„SharePoint“ teisių rinkinių supratimas

„SharePoint“ teisių rinkinių supratimas

Sukūrę „SharePoint“ svetainę, galite suteikti arba apriboti vartotojo prieigą prie svetainės arba jos turinio. Pavyzdžiui, galite suteikti prieigą tik savo komandos nariams arba galite suteikti prieigą visiems, tačiau kai kuriems apriboti redagavimą. Paprasčiausias būdas dirbti su teisėmis – naudoti numatytąsias grupes ir teisių rinkinius, kurie apima dažniausias scenarijus. Tačiau jei reikia, galite nustatyti išsamesnes nei numatytojo rinkinio teises. Šiame straipsnyje aprašomos skirtingos teisės ir teisių rinkiniai, kaip kartu veikia „SharePoint“ grupės ir teisės ir kaip teisės išdėstomos pakopomis svetainių rinkinyje.

Pastaba: Norite pereiti tiesiai prie teisių rinkinių keitimo ir nustatymo veiksmų? Žr. kaip kurti ir redaguoti teisių rinkinius.

Vaizdo apžvalgą matysite peržiūrėję vaizdo įrašą „SharePoint“ teisių supratimas.

Dirbdami svetainėje, dirbate svetainių rinkinyje. Kiekviena svetainė yra svetainių rinkinyje – svetainių, priklausančių vienai aukščiausio lygio svetainei, grupėje. Aukščiausio lygio svetainė vadinama svetainių rinkinio šaknine svetaine.

Toliau pateikiamoje svetainių rinkinio iliustracijoje rodoma paprasta svetainių, sąrašų ir sąrašo elementų hierarchija. Teisių aprėptys yra sunumeruotos, pradedant nuo plačiausio lygio, kuriame galima nustatyti teises, ir baigiant siauriausiu lygiu (atskiras sąrašo elementas).

Diagrama, kurioje pavaizduota svetainės, antrinės svetainės, sąrašo ir elemento „SharePoint“ saugos aprėptis.

Paveldėjimas

Svarbi sąvoka, kurią reikia suprasti, yra teisių paveldėjimas. Pagal numatytąjį nustatymą visos rinkinyje esančios svetainės ir jų turinys paveldi šakninės svetainės arba aukščiausio lygio svetainės teisių parametrus. Kai svetainėms, bibliotekoms ir elementams priskiriate unikalias teises, šie elementai nebepaveldi teisių iš pirminės svetainės. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip veikia teisių hierarchija:

 • Svetainių rinkinio aukščiausio lygio arba šakninių svetainių rinkinio administratorius konfigūruoja rinkinio teises.

 • Jei esate svetainės savininkas, galite pakeisti svetainės teisių parametrus ir sustabdyti teisių paveldėjimą svetainėje.

 • Sąrašai ir bibliotekos paveldi teises iš svetainės, kuriai priklauso. Jei esate svetainės savininkas, galite sustabdyti teisių paveldėjimą ir pakeisti jų teisių parametrus.

 • Sąrašo elementai ir bibliotekos failai paveldi teises iš savo pirminio sąrašo ar bibliotekos. Jei kontroliuojate sąrašą ar biblioteką, galite sustabdyti teisių paveldėjimą ir tiesiogiai konkrečiame elemente pakeisti teisių parametrus.

  Svarbu žinoti, kad vartotojas gali nutraukti numatytąjį sąrašo arba bibliotekos elemento teisių paveldėjimą, bendrindamas dokumentą arba elementą su prieigos neturinčiu asmeniu. Tokiu atveju „SharePoint“ automatiškai sustabdys dokumento paveldimumą.

Numatytieji teisių rinkiniai leidžia greitai ir lengvai pateikti įprastus vieno vartotojo arba vartotojų grupės teisių rinkinius.

Galite keisti numatytuosius teisių rinkinius, išskyrus Visos teisės ir Ribota prieiga, kurie yra išsamiau aprašyti toliau pateiktoje lentelėje.

Teisių rinkinys

Aprašas

Visos teisės

Apima visas galimas „SharePoint“ teises. Pagal numatytuosius nustatymus šis teisių rinkinys yra priskirtas savininkų grupei. Jo negalima tinkinti ar panaikinti.

Kurti

Kurkite svetainėje sąrašus ir dokumentų bibliotekas, redaguokite puslapius ir taikykite temas, kraštines ir stiliaus aprašus. Šis teisių rinkinys automatiškai nėra priskiriamas jokiai „SharePoint“ grupei.

Redaguoti

Įtraukite, redaguokite ir naikinkite sąrašus; peržiūrėkite, įtraukite, naujinkite ir naikinkite sąrašo elementus ir dokumentus. Pagal numatytuosius nustatymus šis teisių rinkinys priskirtas grupei Nariai.

Bendradarbiauti

Peržiūrėkite, įtraukite, naujinkite ir naikinkite sąrašo elementus ir dokumentus.

Skaityti

Peržiūrėkite puslapius ir elementus esamuose sąrašuose ir dokumentų bibliotekose. Galite atsisiųsti dokumentus.

Ribota prieiga

Vartotojas ar grupė gali naršyti svetainės puslapį ar biblioteką ir pasiekti konkretų turinio elementą neturėdami teisių atidaryti ar redaguoti kitus elementus, esančius svetainėje arba bibliotekoje. Šis rinkinys automatiškai priskiriamas „SharePoint“, kai suteikiate prieigą prie konkretaus elemento. Patys negalite priskirti ribotos prieigos teisių tiesiogiai vartotojui arba jų grupei. Vietoj to, kai priskiriate atskiro elemento redagavimo arba atidarymo teises, „SharePoint“ automatiškai priskiria ribotą prieigą kitoms reikiamoms vietoms, pvz., svetainei ar bibliotekai, kurioje yra atskiras elementas.

Tvirtinti

Redaguokite ir tvirtinkite puslapius, sąrašo elementus ir dokumentus. Pagal numatytuosius nustatymus šias teises turi grupė Tvirtintojai.

Tvarkyti hierarchiją

Kurkite svetaines ir redaguokite puslapius, sąrašo elementus ir dokumentus. Pagal numatytuosius nustatymus šis teisių rinkinys priskiriamas grupei Hierarchijos tvarkytojai.

Apribotas skaitymas

Peržiūrėkite puslapius ir dokumentus, bet ne retrospektyvines versijas arba vartotojo teises.

Tik peržiūrėti

Peržiūrėkite puslapius, elementus ir dokumentus. Dokumentus su serverio failų apdorojimo programomis galima peržiūrėti naršyklėje, bet jų negalima atsisiųsti. Failus, kurių tipai neturi serverio failų apdorojimo programų (negalima atidaryti naršyklėje), pvz., vaizdo įrašų failus, .pdf failus ir .png failus, vis tiek galima atsisiųsti.

Saugos pranešimas:  „Office 365“ planai sukuria saugos grupę, pavadintą „Visi, išskyrus išorinius vartotojus“, kuri apima kiekvieną asmenį, kurį įtraukėte į „Office 365“ katalogą (išskyrus tuos, kuriuos aiškiai įtraukėte kaip išorinius vartotojus). Ši saugos grupė automatiškai įtraukiama į grupę Nariai, kad „Office 365“ vartotojai galėtų pasiekti ir redaguoti „SharePoint Online“ svetainę. Be to, „Office 365“ planai sukuria saugos grupę, pavadintą „Įmonės administratoriai“, kuri apima „Office 365“ administratorius (pvz., visuotinius ir atsiskaitymų administratorius). Ši saugos grupė įtraukiama į svetainių rinkinio administratorių grupę.

Teisių rinkiniai veikia kartu su „SharePoint“ grupėmis. „SharePoint“ grupė yra vartotojų, turinčių tą patį teisių rinkinį, rinkinys.

Ši funkcija veikia taip: jūs sujungsite susijusias teises su teisių rinkiniu. Tada šį teisių rinkinį galite priskirti „SharePoint" grupei.

Svetainės teisių dialogo langas dalyje Svetainės parametrai / Vartotojai ir teisės / Svetainės teisės

Pagal numatytuosius nustatymus kiekvieno tipo „SharePoint“ svetainė apima tam tikras „SharePoint“ grupes. Pavyzdžiui, komandos svetainė automatiškai apima grupes Savininkai, Nariai ir Lankytojai. Publikavimo portalo svetainė apima šias grupes ir dar kelias, pvz., Tvirtintojai, Kūrėjai, Hierarchijos tvarkytojai ir t. t. Kai kuriate svetainę, „SharePoint“ automatiškai sukuria tos svetainės iš anksto apibrėžtą „SharePoint“ grupių rinkinį. Be to, „SharePoint“ administratorius gali apibrėžti pasirinktines grupes ir teisių rinkinius.

Norėdami daugiau sužinoti apie „SharePoint“ grupes, žr. „SharePoint“ grupių paaiškinimas.

„SharePoint“ grupės ir teisių rinkiniai, pagal numatytuosius nustatymus įtraukti į jūsų svetainę, priklauso nuo:

 • Pasirinkto svetainės šablono

 • Ar svetainė yra vidinė, ar viešoji

 • Ar „SharePoint“ administratorius svetainėje sukūrė unikalų teisių rinkinį, turintį konkrečią paskirtį, pvz., ieškos

Tolesnėje lentelėje aprašomi numatytieji teisių rinkiniai ir trijų standartinių grupių susijusios teisės: lankytojų, narių ir savininkų.

Grupė

Teisių rinkinys

Lankytojai

Skaityti    Į šį rinkinį įtrauktos toliau pateiktos teisės:

 • Atidaryti

 • Peržiūrėti elementus, versijas, puslapius ir taikomųjų programų puslapius

 • Naršyti vartotojo informaciją

 • Kurti įspėjimus

 • Naudoti savitarnos svetainės kūrimą

 • Naudoti nuotolines sąsajas

 • Naudoti kliento integravimo funkcijas

Nariai

Redaguoti.    Į šį rinkinį įtrauktos skaitymo teisės ir:

 • Peržiūrėti, įtraukti, naujinti ir naikinti elementus

 • Įtraukti, redaguoti ir naikinti sąrašus

 • Naikinti versijas

 • Naršyti katalogus

 • Redaguoti asmeninę vartotojo informaciją

 • Tvarkyti asmeninius rodinius

 • Įtraukti, naujinti arba šalinti asmenines puslapio dalis

Savininkai

Visos teisės    Šis rinkinys apima visas galimas „SharePoint“ teises.

Svetainės teisės paprastai taikomos visoje „SharePoint“ svetainėje. Tolesnėje lentelėje aprašomos svetainėms taikomos teisės ir nurodomi atitinkami teisių rinkiniai.

Teisė

Visos teisės

Kurti

Redaguoti

Bendradarbiauti

Skaityti

Ribota prieiga

Tvirtinti

Tvarkyti hierarchiją

Apribotas skaitymas

Tik peržiūrėti

Tvarkyti teises

X

X

Peržiūrėti žiniatinklio analizės duomenis

X

X

Kurti antrines svetaines

X

X

Tvarkyti svetainę

X

X

Pridėti ir tinkinti puslapius

X

X

X

Taikyti temas ir kraštines

X

X

Taikyti stilių aprašus

X

X

Kurti grupes

X

Naršyti katalogus

X

X

X

X

X

X

Naudoti savitarnos svetainės kūrimą

X

X

X

X

X

X

X

X

Peržiūrėti puslapius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Išvardyti teises

X

X

Naršyti vartotojo informaciją

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tvarkyti įspėjimus

X

X

Naudoti nuotolines sąsajas

X

X

X

X

X

X

X

X

Naudoti kliento integravimo funkcijas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atidaryti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redaguoti asmeninę vartotojo informaciją

X

X

X

X

X

X

Sąrašo teisės taikomos turiniui sąrašuose ir bibliotekose. Tolesnėje lentelėje aprašomos sąrašams ir bibliotekoms taikomos teisės ir nurodomi atitinkami teisių rinkiniai.

Teisė

Visos teisės

Kurti

Redaguoti

Bendradarbiauti

Skaityti

Ribota prieiga

Tvirtinti

Tvarkyti hierarchiją

Apribotas skaitymas

Tik peržiūrėti

Tvarkyti sąrašus

X

X

X

X

Nepaisyti paėmimo ir užrakinimo

X

X

X

X

Pridėti elementus

X

X

X

X

X

X

Redaguoti elementus

X

X

X

X

X

X

Naikinti elementus

X

X

X

X

X

X

Peržiūrėti elementus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tvirtinti elementus

X

X

X

Atidaryti elementus

X

X

X

X

X

X

X

X

Peržiūrėti versijas

X

X

X

X

X

X

X

X

Naikinti versijas

X

X

X

X

X

X

Kurti įspėjimus

X

X

X

X

X

X

X

X

Peržiūrėti programų puslapius

X

X

X

X

X

X

X

X

Asmeninės teisės taikomos turiniui, priklausančiam atskiram vartotojui. Tolesnėje lentelėje aprašomos asmeniniams rodiniams ir puslapio dalims taikomos teisės ir nurodomi atitinkami teisių rinkiniai.

Teisė

Visos teisės

Kurti

Redaguoti

Bendradarbiauti

Skaityti

Ribota prieiga

Tvirtinti

Tvarkyti hierarchiją

Apribotas skaitymas

Tik peržiūrėti

Tvarkyti asmeninius rodinius

X

X

X

X

X

X

Įtraukti / šalinti asmenines puslapio dalis

X

X

X

X

X

X

Naujinti asmenines puslapio dalis

X

X

X

X

X

X

„SharePoint“ teisės gali priklausyti nuo kitų „SharePoint“ teisių. Pavyzdžiui, turite galėti atidaryti elementą, kad jį peržiūrėtumėte. Tokiu atveju elementų peržiūros teisės priklauso nuo atidarymo teisių.

Kai pasirenkate „SharePoint“ teises, kurios priklauso nuo kitų, „SharePoint“ automatiškai pasirenka susijusias teises. Taip pat, kai pašalinate „SharePoint“ teises, „SharePoint“ automatiškai pašalina visas „SharePoint“ teises, kurios nuo jų priklauso. Pavyzdžiui, išvalius Peržiūrėti elementus, „SharePoint“ automatiškai išvalo Valdyti sąrašus (negalite valdyti sąrašo, jei negalite peržiūrėti elemento).

Patarimas:  Vienintelės priklausomybės neturinčios „SharePoint“ teisės yra atidarymo. Nuo jų priklauso visos kitos „SharePoint“ teisės. Norėdami išbandyti pasirinktinį teisių rinkinį, tiesiog galite pašalinti „Atidaryti“. Taip bus automatiškai pašalintos visos kitos teisės.

Tolesniuose skyriuose pateikiamos lentelės, kurios aprašo kiekvienos teisių kategorijos „SharePoint“ teises. Lentelėje nurodytos kiekvienų teisių priklausomos teisės.

Svetainės teisės ir priklausomos teisės

Tolesnėje lentelėje aprašomos svetainėms taikomos teisės ir nurodomos teisės, kurios nuo jų priklauso.

Teisė

Aprašas

Priklausomos teisės

Tvarkyti teises

Kurti ir keisti teisių rinkinius žiniatinklio svetainėje ir priskirti teises vartotojams ir grupėms.

Tvirtinti elementus, išvardyti teises, atidaryti

Peržiūrėti žiniatinklio analizės duomenis

Peržiūrėti žiniatinklio svetainės naudojimo ataskaitas.

Tvirtinti elementus, atidaryti

Kurti antrines svetaines

Kurti antrines svetaines, pvz., komandos, susitikimų darbo srities ir dokumentų darbo srities svetainės.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Valdyti žiniatinklio svetainę

Atlikti visas žiniatinklio svetainės administravimo užduotis, kurios apima ir turinio tvarkymą.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Pridėti ir tinkinti puslapius

Pridėti, keisti arba naikinti HTML arba iš dalių sudarytus puslapius ir redaguoti svetainę, naudojant su „Windows SharePoint Services“ suderinamą rengyklę.

Peržiūrėti elementus, naršyti katalogus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Taikyti temas ir kraštines

Taikyti temą ir kraštines visai svetainei.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Taikyti stilių aprašus

Taikyti stiliaus aprašą (.css failas) svetainei.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Kurti grupes

Kurti vartotojų grupę, kuri galės būti naudojama visame svetainių rinkinyje.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naršyti katalogus

Išvardyti svetainės failus ir aplankus naudojant, pvz., „SharePoint Designer“ arba Paskirstytojo objektų ir jų versijų kūrimo pasauliniame žiniatinklyje sąsają (Web DAV).

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naudoti savitarnos svetainės kūrimą

Kurti žiniatinklio svetainę, naudojant savitarnos svetainės kūrimą.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Peržiūrėti puslapius

Peržiūrėti žiniatinklio svetainės puslapius.

Atidaryti

Išvardyti teises

Išvardyti žiniatinklio svetainės, sąrašo, aplanko, dokumento ar sąrašo elemento teises.

Peržiūrėti elementus, atidaryti elementus, peržiūrėti versijas, naršyti katalogus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naršyti vartotojo informaciją

Peržiūrėti informaciją apie žiniatinklio svetainės vartotojus.

Atidaryti

Tvarkyti įspėjimus

Tvarkyti visiems žiniatinklio svetainės vartotojams skirtus įspėjimus

Peržiūrėti elementus, kurti įspėjimus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naudoti nuotolines sąsajas

Naudoti paprastojo objektų prieigos protokolo (SOAP), „WebDAV“ arba „SharePoint Designer“ sąsajas svetainei pasiekti.

Atidaryti

Atidaryti*

Atidaryti svetainę, sąrašą arba aplanką norint prieiti prie to konteinerio viduje esančių elementų.

Priklausomų teisių nėra

Redaguoti asmeninę vartotojo informaciją

Leisti vartotojui keisti asmeninę informaciją, pvz., paveikslėlio įtraukimą.

Naršyti vartotojo informaciją, atidaryti

Sąrašo teisės ir priklausomos teisės

Tolesnėje lentelėje aprašomos sąrašams ir bibliotekoms taikomos teisės ir nurodomos teisės, kurios nuo jų priklauso.

Teisė

Aprašas

Priklausomos teisės

Tvarkyti sąrašus

Kurti ir naikinti sąrašus, pridėti ir pašalinti sąrašo stulpelius, pridėti ir pašalinti sąrašo viešuosius rodinius.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti, tvarkyti asmeninius rodinius

Nepaisyti paėmimo ir užrakinimo

Atmesti arba įrašyti ir atrakinti kito vartotojo paimtą ir užrakintą dokumentą.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Pridėti elementus

Įtraukti elementus į sąrašus, įtraukti dokumentus į dokumentų bibliotekas ir įtraukti žiniatinklio diskusijų komentarus.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Redaguoti elementus

Redaguoti sąrašų elementus, redaguoti dokumentų bibliotekų dokumentus, redaguoti žiniatinklio diskusijų komentarus ir tinkinti dokumentų bibliotekų iš dalių sudarytus puslapius.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naikinti elementus

Naikinti sąrašo elementus, dokumentų bibliotekos dokumentus ir žiniatinklio diskusijų komentarus.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Peržiūrėti elementus

Peržiūrėti sąrašų, dokumentų bibliotekų dokumentuose ir žiniatinklio diskusijų komentarų elementus.

Peržiūrėti puslapius, atidaryti

Tvirtinti elementus

Tvirtinti papildomą sąrašo elemento arba dokumento versiją.

Redaguoti elementus, peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Atidaryti elementus

Peržiūrėti dokumentų, naudojančių serverio failų apdorojimo programas, šaltinį.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Peržiūrėti versijas

Peržiūrėti ankstesnes sąrašo elementų arba dokumento versijas.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Naikinti versijas

Naikinti ankstesnes sąrašo elementų arba dokumento versijas.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti versijas, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Kurti įspėjimus

Kurti el. pašto įspėjimus.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Peržiūrėti programų puslapius

Peržiūrėti sąrašo arba dokumentų bibliotekos dokumentus ir rodinius.

Atidaryti

Asmeninės teisės ir priklausomos teisės

Tolesnėje lentelėje aprašomos asmeniniams rodiniams ir puslapio dalims taikomos teisės ir nurodomos teisės, kurios nuo jų priklauso.

Teisė

Aprašas

Priklausomos teisės

Tvarkyti asmeninius rodinius

Kurti, keisti ir naikinti asmeninius sąrašų rodinius.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Įtraukti / šalinti asmenines puslapio dalis

Įtraukti arba šalinti asmenines iš dalių sudaryto puslapio dalis.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti, naujinti asmenines puslapio dalis

Naujinti asmenines puslapio dalis

Naujinti puslapio dalis, kad būtų rodoma asmeninė informacija.

Peržiūrėti elementus, peržiūrėti puslapius, atidaryti

Ribotos prieigos vartotojo teisių blokavimo režimas yra svetainių rinkinio funkcija, kurią galite naudoti norėdami apsaugoti publikuotas svetaines. Kai įjungtas blokavimo režimas, sumažinama ribotos prieigos teisių rinkinio išsamesnių teisių. Pateiktoje lentelėje išsamiai aprašomos ribotos prieigos teisių rinkinio numatytosios teisės ir apribotos teisės, kai įjungta blokavimo režimo funkcija.

Teisė

Ribota prieiga – numatytasis režimas

Ribota prieiga – blokavimo režimas

Sąrašo teisės: peržiūrėti programų puslapius

X

Svetainės teisės: naršyti vartotojo informaciją

X

X

Svetainės teisės: naudoti nuotolines sąsajas

X

Svetainės teisės: naudoti kliento integravimo funkcijas

X

X

Svetainės teisės: atidaryti

X

X

Pagal numatytuosius nustatymus blokavimo režimas įjungiamas visose publikavimo svetainėse, net ir tuo atveju, jei svetainių rinkiniui buvo pritaikytas senstelėjęs publikavimo svetainės šablonas. Blokavimo režimas yra rekomenduojamas konfigūracija, jei reikalaujama didesnės svetainės saugos.

Jei išjungsite svetainių rinkinio funkciją Ribotos prieigos vartotojo teisių blokavimo režimas, vartotojai, turintys ribotos prieigos teisių rinkinį (pvz., anoniminiai vartotojai), gali gauti prieigą prie tam tikrų jūsų svetainės sričių.

Sužinoję apie teisių paveldėjimą ir teisių rinkinius, galite norėti, galbūt norėsite sukurti strategiją, kad galėtumėte nustatyti gaires vartotojams, sumažintumėte priežiūrą ir užtikrintumėte organizacijos duomenų administravimo politikos atitiktį Patarimų, kaip planuoti savo strategiją, rasite Prieigos teisių strategijos planavimas.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×