„Word Online“ spartieji klavišai

Šios žinyno temos sparčiųjų klavišų aprašymas skirtas JAV klaviatūros išdėstymui. Kitų klaviatūrų mygtukai gali nesutapti su JAV klaviatūra.

„Word Online“ pritaikymo neįgaliesiems apžvalgą žr. „Word Online“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijos.

Patarimai:

  • Norėdami greitai pasiekti komandas, paspauskite CTRL + ' (apostrofą), kad pereitumėte prie Noriu sužinoti, tada įveskite norimą komandą (galima naudoti tik Redagavimo rodinyje). Naudodamiesi rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite komandą, tada paspauskite ENTER.

  • „Word Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų „Word“ kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite CTRL + F6, užuot naudoję F6. Taip pat įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, o ne „Word Online“.

  • „Word Online“ spartieji klavišai labai panašūs į „Word“ sparčiuosius klavišus. Norėdami peržiūrėti kitų „Word“ versijų sparčiųjų klavišų sąrašą, žr. Daugiau „Word“ sparčiųjų klavišų.

  • Jei naudojate ekrano skaitytuvą, žr. Įprastos „Word Online“ užduotys.

Skaitymo rodinys

Norėdami tai atlikti

Papauskite

Ėjimas į rodinį, kuris yra prieinamas ekrano skaitytuvo programinei įrangai ir turinio klaviatūros pasirinkimui (reikia PDF skaitytuvo)

Tab komandai Generuoti prieinamesnį rodinį (naują langą), Enter

Teksto ieška

Ctrl + F arba F3

Ieškos srities slėpimas

ESC

Mastelio keitimo valdiklio įjungimas

Ctrl + Z

Puslapių numerių valdiklio įjungimas

Ctrl + G

Ėjimas į tam tikrą puslapį

Įveskite puslapio numerį (puslapių numerių valdiklyje)

Spausdinimas

Ctrl + P

Redagavimo rodinys

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Judėjimas tarp juostelės ir dokumento turinio

Ctrl + F6

Perėjimas iš redaguojamo dokumento į skirtuką Pagrindinis

Ctrl + [

Perėjimas iš redaguojamo dokumento į vėliausiai naudotą juostelės komandą

Ctrl + ]

Kito juostelės skirtuko aktyvinimas

Tab, Enter

Judėjimas tarp juostelės komandų

Tab

Šiuo metu pažymėtos juostelės komandos vykdymas

Enter

Juostelės sutraukimas arba išplėtimas

Ctrl + F3

Įterpimo vietos perkėlimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Simboliu į dešinę

Rodyklė dešinėn

Simboliu į kairę

Rodyklė kairėn

Žodžiu į dešinę

Ctrl + rodyklė dešinėn

Žodžiu į kairę

Ctrl + rodyklė kairėn

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Pastraipa aukštyn

Ctrl + rodyklė aukštyn

Pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Eilutės pradžia

Home

Eilutės pabaiga

End

Puslapio pradžia

Ctrl + Home

Puslapio pabaiga

Ctrl + End

Turinio pasirinkimas: žymėjimo išplėtimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Simboliu į dešinę

Shift + rodyklė dešinėn

Simboliu į kairę

Shift + rodyklė kairėn

Žodžiu į kairę

Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn

Žodžiu kairėn

Shift + Ctrl + rodyklė kairėn

Eilute aukštyn

Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Shift + rodyklė žemyn

Pastraipa aukštyn

Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn

Pastraipa žemyn

Shift + Ctrl + rodyklė žemyn

Eilutės pradžia

Shift + Home

Eilutės pabaiga

Shift + End

Dokumento pradžia

Shift + Ctrl + Home

Dokumento pabaiga

Shift + Ctrl + End

Visas dokumentas

Ctrl + A

Turinio redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Iškirpimas

Ctrl + X

Kopijavimas

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Hipersaito įterpimas

Ctrl + K

Anuliavimas

Ctrl + Z

Perdarymas

Ctrl + Y

Perėjimas nuo vieno su klaidomis parašyto žodžio prie kito

Alt + F7

Padidinti šrifto dydį

Ctrl + Shift + >

Sumažinti šrifto dydį

Ctrl + Shift + <

Teksto formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Paryškintasis

Ctrl + B

Kursyvas

Ctrl + I

Pabraukimas

Ctrl + U

Sąrašas su ženkleliais

Ctrl + taškas

Sunumeruotas sąrašas

Ctrl + /

Lygiuoti kairėje

Ctrl + L

Lygiavimas dešinėje

Ctrl + R

Lygiavimas centre

Ctrl + E

„Windows“ ir „Mac“ klaviatūros atitikmenys

Klavišas

Modifikatorius

Windows“

„Mac“

Klavišas „Backspace“

Alt

Grįžimas per vieną žodį

End

Alt

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią

Enter

Alt

Puslapio ypatybių rodymas „Internet Explorer“

Tab

Ctrl - Alt

Užduočių perjungimas

Home

Alt

Ėjimas į pagrindinį puslapį

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų viršų

Kairėn

Alt

Grįžimas „Internet Explorer“

Vieno žodžio perkėlimas į kairę

PageDn

Alt

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento apačią

PageUp

Alt

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento viršų

Dešinėn

Alt

Ėjimas pirmyn „Internet Explorer“

Ėjimas per vieną žodį į dešinę

Tab

Alt

Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą

Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymo neįgaliesiems ciklas)

Žemyn

Alt - Shift

Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje

Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos

Enter

Alt - Shift

Viso ekrano režimo perjungimas „Internet Explorer“

Tab

Ctrl - Alt - Shift

Užduočių perjungimas

Kairėje

Alt - Shift

Įtraukos lygio pašalinimas

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

Dešinėn

Alt - Shift

Įtrauka

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

Tab

Alt - Shift

Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą

Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymas neįgaliesiems ciklas)

Aukštyn

Alt - Shift

Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje

Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos

Klavišas „Backspace“

Grįžimas per vieną žodį

Klavišas Delete

Žodžių naikinimas po vieną atskirai

Žemyn

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai

End

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią

Home

Ėjimas į dokumento arba struktūrų viršų (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)

Kairėje

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią (programoje „Firefox“ ėjimas į ankstesnį puslapį)

Dešinėn

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą (programoje „Firefox“ ėjimas pirmyn)

Tab

Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)

Aukštyn

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai

ESC

⌘ - Alt

Užduočių tvarkytuvo atidarymas (priverstinis taikomųjų programų uždarymas)

Home

⌘ - Alt

Ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį programoje „Safari“

Kairėn

⌘ - Alt

Naršyklės skirtukų perjungimas programoje „Chrome“

Delete

⌘ - Shift

Naršyklės talpyklos išvalymas programoje „Firefox“

Žemyn

⌘ - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią

End

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio apačios

Home

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio viršaus (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)

Kairėn

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Dešinėn

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Tab

⌘ - Shift

Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)

Aukštyn

⌘ - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

ESC

Ctrl - Shift

Užduočių tvarkytuvo atidarymas

Dešinėn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną žodį į dešinę

Žemyn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Kairėn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

ESC

Ctrl

Meniu Pradėti arba Pradžios ekrano atidarymas

Klavišas Delete

Ctrl - Alt

Meniu Užrakintas ekranas atidarymas

Kairėn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai

Grafinės sąsajos elemento ataskaitų srities rodymas

PageDn

Ctrl

Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“

PageUp

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą

Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“

End

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą

Tab

Ctrl

Atidarytų skirtukų perjungimas

Atidarytų skirtukų perjungimas

Aukštyn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią

Klavišas „Backspace“

Ctrl - Alt

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Home

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pradžią

Žemyn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje

End

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios

Home

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus

PageDn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn

PageUp

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn

Dešinėn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai

Aukštyn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje

Klavišas „Backspace“

Ctrl - Alt - Shift

Grįžimas per vieną žodį

Grįžimas per vieną žodį

End

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios

Home

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus

PageDn

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn

PageUp

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn

ESC

Alt

Lango sumažinimas

Žemyn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

ESC

Alt - Shift

Lango sumažinimas

Home

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Insert

Nėra

Rašymo ant viršaus režimo įjungimas

Tab

Ctrl - Shift

Atidarytų skirtukų perjungimas

Atidarytų skirtukų perjungimas

Aukštyn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Klavišas „Backspace“

Nėra

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Klavišas „Delete“

Nėra

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Žemyn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai

End

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Enter

Nėra

Naujos eilutės įterpimas

Naujos eilutės įterpimas

Klavišas „Backspace“

Ctrl

Grįžimas per vieną žodį

Home

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią

Įterpimo vietos perkėlimas į pastraipos pradžią programoje „Safari“ ir „Chrome“

Kairėn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai

PageDn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai

PageUp

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai

Dešinėn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai

Tab

Nėra

Įtrauka arba perėjimas į kitą lentelės langelį

Įtrauka, perėjimas į kitą lentelės langelį arba lentelės įterpimas

Aukštyn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai

Klavišas „Backspace“

Shift

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Žemyn

Shift

Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią

Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią

End

Shift

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Enter

Shift

Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas

Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas

Home

Shift

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Kairėn

Shift

Pažymėjimas po vieną raidę į kairę

Pažymėjimas po vieną raidę į kairę

Dešinėn

Shift

Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę

Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę

Tab

Shift

Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį

Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį

Aukštyn

Shift

Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų

Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų

Daugiau „Word“ sparčiųjų klavišų

„Word Online“ spartieji klavišai labai panašūs į „Microsoft Word“ sparčiuosius klaviatūros klavišus. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai skirti dažniausiai naudojamoms „Word Online“ užduotims atlikti. Darbalaukio programos „Word“ sparčiųjų klavišų sąrašą žr.:

Įprastos „Word Online“ užduotys

Norėdami sužinoti apie veiksmus, reikalingus konkrečioms „Word Online“ užduotims atlikti, žr. šiuos straipsnius:

Taikoma: Word OnlineAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas