinti aktyvų langą

CTRL + F9

Rodyti kontekstinį meniu arba "dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite" meniu

SHIFT + F10

Maksimizuoti arba atkurti aktyvaus lango

Control + F10 arba KOMANDA + F10

Įterpti į naujas diagramos lapas *

F11

Įterpti naują lapą *

SHIFT + F11

Įterpti yra "Excel 4.0" makrokomandų lapu

KOMANDA + F11

Atidaryti Visual Basic

Parinktis + F11

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip

F12

Rodyti dialogo langą Atidaryti

KOMANDA + F12

Puslapio viršus

Judėjimas ir slinktis lapas arba darbaknygė

Jei norite

Paspauskite

Pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę

Rodyklės klavišą

Pereiti į dabartinės duomenų srities pusę

KOMANDA + rodyklės klavišą

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Pereiti į lapo pradžią

CTRL + HOME

Pereiti į paskutinį langelį naudoti viename lape

CTRL + END

Pereiti per vieną ekraną žemyn

PAGE DOWN
apie į MacBook, paspauskite FN + rodyklė žemyn

Pereiti per vieną ekraną aukštyn

PAGE UP
apie į MacBook, paspauskite FN + rodyklė aukštyn

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

PARINKTIS + PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną į kairę

PARINKTIS + PAGE UP

Pereiti į kitą darbaknygės lapą

CTRL + PAGE DOWN
arba
parinktis + rodyklė dešinėn

Pereiti į ankstesnį darbaknygės lapą

CTRL + PAGE DOWN
arba
parinktis + rodyklė kairėn

Slinkite į aktyvaus langelio rodymas

CTRL + DELETE

Rodyti dialogo langą Perėjimas prie

CONTROL + G

Rodyti dialogo langą radimas

Ctrl + F
arba
SHIFT + F5

Prieigos (kai langelyje ar ieška, kai pažymėtas langelis)

KOMANDA + F

Judėti tarp atrakintų langelių Apsaugotame darbalapyje

TAB

Puslapio viršus

Spausdinti

Jei norite

Paspauskite

Spausdinimas

KOMANDA + P arba CTRL + P

Spaudinio peržiūra

KOMANDA + P arba CTRL + P

Puslapio viršus

Įveskite duomenų lape

Pastaba : Pastaba: Jei funkcinis klavišas neveikia, kaip tikėjotės, paspauskite klavišą FN , kartu su funkcinis klavišas. Jei nenorite klavišą FN kiekvieną kartą, galite pakeisti savo sistemos nuostatos: eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūros. Pasirinkite žymės langelį naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Redaguoti pažymėtą langelį

F2

Baigti langelio įrašą ir pereiti į pažymėtą sritį

PATEIKIAMA

Pradėti naują eilutę tame pačiame langelyje

CONTROL + PARINKTIS + PATEIKIAMA

Užpildo pažymėtą langelių diapazoną su tekstu, kuriuos įvedate

KOMANDA + pateikiama
arba
CONTROL + pateikiama

Baigti langelio įrašą ir perkelti į pažymėtą sritį

SHIFT + PATEIKIAMA

Baigti langelio įrašą ir perkelkite į dešinę, į pažymėtą sritį

TAB

Baigti langelio įrašą ir pereiti į kairę, į pažymėtą sritį

SHIFT + TAB

Atšaukti langelio įrašą

ESC

Panaikinti į kairę nuo įterpimo vietos esantį simbolį arba panaikinti žymėjimą

NAIKINTI

Panaikinti dešinėje įterpimo vietos esantį simbolį arba panaikinti žymėjimą
Pastaba: kai mažesnes klaviatūros neturi šį kodą

Naikinti

Naikinti tekstą į eilutės pabaigą
Pastaba: kai mažesnes klaviatūros neturi šį kodą

CONTROL + Naikinti

Pereiti per vieną simbolį, žemyn, kairėn arba dešinėn

Rodyklės klavišą

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Komentaro įterpimas

SHIFT + F2

Atidaryti ir redaguoti langelio komentarus

SHIFT + F2

Užpildyti žemyn

CTRL + D
arba

KOMANDA + D

Užpildyti į dešinę

CTRL + R
arba

KOMANDA + R

Pavadinimo apibrėžimas

CONTROL + L

Puslapio viršus

Darbas langeliuose formulės juostoje

Pastaba : Pastaba: Jei funkcinis klavišas neveikia, kaip tikėjotės, paspauskite klavišą FN , kartu su funkcinis klavišas. Jei nenorite klavišą FN kiekvieną kartą, galite pakeisti savo sistemos nuostatos: eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūros. Pasirinkite žymės langelį naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Redaguoti pažymėtą langelį

F2

Redaguoti aktyvų langelį ir tada jį išvalytumėte arba Naikinti ankstesnį simbolį aktyviame langelyje, redaguojant langelio turinį

NAIKINTI

Užbaigti langelio įrašą

PATEIKIAMA

Įvesti formulę kaip masyvo formulę

KOMANDA "+" SHIFT "+" pateikiama arba
kontroliuoti + "SHIFT" + pateikiama

Atšaukti įrašą iš langelio arba formulės juostos

ESC

Rodyti formulių daryklės įvedę neleistina funkcijos pavadinimą į formulę

CONTROL + A

Hipersaito įterpimas

KOMANDA + K
arba
CONTROL + K

Redaguoti aktyvų langelį ir perkelti žymeklį į eilutės pabaigą

CONTROL + U

Atidarykite formulių daryklė

SHIFT + F3

Apskaičiuoja aktyvų lapą

SHIFT + F9

Rodyti kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Formulę pradėkite

=

Perjungti tarp absoliučių, sąlyginių ir mišrių Formulės nuorodos stilius

KOMANDA + T
or
F4

Automatinės sudėties formulės įterpimas

KOMANDA + SHIFT + T

Įveskite datą

CONTROL + KABLIATAŠKĮ (;)

Nustatykite laiką

KOMANDA + KABLIATAŠKĮ (;)

Nukopijuokite reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą

CONTROL + SHIFT + COLIŲ ŽENKLAS (')

Kaitalioti rodant langelių reikšmės ir rodant langelių formules

CONTROL + KAIRINIS KIRTIS (')

Kopijuoti formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą

CONTROL + APOSTROFĄ (')

Rodyti automatinio užbaigimo sąraše

CONTROL + PARINKTIS + RODYKLĖ ŽEMYN

Pavadinimo apibrėžimas

CONTROL + L

Atidaryti sritį Intelektualioji peržvalga

CONTROL + parinktis + KOMANDA + L

Puslapio viršus

Formatuoti ir redaguoti duomenis

Jei norite

Paspauskite

Redaguoti pažymėtą langelį

F2

Lentelės kūrimas

KOMANDA + T
arba
Ctrl + T

Eilutės lūžio įterpimas langelyje

KOMANDA + parinktis + pateikiama arba
CONTROL + parinktis + pateikiama

Įterpti specialiuosius simbolius, pvz., simbolių, įskaitant jaustukus

CONTROL + KOMANDA + tarpo klavišas

Didinti šrifto dydį

KOMANDA + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį

KOMANDA + SHIFT + <

Lygiuoti centre

KOMANDA + E

Lygiuoti kairėje

KOMANDA + L

Rodyti dialogo langą Langelių stiliaus modifikavimas

KOMANDA + SHIFT + L

Rodyti dialogo langą Langelių formatavimas

KOMANDA + 1

Taikyti bendrąjį skaičiaus formatą

CTRL + SHIFT + ~

Pritaikyti valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai rodomi raudonai skliaustuose)

CONTROL + SHIFT + $

Taikyti procentų formatą be dešimtainių vietų

CONTROL + SHIFT + %

Taikyti eksponentinio skaičiaus formatą su dviem dešimtainių vietomis

CTRL + SHIFT + ^

Taikyti datos formatą su diena, mėnesiu ir metais

CONTROL + SHIFT + #

Taikyti laiko formatą su valandas ir minutes, ir nurodyti AM arba PM

CTRL + SHIFT + @

Taikyti skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir MINUSO ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms

CTRL + SHIFT +!

Taikyti išorinę kraštinę aplink pasirinktus langelius

KOMANDA + parinktis + nulis

Įtraukti išorinę kraštinę į dešinę nuo pasirinkimas

KOMANDA + parinktis + rodyklė dešinėn

Įtraukti išorinę kraštinę į kairę nuo žymėjimo

KOMANDA + parinktis + rodyklė kairėn

Įtraukti išorinę kraštinę į viršų, pasirinkimas

KOMANDA + parinktis + rodyklė aukštyn

Įtraukti išorinę kraštinę į puslapio apačią pažymėtą sritį

KOMANDA + parinktis + rodyklė žemyn

Struktūros kraštinių šalinimas

KOMANDA + parinktis + brūkšnelis

Taikyti arba pašalinti paryškintąjį formatavimą.

KOMANDA + B

Taikyti arba pašalinti pasvirąjį formatavimą.

KOMANDA + I

Taikyti arba pašalinti, pabrėždamos

KOMANDA + U

Taikyti arba pašalinti perbraukimo formatavimu

KOMANDA + SHIFT + X

Slėpti stulpelį

KOMANDA +)
arba
valdymo +)

Rodyti stulpelį

KOMANDA + SHIFT +)
arba
CTRL + SHIFT +)

Slėpti eilutę

KOMANDA + (
arba
CONTROL + ()

Eilutės neslėpimas

KOMANDA + SHIFT + (
arba
CONTROL + SHIFT + ()

Redaguoti aktyvų langelį

CONTROL + U

Atšaukti įrašą iš langelio arba formulės juostos

ESC

Redaguoti aktyvų langelį ir tada jį išvalytumėte arba Naikinti ankstesnį simbolį aktyviame langelyje, redaguojant langelio turinį

NAIKINTI

Įklijuoti tekstą į aktyvų langelį

KOMANDA + V

Užbaigti langelio įrašą

PATEIKIAMA

Suteikite pasirinktų langelių įvesti dabartinę langelyje

KOMANDA + pateikiama arba
CONTROL + pateikiama

Įvesti formulę kaip masyvo formulę

KOMANDA "+" SHIFT "+" pateikiama arba
kontroliuoti + "SHIFT" + pateikiama

Rodyti formulių daryklės įvedę neleistina funkcijos pavadinimą į formulę

CONTROL + A

Puslapio viršus

Dirbti su įvairiais

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti

KOMANDA + C
arba
Ctrl + V

Įterpimas

KOMANDA + V
arba
Ctrl + V

Iškirpti

KOMANDA + X
arba
CONTROL + X

Valyti

NAIKINTI

Naikinti pažymėtą sritį

CTRL + BRŪKŠNELIS

Anuliuoti pastarąjį veiksmą

KOMANDA + Z

Slėpti stulpelį

KOMANDA +)
arba
valdymo +)

Rodyti stulpelį

KOMANDA + SHIFT +)
arba
CTRL + SHIFT +)

Slėpti eilutę

KOMANDA + (
arba
CONTROL + ()

Eilutės neslėpimas

KOMANDA + SHIFT + (
arba
CONTROL + SHIFT + ()

Pereiti iš viršaus į apačią pasirinkimą (žemyn) *

PATEIKIAMA

Pereiti iš apačios į viršų pasirinkimą (Aukštyn) *

SHIFT + PATEIKIAMA

Pereiti iš kairės į dešinę per pažymėtą sritį,
arba perkelti žemyn per vieną langelį, jeigu tik vienas stulpelis yra pažymėtas

TAB

Pereiti iš dešinės į kairę per pažymėtą sritį,
arba perkelti aukštyn per vieną langelį, jeigu tik vienas stulpelis yra pažymėtas

SHIFT + TAB

Perkelti į kitą pasirinktą kampą pagal laikrodžio rodyklę

CTRL + TAŠKAS

Grupuoti pažymėtus langelius

KOMANDA + SHIFT + K

Išgrupuoti pažymėtus langelius

KOMANDA + SHIFT + J

Puslapio viršus

Pažymėkite langelius, stulpelius arba eilutes

Pastaba : Pastaba: Jei funkcinis klavišas neveikia, kaip tikėjotės, paspauskite klavišą FN , kartu su funkcinis klavišas. Jei nenorite klavišą FN kiekvieną kartą, galite pakeisti savo sistemos nuostatos: eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūros. Pasirinkite žymės langelį naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti pažymėtą sritį vienu langeliu

SHIFT + rodyklės klavišą

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio langelio netuščių
toje pačioje stulpelio ar eilutės yra aktyvus langelis

KOMANDA + SHIFT + rodyklės klavišą

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradžios eilutės

SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradžios lapo

CONTROL + SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio langelio, naudojamo
lape (apatiniame dešiniajame kampe)

CONTROL + SHIFT + END

Pažymėti visą stulpelį

CONTROL + TARPO KLAVIŠAS

Pažymėkite visą eilutę

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti visą lapą

KOMANDA + A

Pažymėkite tik matomus langelius

KOMANDA + SHIFT + * (žvaigždutė)

Pasirinkite aktyvų langelį, pažymėjus kelis langelius

SHIFT + DELETE

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn

SHIFT + PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn

SHIFT + PAGE UP

Kaitalioti tarp objektų, rodymo, slėpimas
ir objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą

CTRL + 6

Įjungti galimybę išplėsti pažymėtą sritį
naudojant rodyklių klavišus

F8

Įtraukti dar vieną langelių diapazoną į žymėjimą

SHIFT + F8

Pasirinkite dabartinį masyvą, tai yra masyvas, kad
aktyvus langelis priklauso

VALDYMO + /

Pažymėkite langelius, eilutę, neatitinkančių reikšmę
aktyviame langelyje, eilutėje.
Turite pasirinkti eilutės, pradedant nuo aktyvaus langelio

VALDYMO + \

Pažymėkite langelių, tiesiogiai nurodytos pagal formules į pažymėtą sritį

VALDYMO + SHIFT +]

Pažymėti visus langelius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai formulėse nurodytų į pažymėtą sritį

CONTROL + SHIFT + {}

Pažymėkite tik tuos langelius su formulėmis, kurios tiesiogiai nurodo aktyvų langelį

VALDYMO +]

Pažymėti visus langelius su formulėmis, kurios nurodo tiesiogiai arba netiesiogiai su aktyviu langeliu

CTRL + SHIFT +}

Puslapio viršus

Naudokite diagramos

Pastaba : Pastaba: Jei funkcinis klavišas neveikia, kaip tikėjotės, paspauskite klavišą FN , kartu su funkcinis klavišas. Jei nenorite klavišą FN kiekvieną kartą, galite pakeisti savo sistemos nuostatos: eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūros. Pasirinkite žymės langelį naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Įterpti naują diagramos lapą. *

F11

Eiti ratu per diagramos objekto pasirinkimas

Rodyklės klavišą

Puslapio viršus

* Šis spartusis klavišas nesuderinamas su numatytasis Mac OS klavišo priskyrimas. Norėdami naudoti šį spartųjį klavišą, turite pakeisti savo "Mac" klaviatūros parametrai. Eikite į Apple > sistemos nuostatos > klaviatūra > spartieji klavišai. Spustelėkite Misijos valdiklį, tada išvalykite parinktį Rodyti darbalaukį .

Rikiuoti, filtruoti ir naudoti "PivotTable" ataskaitos

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Rūšiuoti

KOMANDA + SHIFT + R

Įtraukti arba pašalinti filtrą

KOMANDA + SHIFT + F
arba
CONTROL + SHIFT + L

Rodyti filtruoti sąrašą arba PivotTable puslapio
lauko laikinasis meniu pasirinkto langelio

PARINKTIS + RODYKLĖ ŽEMYN

Puslapio viršus

Duomenų struktūra

Jei norite

Paspauskite

Rodyti arba slėpti struktūros simboliai

CONTROL + 8

Slėpti pažymėtas eilutes

CONTROL + 9

Rodyti pažymėtas eilutes

VALDYTI + "SHIFT" + atidaromąjį skliaustelį (())

Pažymėtų stulpelių slėpimas

CONTROL + NULIS

Pažymėtų Stulpelių neslėpimas

CONTROL + SHIFT + uždarymo skliaustus ())

Puslapio viršus

Darbas su langais

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti arba Minimizuoti juostelę

KOMANDA + parinktis + R

Perjungti viso ekrano rodinį

KOMANDA + CONTROL + F

Pereiti į kitą taikomąją programą

KOMANDA "+" TAB "

Pereiti į ankstesnį taikomąją programą

KOMANDA + SHIFT + TAB

Uždarykite langą aktyvios darbaknygės

KOMANDA + W

Kopijuoti ekrano vaizdas ir įrašyti jį į
ekrano failą savo darbalaukyje.

KOMANDA + SHIFT + 3

Sumažinti aktyvų langą

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti aktyvaus lango

CTRL + F10
arba
KOMANDA + F10

Slėpti "Excel".

KOMANDA + H

Puslapio viršus

Darbas dialogo languose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į paskesnį teksto lauką

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį, parinkties, valdiklį arba komanda

SHIFT + TAB

Uždarykite dialogo langą arba atšaukti veiksmą

ESC

Atlikti veiksmą, priskirtą numatytojo komandos mygtuko
(mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas gerai )

PATEIKIAMA

Atšaukti komandą ir uždaryti

ESC

Susijusi informacija

"Excel 2016 for Mac" pritaikymas neįgaliesiems

Šioje temoje nurodytų spartieji klaviatūros klavišai remiasi JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų klaviatūros išdėstymų klavišai gali ne atitinka JAV klaviatūros klavišus. Spartieji klavišai, skirti nešiojamieji kompiuteriai taip pat gali skirtis.

Kai kurios funkcijos klavišo nuorodų yra nesuderinami su numatytasis pagrindinis užduotis Mac OS X 10.3 arba naujesnė versija. Jas naudoti, galite keisti parametrus savo funkciniai klavišai. " Apple " meniu, eikite į Sistemos nuostatos. Dalyje aparatūraspustelėkite klaviatūra > klaviatūra ir pažymėkite naudoti visus F1, F2, ir kt., kaip standartinį funkciniai klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Atidarykite formulių daryklė

SHIFT + F3
arba
FN + SHIFT + F3

Pakartoti paskutinį rasti (rasti kitą)

SHIFT + F4
arba
FN + SHIFT + F4

Uždaryti langą

KOMANDA + F4
arba
KOMANDA , FN + F4

Rodyti dialogo langą Perėjimas prie

F5

Rodyti dialogo langą radimas

SHIFT + F5

Pereiti į kitą sritį, darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

F6

Pereiti į ankstesnę sritį darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

SHIFT + F6

Pereiti į kitą darbaknygės langą

KOMANDA + F6

Pereiti į ankstesnį darbaknygės langą

KOMANDA + SHIFT + F6

Tikrinti rašybą

F7
arba
FN + F7

Įtraukti į žymėjimą

SHIFT + F8

Rodyti dialogo langą makrokomandos

PARINKTIS + F8
arba
FN + parinktis + F8

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių lapus.

F9

Apskaičiuoja aktyvų lapą.

SHIFT + F9

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT + F10

Įterpti naują diagramos lapą.

F11

Įterpti naują lapą.

SHIFT + F11

Įterpti yra "Excel 4.0" makrokomandų lapu

KOMANDA + F11
arba
KOMANDA , FN + F11

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

F12

Rodyti dialogo langą atidaryti

KOMANDA + F12
arba
FN + KOMANDA + F12

Puslapio viršus

Perkėlimas ir slinkties lapas arba darbaknygė

Jei norite

Paspauskite

Pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę

Rodyklės klavišą

Pereiti į dabartinės duomenų srities pusę

CTRL + rodyklės klavišą

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Pereiti į lapo pradžią

CTRL + HOME

Pereiti į paskutinį langelį naudoti lapą, kuriame yra langelis, kuriame susikerta dešinėje ir į apačią eilutę (apatiniame dešiniajame kampe); arba priešais pagrindinį langelį, kuri paprastai yra A1 langelį

CTRL + END

Pereiti per vieną ekraną žemyn

PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną aukštyn

PAGE UP

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

PARINKTIS + PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną į kairę

PARINKTIS + PAGE UP

Pereiti į kitą darbaknygės lapą

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį darbaknygės lapą

CTRL + PAGE UP

Pereiti į kitą darbaknygę arba langas

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį darbaknygės arba langas

CONTROL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą sritį, darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

F6

Pereiti į ankstesnę sritį darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

SHIFT + F6

Slinkite į aktyvaus langelio rodymas

CTRL + DELETE

Rodyti dialogo langą Perėjimas prie

CONTROL + G

Rodyti dialogo langą radimas

KOMANDA + F

Pakartoti paskutinį veiksmą rasti (taip pat, kaip rasti kitą)

KOMANDA + G

Judėti tarp atrakintų langelių Apsaugotame darbalapyje

TAB

Puslapio viršus

Peržiūra ir spausdinimas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Spausdinti

KOMANDA + P

Įvesti duomenų lape

Jei norite

Paspauskite

Baigti langelio įrašą ir pereiti į pažymėtą sritį

PATEIKIAMA

Pradėti naują eilutę tame pačiame langelyje

CONTROL + PARINKTIS + PATEIKIAMA

Užpildo pažymėtą langelių diapazoną su tekstu, kuriuos įvedate

CONTROL + PATEIKIAMA

Užbaigti langelio įrašą ir perkelti atgal į pažymėtą sritį

SHIFT + PATEIKIAMA

Baigti langelio įrašą ir perkelkite į dešinę, į pažymėtą sritį

TAB

Baigti langelio įrašą ir pereiti į kairę, į pažymėtą sritį

SHIFT + TAB

Atšaukti langelio įrašą

ESC

Panaikinti į kairę nuo įterpimo vietos esantį simbolį arba panaikinti žymėjimą

NAIKINTI

Panaikinti dešinėje įterpimo vietos esantį simbolį arba panaikinti žymėjimą

Naikinti

Naikinti tekstą į eilutės pabaigą

CONTROL + Naikinti

Pereiti per vieną simbolį, žemyn, kairėn arba dešinėn

Rodyklės klavišą

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Pakartoti paskutinį veiksmą

KOMANDA + Y

Langelio komentaro redagavimas

SHIFT + F2

Užpildyti žemyn

CONTROL + D

Užpildyti į dešinę

CONTROL + R

Pavadinimo apibrėžimas

CONTROL + L

Puslapio viršus

Dirbti su langelių arba formulės juostoje

Jei norite

Paspauskite

Redaguoti aktyvų langelį ir tada jį išvalytumėte arba Naikinti ankstesnį simbolį aktyviame langelyje, redaguojant langelio turinį

NAIKINTI

Užbaigti langelio įrašą

PATEIKIAMA

Įvesti formulę kaip masyvo formulę

CONTROL + SHIFT + PATEIKIAMA

Atšaukti įrašą iš langelio arba formulės juostos

ESC

Rodyti formulių daryklės įvedę neleistina funkcijos pavadinimą į formulę

CONTROL + A

Hipersaito įterpimas

KOMANDA + K

Redaguoti aktyvų langelį ir perkelti žymeklį į eilutės pabaigą

CONTROL + U

Atidarykite formulių daryklė

SHIFT + F3
arba
FN + SHIFT + F3

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių lapus

KOMANDA + =

Apskaičiuoja aktyvų lapą

KOMANDA + SHIFT + =

Formulę pradėkite

=

Perjungti tarp absoliučių, sąlyginių ir mišrių Formulės nuorodos stilius

KOMANDA + T

Automatinės sudėties formulės įterpimas

KOMANDA + SHIFT + T

Įveskite datą

CONTROL + KABLIATAŠKĮ (;)

Nustatykite laiką

KOMANDA + KABLIATAŠKĮ (;)

Nukopijuokite reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą

CONTROL + SHIFT + COLIŲ ŽENKLAS (')

Kaitalioti rodant langelių reikšmės ir rodant langelių formules

CONTROL + KAIRINIS KIRTIS (')

Kopijuoti formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą

CONTROL + APOSTROFĄ (')

Rodyti automatinio užbaigimo sąraše

CONTROL + PARINKTIS + RODYKLĖ ŽEMYN

Pavadinimo apibrėžimas

CONTROL + L

Puslapio viršus

Formatavimo ir redagavimo duomenis

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo lango stilius

KOMANDA + SHIFT + L

Rodyti dialogo langą Langelių formatavimas

KOMANDA + 1

Taikyti bendrąjį skaičiaus formatą

CTRL + SHIFT + ~

Pritaikyti valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai rodomi raudonai skliaustuose)

CONTROL + SHIFT + $

Taikyti procentų formatą be dešimtainių vietų

CONTROL + SHIFT + %

Taikyti eksponentinio skaičiaus formatą su dviem dešimtainių vietomis

CTRL + SHIFT + ^

Taikyti datos formatą su diena, mėnesiu ir metais

CONTROL + SHIFT + #

Taikyti laiko formatą su valandas ir minutes, ir nurodyti priešpiet arba popiet

CTRL + SHIFT + @

Taikyti skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir MINUSO ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms

CTRL + SHIFT +!

Taikyti išorinę kraštinę aplink pasirinktus langelius

KOMANDA + parinktis + nulis

Įtraukti išorinę kraštinę į dešinę nuo pasirinkimas

KOMANDA + parinktis + rodyklė dešinėn

Įtraukti išorinę kraštinę į kairę nuo žymėjimo

KOMANDA + parinktis + rodyklė kairėn

Įtraukti išorinę kraštinę į viršų, pasirinkimas

KOMANDA + parinktis + rodyklė aukštyn

Įtraukti išorinę kraštinę į puslapio apačią pažymėtą sritį

KOMANDA + parinktis + rodyklė žemyn

Struktūros kraštinių šalinimas

KOMANDA + parinktis + brūkšnelis

Taikyti arba pašalinti paryškintąjį formatavimą.

KOMANDA + B

Taikyti arba pašalinti pasvirąjį formatavimą.

KOMANDA + I

Taikyti arba pašalinti, pabrėždamos

KOMANDA + U

Taikyti arba pašalinti perbraukimo formatavimu

KOMANDA + SHIFT + X

Slėpti eilutes

CONTROL + 9

Neslėpti eilučių

CONTROL + SHIFT +)

Stulpelių slėpimas

CONTROL + NULIS

Neslėpti stulpelių

CTRL + SHIFT +)

Įtraukti arba pašalinti šešėlį šrifto stilių

KOMANDA + SHIFT + W

Įtraukti arba pašalinti struktūros šrifto stilių

KOMANDA + SHIFT + D

Redaguoti aktyvų langelį

CONTROL + U

Atšaukti įrašą iš langelio arba formulės juostos

ESC

Redaguoti aktyvų langelį ir tada jį išvalytumėte arba Naikinti ankstesnį simbolį aktyviame langelyje, redaguojant langelio turinį

NAIKINTI

Įklijuoti tekstą į aktyvų langelį

KOMANDA + V

Užbaigti langelio įrašą

PATEIKIAMA

Įvesti formulę kaip masyvo formulę

CONTROL + SHIFT + PATEIKIAMA

Rodyti formulių daryklės įvedę neleistina funkcijos pavadinimą į formulę

CONTROL + A

Puslapio viršus

Darbas su pasirinkimas

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį

KOMANDA + C

Iškirpti pažymėtą sritį

KOMANDA + X

Įklijuoti pasirinktą sritį

KOMANDA + V

Išvalyti pasirinktą turinį

NAIKINTI

Naikinti pažymėtą sritį

CTRL + BRŪKŠNELIS

Kopijuoti tekstą arba grafinį objektą į iškarpos

CONTROL + PARINKTIS + C

Įklijuoti, kad iškarpos

CONTROL + PARINKTIS + V

Anuliuoti pastarąjį veiksmą

KOMANDA + Z

Pereiti iš viršaus į apačią pasirinkimą (žemyn), arba perkelti kryptimi, pasirinktas Redaguoti dialogo lango nuostatos ("Excel" meniu, komandą nuostatos )

PATEIKIAMA

Pereiti iš apačios į viršų pasirinkimą (iki), arba perkelti priešingoje, pasirinktas Redaguoti dialogo lango nuostatos ("Excel" meniu, komandą nuostatos )

SHIFT + PATEIKIAMA

Juda iš kairės į dešinę per pažymėtą sritį, arba perkelti žemyn per vieną langelį, jeigu tik vienas stulpelis yra pažymėtas

TAB

Pereiti iš dešinės į kairę per pažymėtą sritį arba perkelti aukštyn per vieną langelį, jeigu tik vienas stulpelis yra pažymėtas

SHIFT + TAB

Perkelti į kitą pasirinktą kampą pagal laikrodžio rodyklę

CTRL + TAŠKAS

Įterpti grafinius objektus medijos naršyklę

KOMANDA + CONTROL + M

Puslapio viršus

Pasirinkite langelius, stulpelius arba eilutes

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti pažymėtą sritį vienu langeliu

SHIFT + rodyklės klavišą

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio langelio netuščių tame pačiame stulpelyje arba eilutėje yra aktyvus langelis

KOMANDA + SHIFT + rodyklės klavišą

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradžios eilutės

SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki pradžios lapo

CONTROL + SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki paskutinio langelio, naudojamo lape (apatiniame dešiniajame kampe)

CONTROL + SHIFT + END

Pažymėti visą stulpelį

CONTROL + TARPO KLAVIŠAS

Pažymėkite visą eilutę

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti visą lapą

KOMANDA + A

Pasirinkite aktyvų langelį, pažymėjus kelis langelius

SHIFT + DELETE

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn

SHIFT + PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn

SHIFT + PAGE UP

Kaitalioti tarp objektų slėpimą ir rodymą objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą

CTRL + 6

Rodyti arba slėpti standartinė įrankių juosta

CONTROL + 7

Įjungti galimybę išplėsti pažymėtą sritį, naudojant rodyklių klavišus

F8

Įtraukti dar vieną langelių diapazoną į žymėjimą; arba naudokite rodyklių klavišus norėdami pereiti į lauko pradžią diapazoną, kurį norite įtraukti, ir paspauskite F8 ir rodyklių klavišus, kad pasirinktumėte kitą diapazoną

SHIFT + F8

Pasirinkite dabartinį masyvą, tai yra masyvas, kad aktyvus langelis priklauso

VALDYMO + /

Pažymėkite langelius eilutėje, kurie neatitinka aktyvaus langelio, eilutės reikšmė. Turite pasirinkti eilutės, pradedant nuo aktyvaus langelio.

VALDYMO + \

Pažymėkite langelių, tiesiogiai nurodytos pagal formules į pažymėtą sritį

VALDYMO + SHIFT +]

Pažymėkite langelius stulpelyje, kuriame neatitinka aktyvaus langelio, stulpelio reikšmę. Turite pasirinkti stulpelį, pradedant nuo aktyvaus langelio.

VALDYMO + |

Pažymėti visus langelius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai formulėse nurodytų į pažymėtą sritį

CONTROL + SHIFT + {}

Pažymėkite tik tuos langelius su formulėmis, kurios tiesiogiai nurodo aktyvų langelį

VALDYMO +]

Pažymėti visus langelius su formulėmis, kurios nurodo tiesiogiai arba netiesiogiai su aktyviu langeliu

CTRL + SHIFT +}

Pažymėkite tik matomus langelius Dabartinė pažymėta sritis

KOMANDA + SHIFT + Z

Puslapio viršus

Diagramos

Jei norite

Paspauskite

Įterpti naują diagramos lapą.

F11

Eiti ratu per diagramos objekto pasirinkimas

Rodyklės klavišą

Puslapio viršus

Duomenų formas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie to paties lauko, į kitą įrašą

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti prie to paties lauko, esančio ankstesniame įraše

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į kitą lauką, kuriame galite redaguoti įrašą

TAB

Pereiti į ankstesnį lauką, galite redaguoti įrašą

SHIFT + TAB

Pereiti į pirmąjį kito įrašo lauką

PATEIKIAMA

Pereiti į pirmą lauką, esančio ankstesniame įraše

SHIFT + PATEIKIAMA

Pereiti į lauką 10 įrašus į priekį

PAGE DOWN

Grįžti į lauką 10 įrašus

PAGE UP

Pereiti per vieną simbolį kairėn per lauką

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną simbolį dešinėn per lauką

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėkite simbolį į kairę

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėkite simbolį į dešinę

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Puslapio viršus

Filtrai ir "PivotTable" ataskaitos

Jei norite

Paspauskite

Filtruoti sąrašą arba PivotTable puslapio lauko laikinasis meniu pasirinkto langelio rodymas

PARINKTIS + RODYKLĖ ŽEMYN

Puslapio viršus

Struktūrinis rodymas duomenų

Jei norite

Paspauskite

Rodyti arba slėpti struktūros simboliai

CONTROL + 8

Slėpti pažymėtas eilutes

CONTROL + 9

Rodyti pažymėtas eilutes

CONTROL + SHIFT +)

Pažymėtų stulpelių slėpimas

CONTROL + NULIS

Pažymėtų Stulpelių neslėpimas

CTRL + SHIFT +)

Puslapio viršus

Įrankių juostos

Jei norite

Paspauskite

Aktyvinti mygtuką Mažoji įrankių juostos

PARINKTIS + F10

Kai įrankių juosta yra aktyvi, pažymėkite kitą mygtuką arba įrankių juostos meniu

TAB

Kai įrankių juosta yra aktyvi, pažymėkite mygtuko arba įrankių juostos meniu

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui

PATEIKIAMA

Puslapio viršus

Windows“

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti arba Minimizuoti juostelę

KOMANDA + parinktis + R

Pereiti į kitą taikomąją programą

KOMANDA "+" TAB "

Pereiti į ankstesnį taikomąją programą

KOMANDA + SHIFT + TAB

Uždarykite langą aktyvios darbaknygės

KOMANDA + W

Atkurti aktyvios darbaknygės lango dydį

KOMANDA + F5

Pereiti į kitą sritį, darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

F6

Pereiti į ankstesnę sritį darbaknygėje, kuri buvo suskaidytas

SHIFT + F6

Perjungimas į kitą darbaknygės langą

KOMANDA + F6

Pereiti į ankstesnį darbaknygės langą

KOMANDA + SHIFT + F6

Kopijuoti ekrano vaizdą į mainų sritį

KOMANDA + SHIFT + 3

Nukopijuokite atvaizdą aktyvaus lango į mainų sritį (paspaudus ir atleidus klavišų derinys, spustelėkite norimą paveikslėlį, langas).

KOMANDA + SHIFT + 4

Puslapio viršus

Dialogo languose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į paskesnį teksto lauką

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį, parinkties, valdiklį arba komanda

SHIFT + TAB

Uždarykite dialogo langą arba atšaukti veiksmą

ESC

Perjungti kitą skirtuką

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skirtuką

CONTROL + SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą, priskirtą numatytojo komandos mygtuko
(mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas gerai )

PATEIKIAMA

Atšaukti komandą ir uždaryti

ESC

Ar žinojote?

Jei neturite "Office 365" prenumeratą arba naujausią "Office" versiją, dabar galite jį išbandyti:

Išbandykite „Office 365“ arba naujausią „Excel“ versiją

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"Excel" formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Klaidų formulėse radimas ir taisymas

"Excel" funkcijos (pagal abėcėlę)

"Excel" funkcijos (pagal kategoriją)

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×