„Skype“ verslui hibridinis serverio leidimas 2015

Pastaba: Šis straipsnis taikomas tik „Office 365“ valdoma „21Vianet“ Kinijoje.

Naudojant hibridinius „Skype“ verslui diegimus, kai kurie „Skype“ verslui vartotojai gali būti organizacijos viduje, o kiti vartotojai – Internetinė „Skype“ verslui; visi jie bendrai naudoja tą patį domeną. Taip lengviau teikti „Skype“ verslui paslaugas organizacijos vartotojams, esantiems įvairiose geografinėse vietose, arba nuotoliniu būdu prisijungusiems vartotojams. Be to, galima pasinaudoti hibridinės „Skype“ verslui konfigūracijos pranašumais kaip perkėlimo į „Office 365“ keliu. Šiame skyriuje aprašomos hibridinės „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 konfigūracijos.

Hibridinio diegimo planavimas

Planuodami hibridinį diegimą apsvarstykite šiuos vartotojų ir tinklo infrastruktūros reikalavimus.

Infrastruktūros reikalavimai

Norint įdiegti hibridinį „Skype“ verslui serverio leidimą 2015 ir konfigūruoti jo įdiegtį, jūsų aplinkoje turi būti toliau nurodyti dalykai.

 • „Active Directory“ susiejimo tarnybos (AD FS) serveris, kuriame veikia „Windows 2008 R2“ su SP1 arba naujausiu pakeitimų paketu. Papildomų AD FS sistemos reikalavimų ieškokite skyriuje „Active Directory“ susiejimo tarnybos 2.0.

 • Vietinė „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 arba „Lync Server 2010“ įdiegtis su „Lync Server 2010“ kaupiamuoju naujinimu: 2013 m. kovo mėn.

 • „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 administravimo įrankiai.

 • Katalogų sinchronizavimo serveris. Daugiau informacijos apie katalogų sinchronizavimą žr. Katalogų sinchronizavimo įrankis.

„Skype“ verslui klientų palaikymas

Šiek tiek skiriasi „Skype“ verslui klientų palaikomos funkcijos bei vietinėje ir interneto aplinkoje pasiekiamos funkcijos. Prieš nuspręsdami, kuriai aplinkai priskirsite organizacijos vartotojus, galite peržiūrėti įvairių „Skype“ verslui serverio konfigūracijų klientų palaikymą. Hibridinėje programos Internetinė „Skype“ verslui įdiegtyje su „Skype“ verslui palaikomi šie klientai:

 • Lync 2010

 • „Skype“ verslui

 • „Skype“ verslui „Windows“ parduotuvės programėlė

 • „Skype“ verslui taikomoji žiniatinklio programa

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologijos reikalavimai

Norint konfigūruoti „Skype“ verslui serverio leidimą 2015 kaip hibridinę įdiegtį su programa Internetinė „Skype“ verslui, reikalinga viena iš šių palaikomų topologijų:

 • „Microsoft Office Communications Server 2007 R2“ su vietiniu „Skype“ verslui serverio leidimu 2015. „Skype“ verslui serverio leidimas 2015 susiejimo periferiniame serveryje ir kito peršokimo serveryje iš susiejimo periferinio serverio turi būti įdiegtas „Skype“ verslui serverio leidimas 2015 ir centrinio valdymo saugykla. Vietoje turi būti įdiegtas periferinis serveris ir telkinys.

 • „Microsoft Lync Server 2010“ su „Lync Server 2010“ kaupiamaisiais naujinimais (2013 m. vasario mėn.) ir vietoje įdiegti „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 administravimo įrankiai. Susiejimo periferiniame serveryje ir kitame peršokimo serveryje iš susiejimo periferinio serverio turi būti įdiegta „Microsoft Lync Server 2010“ su naujausiais kaupiamaisiais naujinimais.

  Svarbu: „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 administravimo įrankiai turi būti įdiegti atskirame serveryje, kuris turi prieigą prie esamos „Lync Server 2010“ įdiegties. Norint perkelti vartotojus iš vietinės įdiegties į Internetinė „Skype“ verslui, iš „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 administravimo įrankių, prijungtų prie jūsų vietinės įdiegties, turi būti paleista „cmdlet“ komanda CsUser

 • „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 įdiegtis, kurios visuose serveriuose veikia „Skype“ verslui serverio leidimas 2015.

Susiejimo leidžiamų / užblokuotų sąrašų reikalavimai

Leistinų domenų sąraše yra domenai, kurie turi sukonfigūruotą partnerio periferinio serverio visiškai apibrėžtą domeno vardą (FQDN). Jie kartais vadinami leidžiamais partnerio serveriais arba tiesioginiais susiejimo partneriais. Turite būti susipažinę, kuo skiriasi atviras susiejimas nuo uždaro susiejimo, kas vietinėse įdiegtyse atitinkamai vadinama partnerio aptikimu ir leidžiamų partnerių domenų sąrašu. Norint sėkmingai sukonfigūruoti hibridinę įdiegtį, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

 • Turi būti sukonfigūruotas vienodas vietinės įdiegties ir „Office 365“ nuomotojo domenų atitikimas. Jei vietinėje įdiegtyje įgalinamas partnerio aptikimas, tada turi būti sukonfigūruotas nuomotojo internete atviras susiejimas. Jei vietinėje įdiegtyje partnerio aptikimas neįgalinamas, tada turi būti sukonfigūruotas nuomotojo internete uždaras susiejimas.

 • Užblokuotų domenų sąrašas vietinėje įdiegtyje turi visiškai atitikti nuomotojo internete užblokuotų domenų sąrašą.

 • Leidžiamų domenų sąrašas vietinėje įdiegtyje turi visiškai atitikti nuomotojo internete leidžiamų domenų sąrašą.

 • Turi būti įgalintas nuomotojo internete išorinių ryšių susiejimas, kuris konfigūruojamas naudojant programos Internetinė „Skype“ verslui valdymo skydą.

DNS parametrai

Kuriant hibridinių įdiegčių DNS SRV įrašus, įrašai _sipfederationtls._tcp. < domenas > ir _sip._tls. < domenas > turėtų nukreipti į vietinį prieigos tarpinį serverį.

Užkardos aspektai

Tinklo kompiuteriai privalo turėti galimybę atlikti įprastas interneto DNS peržvalgas. Jei šie kompiuteriai gali pasiekti įprastas interneto svetaines, vadinasi, tinklas šį reikalavimą atitinka.

Atsižvelgdami į duomenų centro vietą, taip pat turite sukonfigūruoti tinklo užkardos įrenginius, kad jie priimtų ryšius pagal domenų vardus su pakaitos simboliais (pvz., visi srautą iš *. partner.outlook.cn). Jei organizacijos užkardos nepalaiko vardų su pakaitos simboliais konfigūracijų, turėsite rankiniu būdu nustatyti IP adresų diapazonus, kuriuos norėtumėte leisti, ir nurodytus prievadus.

Žr. žinyno temą „Office 365“, valdomo „21Vianet“, URL ir IP adresų diapazonai.

Prievadų ir protokolų reikalavimai

Be vidinio „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 ryšio prievado reikalavimų, taip pat turite sukonfigūruoti toliau nurodytus vietinio tinklo prievadus.

Protokolas / prievadas

Taikomosios programos

TCP 443

Atviras gaunamam srautui

 • „Active Directory“ susiejimo tarnyba (susiejimo tarnybos vaidmuo)

  Daugiau informacijos ieškokite skyriuje AD FS vaidmens tarnybos supratimas.

 • „Active Directory“ susiejimo tarnyba (tarpinio serverio vaidmuo)

 • „Microsoft Online Services“ portalas

 • Mano įmonės portalas

 • „Outlook Web App“

 • Lync klientas (ryšys su programa Internetinė „Skype“ verslui iš vietinio „Skype“ verslui serverio)

TCP 80 ir 443

Atviras gaunamam srautui

 • „Microsoft Online Services“ katalogų sinchronizavimo įrankis

TCP 5061

Atviras gaunamam / siunčiamam srautui periferiniame serveryje

PSOM/TLS 443

Atviras duomenų bendrinimo seansų gaunamam / siunčiamam srautui

STUN/TCP 443

Atviras garso, vaizdo įrašų, taikomųjų programų bendrinimo seansų gaunamam / siunčiamam srautui

STUN/UDP 3478

Atviras garso ir vaizdo įrašų bendrinimo seansų gaunamam / siunčiamam srautui

RTP/TCP 50000-59999

Atviras garso ir vaizdo įrašų seansų siunčiamam srautui

Vartotojų paskyros ir duomenys

Hibridinėje „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 įdiegtyje bet kuris vartotojas, kuris bus programoje Internetinė „Skype“ verslui, pirmiausia turi būti sukurtas vietinėje įdiegtyje, kad vartotojo paskyra būtų sukurta „Active Directory“ domenų tarnyboje. Tada tą vartotoją galėsite perkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui, taip pat bus perkeltas ir jo kontaktų sąrašas.

Kai sinchronizuojate vietinės „Skype“ verslui įdiegties ir programos Internetinė „Skype“ verslui įdiegties vartotojų paskyras naudodami AD FS ir „Dirsync“, turite sinchronizuoti visų organizacijos „Skype“ verslui vartotojų paskyras vietinėje ir internetinėje „Skype“ verslui įdiegtyje, net jei vartotojai neperkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui. Jei nesinchronizuosite visų vartotojų, gali netinkamai veikti ryšys tarp vietinių ir internetinių organizacijos vartotojų.

Pastaba: Jei vartotojas sukurtas naudojant „Office 365“ internetinį portalą, vartotojo paskyra nebus sinchronizuojama su vietine „Active Directory“ ir vartotojo vietinėje „Active Directory“ nebus. Jei jau sukūrėte vartotojus Internetinė „Skype“ verslui ir norite konfigūruoti hibridinę įdiegtį su vietine „Skype“ verslui serverio versija, žr. „Vartotojų perkėlimas iš Internetinė „Skype“ verslui į vietinę „Skype“ verslui, esančią „Skype“ verslui serverio leidime 2015“.

Be to, planuojant hibridinę įdiegtį vertėtų apsvarstyti toliau nurodytus su vartotojais susijusius klausimus.

 • Vartotojo kontaktai – programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojų kontaktų limitas yra 250. Visi šį skaičių viršijantys kontaktai bus pašalinti iš vartotojo kontaktų sąrašo, kai paskyra bus perkelta į programą Internetinė „Skype“ verslui.

 • Tiesioginiai pranešimai ir buvimo informacija – vartotojo kontaktų sąrašai, grupės ir prieigos teisių sąrašai (ACL) perkeliami su vartotojo paskyra.

 • Konferencijų duomenys, susitikimų turinys ir suplanuoti susitikimai – šis turinys su vartotojo paskyra neperkeliamas. Kai vartotojų paskyros bus perkeltos į programą Internetinė „Skype“ verslui, vartotojai turės iš naujo suplanuoti susitikimus.

Vartotojų strategijos ir funkcijos

 • „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 hibridinėje aplinkoje vartotojams gali būti suteikta galimybė naudoti tiesioginius pranešimus, balso skambučius ir susitikimus vietoje arba internete, bet ne abiejose vietose vienu metu.

 • Lync Klientas – kai vartotojai bus perkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui, kai kuriems iš jų gali prireikti naujos kliento versijos.

 • Vietinės strategijos ir konfigūracija (ne vartotojas) – internetines ir vietines strategijas reikia konfigūruoti atskirai. Negalite nustatyti visuotinių strategijų, kurios būtų taikomos abiem atvejais.

„Skype“ verslui serverio leidimo 2015 hibridinių įdiegčių konfigūravimas

Šiame skyriuje aprašomi veiksmai, reikalingi „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 hibridinėms įdiegtims konfigūruoti. Jei yra vartotojų, įgalintų naudoti „Skype“ verslui programoje Internetinė „Skype“ verslui, bet jie nebuvo įgalinti naudoti vietinės įdiegties, žr. „Vartotojų perkėlimas iš Internetinė „Skype“ verslui į vietinę „Skype“ verslui, esančią „Skype“ verslui serverio leidime 2015.

Administratoriaus kredencialai

Kai jūsų paprašys pateikti administratoriaus kredencialus, naudokite „Office 365“ nuomotojo administratoriaus paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį. Šiuos kredencialus naudosite ir konfigūruodami „Active Directory“ susiejimo tarnybą (AD FS) 2.0, katalogų sinchronizavimą, bendrąją autentifikaciją, susiejimą ir vartotojų perkėlimą į „Lync Online“.

Prisijungimas prie programos Internetinė „Skype“ verslui „PowerShell“

Administratoriai dabar turi galimybę naudoti „Windows PowerShell“, kad galėtų valdyti Internetinė „Skype“ verslui ir Internetinė „Skype“ verslui vartotojų paskyras. Norėdami tai padaryti, pirmiausia iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro turite atsisiųsti ir įdiegti „Lync Online“ jungties modulį. Daugiau informacijos apie programos Internetinė „Skype“ verslui jungties modulio atsisiuntimą, diegimą ir naudojimą bei išsamios informacijos apie modulio naudojimą ieškokite skyriuje „Windows PowerShell“ naudojimas „Lync Online“ valdyti.

Vietinio „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 parengimo hibridinei įdiegčiai su programa Internetinė „Skype“ verslui ir jos konfigūravimo veiksmai

Šioje lentelėje išvardyti veiksmai, kurių reikia norint parengti aplinką hibridinei įdiegčiai su „Microsoft Internetinė „Skype“ verslui ir „Microsoft Office 365“.

Užbaigta?

Veiksmas

Aprašas

„Office 365“ nuomotojo paskyros sukūrimas ir programos Internetinė „Skype“ verslui įgalinimas

„Lync Online“ nustatymas.

Domeno įtraukimas ir patikrinimas, kam jis priklauso

Jūsų domenai kartais vadinami vardiniais domenais. Turite įtraukti domeną į „Office 365“ nuomotoją ir atlikti nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte domeną naudodami „Office 365“. Taip patvirtinsite, kad esate domeno savininkas. Norėdami įtraukti domeną į „Office 365“ nuomotoją, atlikite veiksmus, aprašytus straipsnyje „Office 365 Enterprise“ ir „Office 365 Midsize Business“ domenų nustatymas ir valdymas. Atlikite visus kiekviename temos skyriuje (įskaitant „Office 365“ tarnybų DNS įrašų redagavimas“) nurodytus veiksmus.

„Active Directory“ parengimas sinchronizuoti

Naudojant „Active Directory“ sinchronizavimą, vietinė „Active Directory“ nuolat sinchronizuojama su „Office 365“. Tokiu būdu galima sukurti sinchronizuotas kiekvienos vartotojo paskyros ir grupės versijas, taip pat įgalinamas visuotinis adresų sąrašo (GAL) vietinės „Microsoft Exchange Server“ aplinkos sinchronizavimas su „Microsoft Exchange Online“.

Turite sinchronizuoti vietinių ir internetinių „Skype“ verslui įdiegčių visų organizacijoje esančių „Skype“ verslui vartotojų AD paskyras, net jei vartotojai neperkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui. Jei nesinchronizuosite visų vartotojų, gali netinkamai veikti ryšys tarp vietinių ir internetinių organizacijos vartotojų.

Norėdami parengti aplinką „Active Directory“ sinchronizavimui, žr. Katalogo integravimo tarnyba.

„Active Directory“ susiejimo tarnybos (AD FS) sertifikato kūrimas

Sukūrę sertifikatus, kurie naudojami tapatybės susiejimui su „Office 365“, turite juos įdiegti ir priskirti.

Bandomųjų vartotojų perkėlimas į programą Internetinė „Skype“ verslui

Atlikę veiksmus, kuriais parengėte ir sukonfigūravote aplinką naudoti programai Internetinė „Skype“ verslui, galite pradėti bandomųjų vartotojų perkėlimą į programą Internetinė „Skype“ verslui. Žr. „Vartotojų perkėlimas į programą Internetinė „Skype“ verslui„Skype“ verslui serverio leidime 2015.

Hibridinės įdiegties vartotojų administravimas

Išsamios informacijos apie tai, kaip administruoti hibridinės įdiegties vartotojus, ieškokite skyriuje „Hibridinės „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 įdiegties vartotojų administravimas“.

„Skype“ verslui serverio leidimo 2015 su programa Internetinė „Skype“ verslui susiejimo konfigūravimas

Naudojant susiejimą vietinės įdiegties vartotojai gali bendrauti su savo organizacijos „Office 365“ vartotojais. Norėdami sukonfigūruoti susiejimą, vykdykite šias „cmdlet“ komandas.

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Programos Internetinė „Skype“ verslui nuomotojo konfigūravimas norint bendrai naudoti SIP adresų sritį

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) adresas – tai unikalus kiekvieno tinklo vartotojo identifikatorius, panašus į telefono numerį ar el. pašto adresą. Prieš bandydami perkelti „Skype“ verslui vartotojus iš vietinės įdiegties į programą Internetinė „Skype“ verslui, turite sukonfigūruoti „Office 365“ nuomotoją, kad SIP adresų bendrinama sritis būtų bendrinama su vietine įdiegtimi. Jei nesukonfigūruosite, galite matyti šį klaidos pranešimą:

Move-CsUser : HostedMigration fault: Error=(510), aprašas = (šis vartotojo nuomotojas neįgalintas bendrai naudoti SIP adresų sritį.)

Norėdami konfigūruoti bendrai naudojamą SIP adresų sritį, nustatykite nuotolinį „PowerShell“ seansą su programa Internetinė „Skype“ verslui, tada vykdykite šią „cmdlet“ komandą:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Norėdami nustatyti nuotolinį „PowerShell“ seansą su programa Internetinė „Skype“ verslui, pirmiausia turite įdiegti programos Internetinė „Skype“ verslui modulį, skirtą „Windows PowerShell“, kurį galite gauti čia: „Windows PowerShell“ modulis, skirtas „Lync Online“.

Kai įdiegsite modulį, galėsite nustatyti nuotolinį seansą naudodami šias „cmdlet“ komandas:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti nuotolinį „PowerShell“ seansą su programa Internetinė „Skype“ verslui, rasite Prisijungimas prie „Lync Online“ naudojant „Windows PowerShell“.

Daugiau informacijos apie programos Internetinė „Skype“ verslui „PowerShell“ modulio naudojimą rasite „Windows PowerShell“ naudojimas „Lync Online“ valdyti.

Vartotojų perkėlimas į programą Internetinė „Skype“ verslui„Skype“ verslui serverio leidime 2015

Prieš pradėdami perkelti vartotojus į programą Internetinė „Skype“ verslui, turėtumėte sukurti vartotojų duomenų, susijusių su perkeliamomis paskyromis, atsarginę kopiją. Su vartotojo paskyra bus perkelti ne visi vartotojo duomenys. Informacijos ieškokite skyriuje Atsarginio kopijavimo ir atkūrimo „Lync Server 2013“ reikalavimai: duomenys.

Vartotojo parametrų perkėlimas į programą Internetinė „Skype“ verslui

Vartotojo parametrai perkeliami su vartotojo paskyra. Kai kurie vietiniai parametrai su vartotojo paskyra neperkeliami.

Bandomųjų vartotojų perkėlimas į programą Internetinė „Skype“ verslui

Prieš pradėdami perkelti vartotojus į programą Internetinė „Skype“ verslui, galbūt norėsite perkelti kelis bandomuosius vartotojus, siekdami patvirtinti, kad aplinka tinkamai sukonfigūruota. Tada, prieš perkeldami kitus vartotojus, galite patikrinti, ar „Skype“ verslui funkcijos ir tarnybos veikia kaip numatyta.

Norėdami perkelti vietinį vartotoją į programos Internetinė „Skype“ verslui nuomotoją, „Skype“ verslui serverio valdymo aplinkoje vykdykite toliau nurodytas „cmdlet“ komandas naudodami „Microsoft Office 365“ nuomotojo administratoriaus kredencialus. „username@contoso.com“ pakeiskite vartotojo, kurį norite perkelti, informacija.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

URL, nurodomas parametrui HostedMigrationOverrideUrl, turi būti kaupo, kuriame veikia nuomojamų išteklių perkėlimo tarnyba, URL, pateikiamas šiuo formatu: Https://<Kaupo FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Nuomojamų išteklių perkėlimo tarnybos URL galite nustatyti peržiūrėję „Office 365“ nuomotojo paskyros programos Internetinė „Skype“ verslui valdymo skydo URL.

„Office 365“ nuomotojo nuomojamų išteklių perkėlimo tarnybos URL nustatymas
 1. Prisijunkite prie savo „Office 365“ nuomotojo administratoriaus teisėmis.

 2. Atidarykite Internetinės „Skype“ verslui administravimo centras.

 3. Kai rodomas Internetinės „Skype“ verslui administravimo centras, pasirinkite ir į adreso juostą nukopijuokite URL iki partner.lync.cn. URL pavyzdys atrodo panašiai kaip šis:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Pakeiskite webdir, esantį URL, į admin, tuomet rezultatas atrodys taip:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Prie URL pridėkite šią eilutę: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Gautas URL, kuris yra „HostedMigrationOverrideUrl“ reikšmė, turėtų atrodyti taip:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Vartotojų perkėlimas į „Lync Online“

Galite perkelti kelis vartotojus naudodami „cmdlet“ komandą „Get-CsUser“ su parametru –Filter, kad būtų pasirinkti vartotojai su konkrečia ypatybe, priskirta vartotojų paskyroms, pvz., „RegistrarPool“. Tada pateiktus vartotojus galite perduoti „cmdlet“ komandai „Move-CsUser“, kaip parodyta šiame pavyzdyje.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Taip pat galite naudoti parametrą –OU norėdami nuskaityti visus nurodyto OU vartotojus, kaip parodyta šiame pavyzdyje.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojų parametrų ir funkcijų tikrinimas

Ar vartotojas buvo sėkmingai perkeltas, galite patikrinti šiais būdais:

 • Peržiūrėkite vartotojo būseną programos Internetinė „Skype“ verslui valdymo skyde. Vietinių ir internetinių vartotojų vizualus indikatorius skiriasi.

 • Vykdykite šias „cmdlet“ komandas:

  Get-CsUser -Identity

Hibridinės „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 įdiegties vartotojų administravimas

Galite valdyti vartotojų, perkeltų į programą Internetinė „Skype“ verslui, parametrus ir strategijas naudodami „Microsoft Office 365“ portale pasiekiamas vartotojų valdymo funkcijas. Norėdami atlikti administravimo užduotis, turite prisijungti naudodami nuomotojo administratoriaus paskyrą.

Vartotojų grąžinimas į vietinę įdiegtį

Šis skyrius taikomas tik vartotojams, kurie buvo sukurti ir įgalinti vietinėje „Skype“ verslui įdiegtyje ir iš jos perkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui. Jei norite perkelti vartotojus, kurie buvo sukurti programoje Internetinė „Skype“ verslui (bet niekada nebuvo įgalinti naudoti vietinėje „Skype“ verslui įdiegtyje), žr. „Vartotojų perkėlimas iš programos Internetinė „Skype“ verslui į vietinę „Skype“ verslui, esančią „Skype“ verslui serverio leidime 2015.

Norėdami grąžinti vartotojus iš programos Internetinė „Skype“ verslui į vietinę „Skype“ verslui įdiegtį, vykdykite toliau nurodytas „cmdlet“ komandas.

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Norėdami nustatyti nuomojamų išteklių perkėlimo tarnybos URL, žr. ankstesnio skyriaus dalį „Office 365“ nuomotojo nuomojamų išteklių perkėlimo tarnybos URL nustatymas“.

Programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojų perkėlimas į vietinę „Skype“ verslui, esančią „Skype“ verslui serverio leidime 2015

Šie veiksmai reikalingi tik perkeliant tuos vartotojų paskyras, kurios iš pradžių buvo įgalintos „Skype“ verslui, esančioje programoje Internetinė „Skype“ verslui, prieš jums įdiegiant vietinę „Skype“ verslui. Norėdami perkelti vartotojus, kurie buvo iš pradžių įgalinti naudoti vietinę „Skype“ verslui ir vėliau perkelti į programą Internetinė „Skype“ verslui, žr. šios temos dalį „Hibridinės „Skype“ verslui serverio leidimo 2015 įdiegties vartotojų administravimas“. Be to, visi perkeliami vartotojai privalo turėti paskyrus vietinėje „Active Directory“.

Vartotojų paskyrų, kurios iš pradžių buvo įgalintos programoje Internetinė „Skype“ verslui, perkėlimas į vietinę „Skype“ verslui
 1. Pirmiausia įsitikinkite, kad organizacija sukonfigūruota naudoti hibridinę įdiegtį.

  • Įdiekite „Windows Azure Active Directory“ sinchronizavimo įrankį.

  • Norėdami leisti vartotojams programoje Internetinė „Skype“ verslui naudoti bendrąją autentifikaciją, įdiekite „Active Directory“ susiejimo tarnybą

  • Vietinės įdiegties „Skype“ verslui valdymo aplinkoje įveskite toliau nurodytas „cmdlet“ komandas, kad sukurtumėte programos Internetinė „Skype“ verslui išteklių nuomos teikėją:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Įsitikinkite, kad vietiniuose periferiniuose serveriuose yra sertifikatų grandinė, leidžianti prisijungti prie programos Internetinė „Skype“ verslui. Daugiau informacijos rasite Klientų jungiamumo „Lync Online“ tarnybos SSL sertifikato keitimai.

 3. Vietinėje „Active Directory“ įgalinkite susijusius vartotojų paskyras naudoti vietinę „Skype“ verslui. Tai galite padaryti atskiram vartotojui, įvesdami šias „cmdlet“ komandas:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Arba galite sukurti scenarijų, kuris nuskaitys vartotojų vardus iš failo ir pateiks juos kaip įvestį „cmdlet“ komandai „CsUser“:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Paleiskite „DirSync“, kad programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojai būtų sinchronizuojami su atnaujintais vietinės „Skype“ verslui vartotojais.

 5. Atnaujinkite kai kuriuos DNS įrašus, kad nukreiptumėte visą SIP srautą į vietinę „Skype“ verslui:

  • Atnaujinkite lyncdiscover.contoso.com A įrašą, kad jis nurodytų vietinio atvirkštinio tarpinio serverio FQDN.

  • Atnaujinkite _sip._tls.contoso.com SRV įrašą, kad būtų atpažįstami vietinės „Skype“ verslui periferinės prieigos tarnybos viešasis IP arba VIP adresai.

  • Atnaujinkite _sipfederationtls._tcp.contoso.com SRV įrašą, kad būtų atpažįstami vietinės „Skype“ verslui periferinės prieigos tarnybos viešasis IP arba VIP adresai.

  • Jei organizacijoje naudojama perskirta DNS (kartais vadinama suskaidyta DNS), įsitikinkite, kad per vidinę DNS zoną atpažįstami vartotojų vardai nukreipiami į sąsajos serverio telkinį.

 6. Vykdykite „cmdlet“ komandą „Get-CsUser“, kad patikrintumėte kai kurias perkeliamų vartotojų ypatybes. Turite įsitikinti, kad „HostingProviderProxyFQDN“ nustatyta kaip „sipfed.online.partner.lync.cn“ ir SIP adresai nustatyti tinkamai.

 7. Perkelkite programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojus į vietinę „Skype“ verslui.

  Norėdami perkelti vieną vartotoją, vykdykite šias „cmdlet“ komandas.

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Galite perkelti kelis vartotojus naudodami „cmdlet“ komandą „Get-CsUser“ su parametru –Filter, kad būtų pasirinkti vartotojai su konkrečia ypatybe. Pvz., galite pasirinkti visus programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojus filtruodami pagal {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Tada pateiktus rezultatus galite perduoti „cmdlet“ komandai „Move-CsUSer“, kaip parodyta šiame pavyzdyje.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  URL, nurodomas parametrui „HostedMigrationOverrideUrl“, turi būti kaupo, kuriame veikia nuomojamų išteklių perkėlimo tarnyba, URL, pateikiamas šiuo formatu: Https://<Kaupo FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Nuomojamų išteklių perkėlimo tarnybos URL galite nustatyti peržiūrėję „Office 365“ nuomotojo paskyros programos Internetinė „Skype“ verslui valdymo skydo URL.

  Pastaba: Numatytasis maksimalus „rtcxds“ duomenų bazės operacijų žurnalo failų dydis yra 16 GB. To gali nepakakti, jei perkeliate daug vartotojų vienu metu, ypač jei įgalintas veidrodinis maketas. Norėdami išspręsti šią problemą, galite padidinti failo dydį arba reguliariai daryti žurnalo failų atsargines kopijas. Daugiau informacijos ieškokite http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Tai nebūtinas veiksmas. Jei norite integruoti su „Exchange 2013 Online“, turite naudoti į papildomą išteklių nuomos teikėją. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Vietinės „Lync Server 2013“ integracijos su „Exchange Online“ konfigūravimas.

 9. Dabar vartotojai perkeliami. Norėdami patikrinti, ar šioje lentelėje parodytų vartotojo atributų reikšmės teisingos, įveskite šią „cmdlet“ komandą:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD atributas

  Atributo pavadinimas

  Programos Internetinė „Skype“ verslui vartotojo reikšmė

  Vietinės „Skype“ verslui vartotojo reikšmė

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  True

  True

 10. Kiekvienas perkeltas vartotojas turės atsijungti nuo „Skype“ verslui, tada vėl prisijungti. Prisijungimo metu jie turėtų patikrinti savo kontaktų sąrašus ir, jei reikia, įtraukti kontaktų. Atkreipkite dėmesį, kad suplanuoti susitikimai iš programos Internetinė „Skype“ verslui į vietinę „Skype“ verslui neperkeliami. Po perkėlimo vartotojai turės iš naujo suplanuoti šiuos susitikimus.

  Kai DNS įrašai bus atnaujinti ir visi vartotojai nukreipti į vietinę įdiegtį, atributas „HostingProvider“ nukreips „Skype“ verslui vartotoją arba naudoti SRV įrašus, arba pas interneto paslaugų teikėją „sipfed.online.partner.lync.cn.“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×