„Microsoft Word“ spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Pastabos   

 • Šiame straipsnyje neaprašomas makrokomandų ar automatinio teksto sparčiųjų klaviatūros klavišų tinkinimas ar sparčiųjų klaviatūros klavišų kūrimas. Norėdami gauti daugiau informacijos spustelėkite saitą, esantį skyriuje Taip pat žr..

 • Jei naudojate „Microsoft Word Starter“, atsižvelkite į tai, kad „Word Starter“ palaiko ne visas programai „Word“ priskiriamas priemones. Daugiau informacijos apie galimas „Word Starter“ priemones žr. „Word Starter“ priemonių palaikymas.

Šiame straipsnyje

Sparčiųjų klaviatūros klavišų radimas ir naudojimas

Klaviatūros naudojimas skyriams išplėsti

Ieška šiame straipsnyje

Šio straipsnio spausdinimas

Sistemos „Microsoft Office“ pagrindai

Uždaryti užduočių sritį

Perkelti užduočių sritį

Keisti užduočių srities dydį

Patarimai

Juostelės naršymas

„Microsoft Word“ greitoji nuoroda

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Uždaryti užduočių sritį Stiliai.

Įterpti ir redaguoti objektus

Laiškų suliejimas ir laukai

Kalbos juosta

Patarimai

Funkcinių klavišų nuoroda

Sparčiųjų klaviatūros klavišų radimas ir naudojimas

Programos „Microsoft Word“ žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kai vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+) Microsoft Word 2010 žinyne. Sparčiųjų klavišų kombinacijos, kurių klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

Klaviatūros naudojimas skyriams išplėsti

 • Norėdami išplėsti visus straipsnio skyrius, spauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite visus skyrius sutraukti.

 • Norėdami išplėsti tik vieną straipsnio skyrių, spauskite TAB, kol pažymima to skyriaus antraštė ir pliuso ženklas, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite sutraukti skyrių.

Ieška šiame straipsnyje

Svarbu   Prieš pradėdami iešką paspauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER.

 1. Paspauskite CTRL+F.

  Atsidaro ieškos dialogo langas, kuriame yra tekstui įvesti reikalingas žymeklis.

 2. Ieškos laukelyje įveskite ieškomą tekstą.

 3. Paspauskite klavišą ENTER.

Šio straipsnio spausdinimas

Norėdami šią temą išspausdinti, spauskite mygtuką TAB, kol pažymima Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Puslapio viršus

Sistemos „Microsoft Office“ pagrindai

Langų rodymas ir naudojimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT+TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

ALT+F5

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL+F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL+F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT+PRINT SCREEN

Naudoti dialogų langus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT+TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL+TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL+SHIFT+TAB

Pereiti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

Tarpo klavišas

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT+ parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT+DOWN ARROW

Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Vykdyti pasirinktą komandą.

ENTER

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT+HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT+END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Atidaryti.

CTRL+F12 or CTRL+O

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

F12

Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą.

ENTER

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas.

BACKSPACE

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

DELETE

Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo.

SHIFT+F10

Judėti pirmyn per parinktis.

TAB

Judėti atgal per parinktis.

SHIFT+TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba ALT+I

Anuliuoti ir pakartoti veiksmus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atšaukti veiksmą.

ESC

Anuliuoti veiksmą.

CTRL+Z

Pakartoti veiksmą.

CTRL+Y

Pasiekti ir naudoti užduočių sritis ir galerijas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

F6

Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą.)

CTRL+TAB

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

TAB arba SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL+tarpo klavišas

Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą.

HOME arba END

Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Uždaryti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, po to paspauskite ENTER.

Perkelti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą ENTER.

 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir spauskite ENTER.

Keisti užduočių srities dydį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą ENTER.

 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite ENTER.

Pasiekti ir atlikti galimus veiksmus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Rodyti galimo veiksmo arba mygtuko Automatinės taisos parinktys Mygtuko atvaizdas, arba mygtuko Įklijavimo parinktys Mygtuko vaizdas meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau negu vienas veiksmas, perjungti kitą veiksmą ir rodyti jo meniu arba pranešimą.

ALT+SHIFT+F10

Pereiti tarp galimų veiksmų meniu parinkčių.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu galimų veiksmų meniu.

ENTER

Uždaryti galimų veiksmų meniu arba pranešimą.

ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras galimas veiksmas („Word Starter“ jis nepasiekiamas). Garsui girdėti reikia garso plokštės. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Microsoft Office Sounds“.

 • Jei turite prieigą prie interneto, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš Office.com. Įdiegę garsų failus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite ALT+F, T.

  2. Paspauskite A norėdami pasirinkti Išsamiau, tada paspauskite TAB norėdami pereiti į Išplėstinės parinktys, skirtos dirbti su „Word“.

  3. Dukart paspauskite ALT+S, kad pasirinktumėte žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu, esantį po Bendra, ir paspauskite tarpo klavišą.

  4. Kelis kartus paspauskite TAB norėdami pasirinkti Gerai, tada paspauskite ENTER.

   Pastaba   Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms „Office“ programoms, palaikančioms garsą.

Puslapio viršus

Juostelės naršymas

Kaip pasiekti bet kurią komandą keliais klavišų paspaudimais

Prieigos klavišai leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje programos vietoje esate. Kiekvieną Word 2010 komandą galima lengvai pasiekti naudojant prieigos klavišą. Daugelį komandų galima pasiekti naudojant nuo dviejų iki penkių klavišų paspaudimų. Norėdami naudoti prieigos klavišą:

 1. Paspauskite ALT.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Pagrindinis yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Pastaba   Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Kaip pakeisti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės

Kitas būdas naudoti klaviatūrą dirbant programomis, turinčiomis „Office“ juostelę, yra keisti įvesties vietą tarp skirtukų ir komandų, kol rasite norimą funkciją. Šioje lentelėje pateikiama būdų, kaip keisti klaviatūros įvesties vietą nenaudojant pelės.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti prieigos klavišų seką.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišų seką, dar kartą paspauskite vieną iš šių mygtukų.

Pereiti į kitą juostelės skirtuką.

Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, tada spauskite RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL+F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti įvesties klaviatūra vietą ir pasirinkti šias lango sritis:

 • Aktyvų juostos skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Lango apačioje esančią būsenos juostą

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

TAB arba SHIFT+TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, kad galėtumėte keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

ENTER

Gauti pagalbos dėl pasirinktos juostelės komandos ar valdiklio. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, bus rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

Puslapio viršus

„Microsoft Word“ greitoji nuoroda

Bendrosios užduotys atliekamos „Microsoft Word“

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Sukurti neperkeliamą tarpą.

CTRL+SHIFT+tarpo klavišas

Sukurti neperkeliantį brūkšnelį.

CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Paryškinti raides.

CTRL+B

Pakreipti raides.

CTRL+I

Pabraukti raides.

CTRL+U

Mažinti šrifto dydį viena reikšme.

CTRL+SHIFT+<

Didinti šrifto dydį viena reikšme.

CTRL+SHIFT+>

Mažinti šrifto dydį 1 tašku.

CTRL+[

Didinti šrifto dydį 1 tašku.

CTRL+]

Šalinti pastraipos ar simbolių formatavimą.

CTRL+tarpo klavišas

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL+C

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL+X

Įklijuoti tekstą ar objektą.

CTRL+V

Įklijuoti specialų

CTRL+ALT+V

Įklijuoti tik formatavimą

CTRL+SHIFT+V

Anuliuoti pastarąjį veiksmą.

CTRL+Z

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

CTRL+Y

Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita.

CTRL+SHIFT+G

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Kurti, peržiūrėti ir įrašyti dokumentus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kurti naują dokumentą.

CTRL+N

Atidaryti dokumentą.

CTRL+O

Uždaryti dokumentą.

CTRL+W

Skaidyti dokumento langą.

ALT+CTRL+S

Šalinti dokumento lango skaidymą.

ALT+SHIFT+C arba ALT+CTRL+S

Įrašyti dokumentą.

CTRL+S

Rasti, keisti ir naršyti tekste

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Naršymas (ieškoti dokumento).

CTRL+F

Kartoti paiešką (uždarius langą Rasti ir pakeisti).

ALT+CTRL+Y

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

CTRL+H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente.

CTRL+G

Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

ALT+CTRL+Z

Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Norėdami pažymėti parinktį, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad galėtumėte naudodami pažymėtą parinktį naršyti dokumentą.

ALT+CTRL+HOME

Pereiti prie ankstesnio naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

CTRL+PAGE UP

Pereiti prie kito naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

CTRL+PAGE DOWN

Perjungti į kitą rodinį

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Perjungti į spaudinio maketo rodinį.

ALT+CTRL+P

Perjungti į kontūro rodinį.

ALT+CTRL+O

Perjungti į juodraščio rodinį.

ALT+CTRL+N

Kontūro rodinys

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Mažinti pagrindinį tekstą.

CTRL+SHIFT+N

Perkelti pažymėtas pastraipas į viršų.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes.

ALT+SHIFT+A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.

ALT+SHIFT+L

Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė.

ALT+SHIFT+1

Rodyti visas antraštes iki antraštės n.

ALT+SHIFT+n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

CTRL+TAB

Spausdinti ir peržiūrėti dokumentus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

CTRL+P

Perjungti į spaudinio peržiūrą.

ALT+CTRL+I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

CTRL+HOME

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

CTRL+END

Peržiūrėti dokumentus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti komentarą.

ALT+CTRL+M

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

CTRL+SHIFT+E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

ALT+SHIFT+C

Skaitymo visame ekrane rodinys

Pastaba   Kai kurie ekrano skaitytuvai gali būti nesuderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

HOME

Pereiti į dokumento pabaigą.

END

Pereiti į puslapį n.

n, ENTER

Išeiti iš skaitymo maketo rodinio.

ESC

Nuorodos, puslapio išnašos ir dokumento išnašos

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

ALT+SHIFT+O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

ALT+SHIFT+I

Pažymėti rodyklės įrašą.

ALT+SHIFT+X

Įterpti puslapio išnašą.

ALT+CTRL+F

Įterpti dokumento išnašą.

ALT+CTRL+D

Dirbti su tinklalapiais

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į paskesnį puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Atnaujinti.

F9

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

Naikinti tekstą ir grafinius objektus.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Panaikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Panaikinti vieną žodį kairėje.

CTRL+BACKSPACE

Panaikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL+DELETE

Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį.

CTRL+X

Anuliuoti pastarąjį veiksmą.

CTRL+Z

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL+F3

Kopijuoti bei perkelti tekstą ir grafinius objektus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti „Office“ mainų sritį

Norėdami pereiti į skirtuką Pagrindinis, paspauskite ALT+H, tada paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

CTRL+C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

CTRL+X

Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.

CTRL+V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

SHIFT+F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

ALT+F3

Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL+F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

CTRL+SHIFT+F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje.

ALT+SHIFT+R

Įterpti specialiuosius simbolius.

Norėdami įterpti

Paspauskite

Lauką

CTRL+F9

Eilutės lūžį

SHIFT+ENTER

Puslapio lūžį

CTRL+ENTER

Stulpelio lūžį

CTRL+SHIFT+ENTER

Ilgą brūkšnį

ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS

Trumpą brūkšnį

CTRL+MINUSO ŽENKLAS

Keliamąjį brūkšnelį

CTRL+BRŪKŠNELIS

Nekeliamą brūkšnelį

CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Nekeliamą tarpą

CTRL+SHIFT+tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

ALT+CTRL+C

Registruoto prekės ženklo simbolį

ALT+CTRL+R

Prekės ženklo simbolį

ALT+CTRL+T

Elipsę

ALT+CTRL+TAŠKAS

Viengubas kairiąsias kabutes

CTRL+` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Viengubas dešiniąsias kabutes

CTRL+' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)

Dvigubas kairiąsias kabutes

CTRL+` (vienguba kabutė), SHIFT+` (vienguba kabutė)

Dvigubas dešiniąsias kabutes

CTRL+' (vienguba kabutė), SHIFT+' (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Įterpti simbolius naudojant simbolių kodus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį (Euro valiutos simbolis), įveskite 20AC ir nuspaudę klavišą ALT paspauskite X.

Simbolio kodas, ALT+X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

ALT+X

Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128.

ALT+simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Žymėti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

Išplėsti pasirinkimą

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą.

F8

Pažymėti artimiausią simbolį.

F8, tada spauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN

Padidinti pažymėtą fragmentą.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT+F8

Išjungti išplėtimo režimą.

ESC

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

SHIFT+END

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

SHIFT+HOME

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

SHIFT+PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

SHIFT+PAGE UP

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

CTRL+SHIFT+HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

CTRL+SHIFT+END

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

CTRL+A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8+rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Pažymėti tekstą ir grafinius objektus lentelėje

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti kito langelio turinį.

TAB

Pažymėti ankstesnio langelio turinį.

SHIFT+TAB

Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių.

Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą

Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE DOWN.

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite SHIFT+ALT+PAGE UP.

Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką)

CTRL+SHIFT+F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Pažymėti visą lentelę.

ALT+skaičių klaviatūros 5 (kai NUM LOCK išjungta)

Judėti po dokumentą

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu simboliu dešinėn

RODYKLĖ DEŠINĖN

Vienu žodžiu kairėn

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu žodžiu dešinėn

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Viena pastraipa į viršų

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena pastraipa žemyn

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

SHIFT+TAB

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

TAB

Viena eilute į viršų

RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena eilute žemyn

RODYKLĖ ŽEMYN

Iki eilutės pabaigos

END

Iki eilutės pradžios

HOME

Iki lango viršaus

ALT+CTRL+PAGE UP

Iki lango pabaigos

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

PAGE UP

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

PAGE DOWN

Iki kito puslapio viršaus

CTRL+PAGE DOWN

Iki ankstesnio puslapio viršaus

CTRL+PAGE UP

Iki dokumento pabaigos

CTRL+END

Iki dokumento pradžios

CTRL+HOME

Iki ankstesnio redagavimo

SHIFT+F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

SHIFT+F5

Judėti po lentelę

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

TAB

Į ankstesnį eilutės langelį

SHIFT+TAB

Į pirmą eilutės langelį

ALT+HOME

Į paskutinį eilutės langelį

ALT+END

Į pirmą stulpelio langelį

ALT+PAGE UP

Į paskutinį stulpelio langelį

ALT+PAGE DOWN

Į ankstesnę eilutę

RODYKLĖ AUKŠTYN

Į kitą eilutę

RODYKLĖ ŽEMYN

Eilute aukštyn

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Eilute žemyn

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Įterpti pastraipas ir tabuliacijos simbolius į lentelę

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

ENTER

Tabuliacijos simbolius langelyje

CTRL+TAB

Naudoti rašymo ant viršaus režimą

Norėdami pakeisti rašymo ant viršaus parametrus, kad galėtumėte pasiekti rašymo ant viršaus režimą paspausdami INSERT, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite ALT+F, T.

 2. Norėdami pažymėti IŠSAMIAU paspauskite A, o tada paspauskite TAB.

 3. Norėdami pereiti prie žymės langelio Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert paspauskite ALT+O.

 4. Norėdami pažymėti žymės langelį paspauskite tarpo klavišą, o tada paspauskite ENTER.

Norėdami įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite klavišą INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Formatavimo kopijavimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

CTRL+SHIFT+V

Keisti šriftą arba jo dydį

Pastaba   Šie spartieji klaviatūros klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti šriftą.

CTRL+SHIFT+F

Didinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Didinti šrifto dydį vienu tašku.

CTRL+]

Mažinti šrifto dydį vienu tašku.

CTRL+[

Taikyti simbolių formatus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti simbolių formatavimą.

CTRL+D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

SHIFT+F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

CTRL+SHIFT+A

Taikyti paryškintą šriftą.

CTRL+B

Taikyti pabraukimą.

CTRL+U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

CTRL+SHIFT+W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

CTRL+SHIFT+D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

CTRL+SHIFT+H

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

CTRL+I

Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias.

CTRL+SHIFT+K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

CTRL+tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į Simbolio šriftą.

CTRL+SHIFT+Q

Peržiūrėti ir kopijuoti teksto formatavimą

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

CTRL+SHIFT+* (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

SHIFT+F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Nustatyti tarpus tarp eilučių

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Vienos eilutės tarpas.

CTRL+1

Dviejų eilučių tarpas.

CTRL+2

1,5 eilutės tarpas.

CTRL+5

Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

CTRL+0 (nulis)

Lygiuoti pastraipas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

CTRL+E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

CTRL+J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

CTRL+R

Lygiuoti iš kairės.

CTRL+L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

CTRL+M

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

CTRL+SHIFT+M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+T

Mažinti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+SHIFT+T

Šalinti pastraipos formatavimą.

CTRL+Q

Taikyti pastraipos stilius

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

CTRL+SHIFT+S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pradėti Automatinį formatavimą.

ALT+CTRL+K

Taikyti Įprastąjį stilių.

CTRL+SHIFT+N

Taikyti stilių 1 antraštė.

ALT+CTRL+1

Taikyti stilių 2 antraštė.

ALT+CTRL+2

Taikyti stilių 3 antraštė.

ALT+CTRL+3

Uždaryti užduočių sritį Stiliai.

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite CTRL+tarpo klavišą.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, po to paspauskite ENTER.

Įterpti ir redaguoti objektus

Įterpti objektą

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite ALT, N, J ir dar kartą J.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite ENTER.

  • Norėdami perjungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite CTRL+TAB, paspauskite TAB, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

Redaguoti objektą

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN.

 2. Spustelėkite SHIFT+F10.

 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas, paspauskite klavišą TAB, tada paspauskite ENTER ir dar kartą paspauskite ENTER.

Įterpti SmartArt grafinius objektus

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada M.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus.

 4. Paspauskite klavišą ENTER.

Įterpti WordArt

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.

 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Norėdami pažymėti WordArt objektą paspauskite ESC, o tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.

 5. Norėdami grįžti į dokumentą dar kartą paspauskite ESC.

Laiškų suliejimas ir laukai

Vykdyti laiškų suliejimą

Pastaba   Norėdami naudoti sparčiuosius klaviatūros klavišus, turite būti skirtuke Pašto siuntimo reikmenys.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

ALT+SHIFT+K

Sulieti dokumentą.

ALT+SHIFT+N

Spausdinti sulietus dokumentus.

ALT+SHIFT+M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

ALT+SHIFT+E

Įterpti suliejimo lauką.

ALT+SHIFT+F

Dirbti su laukais

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

ALT+SHIFT+D

Įterpti lauką LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Įterpti lauką PAGE.

ALT+SHIFT+P

Įterpti lauką TIME.

ALT+SHIFT+T

Įterpti tuščią lauką.

CTRL+F9

Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Office Word“ šaltinio dokumente.

CTRL+SHIFT+F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

CTRL+SHIFT+F9

Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

SHIFT+F9

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT+F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

ALT+SHIFT+F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT+F11

Blokuoti lauką.

CTRL+F11

Panaikinti lauko blokavimą.

CTRL+SHIFT+F11

Kalbos juosta

Rankraščio atpažinimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Perjungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų.

Kairysis ALT+SHIFT

Rodyti taisymo siūlymų sąrašą.

klavišas su „Windows“ logotipu+C

Įjungti arba išjunti rašymą ranka.

klavišas su „Windows“ logotipu +H

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME).

ALT+~

Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai.

Dešinysis ALT

Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai.

CTRL+tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomos klavišų parinktys galite pasirinkti klavišų kombinaciją, skirtą perjungti tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymų. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomos klavišų parinktys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.

 • Klavišas su „Windows“ logotipu (klavišas su „Windows“ logotipu) daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

Puslapio viršus

Funkcinių klavišų nuoroda

Funkciniai klavišai

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti Žinyną arba aplankyti „Microsoft“ Office.com

F1

Perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.

F12

SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

SHIFT+F1

Kopijuoti tekstą.

SHIFT+F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

SHIFT+F3

Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

SHIFT+F4

Pereiti prie pastarojo keitimo.

SHIFT+F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

SHIFT+F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

SHIFT+F7

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT+F8

Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

SHIFT+F9

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT+F11

Pasirinkti komandą Įrašyti.

SHIFT+F12

CTRL+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL+F1

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.

CTRL+F2

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL+F3

Uždaryti langą.

CTRL+F4

Pereiti į kitą langą.

CTRL+F6

Įterpti tuščią lauką.

CTRL+F9

Maksimizuoti dokumento langą.

CTRL+F10

Blokuoti lauką.

CTRL+F11

Pasirinkti komandą Atidaryti.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

CTRL+SHIFT+F3

Redaguoti žymelę.

CTRL+SHIFT+F5

Pereiti į ankstesnį langą.

CTRL+SHIFT+F6

Atnaujinti susietą informaciją Word 2010 šaltinio dokumente.

CTRL+SHIFT+F7

Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką.

CTRL+SHIFT+F8, tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

CTRL+SHIFT+F9

Panaikinti lauko blokavimą.

CTRL+SHIFT+F11

Pasirinkti komandą Spausdinti.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

ALT+F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

ALT+F3

Išeiti iš Word 2010.

ALT+F4

Atkurti programos lango dydį.

ALT+F5

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

ALT+F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

ALT+F7

Vykdyti makrokomandą.

ALT+F8

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT+F9

Rodyti užduočių juostą Pasirinkimas ir matomumas.

ALT+F10

Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

ALT+SHIFT+F1

Pasirinkti komandą Įrašyti.

ALT+SHIFT+F2

Rodyti užduočių sritį Tyrimai.

ALT+SHIFT+F7

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

ALT+SHIFT+F9

Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.

ALT+SHIFT+F10

Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkcinis klavišas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti „Microsoft“ sisteminę informaciją.

CTRL+ALT+F1

Pasirinkti komandą Atidaryti.

CTRL+ALT+F2

Puslapio viršus

Taikoma: Word 2010, Word Starter, Word Starter 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas