„Salesforce“ duomenų susiejimas arba importavimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jūs galite susieti arba importuoti duomenis iš „Salesforce“, kuris yra kliento ryšių tvarkymo (CRM), debesies technologija pagrįstas verslo sprendimas. Daugiau informacijos ieškokite Salesforce.com.

 • Susiejus su duomenimis, „Access“ sukuria dvikryptį ryšį, kuriuo sinchronizuojami „Access“ ir „Salesforce“ duomenų pokyčiai.

 • Importuojant duomenis, „Access“ sukuria vienkartinę duomenų kopiją, todėl duomenys „Access“ ar „Salesforce“ duomenų pakeitimai nėra sinchronizuojami.

Prisijungimas iš „Access“ prie „Salesforce“

Pastaba    Galimybės susieti arba importuojant duomenis iš „Salesforce“ palaikoma tik naudojant šiuos „Office 365 Enterprise“ planus: „Office 365 ProPlus“, „Office 365 Enterprise E3“ ir „Office 365 Enterprise E5“. Daugiau informacijos žr. „Office 365 Enterprise“ planų palyginimas.

Prieš pradėdami

Norite viską atlikti sklandžiau? Tada prieš susiejimą ar importavimą atlikite šiuos pasiruošimo darbus:

 • Nustatykite reikiamą ryšio informaciją, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį ir atpažinimo ženklą. Jei bandote prisijungti prie „Salesforce“ iš interneto protokolo (IP) adreso, kurio nėra jūsų įmonės patikimų IP diapazone, turite įvesti saugos atpažinimo ženklą – raidžių ir skaičių kodą, kuriame svarbios didžiosios ir mažosios raidės. Daugiau informacijos žr. Saugos atpažinimo ženklo nustatymas iš naujo.

 • ODBC tvarkyklė, naudojama prieigai prie „Salesforce“ reikalinga „Salesforce“ paskyra, pagrįsta „Developer Edition“, „Professional Edition“, „Enterprise Edition“ arba „Unlimited Edition“. Norėdami naudoti šią tvarkyklę, turite įgalinti API prieigą. Daugiau informacijos žr. Atskiros API kliento prieigos prie „Salesforce“ organizacijos valdymas.

 • Nustatykite lenteles, kurias norite susieti arba importuoti. Galima susieti ar importuoti daugiau nei vieną lentelę atliekant vieną veiksmą.

 • Atsižvelkite į lentelės stulpelių skaičių. „Access“ nepalaiko daugiau nei 255 laukų lentelėje, todėl „Access“ susieja ar importuoja tik pirmuosius 255 stulpelius.

 • Nustatykite bendrą importuojamų duomenų kiekį. Didžiausias „Access“ duomenų bazės dydis yra du gigabaitai atėmus sistemos objektams būtina vietą. Jei „Salesforce“ yra didelių lentelių, gali nepavykti importuoti visų jų į vieną „Access“ duomenų bazę. Tokiu atveju geriau susieti su duomenimis, o ne importuoti.

 • Apsaugokite „Access“ duomenų bazę ir ryšio informaciją naudodami patikimą vietą ir „Access“ duomenų bazės slaptažodį. Daugiau informacijos žr. Nuspręsti, ar pasitikėti duomenų baze ir Duomenų bazės šifravimas naudojant duomenų bazės slaptažodį.

 • Numatykite tolesnių ryšių kūrimą. Programa „Access“ atlieka susiejimą su pasirinktomis lentelėmis arba importuoja šias lenteles (bet ne susijusias „Salesforce“ duomenų modelio lenteles). Daugiau informacijos apie šį duomenų modelį rasite Duomenų modelio apžvalga.

  „Access“ automatiškai nesukuria ryšio tarp šių susijusių lentelių. Galite rankiniu būdu sukurti ryšius tarp naujų ir esamų lentelių naudodami ryšių langą. Daugiau informacijos žr. Kas yra ryšių langas? ir Ryšio kūrimas, redagavimas ar naikinimas.

1 etapas: darbo pradžia

 1. Pasirinkite Išoriniai duomenys > Naujas duomenų šaltinis > Iš „Online Services“ > Iš „Salesforce“.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami importuoti, pasirinkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje.

  • Norėdami susieti, pasirinkite Susieti duomenų šaltinį kuriant susietą lentelę.

 3. Pažymėkite Gerai.

2 etapas: Įveskite kredencialus ir ryšio eilutės parametrus

Dialogo lange „Microsoft Access“ – prisijungimas prie „Salesforce“ atlikite toliau aprašytus veiksmus.

 1. Laukuose Vartotojo vardas ir Slaptažodis įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.

 2. Lauke Saugos atpažinimo ženklas įveskite saugos atpažinimo ženklą.

 3. Lauke Papildomi ryšio eilutės parametrai galite įvesti vieną arba kelis ryšio parametrus.

  Daugiau informacijos žr. Ryšio parametrai.

3 etapas: susiejamų ar importuojamų lentelių pasirinkimas

 1. Dialogo lango Susieti lenteles arba Importuoti objektus srityje Lentelės pasirinkite kiekvieną lentelę, kurią norite importuoti ar susieti, tada spustelėkite Gerai.

  Susiejamų ar importuojamų lentelių sąrašas
 2. Atliekant susiejimo operaciją nuspręskite, ar pasirinkti Įrašyti slaptažodį.

  Sauga    Pasirinkus šią parinktį nebereikia įvesti kredencialų kiekvieną kartą atidarant „Access“ ir gaunant prieigą prie duomenų. Tačiau tokiu būdu išsaugomas nešifruotas slaptažodis „Access“ duomenų bazėje, o tai reiškia, kad žmonės, kurie gali pasiekti šaltinio turinį, gali peržiūrėti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei pažymėsite šią parinktį, primygtinai rekomenduojame išsaugoti „Access“ duomenų bazę patikimoje vietoje ir sukurti „Access“ duomenų bazės slaptažodį. Daugiau informacijos žr. Nuspręsti, ar pasitikėti duomenų baze ir Duomenų bazės šifravimas naudojant duomenų bazės slaptažodį.

4 etapas: sukurkite specifikacijas ir užduotis (tik importavimui)

Rezultatai

Kai susiejimo arba importavimo operacija baigiama, naršymo srityje rodomos lentelės, kurių pavadinimai yra tokie patys, kaip „Salesforce“ lentelės arba rodinio. Importavimo operacijos metu, jei tas pavadinimas jau naudojamas, programa „Access“ prie naujos lentelės pavadinimo prideda „1“. Tačiau lentelėms galima suteikti reikšmingesnius pavadinimus.

Atliekant importavimo operaciją „Access“ niekada neperrašo lentelės duomenų bazėje. Nors negalima tiesiogiai pridėti „Salesforce“ duomenų prie esamos lentelės, galima sukurti papildymo užklausą, kad būtų galima papildyti duomenis importavus juos iš panašių lentelių.

Atliekant susiejimo operaciją, jeigu stulpeliai yra skirti tik skaityti „Salesforce“ lentelėje, jie taip pat bus skirti tik skaityti programoje „Access“.

Patarimas    Norėdami peržiūrėti ryšio eilutę, perkelkite pelės žymiklį ant lentelės „Access“ naršymo srityje.

Susietos lentelės dizaino atnaujinimas

Negalima įtraukti, naikinti arba modifikuoti stulpelių arba keisti susietosios lentelės duomenų tipų. Jei norite atlikti dizaino pakeitimų, atlikite juos „Salesforce“. Norėdami matyti dizaino pakeitimus „Access“, atnaujinkite susietas lenteles:

 1. Pasirinkite Išoriniai duomenys > Susietos lentelės tvarkytuvė.

 2. Pasirinkite susietas lenteles, kurias norite naujinti, pasirinkite Gerai, tada pasirinkite Uždaryti.

Ryšio parametrai

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi ryšio parametrai, kuriuos galite įvesti dialogo lango „Microsoft Access“ – prisijungimas prie „Salesforce“ lauke Papildomi ryšio eilutės parametrai.

Du ar kelis parametrus atskirkite kabliataškiais. Naudokitės toliau pateiktais sintaksės pavyzdžiais.

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Rakto pavadinimas

Aprašas

Numatytoji reikšmė

Būtina

PWD

Slaptažodis, atitinkantis vartotojo vardą, kurį nurodėte lauke Vartotojo vardas (UID raktas).

Nėra

Taip

UID

Jūsų „Salesforce“ paskyros vartotojo vardas.

Nėra

Taip

Automatinis išėjimas

Kai ši parinktis yra įjungta (1), „Salesforce“ ryšys atjungiamas, kai tvarkyklė uždaro ryšį.

Kai ši parinktis yra išjungta (0), „Salesforce“ ryšys neatjungiamas, kai tvarkyklė uždaro ryšį.

1

Ne

BulkBatchSize

Didžiausias eilučių, esančių viename masiniame API iškvietime, skaičius, vykdant DML. Maksimali reikšmė – 10000

5000

Ne

CERTSPATH

Visas PEM failo kelias, kuriame yra patikimi CA sertifikatai serveriui patikrinti. Jei ši parinktis nenustatyta, tvarkyklė pagal numatytuosius nustatymus naudoja tvarkyklės įdiegtą patikimų CA sertifikatų PEM failą.

Tvarkyklės diegimo katalogo poaplankyje \lib esantis failas cacerts.pem.

Ne

METADATALEVEL

Kai ši parinktis įjungta (nustatyta rakto reikšmė „1“ arba LIGHT), tvarkyklė nustato metaduomenis pagal nedidelį duomenų pavyzdį, o ne pagal visus duomenis.

Kai ši parinktis išjungta (nustatyta rakto reikšmė „0“ arba FULL), tvarkyklė nustato metaduomenis pagal visus duomenis.

Išvalyta (0 arba FULL)

Ne

PARSEMETHOD

Užklausos kalba, kurią tvarkyklė naudoja užklausoms analizuoti. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parametrų arba nustatykite vieną iš skliausteliuose nurodytų reikšmių kaip rakto reikšmę:

 • Bandyti analizuoti užklausas tik kaip SOQL (0 arba SOQL_ONLY)

 • Bandyti analizuoti užklausas tik kaip SQL (1 arba SQL_ONLY)

 • Bandyti analizuoti užklausas pirmiausia kaip SOQL, tada kaip SQL (2 arba SOQL_FIRST)

 • Bandyti analizuoti užklausas pirmiausia kaip SQL, tada kaip SOQL (3 arba SQL_FIRST)

Bandyti analizuoti užklausas pirmiausia kaip SOQL, tada kaip SQL (2 arba SOQL_FIRST)

Ne

PROXYHOST

Pagrindinio kompiuterio vardas arba tarpinio serverio, per kurį norite jungtis, IP adresas.

Nėra

Taip, jei jungiamasi per tarpinį serverį.

PROXYPORT

Prievado, kurį tarpinis serveris naudoja kliento ryšiams nustatyti, numeris.

Nėra

Taip, jei jungiamasi per tarpinį serverį.

PROXYPWD

Slaptažodis, kurį naudojate jungdamiesi prie tarpinio serverio.

Nėra

Taip, jei jungiamasi prie tarpinio serverio, kuris reikalauja autentifikavimo.

PROXYUID

Vartotojo vardas, kurį naudojate jungdamiesi prie tarpinio serverio.

Nėra

Taip, jei jungiamasi prie tarpinio serverio, kuris reikalauja autentifikavimo.

QueryAll

Kai ši parinktis yra įjungta (1), „Salesforce“ vartotojai galės vykdyti panaikintų įrašų ieškas, įtraukdami parametrą isDeleted=true.

Kai ši parinktis išjungta (0), vartotojai negalės vykdyti panaikintų įrašų ieškų.

0

Ne

SANITIZECATALOGNAME

Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė pakeičia katalogų pavadinimus, pašalindama visus neleistinus SQL-92 identifikavimo simbolius ir visus tarpus pakeisdama pabraukimo brūkšniais.

Kai ši parinktis išjungta (0), tvarkyklė nekeičia katalogų pavadinimų.

Išvalyta (0)

Ne

URL

Prisijungimo prie „Salesforce“ smėlio dėžės URL.

Nėra

Ne

UseAnalyticAPI

Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė vykdo ataskaitas naudodama „Analytics“ API.

Kai ši parinktis išjungta (0), tvarkyklė vykdo ataskaitas per URL.

Pasirinkta (1)

Ne

USELABEL

Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė naudoja „Salesforce“ laukų pavadinimus ir žymas, atitinkamai, kaip pavadinimus ir žymas grąžintuose duomenyse.

Kai ši parinktis išjungta (0), tvarkyklė naudoja „Salesforce“ laukų pavadinimus ir kaip pavadinimus, ir kaip žymas grąžintuose duomenyse.

Išvalyta (0)

Ne

UseNumeric

Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė grąžina duomenis kaip SQL_NUMERIC, o ne SQL_DOUBLE duomenis.

Kai ši parinktis išjungta (0), tvarkyklė grąžina duomenis kaip SQL_DOUBLE duomenis.

Išvalyta (0)

Ne

UseWVarChar

Ši parinktis nurodo, kaip duomenų tipai yra susieti su SQL. Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė grąžina duomenis kaip SQL_WVARCHAR, o ne SQL_VARCHAR duomenis.

Kai ši parinktis įjungta (1), tvarkyklė grąžina duomenis kaip SQL_VARCHAR duomenis.

Išvalyta (0)

Ne

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×