„PowerPoint“ taikomosios žiniatinklio programos spartieji klavišai

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ „PowerPoint“ žiniatinkliui sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šiame straipsnyje papunkčiui išvardyti „Windows“ „PowerPoint“ žiniatinkliui spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo. 

 • Jei vienu metu reikia paspausti du arba daugiau klavišų, šioje temoje klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikti spartieji klavišai, kuriuos tikriausiai dažnai naudosite programoje „PowerPoint“ žiniatinkliui.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Naujos skaidrės įterpimas.

Kai įvesties vieta yra miniatiūrų srityje, paspauskite Ctrl + M.

Pažymėto teksto, objekto ar skaidrės naikinimas.

Klavišas „Delete“

Figūros perkėlimas.

Rodyklių klavišai

Eiti į kitą skaidrę.

Klavišas „Page Down“

Eiti į ankstesnę skaidrę.

Klavišas „Page Up“

Išėjimas iš skaidrių demonstravimo.

Esc

Darbo pradžia

Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

Jei vienu metu reikia paspausti du arba daugiau klavišų, šioje temoje klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

„PowerPoint“ žiniatinkliui veikia žiniatinklio naršyklėje, todėl nenaudoja prieigos klavišų, kurie naudojami kompiuterio programoje „PowerPoint“. Pvz., paspaudus klavišą ALT, įvesties vieta perkeliama į naršyklės meniu juostą, o pažįstami spartieji klavišai, pvz., CTRL + P (Spausdinti) ir F1 (Žinynas) paleidžia naršyklės komandas, o ne „PowerPoint“ žiniatinkliui komandas.

Jei norite perkelti įvesties vietą į kitas „PowerPoint“ žiniatinkliui sąsajos dalis (pvz., iš juostelės į miniatiūrų sritį) ir įeiti į skaidrės turinį arba iš jo išeiti, naudokite klavišus Ctrl + F6 (pereiti į priekį) arba Ctrl + Shift + F6 (pereiti atgal). Norėdami naršyti komandas „PowerPoint“ žiniatinkliui, paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte pirmyn, ir Shift + Tab, kad pereitumėte atgal, ir paspauskite Enter, kad pasirinktumėte.

Patarimas: Norėdami greitai pateikti komandą redagavimo rodinyje, paspauskite ALT + Q, kad perkeltumėte įvesties vietą į lauką Noriu žinoti, po to įveskite pageidaujamą komandą. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn, po to paspauskite Enter.

Naršymas naudojant tik klaviatūrą

Skaitymo rodinyje horizontalus komandų sąrašas yra virš dokumento ekrano viršuje. Spauskite klavišą Tab, kol komandų eilutę atsiras įvesties vieta, tada, norėdami pereiti tarp komandų, paspauskite klavišą Tab. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite Enter.

Norėdami perjungti į Redagavimo rodinį, pereikite prie komandos Redaguoti pateiktį, paspauskite klavišą Enter ir pasirinkite Redaguoti „PowerPoint“ žiniatinkliui.

Redagavimo rodinyje juostelė yra „PowerPoint“ žiniatinkliui lango viršuje esanti juosta. Juostelė padalyta į skirtukus. Kiekvienas skirtukas nurodo skirtingą įrankių ir funkcijų, sugrupuotų į grupes, rinkinį, o kiekvienoje grupėje yra viena arba kelios komandos. Norėdami naudoti juostelę, kelis kartus paspauskite Ctrl + F6, kol juostelėje atsiras įvesties vieta.

Kiti juostelės spartieji klavišai:

 • Norėdami pereiti tarp skirtukų, paspauskite klavišą Tab arba Shift + Tab.

 • Norėdami pasiekti šiuo metu pasirinktą skirtuką juostelėje, paspauskite Enter.

 • Norėdami juostelėje pereiti nuo vienos komandos prie kitos, spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab.

Valdikliai suaktyvinami skirtingais būdais, atsižvelgiant į valdiklio tipą.

 • Jeigu pasirinkta komanda yra mygtukas arba numatytasis mygtukas, norėdami ją suaktyvinti, paspauskite tarpo klavišą.

 • Jei pasirinkta komanda yra sąrašas (Pvz., šriftų sąrašas), norėdami jį atidaryti paspauskite rodyklę žemyn. Norėdami pereiti tarp elementų, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Pasirinkę norimą elementą paspauskite ENTER.

 • Jei pasirinkta komanda yra galerija, paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į galerijos komandą Daugiau, tada paspauskite Enter, kad atidarytumėte galerijos. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į elementus, tada paspauskite Enter ir pasirinkite vieną.

Skaitymo rodinio naršymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Eiti į kitą skaidrę.

N

Eiti į ankstesnę skaidrę.

P

Eiti į konkrečią skaidrę.

G, įveskite skaidrės numerį, paspauskite klavišą Tab ir Enter

Skaidrių demonstravimo rodinio naršymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Eiti į kitą skaidrę.

N

Eiti į ankstesnę skaidrę.

P

Eiti į konkrečią skaidrę.

G, įveskite skaidrės numerį, paspauskite klavišą Tab ir Enter

Antraščių arba paantraščių įjungimas arba išjungimas

J

Išeiti iš skaidrių demonstravimo.

Klavišas Esc

Redagavimo rodinio naršymas

Juostelės ir sričių naršymas

Norėdami „„PowerPoint“ žiniatinkliui“ eiti per pagrindinių komandų sritis , paspauskite Ctrl + F6. Tai tvarka, kokia einama per skaidrių sritį, užduočių sritis ir juosteles:

 1. Skaidrių sritis

 2. Komentarų sritis (jei atidaryta)

 3. Pastabų sritis (jei atidaryta)

 4. Būsenos juosta

 5. Viršutinė juosta

 6. Juostelė

 7. Miniatiūrų sritis

  Ctrl + F6 ciklas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti iš skaidrių srities, komentarų srities, pastabų srities, būsenos juostos, pavadinimo juostos, juostelės ir miniatiūrų srities.

Ctrl + F6

Pereiti atvirkštine tvarka iš skaidrių srities, miniatiūrų srities, juostelės, pavadinimo juostos, būsenos juostos, pastabų srities ir komentarų srities.

Shift + Ctrl + F6

Pereiti į kitą juostelės skirtuką.

Klavišas Tab, Enter

Vykdyti tuo metu pažymėtą juostelės komandą.

Klavišas Enter

Pereiti nuo vienos juostelės komandos prie kitos.

Klavišas Tab

Pereiti nuo vienos juostelės funkcijų grupės prie kitos.

Ctrl + rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišas

Skaidrių redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sukurti naują skaidrę po dabar pažymėtos miniatiūros.

Ctrl + M

Pereiti iš kairės į dešinę per skaidrės vietos rezervavimo ženklus.

Klavišas Tab

Pažymėti arba redaguoti esamą vietos rezervavimo ženklą.

Enter arba F2

Baigti redaguoti tekstą vietos rezervavimo ženklo srityje.

F2

Kelių atskirų objektų žymėjimas.

CTRL ir spustelėkite arba Shift ir spustelėkite

Kelių objektų žymėjimas

Spustelėkite ir vilkite, Shift ir vilkite arba Ctrl ir vilkite

Pasirinkti visus objektus puslapyje.

Ctrl + A

Pažymėti visą tekstą aktyviame teksto lauke

Ctrl + A

Kopijuoti

Ctrl + C

Įklijuoti

Ctrl + V

Anuliuoti

Ctrl + Z

Perdaryti

Ctrl + Y

Pertvarkyti miniatiūras, kai miniatiūrų sritis suaktyvinta:

 • Perkelti skaidrę viena pozicija aukštyn

 • Perkelti skaidrę viena pozicija žemyn

 • Perkelti skaidrę į pirmą poziciją

 • Perkelti skaidrę į paskutinę poziciją

Ctrl + rodyklė aukštyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Sumažinti šrifto dydį

Ctrl + [

Padidinti šrifto dydį

Ctrl + ]

Įterpimo vietos perkėlimas vietos rezervavimo ženklų srityse ir pastabose

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti dešinėn per vieną simbolį.

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti kairėn per vieną simbolį.

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti dešinėn per vieną žodį.

Ctrl + rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti kairėn per vieną žodį.

Ctrl + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti viena eilute aukščiau.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti viena eilute žemiau.

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

Ctrl + rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

Ctrl + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į eilutės pradžią.

Klavišas Home

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pradžią.

Ctrl + klavišas Home

Pereiti į vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pabaigą.

Ctrl + End

Turinio pasirinkimas: žymėjimo išplėtimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Žymėti vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + rodyklė dešinėn

Žymėti vieną simbolį į kairę.

SHIFT + rodyklė kairėn

Pasirinkti vieną žodį į dešinę.

Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn

Pasirinkti vieną žodį į kairę.

Shift + Ctrl + rodyklė kairėn

Pasirinkti vieną eilutę aukštyn.

Shift + rodyklė aukštyn

Pasirinkti vieną eilutę žemyn.

Shift + rodyklė žemyn

Pasirinkti viena pastraipa aukščiau.

Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn

Pasirinkti viena pastraipa žemiau.

Shift + Ctrl + rodyklė žemyn

Pažymėti iki pastraipos pradžios.

Shift + klavišas Home

Pažymėti iki pastraipos pabaigos.

Shift + End

Pasirinkti vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pradžią.

Shift + Ctrl + klavišas Home

Pasirinkti vietos rezervavimo ženklo arba pastabų pabaigą.

Shift + Ctrl + End

Pasirinkti visą vietos rezervavimo ženklo arba pastabų turinį.

Ctrl + A

Redaguoti tekstą

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įrašyti pakeitimus.

„PowerPoint“ žiniatinkliui įrašo keitimus automatiškai.

Iškirpti pasirinktą tekstą.

Ctrl + X

Kopijuoti pasirinktą tekstą.

Ctrl + C

Įklijuoti tekstą.

Ctrl + V

Įklijuoti tekstą, nesuformatuotą.

CTRL + SHIFT + V

Hipersaito įterpimas

Ctrl + K

Anuliuoti pastarąjį keitimą.

Ctrl + Z

Perdaryti paskutinį anuliavimą.

Ctrl + Y

Lygiuoti kairėje (kairioji lygiuotė) pažymėtą pastraipą.

CTRL + J

Pasirinktos figūros perkėlimas

Jei norite

Paspauskite

Traukti figūrą į dešinę.

Rodyklės dešinėn klavišas

Traukti figūrą į kairę.

Rodyklės kairėn klavišas

Traukti figūrą aukštyn.

Rodyklės aukštyn klavišas

Traukti figūrą žemyn.

Rodyklės žemyn klavišas

Pasirinktos figūros tvarkymas

Siųsti figūrą į galą.

Ctrl + Shift + atidarantis laužtinis skliaustas ([)

Siųsti figūrą atgal.

Ctrl + atidarantis laužtinis skliaustas ([)

Siųsti figūrą į priekį.

Ctrl + Shift + uždarantis laužtinis skliaustas (])

Siųsti figūrą priekin.

Ctrl + uždarantis laužtinis skliaustas (])

Teksto formatavimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėt teksto paryškinimas.

Ctrl + B

Pakreipti pažymėtą tekstą.

Ctrl + I

Pabraukti pažymėtą tekstą.

Ctrl + U

Lygiuoti pažymėtą tekstą kairėje.

Ctrl + L

Lygiuoti pažymėtą tekstą dešinėje.

Ctrl + R

Centruoti pažymėtą tekstą.

Ctrl + E

Darbas su komentarais

Išskyrus nuorodą „Įtraukti naują komentarą“, toliau nurodyti komentarų klaviatūros spartieji klavišai veikia tik tada, kad būna aktyvi sritis Komentarai.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įtraukti naują komentarą.

Ctrl+Alt+M  

(arba MAC komandos mygtuko piktogramos vaizdas + Shift + M, naudojant „Mac“)

Pereiti prie paskesnės komentarų gijos (dokumento, lapo, skaidrės)  

Rodyklė žemyn 

Pereiti prie ankstesnės komentarų gijos (dokumento, lapo, skaidrės)  

Rodyklė aukštyn 

Išplėsti komentarų giją, kai ji suaktyvinta  

Rodyklė dešinėn 

Sutraukti komentarų giją  

Rodyklė kairėn 

Pereiti prie paskesnio atsakymo komentarų gijoje  

Rodyklė žemyn 

Pereiti prie ankstesnio atsakymo gijoje ar pradiniame komentare 

Rodyklė aukštyn 

Uždaryti sritį  

Klavišas „Tab“ 

Atsakymo laukas 

Klavišas Tab 

Redaguoti pradinį komentarą / atsakymą

Skirtukas „Tab“, kai įvesties vieta yra pradinis komentaras / atsakymas

Rašyti komentarą / atsakymą arba įrašyti redaguotą versiją 

„Ctrl“ + „Enter“  

Atšaukti komentaro / atsakymo arba redaguotos versijos juodraštinį variantą 

Klavišas „Esc“ 

Išplėsti komentarų giją gijoje esančiu mygtuku „Rodyti daugiau atsakymų“  

Klavišas „Tab“ 

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×