„Excel 2010“ spartieji klavišai

Šiame straipsnyje aprašoma, kokių yra klavišų patarimų ir kaip juos naudoti norint pasiekti juostelę. Be to, išvardijami sparčiųjų klavišų deriniai su CTRL, funkciniai klavišai ir kai kurie kiti dažnai naudojami „Microsoft Excel“ spartieji klavišai.

Pastaba   Jei naudojate Microsoft Excel Starter 2010, žinokite, kad ne visos išvardytos „Excel“ funkcijos yra palaikomos programoje Excel Starter 2010.

Šiame straipsnyje

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Ar senos nuorodos veiks?

Sparčiųjų klavišų kombinacijos su klavišu CTRL

Funkciniai klavišai

Kiti naudingi spartieji klavišai

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Jeigu juostelę naudojate pirmą kartą, šiame skyriuje esanti informacija gali padėti suprasti juostelės sparčiųjų klavišų modelį. Juostelė pateikiama su naujomis nuorodomis, vadinamomis Klavišų patarimais. Norėdami, kad pasirodytų klavišų patarimai, paspauskite ALT.

Juostelėje pasirodantys klavišų patarimų ženkleliai

Norėdami rodyti skirtuką juostelėje, paspauskite skirtuko klavišą, pavyzdžiui, paspauskite raidę N, norėdami matyti skirtuką Įterpti, arba raidę M, norėdami matyti skirtuką Formulės. Taip parodomi visi to skirtuko mygtukų klavišų patarimų ženkleliai. Tada paspauskite norimo mygtuko klavišą.

Ar senos nuorodos veiks?

Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL, veiks programoje „Excel 2010“. Pavyzdžiui, CTRL+C kopijuos į mainų sritį, o CTRL+V įklijuos iš mainų srities.

Be to, veiks dauguma senų ALT+ meniu nuorodų. Tačiau visą nuorodą reikia mokėti mintinai – nėra ekrano priminimų, nurodančių, kokias raides spausti. Pavyzdžiui, pamėginkite paspausti ALT, tada paspauskite vieną iš senų meniu klavišų E (redaguoti), V (rodinys), I (įterpti) ir kt. Pasirodo langelis, kuriame nurodoma, kad naudojate ankstesnės „Microsoft Office“ versijos prieigos klavišą. Jeigu žinote visą klavišų seką, tęskite ir inicijuokite komandą. Jei nežinote sekos, paspauskite ESC ir naudokite klavišų patarimų ženklelius.

Puslapio viršus

Sparčiųjų klavišų kombinacijos su klavišu CTRL

Patarimas   Sparčiųjų nuorodų kortelės atsisiuntimas arba spausdinimas: Spartieji klavišai – CTRL klavišai. (PDF)

Klavišas

Aprašas

CTRL+PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL+PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL+SHIFT+(

Rodo visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL+SHIFT+&

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL+SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL+SHIFT+~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL+SHIFT+$

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL+SHIFT+%

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL+SHIFT+^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

CTRL+SHIFT+#

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL+SHIFT+@

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM arba PM.

CTRL+SHIFT+!

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL+SHIFT+*

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

PivotTable ataskaitoje pažymi visą PivotTable ataskaitą.

CTRL+SHIFT+:

Įveda esamą laiką.

CTRL+SHIFT+"

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL+SHIFT+pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL+minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL+;

Įveda esamą datą.

CTRL+`

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL+'

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL+1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL+2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL+3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL+4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL+6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą.

CTRL+8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL+9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL+0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL+A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL+SHIFT+A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

CTRL+B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL+C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

CTRL+D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL+F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

SHIFT+F5 taip pat rodo šį skirtuką, kol SHIFT+F4 kartoja paskutinį veiksmą Rasti.

CTRL+SHIFT+F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL+G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL+H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL+I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL+K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL+L

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL+N

Kuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL+O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL+SHIFT+O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL+P

Rodomas skirtukas Spausdinti rodinyje „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

CTRL+SHIFT+P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL+R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL+S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL+T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL+U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+SHIFT+U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

CTRL+V

Į įterpimo vietą įterpia mainų srities turinį ir pakeičia bet kokią pažymėtą sritį. Galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL+ALT+V rodo dialogo langą Specialusis įklijavimas. Pasiekiamas tik iškirpus arba nukopijavus objektą, tekstą arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

CTRL+W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL+X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL+Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL+Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui ištrinti.

Patarimas   CTRL deriniai CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ir CTRL+Q šiuo metu yra nepaskirtos nuorodos.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Patarimas    Sparčiųjų nuorodų kortelės atsisiuntimas arba spausdinimas: Spartieji klavišai – funkciniai klavišai. (PDF)

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

CTRL+F1 rodo arba paslepia juostelę.

ALT+F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

ALT+SHIFT+F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas.

SHIFT+F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL+F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti, esančiame „Backstage“ rodinys.

F3

Rodo dialogo langą Įklijuoti pavadinimą. Pasiekiama tik jei darbaknygėje yra pavadinimų.

SHIFT+F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Formulėje pasirinkus sąlyginę langelio nuorodą arba diapazoną, F4 eina ratu per visus absoliučių ir sąlyginių nuorodų derinius.

CTRL+F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

ALT+F4 uždaro programą „Excel“.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL+F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT+F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

CTRL+F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL+F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite ENTER, arba ESC, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT+F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL+F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

ALT+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT+F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL+ALT+F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

CTRL+F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungia arba išjungia klavišų patarimus. (Tą pačią funkciją atlieka klavišas ALT.)

SHIFT+F10 rodo pažymėto elemento laikinąjį meniu.

ALT+SHIFT+F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

CTRL+F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

SHIFT+F11 įterpia naują darbalapį.

ALT+F11 atidaro programą „Microsoft Visual Basic For Applications Editor“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Pastaba    Sparčiųjų nuorodų kortelės atsisiuntimas arba spausdinimas: Spartieji klavišai - Kiti. (PDF)

Klavišas

Aprašas

ALT

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

ALT, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

ALT, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

ALT, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL+RODYKLĖS KLAVIŠAS perkelia esamos duomenų sritis kraštą į darbalapį.

SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Naudojant RODYKLĘ Į KAIRĘ arba RODYKLĘ Į DEŠINĘ pasirenkamas skirtukas kairėje arba dešinėje pusėje, kai pažymėta juostelė. Kai submeniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir submeniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima naršyti skirtuko mygtukus.

RODYKLE ŽEMYN arba RODYKLE AUKŠTYN pažymima tolesnė arba ankstesnė komanda, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT+RODYKLĖ ŽEMYN atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį.

DELETE

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį.

END

END įjungia pabaigos režimą. Įsijungus pabaigos režimui galite paspausti rodyklės klavišą, norėdami pereiti į tolesnį netuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip aktyvus langelis. Jei langeliai yra tušti, paspaudus END ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

Be to, END pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL+END leidžia pereiti į paskutinį darbalapio langelį, esantį žemiausioje iš naudotų eilučių ir toliausiai dešinėje iš naudotų stulpelių. Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL+END perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

CTRL+SHIFT+END išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL+SHIFT+END pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymeklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT+ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL+ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT+ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba submeniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai SCROLL LOCK įjungta.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba submeniu.

CTRL+HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL+SHIFT+HOME išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT+PAGE DOWN darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

CTRL+PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT+PAGE UP darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

CTRL+PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL+SHIFT+PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio stulpelį.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio eilutę.

CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapį.

  • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi dabartinę sritį. Antrą kartą paspaudus klavišus CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymima visa sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus klavišus CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymimas visas darbalapis.

  • Kai pažymėtas objektas, CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visus darbalapio objektus.

ALT+TARPO KLAVIŠAS rodo „Excel“ lango meniu Valdiklis.

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT+TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

CTRL+TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL+SHIFT+TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Taikoma: Excel Starter, Excel 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas