„SharePoint“ bibliotekos versijų kūrimo įgalinimas ir konfigūravimas

Vienas iš daugelio sprendimų, kuriuos reikia priimti nustatant „SharePoint“ biblioteką, susijęs su versijų kūrimu. Ar norite išlaikyti kiekvieno elemento arba failo versijas kaskart, kai jos redaguojamos? Jei taip, kiek versijų? Ar norite sekti tik pagrindines versijas, ar tiek pagrindines, tiek papildomas versijas? Ar norite, kad visas juodraščių versijas matytų visi svetainės vartotojai, ar jos turėtų būti matomos tik autoriui ir asmenims, turintiems kūrimo arba visas teises? Šiuos sprendimus priimkite atsižvelgdami į bibliotekose esančių elementų ir failų svarbą, kiekvieno elemento arba failo paskirtį, jūsų vartotojų grupės poreikius ir turimo palaikyti saugos lygio.

Šiame straipsnyje

Kodėl verta įgalinti versijų kūrimą?

Versijų kūrimo parametrų veikimas

„SharePoint“ bibliotekos versijų kūrimo įgalinimas

„SharePoint“ bibliotekos versijų kūrimo išjungimas

Kodėl verta įgalinti versijų kūrimą?

Įgalinę „SharePoint“ bibliotekų versijų kūrimą, galite sekti ir tvarkyti informaciją, kai ji kuriama. Galite peržiūrėti ankstesnes versijas ir, prireikus, jas atkurti. Tai labai patogu, pvz., sugedus failui arba supratus, kad ankstesnės failo versijos galbūt yra tikslesnės už vėlesnes. Kai kurios organizacijos išlaiko kelias failų versijas teisiniais arba audito tikslais. Pagal numatytuosius nustatymus versijų kūrimas yra išjungtas. Jei norite jį įjungti ir įgyvendinti versijų kūrimo sprendimus, privalote turėti kūrimo arba visas teises.

Taip pat galite stebėti pagrindines ir papildomas failo versijas. Tai naudinga, pvz., norint pamatyti, kaip plėtojasi teisinė išvada arba kas galvojama apie naujai kuriamą programą. Pagrindinė versija gali būti plačiai auditorijai peržiūrėti paruoštas dokumentas, o papildoma (juodraščio) versija yra darbinė, dar neparuošta platinti dideliu mastu.

Pagrindinė versija yra nuo paskutinės pagrindinės versijos gerokai pakeista versija, žymima sveikuoju skaičiumi, pvz., 2.0. Pagrindinės versijos paprastai matomos visiems asmenims, turintiems prieigą prie bibliotekos. Papildoma versija yra nuo paskutinės pagrindinės versijos nedaug pakeista versija, žymima dešimtainiu skaičiumi, pvz., 2.1. Paprastai papildomos versijos matomos tik keitimus atliekantiems ir kūrimo arba visas teises turintiems asmenims. Tačiau galite nustatyti, kad visus bibliotekoje pasiekiamus juodraščius galėtų matyti visi svetainės vartotojai.

Pastaba:  Pagrindinės ir papildomos versijos taikomos tik bibliotekoms, o ne sąrašams.

Puslapio viršus

Versijų kūrimo parametrų veikimas

Lange Atsarginės versijos kūrimo parametrai yra keturios pagrindinės sekcijos; kai kurios iš jų nėra griežtai susijusios su versijų kūrimu. Nustatant biblioteką, dėl kiekvienos sekcijos reikia priimti sprendimus. Žinoma, jei turite reikiamas teises, vėliau parametrus galite keisti.

Parinktis

Poveikis

Atsarginės versijos nekuriamos

Svetainės vartotojams pasiekiama tik dabartinė elemento arba failo versija. Tai numatytasis parametras.

Kurti pagrindines versijas

Kuriamos ir išlaikomos visos pagrindinės versijos. Papildomos versijos nekuriamos ir neišlaikomos.

Kurti pagrindines ir papildomas (juodraščio) versijas

Padėjus failą, kuriamos ir sekamos tiek pagrindinės, tiek papildomos versijos. Prie failo dirbantis asmuo padėdamas turi nurodyti, ar failas yra pagrindinės, ar papildomos versijos.

Saugoti nurodytą pagrindinių versijų skaičių

Jei pažymėtas šio pasirinktinio parametro žymės langelis, po juo esantis skaičius nurodo, kiek pagrindinių versijų išlaikoma bibliotekoje. Pvz., jei skaičius yra 25, sukūrus 26-ąją versiją, seniausia versija panaikinama. Tada pasiekiamos tik versijos nuo 2 iki 26. Nustačius, kad versijų skaičius nedidėtų, lengviau tvarkyti biblioteką. Tačiau jei svarbu išlaikyti visas arba daug versijų, nustatykite labai didelį skaičių arba visai neribokite.

Saugoti nurodytą pagrindinių versijų juodraščių skaičių

Jei pažymėta ši pasirinktinė parinktis, skaičius lauke nurodo, kiek juodraščių versijų išlaikoma. Pvz., galite nustatyti, kad būtų išlaikomos 25 pagrindinės versijos ir tik 5 naujausios juodraščių versijos. Jei nėra teisnių arba kitų specifinių reikalavimų, jums tikriausiai nebūtina išlaikyti visų pagrindinių versijų juodraščių.

 • Elemento juodraščio sauga.    Šioje sekcijoje galite nustatyti, kam leisti matyti bibliotekos elementų juodraščius. Galite leisti juos peržiūrėti bet kuriam bibliotekos skaitymo teisę turinčiam vartotojui arba riboti peržiūrą: leisti juos peržiūrėti tik elementus redaguoti galintiems vartotojams arba tik elemento autoriui ir elementus patvirtinti galintiems asmenims. Jei nuspręsite riboti peržiūrą, papildomas versijas (juodraščius) galės peržiūrėti tik priskirti vartotojai. Kiti vartotojai matys tik pagrindines versijas.

 • Prašymo paimti sekcija.    Šioje sekcijoje galite nurodyti, ar vartotojai turi paimti failus prieš galėdami juose atlikti keitimų. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Reikalavimas paimti „SharePoint“ bibliotekos failus.

Puslapio viršus

„SharePoint“ bibliotekos versijų kūrimo įgalinimas

 1. Pereikite į biblioteką, kurioje planuojate dirbti. Jei bibliotekos pavadinimas nerodomas greitosios paleisties srityje, spustelėkite Visas svetainės turinys, tada pasirinkite bibliotekos pavadinimą.

 2. Juostelėje, Bibliotekos įrankiai grupėje spustelėkite Biblioteka skirtuką.

 3. Spustelėkite Bibliotekos parametrai Bibliotekos parametrų mygtukas „SharePoint Foundation“ bibliotekos juostelėje .

 4. Puslapio Bibliotekos parametrai dalyje Bendrieji parametrai spustelėkite Atsarginės versijos kūrimo parametrai. Atidaromas dialogo langas Atsarginės versijos kūrimo parametrai.

 5. Sekcijoje Dokumento versijų retrospektyva pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Kurti pagrindines versijas – pasirinkę šią parinktį galite nustatyti pagrindinių versijų skaičiaus limitą.

  • Kurti pagrindines ir papildomas (juodraščio) versijas – pasirinkę šią parinktį galite nustatyti tiek pagrindinių versijų, tiek versijų, kurių juodraščius norite išlaikyti, skaičių.

 6. Nebūtina: nustatykite norimų išlaikyti versijų limitą.

  • Pažymėkite žymės langelį Saugoti nurodytą pagrindinių versijų skaičių, jei norite riboti bibliotekoje išlaikomų versijų skaičių. Kitu atveju jo nežymėkite. Po žymės langeliu esančiame lauke įveskite norimų išlaikyti versijų skaičių.

  • Pažymėkite žymės langelį Saugoti nurodytą pagrindinių versijų juodraščių skaičių, jei norite riboti išlaikomų juodraščių skaičių. Ši parinktis pasiekiama tik tada, jei pasirinkta parinktis Kurti pagrindines ir papildomas (juodraščio) versijas. Po žymės langeliu esančiame lauke įveskite versijų, kurių juodraščius norite saugoti, skaičių.

 7. Nebūtina: nuspręskite, kuriems vartotojams leisti peržiūrėti elementų juodraščius dokumentų bibliotekoje. Sekcijoje Elemento juodraščio sauga Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Visi vartotojai, galintys skaityti elementus. Pasirinkite šią parinktį, jei norite suteikti prieigą visiems vartotojams, turintiems svetainės skaitymo teises. Ši parinktis pasiekiama, jei pasirinkta parinktis Kurti pagrindines ir papildomas (juodraščio) versijas sekcijoje Dokumento versijų retrospektyva.

  • Tik vartotojai, galintys redaguoti elementus. Pasirinkite šią parinktį, jei norite riboti juodraščių peržiūrą: leisti juos peržiūrėti redagavimo teises turintiems vartotojams. Ši parinktis pasiekiama, jei pasirinkta parinktis Kurti pagrindines ir papildomas (juodraščio) versijas sekcijoje Dokumento versijų retrospektyva.

  • Tik vartotojai, galintys patvirtinti elementus (bei elemento autorius). Pasirinkite šią parinktį, jei norite riboti juodraščių peržiūrą: leisti juos peržiūrėti tik elemento originalo autoriui ir bibliotekos elementų patvirtinimo teises turintiems asmenims. Ši parinktis pasiekiama, jei nustatyta sekcijos Turinio patvirtinimas reikšmė Taip.

 8. Nebūtina: nuspręskite, ar norite reikalauti paimti failus šioje bibliotekoje. Pagal numatytuosius nustatymus to nereikalaujama. Jei norite keisti numatytąjį parametrą, spustelėkite Taip sekcijoje Prašyti paimti. Jei reikia daugiau informacijos apie reikalavimą paimti failus, žr. Reikalavimas paimti „SharePoint“ bibliotekos failus.

 9. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą ir grįžtumėte į puslapį Dokumentų bibliotekos parametrai.

Puslapio viršus

„SharePoint“ bibliotekos versijų kūrimo išjungimas

Po kurio laiko galbūt nuspręsite, kad nebūtina kurti „SharePoint“ bibliotekos versijų. Jei turite kūrimo arba visas teises, galite išjungti bibliotekos versijų kūrimą.

 1. Pereikite į biblioteką, kurioje planuojate dirbti. Jei bibliotekos pavadinimas nerodomas greitosios paleisties srityje, spustelėkite Visas svetainės turinys, tada pasirinkite bibliotekos pavadinimą.

 2. Juostelėje, Bibliotekos įrankiai grupėje spustelėkite Biblioteka skirtuką.

 3. Spustelėkite Bibliotekos parametrai Bibliotekos parametrų mygtukas „SharePoint Foundation“ bibliotekos juostelėje .

 4. Puslapio Bibliotekos parametrai dalyje Bendrieji parametrai spustelėkite Atsarginės versijos kūrimo parametrai.

 5. Dialogo lango Atsarginės versijos kūrimo parametrai sekcijoje Dokumento versijų retrospektyva pasirinkite Atsarginės versijos nekuriamos. Taip pašalinsite visus anksčiau šioje sekcijoje sukurtus įrašus.

 6. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą ir grįžtumėte į puslapį Dokumentų bibliotekos parametrai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×