„Word“ funkcijos, nevisiškai palaikomos programoje „Word Starter“

Microsoft Word Starter 2010 yra supaprastinta „Word“ versija, kuri kompiuteryje įdiegiama iš anksto. „Word Starter“ turi pagrindines dokumentų kūrimo ir darbo su jais funkcijas, bet joje nėra papildomų funkcijų rinkinio, siūlomo visafunkcėje „Word“ versijoje. Šiame straipsnyje pateikiamas „Word Starter“ ir visafunkcės „Word“ versijos funkcijų skirtumų sąrašas.

Jei nuspręsite, kad jums reikia daugiau funkcijų nei jų turi „Word Starter“, galite labai paprastai atnaujinti „Word Starter“ į „Word“. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Pirkti, kad apsilankytumėte internetinio pardavėjo svetainėje, kur išsyk galėsite įsigyti ir atsisiųsti „Office“.

Dokumento turinys

Programos „Word“ funkcija...

Palaikymas programoje „Word Starter“...

Papildiniai

Nepalaikoma.

Programoje „Word Starter“ papildinių įdiegti negalima. Jei atidarote dokumentą, kuris buvo sukurtas naudojant „Word“ papildinį, kai kurios dokumento funkcijos gali būti nepalaikomos.

„SmartArt“ grafiniai elementai

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra „SmartArt“ grafinių elementų, galite redaguoti ir formatuoti tekstą, formatuoti figūrą bei iškirpti, kopijuoti, įklijuoti arba naikinti visą „SmartArt“ grafinį elementą.

Žymelės

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra žymelių, galite spustelėti žymelių saitus ir į jas pereiti.

Kryžminės nuorodos

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra kryžminių nuorodų, galite atnaujinti duomenis arba naikinti kryžmines nuorodas.

Turinys

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra turinys, galite atnaujinti duomenis, kopijuoti ir įklijuoti elementus, formatuoti tekstą arba naikinti turinį.

Puslapio ir dokumento išnašos

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra puslapio ir dokumento išnašų, galite spustelėti puslapio arba dokumento išnašų saitus ir į jas pereiti. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti puslapio arba dokumento išnašą ir formatuoti tekstą.

Vaizdo aprašai

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra vaizdo aprašų, galite atnaujinti duomenis. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti rodyklių įrašus ir formatuoti tekstą.

Rodyklės

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra rodyklė, galite atnaujinti duomenis. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti puslapio arba dokumento išnašą ir formatuoti tekstą.

Lygtys

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra formatuotų lygčių, galite jas rodyti ir redaguoti. Be to, galite iškirpti, kopijuoti, įklijuoti arba naikinti lygtį ir formatuoti tekstą.

Iliustracijų sąrašas

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra iliustracijų sąrašas, galite atnaujinti duomenis. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti elementus ir formatuoti tekstą.

Literatūros sąrašas

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra literatūros sąrašas, galite atnaujinti duomenis. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti elementus ir formatuoti tekstą.

Citatos ir bibliografijos

Negalima kurti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra citatų ir bibliografijos, galite redaguoti citatas ir šaltinius ir naujinti duomenis. Taip pat galite iškirpti, kopijuoti arba įklijuoti citatas ir šaltinius ir formatuoti tekstą.

Parašo eilutė

Negalima kurti, skaitmeniniai parašai nepalaikomi.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra parašo eilutė su galiojančiu parašu, galite peržiūrėti išsamią parašo informaciją. Taip pat galite ją iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, naikinti arba keisti parašo eilutės dydį.

Sparčiosios dalys, įskaitant turinio valdiklius, automatinį tekstą ir laukus

Turinio valdiklių kurti negalima. Jei atidarote dokumentą, kuriame yra turinio valdiklių, galite redaguoti valdiklių turinį arba panaikinti turinio valdiklius.

Tam tikro tipo automatinį tekstą (pakartotinai naudojamas turinys), dokumento ypatybes ir laukus galima įterpti į dokumentą nenaudojant sparčiųjų dalių galerijos. Pvz., programoje „Word Starter“ galite įterpti dabartinį puslapio numerį arba dabartinę datą ir laiką naudodami skirtuko Įterpimas komandas.

Objektai

Į dokumentą galima įtraukti objektų juos nuvelkant. Kai kurie objektų tipai pateikiami kaip atvaizdai, tačiau jei jūsų kompiuteryje įdiegta programinė įranga, atidaranti objektus, galite juos pasiekti spustelėję skirtuką Failas, tada spustelėję Atidaryti.

Komentarai

Negalima kurti ar naikinti.

Jei atidarote dokumentą, kuriame yra komentarų, galite formatuoti ir redaguoti komentarų tekstą.

Šių formatų failai:

  • .dsn

  • .mde

  • .accde

  • .odc

  • .udl

  • .wll

Programa „Word Starter“ šių failų atidaryti negalima.

Programos funkcijos

„Word“ funkcija

Prieinamumas programoje „Word Starter“

Sparčiosios prieigos įrankių juosta

Galite rodyti sparčiosios prieigos įrankių juostą juostelės viršuje arba apačioje, tačiau negalite pašalinti jos komandų.

Tekstas į kalbą

Ši funkcija programoje „Word Starter“ negalima. Ji grindžiama sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimu ir programoje „Word Starter“ nepalaikoma.

Juostelės tinkinimai

„Word Starter“ juostelės tinkinti negalima, tačiau galima ją minimizuoti arba išplėsti paspaudus CTRL+F1.

Keitimų sekimas

Jei atidarote dokumentą, kuris buvo pakeistas įjungus keitimų sekimo funkciją, pamatysite dokumento redagavimo žymas. Programoje „Word Starter“ negalite priimti arba atmesti keitimų ir įjungti arba išjungti keitimų sekimo.

Kūrimo blokų tvarkytuvas

„Word Starter“ nėra kūrimo blokų tvarkytuvo, leidžiančio tinkinti viršelio puslapių, antraščių, poraščių, puslapių numerių ir teksto laukų galerijas. „Word Starter“ galima naudoti galerijas, jose yra elementų, gaunamų iš „Office.com“ prisijungus prie interneto.

Dokumento apsauga

Dokumento apsaugos negalima nei įjungti, nei išjungti. Jei atidarote dokumentą, kurio apsauga įjungta, dokumentą galite keisti tik tuo atveju, jei turite tam teisę.

Kalbų paketai

Kalbos tikrinimo įrankiai palaikomi, bet negalima keisti vartotojo sąsajos arba žinyno kalbos.

Bendrinimas

Galite bendrai naudoti dokumentą įrašę jį į „Windows Live OneDrive“, vietą tinkle arba išsiuntę ją el. paštu. Tačiau programoje „Word Starter“ nėra komandų, kurias naudodami galėtumėte siųsti dokumentus kaip internetines faksogramas arba įrašyti „SharePoint“ svetainėje.

Taikoma: Word StarterAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas